SKEMA JAWAPAN EXCEL 2 2009 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN A B C C A B A B D B A D C B A B D D D A NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A B D C C C A C D C

D C D C A A A C C A NO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 JAWAPAN A C D D C D D C D D D C D A C A C D D C