HUKUM TAJWID HURUF-HURUF HIJAIYAH

‫ر‬ ‫ف‬

‫ذ‬ ‫غ‬ ‫ي‬

‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬

‫خ‬ ‫ظ‬ ‫ه‬

‫ح‬ ‫ط‬ ‫و‬

‫ج‬ ‫ض‬ ‫ن‬

‫ث‬ ‫ص‬ ‫م‬

‫ت‬ ‫ش‬ ‫ل‬

‫ب‬ ‫س‬ ‫ك‬

‫أ‬ ‫ز‬ ‫ق‬

HUKUM IQLAB IDGHAM BILA GHUNNAH IDGHAM BIGHUNNA H IZHAR HALQI IKHFA’ HAKIKI

CARA BACAAN TUKAR NUN MATI KEPADA MIM DENGAN DENGUNG IDGHAM TANPA DENGUNG IDGHAM DAN DENGUNG MENYATAKAN HURUF NUN MATI TANPA DENGUNG MENYEMBUNYIKAN HURUF NUN MATI DENGAN DENGUNG

HURUF

/ ‫ن‬ ْ

CONTOH

‫ب‬ ‫ر ل‬ ‫م ن و ي‬
‫ء ح خ ع غ ه‬

       

‫ ت ث ج د ذ ز س‬  ‫شصضطظ‬ ‫فقك‬

ْ ‫م‬
HUKUM IKHFA’ SYAFAWI IDGHAM MISLAIN IZHAR SYAFAWI CARA BACAAN MENYEMBUNYIKAN HURUF MIM MATI MEMASUKKAN MIM MATI KE DALAM MIM BERBARIS MENYATAKAN HURUF MIM MATI HURUF CONTOH

‫ب‬ ‫م‬
SELAIN ‫م‬ DAN

            

‫ب‬
MAD CONTOH

HUKUM MAD WAJIB

CATATAN SATU KALIMAH



CARA BACAAN PANJANG 4 ATAU 5

MUTTASIL                 DUA KALIMAH BERASINGAN HURUF HA SATU KALIMAH HURUF HA DUA KALIMAH TANWIN/ BARIS DUA ATAS HARKAT MAD JAIZ MUNFASIL MAD SILAH QASIRAH MAD SILAH TOWILAH MAD IWAD                                             PANJANG 2 ATAU 4 ATAU 5 HARKAT PANJANG 2 HARKAT PANJANG 2 ATAU 4 ATAU 5 HARKAT PANJANG 2 HARKAT MAD ARID LI SUKUN BILA WAKAF/ BERHENTI PANJANG 2 ATAU 4 ATAU 6 HARKAT MAD BADAL ALIF PANJANG PANJANG 2 HARKAT HUKUM CARA BACAAN QALQALAH BERDETAK -SUGHRA -KUBRA ALIF LAM QAMARIAH ALIF LAM SYAMSIAH MEMBUNYIKAN HURUF LAM MENYEMBUNYIKAN LAM CATATAN CONTOH ‫ج‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ق‬       ‫ْ الـــ‬ ّ ‫الـــ‬ ّ ‫ن / م‬ ّ                WAJIBAL DENGUNG GHUNNAH .

LATIHAN TAJWID ISI RUANG KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL HUKUM NUN MATI DAN TANWIN HUKUM TAJWID IZHAR HALQI IDGHAM BIGHUNNAH IDGHAM BILA GHUNNAH IQLAB IKHFA’ HAKIKI HUKUM MIM MATI HUKUM TAJWID IDGHAM MISLAIN IKHFA’ SYAFAWI IZHAR SYAFAWI HURUF CONTOH CARA BACAAN HURUF CONTOH CARA BACAAN .

HUKUM MAD HUKUM TAJWID MAD WAJIB MUTTASIL MAD JAIZ MUNFASIL MAD SILAH QASIRAH MAD SILAH TOWILAH MAD IWAD MAD ARID LI SUKUN MAD BADAL HUKUM TAJWID QALQALAH -SUGHRA -KUBRA ALIF LAM QAMARIAH ALIF LAM SYAMSIAH WAJIBAL GHUNNAH CATATAN Satu kalimah Dua kalimah berasingan Huruf ha satu kalimah Huruf ha dua kalimah Tanwin/ baris dua atas Bila wakaf/ berhenti Alif panjang CONTOH CARA BACAAN CATATAN CONTOH CARA BACAAN .