P. 1
Denso SparkPlug Cat

Denso SparkPlug Cat

|Views: 4,468|Likes:
Published by hkwakeboard

More info:

Published by: hkwakeboard on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

2011

Copyright _ STI <
¬>U~7I~ODOO@@®®Ø
JOOEOU - OOH E4 -J4A
2
O
1
2
A
þ
@

7
I
²
O
D
O
O
@
@
®
®
Ø
®Q¶®®¶
®®¶®®¢¢=7SEO@Q¶@|¯LëT,
¢=C®®¶®D|[©D¶¶ÿT¯L4@|TöQëTC¯.
EOJJ=@¶Q§®®¶¢d©±C]QþQ<]ÿL,
¶Qq
¶j®7/¬^7`.`9®|^
GU¶±¹$||¯¯^¸
¶j®^JH¶´.
¶¶@²/¬17H`7¯¯^¸
1¬7)!5.¬`¯¯{1/
#©97/¬^¬^·!.¬¸
z¬'.´'¯¯^¯2012¹4]|{
z
O.4mmdU>O14¢@®

®31þw<J¶l


¯¯Ov}@¶O@QMlU.®33.`.§þ¥7<J±l,9@.©¶v$®JQHS3,
Øq®¤±Id'|I7¹]/A¯*l¯(`±I¬¶¹<±#L3'.¯¯§97¯/;/A¯*l¯(`I(|]±½/<±#L3'7¹,
د¯§±[lH/]I±]±/l¯],[Q¶}*-*^¯´·1L_|.¯¯§9®¶L|/117¹,
دj[9[II./^O¬.ýT±µ;1j7lJJ±±|l/±¯¯][;J±l,
¯/¬§¯¯§9p¡I3J¯I¤µ¯¯.JA¶®±Z7^!§9.¬7¡®#{±µ^¯±|l¸±){9¯¯§±p¡|¯;J±l,3`.`Iq®L®±1J'.¯¯¯¬.
}9¯¬A.¯¯§¯¬(.^¬J}{.Æ|9±±}9.¯¬J.MOS
¸z)
/]±j[|¯l<5.¬¯`§¤.q®¤9±#I.¯¯§9){±5.¬¯`§91^AI[|¯±
I<±§L3'7¹,±|;¯¯§±p¡±1/l±#IL·'.Q'.¯1¬§¯^.÷`¸¯/¬§¯¯§9}9µ'(=;.§)Lt{I1¯¯|7¸|¶)±L}_|¯.1¤I
½ML_|<±#L3'7¹,){.¯/¬§¯¯§9½M±¬(I´l¯IQöA÷µ±9¯¬J¬Iq¢|¯3'7¹9¯1j7;J±l,5.¬¯`§¤.q®¤Ij[¹<±#
I1]Q9¯{|./j¯){±p¡;J±l, ¸z)MOS´±þ|§/±7`'`])I3J¬`¬¬§IQ¶|¯3`.`/¯¬±J^¯±1<}@
÷±±®9/¢*j¶±®L/;(J¹<].9{9fOL®;/',#7¯^/¡|¯{9±1/;/<)¶|L3'7¹,j¸/<]3`.`9)¿¶Ä§)9®|I´/
LJ'.3`.`¶W^®§@±½/<1j1L3'7¹9¯.¯/¬§¯¯§9;¶±1©7|7¹,
zQ@ØØU.11J¶wý&73,@MÇ9/ÇN$3#AR~OdAØØ7UQ@ØØж<Q¢@®Ð&MS3,
¯/¬§¯¯§9]j¶WI±||©]O|¢}9/5¸¬ß±.D-DLl5)L|[±1¯l<¤µ¯I.}9||Iµ¯¶WL¶;/<)¶|L3'7¹,1|±9¤
µL|¢}9L]¸LI.¤µ|®[I1W1;J±l,|¢}9.¯¬J]I®9QI.1´9¯¬AL{2´9¯¯§¯¬(Ld'|I{1¯l<}9.¯¬J9¯
]¯¹,
1).~NAØ
Q§ZµIMÇð@®±Zþ)¯±l,
j|.¶®±|*¶þ®±|L)]¯;¹·'¯|#L]}¹<µ¸/±#/]II.¶){¯¯§±p|
¹<¯]L;¹·'±}_|I;;|7¹,
){
U1
27
24
22
2U
[ Q
)I®±/[[¸//§¯¯§)
 
;¹·'L·'/[[¸)I§¯¯§)
ج'.OJ1¬.`§I1¬¯.5.¬`J^¯[¯¯§¯¹,|¶¯¯§*¬'.OJ/¯¬9){±±¶I.5.¬¯`§91^AI#11¯¯¯§9){±p¡|¯;J±l,
ج¶µII±®L§)]Iý±µJ^¬¯9¯¯§9/L.{9|I@1¯1'|¶L[±|7¹L.3¿9§)7¯I±{±1*¹;/'.7Jj¶±®LJ;/<J7I¶)|.
 ¶(|L¶;/'7¹,j9J75.¬¯`§91^AL3l±.±®QL@y/J^¬¯±j[¹<±§|L3;/'7¹,
ج¶µI5.¬¯`§91^AL±L1I.){93l¯¯§±j[¹<±§|L3;/'7¹,
2)3O~7.OطخØ
Q3.~¯`O1^AI¶1\J@®pqL®§¯\,
5.¬¯`§/]Iµ¯)¿J^¯±|J]±I.Ç}¿9±/Iµ'§)]¿ÇL±L'7¹,¯1¬§
¯^.÷`±]¯|*¹;/<9¯.¯¯§9¶)|±±I.){93l¯¯§±p|¹<±§L3'7¹,
3O~7.OØ.خضOØ@ß®þØl¶¶vQlØ©·¯¯Ov§J§Zþþv@¶U.1ÇQvZ@@.#]71®O<J±l,
3O~7.OØ.Ø®Ølþþ|J@¶l¶3±3.`.N¯¯Ov¬$¶U.~¶v#]§ØlLQS3v7¶¥Z±ñ<J±l,
/Q±¶Oþ)M@Ƕ]Q¶
®®
@/M¶OþþgwQ¶
DOOw®þ/Æ¢@ر~(
DOOw$@@þý&
1~>>ODOO®¶wQ/
3O~7.OضOخةl¨l7
¯¯O®¶v.OIO
Q)QßIJ<¢®/@®pO
Z75COþ|@þ)M@Ƕ]Q¶±@Iþ\<þl/IJ!@].j@¶@½@§þL
®þ|¯¶|J¬½¶/]I¯±S|¯M.¬|@#]±½lL1S\@¯±YZ¯¤@lS\,
¬±¯¯O¬U`OJ/¯~@}@þþæ/¸®§¶@)
4|¤
|t©¤
2|¤
16,UUU·2U,UUUkm
7,UUU·1U,UUUkm
U,UUU·6,UUUkm
4|¤
|t©¤
2|¤
·1UU,UUUkm¸,)
· 6U,UUUkm¸,)
j¡L3'71/
5.¬¯`§1^A
3 ¶
E¶¯¯O¬U`OJ5¯¬U`OJ¯¯¯@}@þþæ/¸®§¶@)
@MÇ9>7¬1
¸,)@]ÿg¤*5.¬¯`§¤×|¢}9¯¬A¤¯I.3`.`3L}¯
T[¹<O¬¯L½;/<J7¶WL¶;/<±#L3'7¹,
¯¯O§JwÇw½
p±{[Iq¢9DEMSO}¯/¬§¯¯§9¯¯§§59j7/¯¹,
|/j Sl1GFH-A11
|/jQ l1GFSH-HB
j¶7^(/^§ W27EMH-C
|/j¶ Dl2UFH-D1U
|/jQ Sl1GFH-E11
|/jQ Sl1GFH-F11
·.Q§'¬¯§t.CMG¶[
Sl2UHB-G
EQ÷±±® X22EFH-G
j¶±®¶§^¬¯
l2UFH-L11
/¬§[{±ýµ|U.6mm
W2UFF-OL
/¬§[{±@y7^¬¯
W2UFH-L
j¶±®¤¬¯J^¯
Sl2UFH-M11S
¬¯/.7¯¤-[¯¯§
O27ESH-M
j¶¯@EQ Sl2UH-F11
)EQ¯¯§ l1GFH-F11
1UlI§]¯¯§ l22FH-OH
=¡T^¬¯ W2UEF-S11
¯¬`1¯7¯O^(
O27FEHUS
LFG[ Sl2UMHB-1
|/jQ Fl2UMHH11-1
¬¬/7^()EQ¯¯§
l2UFH-1F11
O(j¶±® l1GFH-O
±§÷±±®.O(j¶±®
W2UM-OS
÷±±®1.Umm¯^OA}
W27ES-V
U.6mm¸.U2U`)
U.Bmm¸.UU2`)
U.Umm¸.UU6`)
1.Umm¸.U4U`)
1.1mm¸.U44`)
1.Umm¸.U6U`)
1.4mm¸.U66`)
1.6mm¸.UGU`)
-A
-B
-G
-D
-E
-F
-G
-G1
-L
-L
-L
-M
-M
-P
-F
-G
-G
-T
-T
-¯P
-O
-OG
-N
õ
B
S
1O
11
1B
14

1Umm¸±®j@7mm)
U1GAH-O11
21.6mm S2UA
1U.Umm¸±®j@U.6mm)
U1GHH-O
1U.Umm¸±®j@6.Umm)
lU2UCH-L11
1U.Umm¸..¯O(2)
l2UD1H-S11
1U.Umm W1GEX-O
2U.Umm W26EHH
17.6mm 11GEFH-O
12.7mm W2UFF-O
1U.Umm¸=·.)
O24FEHU
1U.Umm¸..¯O(U.6)
Fl2UGHB
1U.Umm¸..¯O(U)
X27GFH-O
2G.6mm l1GMFH-O11
1U.Umm¸±®j@B.6mm)
QU1GMH-O
11.2mm W14L
17.6mm 12UMH-O11
26.Umm F11GVH1U
U.6mm W14M-O
11.2mm L14-O,M24S
1U.Umm Sl2UH11
21.6mm S2UA
B.Umm 12UM-O
11.2mm W14L
2®j¶±® W22EA
2®j¶±®L´HI¶||/
U1GAY
U®j¶±® W22EH
U®j¶±®..¯O(
Sl2UHGH11
ýµ|..¯O(1.6mm
SXO22MCH11
4®j¶±® W27EDH
¯!.¯§(1.6mm,9{j@U.6mm
XO22MDHU
..¯O(2.Umm
FXE2UME11
¯!.¯§(1mm
W1GElH-S11
¯`/§(^¬¯¸7)2U.Gmm)
W14LM-O
{±@QJ±¶|^¬¯
W27EMH-C
¯`/§(^¬¯¸7)1U.Umm)
W2UM-O
¯!.¯§(1.6mm
W1GEF-O
¯!.¯§(2mm.9{j@U.6mm
6lI§]/' l1GH-O
·`¯!.¯§(¸Umm)
W22ES-O
)¬'.OJ¯¯§ lU2USH11
2®j¶±® l1G1H11
2®j¶±® l221MH11
2®j¶±® l221MH-S
¯!.¯§(2.6mm
W1GEX-O
A
AX
B
HG
C
O
O
E
H
1M
M
M
P
O
F
G
G
¯
¯M
¯M
7
¹
N
VF
/¶$5¬¯ ?`Q]7)¯®® @  ® ?`J± #|¸5¬¯) #|¸5¬¯) ¬*^¯
DENSO NGK CHAMPION BOSCH
VF KH 20
¸,)¬U.O71¬.`^UP.28^¶[¯{\¸
÷±{U.7¬'.OJ.
j¶§§{U.7EQ
÷±{U.66¬'.OJ.
j¶§§{U.7EQ
÷±{1.1EQ.
j¶EQ5^¯
÷±{U.7¬'.OJ.
j¶EQ5^¯
÷±{U.º¬'.OJ.
j¶EQ5^¯
÷±{U.66¬'.OJ.
j¶EQ5^¯
A
A
B
G
O
E(GASlE1|)
E(GASlE1|)
E(¬¬/.¬()
1
1E
G
G
H
H
1
M¸¬¬/.¬(,=·.)
N¸¬¬/.¬()
/|
/|¸¬¬/.¬()
D
F
P
S
GN
2
O
t
M
E
O

          

÷±{U.4¬'.OJ
÷±{U.4¬'.OJ.j¶EQ5^¯
÷±{U.4¬'.OJ.j¶§§{U.7EQ

12`2G.6`14.U
14`1U.U`1G.U
14`1U.U¸..¯O(2.6.JU®)`1G.U
14`1U.U¸JU®)`1G.U
14`2G.6¸JU®)`1G.U
14`1U.U¸..¯O(2.6)`1G.U
14`2G.6`1G.U
1U`1U.U¸=1|)`1G.U
14`17.6¸¬¬/.¬()`1G.U
14`11.2¸¬¬/.¬()`1G.U
14`26.U¸¬¬/.¬(.{±LOMG)`1G.U
14`26.U¸¬¬/.¬()`1G.U
14`1U.U`1G.U
1U`1U.U`1G.U
1U`12.7`1G.U
1U`1U.U¸=1|)`1G.U
14`1U.U`2U.G
14`12.7`2U.G
14`1U.U`2U.G¸{±¯`/§()
12`1U.U`1B.U
12`2G.6`14.U
12`1U.U¸..¯O(U.U)`1B.U
12`1U.U`1G.U
12`2G.6`1G.U
B`1U.U¸=1|)`1U.U
|7j¶.O(/|.¬¬/7^(/|
¯!.¯§(1.6mm
O(/|
O(/|.j¶¬`¯·A
..¯O(2mm
SOS7¯O^(
|/
SOS7¯O^(
9{j@4mm.¯!.¯§(1.6mm
9{j@6mm
9{j@4mm.¯!.¯§(2.6mm
9{j@6mm
LFG[
-*^¯U.Bmm
¬¬/7^(
A
B
G
O
E
ES
1
G
l
O
K
1
¯
X
2
CH
H
HA
HH
KHH
HO
HM
MM
¯
¯1
¯L
¯N
Q
O
O1
OM
W
W1
WM
7
XEH
7G
7O
7OH
Y

4
U
14
1U
2O
22
24
2T
2U
U1
U2
U4

2
4
6
G
7
B
U
U.6
1U
1U.6
11
11.6
1U
2O
22
24
2T
2U
U1
U2
U4

6
G
7
B
U
U.6
1U
1U.6
11
11.6
12,11
1U,U
B,7
G,GU,G1
4,6U
67
66
6U
B
7,G
6
4
U
2
1U
U
B
7,G
6
4
U
2
1B
1G,14
12,11
1U,U
B,7
G,GU,G1
4,6U
67
66
6U
J
¹
Y
¹
J
º
M
1
·
©
J
~{,¶|`L|U.Bmm
      ¯|U.7mm
~]½`11G1,1©1G1,
    1©2U1I´.´mm

/¬/¯¬~¯`¯¯¯O ?`Q x ?`J± x 7)¯®®(mm) @  ® #|¸5¬¯)
S
F
XU
K
22
20 H
PR
R
-A 9
11 KJ 20 CR -L
11
C
1
M
MA
MW
O
H
HO
1P
Q
QO
Q1
G
¯
W
7
7E
7O
N
O
X
12`14.U
1B`22.2
¸·.J±12.7mm)
1B`26.4
¸·.J±12mm)
1B`2U.G
¸¬¬/.¬(.·.J±12mm)
1B`2U.G
¸·.J±12mm)
14`2U.G
¸ýµ|¯¯§)
14`1G.U
¸@§¯¯§)
14`1G.U
¸@§ýµ|¯¯§)
14`2U.G
¸LFG[)
14`1G
¸@§¯¯§)
14`1G.U
¸@§ýµ|¯¯§)
14`2U.G
¸@§¶J/O.`§¯¯§)
14`2U.G
¸¡T¯¯§¸HE3`.`[))
14`1G.U¸¬¬/.¬()
14`2U.G
14`1U.U
¸¯`/§(^¬¯)
12`1B.U
12`14.U
12`1G.U
1U`1G.U
1U`1G.U
B`1U.U
¬U`OJ¯¯OE¶¯¯O¬±¯¯O
DENSO NGK CHAMPION BOSCH
K 16 TT
1WO 1CFS
¬U`OJ/¯~`U~¯¸/¯~5¯¯¯¯)
14`1U.U`1G.U¸·´©)
14`1U.U`2U.G
12`1U.U`1G.U
12`2G.6`1G.U
1WO 1OFS TT K
W
XU
XUH

1U
2O
22
6
G
7
12,11
1U,U
B,7
B
7,G
6
?`Q x ?`J± x 7)¯®®(mm) @  ® #|¸5¬¯)
I U 27 A

Ø÷±±®L/;/J'.j¶±®L]¯®J|¯l<±#IJpI;¶|¯;J±l,
ØEQ¯¯§*¬'.OJ/]±®9¶l¯¯§¯I.÷±±®±]7<¯]L3'7¹9¯.
-*^¯µ¶I|1/l¯;J±l,
^¬`JAJ^(|¯¯§±^¬`JAJ^(L®/J|©¯¯j[I/'7¹].3`.`¯µ9þ[I/<1j1L3'7¹,
^¬`JA¶|¸MO1¸9{qLHC¸9p±9¯¯§I´l¯I.^¬`JAJ^(LL|7¯3'±T9[Q¯®]±I3'71/,JJ|.3`.`¯¯§¯¬(9j©
±L©|l±#II.71I®]±#L3'7¹9¯.j9µ¸/±L¶¡±1<±#II¡|µ/}|±1©7|7¹,7J.^¬`JA¶|¸MO1¸9{qLH¸9p±9
¯¯§¯I.^¬`JAJ^(IL|7¯3'71/9¯.^¬`JAJ^(±|IJ|©¯j[±¹<±#II^`5¯¯¬¬¬±9¯|I¯ÿ±I¶7¯;J±l,
7J.3`.`¯¯§¯¬(9j©L©|l±#/]I.®]±#L3'7¹9¯.j9µ¸/±L¶¡±1<±#II.¡|µ/}|±±®lJJ±.®/¯l<±#IIÿ±
I¶7|I[|¯¯j[;J±l,
Ø1.¯^¬^¬¯¸§]/'¯¯§)|¡9®±I·`1.¯^¬^¬¯¸§]/|¯¯§)±j[|/l¯;J±l,3`.`(¯¯AL}_¹<(1L3'7¹,
Øýµ|¯¯§¸U-A,H,C^¬¯.lU/QU-C,M.SXO-MC, FlU, SlU, 1U, VlU)±|¡3`.`}½9(9Id|I7¹]./A¯*l¯(`±I±J<±#L3'.¯¯§]O3
`.`±|]|7¹,
Ø{|¯¯§/þ{Iþ¹<,¶
ØZ/þ{I¤µ^9®[±{±¹<(9¯I3'71/,¯9/þ{I±/]|¯1jl;J±l,
د¯§.¬7Iµ¯.¯¯§jQ¸@®.}J±)I|¬¯I3'71/,
ر7^!§9¤µ¡®[{µ'¯¯§§5±1pO;J±l,(.5.¬¯`§¤.q®¤.]O¤±¡®[{Iq¢9/l¤µ¯¯§9§5±¯j[9±#I.1]Q9¯{|.
/j¯1pO;J±l,
ØZ±Iq¢9¯¯§If|®¶/f|®Ij¢¹<3`.`[IIj[¯±71/,
ØZ±Iq¢9¯¯§I¯.¯·.GMF.7¯/¬J{9¯¯§IIj[¯±71/,
د97^!§9[±I.2U12H4)|{9(9¯¹,2U12H6)}MI®#¯¯§|}L§¶I/<±#L3'7¹,
Ø®#|}±±2U11HǶ7^!§µ'¶J|¯l7¹,NH9®#|}L{[±L§¶±1¯l<@[(3'7¹9¯.2U11HǶ7^!§±1|±9/I§$;J±l,
Øpp9{|I()|.d'|I)[/]I¡71¯1'71/,
جQ9§5I´l¯I.¬7¶±¶[p9J7.¾|L{|®L¯±71/,p±§5I´l¯I¾|±¶I1[l#11;J±l,
Øpp9½[jQI¬±/;§¶±1<±#L3'7¹,
Øpp9]IHþ9J7±[]I@/<±#L3'7¹,
¸±´¦|)'¹´¦´#7]¹l¯`.`¸j¯¹
¯¸´´¹|]1¸]¯¹¯¸í/'=¹´¯¯¸¶´7¸L,
DOOw@þ(AO¢@þ®¢®K"l7
DOOwR+ºD¸9|3¶@)þQ
O~<JAJº(JDOOwZþþK"l7
¶w®Q¶
½OOOK"l7
¯¯§G)QI®#|J±|l1`5±j
[|.{±±]7/lµ¸I|¯Ä±l,
j9]±..'`^^^(L'9(.Q¯'.
@}L3`.`[QI/{/lµ¸I|¯
;J±l,
d'|I¢.3`.`@9d'|IgT±
±1lI|.7¯O^(9|{±ÿL7¯
L{¯¯§±d'|IgII7y77¹,
j9[¯¯§I§[I|.
÷×I¯¯§1`5¯
|;1|y77¹,
M B
M1U
M1U
M1U
M12
M14
M14
M1B
M14
M1B
B-1UM·m
1U-16M·m
1U-16M·m
1U-16M·m
16-2UM·m
2U-UUM·m
2U-UUM·m
UU-4UM·m
2U-UUM·m
UU-4UM·m
Jp
ß 1 L}
ß1/UL}
ß2/UL}
ßU/4L}
ß1/UL}
ß1/2L}
ß2/UL}
ß1/4L}
ß1/1GL}
ß1/1GL}
]¶7|I
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/12L}
ß1/1GL}
ß1/1GL}
þþ|¢)
±^¬¯
Äq}½9^¬¯
O-FE.lOM.VOM.VMM^¬¯
¯¬`1¯7¯O^(^¬¯¸z1)
±^¬¯
Äq}½9^¬¯
¯¬`1¯7¯O^(^¬¯¸z2)
±^¬¯
±^¬¯
±^¬¯
j|¯.¯¯§1`5¯Ä{I±¯;
±ý(A§7JI±ý)¯ÿ±I¶7¯
;J±l,

?`Q ®[§5
¸¬¬/¬.¬()
¸¬¬/¬.¬()
þþ(AO
z1)\LlL.Lc,LLélLH¬c
zL)¦r1LC,¦rLÙC,¦rLLC,rLÙlH-LHc,rLÙlH-L¬c,
   r¹LÙLH-M11c,lrLLlH-L11c,crLÙlH-l¬c,
   crLLlH-M11c,cr¹LÙLH-M11c,cXLLLlCH11c,
\r1LC,\rLÙC,\rLLC,LXLLLlCH-L11c
´'·¯/¸´¨.],]¸¨.Eí_t|7þ,
±|'¹´¯#7]¹¯(#7±¸¸/'
¯¸´´ÿ±(1/¸í¯/7'=¹,
j¯¨.],]l¯][í/¸/L¯´7¸L,
S´UU¨(¸~ØOd¯)
^¬`JAId½171/,
H´J¨(Od¯¸7`>Q|)
^¬`JA±@÷Id½¹¯]Lµ¶
7¹,
HC´J¨(Od¯¸7`>8H)
^`5±±j[|¯^¬`JAJ^(
±d½|µ¶7¹,
1´#`Od¯
^¬`JAJ^(I|l¯l71/,
±¶|® 7`U|®

رQ1l¨l7
¿¹´¯`.`l,L¯¸´¨·¹´÷í¯¸´7$']¹
¸1¯1'¯¸´¸$';¹¦í1`¹7¦L¯L¯(ÿ
]¸í´Lþ,7J'=¹,|7|¯´|[¯1`¹¸¦|
=¹¸(¸]Eí)|/¿7{7'=1í[17¡¸¹
´¯¸7J'=¹,
÷j|÷j´¯¸´¨·¹]±_±]¹1`¹´±)=´
¿Lí·'¡¸¯·'7)/´O·¯7J'=¹,
@¶M@
¯¯O±¯

5~`JA
q|´
3``` 3``` 3``` 3```
,}-2012_4c.indd 1 12/02/24 10:15

3^7w
D~U~wJKK,
SLFEH G1 & MoIoGF]l^J¤~¬^(±þp\<1~¯7~L{.
|®Iþ±p<OA¯N/¬O.±{IM¯U``J^(.¯.~±~tA/].
¬``~@¯¯OM±}/½J¯®µ|¯lS\,
\^¯@D~¤~I.®L/p#@$p±¶|\<Z],
j1L}J±@þ@¯\,
8/J@æµI¶^J¯¯O±.\OZ@75CO¯¶¯J¯´J±l,
CCpyllQh E1l CCpyllQht|E1l

,}-2012_4c.indd 2 12/02/25 10:14

 2012 ¬``~ ¯/~O¯¯Op±®¶Ø
®Qj$ 
þ/j$
®Q¯$ 
þ/¯$ 
7~(/¯U~`/¯.~±~tA 
@$/Q¶)/3J~``~ 
§5·¬U`OJ]@Ø
§5¬¶Ø
p±|®
@±p±/þØ 
g¶®p±Ø
¶|¯¯O/þØ
¶§@®®|Ø
  Q¢®¶Øw)½
  
@@®®Ø
P.34
P.36
P.75
P.109
P.130
P.146
P.152
P.180
P.202
P.170
P.215
P.216
P.232
P.166
P.12
P.16 P.31 P.32
dU>O1IO~
>U~7@@©)
"~(^D7
@@©)
$p¯¬`J^¯
¬U`OJ/¯~
¬U`OJ5¯
¬U`OJ¯¯¯

¬U`OJ1~``O
`~(^¯¯
§$DOO@@
Od>J^D
¬U`OJ¯¯O
E¶¯¯O
4$)¬±¯¯O
2$)¬±¯¯O
¬``¬¯¯^L3/J9÷)I[;7¯
¬``¬ 1¬¯ ¤J¬( l¯('¬
,}-2012_4c.indd 3 12/02/25 10:15

D
²
U
²
O
d
D
ß
7
I
²
O
D
O
O
O
&
A
|

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨

¯
}
p
|
)
±
§

¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨

p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 4 12/02/24 10:16

ÇJ<UP.24
Q¯¯^5Ø©½±¸~د¯^©M#)
,}-2012_4c.indd 5 12/02/24 10:16

D
²
U
²
O
d
D
ß
7
I
²
O
D
O
O
O
&
A
|

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨

¯
}
p
|
)
±
§

¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨

p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 6 12/02/24 10:16

A
ÇJ<UP.21
A
ÇJ<UP.24
¯¯OwþØ$¶lJ^7®L½L±¯
´7!
/!
7·/·!·´
¯1¬^7.=`
¯¬.§1
¯¬.§1
½)¯`'`Q}v±¡¯¬.µ¶¡J(
11´¡[(¡¹<¯;L±\,¶±v¡|1
1¹/¹|[¯3<,¬1()¯`'`Q}v
±¡¡^^-`÷((±7¯;L±\,
/´.`^v7´±vy±±¡÷(v|±|
L¯´
¯¯^|@¡¡¦¶¹1 [±|¿v±ÿ¡¶ÿµ¯´1¯L//<
17¡±¹<1!1![¿,'1<e
¹¯/·´¯¯^v¯¯}1¯¡¹\)
·`.`¡)|/±±|]±±|\¹11
|q,
¯¬.µ¶JeU¶±¶L|\1¯·÷`¡
JJ11¯\<,
·`.`v)|L]´¹!]±¯vL$L¯±
¶¯Q¡¡·`.`¯´¯(©¯7e¡¹!
]±1]´¹<,
¯¯^LÆLv·`.`´¯.'v90,¿´
L´7!_/!_¡e<1v¯3<,)
1.}{v¯±
2.J%[v¯¬+'`^^]±±|
3.(¡ÿv®¶
4.·¯´'·J·v|[¬!
5.)9%#v§1
1·2´¬[]}{v¯¯^vQ}¬1¡
   ¯¬+'`^q]
3·4´¸±¹q]v±[
¯¬.µ¶^¶±¶¡¯`'`^7¬'¯
¶1¯\¯9)!(1¯\<,
·`.`v)|L]´¹!]±¯vL$L
¯±¶¯Q¡¡·`.`¯´¯(©¯7
e¡¹!]±1]´¹<,
¯¯^LÆLv·`.`´¯.'v90,¿´
L´7!_/!_¡e<1v¯3<,)
1.!¯´`'`^^/'.¯¬+vþ{
 .'`5vþ{¹;¡e<7¬'±!
2.(¡ÿv¶7[
1./1\·`.`^7·/·H·'T½v·`.`¯
¡¹'1±$÷¡7¬'´`´J·'L1¶¡
¹<¬¯¯¯^L¶1<¯;L3<L¯¯^(
,,1¯@Uª!|'<1'¯e\,¯1¡5v
±¡¡|7µ¡¡·`.`7·/·H·'L±§
2.ÿ|©vq]
¯¬.µ¶¡,J¨11e¡5J¡}'
¶±1}'¯J(3<\¡¹7(`(±1
¯\<,¶±v¡¶1=\,
±ß/±±$J%[v±V,uv{|(
|$11%¹;·`.`v}L¹´¹!
¯!·+L¦¹\e¡¹<,
1.¯¯^}{v¯±1
2.]7´´`{¯`'`vQ}
3.)9%[vQ77[
4.ATv¯¬±
5.(¡ÿv,7[
1.¬[/}{v¯¯^(Q}
2./7´´`{¯`'`vQ}
3.)9%#vq]
4.AT¬]v)|
5.ÿ|©vq]
¶±¡¡@1±]¹±¡¡¯¬.µ¶¬¯
¡@7<;\|½(©¯7,
7·/·!·´LQ|11|[¯Ø$±v
±[¡¶¶¡±)1¯¯^v7¹'¹!¯
´`¬¯]@¨1<¯;L3<,
1.¯¯^}{v¯±1
2.]7´´`{¯`'`vQ}
3.)9%[vQ77[
4.ATv¯¬±
5.(¡ÿv,7[
1.¬[/}{v¯¯^(Q}
2./7´´`{¯`'`vQ}
3.)9%#vq]
4.AT¬]v)|
5.ÿ|©vq]
¯¬.µ¶L\¡§1¯¬.¡7·/·!·´
¹\1¡),±¡]15ÿ(1¯\<,
±ß/±±$J%[v±V,uv{|(
|$11%¹;·`.`v}L¹´¹!
¯!·+L¦¹\e¡¹<,
1.¯¯^}{v¯±1
2.)9%[vQ77[
3.AT¬]v¯|
4.(¡ÿv,7[   
1.¬[/}{v¯¯^(Q}
2.)9%#vq]
3.AT¬]v)|
4.ÿ|©vq]
¯¬.µ¶¡'`^|¬1¡\§1¡e!
¡51¯\<±¡13<,
¬.·7`^±j¡±´§±1'¯·`
^¯|LÆL¯3<¯;L±\,¶¶¹]}
±^±ß/±±$¹;¯§±1!¯´`¡
±´·÷]±¡±<¯;13<,
1.¬.·7`^%v'¯·`^¯|
A/F¯|®Q)®]|·-`^
§±´`!.·´±¶¶)
2.¯¯^}{v¯±1
3.ATv¯¬±
1.±1¹¬.·7`^(|
2.¬.·7`^¡¡·1¯¯^}{v±¶
3.AT¬]v)|
·]W¶±L¿÷¬1¡|¿/'|±
·þmv±´¡)5]@m¯3<
·59
·]W])vH7y7¡e<·`.`/U|
#)v]±
1. /¦}·/L$·`.`/U¬.·7
`^·¢±¶¡e<]W¶±^v¯´
1¯m(
2. ]¶¯|·®q¹Q}=|¶¡e<
®(||
3. ½|'¯¿÷¯¯^±7¡e<®(
||
1.¯¯^±|
]W¶±^v¯´1¯m(¡¿1¯]W¶±(±¯
¯^^v±¶L¯¯^]/'¡(]¡¹!¬7,
|1|7µ¡¡±j¬.·7`^1´'¡¯¬
11¯¯^(±|1¯\11´¯;L±§¯7,
[´]W2 ±|]W(±|¯·/¯´)1·.
`^¯¯^/m¯¯^| ¶
2.·`.`·±7]¶
··`.`¬1¡±7]¶¡e<®(||v]}
·¶]´'´¯v¯¯^½|'
5ÿ |[,¡}'5¡ ·`.`,¡¯¯^v|[ ÆL ¿9

´JJ,1
,}-2012_4c.indd 7 12/02/24 10:16

D
²
U
²
O
d
D
ß
7
I
²
O
D
O
O
O
&
A
|

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 8 12/02/24 10:16

ÇJ<UP.21

ÇJ<UP.2B
,}-2012_4c.indd 9 12/02/24 10:16

ÇJ<UP.2B ÇJ<UP.21
D
²
U
²
O
d
D
ß
7
I
²
O
D
O
O
O
&
A
|

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 10 12/02/24 10:16

ÇJ<UP.2B ÇJ<UP.21
,}-2012_4c.indd 11 12/02/24 10:17
DENSO RACE SUPPORT HISTORY
Motorcycle 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
WGP
WSB/WSS
AMA MX
WMX
J
a
p
a
n
JGP
JMX
DRAG
Race Cars 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
J
a
p
a
n
Super
GT
(
GT500
)
Super
GT
(
GT300
)

WGP125 _g,$
DUCATI916
C.Fogarty
KENZ
]}
ÿ®
2006 IRIDIUMPOWER BOOTH
AT SUZUKA 8Hrs
WGP125
_g,$
WGP250
JF,þ[
WGP125 qJ& A.Dovizioso
WGP250
JF,þ[ ,Team LCR
WGP250 Team LCR
Robert Locatelli & Casey Stoner
WGP125
©@,qQ
KAWASAKI
LIGHT SPEED
Team Willy

IA1
¿
Team Aprilia
qQ(AJO)
WGP125
$,qJ
WGP250
JF,Team LCR
FOGGY PETRONAS
TEAM PROCIRCUIT
KAWASAKI
M. Brown & 3 riders
I. Tedesco
& 3 riders
M. BROWN & 3 riders
YAMAHA KURZ
C. Melotte & 3 riders
C. Melotte & 3 riders
KENZ ]}
$wins
Suzuka GP
_gwins Italian GP
3 Victories
1 Victory
8 Victories
5 Victories
AMA EAST
CHAMPION
WORLD
CHAMPION
WMX 125
CHAMPION
JSB(S-NK)
CHAMPION
Castrol TOM'S
GT500
CHAMPION
DENSO Supra
GT500
2nd
ZENT Supra
GT500
CHAMPION
Tom's SC430
GT500
CHAMPION
Rd.1 Suzuka IRIDIUM POWER
WGP Debut Win
GT500 Champion GT500 Champion GT500 Champion GT500 Champion GT500 Champion
IA01-34
IA01-32,34
IA01-32,34 IA01-32,34
IAE01-32,34
IA01-34
IA01-32,34
IAE01-32,34
DENSO Racing Plug
IW01-27
IU01-27
IW01-24,27
DENSO Racing Plug
KTM
G.Langston
WMX Champion
JSB(S-NK) Champion JSB 1000 Champion GP 125 Champion
IA 125 Champion IB 250 Champion IB 125 Champion M1 Champion
Prostock Second Champion Prostock Champion Prostock Champion
IQ01-31 DENSO Racing Plug
IA01-34
MI
CHAMPION
PROSTOCK
CHAMPION
1 podium
au Supra
GT500
CHAMPION
Esso Supra
GT500
CHAMPION
IB 250
CHAMPION
IB 125
CHAMPION
PROSTOCK
CHAMPION
7 Victories
IA 125
CHAMPION
GP 125
CHAMPION
SUZUKI KURZ
L. Doves & 1 rider
PROSTOCK
CHAMPION
JSB 1000
CHAMPION
IA250

¶Q
KENZ

YOSHIMURA
@y
MOTO1
7g
DRAG
0|
PRO STOCK BIKE CHAMPION
[@
PRO STOCK BIKE 2ND
0|
Honda LCR MotoGP
Casey Stoner : 6th
DENSO Racing Plug
AMA EAST
CHAMPION
JSB1000
@yYOSHIMURA 2nd
|®YOSHIMURA 4th
GP250
qJPRO-TEC 3rd
GP125
$®BATTLE FIELD 4th
ST600
@yYOSHIMURA 2nd
?01?_l1?-13_¡j.ihdd 1? ?01?/0?/?4 19.36.??
1998-2011
http://www.denso.co.jp/PLUG/
2007 2008 2009 2010 2011
2007 2008 2009 2010 2011

GP125
CHAMPION
DENSO SARD SC430
A.Couto / ¬0
DENSO DUNLOP SARD SC430
©¶ / A.Couto
LEXUS PETRONAS Tom's(#36)
DENSO DUNLOP SARD SC430
A.Couto / ¦:12th
Honda LCR MotoGP
C.Checa : 14th
Honda LCR MotoGP
R.De Puniet : 15th
Suzuka 8 hours 2nd YOSHIMURA
4th Victories
YOSHIMURA
IA1
®g:6th
IA1
®g:2nd
JSB1000 |®(YOSHIMURA)5th
©J(YOSHIMURA)6th
GP125 $®CHAMPION
JSB1000 ©JYOSHIMURA 2nd
GP250 Pro-Tec qJCHAMPION
GP125 Willy $®CHAMPION
Honda LCR MotoGP
R.De Puniet : 9th
Honda LCR MotoGP
R.De Puniet : 11th
WSS CHAMPION
C.Crutchlow(YAMAHA)
Gilera(WGP250)
R.Locatelli
M.Simoncelli : 10th
Derbi(WGP125)
L.Pesek : 4th
N.Terol
JSB1000
@y(YOSHIMURA) : CHAMPION
GP250
qJ(PRO-TEC) : CHAMPION
GP125
$®: 8th
Q}: 3rd
PRO STOCK BIKE
0|CHAMPION
[@2nd
GT500 Champion
DENSO Racing Plug DENSO Racing Plug
IAE01-34 IAE01-34 IAE01-34
DENSO Racing Plug
IAE01-34
IAE01-34,35
IAE01-34,35
IA1 2nd
5 Victories
JSB1000
CHAMPION
GP250
CHAMPION
GP125
CHAMPION
WGP125
CHAMPION
KTM
@Q(WGP250) : 7th
qQ(WGP125) : 17th
Derbi
M.D.Meglio(WGP125) :
CHAMPION
Derbi
S.Cortese(WGP125) : 6th
D.Aegerter(WGP125) : 13th
Derbi
M.Marquez(WGP125) :
CHAMPION
S.Cortese(WGP125) : 7th
Aprilia
qQ(WGP125) : 8th
Suzuka 8 hours
YOSHIMURA : 6th
PLOT : 4th
KTM
@Q(WGP250) : 6th
qQ(WGP125) : 3nd
WSS
CHAMPION
Suzuka
8hours
Victory
YOSHIMURA
Suzuka
8hours
Victory
YOSHIMURA
Tom's SC430
GT500
CHAMPION
GP250
CHAMPION
WGP125
CHAMPION
PROSTOCK
CHAMPION
CCpyllQht E1l
DENSO SARD SC430
{@/ J[
R&D SPORT LEGACY B4
Q|/ ÿQ¶
LX
CHAMPION
LX
Q: CHAMPION
1 podium
?01?_l1?-13_¡j.ihdd 13 ?01?/0?/?4 19.36.?9

¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
M

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 14 12/02/24 10:17

,}-2012_4c.indd 15 12/02/24 10:17

¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 16 12/02/24 10:17

,}-2012_4c.indd 17 12/02/24 10:17

?01?-0?_¡j_18-?0ihdd.ihdd 18 ?01?/0?/13 18.?9.48

?01?-0?_¡j_18-?0ihdd.ihdd 19 ?01?/0?/13 18.?9.49

?01?-0?_¡j_18-?0ihdd.ihdd ?0 ?01?/0?/13 18.?9.49
21
,}-2012_4c.indd 21 12/02/24 10:17
22
¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
¬U5OJIO~@Q@
§ J
§ ¶
®®æ
Q @
IQ16
IQ20
IQ22
IQ24
IQ27
IQ31
IQ34
IK16
IK20
IK22
IK24
IK27
IK31
IK34
IK16G
IK20G
IK22G
IKH16
IKH20
IKH22
IKH24
IKH27
IW16
IW20
IW22
IW24
IW27
IW29
IW31
IW34
IWM24
IWM27
IWM31
IWF16
IWF20
IWF22
IWF24
IWF27
ITV16
ITV20
ITV22
ITV24
ITV27
ITL16
ITL20
IT16
IT20
IT22
IT24
IT27
ITF16
ITF20
ITF22
ITF24
ITF27
IXU22
IXU24
IXU27
IXUH22
IXUH22I
IX22
IX24
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO,SUS GASKET
ISO,SUS GASKET
ISO,SUS GASKET
Long Reach26.5mm
Long Reach26.5mm
Long Reach26.5mm
Long Reach26.5mm
Long Reach26.5mm
±µCompact
±µCompact
±µCompact
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
TAPER SEAT
{12Long Reach
{12Long Reach
Long Reach(Taper Seat)
µ±@50mm
Long Reach(Taper Seat)
µ±@56mm
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
25
25
25
25
25
25
25
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
19
19
19
26.5
26.5
19
19
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-1.5
-1.5
-1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
-0.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
1.5
1.5
1.5
-0.5
-0.5
1.3
1.3
1.3
1.5
1.5
0.6
0.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
3.0
3.0
1.5
1.5
1.5
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
2.8
2.8
2.8
3.5
4.0
2.0
2.0
5.5
5.5
5.2
5.2
5.2
3.2
3.2
5.5
5.5
5.2
5.2
5.2
3.2
3.2
5.5
5.5
5.2
5.5
5.5
5.2
5.2
5.2
5.5
5.5
5.2
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
2.7
2.7
2.7
5.2
5.2
3.7
3.7
3.7
5.5
5.5
5.2
3.2
3.2
5.5
5.5
5.5
5.5
5.2
3.2
3.2
5.5
5.5
5.2
3.2
3.2
5.0
5.0
5.0
5.2
6.2
4.1
4.1
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
R
R
R
R
R
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
R
R
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
I01
I02
I13
I14
I15
I23
I24
I03
I04
I10
I11
I12
I21
I22
I51
I52
I48
I43
I44
I45
I46
I47
I05
I06
I07
I16
I17
I18
I19
I20
I91
I92
I93
I59
I78
I79
I80
I81
I38
I39
I40
I41
I42
I49
I50
I25
I26
I27
I28
I29
I30
I31
I32
I33
I34
I08
I09
I37
I53
I56
I71
I72
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,200
2,200
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,200
2,200
1,500
1,500
2,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
2,000
1,500
1,500
2,000
2,000KART
KART
KART

¶4þ
¶4þ

¶4þ
¶4þ


067700-8700
067700-8710
067700-8480
067700-8490
067700-8501
067700-9230
067700-9600
067700-8680
067700-8690
067700-8430
067700-8460
067700-8470
067700-9220
067700-9590
267700-5610
267700-5620
267700-5660
267700-3660
267700-3670
267700-2650
267700-4280
267700 4290
067700-8650
067700-8660
067700-8670
067700-8890
067700-8900
067700-8910
067700-8920
067700-8930
267700-2890
267700-2900
267700-2910
267700-5000
267700-5010
067700-9410
067700-9420
067700-9430
267700-3700
267700-3710
267700-2500
267700-2510
267700-2520
267700-4980
267700-4990
267700-0610
267700-0620
267700-0630
267700-0640
267700-0650
267700-0660
267700-0670
267700-0680
267700-0690
267700-0700
067700-8721
067700-8731
067700-8601
267700-6450
267700-7370
067700-9350
067700-9360
JÆ@
©g
q)Q¶
¸[×Æ)
Q §
3,000
3,000
4,000
4,000
 
 
 
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
 
 
4,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000


3,000
3,000
3,000
3,000
4,000


100676-3380
100676-3390
100676-3480
100676-3490
 
 
 
100676-3360
100676-3370
100676-3450
100676-3460
100676-3470
 
 
100676-5350
100676-5160
100676-5140
100676-5170
100676-5180
100676-5190
100676-3400
100676-3410
100676-3420
100676-5200
100676-5210
100676-3610
100676-3620
100676-3430
100676-3440
100676-3820
©g
q)Q¶
¸[×I:O)
Q §
EƯ|¯S~
z]|}|¿¯¯,
,}-2012_4c.indd 22 12/02/24 10:17
23
§ ¶
®®æ
§ ¶
®®æ
IX27
IX22B
IX24B
IX27B
IXG24
IXG27
IU20
IU22
IU24
IU27
IU31
IU24A
IU27A
IU31A
IUH24
IUH27
IUF22
IUF24
IUF27A
IUF31A
IY24
IY27
IY31
..¯¨
..¯¨
|7j)±±
|7j)±±
|7j)±±
=¹'
=¹'
|7j)±±
|7j)±±
=¹'
=¹'
=¹'
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
19
19
19
19
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
12.7
12.7
12.7
12.7
19
19
19
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
13
13
0.8
0.9
0.9
0.9
0.7
0.7
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.9
0.9
0.7
0.7
0.7
0.6
1.5
1.5
1.5
0.7
0.7
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
-0.5
-0.5
0.6
0.6
-0.5
2.0
2.8
2.8
2.8
2.0
2.0
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.4
1.4
0.5
4.1
5.0
5.0
5.0
4.1
4.1
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.9
2.9
2.9
3.9
3.9
3.8
3.8
2.9
2.9
2.9
2.9
2.0
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
I73
I75
I76
I77
I94
I95
I60
I61
I62
I63
I64
I65
I66
I67
I68
I69
I83
I84
I85
I86
I100
I101
I102
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,500
2,5002|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
|4|
|4|
4|
2|
2|
|4|
|4|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
2|
¯|¬`
067700-9370
067700-9380
067700-9390
067700-9400
267700-2920
267700-2930
267700-5020
067700-9261
067700-9271
067700-9281
067700-9291
067700-9301
067700-9311
067700-9320
067700-9330
067700-9340
067700-9480
067700-9490
067700-9700
067700-9710
267700-4490
267700-4500
267700-4510
JÆ@

§ J Q @
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
©g
q)Q¶
¸[×Æ)
Q §
EƯ|¯S~
©g
q)Q¶
¸[×I:O)
Q §
¬U5OJIO~@Q@
§ J Q @
IK24C11
IK27C11
VK16PR-Z11
VK20PR-Z11
VK22PR-Z11
VK24PR-Z11
VK27PR-Z11
VKJ20RZ-M11
SVK20RZ8
SVK20RZ11
VW16R-A13
VX20BC
VX22BC
IXU22C
IXU22HPR
IU24D
IU27D
IUH24D
IUH27D
VUH24D
VUH27D
VUH27ES
VNH24Z
VNH27Z
IUF14-UB
ISO
ISO
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
ISOj)Pt,TAPERCUT
j)Pt,TAPERCUT
j)Pt
j)Pt
l(¯'
l(¯'
l(¯'
l(¯'
=¹'
=¹'
=¹',j)Pt,TAPERCUT
=¹',j)Pt,TAPERCUT
=¹',j)Pt,TAPERCUT,SUS GASKET
=¹',j)Pt,TAPERCUT
=¹',j)Pt,TAPERCUT
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
26.5
19
19
19
19
19
19
19
19
19
12.7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20.6
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.8
1.1
1.3
0.9
0.9
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
1.5
0.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
3.0
1.5
1.5
2.5
1.5
1.5
1.3
1.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
5.0
3.5
3.5
4.0
2.8
2.8
2.8
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.6
5.7
4.7
5.7
5.7
5.7
5.7
4.7
7.7
5.7
6.0
6.9
5.0
5.0
4.9
5.1
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
I35
I36
V28
V15
V29
V16
V30
V33
V34
V14
I90
I87
I88
V26
V27
V32
V31
I89
2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,200
2,200
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,500
2,600
2,500
2,500
2,000
067700-9550
067700-9520
267700-1840
267700-1850
267700-1860
267700-1870
267700-2050
267700-1970
067700-9740
067700-8620
267700-1640
067700-9830
067700-9720
267700-5170
267700-7170
267700-0840
267700-0850
067700-9560
067700-9570
267700-2011
267700-1931
267700-4700
267700-2060
267700-2070
267700-0540
IHILILM JÆ@
©g
q)Q¶
¸[×Æ)
Q §
Q¢O.4mm IHILILM FLLG¸¶g]qQ)
jjp¸
;
j
÷
´
`
¯
(
j
¯
L
.

´
1
;
j
j
¿
-.j¸
¯´p¸
z]|}|¿¯¯,
z{¸]}ç}{¸[ç[j[,¸¯|,´[¸L,
½(¬*:¯
@±¯E3JO1
½([@
@¶þÿ
S~±7h¢|
····
··
······
······
···
1.1mm½|1.0J|1.1mm0|®¯SET|¯õOäº,
!O:`O¶©J|µ±§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0]
[\¬ç|äº,
!O:`O¶©J|÷q¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`
0][\¬ç|äº,
!O:`O¶©J|@¶¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`
0][\¬ç|äº,
S;¬{g R;7:1J|7½| RC;7:1J|7õO T;7:
,}-2012_4c.indd 23 12/02/24 10:17
24
¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 24 12/02/24 10:17
25
@ j)|±¡e!±9|([±1·`.`|@
(½(|¡5[¦7
@ ¸14xL26.5xHex16
@ ´¯´1´1¯¯/'H`5)|±}
@ DENSO OEMvj)|y(|}
@ j)|±¡e!±9|([±1·`.`|@
(½(|¡5[¦7
@ ¸12xL26.5xHex14
@ |Q¯¯-)|´``'··¯.=·
.´J·`}
@ DENSO OEMvj)|y(|}
@ j)|±¡e!±9|([±1·`.`|@
(½(|¡5[¦7
@ ¸14xL26.5xHex16
@ ´¯´1´1¯±}
@ DENSO OEMvj)|y(|}
@ j)|±¡e!±9|([±1·`.`|@
(½(|¡5[¦7
@ ¸12xL28.5xHex14 ..¯´+|±
@ DENSO OEMvj)|y(|}
@ |Q¯`5¯§)|}
O.Tmm Q#§®Q]@µ¶®
]W¶±¡¸0.7uuv)±J±(]¡1¡ýf}(]},|9!1¯]
±|ض[±L±|¯[¬11,
O.4mm Q®¶dU`O1¶Q4µ¶®
¬``·7'.J'v/±)¢$¬'.´'¡±_(|}7<¯!¡e!
÷±¶±±](±¶|)9¶±(]}±9|((½¡[±¨¹¬11,
$¶®¶1`7O~|@
±´¬¯+¡1.¯´·||,1/1jJ|v/\°·'.´±||7
([p,±¯v¶±#©^v·¬¯(.¬´¯´´1¬7,
Q$1~U~®@
¬'.´'¬¯v]¡¡¡jJ|L/´:ve¹¯q¹±$9f¡1
½'¹\±[1·1·¡]_(|}1¯\¬7,
d
U
`
O
1

Q

4
µ

®
Ø
þ
!
®
Q

Q
#
§
@
µ

®
Ø
þ

VFKH>U~7
¢O.4mmþ#dU`O1O¯
VFXEH>U~7
¢O.4mmþ#dU`O1O¯
¢O.4mm@U®þ#dU`O1O¯
VFXEH-E>U~7
¢O.4mmþ#dU`O1O¯
VFKHH>U~7
VFKH16, VFKH2O
VFXEH2O, VFXEH22 VFXEH2OE
VFKHH2O
$¶¶§JHJ<.JØwSId17H.7¯¯O
þ|µ@L#<þ¶L¶lQ±½^,
¶®±p)#|I\<Z]IJ!®/|)±ÿ¶|.Çþ@þI¯±<9/|
±\7NLIØJ±\.3```/¯~±¢/þ$±µ|S\,
4±¶®IM O.4mm Q¬U`OJ±@¶¶®IM O.TmmQ@)§E¶±
@¶|Jp)¬U`OJ5¯¯\,
6kI
,}-2012_4c.indd 25 12/02/24 10:17
26
¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
½(¬*:¯ ····1.1mm½|1.0J|1.1mm0|®¯SET|¯õOäº,
@±¯E3JO1 ··!O:`O¶©J|µ±§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
½([@ ······!O:`O¶©J|÷q¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
@¶þÿ ······!O:`O¶©J|@¶¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
S~±7h¢| ···S;¬{g R;7:1J|7½| RC;7:1J|7õO T;7:
z]|}|¿¯¯,
¬U5OJ5¯@Q@
§ J Q @
VQ16
VQ20
VQ22
VK16
VK20
VK22
VK16G
VK20G
VK22G
VK20Y
VKA16
VKA20
VKB16
VKB20
VFKH16
VFKH20
VFKBH20
VKH16
VKH20
VKH20Y
VKH22
VW16
VW20
VW22
VT16
VT20
VXU22
VXU24
VCH20
VFXEH20E
VFXEH20
VFXEH22
VXUH22
VXUH22I
JIS
JIS
JIS
ISO
ISO
ISO
ISO,SUS GASKET
ISO,SUS GASKET
ISO,SUS GASKET
ISO
\´±..¯¨
\´±..¯¨
\´±
\´±
jη.¨..£±±±
jη.¨..£±±±
\3±jη.¨..£±±±
Long Reach
Long Reach
Long Reach
Long Reach
TAPER SEAT
TAPER SEAT
{12Long Reach.7)14mm
{12jη.¨..£±±±...¯¨2mm
{12jη.¨..£±±±
{12jη.¨..£±±±
{12Long Reach.7)16mm
{12Long Reach.7)16mm
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
19
19
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
19
19
19
17.5
17.5
19
19
26.5
28.5
26.5
26.5
26.5
26.5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20.6
20.6
20.6
16
16
16
16
14
14
14
14
16
16
1.1
1.1
0.8
1.1
1.1
0.8
1.1
1.1
0.8
0.8
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.8
0.8
1.1
1.1
0.8
1.1
1.1
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.8
2.8
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
4.0
5.7
5.7
5.4
5.7
5.7
5.4
5.7
5.7
5.4
5.4
6.5
6.5
6.5
6.5
7.3
7.3
7.1
5.7
5.7
5.4
5.4
5.5
5.5
5.2
5.5
5.5
5.0
5.0
6.4
7.2
7.2
7.2
5.2
6.2
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
S
RC
RC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V01
V02
V13
V03
V04
V10
V40
V41
V36
V20
V22
V23
V24
V25
V54
V55
V43
V17
V18
V39
V19
V05
V06
V07
V21
V38
V08
V09
V37
V44
V45
V46
V11
V56
1,800
1,800
2,200
1,800
1,800
2,200
1,800
1,800
2,200
1,800
2,200
2,200
2,200
2,200
2,400
2,400
2,600
1,800
1,800
1,800
2,200
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
2,100
2,600
2,600
2,600
1,800
1,800
267700-0740
267700-0750
267700-0760
267700-0710
267700-0720
267700-0730
267700-5630
267700-5640
267700-5670
267700-3720
267700-5030
267700-5040
267700-5050
267700-5060
267700-7410
267700-7420
267700-7660
267700-3680
267700-3690
267700-4540
267700-2680
267700-0770
267700-0780
267700-0790
267700-2810
267700-4480
267700-0800
267700-0810
267700-7670
267700-7630
267700-7640
267700-7650
267700-6460
267700-7380
©g
q)Q¶
¸[×Æ)
Q § Q §
3,600
3,600
4,400
3,600
3,600
4,400
4,400
3,600
4,400
4,400
4,400
4,400
3,600
3,600
3,600
4,400
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
100676-3740
100676-3750
100676-3760
100676-3710
100676-3720
100676-3730
100676-5340
100676-3950
100676-5360
100676-5370
100676-5380
100676-5390
100676-5250
100676-5150
100676-5260
100676-5270
100676-3770
100676-3780
100676-3790
100676-5280
100676-5290
100676-3800
100676-3810
©g
q)Q¶
¸[×I:O)
JÆ@ EƯ|¯S~ § ¶
®®æ


¶4þ
¶4þ
¶4þ
¶4þ
,}-2012_4c.indd 26 12/02/24 10:17
27

þ9¶·þ¶¶·®®¶l@1J.®®®Q7I~O¯¯O
LFG/CNGØþ¸§lOO`~)wJYw
$¶|$¶¶SJØw¯¯O,
¬'.OJ¯¯
¸§5´\W2U¯.\Y2U¯.VlM2U1)
¯Î¡||¯7,}1´¡±¡Î(Zÿ¯¨\, Q®þQ¢J/@Ø@
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
1E5
¿Q
¿Q
¿Q
¿Q
¿Q
¿Q
¯`5

Æ { >¬7¬ þµ§ ¶®¬]® 3`:`§J ÿQg@ ®§Æ®
'¯O`,¯:¯¯5
'¯O`,¯:¯¯5
'¯O`,¯:¯¯5
'¯O`¯`¯¬·1
'¯O`¯`¯¬·1,¯`¯¬·1
'¯O`¯`¯¬·1,¯`¯¬·1
5¬¬
5¬¬1E3·¯
5¬¬
5¬¬1E3·¯
5¬¬1E3·¯
1E3·¯
5¬¬1E3·¯
¯!ñ^'¯
/O:/O í/X
'P·
(1'^'5!'¯
(1'^'5!'¯
(1'^'5!'¯
¯P·I·1
5¬5`
¬¬`5·
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/700
/700
4100
/700
/000
/700
1z00
1±00/1z00
/000
/000
/000
/000
1800
4000
/400
9z.1/
01.8
08.8
9z.1/
9z.1/
08.8
98.z
9z.z
01.6
97.8
01.6
98.z
01.6
0±.4
-
9±.7
89.6
91.6
04.1
88./
94.10
96.9
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
01./
08.8
01.6
01.z
0±.7
01.z
01.z
 

99.6
04.9
01.8
90919-01180
90919-01147
90919-01/z4
90919-01180
90919-01147
90919-01/z4
90919-0114±
90919-01176
90919-01/±9
90919-01180
90919-01176
90919-0114±
90919-01/±9
90919-01190
-
-
-
-
-
-
-
íS8z17±8
6
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
6
8
4
4

1G-GP(}PG)
±Y-P[(}PG)
11R-FP[(}PG)
1G-GP[(}PG)
±Y-P[(}PG)
11R-FP[(}PG)
±Y-P(}PG)
±Rz-FP(}PG)
±Rz-FP[(}PG)
1zB-FP·FP[(}PG)
±Rz-FP[(}PG)
±Y-P(}PG)
±Rz-FP[(}PG)
1Nz-FN[((NG)
G/1±(p),G/1z}PG
N//0P(}PG)
RB/0P(}PG)
N//0P(}PG)
VG/0P(}PG)
z18P(}PG)
1F(}PG)
4G64(}PG)
§ J Q @
VK20T
VW20T
VKH20T
_I^O:¬¡
_I^O:¬¡
_I^O:¬¡
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
14
14
14
19
19
26.5
16
20.6
16
0.8
0.8
0.8
1.5
1.5
2.5
3.0
3.0
4.0
5.4
5.4
6.2
S
S
S
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,700
1,700
1,800
067700-9540
067700-9240
267700-7760
Q §
©g
q)Q¶
¸[×I:O)
©g
q)Q¶
¸[×I:O)
Q §
JÆ@ EƯ|¯S~ § ¶
®®æ
TAXILPG
TAXILPG
TAXILPG
,}-2012_4c.indd 27 12/02/24 10:17
28¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 28 12/02/24 10:17
29
¬U5OJL~52O@Q@
§ J
§ ¶
®®æ
Q @
IK01-24
IK01-27
IK01-31
IK01-34
IK02-24
IK02-27
IK02-31
IKH01-24
IKH01-27
IKH01-31
IQ01-24
IQ01-27
IQ01-31
IQ01-34
IQ02-24
IQ02-27
IQ02-31
IW01-24
IW01-27
IW01-29
IW01-31
IW01-32
IW01-34
IW06-27
IW06-31
IW06-34
IRE01-27
IRE01-31
IRE01-32
IRE01-34
IRE01-35
IRL01-27
IRL01-31
IRT01-31
IRT01-34
IA01-31
IA01-32
IA01-34
IAE01-32
IAE01-34
IWM01-29
IWM01-31
IWM01-32
IWM01-34
IXU01-24
IXU01-27
IXU01-31
IXU01-34
IU01-24
IU01-27
IU01-31
IU01-34
÷RU01-27
÷RU01-31
÷RU01-34
ISO¸)7@¶)
ISO¸)7@¶)
ISO¸)7@¶)
ISO¸)7@¶)
ISO¸±¬@¶)
ISO¸±¬@¶)
ISO¸±¬@¶)
LONG REACH
LONG REACH
LONG REACH
)7@¶
)7@¶
)7@¶
)7@¶
±¬@¶
±¬@¶
±¬@¶
W-E
W-E
W-E
W-E
W-E
W-E
W-E§¶½|
W-E§¶½|
W-E§¶½|
L¬^|¬
L¬^|¬
L¬^|¬
L¬^|¬
L¬^|¬
L¬^|¬RX8¸LEADING)
L¬^|¬RX8¸LEADING)
L¬^|¬RX8¸TRAILING)
L¬^|¬RX8¸TRAILING)
¬17¬:÷` 7O`^¬¡
¬17¬:÷` 7O`^¬¡
¬17¬:÷` 7O`^¬¡
¬17`)|
¬17`)|
W-EM
W-EM
W-EM
W-EM
XU-E
XU-E
XU-E
XU-E
U-E
U-E
U-E
U-E
U-E¸¿©)
U-E¸¿©)
U-E¸¿©)
P
3
Q
¸mm)

¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
@

þ
ÿ
¸mm)
S
·
±
7
h
¢
|
L
3
¯
S
¸kO)
½ 
§
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10KART
KART
KART
KARTROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
ROTARY
19
19
19
19
19
19
19
26.5
26.5
26.5
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21
21
19
19
22
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
20.6
16
16
16
16
16
20.6
20.6
20.6
20.6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.1
1.1
1.1
1.1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-2.3
-2.3
-2.3
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-2.3
-2.3
-2.3
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-2.2
-2.2
-2.2
-2.2
-2.2
-2.5
-2.5
-2.5
-2.5
-1.0
-1.0
-1.0
-1.3
-1.3
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.8
-1.8
-1.8
-1.8
-0.2
-0.2
-0.2
0.5
0.5
0.5
0.5
-0.8
-0.8
-0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-0.8
-0.8
-0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.7
0.7
0.7
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.7
0.7
0.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.6
1.6
1.6
1.6
1.9
1.9
1.9
2.1
2.1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.2
1.2
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
RC
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
RC
RC
RC
RC
RC
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
R01
R02
R03
R42
R04
R05
R06
R49
R50
R51
R07
R08
R09
R43
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R44
R45
R46
R19
R20
R21
R22
R41
R54
R55
R52
R53
R23
R24
R25
R47
R48
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
4,000
4,000
4,000
267700-1310
267700-1320
267700-1330
267700-1340
267700-1360
267700-1370
267700-1380
267700-4450
267700-4460
267700-4470
267700-1410
267700-1420
267700-1430
267700-1440
267700-1460
267700-1470
267700-1480
267700-1110
267700-1120
267700-1130
267700-1140
267700-1150
267700-1160
067600-1810
067600-1820
067600-1830
267700-1520
267700-1530
267700-1540
267700-1550
267700-1560
267700-4820
267700-4830
267700-4840
267700-4850
267700-1260
267700-1270
267700-1280
267700-2940
267700-2950
267700-1210
267700-1220
267700-1230
267700-1240
267700-1060
267700-1070
267700-1080
267700-1090
267700-1010
267700-1020
267700-1030
267700-1040
267700-1570
267700-1580
267700-1590
©g
q)Q¶
¸[×Æ)
Q §
÷]}·¹.'1±¿¯}J¸=|/,
JÆ@
½(¬*:¯ ····1.1mm½|1.0J|1.1mm0|®¯SET|¯õOäº,
@±¯E3JO1 ··!O:`O¶©J|µ±§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
½([@ ······!O:`O¶©J|÷q¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
@¶þÿ ······!O:`O¶©J|@¶¶Q§¶ä¯0]±¯º,¶©J|]¯1`0][\¬ç|äº,
S~±7h¢| ···S;¬{g R;7:1J|7½| RC;7:1J|7õO T;7:
z]|}|¿¯¯,
,}-2012_4c.indd 29 12/02/24 10:17
30
¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

d
U
>
O
1
I
O
²
>
U
²
7
@
@
©
)
"
²
(
°
D
7
@
@
©
)
±
§
¯
¯
§
}
p
¯
¬
`
J
¨
¯
p
±
®
#
{
 ¬U`OJ1~``OOC¯U¯71`¯ CHCSS HEFEHENCE
1¬.`§¯§Q|9j/
Q¶ ´1~``O¯¯O@p|Iþ|¯
_¬@µ¡¡¶±LØ}±¡%[¦1´¬¯v¯¯^v¿L±9|L]1¯J!|@L[±1¬7,
 1/1/±vØ}¯¯¡¨'¨1^7´¹!¬1]W¶±1J´¹<17µ}|µ;|L]´¹!¬7,¬.·7`^v1´'L/\|
 ¶±¶L5·y11´¬¯(Q}7<±§|L/´¹!¬7,
_}{1¬.·7`^1´'L±L1!/\}{(Q}7<±§|L/´¹!¬7,
·.Q
¸mm)
¯§
¶|
§] ¶ | § 5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
B
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
22
22
22
22
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
2G.6
2G.6
12.7
12.7
21.6
21.6
21.6
21
1U
1U
1U
21
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
12.7
1U
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
2U.G
1B
1B
1B
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
1G
12.7
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HF-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E
H-E \`¡T
H-E \`¡T
H-E @§
H-E @§
H-E @§
H-E @§
H-E @§
H-E @§
H-E
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
HC-E @§
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E lSO
Hl-E \`¡T
Hl-E \`¡T
HCF-E
HCF-E
HCF-E
HC-E
HC-E
HC-E
HC-E
HC-E
HC-E
HC-E
HC-E \`¡T
HC-E \`¡T
LFH
LFH
H-M
H-M
HO1AHY
HO1AHY
HO1AHY ¡T
HO1AHY HX-B(L)
HO1AHY HX-B(1)
D-E
D-E
D-Z
DC-E \`¡T
DC-E
DC-E \`¡T
C-E
C-E
C-E
C-E \`¡T
C-E \`¡T
C-E \`¡T
C-EM MALF 1MHEAD
C-M
E-EM \`¡T
H4UU4A-¸
H¸EGF
H¸EGV
H411BS-¸
H4GUUA-¸
HG262l-¸
HGU1BH-¸
HGU1BC-¸
HGU21E-¸
HGUB6-¸F
H7U7G(lr)
H6G4U-¸
HG712-¸
H61B4-¸
H6UUUA-¸
H6UUUM-¸
H664UF-¸
HG17UA-¸F
HG17UC-¸FA
H7U7GH(lr)
HG12UA-¸
H72B2A-¸(lr)
HG12U-¸
HG12UC-¸
HG12UM-¸
H72B2-¸(lr)
H72B2C-¸(lr)
H72B2M-¸(lr)
HGBBBA-¸
H7112-¸
H711U-¸
H74UU-¸(lr)
H7114-¸
H7116-¸
H711G-¸
H7117-¸
H711B-¸
H711U-¸
H74U4-¸(lr)
H727U-¸(lr)
HGGU1-¸
HG711-¸
H74U6-¸(lr)
H72U2-¸
H72UU-¸
H72U4-¸
H72U6-¸
H72UG-¸
H72U7-¸
H72UB-¸
H72UU-¸
H74UG-¸(lr)
H6BBU-¸
HGGUU-¸
H74U7-¸(lr)
H74UB-¸(lr)
H6626-¸
H66UU-¸
HG726-¸
H742U-¸(lr)
1B1UU-M1U
H744UA-¸L(lr)
H744UH-¸1(lr)
H21G-¸
H217-¸
H21BB-¸
H2U4U-¸
H2626-¸
H24UU-¸
HU1G-¸
HU17-¸
HUU7UA-¸(lr)
HUU46G-¸
HUU46U-¸
HUU46Q-¸
HUU7UA-1U(lr)
HU1G1-¸
HB47-¸
·.J±
¸mm)
7)
¯T¶
¸mm)
¬U.O71¬.`^U1¬7.5.¬`J¯)!®1¯1H.Q±¯¯^N¬U.O7/¯¬9
@®^]!.5.¬7`^1^1!}1±/@®9¯¯^^1pU¯{\¸
¸,1)·W11U|]#1^¬¯ ¸,2)Ì7OJ^7/T½1¯®)´/{\ 
¸,3)·7¸E.·7¸/·711²-¸U7)¯@|D²ºmm/²1mm/¥/?/!TO|B!U]ÇjD±H±¹¸
¸U@®^m1±¹
Q%#|
¶®#|
1 2 3
4
50
mm
51
mm
66
mm
56
mm
5 6
7 8
47.3
mm
50.5
mm
53
mm
27.6
mm
22
mm
9
10 11 12
19mm
21mm
27.6
mm
19
mm
26.5
mm
50.5
mm
62
mm
62
mm
lW¸
lW¸
lW¸
lW¸
lK¸
lK¸
lK¸
lK¸
lK¸
lK¸
lO¸
lO¸
lO¸
lO¸
lO¸
lKH¸
lWF¸
lX¸¸,U)
lL¸A
lLF¸(A)
lY¸
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWO1/lWO6-¸¸,1)
lWMO1-¸
lWMO1-¸
lAO1-¸
lAO1-¸
lAEO1-¸
lAEO1-¸¸,2)
lAEO1-¸¸,2)
lAEO1-¸
lAEO1-¸¸,2)
lAEO1-¸¸,2)
lKO1-¸
lKO1-¸
lKO2-¸
lKO2-¸
lKO1-¸
lKO2-¸
lOO1-¸
lOO1-¸
lOO2-¸
lOO2-¸
lOO1-¸
lKHO1-¸
lHEO1-¸
lHEO1-¸
lHLO1-¸
lHTO1-¸
lXUO1-¸¸,U)
lXUO1-¸¸,U)
lXUO1-¸¸,U)
lUO1-¸
lUO1-¸
HUO1-¸
HUO1-¸
lUO1-¸

A H C
D E

¬´÷·.=`
¯´`´·}
,}-2012_4c.indd 30 12/02/24 10:18
31
Q          Q¢Ø
µ ¶ @
Q §
§ J Q @
K16TT
K20TT
W16TT
XU22TT
XUH22TT
ISO
ISO

{12Long Reach
P
3
Q
¸mm)
P
3
(
ÿ
¸mm)
/
®
¯
g
®
¸mm)
½
(
¬
^
¨
¯
¸mm)
@
±
¯
E
3
¹
O
1
¸mm)
½
(
[
@
¸mm)
S~±7h¢|
L
3
¯
S
¸kO)
14
14
14
12
12
19
19
19
19
26.5
16
16
20.6
16
16
1.0
1.0
0.8
0.8
0.8
1.5
1.5
1.5
1.3
1.5
3.0
3.0
3.0
2.8
3.0
¬J±
¬J±
.D'7|
¬J±
¬J±
5
5
5
5
5
800
800
800
950
950
267700-7430
267700-7440
267700-6300
267700-7080
267700-7090
§ ¶
®®æ
4|
4|
4|
|4|
|4|
¸[/Æ)
©
g
q
)
Q

CO2þþQÆ
¶¶7^D
@®·þ/7^D
`·'¯¯]p±)
04
Ç

(@
j
¯
1
¬
¯Q

½
Q
þ
!

|
¡
¯.¯.O±w
7O.O~(¯¯O§
1ÆYw8QJlZ¶.133Y
)9!±9|[±
7ºÔA¯¯OÇwþ#@®
/¶¢v7O'¡±¡e!¶±¹jJ|(±|
4µ¶® 1.õmmQ
4õ§J õ§J¸Q¢þ¶)
ض[±¡e!¯`'`¡¶§(¶},
±|æ$31!vCO2]¦§1;¹´¹!¬7,
þ;þMµQ<²CO2þþQ(µQ<²
¬@¯¯´
±j´0.66!,8f| ±|æf´1016¬¬+
CO2 ]m§¿/km)

188 187 0 189 140
·`.`vL$}(¯¯¨¹}±´´
(^{|(v¹¯1|^/¹±!(±|1¬7,
(AO1.1%Tº¯lJH$/L1.1%
z
Tº¯²
±j´0.66!,8f| L$J´8,600rpm70km/h)

6.68 6.62 6.66 6.70 6.60 6.64 6.68
¬@¯¯´
'´k¿m)
0
z[,vp57 ´[,='´`L$J`0.001896
¶±¹±9|@¡e!ضL[±,
Ø$¡¶§1;¹´¹![1§¯¨'¡±´±1¬7,
1.2¾(þ¶Tº¯! þ±ØJ®®®²
¸ ¬ ± ¯ ´ |
10,000kn¬16.ºkn-¡
591.7
´
¸ |
10,000kn¬17.1kn-¡
584.7
´
¶|q@D
¶]´=|10,000kn¶|·[Ç16.ºkn/´·       ´´
¸j'¸,[Ç1.Zº¯¯¸¹±¸
¸ý)Q@4km0
7=I=^|¹/\(,
10,000km(
±
±(O!²
10,000km(7+C¶,
p]µ@I|(¶120km±´p](±±
±j´0.66!,8f| ±|æf´1016¬¬+

0
¬@¯¯´
]¶km/!)
16.9 17.1 16.8 17.0
Two Tops¯¯´±7´K16TT)
*
¬¬´'¹^¯=²±^¯¹,=1,¯¯¯v¬@¯¯´|'¹^¯=²]µ¯¹,
*
¬¬´'¹^¯=²±^¯¹,=1,¯¯¯v¬@¯¯´|'¹^¯=²]µ¯¹,
*
¬¬´'¹^¯=²±^¯¹,=1,¯¯¯v¬@¯¯´|'¹^¯=²]µ¯¹,
,}-2012_4c.indd 31 12/02/24 10:18
32
¨
·
1
·
^
¬
¯
¡
¯
/
·
§
¯
¯
§
Q
ö
A
|

¬
'
`
O
J
/
¯
·
`
'
·
¯
}
p
|
)
`
·
(
¨
¯
¯
}
p
|
)
§
Ø
D
O
O
@
@
O
d
>
J
°
D
p
±
®
#
{
,}-2012_4c.indd 32 12/02/24 10:18
33
,}-2012_4c.indd 33 12/02/24 10:18
34
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
þB
þB
1300
NCP$0 2N/-FE 00,2¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QNC20/25 K3-VE 05,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
1500
NCP$1/$5 1N/-FE 00,2¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP$4 1N/-FE 01,6¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QNC21 3z/-VE 05,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
FJOh~U~
F1 (R[lS[R
4000 G¶J15W 1GR-FE 10,10¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 8
ìQ
ìÇ
1000 BGXNG·BGXRG·BGXNGJ 1KR-FE 08,10¬ ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 3
1300 BGXNG·BGXNGJ 1NR-FE 09,8¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ì¶T
ìS1
1300
NCP60 2N/-FE 02,5¬05,5 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP60 2N/-FE 05,5¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
7I~ODOO@@Ø
zJ®I¯L¯0[¶IÆ7^L´²^¬:\¯ÿ[´]±L,
zl¬:`´¯¯´0gO]I¯L¯0[¶IÆ7^L´EH^¬:ä
 ]I.J²O^¬:0gJ¬ý¶\¯qß´]±L,
Qj0¶0gO]j]
EFAHK FLLG CA1ALOG EOJE
®\¶·¬®¯¯´
@\¶·¬|:OJ^¯
    ¬|:OJ¯¯´
@\¶·¬|:OJI¯¬
@\¶·Çÿ¯¯´
    ¬|:OJl¬:`´
pQ!¯]14(¯¬I~^
ÇýD§!Q4]^
@®/7^D¹
Ø[ý¯:¯I¯¬¯:¯
Ø[ǯ:¯
O>O>Ogw
7O>O~(DOO
د:UI¯¯´]0j)@®
Ø÷q¶Q6J.Umm
Ø4UgJ·UgJ
¸p§ÿj)
p]µ@D±L]^
ÇýD§!Q4]^
$Q¶SÇØØ
Ø®,/¯:¯
Ø[ǯ:¯
QظQ@)DQO
Q j`¬7J[p§¶
Q gJ·¬|:OJ¿]¶
Q gJ¬ý¶
Q p§¶®
Q ÿ¿p§J[¶
Q §¶[p§¶
Q ¶]¯¯´J[¶
Q {gqg®J¶
¬``¬¯¯´J|¬|:OJI¯¬.^¯.¯¯¯.l¬:`´\gi·gJ·¬|:OJ¿]¶¸JUU^¬:)
gJ\j(······················gJ¬ý¶¸J²O^¬:)
p§¶®\j(····················p§¶®¸JHO^¬:)
ÿ¿p§J|¬``¬¯¯´\gi···········ÿ¿p§J[¶¸EOE^¬:)
¬``¬¯¯´J|§¶[p§\gi··········§¶[p§¶¸EJU^¬:)
¶]`¬7gJJ|¬``¬¯¯´\gi········¶]¯¯´J[¶¸EJU^¬:)
{gqg®J\j(··················{gqg®J¶¸EUE^¬:)
,}-2012_4c.indd 34 12/02/25 10:14
35
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
T^25¯
/V[NSlS
2400 AZT251/W 2A/-FzE 05,9¬ ¶K20BR11 90919-01230 - - VKB20 4
TUØ2
/}}lÇN
1500
NZT240 1N/-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZT260 1N/-FE 07,6¬07,9 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZT260 1N/-FE 07,9¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800
ZZT240/245 1//-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZRT260/265 2/R-FE 07,6¬10,4 ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRT260/265 2/R-FAE 10,4¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000
AZT240 1A/-FzE{Q-4| 01,12¬07,6 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRT261 3/R-FAE 08,1¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
TU¯J JZ¶147 2)/-GE 91,10¬97,8 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
YANAHA
QÇTBQARO
6ÇEN/ÇN·8ÇEN/
ÇN·9,9Q/QE·15Q/
QE
!WF22 - W22F¶-Q10
9,9Q/QE·15Q/QE·
20QEN/QN
!WF22 - W22F¶-Q10
1
2 3 4 5
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
H25
Q©@ HRF464/HRB215/215K1/215K2 W16EPR-Q !W16
HRz536 W16EPR-Q !W16
HRX537Ç{2005 ¬| W20EPR-Q !W20
HT3810 W14F-Q -
HT3813 H4514H W14FPR QJ !WF16
1
2
3 4 5
QDþæ¸þ@׶/æ)·¯þæ¸þ@׶/æ)
Q>~7·7¬O|·h¯´1¶l¸]|¯L=¯,
¸3`3`§Jj¬h¸/_l¸]|¯L=¯,
¸¬|3OLI¯~·¹.'1I¯·C¿j¯´¸¡¯¯,
_¬|3OLL~:`O·¹.'1l·..´C¿j¯´¸¡¯¯,
§@Q¸¶¿)¯¯O|´¯´C¿j¯´¸¡¯¯,
Q>~7LLj¶l¸]|¯L=¯,
¸Q{]¿¸|¯}[´}¿¯Cç¸/¸]|¯L=¯,
¸±51,3`3`§Jj¬h¸,}¯...¸/¸]|¯L=¯,
_@Q¸¶¿)¯¯O|´¯´C¿j¯´¸¡¯¯,
§¬|3OLI¯~·¹.'1I¯·C¿j¯´¸¡¯¯,
_æ{¡¡¯}LLj¶.j,¯}·h¯´1¶l¸]|¯L=¯,
_þ§Q`·7¸]C];¸¯¯,
_槧J`·7¸]C¯¦¸¡¯¯,
_3`3`§J¯]±¸]C]C¯}[´.¸¡[¯...¸¡/¸]|
             ¯L=¯,
§=J¸¶¶¬ÿ¶)¸]C|¸||/¡¡¯¸]|¯L=¯,
[@Q¸¶¿)¯¯O|´¯´C¿j¯´¸¡¯¯,
_¶gQ§`·7¸]C{¸ç±/¸]|¯L=¯,
[¸¬(¸¯7¦±|¿C¯..´¸C¯^.^·1¯´¯¯,
_¬|3OLI¯~·¹.'1I¯·C¿j¯´¸¡¯¯,
[¬|3OLS¯ / ¯¯¯·¹.'1^¯C¿j¯´¸¡¯¯,
_®¶Æǹ¡C¯l¡ÿ[¯´C7J¯¯,J;¦J[¸L7¡ÿ
[]±]J¡C¯;¦Jç)[¡]±}J¸=¯,
,}-2012_4c.indd 35 12/02/24 10:18
36
g@

Iz]/]
L3º
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
NQ±C~)
í[
2600 QC¶17OW/OH 4/E1 89,5¬98,6 W16EXR-Q11 8-94120561-0 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
3200 QE¶25EW/FW 6VQ1 98,6¬02,5 K16PR-P11 8-97170268-0 - ¡K1õ VK1õ 6
T¯1/CX
/SK/ /(X
1800 CJ2 F18B{VTEÇ| 97,10¬02,3 PKJ16CR-J1$ - - ¡K1õ VK1õ 4
2000
CJ1 F20B 94,3¬97,10 KJ16CR-J11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CJ$ F20B{VTEÇ| 97,10¬02,3 PKJ16CR-J1$ - - ¡K1õ VK1õ 4
O¬U~J
\lz/RO
3200 QE¶25FW·QER25FW 6VQ1 98,6¬02,12 PK16PR11 8-97111376-0 - ¡K1õ VK1õ 6
3h¯100
[}F 100
2000
A¶K2F2$/4F2$ NA20z 95,6¬99,6 VW16 - - ¡W1õ VW1õ 4
A¶H2F2$/4F2$ KA20QE 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯±
(ÇíÇ
2000 JVPE25 KA20QE 01,5¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2400 JQGE25 KA24QE 01,5¬ K20PR-Q 8-97012930-0 K20TT ¡K20 VK20 4
5J±Z
G[ílNl
1500
NJ$ Q15B{VTEÇ-E| 95,1¬98,3 KJ16CR-J11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NJ4 Q15B 97,2¬99,1 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NJ4 Q15B 99,1¬00,6 KJ16CR-J11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600
NJ1/2 /Ç 93,8¬97,3 K20PR-Q11 8-94328374-0 K20TT ¡K20 VK20 4
NJ1 /Ç{VTEÇ| 93,8¬97,1 KJ20CR-J11 - K20TT ¡K20 VK20 4
NJ5/6 Q16A 97,2¬00,6 KJ16CR-J11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NJ5 Q16A{VTEÇ-E| 97,2¬00,6 KJ16CR-J11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¢~OL¯
V[Hl(RÇSS
3200 QG¶25OW 6VQ1 97,3¬99,3 K16PR-P11 8-97170268-0 - ¡K1õ VK1õ 6
¢^OÆ~2
BlGHÇRN
3200 QB¶25GW/25OW 6VQ1 95,10¬98,2 PK16PR11 8-97111376-0 - ¡K1õ VK1õ 6
3500 QB¶26GW/26OW 6VE1 98,2¬02,12 K16PR-P11 8-97170268-0 - ¡K1õ VK1õ 6
¯J~O/
¯¬U~
F/RGÇ/ Fl}}Y
2000 JVTGE24 NA20z 96,8¬99,9 VW16 - - ¡W1õ VW1õ 4
3000 JFEGE24 VG30E 95,8¬99,9 VK20 - - ¡K20 VK20 6
3300 JAJE50·JAJWE50 VG33E 98,1¬00,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
3500 JAPE50 VÇ35QE 00,10¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
¯×O~J
FÇR\/RO
7800 FRR90¶2q·FRR$4¶2q·FTR$4¶2q 6HF1-TÇN - GX8-1· 9-89119290-0 - - - 6
?01?-01_¡j_}4_00_lSIZI_'¹.ihdd 36 ?01?/0?/?3 ??.16.55

g@

z]/]KI
¯7+
37
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
Kqì
K[l
660
HN11¶·HN12¶ F6A{T/Ç| 98,1¬01,10 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HN21¶ K6A{QÇHÇ| 98,10¬01,3 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HN21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬01,3 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
HN22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 01,4¬ !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
HN22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 01,4¬02,11 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HN22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 02,11¬ !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NROO2
íR \/GÇN
660
NF21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 01,12¬06,1 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NF21¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 01,12¬02,4 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NF21¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 02,4¬06,1 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NF22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 06,1¬09,6 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NF22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 09,6¬11,1 !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NF22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 06,1¬11,1 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NF$$¶ R06A{QÇHÇ·VVT| 11,1¬ - - - - - 3
NF$$¶ R06A{QÇHÇ·VVT·T/Ç| 11,1¬ - - - - - 3
¶X4
SX4
1500
YA11¶·YB11¶·YC11¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 06,7¬09,4 VK20{"5) 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
YA11¶·YB11¶·YC11¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 09,4¬ VKH20{"5) - - ¡KH20 VKH20 4
2000 YA41¶·YB41¶ )20A 06,7¬09,4 VK16 99000-79K73-K16 - ¡K1õ VK1õ 4
X-90
X-90
1600 JB11¶ G16A 95,10¬ K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
ThJ/
O~O¯
/}1Ç/ \ÇRKS
660
HA21¶·HB21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 94,12¬98,10 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 3
HA11¶·HC11V·HO11V F6A{2VAJVE| 94,12¬98,10 W16EPR-Q11 09482-00496 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HA11¶·HB11¶ F6A{4VAJVE| 94,12¬98,10 XQ22EP-Q 09482-00368 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA11¶·HB11¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 94,12¬98,10 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HA22¶ K6A{QÇHÇ| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬00,12 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
HA22¶ K6A{QÇHÇ·JEANB]RN| 98,10¬01,4 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
HA12V F6A{4VAJVE| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA12V F6A{2VAJVE·ÇARB| 98,10¬99,10 W16EPR-Q11 09482-00496 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HA12¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 98,10¬00,12 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HA12¶ F6A{4VAJVE| 99,10¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA2$¶ K6A{QÇHÇ| 00,12¬04,9 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA2$¶·HA2$V K6A{QÇHÇ| 00,12¬04,9 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HA2$¶·HA2$V K6A{JEANB]RN| 01,4¬04,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HA24¶ K6A{QÇHÇ| 04,9¬09,12 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HA24V K6A{QÇHÇ| 05,1¬09,12 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HA25¶·HA25V K6A{QÇHÇ| 09,12¬ !XQ22HPR 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
ThJ
/}1Ç
660 HA$5¶ R06A 11,12¬ - - - - - 3
ThJQ¡2
/}1Ç }/PlN
660
HE21¶ K6A{QÇHÇ| 00,12¬03,9 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HE21¶ K6A{QÇHÇ| 03,9¬08,11 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HE21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 02,1¬08,11 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HE22¶ K6A{QÇHÇ| 08,11¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
HE22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,11¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
3¯O~J
[S([OÇ
1600
TA01W·TA01R·TO01W G16A 90,9¬97,11 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
TA02W·TO02W G16A 97,11¬00,4 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
TA02W G16A 00,4¬06,6 VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
TA74W N16A 06,6¬08,6 VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
2000
TA51W·TO51W )20A 96,10¬97,11 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
TA52W·TO52W )20A 97,11¬00,4 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
TJ52W·TO54W )20A 00,4¬08,6 VK16 99000-79K73-K16 - ¡K1õ VK1õ 4
2400 TOA4W )24B 08,6¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
2500
TO61W H25A 96,10¬97,11 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 6
TO62W H25A 98,2¬00,4 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 6
TO62W H25A 00,4¬05,6 VK16 99000-79K73-K16 - ¡K1õ VK1õ 6
2700 TO94W H27A 05,6¬08,6 VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 6
3200 TOB4W N32A 08,6¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 6
3¯Ud
[V[RY
660
OA51V·OB51V·OE51V·OF51V F6A{2VAJVE·T/Ç| 90,3¬99,1 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OA51V·OB51V·OE51V·OF51V F6A{4VAJVE| 90,3¬99,1 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OA52V·OB52V F6A{4VAJVE| 99,1¬01,8 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OA52V·OB52V F6A{2VAJVE·T/Ç| 99,1¬99,11 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OA52V·OB52V F6A{2VAJVE·T/Ç| 99,11¬01,8 !W16 99000-79)80-V16 - ¡W1õ VW1õ 3
OA52W F6A{T/Ç| 99,11¬01,8 !W16 99000-79)80-V16 - ¡W1õ VW1õ 3
OA52W F6A{T/Ç| 99,6¬99,11 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OA52V·OB52V F6A{ÇNG| 00,5¬01,9 !XQ27 - - ¡XU27 - 3
OA62V·OA62W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 01,9¬05,8 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
OA62V·OA62W K6A{QÇHÇ| 01,9¬07,7 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OA62V K6A{ÇNG| 01,11¬ !XQ27 - - ¡XU27 - 3
OA64V K6A{QÇHÇ| 05,8¬10,5 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±
±§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸, /
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-0?_¡j_}4_01_SIZIll_¯·¯.ihdd 37 ?01?/03/01 ??.?0.34
g@

z]/]KI
¯7+
38
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
3¯Ud
[V[RY
660
OA64V K6A{QÇHÇ| 10,5¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
OA64V K6A{QÇHÇ·T/Ç| 05,8¬10,5 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
OA64V K6A{QÇHÇ·T/Ç| 10,5¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
3¯Ud¯Q¯
[V[RY P}[S
1300 OA$2W G13B{JEV| 99,6¬01,5 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
3¯UdQ2¬¬
[V[RY }/NOY
1300 OA$2W G13B 01,5¬ K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
3¯UdOO2
[V[RY \/GÇN
660
OA64W K6A{T/Ç| 05,8¬10,5 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
OA64W K6A{T/Ç| 10,5¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
3UØ
/[RlÇ
1500 RA21¶·RB21¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 01,1¬ ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
1800 RC51¶·RO51¶ N18A{QÇHÇ·VVT| 03,1¬ VK16 99000-79K73-K16 - ¡K1õ VK1õ 4
1¯5~.
(/PP[((lNÇ
660 EA21R K6A{T/Ç| 95,5¬98,8 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 3
1h5¯/
3¯¬¬~¿/
OL$2J
([}1[S/[S1[[í/
(R[S([N1
1000 AA44¶·AB44¶ G10 91,7¬02 W16EPR-Q11 09482-00496 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
1300
AA$4¶·AF$4¶ G13B{QÇHÇ| 91,7¬02 W22EPR-Q 09482-00498 - ¡W22 VW22 4
AA$4¶·AB$4¶·AF$4¶·AK$4¶ G13B 91,7¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
GA11¶ G13B 95,1¬00,5 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
1500 GA21¶·GB21¶·GC21¶·GO21¶ G15A 95,1¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
1600 GB$1¶·GO$1¶ G16A 96,2¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
1h5¯OO2/
OL$2JOO2
([}1[S \/GÇN/
(R[S([N1 \/GÇN
1500 GC21W G15A 96,2¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
1600 GO$1W G16A 96,2¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
1800 GC41W )18A 96,2¬02 K20PR-Q11 09482-00508 K20TT ¡K20 VK20 4
+U5
Klz/SHl
2400 RE91¶·RF91¶ )24B 09,10¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
+=Q
(/R/
660 PG6¶¶ F6A{QÇHÇ| 93,1¬95,12 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
+=Ud
(/RRY
660
OE51V·OF51V F6A{2VAJVE·T/Ç| 91,9¬99,1 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OE51V·OF51V·OC51T/51B·OO51T/51B F6A{4VAJVE| 91,9¬99,1 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OC51T·OO51T F6A{2VAJVE·T/Ç| 97,4¬99,1 VW16 99000-79K73-V16 - ¡W1õ VW1õ 3
OA52T·OB52T F6A{4VAJVE| 99,1¬01,9 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OA52T·OB52T F6A{2VAJVE·T/Ç| 99,1¬00,5 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OA62T·OA6$T K6A{QÇHÇ| 01,9¬ XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OA6$T{4WO) K6A{QÇHÇ| 01,9¬ !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
OA65T K6A{QÇHÇ| 05,11¬ !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
OQ2J3¯O~J
GR/NO [S([OÇ
2700 TX92W H27A 00,12¬ VK16 99000-79K73-K16 - ¡K1õ VK1õ 6
5ÆL~Oh~7
(H[VRÇ}[1 (R[z[
1300 HR51¶·HR52¶ N13A{QÇHÇ·VVT| 01,11¬10,8 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
1500 HR81¶·HR82¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 01,11¬06,5 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
5¿Z~
1líNY
660
JA12C/V/W F6A{T/Ç| 95,11¬98,10 - - - - - 3
JA22W K6A 95,11¬98,10 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 3
JB2$W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬02,1 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
JB2$W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 02,1¬08,6 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
JB2$W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,6¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
1300 JB$2W G13B 95,11¬98,1 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
5¿Z~53Q
1líNY Sl[RR/
1300 JB4$W N13A{QÇHÇ| 02,1¬ ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
5¿Z~OdJ
1líNY \lO[
1300
JB$$W G13B 98,1¬00,4 K20PR-Q 09482-00429 K20TT ¡K20 VK20 4
JB4$W N13A{QÇHÇ| 00,4¬01,12 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
¯d¯J
S\lF1
1200
ZC71¶ K12B{QÇHÇ·VVT| 07,5¬10,8 ZXQ20PR11 09482-00602 - - - 4
ZC72¶·ZO72¶ K12B{QÇHÇ·VVT| 10,8¬ ZXQ20PR11 09482-00602 - - - 4
1300
HT51¶ N13A{QÇHÇ| 00,1¬04,11 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
ZC11¶·ZO11¶ N13A{QÇHÇ| 04,11¬ VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
1500
HT81¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 03,6¬04,11 VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
ZC21¶·ZO21¶ N15A{QÇHÇ·VVT| 04,11¬ VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
1600
ZC$1¶ N16A{QÇHÇ| 05,8¬10,9 VK20 99000-79K73-K20 - ¡K20 VK20 4
ZC$2¶ N16A{QÇHÇ·VVT| 11,12¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
¯¯Q^5C
SP}/SH
1200 XB$2¶ K12B{QÇHÇ·VVT| 08,10¬ ZXQ20PR11 09482-00602 - - - 4
$hÆ
([RVÇ
660
HG21¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 06,11¬09,5 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
HG21¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 09,5¬09,12 !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
HG21¶ K6A{QÇHÇ·VVT·T/Ç| 06,11¬09,12 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
$hƱ~J
([RVÇ íÇO[
660
CN21¶/22¶·CP21¶/22¶ F6A{4VAJVE| 90,10¬98,10 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
CN21¶/22¶·CP21¶/22¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 90,7¬98,10 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
CN$1¶/$2¶·CP$1¶/$2¶ F6B{QÇHÇ·T/Ç| 90,7¬98,10 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 4
UUØ
SÇ}lÇ
1200 NA15¶ K12B{QÇHÇ·VVT| 10,12¬ ZXQ20PR11 09482-00602 - - - 4
1300 NA$4¶ N13A{QÇHÇ| 04,4¬10,12 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
"d2
1\lN
660 EC22¶{HYBR!O)·EC22¶ K6A{QÇHÇ| 03,1¬05,8 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±
±§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,
?01?-0?_¡j_}4_01_SIZIll_¯·¯.ihdd 38 ?01?/03/01 ??.?0.35

g@

z]/]KI
¯7+
39
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¡L^J
P/}[11[
660
NK21¶ K6A{QÇHÇ| 08,1¬09,9 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NK21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,1¬09,9 !XQ22C{"5) 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NK21¶ K6A{QÇHÇ| 09,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NK21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 09,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
Q2¬¬
}/NOY
2000
¶C25·¶NC25 NR20QE 07,1¬10,1 FXE20HR11 28800-ÇY000 - - VFXEH20 4
¶C26·¶NC26 NR20 10,1¬ VFXEH22 - - - VFXEH22 4
OO2R
\/GÇN R
660
CT21¶·CV21¶ F6A{4VAJVE| 93,9¬98,10 XQ22EP-Q 09482-00368 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
CT21¶·CV21¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 95,2¬98,10 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
CT51¶·CV51¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 97,4¬98,10 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 3
CT51¶·CV51¶{@¯Q¿AT) K6A{QÇHÇ| 97,4¬98,10 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 3
CT51¶·CV51¶{¯Q¿AT) K6A{QÇHÇ| 97,11¬98,10 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NC21¶ K6A{QÇHÇ| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NC21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬00,12 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
NC11¶ F6A{4VAJVE| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NC11¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 98,10¬00,12 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
NC11¶ F6A{ÇNG| 99,6¬ !XQ27 - - ¡XU27 - 3
NC22¶ K6A{QÇHÇ| 00,12¬03,9 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NC22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 00,12¬03,9 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 3
NC12¶ F6A{2VAJVE·T/Ç| 00,12¬01,10 W16EPR-Q 09482-00468 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
NH21¶ K6A{QÇHÇ| 03,9¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH21¶ K6A{QÇHÇ ·T/Ç| 03,9¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH21¶ K6A{QÇHÇ ·T/Ç·QI| 03,9¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH21¶q K6Aq{ÇNG| 04,5¬ !XQ27 - - ¡XU27 - 3
NH22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 07,4¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH2$¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NH2$¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
OO2R
¯¬¬2OL~
\/GÇN R S1lNGR/Y
660
NH22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 07,2¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 07,2¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç·QI| 07,2¬08,9 !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
NH2$¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NH2$¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
OO2RUUØ
\/GÇN R SÇ}lÇ
1000 NA64¶ K10A{QÇHÇ| 00,11¬02,11 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1300 NA$4¶ N13A{QÇHÇ| 00,11¬05,8 ·¶K16PR-A11 09482-00562 - ¡K1õ VK1õ 4
OO2R¯Q¯
\/GÇN R P}[S
1000
NA6$¶ K10A{QÇHÇ| 99,5¬00,12 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
NA6$¶ K10A{QÇHÇ·T/Ç| 99,5¬00,12 !XQ22 99000-79)80-]22 - ¡XU22 VXU22 4
OO2ROdJ
\/GÇN R \lO[
1000
NA61¶·NB61¶ K10A{QÇHÇ| 97,2¬99,5 XQ22EPR-Q 09482-00449 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
NA61¶·NB61¶ K10A{QÇHÇ·T/Ç| 97,2¬99,5 XQ22EP-P 09482-00512 - ¡XU22 VXU22 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±
±§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,
?01?-0?_¡j_}4_01_SIZIll_¯·¯.ihdd 39 ?01?/03/01 ??.?0.35
g@

z]BAR]
¯¡h
40
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
R1
R1
660
RJ1·RJ2 EN07{zÇHÇ| 05,11¬ K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RJ1·RJ2 EN07{QÇHÇ| 05,1¬ !XQH22 zAB330QE8740 - ¡XUH22 VXUH22 4
RJ1·RJ2 EN07{QÇHÇ·z/Ç | 05,11¬ !XQ24 zAB330QE8730 - ¡XU24 VXU24 4
R2
R/
660
RC1·RC2 EN07{zÇHÇ| 03,12¬ K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RC1·RC2 EN07{QÇHÇ| 03,12¬ !XQH22 zAB330QE8740 - ¡XUH22 VXUH22 4
RC1·RC2 EN07{QÇHÇ·z/Ç| 03,12¬ !XQ24 zAB330QE8730 - ¡XU24 VXU24 4
d2¯L^U
líPR[z/
1500
GC1·GC2·GF1·GF2 E)15 92,11¬00,5 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
GG2/$·GO2/$ E)15 00,8¬05,6 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
GG2·GG$·GO2·GO$ E)15{zÇHÇ| 05,6¬07,7 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
GGC·GGO·GOC·GOO EJ15{QÇHÇ| 05,6¬07,7 !KH20 zAB330QE2640 - ¡KH20 VKH20 4
GH2·GH$ EJ15{QÇHÇ| 07,7¬11,12 FK20HR11 22401AA700 - - VFKH20 4
1600
GP2 FB16 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GP$ FB16 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GJ2 FB16 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GJ$ FB16 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
1800 GC6·GF6·GFA·GF5 E)18 92,11¬00,8 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
GC8·GF8 E)20{T/Ç| 92,11¬00,5 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
GC8·GF8 - 96,1¬98,9 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
GC8·GF8 E)20 98,9¬00,5 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
GGB·GOB{¶tì) E)20{QÇHÇ·T/Ç| 00,10¬07,7 VK22 zAB330QE0730 - ¡K22 VK22 4
GGA·GOA E)20{QÇHÇ·T/Ç| 00,8¬07,7 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
GG9·GO9 E)20{QÇHÇ| 00,5¬07,7 KJ20¶R11 22401AA610 - ¡K20 VK20 4
GH6·GH7 E)20{zÇHÇ| 07,7¬11,12 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
GH8 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 07,7¬11,12 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
GH6 E)20{zÇHÇ| 08,11¬11,12 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
GP6 FB20 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GP7 FB20 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GJ6 FB20 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
GJ7 FB20 11,12¬ - - - - VFXEH22 4
d2¯L^U TR5¯
líPR[z/ /N[SlS
1500 GE2·GE$ EJ15{QÇHÇ| 08,10¬ FK20HR11 22401AA700 - - VFKH20 4
2000 GE6·GE7 E)20{zÇHÇ| 08,10¬ PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
d2¯L^UWRX
líPR[z/ \RX
2000
GOB E)20{QÇHÇ·T/Ç| 02,11¬06,6 PK22PR8 - - ¡K22 VK22 4
GGA·GOA E)20{QÇHÇ·T/Ç| 02,6¬06,6 PK22PR8 - - ¡K22 VK22 4
GO9 E)20{QÇHÇ| 02,6¬07,7 !K20 zAB330QE8690 - ¡K20 VK20 4
GOB E)20{QÇHÇ·T/Ç| 06,6¬07,7 PK22PR8 - - ¡K22 VK22 4
GGA·GOA E)20{QÇHÇ·T/Ç| 06,6¬07,7 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
GRB E)20{QÇHÇ·T/Ç| 07,10¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
2200 GC8{22B ¶T!) E)22{QÇHÇ·T/Ç| 98,3¬98,9 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
2500 GVF E)25{QÇHÇ·T/Ç| 09,2¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
O¬O¬Ø/
¢¯JL
VlVlÇ/ BlS1RÇ
660
KK$/4·KY$ EN07{zÇHÇ·z/Ç| 92,3¬98,10 K20PR-Q 22401KA150 K20TT - VK20Y 4
KW$/4 EN07{ÇARB| 92,3¬98,10 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
KK$/4·KY$ EN07{NPI| 94,3¬98,10 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
KK$/4·KY$ EN07{QÇHÇ·z/Ç | 96,11¬98,10 XQ24EPR-Q - - ¡XU24 VXU24 4
KK$/4{ECVT) EN07{QÇHÇ·z/Ç | 97,5¬98,10 XQ22EPR-Q 22401KA260 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
3O5~1
[XlG/
2000
YA4/5 E)20{QÇHÇ| 08,6¬ VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 4
YA5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 08,6¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
YA5{¶T!) E)20{QÇHÇ·T/Ç| 09,10¬10,3 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
2500 YA9 E)25{zÇHÇ| 09,12¬ VK20 zAB330QE0720 - ¡K20 VK20 4
U2¡~
S/íB/R
660
K¶$/4{¶QØ) EN07{ÇARB| 91,9¬99,2 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
K¶$/4·KV$/4 EN07{ÇARB| 91,9¬99,2 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
K¶$/4·KV$/4 EN07{z/Ç| 91,9¬99,2
K20PR-Q11/
¶K20PR-A8
22401AA320/
zAB330QE2340
K20TTI- ¡K20 VK20 4
TT1/2·TV1/2·TW1/2 EN07{zÇHÇ| 99,2¬01,8
K16PR-Q/
¶K16PR-A11
-/
zAB330QE8640
K1õTTI- ¡K1õ VK1õ 4
TT1/2·TV1/2·TW1/2 EN07{z/Ç| 99,2¬01,8
K20PR-Q11/
¶K20PR-A8
22401KA150/
zAB330QE2340
K20TTI- ¡K20 VK20 4
TT1/2·TV1/2·TW2 EN07Y{z/Ç| 01,8¬
K20PR-Q11/
¶K20PR-A8
22401KA150/
zAB330QE2340
K20TTI- ¡K20 VK20 4
TT1/2·TV1/2 EN07F/V 01,8¬03,11
K16PR-Q/
¶K16PR-A11
-/
zAB330QE8640
K1õTTI- ¡K1õ VK1õ 4
TT1/2·TV1/2·TW1 EN07F/V 03,11¬
K16PR-Q/
¶K16PR-A11
22401KA150/
zAB330QE2340
K20TTI- ¡K20 VK20 4
U2¡~@®
S/íB/R(/K/BÇ[)
660
K¶$/4·KV$/4 EN07 96,9¬99,2
PK20PR11/
¶K20PR-A8
-/
zAB330QE2340
- - - 4
TT1/2·TV1/2 EN07{zÇHÇ| 99,2¬01,8
PK20PR11/
¶K20PR-A8
-/
zAB330QE2340
- - - 4
TT1/2·TV1/2 EN07Y{z/Ç| 01,8¬
PK20PR11/
¶K20PR-A8
-/
zAB330QE2340
- - - 4
TT1/2·TV1/2 EN07J{JPG|/F 01,8¬
PK20PR11/
¶K20PR-A8
-/
zAB330QE2340
- - - 4
¯¬Q
S1[}}/
660
RN1·RN2 EN07{QÇHÇ| 06,6¬11,5 !XQH22 zAB330QE8740 - ¡XUH22 VXUH22 4
RN1·RN2 EN07{QÇHÇ·z/Ç| 06,6¬11,5 !XQ24 zAB330QE8730 - ¡XU24 VXU24 4
JA100F·JA110F KF{QÇHÇ| 11,5¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
JA100F KF{T/Ç| 11,5¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
JA110F KF{T/Ç| 11,5¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¯¬Q 1¯5¿
S1[}}/ ([S1Çí
660
JA100F, JA110F KF{QÇHÇ| 11,5¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
JA100F, JA110F KF{QÇHÇ,5¬H| 11,8¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
?01?-03_¡j_}4_0?_SIBARI_¯'¹.ihdd 40 ?01?/03/06 17.13.19

g@

z]BAR]
¯¡h
41
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¬¬T¯OO2
Ol/S \/GÇN
660
TW1·TW2 EN07{zÇHÇ| 03,11¬09,8 K20PR-Q 22401KA150 K20TT ¡K20 VK20 4
TW1·TW2 EN07{zÇHÇ·z/Ç| 99,8¬09,8 K20PR-Q 22401KA150 K20TT - VK20Y 4
¶$21N·¶$$1N KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 09,9¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¬^O¯
O[X
1300 N401F·N411F K3-VE 08,11¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
J±2O
OÇílNGÇ
1200 FA7/8 EF12 94,6¬98,12 W20EPR-Q11 22401AA130 - ¡W20 VW20 3
JQO¬^O
1R/VlÇ
1800 XN182 /18{QÇHÇ| 03,7¬04,12 K20TXR - K20TT ¡K20 VK20 4
2200 XN220 /22{QÇHÇ| 01,8¬04,12 !TV20 zAB330QE3715 - ¡TV20 - 4
JL5T
1R[zl/
1300 N¶P120X 1NR-FE 10,11¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1500 NCP120X·NCP125X 1N/-FE 10,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
¯×L¯5~
FÇR[S1[R
2000
¶F5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 97,2¬02,2 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
¶F5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 97,2¬02,2 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
¶F5 E)20 97,6¬00,1 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
¶F5 E)20 00,1¬02,2 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
¶G5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 02,2¬07,12 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
¶G5 E)20 02,2¬07,12 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
¶H5 E)20 07,12¬10,10 VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 4
¶H5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 07,12¬09,1 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
¶H¶ E)20{QÇHÇ·AVÇz·T/Ç| 09,1¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
¶HJ FB20{QÇHÇ| 10,10¬ - - - - VFXEH22 4
2500
¶F9 E)25{QÇHÇ| 98,9¬02,2 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
¶G9 E)25{QÇHÇ·T/Ç| 04,2¬07,12 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
¶H9 E)25{QÇHÇ·T/Ç| 10,10¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
¯LØ/
1¯5¿
P}[Ç/([S1Çí
660
J275F·J285F KF-VE{QÇHÇ| 10,4¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275F·J285F KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 10,4¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275B·J285B KF-VE{QÇHÇ| 10,4¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275F·J285F KF-VE{QÇHÇ·5|¯·4VQ| 10,4¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¯LØ/R¯5/
Z¯^J
P}[Ç/N[S1//
Nl(Ç1
660
RA1·RA2 EN07{zÇHÇ| 98,10¬07,6 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RA1·RA2 EN07{QÇHÇ·z/Ç| 98,10¬07,6 !XQ24 zAB330QE8730 - ¡XU24 VXU24 4
RA1·RA2 EN07{zÇHÇ·z/Ç| 98,10¬07,6 K20PR-Q 22401KA150 K20TT - VK20Y 4
RA1·RA2 EN07{zÇHÇ·N/Ç| 98,10¬07,6 K20PR-Q 22401KA150 K20TT - VK20Y 4
RV1·RV2 EN07{zÇHÇ| 98,10¬09,12 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
hOQ/
1¯5¿
}[(R//([S1Çí
660
J455F·J456F KF-VE{QÇHÇ| 10,4¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455F·J456F KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 10,4¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455F·J465F KF-VE{QÇHÇ| 10,4¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455F·J465F KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 10,4¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J285¶{CVTØ) KF{QÇHÇ| 10,4¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455F KF 11,7¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J465F KF 11,7¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
LØ~R
}[ÇN[
1500
CVFY10·CVFNY10 GA15Qz 94,4¬98,11 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CVFY11 ÇG15QE 99,6¬01 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 CVHNY11 ÇG18QE 99,6¬01 K16PR-Q11 22401KA200 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
L15¬
}[G/(Y
1800 BO2/$·BG2/$ E)18 96,6¬98,12 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
BO5·BG5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 93,10¬98,12 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
BO4/5·BG4/5/A E)20{zÇHÇ| 93,10¬98,12 K20PR-Q11 22401AA320 K20TT ¡K20 VK20 4
BO4/5·BG5 E)20{QÇHÇ| 94,10¬98,12 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
BO5·BG5 E)20{zÇHÇ·JEANB]RN| 96,6¬98,12 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
BE5 E)20{QÇHÇ| 98,12¬03,5 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
BE5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 98,12¬03,5 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
BE5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 98,6¬03,5 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
BE¶{¶401 ¶T!) E)20{QÇHÇ·T/Ç| 02,10¬ PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
BH5 E)20{zÇHÇ·JEANB]RN| 98,6¬00,5 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
BH5 E)20{QÇHÇ| 98,6¬01,5 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
BH5 E)20{zÇHÇ| 00,5¬03,5 PK16PR11 - - ¡K1õ VK1õ 4
BH5 E)20{QÇHÇ| 01,5¬03,5 KJ20¶R11 22401AA610 - ¡K20 VK20 4
BH5 E)20{QÇHÇ·T/Ç| 98,6¬03,5 PK20PR-P8 - - - VK20Y 4
BJ5·BP5{2,0GT) E)20-R{QÇHÇ·T/Ç| 03,5¬09,5 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
BJ5·BP5{2,0R) E)20-R{QÇHÇ| 03,5¬09,5 VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 4
BJ5·BP5{2,0ì) E)20I{zÇHÇ| 03,5¬09,5 VK16 zAB330QE0710 - ¡K1õ VK1õ 4
BJ5q E)204{ÇNG| 04,5¬09,5 VKH22 zAB330QE2680 - ¡KH22 VKH22 4
2500
BO9·BG9·BGC E)25{QÇHÇ| 94,10¬98,12 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
BH9·BHC E)25{QÇHÇ| 99,5¬01,5 PK20PR11 - - ¡K20 VK20 4
BE9·BH9 E)25{QÇHÇ| 01,5¬03,5 KJ20¶R11 22401AA610 - ¡K20 VK20 4
BP9 E)25{zÇHÇ| 03,10¬09,5 VK16 zAB330QE0710 - ¡K1õ VK1õ 4
BJ9 E)25{zÇHÇ| 07,11¬09,5 VK16 zAB330QE0710 - ¡K1õ VK1õ 4
BJ9{¶402 ¶T!) E)25{QÇHÇ·T/Ç| 08,6¬09,2 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
BP9{¶402 ¶T!) E)25{QÇHÇ·T/Ç| 08,6¬09,2 VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
BN9·BR9 E)25{zÇHÇ| 09,5¬ VK20 zAB330QE0720 - ¡K20 VK20 4
BN9·BR9 E)25{QÇHÇ·T/Ç| 09,5¬ VKH20Y zAB330QE4540 - - VKH20Y 4
3000
BEE·BHE E/30{QÇHÇ| 00,5¬03,5 VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 6
BJE·BPE E/30{QÇHÇ| 03,9¬09,5 VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 6
3600 BRF E/36{QÇHÇ| 09,5¬ VKH20 zAB330QE2670 - ¡KH20 VKH20 6
?01?-03_¡j_}4_0?_SIBARI_¯'¹.ihdd 41 ?01?/03/06 17.13.19
g@

QAIHATz]
5dI"
42
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
YRV
YRV
1000 N200 E)-VE{QÇHÇ| 00,8¬02,12 K16TNR-¶9 90048-51164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
1300
N201G·N211G K3-VET{QÇHÇ·T/Ç| 00,8¬05,7 ¶VK20RZ8 90048-51167-000 - - VK20Y 4
N201G·N211G K3-VE{QÇHÇ| 00,8¬05,7 K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
TJL~
/1R/l
660
¶220V·¶2$0V EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,1¬06,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶220V·¶2$0V EF-VE{QÇHÇ| 99,1¬ K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
TJL~ 7
/1R/l 7
1300 ¶221G·¶2$1G K3-VE{QÇHÇ| 00,7¬ K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
TJL~OO2
/1R/l \/GÇN
660
¶220G·¶2$0G EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,6¬01,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶220G·¶2$0G EF-VE{QÇHÇ| 99,6¬01,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶220G·¶2$0G EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,1¬05,5 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
¶220G·¶2$0G EF-VE{QÇHÇ| 02,1¬06,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20G·¶$$0G EF-VE{QÇHÇ| 05,5¬06,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20G·¶$$0G EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 05,5¬07,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$21G·¶$$1G KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 07,9¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
T¯L~7
/PP}/[S[
1600
A101¶·A111¶ HQ-E·HQ-F 89,8¬97,8 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
A101¶ HQ-E1 97,8¬00,3 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 4
Th¬¬¯
/}1lS
2200 ¶XV20N/25N 5z-FE 00,3¬01,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
2400
ACV$0N/$5N 2A/-FE 01,9¬06,1 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ACV40N/45N 2A/-FE 06,1¬ ¶K20R11 90048-51186 - ¡K20 VK20 4
3^$
[SS[
660 J2$5¶/J245¶ KF-VE{QÇHÇ| 05,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
د¬¬/
OQ5^O
ÇP1l/ (}/SSl(
660
J$00¶/$10¶ EF-KJ 92,9¬98,12 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
J$00¶/$10¶ EF-/J 95,10¬98,12 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 3
J800¶/810¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,12¬01,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J800¶/810¶ EF-VE{QÇHÇ| 98,12¬01,10 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J802¶ )B-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,12¬02,8 K20TNR 90048-51154-000 K20TT ¡K20 VK20 4
J800¶/810¶ EF-zE 98,12¬02,8 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
J800¶/810¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬02,8 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
O~
(ÇÇ
1300 N401¶·N411¶ K3-VE 06,5¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
1500 N402¶ 3z/-VE 06,5¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
¯^2
(ÇP[N
660
J880K )B-QET{T/Ç| 02,6¬10,8 ¶VK20RZ8 90048-51167-000 - - VK20Y 4
J880K )B-QET{T/Ç| 10,8¬ - - - - - 4
5=L~J/
U5Th
(H/R/O[/SÇ(l/}
1300 G200¶ HÇ-E 93,1¬00,3 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
1500 G20$¶·G21$¶ HE-EG 93,8¬00,3 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
1600 G201¶ HQ-EG 93,8¬00,3 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
¯J~UT
S1ÇRl/
700 N112¶{X4) )Ç-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,4¬04,1 !K27 NQIK27A - ¡K27 - 4
1000
N100¶·N110¶ E)-QE 98,2¬00,5 K16PR-Q11 90048-51157 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
N100¶·N110¶ E)-VE{QÇHÇ| 00,5¬04,5 K16TNR-¶9 90048-51164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
1300
N101¶·N111¶ K3-VE2{QÇHÇ| 00,5¬04,5 K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
N101¶·N111¶ K3-VE{QÇHÇ| 01,12¬04,5 K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
UZ1
SÇNl(/
660
J405¶·J415¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 06,6¬06,10 ¶XQ22HR9{"6) 90048-51190-000{*6| - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J405¶·J415¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 06,10¬09,4 ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
52J/
1¯5¿
1/N1Ç/([S1Çí
660
J$50¶·J$60¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 03,11¬05,6 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J$50¶·J$60¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 05,6¬07,12 ¶K20R11 90048-51186 - ¡K20 VK20 3
J$50¶·J$60¶ EF-VE{QÇHÇ| 03,11¬07,12 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
J$75¶·J$85¶ KF-VE{QÇHÇ| 07,12¬11,6 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J$75¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J$85¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J$75¶·J$85¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 07,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
52J3O$
1/N1Ç [X[
660
J455¶/J465¶ KF-VE{QÇHÇ| 09,12¬11,7 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455¶/J465¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 09,12¬11,7 ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
52J3O$/
1¯5¿
1/N1Ç [X[/([S1Çí 660
J455¶ KF 11,7¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J465¶ KF 11,7¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J455¶ KF{T/Ç| 11,7¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J465¶ KF{T/Ç| 11,7¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¬Uد
1[RlÇS
1300
J100G HÇ-E) 97,3¬00,5 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 4
J102G·J122G K3-VET{QÇHÇ·T/Ç| 00,5¬05,12 ¶VK20RZ8 90048-51167-000 - - VK20Y 4
J102G·J122G K3-VE{QÇHÇ| 00,5¬05,12 K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
¬Uد+^J
1[RlÇS KlO
660
J111G·J1$1G EF-QEN{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬06,8 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J111G·J1$1G EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬10,8 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J111G·J1$1G EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 10,8¬ K20TNR-¶9 90048-51159 - - - 3
¬Uدh+T
1[RlÇS }[(l/
660 J111G·J1$1G EF-QEN{QÇHÇ·T/Ç| 02,1¬03,1 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¬h5
O[}1/
4100 TYNNC·N$N 15B-FP/NE{ÇNG| 02,6¬ ¶K20R5-G 90919-01229 - - - 4
¬h5OO2/¡2
O[}1/ \/GÇN/
V/N
1500 KR41J 5K-) 96,11¬01,11 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1800 KR42J·¶R 7K 96,11¬98,12 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
(¯6) ¸]]MSX[//HPR9 ±¶þ`[I,
?01?-04_¡j_}4_03_DAlHATSI_´¬'`.ihdd 4? ?01?/0?/?3 ??.18.18

g@

QAIHATz]
5dI"
43
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¬h5OO2/¡2
O[}1/ \/GÇN/
V/N
1800 KR42J 7K-E 98,12¬01,11 W16EXR-Q11 90048-51091-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2000 ¶R40N·50N 3z-FE 96,11¬01,11 K20TR11 90919-01198-000 K20TT ¡K20 VK20 4
Rd+^J
N/K[O
660
J750¶·J760¶{ض®) EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,11¬04,4 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J750¶·J760¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,11¬04,4 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J750¶·J760¶ EF-VE{QÇHÇ| 99,11¬04,4 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¡dU~
PYz/R
1500 G$0$G·G$1$G HE-EG 96,8¬02,8 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
1600 G$01G·G$11G HQ-EP 97,9¬02,8 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
Id$^J
Hl1[1
660
¶100P/V/C/CT/W·¶110P/V/C/CT/W EF-Nz 94,1¬99,1 W16OTR-¶ 90048-51130-000 - - - 3
¶100P/V/C/CT/W·¶110P/V/C/CT/W EF-Ez 94,1¬99,1 QJ20TR-¶ 90048-51133-000 - - - 3
¶100P/V/C/CT/W·¶110P/V/C/CT/W EF-Gz{QÇHÇ|//z{QÇHÇ| 96,1¬97,1 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 3
¶100P/V/C/CT/W·¶110P/V/C/CT/W EF-Gz{QÇHÇ|//z{QÇHÇ| 97,1¬99,1 K20PR-Q 90048-51151-000 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200P/C/V/W·¶210P/C/V/W EF-zE{zÇHÇ| 99,1¬04,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200P/C/V·¶210P/C/V EF-VE{QÇHÇ| 99,1¬04,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200V·¶210V EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,1¬04,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200V·¶210V EF-VN{ÇNG| 99,11¬ VK22 NQVK22A - ¡K22 VK22 3
¶200P·¶210P EF-zE{zÇHÇ| 04,12¬07,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200P·¶210P EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬07,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶201P·¶211P KF-VE{QÇHÇ| 07,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
Id$^JTJL~
Hl1[1 /1R/l
660
¶120V·¶1$0V EF-Tz{T/Ç| 94,1¬97,1 W20OTR-¶ 90048-51115-000 - - - 3
¶120V·¶1$0V EF-Ez 94,1¬99,1 QJ20TR-¶ 90048-51133-000 - - - 3
¶120V·¶1$0V EF-Gz{QÇHÇ|//z{QÇHÇ| 96,1¬97,1 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶120V·¶1$0V EF-Rz{T/Ç| 97,1¬99,1 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶120V·¶1$0V EF-Gz{QÇHÇ|//z{QÇHÇ| 97,1¬99,1 K20PR-Q 90048-51151-000 K20TT ¡K20 VK20 3
¶220V·¶2$0V EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 99,1¬07,10 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶220V·¶2$0V EF-VE{QÇHÇ| 99,1¬07,10 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
Id$^J1~O/
¬^+¡2
Hl1[1 (/RGÇ/
O[(KV/N
660
¶200V·¶210V EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,1¬04,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
¶200V·¶210V EF-VE{QÇHÇ| 02,1¬04,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶200V·¶210V EF-zE 02,1¬04,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20V·¶$$0V EF-VEq{ÇNG| 05,2¬07,12 VK22 NQVK22A - ¡K22 VK22 3
¶$20V·¶$$0V·¶$$0W EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 04,12¬07,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20V·¶$$0V·¶$$0W EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬07,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20V·¶$20W·¶$$0V·¶$$0W EF-zE 04,12¬07,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
¶$20V ·¶$$0V EF-VEq{ÇNG| 05,2¬07,12 VK22 NQVK22A - ¡K22 VK22 3
¶$21V ·¶$$1V KF-VE{QÇHÇ| 07,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶$21V ·¶$$1V KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 07,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶$20V{Hyþrìø) EF-VE{QÇHÇ| 07,12¬ K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
Id$^JOQ21~O
Hl1[1 GR/N (/RGÇ
1300 ¶221V·¶2$1V K3-VE{QÇHÇ| 01,7¬ K20R-Q11 90048-51163 K20TT ¡K20 VK20 4
¢~O
BqGÇ
1500
J200G·J210G 3z/-VE 06,1¬08,11 ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
J200G·J210G 3z/-VE 08,11¬ XQ22PR9 90048-51197-000 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
¯~2
BÇÇN
900 N$12¶ K)-VET 06,3¬ !XQ22 - - ¡XU22 VXU22 4
1000
N$00¶·N$10¶ 1KR-FE 04,6¬10,2 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
N600¶·N610¶ 1KR-FE 10,2¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
1300
N$01¶ K3-VE{QÇHÇ| 04,6¬06,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 4
N$01¶ K3-VE{QÇHÇ| 06,12¬07,6 ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
N$01¶ K3-VE{QÇHÇ| 07,6¬10,2 XQ22PR9 90048-51197-000 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
N601¶ 1NR-FE 10,2¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
¯~2 h±V¯
BÇÇN R[ílN/S
1500 N502G·N512G 3z/-VE 08,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
R^O¯
í/X
660
J950¶·J952¶·J962¶ )B-QET{T/Ç| 01,10¬05,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 4
J952¶·J960¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬05,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J950¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬05,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J960¶ EF-VE{QÇHÇ| 01,10¬05,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J950¶ EF-VE{QÇHÇ| 01,10¬02,5 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J950¶ EF-VE{QÇHÇ| 02,5¬05,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
±$^J
ílOG[1
660
K100C·K100P EF-ÇK 96,4¬99,9 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
K100C·K100P EF-zE 99,9¬ K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
±Q
ílR/
660
J502¶·J510¶·J512¶ )B-EJ{QÇHÇ| 94,9¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 4
J502¶·J510¶·J512¶ )B-)J{QÇHÇ·T/Ç| 94,9¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 4
J500V·J510V EF-ÇJ 94,9¬98,10 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
J500¶·J510¶ EF-FJ 94,9¬98,10 W16EXR-Q 90048-51044-000 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
J500¶·J510¶ EF-)J{T/Ç| 94,9¬98,10 QJ22TR-¶ 90048-51110-000 - - - 3
J500¶·J510¶ EF-GJ{QÇHÇ| 95,10¬98,10 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 3
J500¶·J510¶ EF-/J{QÇHÇ| 95,10¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 3
J500¶·J510¶ EF-RJ{QÇHÇ·T/Ç| 95,10¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 3
J700¶/V·J710¶/V EF-zE 98,10¬01,9 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
J700¶·J710¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬01,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J700¶·J710¶ EF-VE{QÇHÇ| 98,10¬01,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
?01?-04_¡j_}4_03_DAlHATSI_´¬'`.ihdd 43 ?01?/0?/?3 ??.18.18
g@

QAIHATz]
5dI"
44
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
±Q
ílR/
660
J700V·J710V EF-VN{ÇNG| 99,11¬01,9 VK22 NQVK22A - ¡K22 VK22 3
J700¶·J710¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬02,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J700¶·J710¶ EF-VE{QÇHÇ| 01,10¬02,8 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J700¶·J710¶ EF-VE{QÇHÇ| 02,8¬02,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J700¶·J710¶ EF-zE 01,10¬02,12 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
J250¶·J260¶ EF-zE 02,12¬06,11 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
J250V·J260V EF-VE{QÇHÇ| 02,12¬07,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J250V EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬06,11 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
J250¶/V·J260¶/V EF-VQ{QI·QÇHÇ| 02,12¬06,10 ZXQ22HBR11 90048-51179 - - - 3
J250V·J260V EF-VN{ÇNG| 02,12¬06,10 VK22 NQVK22A - ¡K22 VK22 3
J275¶·J285¶ KF-VE{QÇHÇ| 06,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J285¶ KF{QÇHÇ·ÇVT| 11,7¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275¶·J285¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 06,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275V/285V KF-VE{QÇHÇ| 07,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J275Vq KF-VEq 08,2¬ - - - - - 3
±QT¡2"J~J
ílR/ /V/Nz/1Ç
660 J512¶ )B-)J{QÇHÇ·T/Ç| 94,9¬98,10 !K27 NQIK27A - ¡K27 - 4
±QTO¬
ílR/ /VY
660
J250¶/260¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,12¬09,4 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J250¶/260¶ EF-VE{QÇHÇ| 02,12¬04,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J250¶/260¶ EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬09,4 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
±Q/1¯5¿
ílR//([S1Çí
660
J275¶,J285¶ KF-VE{QÇHÇ| H06,12¬H10,7 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH221 3
J275¶,J285¶ KF-QET{QÇHÇ5¬H| H06,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH221 VXUH221 3
J275¶ KF{QÇHÇ| H06,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH221 3
J285¶{@<CVTØ) KF{QÇHÇ| H06,12¬ XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH221 3
J285¶{CVTØ) KF{QÇHÇ| H06,12¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
±Qd~¯
ílR/ q:S
660
JA$00¶ KF 11,9¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH221 3
JA$10¶ KF 11,9¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
±Q¯¯T
ílR/ (Ç(Ç/
660
J675¶·J685¶ KF-VE{QÇHÇ| 09,8¬11,6 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J675¶ KF 11,6¬ XQ22HR9 90048-51189 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH221 3
J685¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
±Q5~.
ílR/ GlNÇ
660
J700¶/J710¶ EF-VE{QÇHÇ| 02,8¬04,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J700¶/J710¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,8¬04,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J650¶/660¶ EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬08,12 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
1000 J701¶·J711¶ E)-VE 02,8¬08,12 K16TNR-¶9 90048-51164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
¿~O/
1¯5¿
íÇV[/ ([S1Çí
660
J602¶ )B-)J{T/Ç| 95,8¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 4
J600¶·J610¶ EF-/J{QÇHÇ| 95,8¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 3
J600¶ EF-GJ{QÇHÇ| 95,8¬98,10 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 3
J600¶·J610¶ EF-RJ{QÇHÇ·T/Ç| 96,6¬98,10 K22TNR-¶ 90048-51143-000 - ¡K22 VK22 3
J902¶ )B-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬01,9 K20TNR 90048-51154-000 K20TT ¡K20 VK20 4
J900¶·J910¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬01,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J900¶·J910¶ EF-zE 98,10¬01,9 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 3
J900¶·J910¶ EF-VE{QÇHÇ| 98,10¬01,9 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J902¶·J912¶ )B-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬02,10 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 4
J910¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬02,10 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J900¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 01,10¬02,10 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J150¶·J160¶ EF-VE{QÇHÇ| 02,10¬04,12 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J150¶{@<CVT) EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬06,10 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
J150¶{CVT) EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬06,10 K20TNR-¶9 90048-51159 K20TT ¡K20 VK20 3
J160¶ EF-VE{QÇHÇ| 04,12¬06,10 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
J150¶·J160¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,10¬06,10 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 3
J152¶ )B-QET{QÇHÇ·T/Ç| 02,10¬06,10 ¶VK20RZ8 90048-51167-000 - - VK20Y 4
J175¶·J185¶ KF-VE{QÇHÇ| 06,10¬10,12 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J175¶·J185¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 06,10¬10,12 ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¿~O
íÇV[
660 JA100¶·JA110¶ KF-VE{QÇHÇ| 10,12¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¿~O1¯5¿
íÇV[ ([S1Çí
660
JA100¶·JA110¶ KF-VE{QÇHÇ| 10,12¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
JA100¶·JA110¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 10,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¿~O¯2¬
íÇV[ (ÇN1[
660
J575¶·J585¶ KF-VE{QÇHÇ| 08,8¬11,6 XQ22HR9 90048-51189-000 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J575¶·J585¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 08,8¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J575¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J585¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¿~O¯2¬ 1¯5¿
íÇV[ (ÇN1[ ([S1Çí
660
J575¶·J585¶ KF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 08,8¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J575¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J585¶ KF 11,6¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¿~OQ¬
íÇV[ }/11[
660
J550¶/560¶ EF-QET{QÇHÇ·T/Ç| 04,8¬09,12 ¶K20R11 90048-51186 - ¡K20 VK20 3
J550¶/560¶ EF-VE{QÇHÇ| 04,8¬09,12 K20PR-¶Q9 90048-51183 K20TT ¡K20 VK20 3
L^+~
RÇ(KY
1600 F$00¶ HQ-E 90,6¬97,4 K20PR-Q11 90048-51099 K20TT ¡K20 VK20 4
?01?-04_¡j_}4_03_DAlHATSI_´¬'`.ihdd 44 ?01?/0?/?3 ??.18.18

g@

JEX]z
LOU¯
45
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
þB
þB
1300
NCP$0 2N/-FE 00,2¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QNC20/25 K3-VE 05,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
1500
NCP$1/$5 1N/-FE 00,2¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP$4 1N/-FE 01,6¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QNC21 3z/-VE 05,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
FJOh~U~
F1 (R[lS[R
4000 G¶J15W 1GR-FE 10,10¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 8
ìQ
ìÇ
1000 BGXNG·BGXRG·BGXNGJ 1KR-FE 08,10¬ ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 3
1300 BGXNG·BGXNGJ 1NR-FE 09,8¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ì¶T
ìS1
1300
NCP60 2N/-FE 02,5¬05,5 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP60 2N/-FE 05,5¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
1500
NCP61/65 1N/-FE 02,5¬07,7 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP110·NCP115 1N/-FE 07,7¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NCP110·NCP115 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 Z¶P110 2/R-FE 07,7¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
NR2
íR/
2000
¶W20 3z-GE 89,10¬97,12 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶W20 3z-GTE{T/Ç| 89,10¬99,10 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶W20 3z-GE 97,12¬99,10 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
NR-¶
íR-S
1800 ZZW$0 1//-FE 99,10¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RAV4J/J
R/V4},R/V41
1800 ZCA25W/26W 1//-FE 00,5¬05,11 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶XA10G/11G 3z-FE 94,5¬97,9 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
¶XA10W/11W 3z-GE 96,8¬98,8 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶XA10C/G/W·11G/11W·15G/16G 3z-FE 97,9¬98,8 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶XA10W/11W 3z-GE 98,8¬00,5 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
¶XA10C/G/W·11G/11W·15G/16G 3z-FE 98,8¬00,5 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ACA20W/21W 1A/-FzE{Q-4| 00,5¬05,11 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
2400 ACA$1W/$6W 2A/-FE 05,11¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
WìJJ Vì
\ì}} Vì
1300 NCP19 2N/-FE 00,2¬01,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WìJJ V¶
\ì}} VS
1500 NZE127 1N/-FE 02,1¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
ZZE128 2//-GE 01,4¬04,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ZZE127/129 1//-FE 01,4¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WìJJUd¯J
\ì}} (YPH/
1300 NCP70 2N/-FE 02,10¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 NCP75 1N/-FE 02,10¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Td5¯
lSlS
1800
ZNN10W/10G 1//-FE 04,9¬09,9 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZGN10G/10W/15G/15W 2/R-FAE 09,9¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000
ANN10W/10G/15W/15G 1A/-FzE{Q-4| 04,9¬09,9 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZGN11G/11W 3/R-FAE 09,9¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
TOT
/Ç[/
1500 NHP10 1N/-FXE{HYBRIQ| 11,12¬ FK16R-A8 90919-01265 - - - 4
T¡L2
/V/RÇN
3000
NCX10 1N/-FE 95,5¬97,10 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 6
NCX10 1N/-FE 97,10¬00,7 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
T^25¯
/V[NSlS
2000
AZT250/W·255/W 1A/-FzE{Q-4| 03,10¬ ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRT272W 3/R-FAE 11,9¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
CT200h 1800 ZWA10 2/R-FXE{HYBRIQ| 11,1¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
G¶$50 3500 GR¶191/196 2GR-FzE{Q-4z| 05,8¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
G¶4$0 4300 QZ¶190 3]/-FE 05,8¬07,10 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
G¶450h 3500 GW¶191 2GR-FzE{Q-4z| 06,3¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
G¶460 4600 QR¶190 1]R-FzE 07,10¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
H¶250h 2400 ANF10 2A/-FXE 09,7¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
!¶ F 5000 Q¶E20 2]R-GzE 07,12¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
!¶250
2500 G¶E20/25 4GR-FzE{Q-4| 05,8¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
!¶$50 3500 G¶E21 2GR-FzE{Q-4z| 05,8¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
J¶460
4600
Q¶F40 1]R-FzE 06,9¬08,8 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
Q¶F45 1]R-FzE 08,8¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
J¶460J 4600 Q¶F41/46 1]R-FzE 08,8¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
J¶600h 5000 QVF45/46 2]R-FzE 07,5¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
J¶600hJ 5000 QVF45/46 2]R-FzE 07,5¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
RX270 2700 AGJ10W 1AR-FE 10,8¬ ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 4
RX$50 3500 GGJ10W/15W/16W 2GR-FE 09,1¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
RX450h 3500 GYJ10W/15W/16W 2GR-FXE 09,4¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
¶C4$0 4300 QZZ40 3]/-FE 05,8¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
TÇYÇTA
J±5
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 45 ?01?/03/06 17.17.18
g@

TÇYÇTA
J±5
46
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
T^25¯
/V[NSlS
2400 AZT251/W 2A/-FzE 05,9¬ ¶K20BR11 90919-01230 - - VKB20 4
TUØ2
/}}lÇN
1500
NZT240 1N/-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZT260 1N/-FE 07,6¬07,9 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZT260 1N/-FE 07,9¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800
ZZT240/245 1//-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZRT260/265 2/R-FE 07,6¬10,4 ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRT260/265 2/R-FAE 10,4¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000
AZT240 1A/-FzE{Q-4| 01,12¬07,6 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRT261 3/R-FAE 08,1¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
TU¯J
/RlS1Ç
3000
JZ¶147 2)/-GE 91,10¬97,8 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶147 2)/-GTE{T/Ç| 93,8¬97,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 6
JZ¶160 2)/-GE 97,8¬05,8 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶161 2)/-GTE{T/Ç| 97,8¬05,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
4000
QZ¶14$ 1]/-FE 92,10 ¬97,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 8
QZ¶151/155/157 1]/-FE 95,8¬97,7 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 8
Th¬^"J
/}1[zz/
2000
GXE10 1G-FE 98,10¬02,8 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
GXE10 1G-FE 02,8¬05,9 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
¶XE10{A/T) 3z-GE 98,10¬02,8 ·PK20R11 90919-01220 - ¡K20 VK20 4
¶XE10{N/T) 3z-GE 98,10¬02,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
¶XE10 3z-GE 02,8¬05,9 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
Th¬^"J 5~5
/}1[zz/ Gl1/
2000 GXE10W/15W 1G-FE 01,7¬05,9 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
3000 JCE10W/15W 2)/-GE 01,7¬05,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
Th¯J~J
/}PH/RO
2400
ANH10W/15W 2A/-FE 02,5¬08,5 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ANH20W/25W 2A/-FE 08,5¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3000 NNH10W/15W 1N/-FE 02,5¬08,5 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
3500 GGH20W/25W 2GR-FE 08,5¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
Th¯J~JId¯U^J
/}PH/RO HYBRlO
2400
ATH10W 2A/-FXE 03,7¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ATH20W 2A/-FXE 11,11¬ ¶K20R11 90919-01237 - ¡K20 VK20 4
TL^O¯
/}}[X
1500
NZE121·124 1N/-FE 01,1¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZE121{2WO,AT) 1N/-FE 04,4¬06,10 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE124{4WO,AT) 1N/-FE 04,4¬06,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE122·124 1//-FE 02,9¬06,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE12$ 2//-GE 01,1¬06,10 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
d¯U¿
lPS[í
2000 ¶XN10G/15G 3z-FE 96,5¬01,4 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2400 ACN21W/26W 2A/-FE 01,5¬09,12 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
OJ21~J
V/NG[/RO
2400
ACA$$W 2A/-FE 07,8¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ACA$8W{2WO) 2A/-FE 08,8¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3500 G¶A$$W 2GR-FE 07,8¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
Od^5C
\lSH
1800
ZNE10G/14G 1//-FE 03,1¬09,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZGE20G/25G·ZGE20W/25W 2/R-FAE 09,4¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000
ANE10G/11W 1A/-FzE{Q-4| 03,4¬09,4 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZGE21G·ZGE22W 3/R-FAE 09,4¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
O¬^"
Vl1z
1000
¶CP10 1z/-FE 99,1¬05,2 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
K¶P90 1KR-FE 05,2¬10,12 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
K¶P1$0 1KR-FE 10,12¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
1300
NCP10/15 2N/-FE 99,8¬05,2 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP95 2N/-FE 05,2¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶CP1${CVT) 2z/-FE 03,1¬05,2 ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 4
¶CP90 2z/-FE 05,2¬10,12 ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 4
N¶P1$0/1$5 1NR-FE 10,12¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1500
NCP1$ 1N/-FE 00,10¬05,2 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP91 1N/-FE 05,2¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NCP91 1N/-FE 07,11¬10,12 FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
NCP1$1 1N/-FE 10,12¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
O¬25¿
\lNOÇí
2500 NCV21 2N/-FE 96,8¬01,7 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
3000
NCV20 1N/-FE 96,8¬99,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
NCV20 1N/-FE 99,8¬01,7 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
NCV$0 1N/-FE 01,8¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
OJh¯JdT
V[}}FlR[
2400 ANH20W/25W 2A/-FE 08,5¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3500 GGH20W/25W 2GR-FE 08,5¬11,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
OJh¯JdTId¯U^J
V[}}FlR[HYBRlO
2400 ATH20W 2A/-FXE 11,11¬ ¶K20R11 90919-01237 - ¡K20 VK20 4
OJL^U
V[RÇSS/
2000 GX110·GX115 1G-FE 01,7¬04,4 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
2500
JZX110 1)/-GTE{T/Ç| 01,7¬04,4 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
JZX110 1)/-FzE{Q-4| 01,7¬04,4 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
O×O5~
VÇXY
2000
AZR60G/65G 1A/-FzE{Q-4| 01,11¬07,6 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRR70G/75G/70W/75W 3/R-FE 07,6¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 46 ?01?/03/06 17.17.18

g@

TÇYÇTA
J±5
47
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
O×O5~
VÇXY
2000 ZRR70W/75W 3/R-FAE 07,6¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
O×h"
VÇ}1z
1800
ZZE1$6/1$8 1//-FE 02,8¬04,2 ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
ZZE1$7 2//-GE 02,8¬04,2 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3¯¬¬R/
h5~5/3±~V
[S1lí//}[(lO//[ílN/
2400
TCR10W/11W/20W/21W 2T/-FE 90,5¬98,1 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 4
TCR10G/11G/20G/21G 2T/-FE 92,1¬00,2 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 4
TCR10W/11W/20W/21W 2T/-F/E{z/Ç| 94,8¬00,2 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
3¯¬¬R
[S1lí/
2400 ACR$0W/40W 2A/-FE 00,2¬06,1 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
3000 NCR$0W/40W 1N/-FE 00,2¬06,1 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
2400 ACR50W/55W 2A/-FE 06,1¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3500 G¶R50W/55W 2GR-FE 06,1¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
3¯¬¬RId¯U^J
[S1lí/ HYBRlO
2400
AHR10W 2A/-FXE 01,6¬06,6 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
AHR20W 2A/-FXE 06,6¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
Ø~¡
ÇP/
1800 ZCT10/15 1//-FE 00,5¬05,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 ACT10 1A/-FzE{Q-4| 00,5¬05,12 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
Ø~U¯
/[RlS
1500
NZE151H/154H 1N/-FE 06,10¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE151H/154H 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800
ZRE152H/154H 2/R-FE 06,10¬09,10 ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRE152H/154H 2/R-FAE 09,10¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ØU52
ÇRlGlN
3000 JCG17 2)/-GE 00,11¬01,6 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
1dT
G/l/
2000
¶XN10G/15G 3z-FE 98,5¬02,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
ACN10G/15 1A/-FzE{Q-4| 01,4¬04,9 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
1¿U
(/íRY
1800
¶V40 4z-FE 96,5¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
ZZV50/50G 1//-FE 98,7¬01,8 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶V41/42/4$ 3z-FE 96,5¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶V55/55G 3z-FE 98,7¬01,8 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶V50/50G 3z-FzE{Q-4| 98,7¬01,8 PK20GR8 90919-01208 - - VKA20 4
2200 ¶XV20/25 5z-FE 99,8¬01,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
2400
ACV$0/$5 2A/-FE 01,9¬06,1 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ACV40/45 2A/-FE 06,1¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
2500 NCV21 2N/-FE 99,8¬01,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
1¿UOQ5T
(/íRY GR/(l/
2200
¶XV20W/25W 5z-FE 96,12¬01,7 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
¶XV20/25 5z-FE 96,12¬99,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
2500
NCV21W/25W 2N/-FE 96,12¬01,7 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
NCV21 2N/-FE 96,12¬99,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
1¿UId¯U^J
(/íRY HYBRlO
2500 AVV50 2AR-FXE 11,9¬ FK16HR-A8 90919-01259 - - VFKH1õ 4
1U~V
(/RlN/
1500 AT212 5A-FE 96,8¬98,11 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 AT210 4A-GE/FE 96,8¬01,11 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
1800 AT211 7A-FE{JEANB]RN| 96,8¬01,11 PK16TR1$ 90919-01200 - ¡K1õ VK1õ 4
2000 ¶T215 3z-FE 96,8¬01,11 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
1U~VEO´
¯LV3O5¯/O~^
(/RlN/ [O,
(ÇRÇN/ [XlV /(Ç[P[
1800 ¶T200/201 4z-FE 96,6¬98,4 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
¶T182/18$/202/205 3z-GE 89,8¬98,4 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T202/20$ 3z-FE 96,6¬01,11 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
1h¬¬V
(/}OlN/
1500
ET196V 5E-FE 92,11¬97,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ET196V 5E-FE 97,8¬02,9 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
AT191G 7A-FE 96,1¬97,9 PK16TR1$ 90919-01200 - ¡K1õ VK1õ 4
AT211G 7A-FE 97,9¬02,9 PK16TR1$ 90919-01200 - ¡K1õ VK1õ 4
ZZT241W 1//-FE 02,9¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶T195G 3z-GE 95,2¬97,9 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T195G·¶T191G 3z-FE 96,1¬97,9 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶T215G/210G 3z-FE 97,9¬02,9 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶T215G/210G 3z-GE 97,9¬02,9 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T215W 3z-GTE{T/Ç| 97,9¬02,9 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T246W 3z-GTE{T/Ç| 02,9¬07,6 ¶K20R8 90919-01231 - - VK20Y[^9j 4
AZT241W/246W 1A/-FzE{Q-4| 02,9¬07,6 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
1L2
([RR[N
1800 ¶T208 4z-FE 96,6¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
¶T206 3z-GE 94,2¬98,7 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T206/207 3z-FE 96,6¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
1L~Q/
$L¯/L¢2/
FX´¯¯U25~/
RU./JL.
(ÇRÇ}}//
([}[S/}[VlN/
FX, SPRlN1[R/
í/RlNÇ/
1R[[NÇ
1300
EE96V/106V 2E·2E-J) 87,8¬00,8 W16EX-Q 90919-01059 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
EE111·EE102V 4E-FE 95,1¬97,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EE111·EE102V 4E-FE 97,4¬00,8 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
AE100/100G 5A-FE 91,6¬00,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AE110 5A-FE 95,5¬00,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EE10$V/ 104G 5E-FE 91,9¬97,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EE10$V/ 104G 5E-FE 97,4¬00,8 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 AE111 4A-GE 95,5¬00,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
(¯9) Y M9¡G/P )0.8mm±¶Ql7¸,Y vJIg±§,VK16 ±)M9¡G/P )=¶l1.1mmJv¯,¯vã|lM¶þ¯/7Í/,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 47 ?01?/03/06 17.17.18
g@

TÇYÇTA
J±5
48
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
1L~Q/$L¯/L¢2/
FX´¯¯U25~/RU./JL.
1600
AE109V/111/114 4A-FE 96,5¬00,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AE101 4A-GE 96,5¬00,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
1L~Q´
1L~Q¯¬~h5~
(ÇRÇ}}/,
(ÇRÇ}}/ Fl[}O[R
1300
NZE120 2N/-FE 00,8¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZE120 2N/-FE 04,4¬06,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
NZE121/124/121G/124G 1N/-FE 00,8¬04,4 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZE121/121G{2WO/NTØ) 1N/-FE 04,4¬06,10 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZE121/121G{2WO/ATØ) 1N/-FE 04,4¬06,10 FK20HR11{"5) 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE124/124G{4WO) 1N/-FE 04,4¬06,10 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
ZZE122/124/122G/124G 1//-FE 00,8¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE122/124/122G/124G 1//-FE 04,4¬06,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE12$G 2//-GE 00,8¬04,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ZZE12$G 2//-GE 04,4¬06,10 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
1L~QTO5Ø
(ÇRÇ}}/ /XlÇ
1500
NZE141/144
1N/-FE 06,10¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE141/144
1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 ZRE142/144 2/R-FE 06,10¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1L~Q¯¡5Ø
(ÇRÇ}}/ SP/(lÇ
1500 NZE121N 1N/-FE 01,5¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 AE111N 4A-FE 97,1¬01,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
AE115N 7A-FE 97,7¬01,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE122N·ZZE124N 1//-FE 01,5¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1L~Q¯¬~h5~
(ÇRÇ}}/ Fl[}O[R
1500
NZE141G/144G 1N/-FE 06,10¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE141G/144G 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 ZRE142G/144G 2/R-FE 06,10¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1L~QQ2O¯´
TL^O¯
(ÇRÇ}}/ R[NX, /}}[X
1500 NZE121/124 1N/-FE 01,1¬04,4 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
ZZE12$ 2//-GE 01,1¬04,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ZZE122/124 1//-FE 02,9¬04,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1L~QQ2O¯´
TL^O¯
{2004=4}RdV~5J25Ø)
(ÇRÇ}}/ R[NX, /}}[X
1500
NZE121{2WO/NTØ) 1N/-FE 04,4¬06,9 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZE121{2WO/ATØ) 1N/-FE 04,4¬06,9 FK20HR11{"5) 90919-01247 - - VFKH20 4
NZE124{4WO) 1N/-FE 04,4¬06,9 K16R-Q11{"5) 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
ZZE122/124 1//-FE 04,4¬06,9 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZE12$ 2//-GE 04,4¬06,9 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
1L~Qh±Ø2
(ÇRÇ}}/ R[ílÇN
1500 NZE151N 1N/-FE 07,10¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 ZRE152N/154N 2/R-FE 07,10¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
+=¡U3
(/V/}l[R
2400 TJG00 T2 96,1¬00,9 PT16EPR-J1$ - - ¡T1õ VT1õ 4
+=±
(/íl
1300
J100E HÇ-E) 99,5¬00,4 K20TNR-¶ 90048-51136 K20TT ¡K20 VK20 4
J102E K3-VET{QÇHÇ·T/Ç| 00,5¬05,12 ¶VK20RZ8 - - - VK20Y 4
J102E·J122E K3-VE 00,5¬05,12 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
OQO2/
R5J¯5
(RÇ\N/
í/1[S1/
2000
G¶1$0/G·G¶1$1/H·G¶1$6V 1G-FE 88,9¬01,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
G¶1$0W 1G-FE 95,12¬01,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
G¶151/H 1G-FE 95,8¬98,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
G¶151/H 1G-FE 98,8¬00,4 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
G¶171 1G-FE 00,4¬01,7 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
G¶171/171W 1G-FE 01,8¬08,2 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
GX¶12 1G-FE 01,8¬08,2 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
G¶151/H 1G-GP{JPG| 95,12¬01,2 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 6
YX¶10/10H/YX¶11 3Y-PE{JPG| 01,8¬08,8 P20R8 90919-01147 - - VW20T[^8j 4
T¶¶10H 1TR-FPE{JPG| 08,8¬ ¶K20HR8-T 90919-01254 - - VKH20T[^8j 4
GB¶12{Nìlø Hyþrìø) 1G-FE 02,1¬ K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
2500
JZ¶1$0G 1)/-GE 96,9¬99,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶151/15$ 1)/-GE 96,9¬01,7 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶171/171W 1)/-GTE{T/Ç| 99,12¬08,2 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
JZ¶171/17$/171W/17$W 1)/-GE 99,12¬00,4 ¶K16R-P11 90919-01209 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶171/17$/171W/17$W 1)/-GE 00,4¬08,2 ·¶K16R-P11 90919-01219 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶171/171W 1)/-FzE{Q-4| 01,8¬03,12 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
GR¶180/181 4GR-FzE{Q-4| 03,12¬08,2 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
GR¶200/201 4GR-FzE{Q-4| 08,2¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
3000
JZ¶155/157 2)/-GE 95,8¬97,7 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZ¶175/175W/177 2)/-FzE{Q-4| 99,9¬03,12 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
JZ¶179 2)/-GE 99,9¬03,12 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
GR¶182/18$ 3GR-FzE{Q-4| 03,12¬08,2 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
GR¶202/20$ 3GR-FzE{Q-4| 08,2¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
3500
GR¶184 2GR-FzE{Q-4z| 05,10¬08,2 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
GR¶204 2GR-FzE{Q-4z| 08,2¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
GW¶204{Hyþrìø) 2GR-FzE{Q-4z| 08,5¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
4000
QZ¶151/155/157 1]/-FE 97,7¬01,7 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
QZ¶171/17$/175 1]/-FE 99,9¬04,7 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
4300 QZ¶186/187 3]/-FE 04,7¬09,3 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±
§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 48 ?01?/03/06 17.17.19

g@

TÇYÇTA
J±5
49
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
OQO2/
R5J¯5
4300 QZ¶207 3]/-FE 09,3¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
4600 QR¶206 1]R-FzE 09,3¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 8
OQO2¯2¯×~J
(RÇ\N (ÇíFÇR1
1800 ¶X¶11Y 4z-FE 96,4¬01,7 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
GX¶12 1G-FE 01,8¬ K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
GX¶10 1G-GPE{JPG| 95,12¬01,6 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 6
YX¶10/Y 3Y-PE{JPG| 95,12¬ P20R8 90919-01147 - - VW20T[^8j 4
T¶¶10 1TR-FPE{JPG| 08,8¬ ¶K20HR8-T 90919-01254 - - VKH20T[^8j 4
OQO2RdhJId¯U^J
(RÇ\N íl}O HYBRlO
2000 GB¶12 1G-FE+1GN 02,1¬ K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
3000 JK¶175 2)/-FzE{Q-4|+1GN 01,8¬ ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
OQ2JId3~¯
GR/NO Hl/([
3400 VCH10W/16W/22K/28K 5V/-FE 99,8¬05,12 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
OQ2¢T
GR/NVl/
2700 RCH11W 3R/-FE 95,8¬98,5 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 4
3400 VCH10W/16W/22K/28K 5V/-FE 97,8¬02,5 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
Oh~1~V/J
K}[G[R V/}
2400 ACQ20W/25W 2A/-FE 00,11¬07,4 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
3000 NCQ20W/25W 1N/-FE 00,11¬07,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
Oh~1~HV
K}[G[R HV
3300 NHQ28W 3N/-FE 05,3¬07,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
¯~¯5~
(Ç/S1[R
1500 HZB50{HYBR!O) 5E-FE 97,8¬07 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
4100
BZB40/50 1B/-FPE{JPG| 04,8¬ ¶K20R5-G 90919-01229 - - - 4
BZB50 1B/-FPE 11,8¬ ¶K20R-B5 90919-01264 - - - 4
¯LV
(ÇRÇN/
1800 YT140 2Y-P]{JPG| 82,10¬01,11 ·P16R 90919-01143 - - VW20T[^8j 4
¯LVEX!V
(ÇRÇN/ [XlV
1800 ¶T200/201 4z-FE 96,6¬98,4 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2000 ¶T202/205 3z-GE 94,10¬98,4 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¯LV¯L±Ø
(ÇRÇN/ PR[ílÇ
1600 AT210 4A-FE 96,1¬01,11 PK16TR1$ 90919-01200 - ¡K1õ VK1õ 4
1800 AT211 7A-FE 96,1¬01,11 PK16TR1$ 90919-01200 - ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶T210/215 3z-FE 96,1¬01,11 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶T210 3z-FzE{Q-4| 97,9¬01,11 PK20GR8 90919-01208 - - VKA20 4
¯2¯×~J
(ÇíFÇR1
2000
YX¶11 3Y-PE{JPG| 95,12¬ P20R8 90919-01147 - - VW20T[^8j 4
T¶¶11 1TR-FPE{JPG| 08,8¬ ¶K20HR8-T 90919-01254 - - VKH20T[^8j 4
Ud
S/l
2400 AZK10 2A/-FXE 09,10¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
Ud.¯
(YNÇS
1300
EJ52 4E-FE 95,8¬97,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ52 4E-FE 97,12¬99,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ52C 4E-FE 96,10¬98,2 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ52C 4E-FE 98,2¬99,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 EJ54·EJ54C 5E-FHE 95,8¬99,7 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
UO5~J
S[(([[O
1500 NCP51V/55V/58G/59G 1N/-FE 02,7¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
5325
Sl[N1/
1500
NCP81G{2WO) 1N/-FE 03,9¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NCP81G{2WO) 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
NCP85G{4WO) 1N/-FE 03,9¬11,6 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP85G{4WO) 1N/-FE 11,6¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
¯~¯Q
S[PR/
3000
JZA80 2)/-GE 93,5¬97,8 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 6
JZA80 2)/-GE 97,8¬02,7 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZA80 2)/-GTE{T/Ç| 93,5¬97,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 6
JZA80 2)/-GTE{T/Ç| 97,8¬02,7 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
¯5~L^J
S1/R}[1
1300
EP91/95 4E-FE 96,1¬97,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EP91 4E-FTE 96,1¬99,7 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
EP91/95 4E-FE 97,12¬99,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯¡~+~
SP/RKY
1300 ¶221E·¶2$1E K3-VE 00,9¬03,8 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
¯¯U25~1U¯
SPRlN1[R (/RlB
1600
AE111G/114G 4A-FE 95,8¬00,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AE111G 4A-GE 96,5¬00,8 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
1800 AE115G 7A-FE 95,8¬00,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
$U1
([}l(/
1800
ZZT2$1 2//-GE 99,9¬06,4 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
ZZT2$0 1//-FE 99,9¬06,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶T185H/¶T205 3z-GTE{T/Ç| 89,8¬99,9 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T202/C 3z-GE 93,10¬97,12 PK20R8 90919-01180 - ¡K20 VK20 4
¶T202/C 3z-GE 97,12¬99,9 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 4
¶T202/202C/20$ 3z-FE 96,6¬99,9 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
$h5Ø
([}SlÇR
4000
QCF20/21 1]/-FE 96,8¬97,7 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 8
QCF20/21 1]/-FE 97,7¬00,8 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
4300 QCF$0/$1 3]/-FE 00,8¬06,5 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
$25CU~
([N1[RY
4000 VG40 5V-E] 82,10¬97,4 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 8
5000
GZG50 1G/-FE 97,4¬00,4 ¶K16R-P11 90919-01209 - ¡K1õ VK1õ 12
GZG50 1G/-FE 00,4¬10,8 ·¶K16R-P11 90919-01219 - ¡K1õ VK1õ 12
GZG50 1G/-FNE{ÇNG| 03,1¬ ¶K16R8-PG 90919-01239 - - VK20T[^8j 12
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 49 ?01?/03/06 17.17.19
g@

TÇYÇTA
J±5
50
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
UTQ
SÇ/R[R
2500 JZZ$0 1)/-GTE{T/Ç| 96,8¬01,3 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
3000
JZZ$1 2)/-GE 94,1¬97,8 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 6
JZZ$1 2)/-GE 97,8¬01,3 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
4000 QZZ$0/$1/$2 1]/-FE 91,5¬01,3 PK20R11 90919-01178 - ¡K20 VK20 8
4300 QZZ40 3]/-FE 01,4¬05,8 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
5~$h´
¯hU´
1L~Q
1[R([}, (ÇRS/,
(ÇRÇ}}/
1300
EJ51 4E-FE 94,9¬97,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ51 4E-FE 97,12¬99,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
EJ5$/55 5E-FE 94,9¬97,12 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ5$/55 5E-FE 97,12¬99,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
5dV
OYN/
2000
YY101/121/1$1/201/211 3Y 95,5¬01,5 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
JY161 3Y-P{JPG| 98,5¬ ·P16R 90919-01143 - - VW20T[^8j 4
RZY220/2$0 1R/-E 01,6¬03,7 P16R8 90919-01223 - ¡W1õ VW1õ 4
2700
RZQ100/100A/140 3R/-FE 95,5¬01,5 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RZQ100A/H 3R/-FP{JPG| 95,5¬01,5 K16R-Q 90919-01176 - - VK20T[^8j 4
RZQ$00 3R/-FPE{JPG| 01,6¬03,7 ¶K16R8-PG 90919-01239 - - VK20T[^8j 4
4100
BQ102A/102H·BQ142 15B-FP{JPG| 97,8¬01,5 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 4
RZQ100/100A/100H 15B-FP{JPG| 99,5¬01,5 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 4
BZQ$00/410 1B/-FNE{ÇNG| 03,5¬ ¶K20R5-G 90919-01229 - - - 4
5dV´
J±3~¯
OYN/, 1ÇYÇ/([
2000 TRY220/2$0 1TR-FE 08,1¬ FK20HBR11-T 90919-01255 - - VFKBH20 4
2700
RZQ100/100A/140 3R/-FE 95,5¬ K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BQ280K 3R/-FPE{JPG| 01,6¬ K16R-Q 90919-01176 - - VK20T[^8j 4
RZY2$1H/281H 3R/-FPE{JPG| 03,7¬ ¶K16R8-PG 90919-01239 - - VK20T[^8j 4
TRQ$00/$00A/$40/500 2TR-FE 07,8¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRC600/TRQ600/TRC600A 2TR-FE 11,7¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
4100
XZQ$01 15B-FPE{JPG| 01,6¬ PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 4
XZQ$01A/$02/$42/412 15B-FNE{ÇNG| 01,6¬ ¶K20R5-G 90919-01229 - - - 4
BZQ$00·BZQ$40 1B/-FPE{JPG| 07,8¬ ¶K20R5 90919-01222 - - - 4
BZQ600 1B/-FPE{JPG| 11,7¬ ¶K20R-B5 90919-01264 - - - 4
5O23~¯/
.T
1Ç\N/([/NÇ/H
1500
KN51 5K 90,8¬ J16B-Q11 90919-01117 - - - 4
KR41V 5K 96,10¬ W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶402N·¶402Q 3z/-VE 08,2¬ XQ22PR9 90048-51197 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1800
YN55/60/65 2Y 95,8¬ P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
KR42V 7K 96,10¬98,12 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KR42V 7K-E 98,12¬02,8 W16EXR-Q11 90919-01091 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KN70/75/80/85 7K-E 99,6¬02,8 W16EXR-Q11 90919-01091 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KN70/75/80/85 7K-E 02,8¬ W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KR52V 7K-E 04,11¬ W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2000 ¶R40G/50G 3z-FE 96,10¬01,11 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
"~U2OId3~¯
1Ç[RlNG Hl/([
2700 RCH41W/47W 3R/-FE 98,8¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
¬C3^J
O[[1
1000
N100A·N110A E)-QE 98,9¬00,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
N100A·N110A E)-QE 00,5¬01,11 K16TNR-¶9 90048-51164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
N100A·N110A E)-VE 01,12¬04,5 K16TNR-¶9 90048-51164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
1300
N101A·N111A K3-VE2 00,5¬04,5 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
N101A·N111A K3-VE 01,12¬04,5 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
J±3~¯
1ÇYÇ/([
2000
YY101/121/1$1/201/211 3Y 95,5¬01,5 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
YY61/YQ60/80 3Y-P{JPG| 98,5¬01,5 ·P16R 90919-01143 - - VW20T[^8j 4
RZY220/2$0 1R/-E 01,6¬03,7 P16R8 90919-01223 - ¡W1õ VW1õ 4
TRY220/2$0 1TR-FE 03,7¬07,8 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRY220/2$0 1TR-FE 07,8¬08,1 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 4
TRY220/2$0 1TR-FE 08,1¬ FK20HBR11-T 90919-01255 - - VFKBH20 4
2700
RZQ100/100A/140 3R/-FE 95,5¬01,5 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RZQ100H/100A 3R/-FP{JPG| 95,5¬01,5 K16R-Q 90919-01176 - - VK20T[^8j 4
RZQ$00 3R/-FPE{JPG| 01,6¬03,7 ¶K16R8-PG 90919-01239 - - VK20T[^8j 4
RZY2$1H/281H 3R/-FPE{JPG| 03,7¬ ¶K16R8-PG 90919-01239 - - VK20T[^8j 4
4100
BQ102A/H·BQ142 15B-FP{JPG| 97,8¬01,5 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 4
RZQ100/A/H 15B-FP{JPG| 99,5¬01,5 PK20R8 90919-01180 - - VK20T[^8j 4
V¬¬T
N/Ol/
2000
¶XN10/15/10H/15H 3z-FE 98,8¬02,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶XN10 3z-FzE{Q-4| 98,8¬01,3 PK20GR8 90919-01208 - - VKA20 4
ACN10/10H/15 1A/-FzE{Q-4| 01,4¬03,8 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
.T
NÇ/H
2000
AZR60G/65G 1A/-FzE{Q-4| 01,11¬07,6 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRR70G/75G/75W 3/R-FE 07,6¬10,5 ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRR70G/75G/75W 3/R-FAE 10,5¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRR70W 3/R-FAE 07,6¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
Id3~¯
Hl/([
1800 KN70/75/80/85 7K-E 99,6¬02,8 W16EXR-Q11 90919-01091 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2000
RZH100G/110G/102V/112V/112K/124B 1R/-E 89,8¬03,7 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
RZH102V/112V/112K/122V/124B 1R/ 89,8¬03,7 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
TRH102V/112K/112V/122K/124B 1TR-FE 03,7¬04,8 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 50 ?01?/03/06 17.17.19

g@

TÇYÇTA
J±5
51
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
Id3~¯
Hl/([
2000
TRH200K/200V/201K 1TR-FE 04,8¬07,8 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRH200K/200V/201K 1TR-FE 07,8¬08,1 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 4
TRH200K/200V/201K 1TR-FE 08,1¬ FK20HBR11-T 90919-01255 - - VFKBH20 4
2400
RZH100G/1$$¶ 2R/-E 89,8¬99,7 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
RZH101G/111G/1$$¶/1$$V 2R/-E 99,7¬04,8 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
2700
TRH221K/226K/214W/219W 2TR-FE 04,8¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRH224W/229W 2TR-FE 05,1¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRH211K/216K/22$B/228B 2TR-FE 07,8¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
Id3~¯L5T¯
Hl/([ R[Gl[S
2000 RCH42V 1R/-E 97,6¬ P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
2700
RCH41W/47W 3R/-FE 97,4¬98,8 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 4
RCH41W/47W 3R/-FE 98,8¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
IdQ^O¯/
U~¯
Hl}[X/S[RF
2000
YN100/105/107 3Y 88,9¬97,9 W16EX-Q 90919-01059 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
YN81/86·YN107/1$0G 3Y-E 89,5¬97,9 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
RZN147/152H/167 1R/-E 97,9¬04,8 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2700
RZN169H/174H/180W/185W 3R/-FE 95,12¬02,11 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RZN210W/215W 3R/-FE 02,11¬04,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TRN210W/215W 2TR-FE 04,8¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
3400
VZN180W/185W 5V/-FE 95,12¬02,11 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
VZN210W/215W 5V/-FE 02,11¬05,7 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
4000 GRN215W 1GR-FE 05,7¬ K20HR-Q11 90919-01235 - ¡KH20 VKH20 6
¡^U
P/SSÇ
1000
KGC10·KGC15 1KR-FE 04,6¬10,2 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
KGC$0/KGC$5 1KR-FE 10,2¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 3
1300
QNC10 K3-VE 04,6¬06,12 ¶VK20RZ11 90048-51172 - ¡K20 VK20 4
QNC10 K3-VE 06,12¬10,2 ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
NGC$0 1NR-FE 10,2¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
¡^U $^¬
P/SSÇ S[11[
1500 N502E·N512E 3z/-VE 08,12¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
IUT~
H/RRl[R
2200 ¶XQ10W/15W 5z-FE 98,1¬03,2 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
2400
ACQ10W/15W 2A/-FE 00,11¬03,2 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ACQ$0W/$5W 2A/-FE 03,2¬06,1 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 4
ACQ$0W/$5W 2A/-FE 06,2¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3000
NCQ10W/15W 1N/-FE 98,1¬03,2 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
NCQ$0W/$1W/$5W/$6W 1N/-FE 03,2¬05,12 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
3500 G¶Q$0W/$5W/GCQ$1W/$6W 2GR-FE 06,1¬08,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
IUT~HV
H/RRl[R HV
3300 NHQ$8W 3N/-FE 05,3¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
¢O5¯ ¯^~¯
PlXlS SP/([
660
J575A/J585A KF 11,9¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J585A KF 11,9¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¢O5¯ ¯^~¯ 1¯5¿
PlXlS SP/([ ([S1Çí
660
J575A KF 11,9¬ ¶XQ22HPR11 90048-51195 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J575A KF{T/Ç| 11,9¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
J585A KF{T/Ç| 11,9¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198-000 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¢O5¯ ¡2
PlXlS V/N
660
¶$21N KF 11,12¬ XQ22HR9 90048-51189 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶$21N KF{T/Ç| 11,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶$$1N KF 11,12¬ XQ22HR9 90048-51189 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶$$1N KF{T/Ç| 11,12¬ ¶XQ22HPR9 90048-51198 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¢O5¯ JQ^O
PlXlS 1R[(K
660
¶201Q KF 11,12¬ XQ22HR9 90048-51189 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¶211Q KF 11,12¬ XQ22HR9 90048-51189 XUH22TT ¡XUH22¡ VXUH22¡ 3
¢¯5/
Th¯
VlS1///RO[Ç
1800
¶V40 4z-FE 96,5¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
ZZV50/50G 1//-FE 98,7¬00,4 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZZV50/50G 1//-FE 00,4¬03,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶V41/42/4$ 3z-FE 96,5¬98,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶V55/55G 3z-FE 98,7¬02,4 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
¶V50/50G 3z-FzE{Q-4| 98,7¬01,7 PK20GR8 90919-01208 - - VKA20 4
AZV50/50G 1A/-FzE{Q-4| 01,8¬03,7 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
AZV55/55G 1A/-FzE{Q-4| 02,4¬03,7 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
¯J21~O
F[N (/RGÇ
1300 NCP20 2N/-FE 99,9¬05,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 NCP21/25 1N/-FE 99,9¬05,10 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯Q^"
P}/1z
1000 ¶CP11 1z/-FE 99,9¬05,11 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1300 NCP16 2N/-FE 99,9¬05,11 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 NCP12 1N/-FE 99,9¬05,11 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯UO¯
PRl[S
1500
NHW10 1N/-FXE{HYBRIQ| 97,12¬00,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NHW11·NHW20 1N/-FXE{HYBRIQ| 00,5¬ ¶K16R11 90919-01217 - ¡K1õ VK1õ 4
1800 ZVW$0 2/R-FXE{HYBRIQ| 09,5¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
¯UO¯ç
PRl[S)
1800 ZVW40W·ZVW41W 2/R-FXE{HYBRIQ| 11,5¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
¯LdJ
B}/O[
2400 AZE156H/154H 2A/-FE 06,12¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3500 GRE156H 2GR-FE 07,8¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 51 ?01?/03/06 17.17.19
g@

TÇYÇTA
J±5
52
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¯L¢¯
BR[VlS
2500 JCG10/15 1)/-FzE{Q-4| 01,4¬07,6 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
3000 JCG11 2)/-FzE{Q-4| 01,4¬07,6 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
¯L±Ø
PR[ílÇ
1500
NZT240 1N/-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NZT260 1N/-FE 07,6¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NZT260 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800
ZZT240/245 1//-FE 01,12¬07,6 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ZRT260/265 2/R-FE 07,6¬10,4 ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
ZRT260/265 2/R-FAE 10,4¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000
AZT240 1A/-FzE{Q-4| 01,12¬08,1 ¶K20BGR11 90919-01221 - - VKA20 4
ZRT261 3/R-FAE 08,1¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
¯LOL
PRÇGR[S
2500
JCG10/15 1)/-GE 98,5¬01,3 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JCG10/15 1)/-FzE{Q-4| 01,4¬07,6 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
3000
JCG11 2)/-GE 98,5¬01,3 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JCG11 2)/-FzE{Q-4| 01,4¬07,6 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
¯LV~J
PRÇN/RO
3000 NCX20 1N/-FE 00,4¬03,11 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
¯LÆ^O¯
PRÇBÇX
1300 NCP50V 2N/-FE 02,7¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
NCP51V/55V/58G/59G 1N/-FE 02,7¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP52V 1N/-FNE{ÇNG| 03,4¬ ¶K20R8-G 90919-01190 - - VK20T[^8j 4
^h5
B[}1/
1000 K¶P92 1KR-FE 05,11¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
1300
¶CP92 2z/-FE 05,11¬ ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 4
NCP96 2N/-FE 05,11¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Æh¬
PÇR1[
1300 NNP10 2N/-FE 04,7¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 NNP11/15 1N/-FE 04,7¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
R~O
í/RK
1800 ¶X100 4z-FE 97,4¬ K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
GX70G 1G-FE 88,8¬97,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
YX78V 3Y-E 93,2¬97,4 ·P16R 90919-01143 - ¡W1õ VW1õ 4
GX100/105 1G-FE 96,9¬98,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GX100/105 1G-FE 98,8¬00,9 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
GX110/115 1G-FE 00,10¬ K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
2500
JZX100/105 1)/-GE 96,9¬00,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZX100 1)/-GTE{T/Ç| 96,9¬00,9 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
JZX110 1)/-GTE{T/Ç| 00,10¬04,10 ¶K20R-P11 90919-01207 - ¡K20 VK20 6
JZX110 1)/-FzE{Q-4| 00,10¬04,10 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
JZX115 1)/-GE 00,10¬04,10 ·¶K16R-P11 90919-01219 - ¡K1õ VK1õ 6
3000 JZX101 2)/-GE 96,9¬00,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
5JdU~´
OL¯5
(H/S[R,
(R[S1/
1800 ¶X100 4z-FE 97,4¬ K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
2000
GX70G 1G-FE 88,8¬97,4 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
YX78V 3Y-E 93,2¬97,4 ·P16R 90919-01143 - ¡W1õ VW1õ 4
GX100/105 1G-FE 96,9¬98,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GX100/105 1G-FE 98,8¬00,9 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
2500
JZX100/105 1)/-GE 96,9¬00,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
JZX100 1)/-GTE{T/Ç| 96,9¬00,9 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
3000 JZX101 2)/-GE 96,9¬00,9 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
R~O¯U^J
í/RK B}l1
2000 GX110W·GX115W 1G-FE 02,1¬04,11 K20R-Q11 90919-01184 K20TT ¡K20 VK20 6
2500
JZX110W 1)/-GTE{T/Ç| 02,1¬04,11 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
JZX115W 1)/-GE 02,1¬04,11 ·¶K16R-P11 90919-01219 - ¡K1õ VK1õ 6
JZX110W 1)/-FzE{Q-4| 02,1¬04,11 ¶K20BR11 90919-01226 - - VKB20 6
R~O
OO2OØU¯
í/RK \/GÇN Ç[/}lS
2200 ¶XV20W/25W 5z-FE 97,4¬02,1 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 4
2500 NCV21W/25W 2N/-FE 97,4¬02,1 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
3000
NCV20W 1N/-FE 97,4¬98,8 PK20TR11 90919-01194 - ¡K20 VK20 6
NCV20W 1N/-FE 98,8¬02,1 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
R~O X
í/RK X
2500
GRX120/125 4GR-FzE{Q-4| 04,11¬09,10 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
GRX1$0/1$5 4GR-FzE{Q-4| 09,10¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
3000 GRX121 3GR-FzE{Q-4| 04,11¬09,10 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
3500 GRX1$$ 2GR-FzE{Q-4z| 09,10¬ FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 6
R~O X 5Ø
í/RK X zlÇ
2400 ANA10/15 2A/-FE 07,9¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 4
3500 GGA10 2GR-FE 07,9¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 6
QdJ3~¯/
.T
}l1[/([/NÇ/H
1500
KR41V 5K 96,10¬98,12 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶402N·¶402Q 3z/-VE 08,2¬ XQ22PR9 90048-51197 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1800
YN$1V/55/60/65 2Y·2Y-) 95,8¬99 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
KR42V 7K 96,10¬98,12 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KR42V 7K-E 98,12¬02,8 W16EXR-Q11 90919-01091 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KN70/75/80/85 7K-E 99,6¬02,8 W16EXR-Q11 90919-01091 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KR42V·KN70/75/80/85 7K-E 02,8¬07,7 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KR52V 7K-E 04,11¬07,7 W16EXR-Q 90919-01064 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2000 ¶R40G/50G 3z-FE 96,10¬07,7 K20TR11 90919-01198 K20TT ¡K20 VK20 4
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 5? ?01?/03/06 17.17.?0

g@

TÇYÇTA
J±5
53
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
QO¿
R/[í
1500
EXZ10/15 5E-FE 97,5¬03,5 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCZ20/25 1N/-FE 03,5¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QO¬¬¯
R/(1lS
1300
¶CP100 2z/-FE 05,10¬ ¶K16HR11 90919-01233 - ¡KH1õ VKH1õ 4
N¶P120/122/125 1NR-FE 10,12¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1500
NCP100{2WO) 1N/-FE 05,10¬07,11 FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
NCP100{2WO) 1N/-FE 07,11¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
NCP105{4WO) 1N/-FE 05,10¬ K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NCP120/122 1N/-FE 10,12¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
Q^5C
R[SH
1500 J200E·J210E 3z/-VE 06,1¬ ¶XQ22PR9 90048-51188-000 - ¡XU22 VXU22 4
Q2JOh~U~
}/NO (R[lS[R
4500 FZJ80G 1F/-FE 92,8¬98,1 PK16R11 90919-01168 - ¡K1õ VK1õ 6
4600 QRJ202W 1]R-FE 09,5¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 8
4700
QZJ100W 2]/-FE 98,1¬07,9 ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
QZJ200W 2]/-FE 07,9¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 8
Q2JOh~U~¯QJ
}/NO (R[lS[R PR/OÇ
2700
RZJ90W/95W 3R/-FE 97,4¬02,10 K16R-Q 90919-01176 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RZJ120W/125W 3R/-FE 02,10¬04,8 K16R-Q11 90919-01164 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TRJ120W/125W 2TR-FE 04,8¬07,9 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
3400
VZJ90W/95W 5V/-FE 96,5¬99,6 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
VZJ90W/95W 5V/-FE 99,6¬02,10 PK16TR11 90919-01196 - ¡K1õ VK1õ 6
VZJ120W/121W/125W 5V/-FE 02,10¬07,9 K16TR11 90919-01192 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
4000 GRJ120W/121W 1GR-FE 05,7¬07,9 K20HR-Q11 90919-01235 - ¡KH20 VKH20 6
L5T¯3~¯¡2
R[Gl[S /([ V/N
2000
RZH102V 1R/-E 99,8¬03,7 P16R 90919-01115 - ¡W1õ VW1õ 4
TRH102V/112K/112V/122K/124B 1TR-FE 03,7¬04,8 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRH200K/200V 1TR-FE 04,8¬07,8 ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
TRH200K/200V 1TR-FE 07,8¬08,1 FK20HBR11 90919-01249 - - VFKBH20 4
TRH200K/200V 1TR-FE 08,1¬ FK20HBR11-T 90919-01255 - - VFKBH20 4
2700 TRH211K/216K/221K/226K 2TR-FE 04,8¬ ¶K20HR11 90919-01191 - ¡KH20 VKH20 4
?01?-05_¡j_}4_04_TOYOTA_J¯´.ihdd 53 ?01?/03/06 17.17.?0
g@

NIzzAN
[@
54
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
180¶X
180SX
2000
RP¶1$·KRP¶1$ zR20QET{T/Ç| 91,1¬99,1 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
RP¶1$·KRP¶1$ zR20QE 96,8¬99,1 VK20 - - ¡K20 VK20 4
AO/
3+¯¡~J
/O,/O [XP[R1
1200 VAY12 ÇR12QE 07,1¬ !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1500 VY12 HR15QE 07,1¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1600 VZNY12 HR16QE 08,12¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
1800 VJY12 NR18QE 07,1¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
AO:AO NAX
{VAN,WAGQN)
/O, /O í/X
(V/N, \/GÇN)
1300
VY10·WY10·WFY10·NVY10 GA13Qz 90,10¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VY10·WY10·WFY10·NVY10 GA13QE 95,6¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VY10 GA13{q|JPG - K16PR-Q11 - - - VK20T[^8j 4
VY11 ÇG13QE 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
VFY10·VFNY10·WFY10·WFNY10 GA15Qz 90,10¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VFY10·VFNY10·WFY10·WFNY10 GA15QE 95,6¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VFGY10·WFGY10·NVFY10 GA15Qz 92,6¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VFY10 GA15q{JPG| - K16PR-Q11 - - - VK20T[^8j 4
VFY11 ÇG15QE 99,6¬02,8 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
VFY11 ÇG15QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
1800
VHNY11 ÇG18QE 99,6¬02,8 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
VHNY11 ÇG18QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
VGY11 ÇG18QEN{ÇNG| 00,1¬ !K22 - - ¡K22 VK22 4
Bq-1
Bq-1
1000 BK10 NA10 87,1¬02,2 W16EX-Q11 - W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
GT-R¯^^OV
G1-R SP[(-V
3800 R$5 VR38QETT{T/Ç| 07,12¬ - - - - - 8
TJQ¯
/1}/S
2000
¶K2F2$·¶K4F2$ NA20/z 92,2¬99,6 W16EXR-Q11 - W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶H2F2$·¶H4F2$ KA20QE 99,6¬07,6 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶Q1F24·¶Q2F24 ÇR20QE 07,6¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
T^Z~h/
UUC~
/V[NlR/ S/}[1
1600 VEW10·VENW10 GA16Qz 90,5¬99,6 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
W10 zR18Qí·zR18QE 90,5¬98,8 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
W11 ÇG18QE 98,8¬02,7 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
W11 ÇG18QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
2000
PW10·PNW10 zR20QE 94,11¬98,8 K16PR-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
PNW10 zR20QET{T/Ç| 95,8¬98,8 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
PNW11·PW11 zR20QE 98,8¬02,7 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
PNW11·PW11 ÇR20QE 02,8¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
PNW11 zR20QET{T/Ç| 98,8¬02,7 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
d2¯¬Z¬¬Q45
lNFlNl1l Ç4z
4500 G50·HG50 VH45QE 89,11 ¬97,9 VK20 - - ¡K20 VK20 8
O¬2OL~J
\lNGRÇ/O
1500
WFY10·WFNY10 GA15QE 96,5¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WFY11 ÇG15QE{JEANB]RN| 99,6¬01,9 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
WFY11 ÇG15QE{JEV| 99,6¬99,5 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WFY11 ÇG15QE 01,10¬02,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WFY11 ÇG15QE 02,11¬05,11 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
Y12·JY12·NY12 HR15QE 05,11¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1800
WHY10·WHNY10 zR18QE 96,5¬99,5 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WHY11 ÇG18QE{JEANB]RN| 99,6¬01,9 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
WHNY11 ÇG18QE 99,6¬02,10 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
WHNY11 ÇG18QE 02,11¬05,11 K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
Y12·JY12·NY12 NR18QE 05,11¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
2000
WPY11 zR20VE{VVJ| 99,6¬01,9 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
WRY11 ÇR20QE 01,10¬05,11 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
3+¯¡~J
[XP[R1
1800
VW11·VNW11 ÇG18QE 99,6¬02,8 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
VW11·VNW11 ÇG18QEN{ÇNG| 00,1¬ !K22 - - ¡K22 VK22 4
VW11·VNW11 ÇG18QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
3O¯JLdh
X-1R/l}
2000
PNT$0 zR20VET{T/Ç| 00,11¬07,8 VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
NT$0·T$0 ÇR20QE 00,11¬07,8 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
NT$1·T$1 NR20QE 07,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
2500 TNT$1 ÇR25QE 07,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
3hOQ2J
[}GR/NO
2500
E51·NE51·NE51·NNE51 VÇ25QE 04,12¬10,8 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
TE52·TNE52 ÇR25QE 10,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
3300 AJE50·AJWE50 VG33E 97,5¬00,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
3500
APE50·APWE50·E51·NE51 VÇ35QE 00,8¬10,8 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
PE52·PNE52 VÇ35QE 10,8¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
Ø^¬¬
Ç11l
660
H91W 3G83{zÇHÇ| 05,6¬06,10 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H91W 3G83{T/Ç| 05,6¬06,10 ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
H92W 3G83{zÇHÇ| 06,10¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H92W 3G83{T/Ç| 06,10¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
+^O¯
KlX
660 H59A 4A30{T/Ç| 08,11¬ ¶XQ22PR-A9 - - ¡XU22 VXU22 3
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±
§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 54 ?01?/03/06 18.?5.?6

g@

NIzzAN
[@
55
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
+=Q¡2
(/R/V/N
2500 C¶GE25·O¶GE25·¶GE25·¶E25 ÇR25QE 07,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
+=Q¡2´
Æ~±~
(/R/V/N, HÇíY
2000
VTE24·VTGE24·CTGE24 NA20z 90,8¬99,6 VW16 - - ¡W1õ VW1õ 4
OTGE24·FTGE24 NA20z 90,8¬99,6 VW16 - - ¡W1õ VW1õ 4
CPGE24·VPE24·VPGE24 KA20QE 99,6¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VPE25 KA20QE 01,4¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VPE25{JPG) KA20QE 01,4¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
VPE25{CNG) KA20QE 01,4¬07,8 - - - - - 4
VRE25 ÇR20QE 07,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
2400
CQGE24 KA24QE 99,6¬01,3 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CQGE25 KA24QE 01,4¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OQGE25 KA24QE 01,4¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QGE25 KA24QE 01,4¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QE25 KA24QE 03,5¬07,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3000
KEE24·AEGE24 VG30E 88,10¬89,8 VK20 - - ¡K20 VK20 6
KEE24·AEGE24 VG30E 89,9¬90,10 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
KEE24·AEGE24·FEGE24 VG30E 90,10¬01,3 VK20 - - ¡K20 VK20 6
+=Q¡2
(/R/V/N
2000 VRE25 ÇR20QE 07,8¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
+C~¢^O
([B[±
1400 BGZ11 ÇR14QE 03,9¬08,10 !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
1500 YGZ11·YGNZ11 HR15QE 05,5¬08,11 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
+C~¯
([B[
1300
Z10 ÇG13QE 98,2¬99,11 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AZ10·ANZ10 ÇGA3QE 99,11¬01,4 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AZ10·ANZ10 ÇGA3QE 01,5¬02,10 K20PR-Q11 - K20TT ¡K20 VK20 4
1400 BZ11·BNZ11·BGZ11 ÇR14QE 02,10¬ !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1500
YZ11·YGZ11·YGNZ11 HR15QE 05,5¬08,11 FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - VFXEH20E 4
Z12·NZ12 HR15QE 08,11¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
OU^¡~
(}lPP[R
660 Q71T/TP/V·Q72T/TP/V 3G83 03,10¬07,6 KJ20CR-Q11 - K20TT ¡K20 VK20 3
OU^¡~ UØ
(}lPP[R RlÇ
660
Q71W 3G83 07,6¬ KJ20CR-Q11 - K20TT ¡K20 VK20 3
Q72W 3G83{T/Ç| 07,6¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
Oh~
(R[\
2000
HK$0·THK$0 RB20E 94,1¬02,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
QK$0 NA20P{JPG| 93,7¬98,6 VW20T{"8) - - - VW20T[^8j 4
QK$0 NA20P{JPG| 98,6¬ VW20T{"8) - - - VW20T[^8j 4
¯2Jh
(ÇNOÇR
2000
¶K2F2$·¶K4F2$ NA20 95,6¬99,6 W16EXR-Q11 - W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶H2F2$·¶H4F2$ KA20QE 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
4400 BKR81·BPR72 4HF1{ÇNG| 04,7¬ - - - - - 4
7000 JK25A·NK25A·PK25A F]6{ÇNG| 03,7¬ - - - - - 6
UZ~´
NXO~^´
h+.O~^
S[NNY,
NX (Ç[P[,
}[(lNÇ (Ç[P[
1300
B14 GA13QE 94,1¬98,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
B15 ÇG13QE 98,10¬04,9 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
FB14·FNB14 GA15QE 94,1¬98,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FB14·FNB14 GA15QE{JEANB]RN| 94,5¬98,10 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
FB15·FNB15 ÇG15QE{JEANB]RN| 98,10¬02,4 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FB15·FNB15 ÇG15QE 98,10¬02,4 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FB15·FNB15 ÇG15QE 02,5¬04,9 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1600
EB14 GA16QE 94,1¬98,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JB14 zR16VE 97,9¬98,10 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
JB15 zR16VE 98,10¬04,9 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
1800
HB14 zR18QE 94,1¬97,5 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QB15 ÇG18QQ 98,9¬02,4 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
U¯JU
S/F/Rl
4000 FG161 PF 83,9¬97,10 W16EX-Q - W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
4200 FGY60·WGY60 TB42z·TB42E 91,11¬98,3 W16EXR-Q - W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
4500 WGY61 TB45E 97,10¬02,11 W16EPR-Q11 - W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
4800 WFGY61 TB48QE 02,11¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
5~R
(lí/
3000
FHY$$ VÇ30QET{T/Ç| 96,6¬01,1 VK20 - - ¡K20 VK20 6
HF50 VÇ30QET{T/Ç| 01,1¬10,8 VK20 - - ¡K20 VK20 6
4100 FGY$$·FGOY$$·FGNY$$ VH41QE 96,6¬01,1 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 8
4500
GF50·GNF50 VK45QQ{NEÇ-Qí| 01,1¬03,8 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 8
GF50 VK45QE 03,8¬10,8 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 8
5¢UT2
(lVl}l/N
4500 OJW41·OHW41 TB45E 04,9¬ W16EPR-Q11 - W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
5C~O
1[K[
1500 YF15 HR15QE 10,6¬ VFXEH20E - - - VFXEH20E 4
1600 F15·NF15 NR16QQT{T/Ç| 10,11¬ VFXEH22 - - - VFXEH22 4
5h¢T´
1$~h
Sl}Vl/, G/z[}}[
2000
P¶1$·¶14·C¶14 zR20QE 91,1¬99,1 VK20 - - ¡K20 VK20 4
KP¶1$·P¶1$·¶14·C¶14·¶15 zR20QET{T/Ç| 91,1¬01,8 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
¶15 zR20QE 99,1¬01,8 K20R-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
¯1dQd2
SKY}lN[
2000
HR$$ RB20E 93,8¬98,5 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
HR$4·ENR$4 RB20QE{JEANB]RN| 98,5¬01,5 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 55 ?01?/03/06 18.?5.?6
g@

NIzzAN
[@
56
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¯1dQd2
SKY}lN[
2500
ER$$·ECR$$ RB25QET{T/Ç| 93,8¬98,5 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
ER$$·ECR$$·ENR$$ RB25QE 93,8¬98,5 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
ER$4·ENR$4 RB25QE 98,5¬01,5 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
ER$4 RB25QET{T/Ç| 98,5¬01,5 VK20 - - ¡K20 VK20 6
V$5·NV$5 VÇ25QQ{NEÇ-Qí| 01,6¬06,11 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
V$6/NV$6 VÇ25HR 06,11¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
2600
BCNR$$ RB26QETT{T/Ç| 95,1¬99,1 VQ20 - - ¡Q20 VQ20 6
BNR$4 RB26QETT{T/Ç| 99,1¬01,5 VQ20 - - ¡Q20 VQ20 6
3000 HV$5 VÇ30QQ{NEÇ-Qí| 01,6¬04,11 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
3500
PV$5 VÇ35QE 02,1¬06,11 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
PV$6 VÇ35HR 06,11¬08,12 FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
3700 KV$6 VÇ37VHR 08,12¬ FXE24HR11 22401-)K01Q - - - 6
¯1dQd2O~^
SKY}lN[ (Ç[P[
3500 CPV$5 VÇ35QE 03,1¬07,10 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
3700 CKV$6 VÇ37VHR 07,10¬ FXE24HR11 22401-)K01Q - - - 6
¯1dQd2OL¯Ø~¡~
SKY}lN[ (RÇSSÇV[R
3700 J50·NJ50 VÇ37VHR 07,10¬08,12 FXE24HR11 22401-)K01Q - - - 6
¯¬~5T
S1/G[/
2000
WHC$4 RB20E 96,10¬97,8 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
WHC$4 RB20QE{JEANB]RN| 97,8¬01,9 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
2500
WGC$4·WGNC$4 RB25QET{T/Ç| 96,10¬98,8 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
WGC$4·WGNC$4 RB25QET{T/Ç| 98,8¬01,10 VK20 - - ¡K20 VK20 6
WGC$4·WGNC$4 RB25QE 96,10¬01,9 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
NN$5·N$5 VÇ25QQ{NEÇ-Qí| 01,10¬ !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
NN$5 VÇ25QET{T/Ç| 01,10¬04,8 VKH20Y - - - VKH20Y 6
2600 WGNC$4{260R¶) RB26QETT{T/Ç| 97,11¬01,9 VQ20 - - ¡Q20 VQ20 6
3000 HN$5·N$5 VÇ30QQ{NEÇ-Qí| 01,10¬04,8 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
3500 PN$5·PNN$5 VÇ35QE 04,8¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
$JU^O´
OLUT
([ORl(, G}ÇRl/
2000
Y$1·KY$1·Y$2 VG20E 89,6¬99,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
Y$$ VG20E 96,1¬99,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
NJY$1·CNJY$1 RB20P{JPG| 89,6¬99,6 VK20T{"8) - - - VK20T[^8j 6
QJY$1 NA20P{JPG| 91,6¬ VW20T{"8) - - - VW20T[^8j 4
CBJY$1·BJY$1 VG20P{JPG| 04,1¬04,9 PK20PR11 - - ¡K20 VK20T[^8j 6
2500
ENY$$ RB25QET{T/Ç| 97,6¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
ENY$4 RB25QET{T/Ç| 99,6¬04,9 VK20 - - ¡K20 VK20 6
NY$$ VÇ25QE 97,6¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
NY$4 VÇ25QQ{NEÇ-Qí| 99,6¬01,12 VK16{"5) - - ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 6
NY$4 VÇ25QQ{NEÇ-Qí| 02,1¬04,9 !KH16{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 6
3000
PY$0/$1/$2/$$·YPY$0/$1·PAY$1 VG30E 95,6¬99,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
HY$$·HBY$$ VÇ30QE 95,6¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
HY$$·HBY$$ VÇ30QET{T/Ç| 95,6¬99,6 VK20 - - ¡K20 VK20 6
HY$4 VÇ30QET{T/Ç| 99,6¬01,12 VK20 - - ¡K20 VK20 6
HY$4 VÇ30QQ{NEÇ-Qí| 99,6¬01,12 VK16{"5) - - ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 6
HY$4 VÇ30QQ{NEÇ-Qí| 02,1¬04,9 !KH16{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 6
$¯¬~L/
OO2
([FlRÇ/ \/GÇN
2000
A$2 VÇ20QE 94,8¬98,12 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
WA$2 VÇ20QE 97,6¬01,2 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
A$$ VÇ20QE{JEANB]RN| 98,12¬03,2 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
2500
PA$2 VÇ25QE 94,8¬98,12 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
WPA$2 VÇ25QE 97,6¬03,2 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
PA$$ VÇ25QQ{NEÇ-Qí| 98,12¬03,2 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
3000
HA$2 VÇ30QE 94,6¬01,2 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
WHA$2 VÇ30QE 97,6¬99,10 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
$LV
S[R[N/
2000
PC24·PNC24·VC24·VNC24 zR20QE 99,6¬01,11 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TC24·TNC24 ÇR20QE{NEÇ| 01,12¬05,5 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
C25·NC25 NR20QE 05,5¬05,12 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
C25·NC25 NR20QE 05,12¬10,11 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
CC25·CNC25 NR20QE 06,6¬10,11 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
C26·NC26·FC26·FNC26 NR20QQ 10,11¬ VFXEH22 - - - VFXEH22 4
2500 RC24 ÇR25QE{NEÇ| 01,12¬05,5 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
5^JU2
{JQ^O·¢^OT^¯)
O/1S[N (Pl(K[P 1R[(K)
2000
QO22 NA20z 97,1¬99,6 W16EXR-Q - W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
PO22·PJO22 KA20QE 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2400
JFNO22 KA24E 97,1¬99,6 K16GPR-Q11 - - - VKA1õ 4
JFO22·JFNO22 KA24QE 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬¬TV
1[/N/
2300 J$1 VÇ23QE 03,2¬08,5 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
2500
J$2 VÇ25QE 08,6¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
TNJ$1 ÇR25QE 03,2¬08,5 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
TNJ$2 ÇR25QE 08,6¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
3500
PJ$1 VÇ35QE 03,2¬08,5 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
PJ$2 VÇ35QE 08,6¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±
§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 56 ?01?/03/06 18.?5.?6

g@

NIzzAN
[@
57
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¬¬~5/
Q¬¬Ø
1llO//}/1lÇ
1500
C11·NC11 HR15QE 04,9¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
¶C11·¶NC11 HR15QE 04,10¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1600 ¶ZC11{@®Ø) HR16QE 08,9¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
1800
JC11·¶JC11 NR18QE 05,1¬05,10 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
JC11·¶JC11 NR18QE 05,10¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
¬¬~.
1lNÇ
1800
V10 ÇG18QE 98,12¬02,9 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
V10 ÇG18QE 02,10¬03,3 K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
2000 HV10 zR20QE 98,12¬02,10 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬¬~. Id¯U^J
1lNÇ HYBRlO
1800 PV10 ÇG18QH 00,4¬02,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬CTU¯
O[/}lS
2000
J10·NJ10 NR20QE 07,5¬08,5 FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
KJ10·KNJ10 NR20QE 08,5¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
¬Q.
1[RR/NÇ
3300 JR50·JQR50 VG33E 95,9¬02,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
¬Q.LOQ¯
1[RR/NÇ R[G[}[S
3300 JJR50·JJQR50 VG33E 96,8¬02,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
.~J
NÇ1[
1500 E11·NE11 HR15QE 05,1¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1600 ZE11 HR16QE 08,10¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
¡UQ
B/SS/R/
2400 JQ$0·JNQ$0 KA24QE 99,11¬01,7 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500 JTQ$0·JTNQ$0 ÇR25QE{NEÇ| 01,8¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
3000 JHQ$0 VÇ30QE{JEV| 99,11¬ VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
¡R^J/QhO{¡2·JQ^O)
V/N[11[/ }/RGÇ (V/N,1R[(K)
1800
¶¶88NN/VN/HN·¶E88NN/TN F8E 94,6¬99,6 W16EXR-Q1$ - W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶K82VN/TN/JN/NN F8E 99,6¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¡R^J$LV´
$LV
V/N[11[ S[R[N/,
S[R[N/
1600 KAJC2$ GA16QE 91,6¬99,6 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
KBC2$·KBCC2$·KBNC2$ zR20QE 91,6¬99,6 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
PC24·PNC24 zR20QE 99,6¬ K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TC24·TNC24 ÇR20QE 01,12¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
2500 RC24 ÇR25QE 01,12¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
NV200¡R^J
NV/00 V/N[11[
1600 N20,VN20 HR16QE 09,5¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
NV200¡R^J5O5~
NV/00 V/N[11[ 1/Xl
1600 N20 HR16QE 10,12¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
¡hU~/
$U3´h+.
P[}S/R/ S[Rl[,
}[(lNÇ
1500 FN15·FNN15 GA15QE 95,1¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600
EN15 GA16QE 95,1¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JN15{VZ-R·N1) zR16VE{VVJ| 97,9¬ VK22 - - ¡K22 VK22 4
JN15{VZ-R) zR16VE{VVJ| 97,9¬ K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
1800
HN14·HN15·HNN15 zR18QE 92,8¬ K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
HN15 zR18QE 98,10¬ K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¡hU~$U3¶-RV´
h+.¶-RV
P[}S/R S[Rl[ S-RV,
}[(lNÇ S-RV
1500 FN15·FNN15 GA15QE 96,5¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 JN15 zR16VE 97,9¬ K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
1800
HNN15{4WO) zR18QE 96,5¬ K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
HNN15{2WO) zR18QE 96,5¬ K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¢.
PlNÇ
660 HC24¶ K6A{QÇHÇ| 07,1¬ !XQ22C 09482-00563 - ¡XU22 VXU22 3
¯~1
F[G/
2500
Y50 VÇ25QE 04,10¬07,12 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
Y50 VÇ25HR 07,12¬09,11 FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
Y51 VÇ25HR 09,11¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
3500
PY50·PNY50 VÇ35QE 04,10¬07,12 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
PY50·PNY50 VÇ35HR 07,12¬09,11 FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
3700 KY51·KNY51 VÇ37VHR 09,11¬ FXE24HR11 22401-)K01Q - - - 6
4500 GY50 VK45QE 05,8¬09,11 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 8
¯~1Id¯U^J
F[G/ HYBRlO
3500 HY51 VÇ35HR{HYBRIQ| 10,1¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
¯JTL¬¬Z
F/lR}/OY z
3000
Z$2·GZ$2·HZ$2 VG30QE 89,7¬02,7 VK20 - - ¡K20 VK20 6
CZ$2·GCZ$2 VG30QETT{T/Ç| 89,7¬02,7 VK20 - - ¡K20 VK20 6
3500
Z$$·HZ$$ VÇ35QE 02,7¬07,1 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
Z$$·HZ$$ VÇ35HR 07,1¬08,12 FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
3700 Z$4·HZ$4 VÇ37VHR 08,12¬ FXE24HR11 22401-)K01Q - - - 6
¯U>~Q/
OO2
PRlí[R// \/GÇN 1800
P11·WP11 zR18QE 95,9¬98,9 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
WQP11·QP11 ÇG18QQ{NEÇ-Qí| 98,9¬01,1 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
WQP11·QP11 ÇG18QE{JEANB]RN| 98,9¬01,1 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
QP12 ÇG18QE 02,2¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
2000
HP11·HNP11 zR20QE 95,9¬01,1 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FHP11·WHP11·WHNP11 zR20QE 97,2¬01,1 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
HP11·WHP11 zR20VE 97,9¬01,1 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
TP12·WTP12·WTNP12 ÇR20QE{NEÇ| 01,1¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
TNP12 ÇR20QE 01,8¬ K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇ
g±±§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 57 ?01?/03/06 18.?5.?6
g@

NIzzAN
[@
58
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¯U>~Q/OO2
PRlí[R// \/GÇN
2000 HP12·WHP12 zR20VE{NEÇ VVJ| 01,8¬03,6 VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
2500 RP12·WRP12 ÇR25QQ{NEÇ-Qí| 01,1¬ - - - - - 4
¯h~¡~J
B}[[BlRO
1800
PJ811/910·KP900·P910 /18P{JPG| 79,2¬01,8 W20EX-Q - - - VW20T[^8j 8
PC910 /18P{JPG| 88,2¬01,8 VW20T{"8) - - - VW20T[^8j 8
EQ14 zR18QE{JEANB]RN| 96,1¬98,9 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
ENQ14 zR18QE 96,1¬01,8 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QQ14 ÇG18QE{JEANB]RN| 98,9¬01,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QQ14 ÇG18QQ{NEÇ-Qí| 98,9¬01,8 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 4
2000
HQ14·HNQ14 zR20QE 96,1¬00,8 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
HQ14 zR20VE 97,9¬00,8 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
¯h~¡~J
5h¯¬
B}[[BlRO SY}PHY
1500
FG10 ÇG15QE 00,8¬03,2 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FG10 ÇG15QE 03,2¬05,12 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
G11·NG11 HR15QE 05,12¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1800
QG10·QNG10 ÇG18QE 00,8¬03,1 K16PR-Q11{"5) - K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
QG10·QNG10 ÇG18QE 03,2¬05,12 K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
2000
TG10 ÇR20QQ{NEÇ-Qí| 00,8¬05,12 - - - - - 4
KG11 NR20QE 05,12¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
¯L~U/U¡¬¬´
Q2OL~´U^h5¢Q
PR/lRl[/ }lB[R1Y,
}/NG}[Y, }lB[R1/ Vl}}/
2000
PN11·PNN11 zR20QE 95,8¬98,11 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
PN12·PNN12 zR20QE 98,11¬01,4 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
PNN12 zR20QET{T/Ç| 99,10¬01,4 VK20 - - ¡K20 VK20 4
¯LU~5C
PR[S/G[
2400 Q$0·NQ$0·HN$0 KA24QE 98,6¬01,7 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500
TQ$0·TNQ$0 ÇR25QE 01,8¬03,6 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
TQ$1·TNQ$1 ÇR25QE 03,7¬06,5 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
3000 HQ$0 VÇ30QE 98,6¬03,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
3500 PQ$1·PNQ$1 VÇ35QE 03,7¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
¯L5¬2J
PR[SlO[N1
4500
JHG50·JG50 VH45QE 93,4¬02,8 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 8
PGF50 VK45QE 03,10¬10,8 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 8
¯L$T
PR[S[/
1500 R11 GA15QE 95,1¬00,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 PR11 zR18QE 95,1¬00,8 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 HR11 zR20QE 95,1¬00,8 K16R-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RdOQC+C
íl(R/ (+(
1600 FHZK12 HR16QE 07,7¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
R~5
í/R(H
1000
K11·WK11 ÇG10QE 92,1¬02,2 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
K12 ÇR10QE 02,3¬03,6 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1200
AK12 ÇR12QE 02,3¬08,7 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
K1$·NK1$ HR12QE 10,7¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 3
1300
HK11·FHK11 ÇG13QE 92,1¬99,11 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
AK11·ANK11·WAK11 ÇGA3QE 99,11¬02,2 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1400
BK12{@14¶) ÇR14QE 02,3¬05,8 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
BNK12 ÇR14QE 02,9¬10,7 !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
BK12{14¶) ÇR14QE 03,7¬05,8 VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
1500 YK12 HR15QE 05,8¬10,7 FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
¿Q~.
í[R/NÇ
2500
TZ50 ÇR25QE 04,9¬08,9 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
TNZ51·TZ51 ÇR25QE 08,9¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
3500
PNZ50·PZ50 VÇ35QE 04,9¬08,9 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
PNZ51 VÇ35QE 08,9¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
±¯
íÇ(Ç
660
NG21¶ K6A{T/Ç| 02,4¬06,2 !XQ22C - - ¡XU22 VXU22 3
NG21¶{4WO) K6A 02,4¬06,2 XQ22EPR-Q - XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NG21¶{2WO) K6A 02,4¬06,2 !XQ22C - - ¡XU22 VXU22 3
NG22¶ K6A{QÇHÇ| 06,2¬09,6 !XQ22C{"5) - - ¡XU22 VXU22 3
NG22¶ K6A{QÇHÇ| 09,6¬11,2 !XQ22HPR{"5) 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NG22¶ K6A{T/Ç| 06,2¬11,2 !XQ22C{"5) - - ¡XU22 VXU22 3
NG$$¶ R06A 11,2¬ - - - - - 3
Q5~2/
¯×hU
R/SH[[N/ FÇRz/
1500 RFNB14 GA15QE 94,12¬00,8 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 RHNB14 zR18QE 97,1¬00,8 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 RKNB14 zR20QE 98,4¬00,8 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Q¯J¯5
}/F[S1/
2000
B$0·NB$0 NR20QE 04,12¬05,11 ZXE20HR1$ 22401-EN215 - - VFXEH20 4
B$0·NB$0 NR20QE 05,12¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 4
Q¯J¯5IdOJ¯5~
}/F[S1/ HlGH\/Y S1/R
2000
CWEFWN{2WO) JF-VQ{QÇHÇ QIzI| 11,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
CWEFWN{2WO) JF-VQz{QÇHÇ QIzI| 11,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
CWEAWN{4WO) JF-VE 11,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
QhO
}/RGÇ
2400 W$0·CW$0·NW$0·NCW$0 KA24QE 93,5¬99,6 K16PR-Q - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
U¡¬¬
}lV[R1Y
2000 RN12·RNN12 ÇR20QE 01,5¬04,12 K16HPR-Q11 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
hR^U
R'N[SS/
2000
N$0 zR20QE 97,10¬00,1 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
N$0 zR20QE 00,1¬01,7 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±
§#`[I,O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 58 ?01?/03/06 18.?5.?7

g@

NIzzAN
[@
59
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
hR^U
R'N[SS/
2000 NN$0 zR20QET{T/Ç| 97,10¬01,7 PK20PR-P8 - - ¡K20 VK20 4
2400 PNN$0 KA24QE 97,10¬01,7 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
h~O¯
RÇÇX
660
NJ21¶ K6A 09,12¬ !XQ22HPR 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
NJ21¶ K6A{T/Ç| 09,12¬ !XQ22HPR 09482-00608 - ¡XUH22 VXUH22 3
L¡~J
}[ÇP/RO
2000 JY$$ VG20E 97,1¬99,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
2500
JENY$$ RB25QET{T/Ç| 97,10¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
JNY$$ VÇ25QE 97,10¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
3000
JPY$$ VG30E 96,3¬97,12 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
JHY$$ VÇ30QE 96,3¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
JHBY$$·JHY$$ VÇ30QET 96,3¬99,6 VK20 - - ¡K20 VK20 6
JHY$$ VÇ30QQ{NEÇ-Qí| 97,10¬99,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
L~Lh
}/[R[}
2000
HC$$·HCC$$·HC$4 RB20QE/QET{T/Ç| 88,12¬97,6 VQ16 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
HC$$·HC$4 RB20E 89,1¬97,6 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
HC$5 RB20QE{JEANB]RN| 97,6¬ VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
HC$5 RB20QE 97,6¬ VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
2500
GC$4·GCC$4·GNC$4 RB25QE/QET{T/Ç| 93,1¬97,6 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
GC$5·GNC$5 RB25QE 97,6¬ VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
GC$5·GCC$5 RB25QET{T/Ç| 97,6¬ VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
?01?-06_¡j_}4_05_NlSSAN_¦¿.ihdd 59 ?01?/03/06 18.?5.?7
g@

HÇNQA
Æ25
60
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
CR-V
(R-V
2000
RO1/2 B20B 95,10¬98,12 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RO1/2 B20B 98,12¬01,6 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
RO4·RO5 K20A{í-VTEÇ| 01,7¬04,9 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RN1 R20A 11,12¬ - - - - - 4
2400
RO6·RO7 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,9¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RE$·RE4 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 06,10¬11,12 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RN4 K24A 11,12¬ ¶XQ22HCR11¶ 12290-R40-A02 - - - 4
CR-X/¬hUh
(R-X/O[} SÇ}
1600 EJ4 Q16A 95,10¬99,8 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CR-Z
(R-z
1500 ZF1 JEA{í-VTEÇ·INA| 10,2¬ OK20PR-O1$ 12290-RTV-0040 - - - 4
HR-V
HR-V
1600
GH1/2/$/4{JEV) Q16A 98,9¬01,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GH2/$/4{JEV) Q16A{VTEÇ| 01,7¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NOX
íOX
3500 YO1 )35A 03,3¬ ¶KJ16OR-N11 9807B-5515V - ¡K1õ VK1õ 6
N BQX
N BÇX
660
JF1 z07A 11,12¬ ¶XQ22HCR8¶ 12290-R9G-004 - - - 3
JF2 z07A 11,12¬ ¶XQ22HCR8¶ 12290-R9G-004 - - - 3
N¶X
NSX
3000
NA1 Ç30A 90,9¬99,9 PK20PR-J11 98079-5615H - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
NA1 Ç30A 99,9¬ PK16PR-J11 98079-5515H - ¡K1õG[^4j VK1õG[^4j 6
3200 NA2 Ç32B 97,2¬99,9 PK20PR-J11 98079-5615H - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
¶2000
S/000
2000
AP1 F20Ç{QÇHÇ·VTEÇ| 99,4¬01,8 PK22PR-J11¶{"4) 98079-571ÇH - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
AP1 F20Ç{QÇHÇ·VTEÇ| 01,9¬05,11 PK22PR-J11¶{"4) 98079-571ÇH - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
2200 AP2 F22Ç{QÇHÇ| 05,11¬09,6 PK22PR-J11¶{"4) 98079-571ÇH - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
¶-NX
S-íX
2000
RH1/2 B20B 96,11¬99,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RH1/2 B20B 99,9¬02,1 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
Z
z
660
PA1 E07/ 98,10¬02,1 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
PA1 E07/{T/Ç| 98,10¬02,1 ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
TOJ25T
/V/N(l[R
2300 TA1·TA2 F23A{zÇHÇ,VTEÇ| 99,9¬03,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3000 TA$·TA4 )30A{zÇHÇ,VTEÇ| 99,9¬03,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
TO¬¬/¯JU~J´
¯JU~J
/(1Y/ S1R[[1:S1R[[1
660
HA$/4/5·HH$/4 E07A 90,4¬99,6 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
HA6/7·HH5/6 E07/ 99,6¬09,12 ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
HA8/9·HH5/6 E07/ 09,12¬ ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
T¯~J
/((ÇRO
1800
CO$ F18B 93,9¬97,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF$ F18B{VTEÇ| 97,9¬02,9 PKJ16CR-J1$ 98079-55A5N - ¡K1õ VK1õ 4
2000
CO4 F20B{PGN-FI| 93,9¬97,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF$·CF5 F20B{VTEÇ| 97,9¬02,10 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF4{JEV) F20B 97,9¬00,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF4 F20B{VTEÇ| 97,9¬00,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF4 F20B{QÇHÇ·VTEÇ| 97,9¬02,10 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
CJ7/8 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 02,10¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
CN1 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,10¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
CN1 R20A{zÇHÇ,í-TEÇ| 11,2¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇV - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
2200
CO5 F22B{PGN-FI| 93,9¬97,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CO6 H22A{QÇHÇ·VTEÇ| 93,9¬97,9 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
CO7 F22B{VTEÇ| 94,1¬97,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CO8 H22A{VTEÇ| 94,1¬97,9 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
2400
CJ9 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 02,10¬08,12 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
CQ2·CW2 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 08,12¬ ¶XQ22HCR11¶ 12290-R40-A02 - - - 4
T¯~J"TQ~
/((ÇRO 1Ç[R[R
2000
CW1 R20A{zÇHÇ,í-TEÇ| 11,2¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇV - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
CW2 K24A{PGN-FI| 08,12¬11,2 ¶XQ22HCR11¶{"4) 12290-R40-A02 - - - 4
2400 CW2 K24A{QÇHÇ,í-VTEÇ| 11,2¬ ¶XQ22HCR11¶{"4) 12290-R40-A02 - - - 4
T¯~JD~LR
/((ÇRO [[RÇ R
2000 CJ7 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 02,10¬ ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
2200 CJ1 H22A{QÇHÇ·VTEÇ| 00,6¬02,10 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
T¯~JOO2
/((ÇRO \/GÇN
2000 CN1 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,10¬08,12 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
2200
CE1 F22B{VTEÇ| 94,3¬97,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF2 H22A{QÇHÇ·VTEÇ| 96,9¬97,9 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
2300
CF6·CF7 F23A{VTEÇ| 97,9¬02,10 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CH9 F23A{QÇHÇ·VTEÇ| 99,1¬00,6 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
CH9·CJ2 H23A{QÇHÇ·VTEÇ| 00,6¬02,10 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
2400
CN2·CN${24E) K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 02,11¬08,12 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
CN2·CN${24T) K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 02,11¬08,12 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
T¯¯^J
/S(Ç1
2000 CE4 G20A 93,10¬97,9 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
2500 CE5 G25A 93,10¬97,9 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
T¯¯^Jd.~¡
/S(Ç1 lNNÇV/
2000
CB$·CB4 F20A{QÇHÇ| 92,3¬97,9 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
CB$·CB4 F20A{PGN-FI| 92,3¬97,9 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
2300
CC4·CC5{@TC¶) H23A{QÇHÇ| 92,3¬97,9 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
CC4·CC5{TC¶) H23A{QÇHÇ| 92,3¬97,9 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
(¯4)G MS[S¯¯`l¯)7¯U^1±¶Ql7¸,G vJIg±§,VK16 ±)M@7¯U^1Jv¯¯vã|lM¶þ¯/7Í/,
?01?-07_¡j_}4_06_HONDA_¯`´.ihdd 60 ?01?/0?/?9 ??.10.55

g@

HÇNQA
Æ25
61
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
d2UdJ
lNSlGH1
1000 ZE1 EÇA-NF2{zÇHÇ| 99,11¬09,2 VKH20 - - ¡KH20 VKH20 3
1300 ZE2 EÇA-NF6{í-VTEÇ+INA| 09,2¬ VFKH20 - - - VFKH20 8
1500 ZE$ JEA-NF6 11,11¬ OK20PR-O1$ 12290-RTV-004 - - - 4
d2¯¡dT
lNSPlR[
2000 QA1 G20A 95,2¬98,10 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
2500
QA2 G25A 95,2¬98,10 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
QA4 )25A 98,10¬03,6 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 6
3000 QC1 )30A{zÇHÇ·í-VTEÇ| 03,6¬07,12 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 6
3200
QA$ Ç32A 95,7¬98,10 PK16PR-J11 98079-5515H - ¡K1õG[^4j VK1õG[^4j 6
QA5 )32A{VTEÇ| 98,10¬01,3 ¶KJ16CR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 6
QA5 )32A{VTEÇ| 01,4¬03,5 PKJ20CR-N11 12290-PGE-A01 - ¡K20 VK20 6
3500 CP$ )35A{VTEÇ| 07,12¬ ¶XQ22HCR11 12290-R70-A02 - ¡XUH22¡ VXUH22¡ 6
d2¬OQ
lN1[GR/
1600 OC1·OB6·OB9 /Ç{PGN-FI| 93,5¬01,7 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 OC2·OB8{TYPE R) B18Ç{QÇHÇ·VTEÇ| 95,10¬01,7 PK22PR-J11¶{"4) 98079-571ÇH - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
2000
OC5{TYPE R) K20A{í-VTEÇ| 01,7¬03,3 ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
OC5{ì¶) K20A{í-VTEÇ| 01,7¬04,9 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
OC5{TYPE R) K20A{í-VTEÇ| 03,3¬ ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
OC5{TYPE ¶) K20A{í-VTEÇ| 04,9¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
d2¬OQ¶J
lN1[GR/ S1
1500
EK$ Q15B{HYPER 16V| 96,3¬99,1 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EK$ Q15B{VTEÇ| 96,3¬ KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
EK$ Q15B{HYPER 16V| 99,1¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3TOJd¯
/lR\/V[
1500 GJ1·GJ2 J15A{VTEÇ| 05,4¬ ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
3¬¬^O¯
[OlX
1700 BE1·BE2 Q17A 04,7¬06,11 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
2000 BE$·BE4 K20A 04,7¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
2400 BE8 K24A 06,11¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
3U5Ø2
[}YSlÇN
2400 RR1·RR2 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,5¬ ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
3000 RR$·RR4 )30A 04,5¬ ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 6
3U5Ø2 ¯L¯¬~5
[}YSlÇN PR[S1lG[
2400 RR1·RR2 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 07,8¬ ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
3500 RR5·RR6 )35A 06,12¬ ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 6
3L>2J
[}[í[N1
2400 YH2 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 03,4¬ ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
ج^$d
ÇOYSS[Y
2200 RA1/2 F22B 94,10¬97,8 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2300
RA$·RA4 F23A{VTEÇ| 97,8¬00,1 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RA6·RA7 F23A{VTEÇ| 00,1¬08,10 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2400
RB1/2 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 03,10¬08,10 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
RB${Aþsølutq) K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 08,10¬ OXQ22HCR-O11¶ - - - - 4
RB${@Aþsølutq)·RB4 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 08,10¬ ¶XQ22HCR11¶ 12290-R40-A02 - - - 4
3000
RA5 )30A{VTEÇ| 97,10¬00,1 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
RA8·RA9 )30A{VTEÇ| 00,1¬08,10 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
Øh¬¬T
ÇR1Hl/
1800 EJ1 B18B 96,2¬99,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
EJ2/$ B20B 96,2¬99,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EJ2/$ B20B{QÇHÇ| 99,6¬02,1 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
+=¡
(/P/
1500 GA4·GA6 Q15B 98,4¬02,1 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OL¯L~J
(RÇSS RÇ/O
1800 RT1/2 R18A 07,2¬ KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇP - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
2000 RT$/4 R20A 07,2¬ KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇP - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
3900 E-JJ 36Q{V8í| 93,1¬ W20EPR-Q 98079-56855 - ¡W20 VW20 8
U^"
1H/1'S
660
JO1·JO2 E07/{T/Ç| 02,2¬ ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
JO1·JO2 E07/ 02,2¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
5¢^O/
¯JUØ/
5=Jh
(lVl(/ F[RlÇ/
SH[11}[
1300
EF1·EY2 Q13B 89,10¬97,2 Q20PR-Q11 98079-56158 - ¡Q20 VQ20 4
EK2 Q13B 95,9¬00,9 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
EF2·EF4·EY4 Q15B 89,10¬97,2 Q20PR-Q11 98079-56158 - ¡Q20 VQ20 4
EK$ Q15B{VTEÇ| 95,9¬00,9 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
EK$ Q15B 95,9¬00,9 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EK${JEV) Q15B 98,9¬00,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E¶1·EQ1{2WO) Q15B{zÇHÇ| 00,9¬10,8 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E¶1·EQ1 Q15B{VTEÇ·JEANB]RN| 00,9¬10,8 ¶KJ16CR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 4
E¶2{FER!Q,4WO) Q15B{zÇHÇ| 00,9¬10,8 ¶KJ16CR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 4
E¶2{FER!Q,4WO) Q15B{zÇHÇ·VTEÇ| 00,9¬10,8 ¶KJ16CR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 4
EQ1{2WO) Q15B{zÇHÇ·VTEÇ| 00,9¬10,8 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EQ2{4WO) Q15B{VTEÇ| 00,9¬10,8 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
1600
EF$·EF5·EY5 /Ç 87,9¬97,2 Q20PR-Q11 98079-56158 - ¡Q20 VQ20 4
EK4 B16A{QÇHÇ·VTEÇ| 95,9¬00,9 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 4
EK5 Q16A 95,9¬00,9 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EK8 Q16A{JEV| 97,2¬98,8 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EK9{TYPE R) B16B{QÇHÇ·VTEÇ| 97,8¬01,12 PK22PR-J11¶{"4) 98079-5715H - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
EJ7{CNG) Q16B{VTEÇ-E,ÇNG| 98,7¬10,8 VK22 - - ¡K22 VK22 4
1700 EQ$·EQ4·E¶$·ET2 Q17A{VTEÇ| 00,9¬05,9 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
(¯4)G MS[S¯¯`l¯)7¯U^1±¶Ql7¸,G vJIg±§,VK16 ±)M@7¯U^1Jv¯¯vã|lM¶þ¯/7Í/,
?01?-07_¡j_}4_06_HONDA_¯`´.ihdd 61 ?01?/0?/?9 ??.10.56
g@

HÇNQA
Æ25
62
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
5¢^O/
¯JUØ/5=Jh
(lVl(/ F[RlÇ/
SH[11}[
1700 EN2 Q17A{ÇNG| 01,2¬10,8 VK22 - - ¡K22 VK22 4
1800 FO1 R18A 05,9¬10,8 ¶KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇV - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
2000 FO2 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 06,4¬10,8 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
5¢^O5d¯R
(lVl( 1YP[ R
2000
EP$ K20A{í-VTEÇ| 01,12¬03,3 ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
EP$ K20A{í-VTEÇ| 03,3¬07,6 ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
FO2 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 07,6¬10,8 ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
FN2 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 09,11¬10,8 ¶K22PR-N11¶·{"4) 98079-571ÇV - ¡K22G[^4j VK22G[^4j 4
5¢^OId¯U^J
(lVl( HYBRlO
1300
E¶9 JQA-NF3{QÇHÇ| 01,10¬05,9 ¶K16PR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 8
FO$ JQA 05,9¬10,12 ¶K20HPR-J11· 12290-RNX-014 - ¡KH20 VKH20 8
¯¬^¯OO2
S1[P\/GÇN
2000
RF1·RF2 B20B 96,5¬99,5 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
RF1·RF2 B20B 99,5¬01,3 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
RF$·RF4·RF5·RF6 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 01,4¬05,4 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RG1·RG2 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 05,5¬07,11 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RG1·RG2 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 07,11¬09,10 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 4
RK1·RK2 R20A 09,10¬11,8 ¶KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇV - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK1 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK2 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK$ R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK4 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
2400
RF7·RF8 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 03,6¬05,4 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RG$·RG4 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 05,5¬ KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
¯¬^¯OO2
¯¡~5
S1[P\/GÇN SP/O/ 2000
RK5·RK6 R20A 09,10¬11,8 ¶KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇV - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK5 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK6 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
RK7 R20A 11,8¬ ¶KJ20OR-N11¶{"4) 12290-R60-]02 ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
¯JU~¿
S1R[/í
1700 RN1·RN2 Q17A{QÇHÇ·VTEÇ| 00,10¬06,7 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
1800 RN6/RN7 R18A{zÇHÇ·í-VTEÇ| 06,7¬ KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇP - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
2000
RN$ K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 00,10¬03,9 ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
RN4{4WO) K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 00,10¬03,9 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RN$/4 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 03,9¬06,7 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
RN5 K20B{QI| 03,5¬06,7 - - - - - 4
RN8/RN9 R20A{zÇHÇ·í-VTEÇ| 06,7¬ KJ20OR-N11¶{"4) 9807B-561ÇP - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 4
$d¡~
S/B[R
2000 QA1 G20A 95,2¬98,10 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
2500
QA2 G25A 95,2¬98,10 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
QA4 )25A 98,10¬ PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 6
3200
QA$ Ç32A 95,7¬98,10 PK16PR-J11 98079-5515H - ¡K1õG[^4j VK1õG[^4j 6
QA5 )32A 98,10¬01,3 ¶KJ16CR-J11 98079-5515V - ¡K1õ VK1õ 6
QA5 )32A{VTEÇ| 01,4¬ PKJ20CR-N11 12290-PGE-A01 - ¡K20 VK20 6
$¯J
z[S1
660
JE1·JE2 P07A{zÇHÇ| 06,3¬08,12 K20PR-Q9¶{"4) 98079-569ÇE - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JE1·JE2 P07A{zÇHÇ| 08,12¬ K20PR-Q8¶{"4) 98079-568ÇE - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JE1·JE2 P07A{zÇHÇ T/Ç| 06,3¬08,12 !K20G - - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
$¯J¯¡~O
z[S1 SP/RK
660
JE1·JE2 P07A{zÇHÇ| 08,12¬ K20PR-Q8¶{"4) 98079-568ÇE - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JE1·JE2 P07A{zÇHÇ T/Ç| 08,12¬ ¶K20PR-N9¶{"4) 12290-Rz9-004 - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JD¬¬
1ÇO/Y
660 JA2/$/4/5·JW$/4 E07A 90,2¬98,2 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
JR~Z
OÇí/Nl
1500
NA7 Q15B{VTEÇ| 94,2¬98,3 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB$ Q15B 97,1¬99,1 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB$ Q15B 99,1¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600
NA4·NA6 /Ç 92,11¬98,3 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 4
NA4 /Ç{VTEÇ| 92,11¬98,3 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
NB4·NB5 Q16A 97,1¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB4 Q16A{VTEÇ-E| 97,1¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB4{JEV) Q16A 98,2¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 NA5 B18B{QÇHÇ| 92,11¬98,3 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JhRØ
1ÇRN[Ç
1800 CF$ F18B{VTEÇ| 97,9¬02,10 PKJ16CR-J1$ 98079-55A5N - ¡K1õ VK1õ 4
2000
CF$·CF4/5 F20B{VTEÇ| 97,9¬02,10 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CF4 F20B{QÇHÇ·VTEÇ| 97,9¬02,10 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
JhRØD~LR
1ÇRN[Ç [[RÇ R
2200 CJ1 H22A{QÇHÇ·VTEÇ| 00,6¬02,10 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
¡~JV~
P/R1N[R
1300 EY6 Q13B 96,3¬06,3 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
EY7 Q15B 96,3¬99,6 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
EY7 Q15B{JEV| 99,6¬06,3 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GJ$·GJ4 J15A{í-QzI| 06,3¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 8
1600 EY8·EY9 Q16A 96,3¬06,3 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¡±¯
V/íÇS
660
HN1·HN2 E07/ 99,6¬01,8 ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
HN1·HN2 E07/{T/Ç| 00,2¬ ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
HN1·HN2 E07/ 01,8¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
(¯4)G MS[S¯¯`l¯)7¯U^1±¶Ql7¸,G vJIg±§,VK16 ±)M@7¯U^1Jv¯¯vã|lM¶þ¯/7Í/,
?01?-07_¡j_}4_06_HONDA_¯`´.ihdd 6? ?01?/0?/?9 ??.10.56

g@

HÇNQA
Æ25
63
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¡±¯ Æ¢Ø
V/íÇS HÇBlÇ
660
HN$·HN4 E07/ 03,4¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
HN$·HN4 E07/{T/Ç| 03,4¬ ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
HJ1·HJ2 E07/ 03,4¬ ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
¯¬^J
Fl1
1300
GO1·GO2 J13A{í-QzI| 01,6¬07,10 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 8
GE6·GE7 J13A{í-VTEÇ| 07,10¬ OK20PR-O1$ - - - - 4
1500
GO$·GO4 J15A{VTEÇ| 02,9¬07,10 ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
GE8·GE9 J15A{í-VTEÇ| 07,10¬ ¶KJ20OR-N1$· 12290-RB1-0040 - ¡K20 VK20 4
¯¬^J·TUT
Fl1 /Rl/
1300 GO6·GO7 J13A{í-QzI| 02,12¬05,10 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 8
1500
GO8·GO9 J15A{í-QzI| 05,10¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 8
GO8·GO9 J15A{VTEÇ| 05,10¬ ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
¯¬^J Id¯U^J
Fl1 HYBRlO
1300 OP1 JQA-NF6{zÇHÇ PGN-F1| 10,10¬ VFKH20 - - - VFKH20 4
¯¬^J·5=Jh
Fl1 SH[11}[
1300 GP2{Id¯U^J) JQA-NF6{zÇHÇ| 11,6¬ VFKH20 - - - VFKH20 8
1500 GG7,GG8 J15A{zÇHÇ| 11,6¬ ¶KJ20OR-N1$· 12290-RB1-0040 - ¡K20 VK20 4
¯U~J Id¯U^J
FR[[O HYBRlO
1500 GP$ JEA-NF6 11,10¬ - - - - - 8
¯U~J ¯¡dO Id¯U^J
FR[[O SPlK[ HYBRlO
1500 GP$ JEA-NF6 11,10¬ - - - - - 8
¯LUC~J/
d2O¯
PR[}[O[/ lNX
2200
BB5 F22B 96,11¬00,8 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
BB5·BB7 F22B{QÇHÇ| 96,11¬00,8 KJ20CR-J11 98079-5615G K20TT ¡K20 VK20 4
BB6·BB8 H22A{QÇHÇ·VTEÇ| 96,11¬00,8 PKJ20CR-J11 98079-5615N - ¡K20 VK20 4
¯U~J
FR[[O
1500 GB$·GB4 J15A{zÇHÇ·íVTEÇ| 08,5¬ ¶KJ20OR-N1$· 12290-RB1-0040 - ¡K20 VK20 4
ÆQdU2
HÇRlzÇN
3200 QB¶25GWH 6VQ1 94,2¬98,3 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 6
3500 QB¶26GWH 6VE1 98,3¬ PK16PR-J11 98079-5515H - ¡K1õ VK1õ 6
±¢UØ
íÇBl}lÇ
1500
GB1·GB2 J15A{í-QzI| 01,12¬ K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 8
GB1 J15A{VTEÇ| 04,1¬ ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
±¢UØ ¯¡dO
íÇBl}lÇ SPlK[
1500 GK1·GK2 J15A{VTEÇ| 02,9¬ ¶KJ20OR-N1$ 9807B-56A5V - ¡K20 VK20 4
Qd¯
}lF[
660
JA4 E07A 97,4¬98,10 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
JB1·JB2 E07/ 98,10¬03,9 K20PR-Q11 98079-5615E K20TT ¡K20 VK20 3
JB5·JB6 P07A{í-QzI| 03,9¬08,11 K20PR-Q9¶{"4) 98079-569ÇE - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JB7·JB8 P07A{zÇHÇ·í-QzI,T/Ç| 03,9¬04,6 ¶K20PR-J9¶{"4) 98079-569Ç] - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JB7·JB8 P07A{zÇHÇ·í-QzI,T/Ç| 04,7¬08,11 ¶K20PR-N9¶{"4) 12290-Rz9-004 - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JC1·JC2 P07A{í-QzI| 08,11¬ K20PR-Q8¶{"4) 98079-568ÇE - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
JC1·JC2 P07A{zÇHÇ·í-QzI,T/Ç| 08,11¬ ¶K20PR-N9¶{"4) 12290-Rz9-004 - ¡K20G[^4j VK20G[^4j 6
Qd¯52O
}lF[ O[NK
660 JB$·JB4 E07/{T/Ç| 00,12¬03,9 ¶K20PR-J9 98079-5695] - ¡K20 VK20 3
QOLdJ
}/GR[/1
3500 RJ1 )35A{VTEÇ| 99,6¬ KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
Q¯J~1
R/F/G/
2000 CE4 G20A{PGN-FI| 93,10¬97,9 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
2500 CE5 G25A{PGN-FI| 93,10¬97,9 K20PR-J11 98079-5615) K20TT ¡K20 VK20 5
L5J2J
}[G[NO
3500
KA9 Ç35A 96,2¬04,10 PK16PR-J11 98079-5515H - ¡K1õG[^4j VK1õG[^4j 6
KB1 )35A 04,10¬08,9 ¶KJ20OR-N11 9807B-5615V - ¡K20 VK20 6
3700 KB2 )37A 08,9¬ ¶XQ22HCR11¶ 12290-R40-A02 - - - 6
LO
}ÇGÇ
1300
GA$·GA5 Q13B{2VAJVE| 96,10¬01,6 KJ16CR-J11 98079-5515G K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GA$ Q13B{4VAJVE| 98,11¬01,6 K16PR-Q11 98079-5515E K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
(¯4)G MS[S¯¯`l¯)7¯U^1±¶Ql7¸,G vJIg±§,VK16 ±)M@7¯U^1Jv¯¯vã|lM¶þ¯/7Í/,
?01?-07_¡j_}4_06_HONDA_¯`´.ihdd 63 ?01?/0?/?9 ??.10.56
g@

¯
"
5
NA/QA
R"5
64
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
AZ-$´D~.¯¯L^U
/z-±, [[NÇS PR[SSÇ
1500 EC5¶·EC5¶A B5-QE 91,6¬98,1 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 EC8¶/8¶E·ECP¶A K8{QÇHÇ|·K8-/E{QÇHÇ| 91,6¬98,1 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
AZ-دL~J
/z-ÇFFRÇ/O
660 JN2$W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
AZ-OO2
/z-\/GÇN
660
CY21¶·CZ21¶ F6A{QÇHÇ| 94,9¬98,10 XQ22EP-Q AY01 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
CY21¶·CZ21¶ F6A{T/Ç| 95,10¬98,10 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
CY51¶·CZ51¶ K6A{QÇHÇ| 97,5¬98,10 XQ22EP-P 1A60 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
CY51¶·CZ51¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 97,5¬98,10 XQ22EP-P 1A60 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
NO21¶ K6A{QÇHÇ| 98,10¬00,11 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NO21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬00,11 !XQ22 1]Q9 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
NO11¶ F6A{QÇHÇ| 98,10¬00,11 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NO11¶ F6A{T/Ç| 98,10¬00,11 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
NO22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 00,12¬03,10 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
NO22¶ K6A{QÇHÇ| 00,12¬03,10 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
NO12¶ F6A{zÇHÇ| 00,12¬01,10 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
NJ21¶·NJ22¶ K6A{AJJ ENGINEz| 03,10¬08,9 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
NJ2$¶ K6A{QÇHÇ| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 1A13 18 110 - ¡XUH22 VXUH22 3
NJ2$¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 08,9¬ !XQ22HPR{"5) 1A13 18 110 - ¡XUH22 VXUH22 3
CX-7
(X-7
2300 ER$P J3-VQT{T/Ç| 06,12¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
N2 1001
í/ (1001)
1600 NA6CE B6-/E{QÇHÇ| 92,3¬ K22PR-Q11 BP06 18 110 - ¡K22 VK22 4
NPV
íPV
2000 JWEW Fz-QE 99,6¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2300
JY$P J3-VE 06,2¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
JY$P J3-VQT{T/Ç| 06,2¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
JW$W J3·J3-QE 02,4¬ VT20 - - ¡T20 VT20 4
2500
JV5W G5E 95,10¬99,6 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JW5W GY-QE 99,6¬06,2 !T16 - - ¡T1õ VT1õ 6
3000
JVEW )E-E 95,10¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
JWFW A) 02,4¬06,2 VT16 - - ¡T1õ VT1õ 6
N¶-8
íS-8
2000 NBEP KF-/E{QÇHÇ| 92,3¬98,2 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
RX-7
RX-7
RÇTARY FO$¶ 13B-REV{T/Ç| 91,11¬02,8
J)!RE01-27
T)!RE01-27
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
RX-8
RX-8
RÇTARY ¶E$P 13B-NzP 03,5¬
J)!RJ01-27
T)!RT01-$1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
TO$Q
/X[}/
1500
BK5P /Y-VE 03,10¬06,6 ¶K16PR-E11 /601 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
BK5P /Y-VE 06,6¬09,6 FK16PR11{"7) /YY1 18 110 - - - 4
BJ5FW/FP /Y-VE 09,6¬ FK16PR11{"7) /YY1 18 110 - - - 4
1600 BJ6FJ /6-VE 09,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
BKEP JF-QE 03,10¬09,6 VT16 - - ¡T1õ VT1õ 4
BKEP JF-VE 06,6¬09,6 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
BJEFW/FP JF-VQz 09,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
BJEAW/AP JF-VE 09,6¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
BJFFP PE-VPz 11,9¬ FC20HPR8 PE02 18 110 - - - 4
BJFFW PE-VPz 11,9¬ FC20HPR8 PE02 18 110 - - - 4
2300
BK$P J3-VE 03,10¬06,6 VT16 - - ¡T1õ VT1õ 4
BK$P J3-VE 06,6¬09,6 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
BK$P J3-VQT{T/Ç| 06,6¬09,6 !TV20 - - ¡TV20 - 4
BJ$FW J3-VQT{T/Ç| 09,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
T¬2U
/1[Nz/
2000
GGE¶·GGEP·GYEW JF-QE 02,5¬05,6 VT20 - - ¡T20 VT20 4
GGE¶/P·GYEW·GHEFP/¶/W JF-VE 05,6¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
2300
GG$¶·GG$P·GY$W J3-VE 02,5¬05,6 VT20 - - ¡T20 VT20 4
GG$¶·GG$P·GY$W J3-VE ¬08,1 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
GG$P J3-VQT{T/Ç| 05,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
2500 GH5AP/A¶/AW/FP/F¶/FW J5-VE 08,1¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
T¬2U¯Æ~"OO2
/1[Nz/ SPÇR1 \/GÇN
2000
GYEW JF-QE 02,6¬05,6 VT20 - - ¡T20 VT20 4
GYEW JF-VE 05,6¬08,1 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
GHEFW JF-VE 08,1¬10,1 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
GHEFW JF-VQ 10,1¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
2300
GY$W J3-VE 02,6¬05,6 VT20 - - ¡T20 VT20 4
GY$W J3-VE 05,6¬08,1 !TV16 - - ¡TV1õ - 4
2500 GH5FW,GH5AW J5-VE 08,1¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
1^Q
(/P[}}/
1800
CG2PP FP-QE{QÇHÇ| 94,8¬97,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GF8P FP-QE·FP 97,8¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GF8P{@®Ø) FP{JPG| 98,10¬ KJ16CR11 F288 18 110 - - VK20T[^8j 4
2000
CG2¶P·CG2¶R Fz-QE 94,8¬97,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GFER Fz-QE{QÇHÇ| 97,8¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±§#`[I,O[NSÇg±lH )
31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯7) Ç[íMzYz1 18 110FÇíÇ(Ç ¯¯`1)¯¸),@_®pMzYY1 18 110í/zO/ ¯¯`1)¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-08_¡j_}4_07_MAZDA_¯`´.ihdd 64 ?01?/0?/?3 ??.19.43
¯
"
5
g@

NA/QA
R"5
65
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
1^Q
(/P[}}/
2000 GFEP Fz-/E{QÇHÇ| 97,8¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1^Q1~O/
OO2
(/P[}}/ (/RGÇ/
\/GÇN
1600 GV6V B6 87,2¬98,9 J16AR-Q11 B64P 18 110 - - - 4
1800
GV8W F8Q{QÇHÇ| 92,8¬97,11 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GW8W FP-QE{QÇHÇ| 97,11¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
GVER·GVEW FE-QE 89,6¬97,11 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GVER·GVEW FE-/E 96,7¬97,11 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GWER·GWEW Fz-QE{QÇHÇ| 97,11¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GWER Fz-/E{QÇHÇ| 97,11¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500
GW5R KJ-/E{QÇHÇ| 97,11¬01,1 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
GW5R KJ-/E{QÇHÇ| 01,2¬02,4 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
+=Lh
(/RÇ}
660
AC6P F6A{2VAJVE·T/Ç| 95,10¬98,10 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
AC6P/6R F6A{4VAJVE| 95,10¬98,10 XQ22EP-Q AY01 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB12¶ F6A{QÇHÇ| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB22¶ K6A{QÇHÇ| 98,10¬00,12 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB22¶ K6A{JEANB]RN| 99,10¬01,5 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
HB2$¶ K6A{QÇHÇ| 00,12¬04,9 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB2$¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 00,12¬04,9 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB2$¶ K6A{JEANB]RN| 01,5¬04,9 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
HB24¶ K6A{QÇHÇ| 04,9¬09,12 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HB25¶ K6A{QÇHÇ| 09,12¬ !XQ22HPR 1A13 18 110 - ¡XUH22 VXUH22 3
¯OQ¿
S(R[í
660
OJ51V·ON51V F6A{2VAJVE·T/Ç| 91,10¬99,1 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OJ51V·ON51V F6A{4VAJVE| 91,10¬99,1 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OJ51T·OK51T F6A{2VAJVE·T/Ç| 91,10¬99,1 VW16 1]T0 18 110 - ¡W1õ VW1õ 3
OJ51T/51B·OK51T/51B F6A{4VAJVE| 91,10¬99,1 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OG52V/T·OH52V/T F6A{QÇHÇ| 99,1¬01,8 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OG52V/T·OH52V/T F6A{T/Ç| 99,1¬01,8 W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OG52W F6A{2VAJVE·T/Ç| 99,12¬01,8 !W16 1]Q0 18 110 - ¡W1õ VW1õ 3
OG62W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 01,9¬05,9 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
OG62V/62W/62T K6A{QÇHÇ| 01,9¬05,9 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OG6$T{@4WO AT) K6A{QÇHÇ| 02,5¬ XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
OG6$T{4WO AT) K6A{QÇHÇ| 02,5¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
OG64V K6A{QÇHÇ| 05,9¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
OG64W K6A·K6A{QÇHÇ·T/Ç| 05,9¬10,5 !XQ22C{"5) 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
OG64W K6A{QÇHÇ·T/Ç| 10,5¬ !XQ22HPR{"5) 1A13 18 110 - ¡XUH22 VXUH22 3
¯¢T~.
SPl/NÇ
660
HF21¶ K6A{QÇHÇ| 02,1¬03,9 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HF21¶ K6A{QÇHÇ| 03,9¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
HF21¶ K6A{T/Ç| 03,9¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
$2¬¬T
S[N1l/
3000 HEEP·HEEA )E-E·)E-/E 95,10¬ KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
5d52
1l1/N
4000
WGEAH/EAT·WGTAE TF{JPG| 94,10¬ VK20T{"8) - - - VK20T[^8j 4
WHF5T/5G TF{ÇNG| 00,11¬ VK22 - - - VK22 4
5d52 5^5C
1l1/N O/SH
2000
¶YE4T/6T FE-E 00,10¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶YE6Tq FE-Ç 07,8¬ K16PR-Q BP48 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬±Ø
O[ílÇ
1300
OW$W B3-NE·B3E 96,8¬02,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OY$W·OY$R /)-VE 02,8¬07,7 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OE$A¶·OE$F¶ /)-VE 07,7¬ FK16PR11{"7) /YY1 18 110 - - - 4
OE$F¶ /)-VEN 07,7¬ FK16PR11{"7) /YY1 18 110 - - - 4
OEJF¶ P3-VPz 11,6¬ FC20HPR8 PE02 18 110 - - - 4
1500
OW5W B5-NE·B5E 96,8¬02,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OY5W·OY5R /Y-VE{@GREENTAX ÇAR| 02,8¬07,7 K16PR-Q11{"10) BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
OY5W·OY5R /Y-VE{GREENTAX ÇAR| 05,10¬07,7 FK16PR11{"7){"10) /YY1 18 110 - - - 4
OE5F¶ /Y-VE 07,7¬ FK16PR11{"7) /YY1 18 110 - - - 4
JU¢C~J
1RlB[1[
2000 EPEW YF{QÇHÇ| 00,10¬03,12 PT16VR1$ - - ¡TV1õ - 4
2300 EP$W J3{QÇHÇ| 03,12¬ VT20 - - ¡T20 VT20 4
3000 EPFW A){QÇHÇ| 00,10¬ VT20 - - ¡T20 VT20 6
¢T2¬
Bl/N1[
2000
CCEAW·CCEFW JF-VQ{QÇHÇ| 08,7¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
CCEFW JF-VQz{QÇHÇ| 09,6¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
2300 CC$FW J3-VE 08,7¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
¯J±UT´
35C~J
F/íl}l/, [1[O[
1200 BVYA12 ÇR12QE 07,1¬ !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1300
BVY10·BNVFY10 GA13 94,5¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BHA$P/¶ B3-NE 96,10¬99,5 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BJ$P B3E 98,6¬03,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BVY11 ÇG13QE 99,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
BHAJP·BHAJ¶ /5-QE{QÇHÇ| 94,6¬99,5 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BWFY10·BWFNY10·BVFY10·BVFNY10 GA15{QÇHÇ| 94,9¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BHAJP /5-QEJ{JEANB]RN| 94,9¬99,5 !K16 1]Q3 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
BJ5P·BJ5W /J-QE{QÇHÇ| 98,6¬03,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±§#`[I,
O[NSÇg±lH )31}/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯7) Ç[íMzYz1 18 110FÇíÇ(Ç ¯¯`1)¯¸),@_®pMzYY1 18 110í/zO/
¯¯`1)¯¸,(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,(¯10) ã|ý@7¯¯l÷¯§GR[[N 1/X ¯^P)31}FK16PR11,Jl1}K16PR-[11 ¯¸,
?01?-08_¡j_}4_07_MAZDA_¯`´.ihdd 65 ?01?/0?/?3 ??.19.43
g@

¯
"
5
NA/QA
R"5
66
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¯J±UT´
35C~J
F/íl}l/, [1[O[
1500
BJ5P·BJ5W /J-VE{QÇHÇ·z-VT| 98,6¬03,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BVFY11 ÇG15QE 99,6¬02,8 K16PR-Q11{"5) BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
BVFY11 ÇG15QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
BWFY11 ÇG15QE 99,6¬ VK16 1]T4 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
BVY12 HR15QE 07,1¬ FXE20HE11 1N24 18 110 - - VFXEH20E 4
1600
BHA6R B6QE{QÇHÇ| 96,10¬98,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BVZNY12 HR16QE 10,8¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
1800
BHA8P·BHA8¶ BP-/E{QÇHÇ| 94,6¬99,5 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BWHY10·BWHNY10 zR18QE 96,6¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BJ8W FP-QE{QÇHÇ| 98,6¬03,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BWHNY11 ÇG18QE 99,6¬99,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BVHNY11 ÇG18QE 99,6¬02,8 K16PR-Q11{"5) BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ[^þj VK1õ[^þj 4
BVHNY11 ÇG18QE 02,8¬ K16HPR-Q11{"5) - - ¡KH1õ[^þj VKH1õ[^þj 4
BVGY11 ÇG18QEN{ÇNG| 02,8¬ !K22 - - ¡K22 VK22 4
BVJY12 NR18QE 07,1¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
2000 BJFP·BJFW Fz-/E{QÇHÇ| 99,8¬03,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯LR5~
PR[í/(Y
1800
CP8W FP-QE{QÇHÇ| 99,3¬02,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CP8W FP-QE{QÇHÇ| 02,6¬05,2 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
CPEW Fz-QE{QÇHÇ| 01,7¬02,11 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CPEW Fz-/E{QÇHÇ| 02,11¬05,2 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CREW JF-QE{QÇHÇ| 05,2¬07,9 VT16 - - ¡T1õ VT1õ 4
CREW JF-VE 07,9¬10,7 !TV16 - - ¡TV1õ 4
CREW JF-VQ{QIzI| 07,1¬10,7 !TV20 - - ¡TV20 - 4
CWEFW JF-VQ{QÇHÇ·QIzI| 10,7¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
CWEFW JF-VQz{QÇHÇ·QIzI| 10,7¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
CWEAW JF-VE 10,8¬ !TV16 - - ¡TV1õ - 4
2300
CR$W J3-VE{QÇHÇ| 05,2¬07,2 VT16{"6) - - ¡T1õ VT1õ 4
CR$W J3-VE{QÇHÇ| 07,2¬ !TV16{"6) - - ¡TV1õ - 4
¯L5~J/R~¢~
PRÇ([[O/ í/RVY
2500 QV56R G5-E 96,3¬99,1 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2600 QF66N·QV66R G6 90,2¬99,1 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯L5~JL¡2¬
PRÇ([[O }[V/N1[
2000
TJ51W )20A 96,11¬97,11 K20PR-Q BP50 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
TJ52W·TF52W·TF51W )20A 97,11¬ K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
2500
TJ61W H25A 96,11¬98,3 K20PR-Q BP50 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
TJ62W H25A 98,3¬ K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
^U~U
V[RlS/
1500 OC5R·OC5W /Y-VE 04,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Æ2O
BÇNGÇ
1800
¶E88N/88T·¶¶88H/88N F8 90,7¬98,10 W16EXR-Q1$ FEQN 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶E88N/88R/88V·¶¶88W F8 90,7¬99,6 W16EXR-Q1$ FEQN 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶O89T·¶E88N·¶R89V F8 90,7¬99,6 W16EXR-Q1$ FEQN 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶K82V/N/T/J F8-E 99,7¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
¶RE9V·¶REAV FE 93,9¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶OEAT FE 93,9¬99,6 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶KE4T/6T/6V FE-E 99,7¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Æ2O¯L2¬¬
BÇNGÇ FRl[NO[[
2000 ¶GEW·¶GE$ FE-E 95,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500 ¶G5W )5-QE 95,6¬02,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
D~.¯800´
±L~ZT
[[NÇS 800, íl}}[Nl/
2000 TAFP KF-/E{QÇHÇ| 98,7¬02,1 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
2300 TA$A/P/Y/Z K)-/EN{QÇHÇ| 94,6¬03,8 PKJ16CR8 K)14 18 110 - ¡K1õ VK1õ 6
2500 TA5A/P/Y/Z KJ-/E{QÇHÇ| 93,10¬03,8 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
Q¢C5
}/P[1/
660
HP11¶ F6A{T/Ç| 99,3¬ W16EPR-Q A/09 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
HP21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 99,3¬99,10 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HP21¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 99,11¬01,4 !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
HP21¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 00,10¬01,3 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HP22¶ K6A{QÇHÇ·T/Ç| 01,4¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
HP22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 01,4¬02,11 XQ22EPR-Q //z2 18 110 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
HP22¶ K6A{QÇHÇ·VVT| 02,11¬ !XQ22C 1A11 18 110 - ¡XU22 VXU22 3
Q2¬¬¯
}/N1lS
1800 CBA8P BP-/E 93,9¬97,9 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 CBAEP KF-/E{QÇHÇ| 93,9¬97,9 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
L¢C~
R[V[[
1300 OB$PA B3-NI 90,9¬99,3 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 OB5PA B5-NI 90,9¬99,3 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
L~J¯5~
RÇ/OS1[R
1600
NA6CE B6-/E{QÇHÇ| 91,9¬98,1 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB6C B6-/E{QÇHÇ| 98,1¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
NA8C BP-/E{QÇHÇ| 93,9¬98,1 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB8C BP-/E{QÇHÇ| 98,1¬00,7 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB8C BP-VE{QÇHÇ| 00,7¬03,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
NB8C BP-/ET{QÇHÇ·T/Ç| 03,12¬05,8 ¶K16PR-F8 BP8K 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
2000 NCEC JF-VE{QÇHÇ| 05,8¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
(¯z) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇ g±±§#`[I,O[NSÇ g±lH )31}
/6.zmm,)l1}19mm¯¸,(¯6) 3`:`,ã|g±)§1)¹l¯¯5v¬:¡[)19mm/)/6.zmml§1(J7,j¿1¶Iv¯¯5¬:¡[±©¶ýO[NSÇg±±§#`[I,
?01?-08_¡j_}4_07_MAZDA_¯`´.ihdd 66 ?01?/0?/?3 ??.19.43
¯
¤
²
|
S
¬
I
2
g@

FÇRQ )APAN
¯×~J5=¡2
67
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
dO5Ø2
lXlÇN
1800 CP8WF FP-QE{QÇHÇ| 99,4¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3¯0~¯
[S(/P[
2000 EPEW YF{QÇHÇ| 00,12¬03,11 PT16VR1$ - - ¡TV1õ - 4
2300 EP$WF J3{QÇHÇ| 03,11¬ VT16 - - ¡T1õ VT1õ 4
3000 EPFW A){QÇHÇ| 00,12¬03,11 VT20 - - ¡T20 VT20 6
¯^OJL2´
¯U~5´
J80´J100
SP[(1RÇN, FR[O/,
180, 1100
1800
¶¶88NF/RF/WF F8 90,7¬ W16EXR-Q1$ FEQN 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
¶E88TF/HF/NF/VF F8 90,7¬98,10 W16EXR-Q1$ FEQN 18 110 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2000
¶OEATF FE 93,9¬97,4 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶GE$F·¶GEWF FE-E 95,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500 ¶G5WF )5-Q 95,6¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬h¯5~
1[}S1/R
1800
CG2PPF FP-QE 94,8¬97,7 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GF8PF FP-QE 97,8¬99,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
GEEPF KF-/E{QÇHÇ| 91,10¬97,8 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GE¶RF Fz-QE 92,2¬97,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CG2¶PF·CG2¶RF Fz-QE 94,8¬97,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GFEPF Fz-/E 97,8¬99,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GFERF Fz-QE 97,8¬99,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¬h¯5~OO2
1[}S1/R \/GÇN
1800
GV8WF F8 92,8¬97,11 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GW8WF FP-QE 97,11¬99,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
GVERF·GVEWF FE-QE 94,10¬97,11 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 4
GWERF·GWEWF Fz-QE·Fz-/E 97,11¬99,8 KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500 GW5RF KJ-/E{QÇHÇ| 97,11¬99,8 K20PR-Q11 BP04 18 110 K20TT ¡K20 VK20 6
¯J¯¬¬¡
F[S1lV/
1300 O2$PF B3-NI 93,1¬97,10 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 O25PF B5-NE 93,1¬97,10 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯J¯¬¬¡±ZOO2
F[S1lV/ ílNl \/GÇN
1300 OW$WF B3·B3-NE 96,8¬01,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 OW5WF B5·B5-NE 96,8¬01,8 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¯L~¯
PRÇB[
2500 1ZVTB KJ{QÇHÇ| 92,9¬ KJ16CR11 F288 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
L~U~
}/S[R
1300
BHA$PF B3 96,10¬98,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BJ$PF B3E 98,12¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500
BHAJPF·BHAJ¶F /5-QE{QÇHÇ| 94,6¬98,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BHA5PF·BHA5¶F B5-/E{QÇHÇ| 94,6¬98,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BHAJPF /5-QEJ{JEANB]RN| 94,9¬98,12 !K16 1]Q3 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
BJ5PF·BJ5WF /J-VE{QÇHÇ| 98,12¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BJ5PF·BJ5WF /J-QE{QÇHÇ| 98,12¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 BHA6RF B6-QE{QÇHÇ| 94,9¬ !K16 1]Q3 18 110 - ¡K1õ VK1õ 4
1800
BHA8PF·BHA8¶F BP-/E{QÇHÇ| 94,6¬98,12 K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
BJ8WF FPQ{QÇHÇ| 98,12¬ K16PR-Q11 BP02 18 110 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
?01?-08_¡j_}4_07_MAZDA_¯`´.ihdd 67 ?01?/0?/?3 ??.19.44
g@

NITz]ÇKA
®þ
68
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
K-1/K-2
K-1/K-/
50 - NÇ-1E 98,10¬ W24FR-J - - ¡WF24 - 1
NC-1
í(-1
50 NC-1 NÇ-1E 98,7¬ W24FR-J - - ¡WF24 - 1
NG-TO
íG-1O
2000 TO2000 3z-FE 04,10¬ K20R-Q11 - K20TT ¡K20 VK20 4
/¶¸#¢¶)
ÇRÇ(Hl
3300 N¶P1 3N/-FE 07,6¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 6
ØL5¸/¶)·®
ÇRÇ(Hl·K/B[1Ç
3300 - 3N/-FE 08,9¬ ¶K20R11 90919-01210 - ¡K20 VK20 -
1UC~/
G/}[[
2000 HK$0 RB20E 94,2¬01,8 Q16PR-Q11 - - ¡Q1õ VQ1õ 6
1UC~
G/}[[
2500 Y50 VÇ25QE 05,7¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
3500 PY50 VÇ35QE 05,7¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 6
1UC~
G/}[[
2500 NY$4 VÇ25QQ 99,12¬05,7 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
3000 HY$4 VÇ30QQ 99,12¬05,7 VK16 - - ¡K1õ VK1õ 6
1UC~
G/}[[
2500 Y50 VÇ25HR 07,12¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
3000 PY50·PNY50 VÇ35HR 07,12¬ FXE22HR11 22401-EV61Ç - - VFXEH22 6
1UC~204
G/}[[ /04
1500 NZE141q·NZE144q 1N/-FE 08,2¬ FK20HR11 90919-01247 - - VFKH20 4
1800 ZRE142q·ZRE144q 2/R-FE 08,2¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1UC~ ¯2¡~5¯h
G/}[[ (ÇNV[R1lB}[
4000 FQRO NQ¶TANG - 07,4¬ !T20 - - ¡T20 VT20 6
4600 FQRO NQ¶TANG - 07,4¬ - - - - - 8
1UC~ OQ5^O
G/}[[ (}/SSl(
1500 NZE141·NZE144 1N/-FE 10,3¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 ZRE142·ZRE144 2/R-FE 10,3¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
1UC~ U¿52 ¶50
G/}[[ }líÇ[SlN[ Sz0
2500 Y50q VÇ25HR 08,11¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
3500 PY50q·PNY50q VÇ35HR 08,11¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
1UC~ U¿52 ¶51
G/}[[ }líÇ[SlN[ Sz1
3500 PY50q VÇ35HR 08,10¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
1UC~ U¿52 ¶52
G/}[[ }líÇ[SlN[ Sz/
3500 PNY50q VÇ35HR 08,10¬ FXE20HR11 22401-)Q01B - - VFXEH20 6
$L1
z[RÇ 1
1800 N¶01 BP-/E{QÇHÇ| 94,1¬00,7 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
5d¯F
1YP[ F
1800 N¶01 BP-/E{QÇHÇ| 97,5¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
53Q
NÇ[[R/
1500 NZE141/141G·NZE144/144G 1N/-FE 08,7¬ FK16HR11 90919-01243 - - VFKH1õ 4
1800 ZRE142/142G·ZRE144/144G 2/R-FE 08,7¬ ¶C20HR11 90919-01253 - - VCH20 4
2000 CJ7·CJ8 K20A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,4¬08,7 KJ20OR-N11 9807B-5615P K20TT ¡K20 VK20 4
2400 CJ9 K24A{QÇHÇ·í-VTEÇ| 04,4¬08,7 ¶KJ20OR-N11 - - ¡K20 VK20 4
W¶Ø
HlílKÇ
2000 NCEC JF-VE 08,12¬ !TV20 - - ¡TV20 - 4
¢C~J
Vl[\1
1000 K11 ÇG10QE{QÇHÇ| 93,1¬05,9 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1200 AK12 ÇR12QE 05,9¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1300 HK11 ÇG13QE{QÇHÇ| 93,1¬05,9 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1400 BNK12 ÇR14QE 05,9¬ VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1500 YK12 HR15QE 05,9¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
D~1
Y[G/
1300 AZ10·Z10 ÇGA3QE·ÇG13QE 98¬01,10 K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Q·$~J
}[ S[YO[
2000 - zR20QE{QÇHÇ| 00,11¬06,2 K20R-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
UI~1
RYÇG/
1500 FB15·FNB15 ÇG15QE 01,7¬ K16PR-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
P11·WP11 zR18QE{QÇHÇ| 98,2¬01,6 K16R-Q11 - K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
QB15q ÇG18QQ{NEÇ Q1| 01,7¬ PK16R11 - - ¡K1õ VK1õ 4
2000
HP11·HNP11 zR20VE{QÇHÇ| 98,2¬01,6 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
WHP11·WHNP11 zR20VE{QÇHÇ| 98,2¬01,6 K20PR-Q - K20TT ¡K20 VK20 4
Ld
R/Y
660
AC6P F6A{QÇHÇ| 99,9¬ XQ22EPR-Q - XU22TT ¡XU22 VXU22 3
J700¶ EF-VE 02,5¬ K20TNR-¶9 - K20TT ¡K20 VK20 3
?01?-09_¡j_}4_08_MlTSIOlA_)|.ihdd 68 ?01?/0?/?3 ??.19.55

g@

NITz]BIzHI
±Q
69
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
qKTO¬¬¯
qK /(1lV[
660
H81W 3G83{zÇHÇ| 04,5¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H81W 3G83{zÇHÇ| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H81W 3G83{T/Ç| 04,5¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
qKOQ^5¬
qK (}/SSY
660 H81W 3G83{zÇHÇ| 03,5¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
qK¯Æ~"
qK SPÇR1
660
H81W 3G83{zÇHÇ| 02,9¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H81W 3G83{zÇHÇ| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H82W 3G83{zÇHÇ| 06,9¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H82W 3G83{zÇHÇ| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H81W 3G83{T/Ç| 02,9¬06,9 ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
H82W 3G83{T/Ç| 06,9¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
qKOO2
qK \/GÇN
660
H81W 3G83{zÇHÇ| 01,10¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H81W 3G83{zÇHÇ| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H82W 3G83{zÇHÇ| 06,9¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H82W 3G83{zÇHÇ| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H81W 3G83{T/Ç| 02,9¬06,9 ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
FTQ
F1Ç
1800 OE2A 4G93 94,10¬00,8 K16P-Q11 Nz851731 - ¡K1õ VK1õ 4
2000
OE$A 6A12{NIVEÇ| 94,10¬00,8
@)K22TNR11
@)VK22
NQ319586
-
-
-
¡K22
¡K22
VK22
VK22
3
3
OE$A 6A12 94,10¬00,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
GTQ
G1Ç
3000
Z16A 6G72 95,6¬00,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
Z15A/16A 6G72{QÇHÇ·T/Ç| 95,6¬00,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
RVR
RVR
1800 GA4W 4)10 11,10¬ - - - - - 4
RVR/
¯Æ~"+T
RVR/ SPÇR1 G[/R 1800
N11W/21W/21WG 4G93 91,7¬97,11 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
N61W/71W 4G93{GQI| 97,11¬01,11 VKA16 - - - VKA1õ 4
N61W/71W 4G93{GQI| 01,11¬10,1 VKA16 - - - VKA1õ 4
GA$W 4B10{NIVEÇ| 10,2¬ - - - - - 4
2000
N1$W·N2$W·N2$WG 4G63{QÇHÇ| 91,2¬97,11 W20EP11 Nz851028 - ¡W20 VW20 4
N2$WG{¶QPER ¶PQRT¶GEAR) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 94,9¬97,11 W20EP Nz851023 - ¡W20 VW20 4
N2$W/2$WG{HYPER ¶PQRT¶GEAR) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 97,1¬97,11 W20EP Nz851023 - ¡W20 VW20 4
N7$WG{¶QPER ¶PQRT¶GEAR) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 97,11¬02,8 VW20 - - ¡W20 VW20 4
2400
N64WG/74WG 4G64{GQI| 97,11¬01,11 VKA16 - - - VKA1õ 4
N64WG/74WG 4G64{GQI| 01,11¬10,1 VKA16 - - - VKA1õ 4
Td
ì
660
HA1W 3B20{QÇHÇ| 06,1¬09,11 XQ22HOR9 1822A009 XUH22TT ¡XUH22 VXUH22 3
HA1W 3B20{T/Ç| 06,1¬ ¶XQ22HOR8 1822A010 - ¡XUH22 VXUH22 3
HA1W 3B20{NIVEÇ| 09,11¬ FXQ22HR11 1822A061 - - - 3
TOJQ25~
Ç[1}/NO[R
2000 CW4W 4B11{NIVEÇ| 10,2¬ - - - - - 4
2400
CW5W 4B12{NIVEÇ| 05,10¬09,9 !K16 N/602020 - ¡K1õ VK1õ 4
CW5W 4B12 09,9¬ - - - - - 4
3000 CW6W 6B31{NIVEÇ| 07,10¬ ¶XQ22HOR8 1822A010 - ¡XUH22 VXUH22 6
T¯¡dT
/SPlR[
1800 EA1A·EC1A 4G93{GQI| 98,8¬00,5 VKA16 - - - VKA1õ 4
2000 EA7A·EC7A 4G94{GQI| 00,5¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
3TJL^O
/lR1R[K
2000
CQ2W 4G63{NPI| 01,6¬05,10 K20PR-Q11 Nz851728 K20TT ¡K20 VK20 4
CQ2W 4G63{T/Ç| 02,6¬05,10 P20PR8 - - ¡W20 VW20 4
2400
CQ4W 4G64{GQI| 01,6¬04,1 VKA16 - - - VKA1õ 4
CQ4W 4G64{EÇI·N]JTI| 03,1¬04,1 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CQ5W 4G69{NIVEÇ| 04,1¬05,10 !KH20 - - ¡KH20 VKH20 4
3OU¯¯
[(}lPS[
2000
O$2A 4G63{T/Ç| 95,6¬04,10 W20ETR-J8 Nz851792 - ¡W20 VW20 4
O$8A 4G63{T/Ç| 96,5¬04,10 W20ETR-J8 Nz851792 - ¡W20 VW20 4
3000 O5$A 6G72{NPI| 04,10¬ K20P¶R-B8 NN163807 - ¡K20 VK20 6
1U¯R
(/RlSí/
1800
OA2A 4G93 96,10¬97,10 K20PR-Q11 Nz851728 K20TT ¡K20 VK20 4
OA2A 4G93{GQI| 97,10¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
+=Q2´
3¬hV/UOJ
G/}/N1,
[1[RN//S/V/
1800
EA1A 4G93{GQI| 96,8¬97,1 VKA20 - - - VKA20 4
EA1A·EC1A 4G93{GQI| 97,1¬00,5 VKA16 - - - VKA1õ 4
2000 EA7A·EC7A 4G94{GQI| 00,5¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
2400
EA$A·EC$A 4G64{GQI| 98,8¬01,4 VKA16 - - - VKA1õ 4
EA$A·EC$A 4G64{GQI| 01,4¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
2500 EC5A{VR-4) 6A13{QÇHÇ·T/Ç| 96,8¬00,5 PK20PR-P8 Nz851506 - ¡K20 VK20 6
+=Q25OR´3¬hV5OR
G/}/N1 SlGí/, [1[RN/ SlGí/
1800 E19A 4G93{JPG| 96,1¬ K20PR-Q Nz851738 - - VK20T[^8j 4
+=Q2¯×h¬¬¯
G/}/N1 FÇR1lS
1800
CY$A 4B10{NIVEÇ| 09,12¬ - - - - - 4
CX$A 4B10{NIVEÇ| 09,12¬ - - - - - 4
CY6A 4)10 11,10¬ - - - - - 4
2000 CX4A 4B11{NIVEÇ| 08,12¬09,12 K20P¶R-B8 NN163807 - ¡K20 VK20 4
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-10_¡j_}4_09_MlTSIBlSHl_¯¸.ihdd 69 ?01?/03/06 18.41.55
g@

NITz]BIzHI
±Q
70
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
+=Q2¯×h¬¬¯
G/}/N1 FÇR1lS
2000
CX4A 4B11{T/Ç| 08,12¬ !XQH22 - - ¡XUH22 VXUH22 4
CY4A 4B11{NIVEÇ| 07,8¬09,12 K20P¶R-B8 NN163807 - ¡K20 VK20 4
CY4A{RAJJYART) 4B11{T/Ç| 08,7¬11,10 - - - - - 4
CY4A 4B11{T/Ç| 11,10¬ - - - - - 4
+=Q2¯×h¬¬¯ ¯Æ~"¡^O
G/}/N1 FÇR1lS SPÇR1B/(K
1800 CX6A 4)10 11,10¬ - - - - - 4
+=25~
(/N1[R
2000
FA500A/B/510A/B·FA580B/590B 4G63 96,9¬04,2 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
FB700A·FB700B 4G63 04,2¬ K16PR-Q Nz851737 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2400 FA52$B·FC56$B 4G64{JPG| 96,9¬ K20PR-Q Nz851738 - - VK20T[^8j 4
3900 FE7$CB/CEB·FE82CEV·FE8$CEV 4Q33{ÇNG/JPG| 02,5¬ VK22 N/602042 - ¡K22 VK22 4
OQ2¬¬¯
GR/NOlS
2400 NA4W 4G69{NIVEÇ| 03,5¬ !KH20 - - ¡KH20 VKH20 4
¯hJ
(Ç}1
1300
Z25A·Z26A 4G19 02,11¬04,10 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
Z21A·Z22A 4A90{NIVEÇ| 04,10¬10,6 VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
Z21A 4A90 10,6¬ FK16HR11 - - - VFKH1õ 4
Z22A 4A90 10,6¬ FK16HR11 - - - VFKH1õ 4
1500
Z27A·Z28A 4G15{NIVEÇ| 02,11¬04,10 VKH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
Z2$A·Z24A 4G91{NIVEÇ| 04,10¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
Z2$A/24A 4A91{NIVEÇ| 04,10¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
Z27A 4G15{NIVEÇ·T/Ç| 04,10¬ VKH20Y - - - VKH20Y 4
Z27AG 4G15{NIVEÇ·T/Ç| 06,10¬ VKH20Y - - VKH20Y 4
¯hJ¯Q¯
(Ç}1 P}[S
1300 Z21W/22W 4A90{NIVEÇ| FK16HR11 - - - VFKH1õ 4
1500
Z2$W/24W 4A91{NIVEÇ| 04,10¬ VKH20 - - ¡KH20 VKH20 4
Z27W 4G15{NIVEÇ·T/Ç| 04,10¬ VKH20Y - - - VKH20Y 4
Z27WG 4G15{NIVEÇ·T/Ç| 06,10¬ VKH20Y - - - VKH20Y 4
5=UØ/
OQ2¬¬¯
(H/RlÇ1/
GR/NOlS
2000
N$$W/4$W 4G63 91,5¬97,1 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
N4$W 4G63{T/Ç| 95,5¬97,1 W20EPR-Q Nz851403 - ¡W20 VW20 4
2400
N$4W·N44W 4G64 93,5¬97,10 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
N84W/94W 4G64{GQI| 97,10¬01,4 VKA16 - - - VKA1õ 4
N84W/94W 4G64{GQI| 01,4¬03,5 VKA16 - - - VKA1õ 4
NA4W 4G69{zÇHÇ| 03,5¬09,4 !KH20 - - ¡KH20 VKH20 4
3000 N86W/96W 6G72{GQI| 99,10¬02,5 VKA16 - - - VKA1õ 6
5O2Æ^O¯
1Ç\N BÇX
660
Q61W/62W 3G83{NVV|JEANB]RN 99,4¬02,8 - - - - - 3
Q61W/62W 3G83 02,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
Q61W/62W 3G83{T/Ç| 02,9¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
Q6$W/64W 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 99,4¬02,9 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
5O2Æ^O¯ OdJ
1Ç\N BÇX \lO[
1100 Q65W·Q66W 4A31 99,6¬01,5 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
5=L25=~
(H/}}[NG[R
3000 K96W 6G72 96,7¬98,8 PK20PR-P11 Nz851502 - ¡K20 VK20 6
3500 K99W 6G74{GQI| 97,8¬ VKA16 - - - VKA1õ 6
¬¬TR2¬
Ol/í/N1[
2500
F$1A/41A 6G73{QÇHÇ| 95,1¬97,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
F$1A/41A 6G73{NVV| 95,1¬97,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
F$1A/41A 6G73{GQI| 99,9¬01,9 VKA16 - - - VKA1õ 6
F$1A/41A 6G73{GQI| 01,9¬02,10 VKA16 - - - VKA1õ 6
F$4A 6A13 02,10¬ ¶K20PR-B8 NR984646 - ¡K20 VK20 6
3000
K45 6G72{zÇHÇ| 93,10¬97,10 W20EP11 Nz851028 - ¡W20 VW20 6
F$6A 6G72{NIVEÇ| 95,1¬97,8
@)K20TNR
@)PK20PR-P8
-
Nz851506
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
F$6A/46A/47A 6G72{QÇHÇ| 95,1¬97,8
@)K20PR-Q11
@)PK20PR-P11
Nz851728
Nz851502
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
F$6A/46A 6G72{GQI| 97,7¬02,10 VKA16 - - - VKA1õ 6
F$6W 6G7{zÇHÇ| 97,8¬02,10
@)K20PR-Q11
@)PK20PR11
Nz851728
NQ322771
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
¬¬Ø2
OlÇN
1800 CR5W 4G93{GQI·T/Ç| 02,5¬ VKA20 - - - VKA20 4
2000
CR9W 4G63{QÇHÇ·GQI| 00,1¬02,5 VKA16 - - - VKA1õ 4
CR6W 4G94{QÇHÇ·GQI| 00,7¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
¬¬OZ¬¬
OlGNl1Y
4500 ¶4$A 8A80{GQI| 00,2¬01,5 VKB16 - - - VKB1õ 8
®RT
O[BÇN/lR
3000
¶22A 6G72 92,10 ¬00,2 W20EPR11 Nz851418 - ¡W20 VW20 6
¶22A 6G72{JPG| 92,10 ¬ P20PR11 Nz851473 - - VW20T[^8j 6
3500 ¶26A·¶27A 6G74{QÇHÇ| 92,10 ¬00,2 PK16PR-P11 Nz851501 - ¡K1õ VK1õ 6
¬U1/
¯^~¯+T
O[}l(//
SP/([G[/R
1600 P06V·P02T 4G92 94,5¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 ¶K82VN/82TN F8-E 99,9¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
PA$V·P1$T 4G63 94,5¬99,9 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
P07V/17V/27V 4G63 94,5¬99,9 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶KE6VN FE-E 99,9¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
(¯8)lRlOl[í P}[S ¯¸,
?01?-10_¡j_}4_09_MlTSIBlSHl_¯¸.ihdd 70 ?01?/03/06 18.41.55

g@

NITz]BIzHI
±Q
71
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
¬U1/
¯^~¯+T
O[}l(//
SP/([G[/R
2400 PA4W·PB4W·PC4W·PO4W 4G64 94,6¬04,10 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3000
PB6W·PO6W·PF6W 6G72 94,6¬04,10 PK20PR-P11 Nz851502 - ¡K20 VK20 6
PO6W 6G72{zÇHÇ| 04,10¬07,1 VK20 N/602041 - ¡K20 VK20 6
¬U1¡2
O[}l(/ V/N
1600 BVN20 HR16QE 11,10¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
¬U1 O´2
O[}l(/ O:/
1200 NA15¶ K12B{QÇHÇ·VVT| 10,12¬ ZXQ20PR11 09482-00602 - - - 4
¬U1 O´$
O[}l(/ O:±
1600 BN20 HR16QE 11,10¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
¬U1 O´5
O[}l(/ O:z
2000
CV4W{2WO) 4B11{NIVEÇ| 09,12¬ - - - - - 4
CV2W 4)11 11,12¬ - - - - - 4
2400
CV5W{4WO) 4B12 07,1¬09,12 K16P¶R-B8 1822A030 - ¡K1õ VK1õ 4
CV5W{4WO) 4B12 09,12¬ - - - - - 4
J^Æ
1ÇPPÇ
660
H82A 3G83{zÇHÇ| 08,9¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
H82A 3G83{T/Ç| 08,9¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
J^ÆBJ
1ÇPPÇ B1
660
H42A/47A 3G83{NVV|JEANB]RN 98,10¬01,10 - - - - - 3
H42A/47A 3G83{zÇHÇ| 01,10¬08,9 KJ16CR-Q11 NQ362097 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H42V/47V 3G83{NVV|JEANB]RN 00,1¬01,10 - - - - - 3
H41A·H46A 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬ XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H41A·H46A 4A30{T/Ç| 99,10¬ XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
J^ÆBJOdJ
1ÇPPÇ B1 \lO[
1100 H4$A·H48A 4A31 99,1¬05,5 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
JQdJ2
1Rl1ÇN
3500 KB9T 6G74{NPI·zÇHÇ·4VAJVE| 06,9¬ ¶K16PR-A11 NQ361067 - ¡K1õ VK1õ 6
¡5JL
P/1[RÇ
2400 V21W 4G64 96,6¬99,9 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
3000
V2$W/C·V4$W 6G72 91,1¬99,9 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
V6$W/7$W 6G72{NPI| 01,8¬06,10 ¶K20PR-A11 NQ373645 - ¡K20 VK20 6
V8$W/V9$W 6G72{zÇHÇ| 06,10¬09,12 ¶VK20RZ8 NN122257 - ¡K20 VK20Y 6
V8$W/V9$W 6G72{zÇHÇ| 09,12¬ - - - - - 6
3500
V25C/25W/45W 6G74 93,7¬97,5 PK16PR-P11 Nz851501 - ¡K1õ VK1õ 6
V25W/45W 6G74{GQI| 97,5¬99,9 VKA16 - - - VKA1õ 6
V55W{Evø) 6G74{NIVEÇ| 97,9¬00,8 VK22 N/602042 - ¡K22 VK22 6
V65W/75W 6G74{GQI| 99,9¬02,9 VKA16 - - - VKA1õ 6
V65W/75W 6G74{GQI| 02,9¬06,10 VKA16 - - - VKA1õ 6
3800
V77W 6G75 05,11¬06,10 !K20 - - ¡K20 VK20 6
V97W/V87W 6G75{NIVEÇ·zÇHÇ·4VAJVE| 06,10¬ VK20 N/602041 - ¡K20 VK20 6
¡5JLdØ
P/1[RÇ lÇ
1800
H61W/66W/71W/76W 4G93{GQI| 98,6¬01,4 VKA16 - - - VKA1õ 4
H61W/66W/71W/76W 4G93{GQI| 01,4¬02,9 VKA16 - - - VKA1õ 4
H76W 4G93{GQI·T/Ç| 00,7¬02,9 VKB20 - - - VKB20 4
H76W 4G93{GQI·T/Ç| 02,9¬06,1 VKA20 - - - VKA20 4
H76W 4G93{EÇI·N]JTI| 02,9¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 H62W/67W/72W/77W 4G94{GQI| 00,6¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
¡5JL5CZT
P/1[RÇ 1[NlÇR
1100 H57A 4A31 95,11¬98,6 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
¡5JL±Z
P/1[RÇ ílNl
660
H51A·H56A 4A30 94,12¬98,10 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H56A 4A30{T/Ç| 94,12¬98,10 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H5$A·H58A 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 98,10¬02,9 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H5$A·H58A 4A30{JEANB]RN| 98,10¬ XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H5$A·H58A 4A30{T/Ç| 99,10¬02,9 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H5$A·H58A 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 02,9¬ ¶XQ22PR-A9 NN122493 - ¡XU22 VXU22 4
¢¯55Ø
PlS1/(HlÇ
1100 H44A 4A31{GQI-AzG| 99,12¬01,10 - - - - - 4
¯QO¬¬T
PRÇ[Ol/
3500 ¶$2A·¶$$A 6G74{GQI| 00,2¬01,5 VKA16 - - - VKA1õ 6
4500 ¶4$A 8A80{GQI| 00,2¬01,5 VKB16 - - - VKB1õ 8
±Z1/
3¯.
ílNl(//[(ÇNÇ
660
H$1A·H$6A 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 93,9¬98,10 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H$1A·H$6A 4A30{EÇI| 93,9¬98,10 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
H$1A·H$6A 4A30 93,9¬98,10 XQ20EPR-Q Nz851486 - ¡XU22 VXU22 4
H$2A/$2V/$7A/$7V 3G83{2VAJVE| 93,9¬98,10 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
H42A/42V/47A/47V 3G83{NVV|JEANB]RN 98,10¬01,10 - - - - - 3
H42A/42V/47A/47V 3G83{4VAJVE| 01,10¬08,8 KJ16CR-Q11 NQ362098 K1õTT ¡K1õ VK1õ 3
H42A/42V/47A/47V 3G83{4VAJVE| 08,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
±Z+=¯´¯C~3h
ílNl(/B, F[[}
660 - {I¬¯.¬3I| 07,10¬ KJ20CR-Q11 NQ358200 K20TT ¡K20 VK20 3
±Z+=¯´
¯QÆ~
ílNl(/B, BR/VÇ
550 Q14V/TG/VG·Q15T/TG/V/VG 3G81{z/Ç| 89,1¬91,1 W20EPR-Q Nz851403 - ¡W20 VW20 3
660
Q18T/TP/V·Q19T/V 3G83{2VAJVE| 90,2¬99,1 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
Q41V/42V 3G83{QÇHÇ·T/Ç| 91,2¬99,1 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
Q41V/42V 3G83{QÇHÇ·5VAJVE| 91,2¬99,1 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 3
Q41V/42V 3G83{4VAJVE| 91,2¬99,1 K20PR-Q11 Nz851728 K20TT ¡K20 VK20 3
?01?-10_¡j_}4_09_MlTSIBlSHl_¯¸.ihdd 71 ?01?/03/06 18.41.56
g@

NITz]BIzHI
±Q
72
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
±Z+=¯´
¯QÆ~
ílNl(/B, BR/VÇ
660
Q41T/V·Q42T/V 3G83{2VAJVE| 91,2¬99,1 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
Q41T/TP·Q42T/TP 3G83{4VAJVE| 91,2¬99,1 K20PR-Q11 Nz851728 K20TT ¡K20 VK20 3
Q4$V/44V 4A30{QÇHÇ·T/Ç| 94,1¬99,1 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
Q4$V/44V 4A30 94,1¬99,1 XQ22EPR-Q Nz851487 XU22TT ¡XU22 VXU22 4
Q61T/TP/V·Q62T/TP/V 3G83{NVV|JEANB]RN 99,1¬02,8 - - - - - 3
Q61T/TP/V·Q62T/TP/V 3G83 02,8¬ KJ20CR-Q11 NQ358202 K20TT ¡K20 VK20 3
Q61V 3G83{T/Ç| 11,12¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
Q62V 3G83{T/Ç| 11,12¬ ¶VK20RZ8 NN122257 - - VK20Y 3
±Q~5C/
ílR/G[/
1300 CA1A·CB1A·CJ1A·CK1A 4G13 91,10¬ W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1500
CJ2A·CK2A·CJ2A·CN2A 4G15{QÇHÇ| 95,10¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CK2A 4G15{NVV| 95,10¬97,8 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1600 CK4A·CJ4A 4G92{NIVEÇ| 95,10¬ K22TNR11 NQ319586 - ¡K22 VK22 4
1800
CN5A 4G93{QÇHÇ·T/Ç| 95,10¬ K20PR-Q Nz851738 K20TT ¡K20 VK20 4
CK6A 6A11 95,10¬
@)K20PR-Q11
@)PK20PR11
Nz851728
NQ322771
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
±Q~5C¬¬2O
ílR/G[ OlNGÇ
1300 CQ1A 4G13 00,1¬02,8 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1500 CQ2A 4G15{GQI| 98,12¬02,8 VKA16 - - - VKA1õ 4
1800
CQ5A 4G93{GQI| 00,2¬01,4 VKA16 - - - VKA1õ 4
CQ5A 4G93{GQI| 01,4¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
Q2U~/
EX/
¯¬Ø~L
}/N([R/ [X/FlÇR[
1300 CB1A·CK1A 4G13 91,10¬ W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1500
CK2A·CN2A 4G15{QÇHÇ| 95,10¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CK2A 4G15{NVV| 95,10¬97,8 W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
C¶2A 4G15 03,2¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
C¶2W 4G15 05,1¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1600 CB4A·CK4A 4G92{QÇHÇ·NIVEÇ| 92,10 ¬ K22TNR11 NQ319586 - ¡K22 VK22 4
1800
CN5A 4G93{QÇHÇ·T/Ç| 95,10¬05,1 K20PR-Q Nz851738 K20TT ¡K20 VK20 4
CK6A 6A11 95,10¬05,1
@)K20PR-Q11
@)PK20PR11
Nz851728
NQ322771
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
C¶5W 4G93{GQI·T/Ç| 03,2¬ VKA20 - - - VKA20 4
C¶5A·C¶5W 4G93{GQI| 03,2¬ VKA16 - - - VKA1õ 4
2000 C¶6A 4G94 05,1¬ K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
Q2U~3ÆUC~5I2
}/N([R [VÇ}[1lÇN
2000
CN9A{EVQ) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 96,8¬98,1 P22PR8 NQ343244 - ¡W22 VW22 4
CP9A{EVQ) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 98,1¬99,1 P22PR8 NQ343244 - ¡W22 VW22 4
CP9A{EVQ) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 99,1¬00,1 P22PR8 NQ343244 - ¡W22 VW22 4
CP9A{EVQV·J±~R+R2) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 00,1¬01,1 ¶22PR-A7 NQ371435 - ¡W22 VW22 4
CT9A{EVQ/GTA) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 01,2¬03,1 VW22 N/602048 - ¡W22 VW22 4
CT9A {EVQ) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 03,1¬05,3 VW22 N/602048 - ¡W22 VW22 4
CT9A {EVQ) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 05,3¬07,10 VKH22 - - ¡KH22 VKH22 4
CZ4A {EVQ) 4B11{QÇHÇ·T/Ç| 07,10¬ - - - - - 4
Q2U~3ÆUC5I2OO2
}/N([R [VÇ}[1lÇN \/GÇN
2000
CT9W{NT) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 05,9¬ VKH22 - - ¡KH22 VKH22 4
CT9W{AT) 4G63{QÇHÇ·T/Ç| 05,9¬ VW22 N/602048 - ¡W22 VW22 4
Q2U~1~O
}/N([R (/RGÇ
1200 CVAY12 ÇR12QE 08,12¬ !KH16 - - ¡KH1õ VKH1õ 4
1500
C¶2V 4G15 03,1¬08,12 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CVY12 HR15QE 08,12¬ FXE20HE11 22401-EQ715/EQ71B - - VFXEH20E 4
1600 CVZNY12 HR16QE 08,12¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
1800 CVJY12 NR18QE 08,12¬ FXE20HR11 - - - VFXEH20 4
Q2U~$¬¬T/
OO2
}/N([R ([Ol//
\/GÇN
1500
C¶2A 4G15{GQI| 00,5¬03,2 VKA16 - - - VKA1õ 4
C¶2A 4G15 01,5¬03,2 K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
C¶5A·C¶5W 4G93{GQI| 00,5¬01,6 VKA16 - - - VKA1õ 4
C¶5A·C¶5W 4G93{GQI| 01,6¬03,2 VKA16 - - - VKA1õ 4
C¶5W 4G93{GQI·T/Ç| 01,6¬03,2 VKA20 - - - VKA20 4
U^L/
1~O
}lB[RÇ/ (/RGÇ
1300 CB1V 4G13 92,6¬02, W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1500
CB2V/CO2V 4G15 92,6¬02, W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
CB2W 4G15{EÇI-NVV| 94,1¬00, W16EPR11 Nz851417 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1600 CB4W/5W 4G92 96,10¬00, K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800
CB5W·CO5W 4G93 92,6¬00, K16PR-Q11 Nz851727 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CO5W 4G93{QÇHÇ·T/Ç| 94,1¬00, K20P-Q Nz851722 K20TT ¡K20 VK20 4
LOV¿
}[GN[í
1800
EA1W·EC1W 4G93{GQI| 96,8¬97,1 VKA20 - - - VKA20 4
EA1W·EC1W 4G93{GQI| 97,1¬00,5 VKA16 - - - VKA1õ 4
2000
EA4W·EC4W 6A12 96,8¬00,5
@)K20PR-Q11
@)PK20PR11
Nz851728
NQ322771
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
EA7W·EC7W 4G94{GQI| 00,5¬98,9 VKA16 - - - VKA1õ 4
2400
EA$W·EC$W 4G64{GQI| 98,8¬01,4 VKA16 - - - VKA1õ 4
EA$W·EC$W 4G64{GQI| 01,4¬02,8 VKA16 - - - VKA1õ 4
2500
EC5W 6A13{QÇHÇ·T/Ç| 96,8¬98,9 PK20PR-P8 Nz851506 - ¡K20 VK20 6
EA5W·EC5W 6A13 96,8¬98,9
@)K20PR-Q11
@)PK20PR11
Nz851728
NQ322771
K20TT
-
¡K20
¡K20
VK20
VK20
3
3
?01?-10_¡j_}4_09_MlTSIBlSHl_¯¸.ihdd 7? ?01?/03/06 18.41.56

g@

®Ø
73
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇS(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
>~7
íakqr
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø@QJ
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
L3º
lS[z[
117¯¬^
2000 - G200 78,11¬81,5 W16EX-Q 5-81380007-0 ¡W1õ VW1õ 4
1800 - G180/ - W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
2000 - G200{QÇHÇ| 78,11¬81,5 W20EX-Q 5-81380008-0 ¡W20 VW20 4
¯¯7 - JJ110 4/B1 83,1¬ W16EXR-Q11 - ¡W1õ VW1õ 4
:J¤¯// 1800 - G180 79,11¬86,8 W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
^l"|1600GT 1600 - - 64,4¬ W20EP - ¡W20 VW20 4
¯7+
S[z[Kl
:J¯¬ 360 JJ10/20 FB/J50 70,4¬76,5 W20FP-Q - ¡WF20 - -
¯¯¯¬|¯L`¬ 360 - - - W14F - ¡WF1õ - -
¯L`¬800 800 C10 Ç10 65,11¬69,8 W17F - ¡WF20 - 3
¯L`¬zz 360 JC10 VN24 68,11¬ W24F - ¡WF24 - 3
¯¡h
S[B/R[
U`I¬
550 - EK23 77,5¬ W20EP - ¡W20 VW20 2
500 - EK22 76 ¬77,5 W20E¶-Q - - - 2
¯II1000zz 1000 - EA52 67,11¬ W22E - ¡W22 VW22 4
¯II360 360 - - 58,5¬70,5 W17F - ¡WF20 - 2
¯IIR2zz{¿¶| 360 - - 71,10¬ W22F¶ - ¡WF22 - 2
¯IIR2zz/Gzz 360 - - 71,10¬ W24F¶ - ¡WF24 - 3
lZ¬7 1600 A$$ EA71{TVIN ÇARB| 77,4¬79,5 W20EP - ¡W20 VW20 4
5dI"
O/lH/1S[
¯`'I¬1000 1000 EP$0·EF$0/40·¶J$0 FE 69,4¬ W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
¯`!¬. - - - - W20EP - ¡W20 VW20 -
¯JL¬NAX·zz 360 - - 70,7¬ W24E¶-Q - ¡W24 - -
J±5
1ÇYÇ1/
1600GT 1600 RT55 9R 67,8¬68,8 W17EW - ¡W20 VW20 -
2000GT 2000 NF10 3N 67,5¬70 W22EP - ¡W22 VW22 -
¯5¬l"| - KP47/61 3K/4K - W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ -
¯H¬`800 800 QP15 2] 65,4¬69,10 W17F - ¡WF20 - -
1U7/7U¬J/lt`/|l. 1600 - 2T-G/GE]/GR 70,12¬83,8 W16EXR-Q11 - ¡W1õ VW1õ -
1U7/¯LJ/7U¬J 1800 - 3T-GTE] 82,9¬85,8 W20EXR-Q11 - ¡W20 VW20 -
1U7/¯LJ/7U¬J/7JU 2000 - 18R-G/GE]/GR/G] 73,4¬82,9 W16EXR-Q11 - ¡W1õ VW1õ -
1U7XX 2800 NA61 5N-GE] 81,7¬83,8 W16EXR-Q11 - ¡W1õ VW1õ -
'¯¯ 2800 NZ11 5N-GE] 81,2¬84,1 W16EXR-Q11 - ¡W1õ VW1õ 6
|±^"|¯¯O`{6µ[|ÇHÇ - - - - W17EV - ¡W20 VW20 6
!¯U7700/800 - QP10/20 ]/2] 61,6¬69,4 W17F - ¡WF20 - 2
¯¬¯ 2000Gzz 2000 - 18R-G/GR 72,1¬ W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
¯`|¯I¬U¬ - FJ40 - - W14EP - ¡W1õ VW1õ 6
¯U2¯
PRlN([
¯LU¯ ¯¬!¬6 2000 ¶41O-1 G7 63,6¬67,4 W22E - ¡W22 VW22 6
¯7¬¯¬`2000GT 2000 ¶54/54A/54B G7 65,2¬68,8 W22E - ¡W22 VW22 6
Æ~¯
HÇP[
H¬¯¯5¬¯¯7{¶g| - - - - W17F - ¡WF20 - -
Æ25
HÇNO/
1300 1300 H1$00 H1300E 69,5¬72,11 W22EP - ¡W22 VW22 -
N360 360 AN$60 N360E 67,3¬70,1 W22E¶ - ¡W22 VW22 2
z600 600 A¶285/C Az285E 64,3¬ X22E¶ - ¡X22 - 4
z800 800 A¶800/C Az800E 66,1¬ X24E¶ - ¡X24 - 4
/{¿¶·±¶| 360 ¶A N360E{AIR|,EA{VATER| 70,10¬74,8 W22E¶-Q - ¡W22 VW22 2
¯¬!¬:t"¯ - - - 81 ¬83,10 W20E¶-J11 - - - 4
I±¯H`5 360 TN$60 TN360E 70,11¬73,7 W22E¶-Q - ¡W22 VW22 2
¯¬¯ 360 - EA 71,6¬74,1 W20E¶ - ¡W20 VW20 2
R"5
í/zO/
K360 360 - - 59 ¬ W17F - ¡WF20 - 2
R360¯¬^ 360 KRBB/C ]A 60,5¬66,12 W17F - ¡WF20 - 2
T600 600 - - 60 ¬ W17F - ¡WF20 - 2
¬=LI 360 KPOA QA 62,2¬70,8 Q21FB - ¡UF22 - 4
¯¯±¯H¬` - J10A·J10B 10A 67,5¬72 W25Egt - - - 4
UI`J RX-3 - 124W·¶102A 10A·12A ¬77,4 !RE01-27 - - - 4
UI`J RX-7 - ¶A22C 12A 78,3¬85,10 !RE01-27 - - - 4
¯7¤U¯ - BO1051 E5{T/Ç| - W20EX-Q1$ - ¡W20 VW20 4
¯7¤U¯¯l¯|1000/1300 - - PÇ{1000|/TÇ{1300| 70,3¬77,1 W20EP - ¡W20 VW20 4
L~5¯
}Ç1[S
±¬L"! 1470 65 RENA]JT{zINGJE ÇAN| - W22EP-Q - ¡W22 VW22 4
Q@@@ ¯¯¬360 360 - AE58A·AE58B 62 ¬ W17F - ¡WF20 - -
±Q
íl1S[BlSHl
¬=¯`GTÇ NR 1600 - 4G32{QÇHÇ| 70,12¬73,1 W20EP - ¡W20 VW20 4
¬=¯`GTÇ2000GzR 2000 - 4G52 73,1¬ W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
¬=¯`¯¬^FTÇ 1400/1600 - 4G31/32 71,11¬ W20E¶ - ¡W20 VW20 4
¯¯¬¯¯¬318 - - - - W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 8
¯I|1000 1000 - KE43 63,6¬ W17E¶ - ¡W20 VW20 4
5=¬:=¬770 - - - - W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 8
¤¯7F4 360 - 2G21 72,1¬ W20E¶-Q - ¡W20 VW20 -
¯`U¬1600GzR 1600 - 4G32 73,8¬ W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
¯`U¬1l¯¬ 2000 A146AN G52B 79,6¬82,2 W20EP-¶11 - ¡W20 VW20 4
@@<¢$Ç ´¯D1^t¬ 360 - VE360 59 ¬ WQ14E - ¡Q1õ VQ1õ -
´¯D1^t¬gþ·gþ|¯"¯ 1500 - E15 59 ¬ WQ14E - ¡Q1õ VQ1õ -
( ¿) gãv¯¯5g±lMj¿M_Q|¸l¯I(±v)3O,¬v®¿lM¬':OJI¯·/¬':OJ5¯±¯¶þ`[I,
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,[M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-1?_¡j_}4_10_[¯.ihdd 73 ?01?/0?/?3 ??.?0.35
g@

®Ø
74
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
>~7
íakqr
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø@QJ
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
@g®@
Gqnµìnq P/N
®¶¶@
Ç¡y
[@
NlSS/N
510¯I¬I¬| - - J13/14/16/18 67,8¬ W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 4
910¯I¬I¬| - - /16/18/20 79,11¬83 W16EX-Q11 - ¡W1õ VW1õ 8
¯LU¯ - - J20/26/28 - W20EP - ¡W20 VW20 6
U¯¬ - - A12/13/14/15 - W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 4
¯7¬¯¬`GT 2000 - J20 - W20EX-Q - ¡W20 VW20 6
¯7¬¯¬`GT-R 2000 PGC10·KPGC10/110 z20 69,2¬73,1 W22E¶-Q - ¡W22 VW22 6
¯7¬¯¬`Rz 2000 OR$0 F)20E/ET 81,10¬85,8 W20EX-Q11 - ¡W20 VW20 4
1|U"¯
- E4$0 - - - - ¡W1õ VW1õ 6
- - J20/26/28/31 - W20EP - ¡W20 VW20 6
5"|U`¯J¯l¬¬
1500 ¶P$10 G 62,11¬ W17E¶ - ¡W20 VW20 4
1600 ¶P$11 R 65,5¬ W17E¶ - ¡W20 VW20 4
2000 ¶R$11 ]20 67,3¬ W17E¶ - ¡W20 VW20 4
5JU¬1200X-1/X-1R 1200 - A12 70,12¬74,8 W20EX-Q - ¡W20 VW20 4
I¬Zl"|
1400 - J14 73,1¬ W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 4
1600 - J16/E 73,1¬ W16EX-Q - ¡W1õ VW1õ 4
¯J¯l¬¬/ - ¶$0/¶$1/¶1$0 J20/24/28 69,11¬83,9 W20EX-Q - ¡W20 VW20 6
¯J¯l¬¬/432 2000 P¶$0 z20 69,11¬ W22E¶-Q - ¡W22 VW22 6
L¬lI 2000 - J20E/ET - W16EX-Q11 - ¡W1õ VW1õ 6
[@
HlNÇ
¯`¬"U1300 1300 - GR100 64,9¬68,12 W17E¶ - ¡W20 VW20 4
¯`¬"U900 900 - GP20 61,4¬ W14F - ¡WF1õ - 4
¯`¯¬¯900 900 RB11B/P - 60 ¬ W14F - ¡WF1õ - -
¯U¯7 - - - ¬64 W14F - ¡WF1õ - -
I.¬ 750 R1062:PA55¬6$ 662-2:KGH20/21 53,4¬63,8 W14F - ¡WF1õ - 4
( ¿) gãv¯¯5g±lMj¿M_Q|¸l¯I(±v)3O,¬v®¿lM¬':OJI¯·/¬':OJ5¯±¯¶þ`[I,
?01?-1?_¡j_}4_10_[¯.ihdd 74 ?01?/0?/?3 ??.?0.35
þ/

75
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
ABARTH
500 1400 ABA-$12141 312A1 09,4 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 4
AJFA RQNEQ
145
2000
E-9$0A5 - 96,8 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
GF-9$0A5$4 32301 98,10 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
E-950A5$4 - 98,10 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
147
1600 ABA/GH-9$7BXB 32104 04,6 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
2000 ABA/GF/GH-9$7AB 32310 01,10 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
3200 GH-9$7AXJ - 03,5 ¬ 07 PK20PR-P8 - ¡K20 VK20 6
155
2000
E-167A2A 67,201 92,7 ¬ 95 K22PR-Q - ¡K22 VK22 8
E-167A2G 67,204 95,8 ¬ 98
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
E-167A2E 67,203 95,8 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2500 E-167A1E 67,303 95,7 ¬ W22EPR-Q - ¡W22 VW22 6
156
2000
E/GF-9$2A2 32301 98,4 ¬ 02
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
GH-9$2BXW - 03 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 4
GH-9$2B2 - 00 ¬ 02
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
2500
E/GF-9$2A1 32401 98,4 ¬ 02 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-9$2B1 - 00,7 ¬ 02,7 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-9$2AC AR32405 02,7 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-9$2BW - 03 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
156GTA
3200
GH-9$2AXB 932A000 02,7 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-9$2BXB 932A000 03,11 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
156JT¶ 2000 GH-9$2AXA 937A1000 02,7 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 4
159 2200 GH/ABA-9$922 939A5 06,2 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
3200 GH/ABA-9$9$2 939A 06,2 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
164
3000
E-168B - 93,5 ¬ 95 VK20 - ¡K20 VK20 6
E-164B 064,305 93,5 ¬ 95 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 6
E-164K!C 64304,64308 94,10 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
E-164K1H 64304 95,6 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
E-164K1P 64305 95,6 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 6
E-164K1G 64304,64308 95,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
166 2500 GF-9$6A2 - 99,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
3000
GF/GH-9$6A1 - 99,9 ¬ 08,10 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-9$6A11 - 03 ¬ 08,10 PK20PR-P8 - ¡K20 VK20 6
GT 2000 GH/ABA-9$720J 937A1 04 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
3200 GH-9$7$2J 936A 04 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
GTV 2000 E-916C2A 162,02 95,12 ¬ 97 W22EPR-Q - ¡W22 VW22 6
3000
E-916C1 - 97,6 ¬ 99 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-916C1·GH-916C1B 16102 00 ¬ 03,7 VK20 - ¡K20 VK20 6
3200 GH-916CXB/¶XB - 03,7 ¬ PK20PR-P8 - ¡K20 VK20 6
N!TQ
1400
ABA-95514P 955A2{T/Ç| 10,3 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 4
ABA-955141 199A8{T/Ç| 09,5 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 4
ABA-95514$ 940A2{T/Ç| 10,7 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 4
¶P!OER
2000
E-115410 - 88,4 ¬ W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-115 - 90,9 ¬ W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-916¶2 16,201 95,11 ¬ 98
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
GF-916¶2 - 96 ¬ 98
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
E/GF-916¶2B - 98,12 ¬ 04,7
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
GH-91620¶·GH-91620G - 04,7 ¬ 06,10
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
2200 ABA/GH-9$922¶ 939A5 06,10 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
3000 GF/GH-916¶1B 16105 01,9 ¬ 03,7 VK20 - ¡K20 VK20 6
3200
GH-916¶XB - 03,7 ¬ 06,10 PK20PR-P8 - ¡K20 VK20 6
ABA/GH-9$9$2¶ 939A 06,10 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
¶PQRT WAGQN
2000 GF-9$2B2 - 00,8 ¬
VK20
!Q22
-
-
¡K20
¡U22
-
-
4
4
2500 GF-9$2B1 - 00,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
ABARTH, AJFA RQNEQ
A
B
A
R
T
H
,

A
J
F
A

R
Q
N
E
Q
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 75 ?01?/03/06 17.??.?7
þ/

76
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
AJFA RQNEQ
BRERA 2200 ABA/GH-9$922¶ 939A5 06,4 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
3200 ABA/GH-9$9$2¶ 939A 06,4 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
ANG NERCEOE¶
C280
2800
E-202A28¶ - 95,3 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-C280 - 98,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
C$2
3200
GF-20$065 112 02 ¬ 03 VK20 - ¡K20 VK20 12
GH-20$065 112{z/Ç| 03 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
GF-20$265 112 02 ¬ 03 VK20 - ¡K20 VK20 12
GH-20$265 112{z/Ç| 03 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
C$6
3600
E-202A$6¶ - 94,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-202B$6¶ - 96,11 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
C4$
4300
E-C4$/C4$T - 97,12 ¬ 99 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-C4$T - 98,12 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
C55 5500 GH/OBA-20$076/20$276 113N55 04,6 ¬ 08,4 VK20 - ¡K20 VK20 16
C6$
6300
CBA-204077 156 07,10 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
CBA-204277 156 08,4 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
CJ55
5500
GH-215$74 113N55 02,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
- 11398660 01,9 ¬ 07,3 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CJ6$
6300
- - 02,3 ¬ 07,3 VK20 - ¡K20 VK20 24
CBA-216$77 156 07,3 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
CJ65
6000
- {T/Ç| 03,10 ¬ 07,7 VK20Y - - VK20Y 24
ABA-216$79 - 07,7 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
CJK$20 3200 E/GF-CJK$20 112 98,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
CJK55
5500
GF-CJK55 N113E55 00,8 ¬ 03,1 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH/OBA-209$76 N113E55 03,1 ¬ 06,9 VK20 - ¡K20 VK20 16
ABA-209476 113N55 05,9 ¬ 06,9 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CJK6$
6300
ABA-209477 156 06,9 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
OBA-209$77 156 06,9 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
CJ¶55 5500 CBA-219$76 113N55{z/Ç| 05,2 ¬ 06,9 VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
CJ¶6$ 6300 CBA-219$77 156 06,9 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
E50 5000 E-210A50¶ N119E50 96,2 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
E55
5500
E/GF-E55 11386 97,12 ¬ 02,12 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-E55T 11386 98,12 ¬ 04,7 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH/OBA-211076 113N55{z/Ç| 03 ¬ 06,8 VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
GH/OBA-211276 113N55{z/Ç| 03,11 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
E6$
6300
CBA-211077/211277 156 06,8 ¬ 10,1 VFXEH22 - - VFXEH22 8
CBA-212077 - 10,2 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
G55J
5500
GF-CJK55 N113E55 00,8 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-46$24$ 113N55 03,5 ¬ 04,7 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-46$270 113N55 04,7 ¬ 06,11 VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
ABA-46$270 113N55 06,11 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
NJ55
5500
GF-NJ55 11386 00,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-NJ55 113N55 01,10 ¬ 02,11 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-16$174 113N55 02,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
NJ6$ 6300 CBA-164177 - 06,9 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
R6$
6300
OBA-211077/211277 - 07,2 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
OBA-251077 156 07,2 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
¶55
5500
GF-¶55¶/¶55¶A 11386 99,9 ¬ 01,6 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-22007$ N113 55 02 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-220074 113N55{z/Ç| 02,11 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
¶55A 5500 GF-¶55¶A - 00,4 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
¶55J
5500
GH-220174 113N55{z/Ç| 03 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
GF-¶55J/¶55JA - 99,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-22017$ N113 55 01,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-220174 113N55 02,11 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
¶6$J 6300 CBA-221177 156 07,3 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
¶65 6000 - 275982 07,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
¶65J
6000
- 275982 06,11 ¬ 07,8 VK20Y - - VK20Y 24
ABA-221179 {T/Ç| 03,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
¶J500 5500 GH-2$0474 113N55 02,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
¶J55
5500
GH-2$0474 113N55{z/Ç| 02,7 ¬ 05,8 VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
OBA-2$0474 113N55{z/Ç| 05,8 ¬ 08,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 16
¶J6$ 6300 CBA-2$0470 156 08,5 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
¶J65
6000
- - 04,7 ¬ 06,11 VK20Y - - VK20Y 24
OBA-2$0472 275981 06,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
¶JK$2 3200 GF/GH-170466 112 02 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶JK55 5500 CBA-17147$ 113N55{z/Ç| 04,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 16
AJFA RQNEQ, ANG NERCEOE¶
A
J
F
A

R
Q
N
E
Q
,

A
N
G

N
E
R
C
E
O
E

(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 76 ?01?/03/06 17.??.?7
þ/

77
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
ANG NERCEOE¶
¶J¶ 6300 - N159 10,6 ¬ - - - - 8
A¶TQNNART!N
OB7 CQQPE 3200 E-AN7 - ¬ 99 Q22PR-Q - ¡Q22 VQ22 6
OB7 VANTAGE 6000 GF-ANV7 AN2 00,10 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 12
OB7 VQJANTE 3200 E-ANC7 - 98 ¬ 99 Q22PR-Q - ¡Q22 VQ22 6
OB9 6000 - AN04 04 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 12
VANQQ!¶H
6000
- AN3 01,10 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 12
- AN06 04 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 12
V8 5300 E-V8V - 88,8 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
V8 CQQPE 5300 - - - Q20PR-Q - ¡Q20 VQ20 8
V8 VANTAGE 5300 - - - !Q24 - ¡Q24 - 8
V!RAGE
5300
E-AN¶ - 90,10 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 8
E-AN689 - 94,5 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 8
AQO!
80
2000
E-89$A 3A 88,9 ¬ 91,8 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-89$AF 3A 88,12 ¬ 91,8 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-89AAO AAQ 90,9 ¬ 91,8 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-8CABK ABK 92,3 ¬ 96,1 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2300 E-8CNG NG 92,3 ¬ 96,1 W16ETR-¶{"2) - ¡W1õ VW1õ 5
2600 E-8CABC ABÇ 93,10 ¬ 96,1 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
2800 E-8CAAH AAH 92,5 ¬ 96,1 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
90
2300
E-89NG NG 88,5 ¬ 91,9 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 5
E-897AF 7A 90,2 ¬ 91,9 K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 5
100 2100 E-4$WE VE 80,11 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 5
2300 E-4AAAR AAR 91,11 ¬ 94,7 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 5
2600 E-4AABC ABÇ 93,10 ¬ 94,7 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
2800
E-4AAAH AAH 91,11 ¬ 94,7 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
E-4AAAHF AAH 93,11 ¬ 94,7 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
200 2200 E-44$BF 3B 90,1 ¬ 90,12 VK22 - ¡K22 VK22 5
A1 1400 OBA-8XCAX ÇAX{T/Ç| 11,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
A$ 1400 ABA-8PCAX ÇAX{T/Ç| 09,7 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
1600
GH-8PBGQ BG] 04,2 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
ABA/GH-8PB¶E BzE 05,7 ¬ 08,9 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
1800
E-8JAGN AGN 97,1 ¬ 98,9 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-8JAGN AGN 98,9 ¬ 01,3 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-8JAGQ AG]{T/Ç| 98,9 ¬ 01,3 VK20Y - - VK20Y 4
GF/GH-8JAPG APG 01,4 ¬ 03,9 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
E-8JAGQ AG]{T/Ç| 97,1 ¬ 98,8 K22PBR-¶ - - VK20Y 4
GF-8JAQAF AÇA{T/Ç| 99,9 ¬ 03,9 K22PBR-¶ - - VK20Y 4
GF/GH-8JAQQ A]Ç{T/Ç| 02,4 ¬ 03,9 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8PBZB B/B{T/Ç| 07,8 ¬ 08,9 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8PCOA ÇQA{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
GH-8PAXW AXV 03,9 ¬ 05,7 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-8PBJX BJX 04,10 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
GH-8PAXX AXX{T/Ç| 04,10 ¬ 06,7 VK20Y - - VK20Y 4
GH-8PBVY BVY 06,7 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
ABA/GH-8PBWA BVA{T/Ç| 06,7 ¬ 08,9 VK20Y - - VK20Y 4
GH-8PBJR BJR 05,7 ¬ 06,7 VKA16 - - VKA1õ 4
ABA-8PCCZF ÇÇ/{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200
GH-8PBOBF BQB 03,12 ¬ 05,7 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GH-8PBNJF BN) 04,10 ¬ 06,7 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
ABA/GH-8PBQBF B]B 06,7 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
A4
1800
E-8OAOR AQR 95,10 ¬ 99,6 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-8OAOR AQR 99,6 ¬ 99,10 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-8OAPT APT 99,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
E-8OAEBF AEB{T/Ç| 96,2 ¬ 99,6 K22PBR-¶ - - VK20Y 4
GF-8OAPQF AP]{T/Ç| 99,6 ¬ 99,11 K22PBR-¶ - - VK20Y 4
GF-8OAJJF A)J 99,11 ¬ PK20PR-P8 - - VK20Y 4
GH/GF-8EANBF ANB{T/Ç| 01,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
GH/ABA-8EBFB BFB{T/Ç| 06,7 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8KCAB ÇAB{T/Ç| 08,3 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8KCOH ÇQH{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
GF/GH/ABA-8EAJT AJT 01,5 ¬ 08,3 !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
GH-8EBGBF BGB{T/Ç| 05,2 ¬ 06,3 VK20Y - - VK20Y 4
GH/ABA-8EBWEF BVE{T/Ç| 06,3 ¬ 08,3 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8KCONF {T/Ç| 09,3 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2400 E-8OAGA AGA 98,1 ¬ 98,6 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
A
N
G

N
E
R
C
E
O
E

,

A

T
Q
N
N
A
R
T
!
N
,

A
Q
O
!

ANG NERCEOE¶, A¶TQNNART!N, AQO!
(¯/) 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¶þ`[I,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 77 ?01?/03/06 17.??.?7
þ/

78
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
AQO!
A4
2400
E/GF-8OAGAF AGA 98,6 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-8OAP¶F APz 99,6 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GF-8OAP¶ APz 99,6 ¬ 01,10 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GF-8EBOV BQV 01,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-8HBOV BQV 02,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-8EBOV BQV 02,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
2600 E-8OABC ABÇ 95,7 ¬ 99,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
2800
E-8OAAHF AAH 96,1 ¬ 99,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
E-8OACKF AÇK 96,8 ¬ 99,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GF-8OAPRF APR 99,4 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
3000 GH/GF-8EA¶NF AzN 01,6 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
3200
GH/ABA-8EAQKF A]K 05,2 ¬ 08,3 VK22 - ¡K22 VK22 6
ABA-8KCAJF ÇAJ 08,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
A5
2000
ABA-8TCONF {T/Ç| 09,5 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8TCONJ ÇQN{T/Ç| 10,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200 ABA-8TCAJF ÇAJ 08,2 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
A6
2400
E-4BAGAF AGA 97,9 ¬ 98,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
E-4BAGA/F AGA 98,5 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-4BAP¶/F APz 99,9 ¬ 00,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH/GF-4BBOV BQV 00,10 ¬ 04,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-4EBOW BQV 04,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-4BBOW BQV 04,7 ¬ PK20PR-J11 - ¡K20 VK20 6
GH/ABA-4FBOW BQV 04,7 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
2600 E-4AABC ABÇ 94,11 ¬ 97,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
2700
GF-4BAZAF A/A{T/Ç| 01,1 ¬ 01,11 VK20Y - - VK20Y 6
GF-4BARE¶ ARE{T/Ç| 01,11 ¬ 02,9 VK20Y - - VK20Y 6
GF/GH-4BBE¶¶ BEz{T/Ç| 02,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 6
2800
E-4AAAHF AAH 94,10 ¬ 97,9 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
E-4AACKF AÇK 97,9 ¬ 98,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
E-4BACKF AÇK 98,5 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-4BAPRF APR 99,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
ABA-4FBOX¶ BQX 07,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-4FCCE¶ ÇÇE 09,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
3000
GF/GH-4BA¶NF AzN 01,11 ¬ 04,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
ABA-4FCAJ¶ {z/Ç| 09,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 6
ABA-4FCAJA {z/Ç| 09,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 6
3200
ABA-4FAQKA A]K 04,7 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 8
ABA-8FCAJF ÇAJ 09,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
4200
GH-4FBAT¶/4FBATA BAT 04,7 ¬ 06,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
ABA-4FBVJA BV) 06,8 ¬ VKB20 - - VKB20 8
A6 $,2QQATTRQ
3200
GH-4FAQK¶ A]K 04,9 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 6
ABA-4FAQK¶ A]K 06,9 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 6
A6 4,2 QQATTRQ
4200
GH-4FBAT¶ BAT 04,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GH-4FBATA BAT 05,8 ¬ 06,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
A6 AJJ RQAO
2700
GF-4BAREF ARE{T/Ç| 01,2 ¬ 02,8 VK20Y - - VK20Y 6
GH-4BBE¶F BEz{T/Ç| 02,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 6
4200 GH-4BBA¶F BAz 03,11 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
A8 3200 GH/ABA-4EBPKF BPK 05,8 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 6
3700
E-4OAEW AEV 96,8 ¬ 97,10 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
GF-4OAQG AÇG 99,4 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
GH-4EBFJF BFJ 05,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
4200
E-4OABZ AB/ 94,10 ¬ 99,7 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
GF-4OAQF AÇF 99,8 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GH-4EBFNJ BFN 04,9 ¬ 06,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
GH-4EBFNF BFN 04,2 ¬ 06,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GF/GH-4OAQW A]V 00,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-4EBVJF/4EBVJJ BV) 06,8 ¬ VKB20 - - VKB20 8
6000
GH-4EBHTN BHT 05,3 ¬ 06,12 VK20 - ¡K20 VK20 12
GH/ABA-4EBHTF BHT 05,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
CABR!Q 2300 E-8GNGK NG 92,10 ¬ W20EPB - ¡W20 VW20 5
2600 E-8GABCK ABÇ 94,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
CQQPE 2300 E-8B7A 7A 91,1 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 5
2600 E-8BABC ABÇ 93,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
2800 E-8BAAH AAH 92,3 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
Q5 2000 ABA-8RCONF ÇQN{T/Ç| 09,6 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200 ABA-8RCAJF ÇAJ 09,6 ¬ PK20PR-J11 - ¡K20 VK20 6
Q7 3600 ABA-4JBHK¶ BHK 07,4 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
A
Q
O
!
AQO! (¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 78 ?01?/03/06 17.??.?8
þ/

79
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
AQO!
Q7 4200 ABA-4JBAR¶ BAR 06,10 ¬ VKB20 - - VKB20 8
R8 5200 ABA-42BQJF B]) 09,4 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 10
4200 ABA-42BYHF BYH 07,7 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 8
R¶4 4200 GH/ABA-8EBN¶F BNz 06,9 ¬ VKB20 - - VKB20 8
R¶6 4200 GH-4BBCYF BÇY 03,12 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 8
5000 ABA-4FBQH¶ BXA{T/Ç| 09,1 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 10
¶$
1800
GF-8JANKF ANK 01,1 ¬ 02,1 VK20 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-8JBANF BAN{T/Ç| 02,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000 ABA-8PCOJF {T/Ç| 09,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
¶4 2200 E-4AAAN AAN 93,1 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 5
2700
GF-8OAGBF AGB 99,6 ¬ 03,9 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-8OAZBF A/B 00,12 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
3000 ABA-8KCAKF {z/Ç| 09,5 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 6
4200 GH/ABA-8EBBKF BBK 03,9 ¬ 08,1 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
¶5 4200 ABA-8TCAQF BBK 08,2 ¬ VKB20 - - VKB20 8
¶6 2200 E-4AAAN AAN 99,1 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 5
4200
GF-4BAQJF AÇ) 99,11 ¬ 01,11 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GF/GH-4BANKF ANK 01,11 ¬ 06,6 VK20 - ¡K20 VK20 8
5200 ABA-4FBXA¶ BXA 06,6 ¬ VKB20 - - VKB20 10
¶8
4200
GF-4OBC¶ BÇz 00 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GF-4OAY¶ AYz 01,1 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
5200 ABA-4EB¶NF - 06,6 ¬ VKB20 - - VKB20 10
TT CQQPE
1800
GF/GH-8NAPXF APX{T/Ç| 99,1 ¬ 00,12 VK20Y - - VK20Y 4
GF/GH-8NBANF BAN{T/Ç| 00,11 ¬ 03,9 VK20Y - - VK20Y 4
GF/GH-8NAQQ A]Ç{T/Ç| 01,1 ¬ 05,11 VK20Y - - VK20Y 4
GH-8NBVR BVR{T/Ç| 05,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
ABA-8JBWA BVA{T/Ç| 06,7 ¬ 08,9 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-8JCCZF ÇÇ/{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200
GH-8NBHEF BHE 03,11 ¬ 06,7 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
ABA-8JBQBF B]B 06,7 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
TT RQAO¶TER
1800
GF-8NAPXF APX{T/Ç| 00,5 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
GF/GH-8NAQQ A]Ç{T/Ç| 01,1 ¬ 05,11 VK20Y - - VK20Y 4
GF/GH-8NBANF BAN{T/Ç| 01,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
TTR¶ CQQPE 2500 ABA-8JCEPF ÇEP{T/Ç| 10,1 ¬ VKH22 - ¡KH22 VKH22 5
TT¶ CQQPE 2000 ABA-8JCOJF ÇQJ{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
V8
3600
E-44PT PT 89,11 ¬ 93,11 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
E-44PTJ PT 91,8 ¬ 93,11 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
4200
E-44ABH ABH 91,11 ¬ 93,11 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
E-44ABHJ ABH 92,4 ¬ 93,11 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
AQTQB!ANCH!
Y10 1300 E-A156A5 - 90,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
BENTJEY
ARNAGE 4400 GF-BJ 448 00 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
4500 GF-BJ - 98,6 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
6700
GF-BJC J410NT 01 ¬ !K20 - ¡K20 VK20 8
GF-BJE J410NT 01 ¬ 01 !K20 - ¡K20 VK20 8
- - 04,7 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
ARNAGE R 6700 GH-BJC J410NT 02 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
ARNAGE RJ 6700 GH-BJE J410NT 03 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
ARNAGE T 6700 GF/GH-BJF J410NT{T/Ç| 01,4 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
AZQRE
6700
GF-BK J410NT 95 ¬ !K20 - ¡K20 VK20 8
E-BK - 95,8 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
BRQQKJANO¶
6700
E-BET J410NT 93 ¬ 97 !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
E-BNE - 93,10 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BYE - 93,2 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BNF 94,4 ¬ 97 !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BF - 95,9 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
E-BE - 95,9 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
CQNT!NENTAJ 6000 - - 04,6 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
6700
E-BO - 89,6 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BYO - 92,10 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BYB - 92,4 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BNO - 94,4 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
CQNT!NENTAJ R
6700
GF-BB J410NT 92 ¬ !K20 - ¡K20 VK20 8
E-BNB - 93,10 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
CQNT!NENTAJ T 6700 GF-BQ J410NT{T/Ç| 96 ¬ !K20 - ¡K20 VK20 8
NQJ¶ANNE 6700 E-BN - 89,11 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
A
Q
O
!
,

A
Q
T
Q
B
!
A
N
C
H
!
,

B
E
N
T
J
E
Y
AQO!, AQTQB!ANCH!, BENTJEY
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 79 ?01?/03/06 17.??.?8
þ/

80
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BENTJEY
NQJ¶ANNE 6700 E-BYF - 92,10 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
TQRBQ R
6700
E-BYP {T/Ç| 92,4 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BYR {T/Ç| 92,8 ¬ 96 !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BNP {T/Ç| 93,10 ¬ 99 !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BNR {T/Ç| 94,2 ¬ 96 !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-BNT {T/Ç| 95,2 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
E-BR {T/Ç| 95,8 ¬ 96 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
E-BP {T/Ç| 95,9 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
BNW
116ì
1600
GH-QF16 N45B16A 05,3 ¬ 07,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
ABA-QE16 N45B16A 07,5 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
JBA-QE16 N43B16A 10,5 ¬ - - - - 4
118ì 2000 GH-QF18 N46B20B 05,3 ¬ 07,5 VK20 - ¡K20 VK20 4
120ì
2000
GH-QF20 N46B20B 04,10 ¬ 07,5 VK20 - ¡K20 VK20 4
ABA-QO20·QJ20 N46B20B 07,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
JBA-QO20·QC20·QN20 N43B20A 10,5 ¬ - - - - 4
1$0ì
3000
ABA-QF$0 N52B30A 05,11 ¬ 07,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-QO$0 N52B30A 07,5 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
1$5ì
3000
ABA-QC$5 N54B30A{T/Ç| 08,2 ¬ 10,5 - - - - 6
ABA-QC$0 N55B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
$16tì 1800 GH-AT18 N42B18A 01,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
$16tì N ¶gørt 1900 GF-CG19 194z 00 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
$18Cì 2000 GH-BX20 N42B20A 05,4 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
$18ì
1800
E-CA18 - 91,5 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-CA18O - 93,11 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1900 GF/GH-AJ19 194E 98,7 ¬ 01,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
$18ì/Cì 2000 GH-AY20 N42B20A 01,10 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
$18ì¶ 1800 E-BE18 N42B18 93,3 ¬ 96,3 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1900 E-BE19 N44B19 96,4 ¬ 99,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
$18tì 1800 E-CG18 - 95,1 ¬ 96,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1900 E-CG19 N44B19 96,11 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000 GH-AQ20 N42B20A 01,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
$20ì
2000
E-B20 N20B20 89,1 ¬ 96,3 J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 6
E-CB20 - 91,8 ¬ 98 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-BF20 N50B20 92,5 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-AN20 - 99,7 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
ABA-VA20·VR20·WA20 N46B20B 05,4 ¬ 10,5 VK20 - ¡K20 VK20 4
JBA-PG20·KO20·Q¶20 N43B20A 10,5 ¬ - - - - 4
2200 GH-AV22 226z 00,11 ¬ 05,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
$2$ì
2500
GF-AN25 - 98,9 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
ABA-VB2$ N52B25A 05 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
$25ì
2500
E-CB25 N50B25 91,5 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-BJ25 N50B25 93,7 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-AV25 256z,N54 00,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-VB25·V¶25·VF25 N52B25A 05,4 ¬ 10,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
3000 JBA-PH25·QT25·KE25 N53B30A 10,5 ¬ - - - - 6
$28ì
2800
E-CO28 N521328 95,6 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-BK28 N521328 95,6 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
$28ì/Cì 2800 GF-AN28 - 98,7 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
$$0ì/Cì/Xì 3000 GH-AV$0 306z 00,8 ¬ 05,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
$$0Xì 3000 ABA-VO$0 N52B30A 05,10 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
$$0ì 3000 ABA-VB$0 N52B30A 05,4 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
$$5ì
3000
ABA-VB$5·V¶$5·WB$5·WJ$5{E92) N54B30A{T/Ç| 06,10 ¬ 10,5 - - - - 6
ABA-PN$5·QV$5·KG$5·OX$5 N55B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
520ì 2000 E-HB20 N50B20 90,11 ¬ 95,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
52$ì 2000 OBA-XG20 N20B20B 11,10 ¬ - - - - 4
2500 OBA-FP25·NT25 N52B25A 10,7 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
525ì
2500
E-H25 N20B25 88,6 ¬ 91,8 J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 6
E-HO25 N50B25 90,11 ¬ 95,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-OO25/A N50B25 96,4 ¬ 98,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-OO25/A - 98,8 ¬ 99 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-ON25 - 98,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-OT25 256z 00,11 ¬ 03,8 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-O¶25/A 256z 00,11 ¬ 03,8 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-NA25 256z 03,11 ¬ 05,6 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-NG25 25 6z 04,6 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-NE25 N52B25A 05,6 ¬ 07,6 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
B
E
N
T
J
E
Y
,

B
N
W
BENTJEY, BNW (¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 80 ?01?/03/06 17.??.?8
þ/

81
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BNW
525ì
2500
ABA-NJ25 N52B25A 05,6 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-NQ25 N52B25A 07,6 ¬ 10,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-PQ25 N52B25A 07,6 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
528ì 2000 OBA-XG28 N20B20A 11,10 ¬ - - - - 4
2800
E-OO28/A N52B28 96,4 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-OP28 - 98,6 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-ON28 - 98,6 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
3000 OBA-FR$0·NQ$0 N52B30A 10,5 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
5$0ì
3000
E-HE$0 N60B30 93,3 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
GH-O¶$0 306z 00,11 ¬ 03,8 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-OT$0 306z 00,11 ¬ 03,8 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-NA$0 306z 03,8 ¬ 05,6 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-NE$0 N52B30A 05,6 ¬ 07,6 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-NJ$0 N52B30A 05,6 ¬ 07,6 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-NQ$0 N52B30A 07,6 ¬ 10,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-PQ$0/PV$0 N52B30A 07,6 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
5$0Xì 3000 ABA-PV$0 N52B30A 07,6 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
5$5ì
3000
CBA-¶N$0 N55B30A{T/Ç| 09,11 ¬ - - - - 6
OBA-FR$5·NQ$5 N55B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
3400 E-H$5 N30B35 88,4 ¬ 93 J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 6
540ì
4000
E-HE40 N60B40 93,3 ¬ 95,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
ABA-NB40 N62B40A 05,11 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-NW40 N62B40A 07,6 ¬ 10,5 VK20 - ¡K20 VK20 8
4400
E-OE44 N62B44 96,9 ¬ 99,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
GF-ON44 - 99,8 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 8
GH-ON44 448z 00,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
545ì 4400 GH-NB44 N62B44A 03,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
550ì
4400
ABA-¶N44 N63B44A{T/Ç| 09,11 ¬ - - - - 8
ABA-FR44·¶P44 N63B44A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 8
4800
ABA-NB48/NH48 N62B48B 05,11 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-NW48 N62B48B 07,6 ¬ 10,5 VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-PW48 N62B48B 07,6 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
6$0ì
3000
GH-EH$0 N52B30A 04,11 ¬ 05,10 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-EH$0 N52B30A 05,10 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
640ì 3000 OBA-JW$0 N55B30A 11,10 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 6
645Cì 4400 GH-EH44/EK44 N62B44A 04,2 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
650ì 4400 ABA-JZ44 N63B44A 11,10 ¬ VFXEH22 - - VFXEH22 8
4800
ABA-EK48 N62B48B 05,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-EH48 N62B48B 05,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
7$0ì 3000 E-G$0 N30B30 90,10 ¬ 94,3 J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 6
7$5ì
3500
E-GF$5 N62B35 96,5 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-GG$5 358z 00,11 ¬ 01,10 VK20 - ¡K20 VK20 8
3600 GH-GJ$6 N62B36A 02,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
7$5ìJ 3400 E-J$5 N30B35 89,2 ¬ 94,3 J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 6
740ì 3000 ABA-KA$0 N54B30A{T/Ç| 09,3 ¬ - - - - 6
4000
E-GO40 N60B40 92,11 ¬ 94,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
E-GF40 N60B40 94,10 ¬ 96,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
ABA-HJ40 N62B40A 05,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
4400
E-GF44 N62B44 96,6 ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
GH-GG44 448z 00,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
740Jì 3000 ABA-KB$0 N54B30A{T/Ç| 09,3 ¬ - - - - 6
740ìJ 4000 E-GO40J N60B40 92,11 ¬ 94,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
745ì 4400 GH-GJ44 - 02,3 ¬ 05,5 VK20 - ¡K20 VK20 8
745Jì 4400 GH-GN44 - 02,6 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
750ì 4400 ABA-KA44 N63B44A{T/Ç| 09,3 ¬ - - - - 8
4800 ABA-HJ48 N62B48B 05,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
5000 E-GB50 N70B50 90,1 ¬ 93,12 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
750ìJ
5400
E-GK50 N73B54 96,6 ¬ 99 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
GH-GJ50 5412 00,10 ¬ 01 VK20 - ¡K20 VK20 12
750Jì 4400 ABA-KB44 N63B44A{T/Ç| 09,3 ¬ - - - - 8
4800 ABA-HN48 N62B48B 05,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
760Jì
6000
GH-GN60 N73B60A 03,3 ¬ 06,11 VK20 - ¡K20 VK20 12
ABA-GN60 N73B60A 06,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
ABA-KB60 N74B60A{T/Ç| 09,7 ¬ - - - - 12
ACT!VE HYBR!O 7 4400 - - 09,10 ¬ - - - - 8
840Cì 4000 E-E40 N60B40 94,1 ¬ 96 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
4400 E-EF44 N62B44 96,4 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
B
N
W
BNW
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 81 ?01?/03/06 17.??.?8
þ/

82
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BNW
850Cì 5000 E-EG50 N70B50 93,3 ¬ 94,12 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
850C¶ì 5600 E-850C¶ì N70B56 94,3 ¬ 96 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
850ì 5000 E-E50 N70B50 90,6 ¬ 94,12 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
J7
5400
E-J7 - 97,5 ¬ 99 KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 12
GF-J7 5412 98,10 ¬ 01 VK20 - ¡K20 VK20 12
N CQQPE
3200
GF-CN$2 z50B32 98,10 ¬ 01 !XQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GH-CN$2 326z4 01,7 ¬ VXQ24 - ¡XU24 VXU24 6
N RQAO¶TER
3200
GF-CK$2 z50B32 98,10 ¬ 01,7 !XQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GH-CK$2 326z4 01,7 ¬ VXQ24 - ¡XU24 VXU24 6
GH-CJ$2 326z4 01,8 ¬ 06,4 VXQ24 - ¡XU24 VXU24 6
ABA-BT$2 326z4 06,4 ¬ !XQ24 - ¡XU24 VXU24 6
N$ 2500 - z14B25 89,11 ¬ 91,8 !X22 - ¡X22 - 4
3000 E-N$B 30 6z 92,9 ¬ 95,12 !XQ22 - ¡XU22 VXU22 6
3200
E-N$C 326z 96,7 ¬ !XQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GF-BJ$2 326z 01,1 ¬ !XQ24 - ¡XU24 VXU24 6
GH-BJ$2 326z4 02,12 ¬ !XQ24 - ¡XU24 VXU24 6
GH-N$C¶J 326z4 03,5 ¬ VXQ24 - ¡XU24 VXU24 6
4000
ABA-VA40/WO40 z65B40A 07,9 ¬ - - - - 8
CBA-VA40·WO40 z65B40A 10,5 ¬ - - - - 8
N5 3800 E-N5H{E$4) z38B38{386z| 93 ¬ 96 XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 6
4400 ABA-FV44N z63B44B 11,7 ¬ - - - - 8
5000
ABA-NB50 - 04,11 ¬ - - - - 10
GF/GH-OE50 508z 99,4 ¬ 04,11 VK20 - ¡K20 VK20 8
N6
5000
ABA-EH50 z85B50A 05,9 ¬ - - - - 10
ABA-EK50 z85B50A 06,9 ¬ - - - - 10
N!N! QNE 1400 ABA-NE14 - 07,5 ¬ 10,3 VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
1600
GH-RA16 - 02,2 ¬ 07,2 VK20 - ¡K20 VK20 4
CBA/OBA-¶R16 {98Pz| 10,3 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
N!N! CQQPER
1600
GH-RF16 V10B16A 04,9 ¬ 07,2 VK20 - ¡K20 VK20 4
GH-RA16 - 02,2 ¬ 07,2 VK20 - ¡K20 VK20 4
ABA-NF16/NJ16 - 07,2 ¬ 10,3 VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-RF16/RH16 - 08,10 ¬ 09,4 VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-NR16 - 09,4 ¬ 10,3 VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
CBA/OBA-¶Q16 {122Pz| 10,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
CBA/OBA-ZN16 {122Pz| 10,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
CBA/OBA-ZF16 {122Pz| 10,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
N!N! CQQPER ¶
1600
GH-RE16/RH16 {z/Ç| 02,2 ¬ 07,2 VK20 - ¡K20 VK20 4
ABA-NF16¶/NN16/N¶16 {T/Ç| 07,2 ¬ 10,3 VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
OBA-¶V16/ZP16/ZG16 {184Pz|{T/Ç| 10,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
N!N! JQHN CQQPER 1600 ABA-NFJCW/NNJCW/N¶JCW - 08,9 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
X1
2000
ABA-VJ18 N46B20B 10,4 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
OBA-VN20 N20B20A 11,10 ¬ - - - - 4
3000 ABA-VJ25 N52B30A 10,4 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
X$
2500
GH-PA25 25 6z 04,7 ¬ 06,10 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-PC25 N52B25A 06,10 ¬ 11,3 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
3000
GH-PA$0 30 6z 04,7 ¬ 06,10 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-PC$0 N52B30A 06,10 ¬ 11,3 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
CBA-WX$0 N52B30A 11,3 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
OBA-WX$5 N55B30A{T/Ç| 11,3 ¬ - - - - 6
X5
3000
GH-FA$0 N54 01,1 ¬ 03,10 VK20 - ¡K20 VK20 6
GH-FA$0N 306z 03,12 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-FE$0 N52B30A 07,6 ¬ 10,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-ZV$0¶ N55B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
4400
GH-FB44 448z 00,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
GH-FB44N N62B44A 03,12 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-ZV44¶ N63B44A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 8
4600 GH-FB46 - 02,3 ¬ 04,5 VK20 - ¡K20 VK20 8
4800
GH-FA48 N62B48A 04,6 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 8
ABA-FE48 N62B48B 07,6 ¬ 10,5 - - - - 8
X5 N 4400 ABA-GY44 N63B44A{T/Ç| 09,7 ¬ - - - - 8
X6
3000
ABA-FG$0 N54B30A{T/Ç| 08,6 ¬ 10,5 - - - - 6
ABA-FG$5 N55B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
4400 ABA-FG44 N63B44A{T/Ç| 08,6 ¬ 10,5 - - - - 8
X6 N 4400 ABA-GZ44 N63B44A{T/Ç| 09,7 ¬ - - - - 8
Z$ 1900 E-CH19 194z 96,9 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000 GF-CJ20 - 99,7 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
2200 GH-CN22 N54 00,12 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
B
N
W

BNW (¯1)Ç[í¯¯5M1/ ±l`5¯/l¯´J[I,lX[H//,VX[H// M6 ±5¬¯¯¸)Ç[í¯¯5;¿]Q)3O7¸,(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-13_¡j__|¸4|_01.ihdd 8? ?01?/03/06 17.??.?9
þ/

83
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BNW
Z$
2800
GF-CK28 N52B28 98,4 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-CJ28 N52B28 98,4 ¬ 98 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-CK28 N53T]B28 98,10 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-CJ28 N53T]B28 98,10 ¬ 98 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-CH28 286z 98,6 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 6
3000 GH-CN$0 - 00,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
Z4 2200 GH-BT22 226z 03,12 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
2500
GH-BT25 256z 03,1 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-BQ25 N52B25A 06,4 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-JN25 N52B25A 09,5 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
3000
GH-BT$0 306z 03,5 ¬ 06,4 VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-BQ$0/OQ$0 N52B30A 06,4 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
ABA-JN$0 N54B30A{T/Ç| 09,5 ¬ - - - - 6
ABA-JN$5 N54B30A{T/Ç| 10,5 ¬ - - - - 6
3200 ABA-BT$2/OQ$2 z54B32 06,4 ¬ VXQ24 - ¡XU24 VXU24 6
Z8 5000 GH-EJ50 508z 99,10 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
BNW AJP!NA
B$ $,0
3000
E-$E$J E3) 93,4 ¬ 96,2 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
- E3) 93,4 ¬ 96,2 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
B$ $,2
3200
E-$E4J E4) 96,4 ¬ 98,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
- E4) 96,4 ¬ 99,3 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
B$ $,$
3300
GF-$E44 E44 99,3 ¬ 00,9 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-$E46 E4/6 00,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
B$ $,4 3400 - - 02,10 ¬ 07,10 VK20 - ¡K20 VK20 6
B5 4,4 4400 - - 05,10 ¬ PK22PR8 - ¡K22 VK22 8
B6 2,8 2800 - E42) 96,10 ¬ 98,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
B6 4,4 4400 - - 05,9 ¬ PK22PR8 - ¡K22 VK22 8
B7 4,4 4400 ABA-TH10/NH10 - 03,10 ¬ PK22PR8 - ¡K22 VK22 8
B8 4,0 3900 - F11 95,1 ¬ 98,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
B8 4,6 4600 E-8F21 F21 95,1 ¬ 98,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
B10 $,2 3200 E-AF4$ E43 97,8 ¬ 98,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
B10 $,$
3300
GF-FE45 E45 99,2 ¬ 00,9 VK20 - ¡K20 VK20 6
GF-YE47 E4/7 01,2 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
B10 4,6
4600
E-AF$ F3 97,1 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
- F3 97,8 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
- F4 97,8 ¬ 99,9 VK20 - ¡K20 VK20 8
B10 V8
4600
GF-AF4 F4 99,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-JF4 F4 99,12 ¬ 00,7 VK20 - ¡K20 VK20 8
B10 V8 ¶ 4837 GH-EF50 F5 02,3 ¬ 03,4 VK20 - ¡K20 VK20 8
B11 $,5 3500 - 87 90 ¬ !W20 - ¡W20 VW20 8
B12 5,0 5000 - - 88,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
B12 5,7
5646
E-RO$ Q3 95,12 ¬ 98,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 12
E-PO$ Q3 95,12 ¬ 98,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 12
B12 6,0
6000
GF-KO$2 Q32 99,7 ¬ 01,7 VK20 - ¡K20 VK20 12
GF-JO$2 Q32 99,7 ¬ 01,7 VK20 - ¡K20 VK20 12
RQAO¶TER ¶ 3400 {E85) E5/2 04 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
RQAO¶TER V8 4837 GH-GF51{E52) F5/1 02 ¬ 10 VK20 - ¡K20 VK20 8
BQ!CK GN
PARK AVENQE
3800
E-BC$$O - 91,1 ¬ 95 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-BC$$A - 95,11 ¬ 96 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
REGAJ 2800 E-BW12A - 89,1 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
3100
E-BW1$C - 89,5 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-BA4$CW - 93,11 ¬ 95,10 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-BA4$C - 93,11 ¬ 95,10 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-BA4$CW - 95,11 ¬ 96 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-BA4$C - 95,11 ¬ 96 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
3300
E-BA4$BW - 89,8 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-BA4$B - 89,8 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
3800 E-BW1$A - 91,3 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
CAO!JJAC GN
AJJANTE 4500 E-AV14F - 88,10 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
4600 E-AV14K - 92,8 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
CQNCQQR¶ 4600 E/GF-AK44K - 93,11 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
CT¶ 2600 GH-AO$2F 2F 03,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
2800
GH-AO$2G 2G 04,11 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
ABA-X$22A 2G 08,1 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
3200 GH-AO$$G 3G 03,3 ¬ 04,11 VK20 - ¡K20 VK20 6
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
B
N
W
,

B
N
W

A
J
P
!
N
A
,
B
Q
!
C
K

G
N
,

C
A
O
!
J
J
A
C

G
N
BNW, BNW AJP!NA,BQ!CK GN, CAO!JJAC GN
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 83 ?01?/03/06 19.18.41
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

84
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
CAO!JJAC GN
CT¶
3600
GH-AO$$H 3H 04,11 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
ABA-X$22B 3H 08,1 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
CT¶-V 6200 ABA-X$22V -{z/Ç| 09,1 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
OT¶ 4600 GH/ABA-X272 4K 06,6 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
OEV!JJE 4600 GF/GH-AK64K 4K 99,10 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
EJOQRAOQ 4500 E-AKE4F - 88,2 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
4600 E/GF-AE44K - 92,9 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
4900 E-AE44J - 91,9 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E¶CAJAOE 6000 - HÇ 04,2 ¬ VT16 - ¡T1õ VT1õ 8
6200 - Vçrtqch6200 07,11 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
FJEETWQQO
4500
E-AC44F - 88,2 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AC54F - 88,10 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
4900
E-AC54H - 90,11 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AC24H - 91,1 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AC54J - 91,9 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AC24J - 91,11 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
5700
E-AC15B - 89,10 ¬ T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 8
E-AO25B - 92,9 ¬ 95 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
¶EV!JJE 4500 E-AKE4F - 88,2 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
4600
E-AK$4K - 92,9 ¬ 97 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AK54K - 97,11 ¬ 98,11 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-AK54K - 98,11 ¬ 03,3 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GH-AK54K 4K 03,3 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
4900
E-AKE4H - 90,10 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-AK$4J - 91,9 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
¶RX 3600 GH-T265¶ 3H 04,11 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
4600 GH-T265E 4N 04,1 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
¶T¶
3600
GH-X295¶ 3H 05 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
ABA-X295¶ 3H 08,1 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
4600 GH/ABA-X295E 4N 04,1 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
¶T¶-V 4400 GH/ABA-X295V 4N{z/Ç| 06,1 ¬ PT22EPR10 - ¡T22 - 8
XJR 4600 GH-X215 4N 04,2 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
XJR-V 4600 ABA-X215V 4N 07,11 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
CATERHAN
¶QPER ¶EVEN
1400
Røvqr K-sqrìqs 16V 92 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
Røvqr K-sqrìqs 16V zµpqrspçrt 92 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 4
1600 Røvqr K-sqrìqs í 16V 95,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
2000 - HPÇ 16V 91,7 ¬ K22PR-Q - ¡K22 VK22 4
CHEVRQJET GN
A¶TRQ 2WO
4300
E-CJ14G - ¬ 95,12 T20PR-Q11 - ¡TF20 - 6
E-CJ14G - 96,1 ¬ 99,12 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF/GH-CJ14G - 00,1 ¬ 05 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
A¶TRQ 4WO
4300
E-CN14G{¶) - ¬ 95,12 T20PR-Q11 - ¡TF20 - 6
E-CN14G{¶) - 96,1 ¬ 99,12 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF/GH-CN14G - 00,1 ¬ 05 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
BERETTA GT 2800 E-XA11¶ - 88,4 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
BJAZER,
TRA!J BJAZER
4200
GH-T$60/$60G·ABA-T$60G 4J 01,9 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 6
GH-T$70J 4J 03 ¬ 07,5 !TV16 - ¡TV1õ - 6
4300
E-CTW4G - 89,1 ¬ T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 6
E-CT¶4G - 90,9 ¬ T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 6
E-CT$4G - 95,5 ¬ 99,9 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF-CT$4G - 99,10 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
5300 GH-T$70V 5F 03,2 ¬ PTJ16R15 - ¡T1õ VT1õ 8
5700
E-CVW5B - 89,12 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
E-CK15B - 92,4 ¬ 94 T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
CANARQ
3400
E-CF4$F - 93,5 ¬ 95 T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 6
E-CF4$FK - 94,1 ¬ 95 T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 6
3600 - JJT 09,12 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 6
3800
E-CF4$A - 95,10 ¬ 98,10 !T20 - ¡T20 VT20 6
E-CF4$AK - 95,11 ¬ 98,10 !T20 - ¡T20 VT20 6
GF-CF4$A 3A 98,11 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF-CF4$AK 3A 98,11 ¬ 01 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
5000
E-CF24AK - 88,2 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
E-CF$4A - 90,5 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
E-CF$4AH - 90,6 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
5700
E-CF45B - 93,4 ¬ 97,3 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-CF45BK - 94,1 ¬ 96,9 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
C
A
O
!
J
J
A
C

G
N
,

C
A
T
E
R
H
A
N
,

C
H
E
V
R
Q
J
E
T

G
N
CAO!JJAC GN, CATERHAN, CHEVRQJET GN
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 84 ?01?/03/06 19.18.41
þ/

85
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
CHEVRQJET GN
CANARQ
5700
E-CF45BK - 96,10 ¬ 98,11 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
E-CF45B - 97,4 ¬ 98,11 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
E-CF45E - 97,9 ¬ 98,11 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-CF45E - 98,11 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
6200 - J99 09,12 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
CHEVRQJET NW 1000 JA-NE64¶ K10A{QÇHÇ| 01,1 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1300
JA-NE$4¶ N13A{QÇHÇ| 01,1 ¬ 06,1 !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
ABA/OBA-NE$4¶ N13A{QÇHÇ| 06,1 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
CQR¶!CA 2800 E-WA11¶ - 88,4 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
CQRVETTE
5700
E-CY15B - 89,12 ¬ 96 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
E-CY15O - 91,7 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 8
E-CY15BK - 95,11 ¬ 99,9 !T20 - ¡T20 VT20 8
E-CY15B - 95,11 ¬ 99,9 !T20 - ¡T20 VT20 8
E-CY25E - 97 ¬ 99 !T20 - ¡T20 VT20 8
GF-CY25E 5E 99 ¬ 02,3 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-CY25E 5E 02,3 ¬ 04 PTJ16R15 - ¡T1õ VT1õ 8
GH-CY25E 5E 02,5 ¬ 04 VT16 - ¡T1õ VT1õ 8
6000 GH-X245 5G 05,2 ¬ 07,10 VT20 - ¡T20 VT20 8
6200 ABA-X245¶ 6F 07,10 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 8
7000 GH/ABA-X245A 6E 06,11 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 8
CRQZE
1300
JA-HR51¶ N13A 01,11 ¬ 03,11 ·¶K16PR-A11 - ¡K1õ VK1õ 4
QA/OBA/NBA-HR52¶ N13A 03,11 ¬ 10,8 ·¶K16PR-A11 - ¡K1õ VK1õ 4
1500
JA-HR81¶ N15A 01,11 ¬ 03,11 ·¶K16PR-A11 - ¡K1õ VK1õ 4
QA/CBA-HR82¶ N15A 03,11 ¬ 10,8 ·¶K16PR-A11 - ¡K1õ VK1õ 4
HHR 2200 - - 07,6 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 4
2400 - - 07,6 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 4
¶!JVERAOQ 4800 - - 10,4 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
TAHQE 5300 - Vçrtqch5,3 V8 08,2 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
TRQCK ¶-10 4300 E-CT¶4G - ¬ 94 T16PR-Q11 - ¡TF1õ - 6
CHRY¶JER
$00C 5700 GH-JX57 7 05,2 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 16
$00N
3500
GF-JR$5 - 00,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
GH-JR$5 - - VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
CRQ¶¶F!RE 3200 GH-ZH$2/$2C 112 03,12 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
EAGJE PREN!QN 3000 E-E6Q - 88,12 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GRANO VQYAGER
3300
E-G¶$$J - 97,1 ¬ 99,10 !W16 - ¡W1õ VW1õ 6
GF-G¶$$J - 99,10 ¬ 00 !W16 - ¡W1õ VW1õ 6
GF-RG$$J/¶ - 01 ¬ 01 !TJ16 - ¡TL1õ - 6
GH-RG$$J/JA - 02 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 6
3800 GF-G¶$8J - 99,10 ¬ 00 !W16 - ¡W1õ VW1õ 6
!NPER!AJ 3300 E-Y6R - 89,12 ¬ W16EXR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
JEEP CHERQKEE
3700
GF/GH/ABA-KJ$7 K 01,10 ¬ 08,6 KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 6
ABA-KK$7 K 08,6 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 6
4000
E-7NX - 90,11 ¬ 98,12 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GF-7NX NX 99,6 ¬ 01 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
JEEP CQNNANOER 4700 GH/ABA-XH47 661 06,5 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 8
5700 GH/ABA-XH57 7 06,5 ¬ 07 !TJ16 - ¡TL1õ - 16
JEEP GRANO CHERQKEE
4000
E-ZNX - 92,12 ¬ 95 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-ZG40 - 96,3 ¬ 98 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GF-WJ40 NX 99,3 ¬ 03,2 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GH-WJ40 NX 03,2 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
4700
GF/GH-WJ47 661 99,3 ¬ 05,7 K16R-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
GH/ABA-WH47 661 05,7 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 8
5200
E-ZY - 92,12 ¬ 95 K16R-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
E-ZG52 - 95,12 ¬ 98 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
5700 GH/ABA-WH57 7 05,7 ¬ 08,12 !TJ16 - ¡TL1õ - 16
6100 - - 06,9 ¬ !TJ20 - ¡TL20 - 16
JEEP PATR!QT 2400 ABA-NK74 B 07,8 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JEEP WRANGJER 3800 ABA-JK$8¶/J 8 07,3 ¬ !TJ20 - ¡TL20 - 6
4000
J-¶8NX - 90,11 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
T-¶8NX - 91,2 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
T-H8NX - 91,7 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-¶YNX - 92,12 ¬ 95 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-HYNX - 92,12 ¬ 95 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-TJ40¶ - 96,9 ¬ 99 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-TJ40H - 96,9 ¬ 99 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
GF/GH-TJ40¶ NX 99,6 ¬ 07,3 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
C
H
E
V
R
Q
J
E
T

G
N
,

C
H
R
Y

J
E
R
CHEVRQJET GN, CHRY¶JER
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 85 ?01?/03/06 19.18.41
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

86
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
CHRY¶JER
JEEP WRANGJER 4000 GF-TJ40H - 99,10 ¬ 01 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
4300
J-¶8C - 88,12 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
J-H8C - 88,12 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
JE BARQN 2200 E-EJ22K - 88,1 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
2500
E-C5J - 88,12 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
E-C1J - 88,12 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
NEQN 1800 E-PJ18 - 98,1 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000
E-PJ20 - 96,3 ¬ 99,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-PJ2K20 466 99,9 ¬ 00 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
NEW YQRKER
3000
E-CQ6G72 - 88,4 ¬ W16EPR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
E-C6$ - 88,12 ¬ W16EPR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
3300 E-C6R - 89,12 ¬ W16EXR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
PT CRQ!¶ER 2000 GF/GH-PT2K20 T, G 00,7 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 4
2400
GH/ABA-PT2K24 z 04 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 4
GH-PT24 z 04,10 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 4
GH/ABA-PT24T {T/Ç| 05,2 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 4
¶TRATQ¶ 2500 E-JA25 - 95,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
V!PER GT¶ 8000 - - 99,10 ¬ 01 KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 10
V!¶!QN 3500 E-JHF - 93,12 ¬ 95 KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
VQYAGER
3300
E-G¶$$J/¶ - 97,2 ¬ 99,9 VW16 - ¡W1õ VW1õ 6
GF-G¶$$E/¶/J - 99,10 ¬ 01,10 VW16 - ¡W1õ VW1õ 6
GF-RG$$¶/J R 01,1 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 6
GH-RG$$¶/J - 02 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 6
ABA-RG$$¶ - - !TJ16 - ¡TL1õ - 6
3800 GF-G¶$8J/¶ - 99,10 ¬ 00 VW16 - ¡W1õ VW1õ 6
C!TRQEN
AX
1400
E-ZAK1 T]3N 88,5 ¬ 90,5 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-ZAK2 T]3z 88,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-ZAKO T]3N 90,2 ¬ 92,6 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-ZAKF T]3)/ 91,10 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
BX
1600
E-XBB2C - 90,3 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-XBBO X]5Nz 90,8 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1900
E-XBOKW X]9)A 90,2 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-XBOK X]9)A 90,2 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-XBOF X]9)1 90,2 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-XBOF¶ X]9)A 90,2 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
BX16 1600 E-XBB2C X]5z 89,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
BX19
1900
E-XBOKW X]9)2/ 89,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XBOK X]9)2/ 89,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XBOF X]9)4/ 89,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
C2 1400 GH/ABA-A6KFV KFV 04,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600
GH/ABA-A6NFQ NF] 04,3 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH/ABA-A6NF¶ NFz 06,3 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
C$
1400
GH-A8KFV KFV 02,10 ¬ 06,3 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH/ABA-A$1KFQ KF] 06,3 ¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
1600
GH-A8NFQ NF] 02,12 ¬ 06,3 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH/ABA-A$1NFQ NF] 06,3 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH/ABA-A42NFQ NF] 05,4 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
ABA-A55F01 5F01 10,5 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
C4 1600 GH/ABA-B5NFQ NF] 05,6 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
2000
GH/ABA-B5RFJ RF) 05,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH/ABA-B5RFK RFK 05,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
ABA-B55FW 5FV 09,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
ABA-B55FT 5FT{T/Ç| 09,2 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
C4 P!CA¶¶Q
1600
ABA-B585FXP 5FX{T/Ç| 09,2 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-B585FTP 5FT{T/Ç| 09,2 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
2000
ABA-B58RFJP RF) 07,6 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
ABA-B58RFJ RF) 08,2 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
C5
2000
GF/GH-X4RFN RFN 01,7 ¬ 04,12 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GF/GH-X4RFNW RFN 01,7 ¬ 04,12 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH/ABA-X$RFJ RF) 04 ¬ 08,10 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
ABA-X7RFJ - 08,10 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
3000
GF/GH-X4XFXW Ez9)4z 01,7 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GF/GH-X4XFX - 01,7 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH/ABA-X$XFQ XF] 04 ¬ 08,10 !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
ABA-X7XFV - 08,10 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
C6 3000 ABA-X6XFV XFV 06,10 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
C
H
R
Y

J
E
R
,

C
!
T
R
Q
E
N
CHRY¶JER,C!TRQEN
(¯1)Ç[í¯¯5M1/±l`5¯/l¯´J[I,lX[H//,VX[H//M6±5¬¯¯¸)Ç[í¯¯5;¿]Q)3O7¸,
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 86 ?01?/03/06 19.18.4?
þ/

87
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
C!TRQEN
CHAN¶QN 1600 E-¶8NF NF/ 96,12 ¬ 99 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
O¶$
1600
ABA-A5C5F01 5F01 10,3 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A5C5F04 5F04 10,5 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
¶AXQ 1600 GF/GH-¶8NF¶ NF 99,3 ¬ K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
XANT!A
2000
E-X1RF X]10) 93,7 ¬ 99,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-X1RFW X]10) 95,12 ¬ 99,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-X2RF RF 98,8 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-X2RFW RF 98,8 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
3000 GF-X2XF XF 98,5 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
XN
3000
E-Y$¶F zF 90,10 ¬ 94 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y$¶FW zF 92,12 ¬ 95 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y$QFW ]F 93,8 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y$QF ]F 93,9 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y4QF ]F 94,9 ¬ 97 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y4QFW /P 94,11 ¬ 97 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y4XF - 97,10 ¬ 01 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Y4XFW XF 97,10 ¬ 98 K20PBR - ¡K20 VK20 6
GF-Y4XF Ez9)4 ¬ 00,12 K16TR11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
X¶ARA
1600
GF-N6JFW JF 98,11 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N6NF/N6NFR NF 99,12 ¬ 01,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N6NFW - 00,2 ¬ 01,12 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF/GH-N7NFQ T]5)P4 01,12 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GF/GH-N7NFQW T]5)P4 01,12 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
1800
E-N6JF JF 98,3 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N6JFW JF 98,11 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000
GF-N6RF¶ RF 98,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N6RF RF 98,11 ¬ 01,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N6RFW RF 98,11 ¬ 01,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N7RFN RFN 01,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GF/GH-N7RFN RFN 01,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GF/GH-N7RFNW RFN 01,9 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-N7RFN RFN{EV10)4| 03,4 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-N68RFN RFN 04,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
ZX 1600 E-N2BO X]5N4/ 92,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1800
E-N2JF X]7)P 93,12 ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-N2JFW X]7)P 95,2 ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-N22JFW X]7)P ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1900 E-N2OK X]9)A/ 92,2 ¬ 94 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
2000 E-N2RF X]10) 94,9 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
OAEWQQ¸/¶)GN
NAT!Z
800
GF-KJA4 F8ÇV 99,11 ¬ W16EXR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
GF-KJA4N - 00,9 ¬ W16EXR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 3
OQOGE CHRY¶JER
AVENGER 2700 ABA-J¶O27 - 07 ¬ !TJ20 - ¡TL20 - 6
CAJ!BER 2000 ABA-PN20 - 07 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
CHARGER 5700 - - 07,12 ¬ !TJ16 - ¡TL1õ - 16
6100 - - 07 ¬ !TJ20 - ¡TL20 - 16
OAYTQNA 2500 E-B4J - 88,12 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
N!TRQ 3700 ABA-KA$7 - 07 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 6
N!CH!GAN 2200 E-KO22 - - W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
RAN1500 5700 - - 04,1 ¬ 08,9 !TJ16 - ¡TL1õ - 16
¶PR!T 2500 E-A6J - 89,10 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
OQNKERVQQRT
O8 ¶PQRT
1800
- - 98,4 ¬ 04,1 - - - - 4
E150/180/210 A]QI{T/Ç| 04,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
FERRAR!
$48
3400
E-F$48B F119,F000 90,4 ¬ 94,4 !X24 - ¡X24 - 8
E-F$48¶ - 94,1 ¬ !X24 - ¡X24 - 8
$60
3600
GF/GH-F$60 F131 99,6 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
GF/GH-F$60¶ F131 00 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
4$0 ¶CQOER!A 4300 ABA-F4$0¶C - 08,5 ¬ 09 !Q24 - ¡U24 - 8
456GT 5500 E-F456 F116 94,1 ¬ 98 !XQ27 - ¡XU27 - 12
456N GT 5500 GF/GH-F456 F113 98 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
512TR 5000 E-F512TR F113 92,3 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
550
5500
E-F550 F133A 96,11 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
GF-F550B F113 01 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
599F1 6000 ABA-F599 F140Ç 06,10 ¬ !Q24 - ¡U24 - 12
C
!
T
R
Q
E
N
,

O
A
E
W
Q
Q

G
N
,

O
Q
O
G
E

C
H
R
Y

J
E
R
,

O
Q
N
K
E
R
V
Q
Q
R
T
,

F
E
R
R
A
R
!
C!TRQEN, OAEWQQ¸/¶)GN, OQOGE CHRY¶JER, OQNKERVQQRT, FERRAR!
(¯1)Ç[í¯¯5M1/ ±l`5¯/l¯´J[I,lX[H//,VX[H// M6 ±5¬¯¯¸)
Ç[í¯¯5;¿]Q)3O7¸,(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 87 ?01?/03/06 19.18.4?
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

88
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
FERRAR!
612¶CAGJ!ETT! 5700 GH-F612 - 03 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
CHAJJENGE ¶TRAOAJE 3600 GH-F$60¶C - 03 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
F$55 3500 E-F$55B F129 94,6 ¬ 99 !Q22 - ¡U22 - 8
F$55 ¶P!OER 3500 E-F$55¶ F129 ¬ 99 !Q22 - ¡U22 - 8
F40 2900 E-F40 F120A00 89,9 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
F4$0 4300 GH-F4$0/F4$0¶ - 04,9 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
F50 4700 E-F50 F130B 96,1 ¬ !Q22 - ¡U22 - 12
F512N 4900 E-F512N F113 95,3 ¬ 96 !XQ27 - ¡XU27 - 12
NARANEJJQ 5500 GF-F550 F116 97 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
5750 GF/GH-F575N F113E 02,5 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
NQNO!AJ
3400
E-F$48O F119 90,9 ¬ !X24 - ¡X24 - 8
E-F$48C F119 90,9 ¬ !X24 - ¡X24 - 8
F!AT
BARCHETTA
1800
E-18$A1 183A1 96,2 ¬ 99,10 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
GF-18$A1 183A1 99,11 ¬ 01 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
GF-18$A6 183A1 02 ¬ K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
GH-18$A6 183A1 03 ¬ 04,9 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GH-18$18 - 04,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
F!AT500/500C 900 ABA-$1209 312A{T/Ç| 11,3 ¬ - - - - 2
1200 ABA-$1212 169A4 08,3 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1400 ABA-$1214 169A3 08,5 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
BRAV!¶¶!NQ 1600 E-182AB1 - 98,1 ¬ K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
CQQPE F!AT
2000
E-175A1 175A1,000 94,12 ¬ 97,3 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-175A$ 175A3,000{T/Ç| 97,4 ¬ 98,12 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 5
GF-175A$ 175A3{T/Ç| 99,11 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 5
GRANO PQNTQ
1400
ABA-199142 350A1 06,10 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
ABA-199141 199A6 06,6 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
CRQNA
2000
E-154B1 - 89,12 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-154C1 - 90,1 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-F54C4 154Ç4,000,046 91,5 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-F54C$ 154Ç3,046,000 91,5 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
PANOA
1000
E-141A4 156A2,146 88,10 ¬ 91,5 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-141A2 156A2,146 89,8 ¬ 91,5 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1100
E-F15$A2 - 92,12 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-F141B$ - 93,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-141AKB 176B2 95,4 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-141AKA 176B2 95,4 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1200
GH/ABA-16912 188A4 04,7 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
GH-16912Q 188A4 05,4 ¬ XQ22EPR-Q XU22TT ¡XU22 VXU22 4
1400 ABA-16914¸@QØ) 169A6 07,10 ¬ - - - - 4
PQNTQ
1200
E-176AR2 176A7 96,12 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-176AR5 - 97,1 ¬ 98 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-176AR2 - 99,11 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-176BV$ 176B9 99,11 ¬ 01 XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 4
1240 GF/GH-188A5 188A5 00,5 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 4
1700
GF-188A6 183A1 00,5 ¬ 02 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
GH-188A6 183A1 03 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1800 GF-188A1 183A1,000 00,5 ¬ 01 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 4
NQJT!PJA 1600 GH-186B6 - 03,4 ¬ 04,11 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TENPRA 2000 E-F60A6 159A6,046 92,5 ¬ W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
T!PQ
1600
E-146B2 - 89,8 ¬ 95,10 W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
E-160C2 149Ç2 91,10 ¬ 95,10 W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
2000
E-F60A6 - 92,1 ¬ 95,10 W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
E-F60A8 - 92,12 ¬ 95,10 W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
QNQ 1300 E-F46A2 142A2,146 90,5 ¬ 91,3 K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 4
1400
E-F46A8 146A8,046 90,10 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 4
E-F46Q¶ - 91,5 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
1500 E-146C1 146Ç1,000 88,6 ¬ 94,3 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
FQRO EQRQPE
F!E¶TA 1600 GH-WFQFYJ - 04,4 ¬ PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
2000 GH-WF0N4J - 05,5 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 4
FQCQ¶
1600
GF/GH-WFQFYO /ETEÇ zE 00,3 ¬ PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
GH-WFQHWO - 05,12 ¬ !TV16 - ¡TV1õ - 4
2000
GF/GH-WFQEOO /ETEÇ zE 00,10 ¬ PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
GH-WFQAJO - 03,1 ¬ !TV24 - ¡TV24 - 4
GH/ABA-WFQAQO - 06,2 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 4
2500 GH-WFQHYO - 06,6 ¬ - - - - 5
F
E
R
R
A
R
!
,

F
!
A
T
,

F
Q
R
O

E
Q
R
Q
P
E
FERRAR!, F!AT, FQRO EQRQPE
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 88 ?01?/03/06 19.18.4?
þ/

89
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
FQRO EQRQPE
GAJAXY GH!A 2800 GF-WFQGAA - 99,3 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GAJAXY GJX 2300 GF-WFQGY5 - 99,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
KA 1300 GF-WFQBJ4 - 99,1 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 4
NQNOEQ
1800
E-WFQNRK - 94,4 ¬ 98 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
E-WFQFRK - 94,4 ¬ 98 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
2000
E-WFQNNG - 94,4 ¬ 99,2 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
E-WFQFNG - 94,4 ¬ 99,2 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
GF-WFQFNG - 99,3 ¬ 01,4 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
GF-WFQNNG - 99,3 ¬ 01,4 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
GH-WFQCJB Ç)B 01,5 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 4
2500
E-WFQF¶E - 94,12 ¬ 98 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-WFQNRF - 00,10 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
GH-WFQJCB - 02,4 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
3000 GH-WFQNEB - 06,6 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
FQRO Q,¶,A,
BRQNCQ 2900 E-B10T2 - 88,6 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E¶CAPE 2000 TA-EPEWF YF 01,6 ¬ 03,11 PT16VR1$ - ¡TV1õ - 4
2300
TA-EP$WF - 03,11 ¬ 08,2 VT16 - ¡T1õ VT1õ 4
ABA-JFAJ$ J3 06,6 ¬ 08,2 VT16 - ¡T1õ VT1õ 4
ABA-JFAJ$ J3 08,2 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
ABA-JFAJ$F/JFAJ$P J3 08,2 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
3000
JA-EPFWF A) 00,5 ¬ 03,11 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
JA-EPFWF A) 03,11 ¬ 06,6 !T20 - ¡T20 VT20 6
ABA-JFAAJ A) 06,6 ¬ 09,11 VT16 - ¡T1õ VT1õ 6
EXPEO!T!QN 5400 GF-1FNJQ18 - 98,12 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
EXPJQRER
4000
E-E$0X - 90,11 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-E20X - 90,11 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-FNQX4 - 93,4 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FNXQ$4 - 94,11 ¬ 97 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FNXQ24 - 94,11 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FNXQ$4 - 96,8 ¬ 97 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FNX¶Q$4 - 96,8 ¬ 98 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FNX¶Q24 - 96,8 ¬ 97 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF-1FNX¶Q$4 - 99 ¬ 01 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF/GH/ABA-1FNEQ74 - 02 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
ABF-1FNKQ5 - 07,6 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 8
4600
GF-1FNWQ74 - 02 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GH-1FNWQ74 - 02 ¬ 05,11 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
ABA-1FNWQ74 - 07,10 ¬ - - - - 8
F150 4600 - - 99 ¬ 00 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
5400 - - 99 ¬ 00 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
NQ¶TANG
3800
E-1FA4P44 - 94,1 ¬ 94,6 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E-1FA4P40 - 94,1 ¬ 94,6 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E/GH-1FA4P44 RV 95 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FARW40 - 95,8 ¬ 98 !T20 - ¡T20 VT20 6
E-1FARW44 - 96,8 ¬ 98 !T20 - ¡T20 VT20 6
GF-1FARWP4 - 99,5 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
GF-1FARWP4 - 99,2 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
GH-1FARWP4 - 01 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
3900 GH-1FARW4 - 04,2 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
4600
E-1FAV2P47 - 95,12 ¬ 98 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1FAV2P4 - 99 ¬ 99 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
E-1FAF145 - 95,8 ¬ 98 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
E-1FAF142 - 95,8 ¬ 98 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1FAV2P4 - 99,5 ¬ 99 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1FAF1P4 - 99,6 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF/GH-1FAF1P4 F1 99,7 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
4900
E-1FATP45 - 94,1 ¬ T16PR-Q15 - ¡TF1õ - 8
E-1FATP42 - 94,1 ¬ T16PR-Q15 - ¡TF1õ - 8
PRQBE 2200 E-1ZVT - 88,7 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2500
E-JZVTB - 92,9 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
E-1ZVTB - 95,8 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
2900 E-1ZVTQ - 89,10 ¬ KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 6
TAQRQ¶
2900
E-T¶$02 - 88,1 ¬ 91,11 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-FA5Q2 - 92,11 ¬ 94,9 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-FA5Q1 - 92,11 ¬ 94,9 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
3000 E-1FA¶P57 - 95,12 ¬ 96,7 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
F
Q
R
O

E
Q
R
Q
P
E
,

F
Q
R
O

Q
,

,
A
,
FQRO EQRQPE, FQRO Q,¶,A,
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 89 ?01?/03/06 19.18.4?
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

90
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
FQRO Q,¶,A,
TAQRQ¶
3000
E-1FA¶P52 - 95,12 ¬ 97,8 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FANP52 - 96,2 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FA¶P57 - 96,8 ¬ 97 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
3300
E-1FANP54 - 96 ¬ 99 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
E-1FA¶P54 - 96,8 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 6
3800
E-T¶$82 - 88,12 ¬ 90,9 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E-FA542 - 92,11 ¬ 94,9 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E-FA541 - 92,11 ¬ 94,9 T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
THQNOERB!RO 3800 E-TB$81 - 89,12 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
4900
E-TB501 - 91,3 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
E-FA6T1 - 92,11 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
HQNE PARK
RQAOTREK 170 5200 - - - KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
RQAOTREK 190 5900 - - - KJ16CR-J11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
HQNNER GN
HQNNER H2 6000 - JÇ4 03,2 ¬ 08 VT16 - ¡T1õ VT1õ 8
HQNNER H$ 3500 ABA-T$45F - 05,6 ¬ 06 !TV16 - ¡TV1õ - 5
3700 ABA-T$45F - 07 ¬ 09 !TV16 - ¡TV1õ - 5
HYQNOA!¸þ()
CQQPE 2700 GH/ABA-GK27 G6BA 02 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
EJANTRA
1800
GF/GH-XO18 G4GB 01,1 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GH-ZO18 G4GB 03 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2000 GF/GH-XO20 G4GÇ 01,1 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GRANOEQR 2700 ABA-TG27J J6EA 06,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
3400 ABA-TG$$ G6QB 06,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
¶ANTA FE 2400 GF/GH-¶N24 G4)z 01,1 ¬ VW16 - ¡W1õ VW1õ 4
2700 GF/GH-¶N27 G6BA 01,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
¶QNATA 2400 GH-NF24 G4KÇ 05,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 4
ì$0 1600 ABA-FO16 - 08,7 ¬ !XQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
2000 ABA-FO20 - 08,7 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
ì$0cw 1600 ABA-FOW16 - 09,5 ¬ !XQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
2000 ABA-FOW20 - 09,5 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
JN 2000 GH/ABA-JN20 G4GÇ 04,9 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2700 GH/ABA-JN27 G6BA 04,9 ¬ PK16PR-J11 - ¡K1õ VK1õ 6
TB 1300 JA-TB1$ G4EA 02,10 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
1400 OBA-TB14 G4EE 05,11 ¬ K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
TRAJET 2000 GF/GH-F20 G4)P 01,1 ¬ W20EXR-Q - ¡W20 VW20 4
2700 GF/GH-F27 G6BA 01,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
XG 3000 GF/GH-XG$0 G6ÇT 01,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
XG250 2500 GH-TXG25 G6ÇT 04,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
XG$00
3000
GH-XB$0 G6ÇT 03,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
GH-TXG$0 G6ÇT 04,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
JAGQAR
4,0 4000 E-OJO - 89,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
OA!NJER 4000 E-OJO - 90,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
4200 CBA-O82TB TB{z/Ç| 05,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
6000 E-ON¶A 8E 95 ¬ 96 T22EP-Q - ¡T22 - 12
OA!NJER
¶QPER
4000
E-ONFB QÇ 97 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF/GH-O25NB NB 00,10 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
OQQBJE ¶!X 6000 E-OJ¶A - 94,10 ¬ 95 T22EP-Q - ¡T22 - 12
NAJE¶T!C 6000 E-ON¶ - 94,2 ¬ T22EP-Q - ¡T22 - 12
¶ TYPE $,0 Exqcutìvq 3000 CBA-J01FO FB 06,1 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
¶ TYPE R 4200 GH-J011C 1B{z/Ç| 02,7 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
¶ TYPE ¶QVERE!GN 4200 GH-J01HC - 04,5 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
¶ TYPE V6 2500 GH-J01JC )B 02,7 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
3000
GF-J01FA FÇ 99,5 ¬ 01 !T20 - ¡T20 VT20 6
GF-J01FB FB 00,10 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
GH-J01FC FB 02,7 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
¶ TYPE V8
4000
GF-J01GA GÇ 99,5 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GF-J01GB - 00,10 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200
CBA-J01HO/J011O HB 06 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GH-J01HC HB 02,7 ¬ 06 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
¶QVERE!GN
4000
E-JNOA 9) 97 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-JNOB - 97,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
GF-JNOC JÇ 99,6 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
GF/GH-J2$JB JB 00,10 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
¶QVERE!GN/XJ6/XJ12 4000 E-JOJ - 90,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
F
Q
R
O

Q
,

,
A
,
,

H
Q
N
E

P
A
R
K
,

H
Q
N
N
E
R

G
N
,

H
Y
Q
N
O
A
!

,

J
A
G
Q
A
R
FQRO Q,¶,A,, HQNE PARK, HQNNER GN, HYQNOA!¸þ(), JAGQAR
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 90 ?01?/03/06 19.18.4?
þ/

91
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
JAGQAR
¶QVERE!GN/XJ6/XJ12 6000 E-JJ¶ - 93,5 ¬ T22EP-Q - ¡T22 - 12
¶QPERV8 4200 GH-J7$TA TB 03,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
X TYPE 2000 ABA-J51YB YB 05,6 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
2100 GH-J51YA YB 02,5 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
2500
GH-J51XA XB 01,9 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
ABA-J51XB XB 05,6 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
3000
GH-J51WA VB 01,9 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
ABA-J51WB VB 05,6 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
XF
3000
CBA-J05A FB 07,11 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
CBA-J05FA FB 07,11 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
4200
CBA-J05HA HB 07,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
CBA-J051A 1B{z/Ç| 07,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000 CBA-J05JB/J05NB 508PN{z/Ç| 09,4 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
XJ 3000 CBA-J71VB VB 06,1 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 6
3200
E-JJGB AÇ 97 ¬ 99 !K20 - ¡K20 VK20 8
GF-JJGC KÇ 99,6 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-J1$KB KB, G 00 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GH-J1$KB KB - !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
4000
E-JJOB BÇ 98 ¬ 98 !K20 - ¡K20 VK20 8
GF-JJOC JÇ 99,6 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-J1$JB JB, G 00 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GH-J1$JB JB - !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200
CBA-J72¶B zB 06,1 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
GH-J80¶A - 04,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
3200 GF-J1$KB - 01,7 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
4000 GF-J2$JB - 00,10 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200 CBA-J7$TB/J82TB TB{z/Ç| 06,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
3200 GF-J1$KB - 01,7 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200 GH-J80TA - 04,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000
CBA-J12JA - 10,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
CBA-J12NA {z/Ç| 10,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
CBA-J24NA {z/Ç| 10,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
XJ6 3000 GH-J71VA - 04,4 ¬ VT16 - ¡T1õ VT1õ 6
3200
E-JJG - 90,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-JJGA - 94,10 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
4000
E-JJOA - 89,8 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-JJOA - 94,10 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
XJ8 3600 GH-J72RA - 03,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200 GH-J72¶A zB 03,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
XJ12 6000 E-JJ¶A - 94,10 ¬ 95 T22EP-Q - ¡T22 - 12
XJR
4000
E-JJFA - 94,10 ¬ 98 K22PR-Q - ¡K22 VK22 6
E-JJFB QÇ{z/Ç| 98 ¬ 99 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-J15NB NB, G, zÇ{z/Ç| 00 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
GH-J15NB NB{z/Ç| - VK20 - ¡K20 VK20 8
4200
GH-J7$TA TB 03,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
CBA-J7$TB TB{z/Ç| 06,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
XJR-¶ 6000 E-JE¶ - 92,5 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 12
XJ¶
4000
E-JEO - 91,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-JOO - 92,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-JEO2 - 94,5 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
5300 E-JOW - 88,7 ¬ T22EP-Q - ¡T22 - 12
6000
E-JE¶2 - 93,5 ¬ 95 T22EP-Q - ¡T22 - 12
E-JO¶ - 93,5 ¬ T22EP-Q - ¡T22 - 12
XK 4200 CBA-J4$5A 5B 06,7 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000 CBA-J4$8B 508PN{z/Ç| 10,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
XK8
4000
GF-JFOA - 96,8 ¬ 99,1 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-JEOA - 96,8 ¬ 99,1 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-JEOC - 99,2 ¬ 00 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-J41NB NB 00,10 ¬ 02,11 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200 GH-J412A 2B 02,12 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
XKR
4000
GF-JEFB EÇ 99,2 ¬ 99,10 VK20 - ¡K20 VK20 8
GF-J41PA - 99,10 ¬ 00,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GF-J41PB PB 00,10 ¬ 02,11 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200
GH-J41$A 3B 02,12 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
CBA-J 4$9A 9B 07,4 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000 CBA-J 4$YB 508Pz{z/Ç| 09,4 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
J
A
G
Q
A
R
JAGQAR
?01?-14_¡j__|¸4|_0?.ihdd 91 ?01?/03/06 19.18.43
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

92
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
K!A¸®Q)
FE¶T!VA 5 1300 E-AOA242 - 89,4 ¬ W16EPR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
JANBQRGH!N!
O!ABJQ
5700
E-OE21 - 99 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
E-JO4 - 99 ¬ 00 !XQ27 - ¡XU27 - 12
E-OE01 J522-12 00,10 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
6000
- J522-61T 99,10 ¬ 00,9 !XQ27 - ¡XU27 - 12
GF-OE01A J522-6 00,3 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
GAJJAROQ 5000 - - 04 ¬ !K27 - ¡K27 - 10
NQRC!EJAGQ 6200 GH-BC10E J535 01,10 ¬ !XQ27 - ¡XU27 - 12
JANC!A
OEORA
2000
E-A8$5A5 - 90,11 ¬ 96 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-A8$5A8 - 92,3 ¬ 96 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
OEJTA 1800 E-J$8ATR - 88,5 ¬ W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
1900 E-J$1C5 - 88,7 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2000
E-J$1O5 - 89,11 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-J$1E5 - 92,3 ¬ 96 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
JYBRA 2000 - - 00 ¬ K20TNR K20TT ¡K20 VK20 5
THENA
2000
E-J$4C1 - 89,7 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-A8$4B2 - 90,1 ¬ W20EPB - ¡W20 VW20 4
E-A8$4C1 - 90,3 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-A8$4F2 - 93,9 ¬ 96 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2800 E-A8$4E - 90,1 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
2900
E-J$4FJ - 88,1 ¬ 96 X24E¶R-Q - ¡X24 - 8
E-J$4Q - 89,5 ¬ 91 XQ27EPR-Q - ¡XU27 - 6
E-A8$4F - 90,1 ¬ XQ27EPR-Q - ¡XU27 - 6
3000 E-J$4F - 94,6 ¬ 97 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 6
JANO RQVER
O!¶CQVERY
3900
GF-JT56 56Q 00,11 ¬ 03,1 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GF-JT56A - 00,11 ¬ 03,1 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4000
ABA-JA40A 406PN 05,5 ¬ !T20 - ¡T20 VT20 6
GH-JT94A 94Q 03 ¬ 05,5 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4400 ABA-JA44 408PN 05,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000 ABA-JA5N 508PN 09,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
FREEJANOER 2500 GF/GH-JN25 25K 01,2 ¬ 07,6 VK20 - ¡K20 VK20 6
3200 CBA-JF$2 B6324z 07,6 ¬ VKH20Y - - - 6
RANGE RQVER 4000 GF-JP58O 58Q 99,5 ¬ 02,4 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4200
ABA-JN42¶ 428Pz{z/Ç| 05,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
ABA-J¶42¶ 428Pz{z/Ç| 06,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4400
ABA-JN44 448PN 05,7 ¬ 08,3 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
ABA-J¶44 448PN 06,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
GH-JN44 - 02,4 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
4600 GF-JP60O 60Q 99,5 ¬ 02,4 VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
5000
ABA-J¶5N·JN5N 508PN 09,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
ABA-J¶5¶·JN5¶ 508Pz{z/Ç| 09,6 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 8
J!NCQJN Q,¶,A,
CQNT!NENTAJ
3800
E-J124 - 88,5 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E-JC$81 - 89,12 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
E-JN941 - 92,11 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
4600
E-1JNVN97 - 95,8 ¬ 97 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
E-1JNVH97 - 97,9 ¬ 99,1 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1JNVH97 - 99,2 ¬ 01 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
J¶ V6 3000 GF-1JNAN86 - 99,10 ¬ !T16 - ¡T1õ VT1õ 6
J¶ V8 3900 GF-1JNAN87 - 99,10 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
NARK 7 4900 E-V11E - 89,12 ¬ T16PR-Q15 - ¡TF1õ - 8
NARK 8 4600 E-J90V - 93,2 ¬ 98 T20EPR-Q15 - ¡T20 VT20 8
TQWN CAR
4600
E-J14W - 90,12 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-1JNWN82 - 98 ¬ 01 PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1JNWN82 - 01 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GF/GH-N85W - 02,3 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
GH-N82W - - PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
4900 E-J1$F - 89,12 ¬ T16NR-Q11 - ¡T1õ VT1õ 8
NAV!GATQR 5400 - - 08,5 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
JQTQ¶
EJAN 1600 E-100ZT - 91,12 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
EJ!¶E 1800 GF-111 18K ¬ 01 VK20 - ¡K20 VK20 4
EJ!¶E 111R 1800 GH-1117 2//-GE 04,2 ¬ ¶K20R11 - ¡K20 VK20 4
E¶PR!T 2200 E-82H - 88,7 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
K
!
A

,

J
A
N
B
Q
R
G
H
!
N
!
,

J
A
N
C
!
A
,

J
A
N
O

R
Q
V
E
R
,

J
!
N
C
Q
J
N

Q
,

,
A
,
,

J
Q
T
Q

K!A¸®Q), JANBQRGH!N!, JANC!A, JANO RQVER, J!NCQJN Q,¶,A,, JQTQ¶
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 9? ?01?/03/06 17.??.49
þ/

93
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
JQTQ¶
E¶PR!T
2200
E-85H - 88,8 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-82J - 93,10 ¬ W20ETR-J - ¡W20 VW20 4
E¶PR!T TQRBQ ¶4¶ 2200 - 910z 80 ¬ !W22 - ¡W22 VW22 4
E¶PR!T V8-¶E 3500 GF-82 - 99 ¬ K20TNR K20TT ¡K20 VK20 8
EX!GE
1800
GF-111 18K 00 ¬ K22PR-Q - ¡K22 VK22 4
GH-1117 2//-GE 04,6 ¬ ¶K20R11 - ¡K20 VK20 4
NEW EJ!¶E 1800 - 18K 01 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
¶PQRT EJ!¶E 1800 - 18K 99 ¬ Q22PR-Q - ¡Q22 VQ22 4
TYPE 99T 1800 - 18K 03 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
NA¶ERAT!
228 2800 E-N228 - 88,12 ¬ W24EPR-Q - ¡W24 - 6
$200GT/GTA 3200 GF-$$8 AN585 99 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
4$0 2800 E-N4$0 - 89,1 ¬ W24EP-Q - ¡W24 - 6
CQQPE 4200 GF-NCP N138 02,3 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
GH!BJ! 2800 E-NG AN574 92 ¬ 95 XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
KAR!F 2800 E-NK - 89,6 ¬ W24EP-Q - ¡W24 - 6
QQATTRQPQRTE
2800
E-NQ AN574 95 ¬ 98 XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
E/GF-QP6 AN574 95,3 ¬ XQ27EPR-Q - ¡XU27 - 6
GF-QP6 AN574 98 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
3200
E-NQ8 AN578 95 ¬ 98 XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 8
GF-QP8 AN578 98 ¬ !Q22 - ¡U22 - 8
4200 - - 95,3 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
¶HANAJ 3200 E-¶N - 93,3 ¬ 96 XQ27EPR-Q - ¡XU27 - 8
¶P!OER 4200 GF-¶PY N138 01 ¬ !Q24 - ¡U24 - 8
¶P!OER ZAGATQ 2800 E-N¶ - 01,5 ¬ W24EP-Q - ¡W24 - 6
NERCEOE¶ BENZ
190E 2300 E-201028 N102,985 90,7 ¬ 93,8 T20EP-Q - ¡T20 VT20 4
2500 E-2010$5 N102,990 88,11 ¬ 93,8 T20EP-Q - ¡T20 VT20 4
220E 2200 E-124022 N111,960 92,11 ¬ 93,6 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 4
220TE 2200 E-124082 N111,960 92,11 ¬ 93,6 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 4
2$0GE 2300 E-4602$9 N102,987 88,5 ¬ 92,8 T20EP-Q - ¡T20 VT20 4
260E 2600 E-124027 N103,940 91,8 ¬ 92,8 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
280E 2800 E-124028 N104,942 92,11 ¬ 93,6 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 6
280¶E 2700 E-126022 - 80,11 ¬ W20EP-Q - ¡W20 VW20 6
$00CE
3000
E-124051 N103,983 89,11 ¬ 92,8 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-124051 N104,980 90,1 ¬ 92,8 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 6
$00E
3000
E-1242$0 N103,985 89,10 ¬ 93,6 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-1240$1 N104,980 90,3 ¬ 92,8 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 6
$00GE
3000
E-46$227 N103,987 91,4 ¬ 93,7 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-46$228 N103,987 91,4 ¬ 93,7 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
$00¶E 3200 E-1400$2 N104,990 91,9 ¬ 93,5 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
$00TE
3000
E-124090 N103,983 89,2 ¬ 92,8 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
E-124290 N103,985 89,10 ¬ 93,6 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
$20CE
3200
E-124052 N104,992 92,11 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
E-124066 N104,992 92,11 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
$20E 3200 E-1240$2 N104,992 92,11 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
$20TE 3200 E-124092 N104,992 92,11 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
400E 4200 E-1240$4 N119,975 92,1 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
400¶EJ 4200 E-14004$ N119,971 92,9 ¬ 93,7 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
500E 5000 E-1240$6 N119,974 91,10 ¬ 93,6 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
500GE 5000 E-46$2281 N117,965 93,8 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
500¶E
5000
E-1260$6 - 89,1 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
E-140050 N117,965 91,9 ¬ 93,5 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
500¶EJ 5000 E-140051 N119 91,9 ¬ 93,5 Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 8
500¶J
5000
E-129066 N119,960 89,11 ¬ Q20PR-Q - ¡Q20 VQ20 8
E-129067 N119,972 93,6 ¬ Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
560¶EJ 5500 E-1260$92 N117,968 91,12 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
600¶E 6000 E-140056 N120,080 93,2 ¬ 93,5 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 12
600¶EC 6000 E-140076 N120,980 93,2 ¬ 93,5 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 12
600¶EJ 6000 E-140057 N120,980 91,9 ¬ 93,5 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 12
600¶J 6000 E-129076 N120,981 92,11 ¬ 93,6 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 12
A160 1600 GF/GH-1680$$ 166 98,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
A160J 1600 GF/GH-1681$$ 166 01,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
A170 1700 OBA-1690$2 266 05,2 ¬ 09,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
A180 1700 OBA-1690$2 266 09,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
A190 1900 GF/GH-1680$2 1669 99,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
A200 2000 OBA-1690$$ 266N20 05,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
J
Q
T
Q

,

N
A

E
R
A
T
!
,

N
E
R
C
E
O
E


B
E
N
Z
JQTQ¶, NA¶ERAT!, NERCEOE¶ BENZ
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 93 ?01?/03/06 17.??.49
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

94
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
NERCEOE¶ BENZ
A200 2000 CBA-1690$4 266N20{T/Ç| 05,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
A210EVQJQT!QN 2100 GH-1681$5 - 02,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
A210J 2100 GH-20$742 - 03,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
B170 1700 CBA-2452$2 266 06,1 ¬ 09,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
B180 1700 CBA-2452$2 266 09,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
B200
2000
CBA-2452$$ 266N20 06,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
CBA-2452$4 266N20{T/Ç| 06,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
C180
1800
OBA-204$49 271 11,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
OBA-204049 271 11,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
OBA-204249 271 11,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
2000
GF-20$0$5 N111,20 00,12 ¬ 02,10 VK20 - ¡K20 VK20 4
GF-20$2$5 N111,20 01,6 ¬ 02,10 VK20 - ¡K20 VK20 4
C180
KQNPRE¶¶QR
1800
GH-20$046/20$246 N271,940{z/Ç|{*3| 02,9 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
GH-20$746 271{z/Ç|{*3| 03,9 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-20$046/20$246/20$746 271{z/Ç|{*3| 05,8 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-20$746 271{z/Ç|{*3| 05,8 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
C200 1800 OBA-204048/204248 271{T/Ç| 10,2 ¬ VXQH22 ¡XUH22 VXUH22 4
2000
E-202020 N111,941,945 94,3 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
GF-202080 - 98 ¬ 00 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-202020 - 99 ¬ 00 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
C200
KQNPRE¶¶QR
1800
GH-20$242 N271,940{z/Ç|{*3| 02,9 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
GH-20$042 N271,940{z/Ç|{*3| 02,9 ¬ 05,8 VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
GH-20$742 271{z/Ç|{*3| 03,9 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-20$042/20$242/20$742 271{z/Ç|{*3| 05,8 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-20$742 271{z/Ç|{*3| 05,8 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-204041/204241 271{z/Ç|{*4| 07,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
2000
GF-20$045 N111{z/Ç| 00 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-20$745 11195{z/Ç| 00 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
GF-202087 111N20, G, zÇ{z/Ç| 00,9 ¬ 01 VK20 - ¡K20 VK20 4
GF-20$245 {z/Ç| 01 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
C220 2200 E-202022 N111,961 93,9 ¬ 96 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
C2$0
2300
E-20208$ N117,974 96,8 ¬ 97 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
E-20202$ N117,974 96,9 ¬ 97 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
2500 OBA-20$052/20$252 272N25 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
C2$0 KQNPRE¶¶QR 1800 GH-20$040/20$240 271{z/Ç|{*3| 04,6 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
C240
2400
E/GF-202026 112 97,7 ¬ 00 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E/GF-202086 112 97,7 ¬ 99 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF-202088 N112 00,7 ¬ 01,6 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
2600
GF-20$061 112N26 00,7 ¬ 02,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF-20$261 - 01 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-20$061/20$261 112N26 02,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-20$081/20$281 112N26 02,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
C250
1800
OBA-204047/204247 271{T/Ç| 10,2 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
OBA-204$47 271 11,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
2500 OBA-204052/204252 272N25 06,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 12
C280
2800
E-202028 N104,941 93,9 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
E/GF-202029 - 97,7 ¬ 00 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
3000
OBA-20$054/20$254 272N30 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-20$092/20$292 272N30 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
C$00 3000 OBA-204054/204254 272N30 07,6 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
C$20
3200
GF-20$064 N112 00,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF-20$264 N112 01 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-20$264 112 02,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-20$064 112 02,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
C$50
3500
RBA-204057 276 11,10 ¬ - - - - 6
RBA-204257 276 11,10 ¬ - - - - 6
CJ500
5000
GF-215$75 - 99 ¬ VK16 - - VK1õ 16
GH-215$75 113 02,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CJ550 5500 OBA-216$71 273 06,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 16
CJ600 5800 GF/GH-215$78 113 99,10 ¬ 02,10 VK20 - ¡K20 VK20 24
6000 E-140076 120 95,10 ¬ 99,9 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 12
5500
GH-215$76 275{T/Ç| 02,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
ABA-216$76 275{T/Ç| 06,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
CJK200
2000
E/GF-208$$5 - 97,9 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-208$44 N111 00 ¬ 02 VK20 - ¡K20 VK20 4
CJK200
KQNPRE¶¶QR
1800
GH/OBA-209$42 271{z/Ç|{*3| 03,5 ¬ 06,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-209$41 271{z/Ç|{*4| 06,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
(¯±)[NG NÇ.±08z±899 7¯ (¯4)[NG NÇ.±08z±900 /)(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
N
E
R
C
E
O
E


B
E
N
Z
NERCEOE¶ BENZ
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 94 ?01?/03/06 17.??.50
þ/

95
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
NERCEOE¶ BENZ
CJK240 2600 GH-209$61 112 02,4 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
CJK$20
3200
E/GF-208$65 112 97,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF/GH-208465 112 00,8 ¬ 02 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-209$65 112 02,4 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-209465 112 03,5 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-170415 112 947 - VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
CJK4$0 4300 - N113 98,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CJ¶$50 3500 OBA-219$56/C 272 05,2 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
CJK$50 3500 OBA-209$56/209456 272 05,9 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
CJ¶500 5000 CBA-219$75 - 05,2 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CJ¶550 4700 CBA-218$7$ 278 11,10 ¬ - - - - 8
5500 CBA-219$72 273 06,9 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 16
E220 2200 E-124022 112 93,6 ¬ 95,6 Q20PR-Q - ¡Q20 VQ20 4
E2$0 2300 E-2100$7 N111,970 95,9 ¬ 97 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
E240
2400
E/GF-210061 112 97,9 ¬ 00 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E/GF-210261 112 97,9 ¬ 00 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF/GH-210262 112941 00,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
2600
GF-210262 112N26 00,7 ¬ 03,8 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-211061 112 02,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-211261 112N26 03,8 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E250 1800 OBA-207$47/212047C/212247C 271{T/Ç| 09,10 ¬ VXQH22 ¡XUH22 VXUH22 4
2500 OBA-211052C/211252C 272N25 07,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
E280 3000 OBA-211054C/211254C 272N30 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
2800 E-124088/124028 N104,942 93,10 ¬ 96 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
3000 OBA-211054C/211254C 272N30 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
E$00 3000 OBA-212054C/212254C 272N30 09,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
E$20
3200
E-210055 N104,995 95,9 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
E/GF-210082 112 97,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E/GF-210065 112 97,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E/GF-210282 112 97,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E/GF/GH-210265 112941 97,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-211065 112 02,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-211282 112 03,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GH-211265C 112 03,8 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E$50
3500
OBA-211056C/211256C 272 05,2 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-211087/211287 272 05,2 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-207$56 272 09,7 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-212256C/212287C 272 10,2 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-212056C/212087C 272 09,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-207456 272 10,4 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
E400 4200 E-210072 N119,985 96,3 ¬ 97 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
E4$0
4300
E/GF/GH-210070 - 97,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
E/GF-210270 - 98,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
E500
5000
GH-211070 113 02,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-211270 113 03,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
E-1240$6 - ¬ 94 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
CBA-211070/211270 113 05,8 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
E550
5500
CBA-211072/211272 273 07,1 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 16
CBA-212072/207$72/212272 273 09,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 16
G$20
3200
E-46$2$0 N104,996 94,12 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
E-46$2$1 N104,996 94,12 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
E-46$208 N104,996 95,8 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
GF-G$20¶/J 112 97,10 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
GF/GH-46$244 112 01 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
G$20J 3200 GF/GH-46$245 112 01 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
G500
5000
GF-G500J 113 99,10 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GF-G500¶ 113 99,10 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
G500J 5000 GF/GH/ABA-46$248 113 01,6 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
G550J 5500 ABA-46$2$6 273 09,3 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
GJ550 5500 CBA-164886 273 06,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
GJK$00 3000 CBA-204981 272N30 08,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
N170 1700 CBA-2452$2 266 06,1 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 4
N200 2000 CBA-2452$$ 266N20 06,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
N200 TQRBQ 2000 CBA-2452$4 266N20{T/Ç| 06,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
NJ$20 3200 GF/GH-16$154 112 98,9 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
NJ$50 3700 GH-16$157 112N37 03,3 ¬ 05,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
3500 OBA-164186 272 05,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
N
E
R
C
E
O
E


B
E
N
Z
NERCEOE¶ BENZ
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 95 ?01?/03/06 17.??.50
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

96
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
NERCEOE¶ BENZ
NJ4$0 4300 GF-16$172 113{4| 98,8 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
NJ500 5000 CBA-164175C 113 05,10 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
NJ550 5500 CBA-164172C 273 07,1 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
R$50 3500 OBA-251065 272 06,3 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
R500 5000 CBA-251075 113 06,3 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
R550 5500 CBA-251072 273 07,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
¶280 2800 E-140028 N104,944 93,10 ¬ 95 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
¶$20
3200
E-1400$2N N104,944 93,9 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 6
GF/GH-220065 112 98,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶$50 3500 OBA-221056 272 05,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
3700 GH-220067 112972 02,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶4$0
4300
GF-220070 113{4| 98,11 ¬ 02,11 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-22008$ 1134 02,11 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
¶500
5000
E-140070/140050 N119,970,980 93,10 ¬ Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 8
GF/GH-220075 113 98,11 ¬ 05,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
OBA-221071 273 05,10 ¬ 06,11 VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
¶500J 5000 GF/GH-220175 113 98,11 ¬ 05,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
5500 OBA-221171/221186 273 05,10 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
¶550 5500 OBA-221071/221086 273 06,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
¶550J 5500 OBA-221171 273 06,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
¶600 HYBR!O 3500 OAA-221095 272{HYBRIQ| 10,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
¶600
6000
E-140056 120 93,10 ¬ 94 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
E-140076 120 93,10 ¬ 98 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
¶600J
5500
GH-220176 275{T/Ç| 03 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
GH-220178 137970{T/Ç| ¬ 03 VK20 - ¡K20 VK20 24
ABA/OBA-221176 275{T/Ç| 06,11 ¬ VK20Y - - VK20Y 24
5800 GF-220178 137{T/Ç| 00,5 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 24
6000 E-140057 120 93,10 ¬ 98 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 12
¶J$20 3200 GF-129064 112 98,8 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶J$50
3500
CBA-2$0456 272 06,11 ¬ 08,5 VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-2$0458 272 08,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
3700
GH-2$0467 112N37 03,6 ¬ 05,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
CBA-2$0467 112N37 05,10 ¬ 06,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶J500
5000
GF-129068 - 98,8 ¬ 01 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
GH-2$0475 113 01,10 ¬ 03,5 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
CBA-2$0475 113 05,10 ¬ 06,10 VK16 - ¡K1õ VK1õ 16
¶J550 5000 CBA-2$0471 273 06,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 16
¶J600 6000 E-129076 120 93,10 ¬ 00 VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
5500
GH-2$0476 275{T/Ç| 03,6 ¬ VK20Y - - VK20Y 12
CBA/ABA-2$0477 275{T/Ç| - VK20Y - - VK20Y 12
¶JK200 KQNPRE¶¶QR
1800
CBA-171442 271{z/Ç|{*3| 06,2 ¬ 08,5 VKH20 - ¡KH20 VKH20 4
OBA-171445 271{z/Ç|{*4| 08,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 4
¶JK2$0 KQNPRE¶¶QR
2300
E-170447 - 96,12 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
GF-170447 {z/Ç| 99 ¬ 00 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-170449 1118{z/Ç| 01 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
¶JK280 3000 OBA-171454 272N30 05,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
¶JK$20 3200 GF/GH-170465 112947 00 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
¶JK$50
3500
CBA-171456 272 04,9 ¬ 08,5 VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
OBA-171458 272 08,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
¶JR
5400
GH-199$76 155{z/Ç| 04,10 ¬ 07,8 VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
ABA-199476 N155{z/Ç| 07,8 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 8
V2$0
2300
GF/GH-6$82$0 - 98,6 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-6$82$4 - 98,6 ¬ 99 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
V280 2800 GF-6$8280 - 99,5 ¬ 06,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
V$50
3500
ABA-6$9811/6$9811C 112N37 06,11 ¬ 07,11 VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
ABA-6$9$50/6$9$50C N272E35 07,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
VANEQ 1900 GH-414700 1669 03,10 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
V!ANQ 3200 GH-6$9811/C 112 03,10 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 12
NERCQRY FQRO
222 2800 E-24V - 92,4 ¬ W24EP-Q - ¡W24 - 6
CQQGAR 2500 GF-1ZWCJC - 99,6 ¬ 00 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
GRANO
NARQQ!¶
4600
E-N70W - 91,8 ¬ 95 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
E-N71W - 93,12 ¬ 98,11 T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
GF-1NEWN75 - 98,12 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 8
GF-N71W V 01 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
4900 E-F12F - 89,12 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 8
TQWN CAR 4600 GF-1JNWN82 V 01 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 8
(¯±)[NG NÇ.±08z±899 7¯ (¯4)[NG NÇ.±08z±900 /)
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
N
E
R
C
E
O
E


B
E
N
Z
,

N
E
R
C
Q
R
Y

F
Q
R
O
,

NERCEOE¶ BENZ, NERCQRY FQRO
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 96 ?01?/03/06 17.??.50
þ/

97
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
NG-RQVER
NG F 1800 E-RO18K - 95,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
NG TF1$5 1800 GH-RO18K 18K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 4
NG TF160 1800 GH-RO18K 18K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 4
NG ZT 2500 GH-RJ25 25K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
NG ZT-T 2500 GH-RJ25T 25K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
NG RV8 3900 E-RA48A - 93,10 ¬ 97 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
NQRGAN
+8 3500 - - 77,8 ¬ 01 !W20 - ¡W20 VW20 8
3900 - - 90,1 ¬ 03,9 !W20 - ¡W20 VW20 8
4000 - - 01 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
4600 - - 97 ¬ 99 VK20 - ¡K20 VK20 8
4/4 1800 - - 93,2 ¬ !TV22 - ¡TV22 - 4
AERQ 8 4400 - BNV N62B44 00 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
RQAO¶TER 3000 - - 05 ¬ - - - - 6
NAYBACH
NAYBACH57 5500 GH-240078 N285 02,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
NAYBACH62 5500 GH-240178 N285 02,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
QPEJ
A¶TRA
1600
E-XO160 X16 96,9 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XO160W X16 96,9 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XK160 X16 98,11 ¬ 00,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XK161 /16{XE| 00,11 ¬ 04,5 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
TA-XK161 /16 04,5 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1800
E-XO180W X18 96,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XO180K X18 96,9 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XO180 X18 96,9 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XK180 - 98,6 ¬ 00,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XK181 /18{XE| 00,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
TA-XK181 /18 04,5 ¬ 04,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GH-AH04Z18/W /18 04,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000
E-XO201 Ç20XE 92,11 ¬ 98,6 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XO200W Ç20NE 92,11 ¬ 98,6 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XO200 Ç20NE 92,12 ¬ 98,6 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XO200K Ç20NE 94,2 ¬ 98,6 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XO202W X20 95,9 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XO202 X20 95,9 ¬ 98,6 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XK200 - 00,6 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000 GH-AH04Z20/W /20{T/Ç| 04,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2200
GF-XK220 /22{zE| 00,11 ¬ 02 !TV20 - ¡TV20 - 4
TA-XK220 /22 03 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
CAJ!BRA
2000
E-XE20TF Ç20JET 94,3 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XE200 X20XE 94,1 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
KAOETT 2000 E-420XE Ç20XE 88,8 ¬ 91,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
NER!VA 1600 TA-X01Z16 /16 04,3 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
QNEGA
2000
E-620¶EW Ç20NE 88,3 ¬ 94,3 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-XF200W X20 95,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XF200 X20 95,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2400
E-XB240 Ç24NE 89,3 ¬ 94,3 W20FPR-Q - ¡WF20 - 4
E-XB240W Ç24NE 89,4 ¬ 94,3 W20FPR-Q - ¡WF20 - 4
2500
E-XF250W X25XE 94,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-XF250 X25XE 94,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-XF250W X25 00,6 ¬ 02 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-XF250 X25 00,6 ¬ 02 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
2600
E-XB260 Ç26NE 92,9 ¬ 94 W20FPR-Q - ¡WF20 - 6
TA-XF260 Y26{zE| 02 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3000
E-XB$00 Ç30NE 88,10 ¬ 92 W20FPR-Q - ¡WF20 - 6
E-XB$01W Ç30zE 92,3 ¬ 94 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-XB$01 Ç30zE 92,3 ¬ 94 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-XF$00 X30XE 94,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-XF$00W X30XE 94,9 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-XF$00W X30 00,6 ¬ 02 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-XF$00 X30 00,6 ¬ 02 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
¶ENATQR
3000
E-A$00 Ç30 88,10 ¬ 93,9 W20FPR-Q - ¡WF20 - 6
E-XA$01 - 90,4 ¬ W20FPR-Q - ¡WF20 - 6
¶!GNQN 2200 TA-Z02Z22J /22 03,12 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
3200 TA-Z02Z$2J /32 03,12 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
¶PEEO¶TER 2200 GH-E00Z22 /22 03,1 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
N
G
-
R
Q
V
E
R
,

N
Q
R
G
A
N
,

N
A
Y
B
A
C
H
,

Q
P
E
J
NG-RQVER, NQRGAN, NAYBACH, QPEJ
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 97 ?01?/03/06 17.??.50
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

98
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
QPEJ
T!GRA 1400 E-XJ140 X14XE 95,10 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1600 GF-XJ160 - 98,11 ¬ 99,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
VECTRA
1800
E-XH180/W X18 96,2 ¬ 99,2 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XH181 X18{XE| 98,12 ¬ 00 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XH182 /18{XE| 01,3 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000
E-XC200 Ç20NE 89,5 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XC200P Ç20 95,3 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XH200/W X20 96,2 ¬ 99,2 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XH201 Ç20{zEJ| 98,12 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2200
GF-XH220 /22{zE| 00,10 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
TA-Z02Z22 /22{zE| 02,7 ¬ !TV20 - ¡TV20 - 4
2500
E-XC250 Ç25 94,3 ¬ 95 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E/GF-XH250 X25 96,2 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E/GF-XH250W X25XE 97,2 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
2600 GF-XH260 Y26{zE| 01 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3200 TA-Z02Z$2 /32 03,3 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
V!TA
1200
GF-XG120 X12 00,6 ¬ 01,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF/TA-XN120 /12{XE| 01,12 ¬ 02,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1400
E-XG140 X14 95,2 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-XG141 X14 96,9 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XG142 - 00,6 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XN140 /14{XE| 01 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF/TA-XN140 /14{XE| 01,3 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1600
E-XG160 X16 95,3 ¬ 98,10 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XG161 - 00,6 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1800 GF/TA-XN180 /18{XE| 01,12 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
ZAF!RA
1800
GF-XN180 X181 00,2 ¬ 00,11 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-XN181 /18{XE| 00,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2200 GH-AH05Z22 /22 06,1 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 4
PANTHER
KAJ!¶TRA 2900 E-PANJJ - 90,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
PEQGEQT
RCZ
1600
ABA-T7R5F02 - 10,7 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T7R5F0$ - 10,7 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
1007 1400 ABA/'GH-A8KFV - 06,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600 ABA/GH-A8NFQ - 06,3 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
106 1600 E-¶2¶ NFX 96,9 ¬ 00,3 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1600
GF-¶2¶ T]5)4 J4 01 ¬ 02 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH-¶2NFX NFX 03 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-¶10 NFY 95,3 ¬ 96,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
205 1400 E-20K2 T]3 88,5 ¬ 90,10 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600
E-20CTC - 88,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-20CA X]51Ç 88,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-20B1 X]51Ç 88,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-205 X]5N/ 94,6 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1900
E-20OK X]9)A/ 88,11 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-20OFC X]9)A 88,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-20OF X]9)A 88,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-20OKC X]9)A/ 91,11 ¬ 95 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
206 1400 GF-T14JA KFV 99 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1400
GF-T14 - 99,5 ¬ 01,5 K20R-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-T14 T]3)P 00,5 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-T14N - 00,10 ¬ 01,9 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-T14J4 T]3)P4 01,9 ¬ 03,1 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH-T1KFW KFV 03,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600
GF-T16 - 99,5 ¬ 01,3 K20R-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF/GH-A206CC NF] 00,1 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GF-T16J4 T]5)P4/J4 01,9 ¬ 02,9 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GF-T16XT NF] 01,3 ¬ 01,9 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GF-T16JA NF] 01 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-2EKNFQ NF] 02,10 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-T1NFQ NF]/T]5)P4 03 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-T16RG T]5)P4 03,7 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
2000
GH-206RC RFK 03,10 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 4
GF-T1¶16 RFR 99,7 ¬ 01,5 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GF-T1¶16J4 - 00,12 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-2EKRFN RFN 02,10 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
(¯1)Ç[í¯¯5M1/ ±l`5¯/l¯´J[I,lX[H//,VX[H// M6 ±5¬¯¯¸)
Ç[í¯¯5;¿]Q)3O7¸,(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
Q
P
E
J
,

P
A
N
T
H
E
R
,

P
E
Q
G
E
Q
T
QPEJ, PANTHER, PEQGEQT
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 98 ?01?/03/06 17.??.50
þ/

99
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
PEQGEQT
206
2000
GF/GH-N206CC RFR 02,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-T1RFN RFN 02,9 ¬ !KH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
207 1400 ABA-A7KFQP - 08,8 ¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
1600
ABA-A75FW - 07,5 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A7C5FW - 07,5 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A7W5FW - 08,4 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A75FX/A7C5FX {T/Ç| 07,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A75FY/A7W5FY {T/Ç| 07,6 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-A75F01 {120Pz| 09,10 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
$08 1600 ABA-A75F04 {156Pz|{T/Ç| 10,7 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
$008 1600 ABA-T85F02 {T/Ç| 10,6 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
$06
1800
E-N$ X]7)P/ 94,2 ¬ 95,11 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N$ X]7)P/ 95,11 ¬ 99,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E/GF-N5N JFY 97 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-N5A JF/ 97 ¬ 00,8 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
2000
E-N$XT X]10)2/ 94,11 ¬ 99,7 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N$¶! X]10)2/ 94,2 ¬ 95,6 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N$¶16/A X]10)4 94,5 ¬ 99,7 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N$C X]10)2/ 94,6 ¬ 99,7 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N5¶! X]10)2 97,8 ¬ 99,7 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N5¶16 X]10)2 97,8 ¬ 99,7 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-N5C X]10)2 97,8 ¬ 99,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N5XT X]10)4R 99,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N5¶! X]10)4R 99,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N5C X]10)4 99,8 ¬ K16R-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GF-N5N - 99,8 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-N5BR - 99,8 ¬ K16R-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-N5BR - 00 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-N5XT RFV 97 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
$06 ¶16{FBA#¶ìncq8028) 2000 GF-N5¶16 X]10)4Rz 00 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
$06 ¶16{FBA#Qg tø 8028) 2000 GF-N5¶16 X]10)4Rz 00 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
$07
1600
GF/GH/ABA-T5NFQ NF] 02,6 ¬ 08,6 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-$EHNFQ NF] 02,9 ¬ 08,6 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-$EHNFJ - 02,8 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
2000
GF-T5 RFN 01,10 ¬ 02,8 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-$EHRFN RFN 02,9 ¬ 03,10 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-T5RFN EV10)4 02,8 ¬ 03,10 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH/ABA-T5RFJ - 05,11 ¬ 08,6 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-T5RFK - 05,11 ¬ 08,6 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH/ABA-$EHRFJ - 05,11 ¬ 08,6 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH-$CCRFJ - 05,11 ¬ 08,6 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
$07CC
2000
GH-A$07CC EV10)4 04,4 ¬ 05,11 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
GH-N$07CC EV10)4z 04,5 ¬ 08,6 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
$08
1600
ABA-T7W5FT {140Pz|{T/Ç| 08,9 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T7C5FT {140Pz|{T/Ç| 09,6 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T75FT {145Pz|{T/Ç| 08,6 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T75FY {175Pz|{T/Ç| 08,6 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T7C5F02 {156Pz|{T/Ç| 10,3 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T75FW {120Pz| 10,4 ¬ !XQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
ABA-T75F02/T75F02¶/T7W5F02 {156Pz|{T/Ç| 10,7 ¬ VXQH22{"1) - ¡XUH22[^1j VXUH22[^1j 4
$09
1900
E-10OK X]9)A 89,5 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-10OF X]9)A 90,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-$OK X]9)A/ 90,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-$OF X]9)A/ 90,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
405
1900
E-15OFW X]9)4/ 89,3 ¬ 90,9 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-15OFV X]9)2 89,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-15OKE X]9)2 90,10 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-15OFW7 X]9)4 90,11 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
E-15OK X]9)2 90,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-15OFW X]9)4/ 90,9 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
E-15OW X]9)4 92,1 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
2000
E-O70N! X]10)4/ 93,2 ¬ 95 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-O70BR X]10)2/ 93,2 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-O70 X]10)4/ 93,2 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
406
2000
E-O8 X]10)4R 96,11 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-O8BR RFR 97 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-O9 RFR/RFN 00,3 ¬ 01,5 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
E/GF-O9BR RFR 00,3 ¬ 01,5 K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
(¯1)Ç[í¯¯5M1/ ±l`5¯/l¯´J[I,lX[H//,VX[H// M6 ±5¬¯¯¸)Ç[í¯¯5;¿]Q)3O7¸,
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
P
E
Q
G
E
Q
T
PEQGEQT
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 99 ?01?/03/06 17.??.51
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

100
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
PEQGEQT
406
2000
GF/GH-O9J4 EV10)4 01 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GF/GH-O9BRJ4 EV10)4 01 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
2200 GF/GH-O9$FZ EV12)4 02,6 ¬ K16HPR-Q11 - ¡KH1õ VKH1õ 4
3000
E-O8V Ez9)4 96,11 ¬ 99 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 6
E-O8CPV Ez9)4 96,11 ¬ 99 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 6
E-O8BRV Ez9)4 96,11 ¬ 99 K20TNR K20TT ¡K20 VK20 6
GF-O9CPV Ez9)4z 00 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
GF/GH-O9V Ez9)4z 00 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
GF-O9BRV Ez9)4z-XFX 00,6 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH-O9CPV Ez9)4z-XFX 03 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH-O9BRV Ez9)4z-XFX 03 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
407
2200
GH-O2 - 05,6 ¬ 07,5 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH-O2BR - 05,6 ¬ 07,5 VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
GH/ABA-O2CPV - 06,6 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
ABA-O2Y/O2BRY - 08,5 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 4
3000
GH/ABA-O2V - 05,6 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH/ABA-O2BRV - 05,6 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
505 2200 E-551851 - 89,11 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 4
2800 E-551154 - 89,10 ¬ T20EPR-Q - ¡T20 VT20 6
605
3000
E-6¶K /P) 90,11 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-6¶F /P) 90,11 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-6¶K - 93,11 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Z6 - 93,11 ¬ 97 K20PBR - ¡K20 VK20 6
E-Z6NV XF/ 98 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
607
3000
GF-Z8 XFX 01 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
GH-Z8XFX Ez9)4z 03 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
PJYNQQTH
ACCJA!N 3000 E-A6$ - 89,10 ¬ W16EPR-Q11 W1õTT ¡W1õ VW1õ 6
PQNT!AC GN
BQNNEV!JJE 3800 E-PH2$O - 92,3 ¬ T16EPR-Q15 - ¡T1õ VT1õ 6
F!REB!RO 5700 E-PF25B - 90,2 ¬ T16PR-Q - ¡TF1õ - 8
GRANO AN 2000 E-VB11¶ - 88,3 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
2300
E-VB21¶ - 88,5 ¬ 95 K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-PN12O - 88,5 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
2400 E-VB22E - 95,10 ¬ PT16EPR-J1$ - ¡T1õ VT1õ 4
3100 E-VB2$C - 94,11 ¬ 96 T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
GRANO PR!X 3100 E-PW1$C - 90,3 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
3400 E-PPW1$E - 92,6 ¬ T16EPR-Q - ¡T1õ VT1õ 6
PQR¶CHE
911 CARRERA
3400
GF-99666K - 97,10 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GF-99666 - 97,10 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3600
E-99$ - 93,11 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
E-99$K - 94,6 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
GH-99705·99705K - 04,8 ¬ 07,8 !K22 - ¡K22 VK22 6
ABA-99705 - 07,8 ¬ 08,7 !K22 - ¡K22 VK22 6
3800 ABA-997NA101/¶ - 08,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
911 CARRERA 2
3600
E-964AK - 90,2 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
E-964A - 90,2 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
911 CARRERA 4
3400
GF-99668K - 97,10 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GF-99668 - 97,10 ¬ 01 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3600
E-964 - 89,8 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
E-964K - 90,2 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
E-99$C4K - 96,11 ¬ 97,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 12
ABA-99705·99705K·99705KF - - !K22 - ¡K22 VK22 6
911 CARRERA 4¶
3600
E-99$C4¶ - 95,11 ¬ 97,9 K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
GF/GH-9960$ - 02 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3800 ABA-997N9701KF - - !K22 - ¡K22 VK22 6
911 CARRERA R¶ 3600 E-99$R¶ - 95,8 ¬ 97,9 K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 12
911 CARRERA ¶
3800
GH-997N9701/K - - !K22 - ¡K22 VK22 6
ABA-997N9701 - - !K22 - ¡K22 VK22 6
911 TARGE
3600
GF-9960$ - 02 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
ABA-997NA102 - 08,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
3800 ABA-997NA101 - 08,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
911 TQRBQ
3300
E-9$0K {T/Ç| 89,2 ¬ !W24 - ¡W24 - 6
E-9$0 {T/Ç| 89,2 ¬ !W24 - ¡W24 - 6
3600
E-99$T {T/Ç| 95,6 ¬ K22TNR - ¡K22 VK22 6
GF/GH-99664 64{T/Ç| 00 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
P
E
Q
G
E
Q
T
,

P
J
Y
N
Q
Q
T
H
,

P
Q
N
T
!
A
C

G
N
,

P
Q
R

C
H
E
PEQGEQT, PJYNQQTH, PQNT!AC GN, PQR¶CHE
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 100 ?01?/03/06 17.??.51
þ/

101
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
PQR¶CHE
911 TQRBQ ¶ 3600 ABA-99770/K {T/Ç| 04,8 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
3800
ABA-997NA170 N97,70{T/Ç| 09,8 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 6
ABA-997NA170 N41,70{T/Ç| 09,8 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
911GT2
3600
GF/GH-996¶64 z64 01,6 ¬ K22TNR - ¡K22 VK22 6
ABA-99770¶ - - VK22 - ¡K22 VK22 6
911GT$
3600
GF-9966$ - 99,8 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 6
GH-99667 - 00 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 6
GH-99679 - - K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
ABA-99776 - - !XQ22 - ¡XU22 VXU22 6
3800 ABA-997N9777 - 10,2 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
911GT$R¶ 3600 ABA-99776R¶ - - !XQ01-$1 - - - 6
928 GT¶ 5400 E-928N28 - 92,4 ¬ W20EPB - ¡W20 VW20 8
928 ¶ 4700 E-9282 - 80,11 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
928 ¶4 5000 E-928 - 89,12 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
944 2700 E-9444 - 88,10 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
944 ¶2
3000
E-94442K - 89,10 ¬ W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
E-94442 - 89,5 ¬ W22EPR-Q - ¡W22 VW22 4
968 3000 E-968 - 92,2 ¬ W20EPB - ¡W20 VW20 4
BQX¶TER
2500
E-986K - 96,11 ¬ 98,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-986K - 98,10 ¬ 99,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
2700
GF-98665 - 99,10 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-9862$ - 00 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GH-98725 - - !K22 - ¡K22 VK22 6
GH-98726 - - !K22 - ¡K22 VK22 6
ABA-98720 - 05,8 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 6
2900 ABA-987NA120 - 09,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
3200
GF-98667 - 99,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
GH-98624 - 00 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 6
3400
ABA-98721 - 05,8 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 6
ABA-987NA121/C - 09,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
CAYENNE 3200 GH-9PABFO ABF 04,2 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
3600 ABA-9PAN5501 - - VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
4500
GH-9PA00/A - 03 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
GH-9PA50A {T/Ç| 03 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 8
4800
ABA-9PAN4801/G - - !KH22 - ¡KH22 VKH22 8
ABA-9PAN4851A/TA {T/Ç| - VKH22 - ¡KH22 VKH22 8
CAYNAN 2700 ABA-98720 - 05,8 ¬ 08 !K22 - ¡K22 VK22 6
2900 ABA-987NA120 - 09,7 ¬ !KH22 - ¡KH22 VKH22 8
3400
ABA-98721 - 05,8 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 6
ABA-987NA121 - 09,7 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
PANANERA 4800 ABA-970N48A - 09,3 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 8
PANANERA TQRBQ 4800 ABA-970N48A {T/Ç| 09,3 ¬ VKH22 - ¡KH22 VKH22 8
PQR¶CHE
TQRBQ
3300 E-964T {T/Ç| 91,1 ¬ !W20 - ¡W20 VW20 6
3600 E-964T2 {T/Ç| 93,5 ¬ Q22P-Q - ¡Q22 VQ22 6
RENAQJT
5
1400
E-40$ Ç3) 88,5 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
E-C407 - 90,3 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
1700
E-C40G F3N 88,1 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-C408 F3N 90,3 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-B408 F3N 90,3 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-408 F3N 90,3 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
19
1700
E-J5$2 F3N 91,12 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-B5$2 F3N 92,1 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
AJP!NE 3000 E-O50$ {T/Ç| 91,1 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 6
AVANT!NE 3000 GH-EJ7X J7X 02,11 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
EXPRE¶¶
1400
E-F402 - 88,4 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
E-F407 - 91,5 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
KANGQQ 1400 GF-KCK7J K7) 01 ¬ 03,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600
GH/ABA-KCK4N K4N 03,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
ABA-KWK4N K4N 09,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
KQJEQ¶ 2500 ABA-Y2TR ÇR25QE,2TR 09,5 ¬ VFXEH20 - - VFXEH20 4
GRANO ¶CEN!C 2000 ABA-JNF4 F4 07,5 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
JAGQNA
2000
E-56F$R F3R 94,10 ¬ 97 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
GF-56F$R - 99 ¬ 01 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
GH-GF4 F4R 03,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
3000
E-56Z7X - 94,10 ¬ 96 K20TXR - - VK20Y 6
GH-GJ7X J7X 03,1 ¬ VKH16 - ¡KH1õ VKH1õ 6
P
Q
R

C
H
E
,

R
E
N
A
Q
J
T
PQR¶CHE, RENAQJT
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-15_¡j__|¸4|_03.ihdd 101 ?01?/03/06 17.??.51
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

102
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
RENAQJT
JQTEC!A 1200 GH-BO4F Q4F 03,2 ¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
1400
E-C575 - 91,10 ¬ Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 4
E-B572 - 91,10 ¬ Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 4
E-C572 - 91,9 ¬ Q16P-Q11 - ¡Q1õ VQ1õ 4
E-57E7J - 94,7 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-57E7J E7) 97 ¬ 98 Q16PR-Q - ¡Q1õ VQ1õ 4
GF/GH-BK4J K4) 01 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1600
GF-BK7N - 98,10 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-BK4N K4N 98,10 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
ABA-RK4N K4N 06,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
1800
E-C57O F7P 91,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-57F$P F3P 95,1 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-57F7P F7P 95,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-57F$PQ F3PÇ 95,8 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
2000
GF-BF4 F4 00,12 ¬ 01 !K20 - ¡K20 VK20 4
ABA-RF4C F4 09,10 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 4
3000 GF/GH-BJ7X J7X 02 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
NEGANE
1600
GF-AK4N/NE - 99 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GH/ABA-NK4N/NK4NN K4N 03 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH/ABA-KNK4N K4N 04,6 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
2000
E-AF$RO2 F3R 96,10 ¬ 98 W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-AF$R2 F3R 96,10 ¬ 98 W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-AF7RO2 F7R 96,10 ¬ 99 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-AF$RO F3R 96,6 ¬ 98 W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-AF7RO F7R 96,6 ¬ 98 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
E-AF$R F3R 96,7 ¬ 98 W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
E-AF$RJ F3R 97,4 ¬ 99 W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
GF-AF$R2 - 99 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
GH/ABA-NF4/NF4N F4R 03 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH-KNF4 F4R2 04,6 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH-NF4R2 F4R2{T/Ç| 04,10 ¬ 06,10 VK22 - ¡K22 VK22 4
ABA-NF4R2 F4R2{T/Ç| 06,10 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 4
ABA-NF4/NF4N F4 06,11 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
ABA-KNF4 F4 07,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GH/ABA-ENF4 F4 05,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
¶AFRANE 3000 E-54Z7X /7X 94,9 ¬ 97 K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 6
¶CEN!C
2000
GF-AF4J F4, G 00,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
GF-AF4J2 F4R 01 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
¶PQRT ¶P!OER 2000 E-FF7R F7R 97 ¬ 97 K20PBR - ¡K20 VK20 4
¶PQRT V6 3000 GH-BJ7X J7X 03 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
TW!NGQ
1100
E-06O7F Q7F 97,7 ¬ 98,12 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
GF-06O7F - 99 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 4
1200
E-06C$G Ç3G 95,7 ¬ 97,7 W16EP-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 4
ABA-NO4F Q4F 08,11 ¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
ABA-NO4FT Q4FT{T/Ç| 08,11 ¬ XE20HR-Q9 - - VFXEH20 4
1600 ABA-NK4N K4N 09,10 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
RQJJ¶ RQYCE
CQRN!CHE
6700
E-RO - 88,9 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-RNO - 94,1 ¬ 96 !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
GF-AK J410NT 99 ¬ !K20 - ¡K20 VK20 8
FJY!NG ¶PQR 6700 E-RNG - 94,11 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
PARKWARO 5400 GF-AO 54 12 00 ¬ KJ14CR11 - ¡K1õ VK1õ 12
6700 E-AWT - 97,1 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
PHANTQN 6700 GH-1¶68 - 04 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
¶!JVER ¶ERAPH 5400 GF-AJ 54 12 98 ¬ KJ14CR11 - ¡K1õ VK1õ 12
¶!JVER ¶P!R!T
6700
E-RR¶ - 93,2 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-RN¶ - 94,1 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-A¶ - 95,9 ¬ K16PR-Q K1õTT ¡K1õ VK1õ 8
¶!JVER ¶PQR
6700
E-¶CAZ¶ - 91,9 ¬ W16EXR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
E-RRN - 92,4 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-¶CAZN - 92,4 ¬ W16EXR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
E-RNN - 93,10 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-¶CAZJ - 95,11 ¬ W16EXR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
E-AW - 95,11 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
E-AN - 95,8 ¬ !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
E-ANY J410NT 96 ¬ 00 !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
E-ANT - 96,8 ¬ 98 !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
RENAQJT, RQJJ¶ RQYCE
R
E
N
A
Q
J
T
,

R
Q
J
J


R
Q
Y
C
E
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 10? ?01?/03/06 19.00.41
þ/

103
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
RQJJ¶ RQYCE
¶!JVER ¶PQR
6700
E-AYT J410NT 97 ¬ 00 !K16 - ¡K1õ VK1õ 8
E-¶CAZN2 - 97,4 ¬ W16EXR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
TQQR!NG
J!NQQ¶!NE
6700
E-RRW - 92,9 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
E-RNW - 94,4 ¬ !W16 - ¡W1õ VW1õ 8
RQVER
75 2500 GF-RJ25 25K 99,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
75 ¶AJQQN 2500 GH-RJ25 25K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
75 TQQRER 2500 GH-RJ25T 25K 03,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 6
114
1400
E-XP14K4 - 91,8 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XP14K2 - 91,8 ¬ 98 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
200
1800
E-RF18 - 96,12 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-RF18 - 96,7 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
216
1600
E-XWO16K Q16A8 92,12 ¬ 96 K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-XWO16 Q16A8 92,12 ¬ 96 K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-XWO16¶ Q16A8 94,12 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-XWO16K¶ Q16A8 94,12 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-RF16 16K 96,7 ¬ 00 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
220
2000
E-XW20T 20T4G{T/Ç| 92,12 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XW20T¶ 20T4G{T/Ç| 94,12 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-XWO20TG {T/Ç| - K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
416
1600
E-XWO16W Q16A8 94,12 ¬ 96 K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-RTO16 - 96,7 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
420 2000 E-XWG - 94,5 ¬ K20R-Q K20TT ¡K20 VK20 4
618 1800 E-RHF18 - 96,1 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
620
2000
E-X¶Q - 94,10 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-RHF20 F20/1 94,10 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
62$
2300
E-X¶¶ - 94,10 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-RHH2$ H23A3 94,10 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
E-RHF2$ - ¬ 98 KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
820
2000
E-X¶¶Q - 88,1 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-R¶20T - 88,6 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-X¶CK - 90,9 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
E-R¶C27A - 93,1 ¬ 97 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
825 2500 E-R¶25 - 96,3 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
827
2700
E-X¶CK - 89,8 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 6
E-R¶C27A - 93,1 ¬ KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 6
CABR!QJET 1600 E-XW16K - 96,3 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
CQQPE 1600 E-XW16 - 96,3 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
1800 E-XW18 - 96,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
G¶! E¶TATE
2000
E-XENQ - 89,6 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-XE20 - 91,4 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 4
JANO RQVER
2500
Q-JJ12J - 91,10 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
Q-JJ1$J - 93,9 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
Y-JJJ - 94,5 ¬ 95 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
3500
E-JJ22O - 91,10 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
E-JJ2$O - 92,12 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
3900
E-JJ$6O - 93,9 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
E-JJR 36Q 94,10 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
E-JO$0/$1 - 97,6 ¬ 98 W16EXR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
N!N! 1000 E-99XA1 - 89,4 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
1300
E-XJ12T - 90,7 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-XN12 - 90,9 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-XN12A - 92,1 ¬ 00 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-XN12A - 96,11 ¬ 00 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
RANGE RQVER
3900
E-JH$8O - 90,3 ¬ W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
E-JH$6O - 92,11 ¬ J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 8
E-JP42O 42Q 95,1 ¬ 99 W16EPR-Q W1õTT ¡W1õ VW1õ 8
4200 ABA-JN42¶ {z/Ç| 05,7 ¬ VK16 - ¡K1õ VK1õ 8
4300 E-JH40O - 92,11 ¬ J16CR-Q - ¡W1õ VW1õ 8
4600 E-JP46O 46Q 95,1 ¬ 99 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 8
TQQRER 1600 E-XW16W - 96,3 ¬ K20PR-Q11 K20TT ¡K20 VK20 4
1800 E-XW18W - 96,3 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
V!TE¶¶E 2700 E-X¶WK - 89,9 ¬ Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 6
¶AAB
900 16V
2000
E-AB205K - 91,9 ¬ !Q22 - ¡Q22 VQ22 4
E-AB202¶K B202z 92,3 ¬ !Q22 - ¡Q22 VQ22 4
E-AB202¶ B202z 92,3 ¬ !Q22 - ¡Q22 VQ22 4
RQJJ¶ RQYCE, RQVER, ¶AAB
R
Q
J
J


R
Q
Y
C
E
,

R
Q
V
E
R
,


A
A
B
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 103 ?01?/03/06 19.00.41
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

104
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
¶AAB
900 16V
2000
E-OB206! B206I 94,1 ¬ Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 4
E-OB204! B204I 94,10 ¬ 98 Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 4
2300
E-OB2$4! B234I 93,11 ¬ 98 !Q20 - ¡Q20 VQ20 4
E-OB2$4!K B234I 94,7 ¬ 98 !Q20 - ¡Q20 VQ20 4
2500 E-OB258! B258I 93,11 ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
900TQRBQ16V
2000
E-AB20¶ B20z{T/Ç| 93,1 ¬ !Q22 - ¡Q22 VQ22 4
E-OB204J/JK B204J{T/Ç| 96,11 ¬ 98 Q22PR-Q - ¡Q22 VQ22 4
9000 2000 E-CB208 B208 89,12 ¬ Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
2300
E-CB2$4! B234I 89,11 ¬ 95 Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 4
E-CB2$4J B234J 90,9 ¬ Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
E-CB2$4J B234I 90,9 ¬ Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
E-CB2$4R B234R 93,6 ¬ 96,12 Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
E-CB2$4E B234E 95,11 ¬ 97 Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
E-CB2$4E B234E 96,12 ¬ 97 Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
E-CB2$4R B234R 96,12 ¬ Q22PR-Q - ¡Q22 VQ22 4
3000 E-CB$08! B308I 94,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
9-$ 1800 GH-FB207 {T/Ç| 03,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
2000
GF-OB204 B204{T/Ç| 98,6 ¬ 00 Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
GF-OB205 B205{150Pz| 00,11 ¬ Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 4
GF-OB205 B205{205Pz|{T/Ç| 99,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
GH/ABA-FB207 {T/Ç| 03,1 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
GH/ABA-FB207 - - VK20 - ¡K20 VK20 4
2300
GF-OB2$4 B234 98,5 ¬ Q20PR-Q11 - ¡Q20 VQ20 4
GF-OB2$5 B235 99,11 ¬ PQ20R - ¡Q20 VQ20 4
2800 GH/ABA-FB284 - 05,11 ¬ VKH20 - ¡KH20 VKH20 6
9-5 2000 GF/GH-EB205 - 99,11 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
2300
GF/GH-EB2$5 B235E{170Pz|{185Pz|{T/Ç| 97,10 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
ABA-EB2$5 {185Pz|{T/Ç| 07,11 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
GF-EB2$5 B235E{230Pz|{T/Ç| 00,11 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
GF/GH-EB2$5 B235E{220Pz|{250Pz|{T/Ç| 00,11 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
ABA-EB2$5 {260Pz|{T/Ç| 07,11 ¬ VQ22 - ¡Q22 VQ22 4
3000 GF/GH-EB$08 B308E{T/Ç| 99,1 ¬ 03,11 K22PR-Q11 - ¡K22 VK22 6
2000 GH-EB205 B205{T/Ç| 03,5 ¬ Q22PR-Q11 - ¡Q22 VQ22 4
¶ATQRN
¶ATQRN
1900
E/GF-¶8Z 1Ç 96,11 ¬ 02 K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
E-¶8ZC 1Ç 96,11 ¬ 02 K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
GF-¶8ZC 1Ç, G 00,5 ¬ 02 K16PR-Q11 K1õTT ¡K1õ VK1õ 4
¶NART
¶NART
600
GF/GH-NC01N 13{T/Ç| 00,10 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF/GH-NC01K 13{T/Ç| 00,12 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF-NC01J 13{T/Ç| 01,4 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF/GH-NC01C 13{T/Ç| 01,10 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-450$$5 13{T/Ç| 03 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GH-NC01X {T/Ç| 03 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
¶NART CQQPE/CABR!Q 700 GH-450$$2/$$$/4$2/4$$ {T/Ç| 03 ¬ - - - - 6
¶NART RQAO¶TER 700 GH-452$$4/4524$4 {T/Ç| 03 ¬ - - - - 6
¶NART
FQRTWQ 1000
CBA-451$$1/451$80 3B21 07,10 ¬ XQ22HOR9 XUH22TT ¡XUH22 VXUH22 3
CBA-4514$1/451480 3B21 07,10 ¬ XQ22HOR9 XUH22TT ¡XUH22 VXUH22 3
ABA-451$$$ {T/Ç| 08,7 ¬ XQ22HOR9 XUH22TT ¡XUH22 VXUH22 3
¶NART
FQRFQQR
1300 GH-4540$1 135 04,9 ¬ 06,12 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
1500 GH-4540$2 1355 04,9 ¬ 06,12 K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 4
TVR
CERBERA 4000 - - 99,11 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
4200 - - 02,2 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
4500 - - 99,11 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
CH!NAERA 4000 - - 95,3 ¬ 02,1 !W22 - ¡W22 VW22 8
4500 - - 95,3 ¬ 02,1 !W24 - ¡W24 - 8
5000 - - 95,3 ¬ 99,11 !W22 - ¡W22 VW22 8
GR!FF!TH 4000 - - 93,3 ¬ 99,11 !W22 - ¡W22 VW22 8
5000 - - 93,3 ¬ 02,1 !W22 - ¡W22 VW22 8
TANQRA 3600 - - 02,2 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
TQ¶CAN 3600 - zP6 00,11 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
4000 - zP6 00,11 ¬ XQ24EPR-Q - ¡XU24 VXU24 6
VQJK¶WAGEN
EQ¶
2000
ABA/GH-1FBWA BVA{T/Ç| 06,10 ¬ 09,1 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1FCAW ÇAV{T/Ç| 09,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200 ABA/GH-FBQB B]B 06,10 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
¶AAB, ¶ATQRN, ¶NART, TVR, VQJK¶WAGEN

A
A
B
,


A
T
Q
R
N
,


N
A
R
T
,

T
V
R
,

V
Q
J
K

W
A
G
E
N
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 104 ?01?/03/06 19.00.41
þ/

105
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
VQJK¶WAGEN
BQRA
2000
GF-1JAPK APK 99,9 ¬ 02,9 VK20 - ¡K20 VK20 4
GH-1JAZJ A/) 02,9 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
2300
GF-1JAGZ AG/ 99,9 ¬ 01,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 5
GF/GH-1JAQN AÇN 01,9 ¬ VKA16 - - VKA1õ 5
2800
GF-1JAQEF A]E 00,10 ¬ 01,7 VKA16 - - VKA1õ 6
GF/GH-$BANXF ANX 01 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF/GH-1JBOEF BQE 01,9 ¬ 05,2 VKA16 - - VKA1õ 6
CQRRAOQ 2000 E-509A 9A 92,10 ¬ K22PBR-¶ - ¡K22 VK22 4
2900 E-50ABV ABV 92,4 ¬ K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
CRQ¶¶PQJQ 1200 OBA-6RCBZW ÇB/{T/Ç| 10,6 ¬ - - - - 4
1600 GH/ABA-9NBT¶ BTz 07,9 ¬ VKA20 - - VKA20 4
GQJF 1800 E-1G1PE 1P 89,1 ¬ W20EPB - ¡W20 VW20 4
GQJF$
1800
E-1HAB¶ ABz 92,3 ¬ 94,9 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAOZ AQ/ 94,10 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2000
E-1H2E 2E 92,3 ¬ 94,9 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HABF ABF 92,10 ¬ 98,7 !K20 - ¡K20 VK20 4
E-1E2EK 2E 94,2 ¬ 94,9 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1EAOYK AQY 94,10 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAOY AQY 94,10 ¬ 96 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1EAGGK AGG 96,1 ¬ 98,7 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAGG AGG 96,1 ¬ 98,7 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2800 E-1HAAA AAA 92,10 ¬ 98,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GQJF4
1600
GF-1JAEH AEH 98,8 ¬ 01,7 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-1JAVQ AV] 01,7 ¬ 02,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-1JBFQ BFÇ 02,8 ¬ 04,6 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
1800
GF-1JAGN AGN 98,8 ¬ 99 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-1JAQN A]N 01,9 ¬ 02,8 VK20 - ¡K20 VK20 4
GH-1JAQN A]N 03 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 4
GF-1JAGQ AG]{T/Ç| 98,8 ¬ 01 VK20Y - - VK20Y 4
2000
GF-1JAPK APK 98,8 ¬ 02,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-1EAGG AGG 99,2 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
GH-1JAZJ A/) 03,10 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
3200 GH-1JBFHF BFH 03 ¬ 06,2 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GQJF5
1400
ABA-1KBJG BJG{T/Ç| 07,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KBNY BNY{T/Ç| 08,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KCAX ÇAX{T/Ç| 08,6 ¬ 10,2 VK20Y - - VK20Y 4
1600
GH-1KBAG BAG 04,4 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GH-1KBJP BJP 04,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
2000
GH1-KAXW AXV 04,6 ¬ 04,9 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-1KBJX BJR 05,10 ¬ 06,2 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-1KBJX BVY 06,2 ¬ 07,10 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-1KAXX BVA{T/Ç| 05,5 ¬ 06,2 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KAXX BVA{T/Ç| 07,8 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KBYO BYQ{T/Ç| 08,10 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
3200 ABA/GH-1KBQBF B]B 06,2 ¬ VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GQJF6 1200 OBA-1KCBZ ÇB/{T/Ç| 10,6 ¬ - - - - 4
1400
ABA-1KCAX ÇAX{T/Ç| 09,4 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
OBA-1KCAX ÇAX{T/Ç| 10,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KCAV ÇAV{z/Ç+T/Ç| 09,4 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
OBA-1KCAVK BJF 11,10 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
ABA-1KCOJF ÇQJ{T/Ç| 10,3 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KCCZ ÇÇ/{T/Ç| 09,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
GQJF PJQ¶ 1600 GH-1KBJP BJF 04,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
2000 GH-1KBJX BJX 05,10 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
JETTA
1400
ABA-1KBJG BJG 07,10 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1KCAV ÇAV{z/Ç+T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
GH-1KBJX BJX 05,10 ¬ 07,10 VKA16 - - VKA1õ 4
GH/ABA-1KAXX BVA{T/Ç| 06,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
JQPQ
1400
GF-6XAQA A]A 01,7 ¬ 02,9 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GH-6XBBY BBY 02,9 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
1600 GH-6EAVY AVY 03,4 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
NEW BEETJE 1600 ABA/GH-9CBF¶ BFz 04,10 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
1800
GF-9CAVC AVÇ 00,4 ¬ 02,2 VK20 - ¡K20 VK20 4
GF/GH-9CAWQ AV]{T/Ç| 02,6 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
GF-9CAQY AÇY 99,9 ¬ 02,8 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
ABA/GH-9CAZJ A/) 02,8 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
ABA/GH-1YAZJ A/) 03,5 ¬ VKA16 - - VKA1õ 4
VQJK¶WAGEN
V
Q
J
K

W
A
G
E
N
(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸,
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 105 ?01?/03/06 19.00.4?
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

106
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
VQJK¶WAGEN
PA¶¶AT
1800
E-$BAOR AQR 97,8 ¬ 99 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
E-$BAEB AEB{T/Ç| 97,8 ¬ 99 K20PBR-¶10 - - VK20Y 4
GF-$BAPQ AP]{T/Ç| 98 ¬ 01,10 VK20Y - - VK20Y 4
GF-$BAPT APT 99,1 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
ABA-$CBZB B/B{T/Ç| 08,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
E-$A2E 2E 94,2 ¬ 94,12 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-$AAOY AQY 94,10 ¬ 97,7 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
GF,/GH-$BAZN A/N 02,4 ¬ 06,4 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
ABA/GH-$CBVY BVY 06,4 ¬ 08,1 VKA16 - - VKA1õ 4
ABA/GH-$CAXX BVA{T/Ç| 06,4 ¬ 08,1 VK20Y - - VK20Y 4
ABA-$CCAW ÇAV{T/Ç| 08,5 ¬ - - - - 4
2300 GF/GH-$BAZX A/X 01,10 ¬ 06,4 VKA16 - - VKA1õ 5
2800
E-$1AAA AAA 92,10 ¬ 94,1 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-$AAAA AAA 94,2 ¬ 97,7 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
E-$BACKF AÇK 98,4 ¬ 99 K20PBR-¶10 - - VK20Y 6
GF-$BAPRF APR 99,3 ¬ 01 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF/GH-$BANX ANX 01,10 ¬ 06,4 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
GF/GH-$BANXF ANX 01,9 ¬ 06,4 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
3200 ABA/GH-$CAXZF AX/ 06,7 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
3600 ABA-$CBW¶F BVz 08,9 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
4000 GH-$BBONF BQN 02,5 ¬ 06,4 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 8
PA¶¶AT CC
2000
ABA-$CCAWC ÇAV{T/Ç| 08,11 ¬ 10,3 - - - - 4
ABA-$CCCZC ÇÇ/{T/Ç| 10,3 ¬ - - - - 4
3600 ABA-$CBW¶C BVz 08,11 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
PQJQ 1200 OBA-6RCBZ ÇB/{T/Ç| 10,6 ¬ - - - - 4
1300 E-80NZ N/ 88,6 ¬ W20EP-Q - ¡W20 VW20 4
1400
E-6NAFH AFH 96,9 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-6NAHW AHV 00,5 ¬ 02,3 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GH-9NBBY BBY 02,6 ¬ 04,10 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-9NBKY BKY 04,10 ¬ 07,10 KJ20CR-J11 K20TT ¡K20 VK20 4
ABA-9NBQO B]Q 07,10 ¬ 09,10 VKA20 - - VKA20 4
ABA-6RCGG ÇGG 09,10 ¬ VKA20 - - VKA20 4
1600
E-6NAEE AEE 95,9 ¬ 99 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-6NAH¶ AHz 96,5 ¬ 99 W16ETR-¶{"2) - ¡W1õ VW1õ 4
GF-6NARC ARÇ 00,5 ¬ 04,10 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
ABA/GH-9NBT¶ BTz 06,4 ¬ VKA20 - - VKA20 4
1800 ABA-9NBJX B)X{T/Ç| 05,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
¶C!RQCCQ 1400 ABA-1$CAV ÇAV{T/Ç·z/Ç| 09,5 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
2000
ABA-1$CAW ÇAV{T/Ç| 09,5 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1$CCZ ÇÇ/{T/Ç| 10,1 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1$COJ ÇQJ{T/Ç| 10,2 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
¶HARAN 2800 E-7NAAA AAA 96,8 ¬ 03,9 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
T!GQAN
2000
ABA-5NCAW ÇAV{T/Ç| 08,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-5NCCZ ÇÇ/{T/Ç| 10,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
TQQAREG
3200
GH-7JAZZ¶ A// 03,9 ¬ 04,8 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
GH-7JBNV¶ BNV 04,8 ¬ 07,5 VXQ22 - ¡XU22 VXU22 6
3600 ABA-7JBHK¶ BHK 07,5 ¬ VXQH22 - ¡XUH22 VXUH22 6
4200
GH-7JAXQ¶/7JAXQA AXÇ 03,9 ¬ 07,5 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 8
ABA-7JBARA BAR 07,5 ¬ VKB20 - - VKB20 8
6000 GH-7JBJNA B)N 05,7 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 12
TQQRAN
1400
ABA-1TBNY BNY{T/Ç| 07,4 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1TBJG BJG{T/Ç| 07,4 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
ABA-1TCAV ÇAV{z/Ç+T/Ç| 09,9 ¬ VK20Y - - VK20Y 4
1600
GH-1TBJP BJF 04,7 ¬ K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GH-1TBAG BAG 04,4 ¬ 04,7 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
2000
GH-1TAXW AXV 04,4 ¬ 04,7 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-1TBJX BJX 04,7 ¬ 06,5 VKA16 - - VKA1õ 4
GH-1TBJX BVY 06,5 ¬ 07,4 VKA16 - - VKA1õ 4
VANAGQN
2500
E-70AAF AAF 93,5 ¬ W16EPB10 W1õTT ¡W1õ VW1õ 5
E-70ACQ AÇ] 94,2 ¬ 96,4 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 5
GF-70ACQC AÇ] 96,5 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 5
E-7OAET AET 96,11 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 5
VENTQ
1800
E-1HAB¶ ABz 92,3 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAOZ AQ/ 94,10 ¬ 98 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2000
E-1H2E 2E 92,3 ¬ 94,9 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAOY AQY 94,10 ¬ 98 W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
E-1HAGG AGG 96,1 ¬ W20EPBR-¶ - ¡W20 VW20 4
2800 E-1HAAA AAA 92,10 ¬ 97 K20TXR K20TT[^þj ¡K20 VK20 6
VQJVQ
480 1700 E-4B18 - 88,6 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
(¯/) 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¶þ`[I,(¯z) 5·¯¬Pj¯¯5lvo¶þ¯/7¸, VQJK¶WAGEN, VQJVQ
V
Q
J
K

W
A
G
E
N
,

V
Q
J
V
Q
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 106 ?01?/03/06 19.00.4?
þ/

107
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
VQJVQ
740 2000 E-7B200/B B200 91,1 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
2300 E-7TB2$0/W B230 89,4 ¬ W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
850
2400
E-8B5254 B2554 92,3 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5252 B5252 92,9 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5254W B5254 93,8 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5252W B5252 93,8 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
2300 E-8B52$4/W B5234{T/Ç| 93,8 ¬ 95,7 !K22 - ¡K22 VK22 5
940
2300
E-9B2$0W B230 90,8 ¬ 97 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-9B2$0 B230 90,8 ¬ 97 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
E-9B2$0/W B230{T/Ç| ¬ 95 W20EPR-Q - ¡W20 VW20 4
960
2500
E-9B6254W B6254 94,9 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-9B6254 B6254 94,9 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
2900
E-9B6$04W B6304 91,1 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
E-9B6$04/E B6304 91,1 ¬ 96 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
C$0 2000 CBA-NB4204¶ B4204z 09,3 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 4
2400 CBA-NB5244 B5254 07,7 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 5
2500 OBA-NB5254 B5254{T/Ç| 07,7 ¬ - - - VKH20Y 5
C70
2300
E-8B52$4K B5234T3{T/Ç| 97,5 ¬ 99,11 - - ¡K22 VK22 5
GF-8B52$4K B5234{T/Ç| 99,7 ¬ 00 - - - VK20Y 5
TA-8B52$4K B5234{T/Ç| 04,7 ¬ 06,12 - - - VK20Y 5
2400
CBA-NB5244 B5254 10,4 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 5
E-8B5254K B5254T{T/Ç| 98,9 ¬ 99,7 - - ¡K22 VK22 5
GF-8B5244K B5244{T/Ç| 99,7 ¬ 01,10 - - - VK20Y 5
GF-8B5244K B5244{T/Ç| 01,1 ¬ 01 - - - VK20Y 5
GH-8B5244K B5244{T/Ç| 01,10 ¬ 04,7 - - - VK20Y 5
CBA-NB5244 B5254 06,12 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 5
2500 OBA-NB5254 B5254{T/Ç| 06,12 ¬ - - - VKH20Y 5
¶40
1800
E-4B4184W - 98 ¬ 99 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-4B4184 - 99,7 ¬ 00 K20PBR - ¡K20 VK20 4
1900 E-4B4194 B4194{T/Ç| 98 ¬ 99 VK20Y - - VK20Y 4
2000
E-4B4204 - 98 ¬ 99 K20PBR-¶10 - ¡K20 VK20 4
GF-4B4204 {T/Ç| 99,7 ¬ 02 K20PBR - ¡K20 VK20 4
GH-4B4204 B4204z2 02,7 ¬ 04,5 K20PBR - ¡K20 VK20 4
CBA-NB4204¶ B4204z 09,3 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 4
2400
QA-NB5244 B5244 04,5 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 5
CBA-NB5244 B5244 04 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 5
2500 QA-NB5254 B5254{T/Ç| 04,5 ¬ - - - VKH20Y 5
2400 CBA-NB5244 B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VKH20Y 5
2500
CBA-NB5244 B5244 04,10 ¬ K20HR-Q11 - ¡KH20 VKH20 5
OBA-NB5254A B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VKH20Y 5
¶60
2300
GH-RB52$4 B5234{T/Ç| 01,1 ¬ 01 - - - VK20Y 5
TA-RB52$4 B5234{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VKH20Y 5
2400
GH-RB5244 B5244 01,1 ¬ 05,1 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
GH-RB5244 B5244{T/Ç| 01,1 ¬ 01,10 - - - VK20Y 5
TA-RB5244 B5244 01,10 ¬ - ¡K20 VK20 5
TA-RB5244 B5244{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VK20Y 5
TA-RB5244A B5244{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VK20Y 5
JA-RB5244 B5244 02,1 ¬ 05,1 K20PBR - ¡K20 VK20 5
CBA-RB5244T B5244T{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-RB5244 B5244 05,1 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 5
2500
JA-RB5254A B5254{T/Ç| 02,11 ¬ - - - VK20Y 5
JA-RB5254 B5254{T/Ç| 03,5 ¬ 04,10 - - - VK20Y 5
CBA-RB5254A B5254{T/Ç| 05,8 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-RB5254 B5254{T/Ç| 05,11 ¬ - - - VK20Y 5
¶60R 2500 CBA-RB5254A B5254{T/Ç| 05,8 ¬ - - - VKH20Y 5
¶70 2300 E-8B52$4 B5234{T/Ç| 97,2 ¬ - - - VK20Y 5
2400
GF-8B5244 B5244 99,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
GF-8B5244 B5244{T/Ç| 99,7 ¬ - - - VK20Y 5
2500
E-8B5252 B5252 97,2 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5254 B5254 97,2 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
2400 E-8B5254 B5254{T/Ç| 97,2 ¬ - - - VK20Y 5
¶80
2400
GF-TB5244 B5244 98,12 ¬ 00,8 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
GH-TB5244 B5244 00,8 ¬ 01,10 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
2500 OBA-AB5254 B5254{T/Ç| 09,4 ¬ - - - VKH20Y 5
2800
GF-TB6284 B6284{T/Ç| 98,8 ¬ 01,10 - - - VK20Y 6
JA-TB6284 B6284T{T/Ç| 02 ¬ !K22 - ¡K22 VK22 6
2900
GF-TB6$04 B6304 99,7 ¬ 00 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
GF-TB6294 B6294 99,7 ¬ 01,10 K20PRR - ¡K20 VK20 6
JA-TB6294 B6294 01,10 ¬ K20PRR - ¡K20 VK20 6
JA-TB6294 B6294{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VK20Y 6
VQJVQ
V
Q
J
V
Q
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 107 ?01?/03/06 19.00.4?
/
¸¸]vÇM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,{M¬':OJI¯·,[M`·1^¯¯,¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
þ/

108
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
Ø ®
íÇqql
®þQ
((
Ø @ Q J
Vqhìclq (Çqq
32S2QJ
[nQìnq
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
VQJVQ
¶80
3000
OBA-AB6$04T{ Øÿ@®¶6©´1$4000¢@) B6304T{T/Ç| 09,7 ¬ - - - VKH20Y 6
OBA-AB6$04T{ Øÿ@®¶6©´1$4001¢@) B6304T{T/Ç| 09,7 ¬ FK20HQR10{Vølvø) - VFKH22 6
CBA-AB6$04T B6304T{T/Ç| 10,7 ¬ - - - - 6
3200 CBA-AB6$24 B6324 06,11 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
4400 CBA-AB8444 B8444 06,11 ¬ VK20 - ¡K20 VK20 8
¶90 2500 E-986254 - 97,1 ¬ 98,12 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
3000 E-986$04 - 97,1 ¬ 98,12 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
V40
1800
E-4B4184W B4184z 97,10 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
GF-4B4184W - 99,7 ¬ 00 K20PBR - ¡K20 VK20 4
1900 E-4B4194W B4194{T/Ç| 97,10 ¬ - - - VK20Y 4
2000
E-4B4204W B4204 97,10 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
GF-4B4204W B4204{T/Ç| 99,7 ¬ - - - VK20Y 4
GF-4B4204W B4204 99,7 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
GH-4B4204W B4204T{T/Ç| 02,7 ¬ - - - VK20Y 4
GH-4B4204W B4204 02,7 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 4
V50 2000 CBA-NB4204¶ B4204z 09,3 ¬ VT20 - ¡T20 VT20 4
2400
QA-NB5244 B5244 04,5 ¬ !KH22 - ¡KH22 VKH22 5
CBA-NB5244 B5244 04,6 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 5
2500
QA-NB5254 B5254{T/Ç| 04,5 ¬ - - - VKH20Y 5
CBA-NB5254A B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VKH20Y 5
OBA-NB5254A B5254{T/Ç| 05,8 ¬ - - - VKH20Y 5
OBA-NB5254 B5254{T/Ç| 05,8 ¬ - - - VKH20Y 5
V70 1600 OBA-BB4164TW B4164T 11,10 ¬ - - ¡TV22 - 4
2000 CBA-BB4204TW B4204T 11,10 ¬ - - ¡TV22 - 4
2300
E-8B52$4W B5234{T/Ç| 97,7 ¬ 99 VK22 - ¡K22 VK22 5
E-8B52$4AW B5234{T/Ç| 97,7 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 5
GH-¶B52$4W B5234{T/Ç| 00,4 ¬ VK22 - ¡K22 VK22 5
TA-¶B52$4W B5234{T/Ç| 02,1 ¬ - - - VK20Y 5
2400
E-8B5252W B5255 97,2 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5254W B5254{T/Ç| 97,1 ¬ 99 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
E-8B5254AW B5254{T/Ç| 97,3 ¬ 99 K20PR-Q - - VK20Y 5
E-8B5254AWJ B5254{T/Ç| 98,9 ¬ - - - VK20Y 5
GF-8B5244W B5244 99,7 ¬ K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 5
NA-8B5252W B5252{Bí-FµqÌ| 99,7 ¬ - - - - 5
GF-8B5244AW B5244{T/Ç| 99,7 ¬ - - - VK20Y 5
GF-8B5244AWJ B5244T{T/Ç| 99,7 ¬ - - - VK20Y 5
NA-8B5244W B5244{Bí-FµqÌ| 99,7 ¬ - - - - 5
GH-¶B5244W B5244{T/Ç| 00,4 ¬ - - - VK20Y 5
GH-¶B5244W B5244 00,7 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 5
TA-¶B5244W B5244{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VK20Y 5
TA-¶B5244W B5244 01,10 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 5
TA-¶B5244AW B5244{T/Ç| 01,10 ¬ - - - VK20Y 5
JA-¶B5244W B5244 02,1 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 5
JA-¶B5254W B5254{T/Ç| 03,5 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-¶B5244TW B5244{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-¶B5244W B5244 05,1 ¬ K20PBR - ¡K20 VK20 5
JA-¶B5254AW B5254{T/Ç| 02,11 ¬ - - - VKH20Y 5
2500
CBA-¶B5254W B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-¶B5254AW B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
OBA-BB5254W B5254{T/Ç| 08,1 ¬ - - - VKH20Y 5
3000
OBA-BB6$04TW B6304T{T/Ç| 07,11 ¬ - - - VKH20Y 6
CBA-BB6$04TW B6304T{T/Ç| 07,11 ¬ - - - - 6
3200 CBA-BB6$24W B6324 07,11 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
V90 2500 E-9B6254W - 97,1 ¬ 98,12 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
3000 E-9B6$04W - 97,1 ¬ 98,12 K20PR-Q K20TT ¡K20 VK20 6
XC60 2000 CBA-OB4204TXC B4204T{T/Ç| 10,8 ¬ - - - - 5
3000
CBA-OB6$04TXC{ Øÿ@®¶6©´1$4999¢@) B6304T{T/Ç| 09,6 ¬ - - - VKH20Y 6
CBA-OB6$04TXC{ Øÿ@®¶6©´1$5000¢@) B6304T{T/Ç| 09,6 ¬ FK20HQR10{Vølvø) - - VFKH20 6
XC70
2500
JA-¶B5254AWJ B5254T2 02,11 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-¶B5254AWJ B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
3000
CBA-BB6$04TXC{Øÿ@®¶5©´94000¢@) B6304T{T/Ç| 09,7 ¬ VKH22 - ¡KH22 VKH22 6
CBA-BB6$04TXC{Øÿ@®¶5©´94001¢@) B6304T{T/Ç| 09,7 ¬ FK20HQR10{Vølvø) - - VFKH20 6
3200 CBA-BB6$24XC B6324 07,11 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
XC90
2500
JA-CB5254AW B5254{T/Ç| 03,5 ¬ - - - VK20Y 5
CBA-CB5254AW B5254{T/Ç| 04,10 ¬ - - - VK20Y 5
2900 JA-CB6294AW B6294T{T/Ç| 03,5 ¬ - - - VK20Y 6
3200
CBA-CB6$24AW{Øÿ@®¶6©´568000¢@) B6324 06,10 ¬ !KH20 - ¡KH20 VKH20 6
CBA-CB6$24AW{Øÿ@®¶6©´568001¢@) B6324 06,10 ¬ FK20HQR10{Vølvø) - - VFKH20 6
4400 CBA-CB8444AW B8444 05,8 ¬ - - - VK20Y 5
VQJVQ
V
Q
J
V
Q
?01?-16_¡j__|¸4|_04.ihdd 108 ?01?/03/06 19.00.4?
g@
¸þ

KAVAzAKI
1OU+
109
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
50 K¶- 88,1 ¬ 90,3 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
50 K¶R- 90,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
60 KX60 93,1 ¬ 93,12 - ¡W27 ¡W01- g - 1
60 KX60 ¬ 92 - ¡W27 ¡W01- g - 1
60 KX60 94,8 ¬ 99 - ¡W27 ¡W01- g - 1
65 KX65 00,8 ¬ - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
80 K¶- 88,1 ¬ 90,3 - ¡W24 ¡W01- g W24EPR-Q 1
80 K¶R- 90,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
80 KX80/ 82,10 ¬ 91,7 - ¡W27 ¡W01- g - 1
80 KX80/ 91,8 ¬ 94,6 - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
80 KX80/ 94,7 ¬ 96,7 - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
80 KX80/ 96,7 ¬ 00,8 - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
85 KX85/ 00,8 ¬ - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
110 KJX110{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"$) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
110 KJX110 01,12 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
110 KJX110J 09,11 ¬ JX110 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
110 K¶R110{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"$) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
110 K¶R110 02,11 ¬ 08 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
125 O-TRACKER125 09,12 ¬ JX125ÇE ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 EJ!N!NATQR125 97,7 ¬ 08 BN125AE ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 KOX125¶R 90 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 KJX125 09,12 ¬ JX125ÇE ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 KNX125 86 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
125 KX125 90,8 ¬ 91,8 - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
125 KX125 91,9 ¬ 93,7 - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
125 KX125 93,7 ¬ 94,7 - ¡W24 ¡W01- g !W24 1
125 KX125 94,7 ¬ 03,7 - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 KX125 03,8 ¬ - - ¡W01-27 !W01-27 1
150 CERP!CQ ¶E 98,7 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
150 EP¶!JQN150 02,3 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
150 KRR150¶E 98,6 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
200 KOX200R 88 ¬ 91,11 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 KOX200R 91,12 ¬ 94 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 KOX200/¶/¶R 89,1 ¬ 94 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 KNX200 87,2 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
220 BAYQQ220 - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
220 KOX220¶R/R 94,4 ¬ - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
220 KJF220 - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
250 250TR 02,2 ¬ 07 B)250AE ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
250 250TR 07,2 ¬ B)250AE ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 BAJ!Q¶/ 91,4 ¬ 07 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
250 CA¶QAJ ¶PQRT250 85 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EP-Q9 2
250 O TRACKER 98,2 ¬ 08,3 JX250QE ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 O TRACKER X 08,4 ¬ JX250QE ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 EJ!N!NATQR250/¶E/JX 87 ¬ 98 - ¡UF24 - Q24F¶R-Q 2
250 EJ!N!NATQR250V 98,1 ¬ 07 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 2
250 EP¶!JQN250 02,3 ¬ 03 - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
250 EP¶!JQN250 04 ¬ 06 - ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
250 E¶TREJJA 07,2 ¬ B)250AE ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 E¶TREJJA CQ¶TQN/R¶ 96,3 ¬ 06 B)250AE ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
250 E¶TREJJA/R¶ 92,5 ¬ 06 B)250AE ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
250 GPZ250 83 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EP-Q9 2
250 GPZ250R 85 ¬ - ¡UF24 - Q24F¶-Q 2
250 KOX250¶/R 90 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
250 KOX250¶R 91 ¬ 92 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
250 KOX250¶R 92 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
250 KJ250 82,11 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
250 KJ250R 84 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EP-Q9 1
250 KJE250ANHEJQ 93 ¬ 95 - ¡UF24 - Q24F¶R-Q 2
250 KJX250 98,2 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 KJX250E¶/¶R/R 94,3 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 KJX250R/¶R ¬ 94,3 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 KR-1 88 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 KR-1R 89 ¬ - ¡W$1 ¡W01- g W$1E¶R-Q 2
250 KR-1¶ 89 ¬ - ¡W$1 ¡W01- g W$1E¶R-Q 2
250 KR250/¶ 84,4 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 2
250 KX250 90,9 ¬ 91,8 - ¡W27 ¡W01- g - 1
250 KX250 91,9 ¬ 92 - - ¡W01-27 !W01-27 1
50-250cc
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
(¯±)Kl1/(Ƕ5¯·¯`5^^1¬^1
?01?-17_¡j__}?_kawasaki.ihdd 109 ?01?/03/06 19.03.17
g@
¸þ
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,

KAVAzAKI
1OU+
110
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
250 KX250 94 ¬ 94 - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
250 KX250 94,7 ¬ 96,7 - ¡W24 ¡W01-24 !W24 1
250 KX250 96,7 ¬ 98,6 - ¡W22 ¡W01- g !W22 1
250 KX250 98,7 ¬ 00,7 - ¡W24 ¡W01-24 !W24 1
250 KX250 00,8 ¬ 04,7 - ¡W24 ¡W01-24 !W24 1
250 KX250 04,8 ¬ - ¡WN24 ¡WN01-24 !WN24 1
250 KX250F 04 ¬ 05 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 KX250F 06 ¬ 10 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 KX250F 10,8 ¬ KX250 ¡U24A ¡U01- g - 1
250 N!NJA 250R 08,4 ¬ EX250KE ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
250 ¶QPER¶HERPA 97,2 ¬ 07 KJ250GE ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 Z250F¶/JTO 82,12 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
250 Z250FT 79 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
250 Z250JTO BEJT OR!VE 84 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
250 Z250JTO TW!N 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
250 ZXR250/R 89,2 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
250 ZZ-R250 90 ¬ - ¡UF24 - Q24F¶R-Q 2
300 BAYQQ{QQAO) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
300 KJF{QQAO) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
300 KJX$00R 96,3 ¬ - ¡U24 ¡U01-24 Q24E¶R-N 1
300 NQJE500{QQAO) - - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
360 KVF$60{QQAO) 02,6 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 BAYQQ400{QQAO) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 EJ!N!NATQR400 86,2 ¬ 88,3 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
400 EJ!N!NATQR400/¶E/JX 88,3 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
400 EN400TW!N 85 ¬ 88,11 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 EN400TW!N 88,12 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
400 ER-4n/AB¶ 10,8 ¬ ER400BE ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
400 EX-4 94 ¬ 95 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
400 FX400R 85 ¬ 89,5 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
400 FX400R 89,6 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
400 GPZ400/F 83 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EP-Q9 4
400 GPZ400R 85,2 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
400 GPZ400¶ 86 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 2
400 KH400 76 ¬ - ¡WF24 - W24F¶-Q 3
400 KJE400 - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
400 KJF400{QQAO) - - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
400 N!NJA 400R/AB¶ 10,8 ¬ ER400BE ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
400 VQJCAN 95 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
400 VQJCAN400 91 ¬ 94,3 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
400 VQJCAN400 94 ¬ 94 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
400 VQJCAN400CJA¶¶!C 95,12 ¬ 03 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
400 VQJCAN400OR!FTER 99,2 ¬ 03 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
400 W400 06,3 ¬ 08 - ¡U24A ¡U01- g Q24EPR9 2
400 XANTHQ¶400 92,4 ¬ 95 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
400 Z400FX 79,4 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 Z400GP 82,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 Z400JTO/BEJT OR!VE 79 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22E¶-Q 2
400 Z400JTO- 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 ZEPHYR ; 96,3 ¬ 08 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
400 ZEPHYR400 89,4 ¬ 95 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
400 ZRX400/ 94,2 ¬ 08 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
400 ZX-4 88 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
400 ZXR400/R 89,3 ¬ - ¡U27A ¡U01-$1 Q27ETR 4
400 ZZ-R400 90 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
450 KJX450R 08,1 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
450 KX450F 06 ¬ 08 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
450 KX450F 09 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
450 KX450F 10,8 ¬ KX450 ¡U24A ¡U01- g - 1
450 NQJE1000 {QQAO) - - ¡X22 ¡XU01- g X20E¶-Q 2
500 EN500 90 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
500 ER-5 - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
500 KJE500{!mgørt) - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
500 KX500{!mgørt) 83 ¬ - ¡W24 ¡W01- g - 1
600 EJ!N!NATQR600 - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
600 GPX600R - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
600 GPZ600R 85 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
600 KJ600R 84 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250-600cc
?01?-17_¡j__}?_kawasaki.ihdd 110 ?01?/03/06 19.03.18
g@
¸þ

KAVAzAKI
1OU+
111
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
600 N!NJA ZX-6R{!mgørt) 95 ¬ 02 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
600 N!NJA ZX-6RR RACE BA¶E 04 ¬ 06 - ¡U$1 ¡U01-$1 - 4
600 N!NJA ZX-6R RACE BA¶E 07 ¬ - ¡U$1 ¡U01- g !Q$1 4
600 N!NJA ZX-6RR{!mgørt) 03 ¬ 06 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
600 N!NJA ZX-6R{!mgørt) 07 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 ZZ-R600 90 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
636 N!NJA ZX-6R{!mgørt) 03 ¬ 06 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
650 650R¶ - - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
650 ER-6n{!mgørt) 06 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
650 ER-6f{!mgørt) 06 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
650 KJR650 87 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
650 KJX650/R 93 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 N!NJA 650R{!mgørt) - - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
650 VER¶Y¶{!mgørt) 07 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 2
650 W650 99,2 ¬ 08 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
750 EJ!N!NATQR750 85,12 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 GPX750R 87 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 GPZ750/F 83 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 4
750 GPZ750R 84,6 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 GPZ750 TQRBQ 83 ¬ 85 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 4
750 N!NJA ZX-7R/RR{!mgørt) 96 ¬ - ¡U27 RU01-$1 Q27E¶R-N 4
750 VZ750TW!N 85 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 Z750{!mgørt) 04 ¬ 10 - ¡U27A ¡U01-$1 Q27ETR 4
750 Z750Føur{A4/5) 76 ¬ 77 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
750 Z750Føur{O1) 77 ¬ 78 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
750 Z750FX{O2/$) 79 ¬ 80 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
750 Z750R¶{Z2/A) 73 ¬ 75 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
750 Z750GP/¶PECTER 82,8 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
750 ZEPHYR750 90,8 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
750 ZEPHYR750R¶ 96,2 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
750 ZR-7/¶ 99,3 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
750 ZR750C 90,1 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
750 ZXR750 89,1 ¬ 95 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
800 VN800/CJA¶¶!C{!mgørt) - - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
800 VQJCAN800/CJA¶¶!C 95 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
800 VQJCAN800OR!FTER 99,2 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
800 W800 11,2 ¬ E)800AE ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
900 900¶ugqr4{Z1) 73 ¬ 73 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
900 GPZ900R 84 ¬ 03 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
900 N!NJA ZX-9R{!mgørt) 94 ¬ - ¡U27A ¡U01-$1 Q27ETR 4
900 VQJCAN900CQ¶TQN/CJA¶¶!C 07,2 ¬ 09 VN900BE ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 2
900 VN900CJA¶¶!C{!mgørt) 06 ¬ VN900BE ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 2
900 Z1{Z1A/B) 74 ¬ 75 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
900 Z900 76 ¬ 76 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
1000 1000GTR{!mgørt) 86 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
1000 GPZ1000RX{!mgørt) 86 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
1000 KZ1000PQJ!CE{!mgørt) 82 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1000 N!NJA 1000/AB¶{!mgørt) 11 ¬ /XT00 ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1000 N!NJA ZX-10R{!mgørt) 04 ¬ 10 - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1000 N!NJA ZX-10R/AB¶{!mgørt) 11 ¬ /XT00 ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1000 Z1000{!mgørt) 03 ¬ 06 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1000 Z1000{!mgørt) 07 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1000 Z1000/Nk 77 ¬ 80 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
1000 Z1000F! 77 ¬ 80 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
1000 Z1000{J) 81 ¬ 83 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1000 Z1000R 82 ¬ 83 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1000 Z1R 78 ¬ 78 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
1000 Z1R- 79 ¬ 80 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 4
1000 ZX-10{!mgørt) 87 ¬ 90 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
1100 GPz1100 83 ¬ 85 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1100 GPZ1100{!mgørt) 95,3 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1100 GPZ1100AB¶{!mgørt) 96,3 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1100 Z1100R 84 ¬ 85 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1100 Z1100GP 81 ¬ 82 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 4
1100 ZEPHYR1100 92,3 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 8
1100 ZEPHYR1100R¶ 96,2 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 8
1100 ZRX1100/ 96,12 ¬ - ¡U27A ¡U01-$1 Q27ETR 4
1100 ZZ-R1100{ZX-11){!mgørt) 90 ¬ 01 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600-1100cc
?01?-17_¡j__}?_kawasaki.ihdd 111 ?01?/03/06 19.03.18
112
g@
¸þ

L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
KAVAzAKI
1OU+
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
1200 N!NJA ZX-12R{!mgørt) 00,3 ¬ 06 - ¡U27A ¡U01-$1 !Q27A 4
1200 VQYAGERX{!mgørt) 86 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1200 ZRX1200 OAEG 09,2 ¬ /RT20 ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1200 ZRX1200R/¶ 01,3 ¬ 08 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1200 ZZ-R1200{!mgørt) 02 ¬ 05 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1400 1400GTR{!mgørt) 08 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1400 ZZR1400{!mgørt) 06 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1500 VN1500CJA¶¶!C - VNT50AE - ¡XU01- g X16EPR-Q9 4
1500 VQJCAN1500CJA¶¶!C 96,4 ¬ 98,2 VNT50AE ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1500 VQJCAN1500CJA¶¶!C 98,2 ¬ 99 VNT50AE - ¡XU01- g X16EPR-Q9 4
1500 VQJCAN1500CJA¶¶!C/TQQRER Fì 00,3 ¬ 03 VNT50AE ¡X22B ¡XU01- g X20EPR-Q9 4
1500 VQJCAN1500OR!FTER 99,3 ¬ 99 VNT50AE ¡X22B ¡XU01- g X20EPR-Q9 4
1500 VQJCAN1500NEAN ¶TREAK 02 ¬ 03 VNT50AE ¡X22B ¡XU01- g X20EPR-Q9 4
1500 VQJCAN88 87 ¬ VNT50AE ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1600 VQJCAN1600CJA¶¶!C 03 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
2000 VN2000·VQJCAN2000{!mgørt) 04 ¬ 05 VNV00AE ¡K20 ¡K01- g VK20 2
1200-2000cc
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
50 2CYCJE B!RO!E50{RC50) 96,11 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 4CYCJE B!RO!E50{FB50) 96,1 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 AOORE¶¶ EX 89 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 AOORE¶¶ TQNE{AO50T) 88 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 AOORE¶¶ V50/G 06,3 ¬ A404 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 AOORE¶¶ V/TQNE 90 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 AOORE¶¶ WAY{AO50W) 88 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 AOORE¶¶{AO50) 87 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 B!RO!E{FB50) 83,10 ¬ 91,2 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 B!RO!E{FB50) 91,3 ¬ 95,4 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 B!RO!E{FR50J/G) 91,7 ¬ 95,5 - ¡WF1õ - W14FPR-QJ 1
50 B!RO!E50 95,5 ¬ 04,10 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 B!RO!E50 04,11 ¬ A405 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 CHQ!NQR!/¶EJ/¶¶ 03,2 ¬ 07 /401 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 CQJJEOA ¶CRANBJER50 96,9 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 CQJJEOA ¶PQRT50 96,3 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 OR-Z50 08,4 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 EPQ 95,3 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 GAG50 86,2 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 GENNA QQE¶T{FE50) 86,2 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q 1
50 G¶50 05,2 ¬ A406 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 H!QP50/R50 88 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 HQ¶TJER{T¶50) 80 ¬ 95,1 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
50 HQ¶TJER50 95,2 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24EPR-Q 1
50 K50 91,3 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 JET'¶//G 96,2 ¬ 07 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 JET'¶CQNB!NAT!QN BRAKE 98,2 ¬ 07 A196 ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 JET'¶¶/J/¶TANOARO/G 97,2 ¬ 07 A196 ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 JET'¶4/4G/PAJJET 04,10 ¬ A404 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 JET'¶5/5G 08,3 ¬ A404 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NQOE50 87,2 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q 1
50 NQJJET 86 ¬ 94,5 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 NQJJET 94,5 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 NQJJET{FE50) 86 ¬ 94 - ¡WF20 - W20FP-Q 1
50 NQJJET{FE50PR) 94,5 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 RAN 83,1 ¬ 88,6 - ¡WF1õ - W16FP-Q -
50 RAN{CF50) 88,6 ¬ - ¡WF1õ - W16FPR-Q -
50 RG50¬ 82 ¬ 88,5 - ¡W24 ¡W01- g W24EP-Q -
50 RG50¬ 88,5 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24EPR-Q -
50 ¶EP!A/R¶/ZZ 95,2 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q -
50 ¶EP!A/R¶/ZZ{AF50) 89 ¬ 95,2 - ¡WF20 - W20FPR-Q -
50 ¶TREETNAG!C {TR50)/¶//¶O 97,2 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q -
50 ¶QPER NQJJET 94 ¬ 99 - ¡WF22 - W22FPR-Q -
50 ¶QPER NQJJET 00,1 ¬ 07 - ¡WF20 - W20FPR-Q -
50 TR50/¶/V[¶TREETNAG!Cj 97,2 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q -
50 VEROE 98,3 ¬ 00,2 - ¡WF22 - W22FPR-Q -
50 VEROE 00,4 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q -
50 WQJF50{TV50) 90,1 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24EPR-Q -
50cc z]/]KI
¯7+
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-17_¡j__}?_kawasaki.ihdd 11? ?01?/03/06 19.03.18
g@
¸þ

z]/]KI
¯7+
113
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡0
®¶¶@
Ç¡y
50 ZZ 00,5 ¬ 07 - ¡WF20 - W20FPR-Q -
70 OR-Z70 09,4 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q -
70 OR-Z70{!mgørt) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q -
80 4CYCJE B!RO!E80{FB80) 96,10 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q -
80 B!RO!E{FB80) 84 ¬ 91,2 - ¡UF22 - Q20F¶-Q -
80 B!RO!E{FB80) 91,3 ¬ 96,9 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
80 JT80{QQAO) - - ¡WF22 - W22FP-Q 1
80 RN80 89,8 ¬ 90,6 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
80 RN80 90,7 ¬ 93 - ¡W$1 ¡W01-$1 W$1E¶-Q 1
80 RN80 93 ¬ 96,7 - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
80 RN80/JW 96,7 ¬ - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
90 B!RO!E90 01,10 ¬ 09 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
90 FB90 - - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
90 GENNA QQE¶T{C¶90) 86 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
90 K90 91,3 ¬ - ¡WF1õ - W14FPR-QJ 1
100 AOORE¶¶ V100/TYPE ¶ 91 ¬ 05 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
110 AOORE¶¶110 98,4 ¬ 00,3 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
110 AOORE¶¶110 00,3 ¬ 05 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
110 ¶TREETNAG!C/ 98,6 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
125 AOORE¶¶ V125/G/G J!N!TEO 05,2 ¬ F468 ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
125 AVEN!¶125 98,12 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 OF125E 97,9 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 OJEBEJ125/¶E 93 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 OR-Z125/J 04 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 GZ125H{!mgørt) - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 GZ125H¶{!mgørt) - - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 !NTRQOER JC125 - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
125 K125 95,1 ¬ - ¡WF1õ - W14FPR-QJ 1
125 NARAQOER125 98,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 RG125¬ 85,2 ¬ 91,11 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 RG125¬ 91,11 ¬ - ¡WN27 ¡WN01-29 - 1
125 RGV125P¬ - - ¡WN27 ¡WN01-$2 - 1
125 RN125 83 ¬ 91,6 - ¡W27 ¡W01-27 !W27 1
125 RN125 91,7 ¬ 96,7 - ¡W27 ¡W01-27 !W27 1
125 RN125 96,8 ¬ - - ¡W01-24 !W01-24 1
125 T¶125R 89 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 VANVAN125{RV125) 74 ¬ ¡WF22 - W22FPR-Q
125 VANVAN125{!mgørt) 02 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 VEC¶TAR125 94,7 ¬ 95,12 F418 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 VEC¶TAR125{ANT125T) 95,12 ¬ 05 F418 ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 WQJF125 92 ¬ - ¡WN27 ¡WN01-29 - 1
150 AVEN!¶150 98,12 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
150 VEC¶TAR150{AN150¶) 94,10 ¬ 95,12 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
150 VEC¶TAR150{AN150T) 95,12 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
200 OF200E 97,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 OJEBEJ200 93,3 ¬ H402 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 RG200¬ 92,5 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
200 ¶X200R 85 ¬ 88,1 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
200 ¶X200R 88,1 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 T¶200R 89 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 VANVAN200/Z 02,3 ¬ H403 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 WQJF200 92,5 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
250 250¶B 02,2 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 ACRQ¶¶250 90,4 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
250 BANO!T250/V{G¶F250)/VZ 89,12 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
250 OJEBEJ250 92,11 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
250 OJEBEJ250GP¶ 98,2 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 OJEVEJ250XC 96,2 ¬ )425 ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 OR250R 95 ¬ - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 1
250 OR250¶ ¬ 89,12 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 OR250¶/¶H/¶HE 90,1 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
250 GENNA 08,7 ¬ )444 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
250 GF250/¶ 85 ¬ - ¡UF24 - Q24F¶-Q 4
250 GQQ¶E250 92 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
250 GRA¶¶TRACKER/B!GBQY 00,6 ¬ 04,3 )424 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 GRA¶¶TRACKER/B!GBQY 04,4 ¬ )438 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 G¶250FW 80,3 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
250 G¶X250/J/T/E 82,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
50-250cc
?01?-18_¡j__}?_suzuki.ihdd 113 ?01?/0?/?3 ??.?6.08
g@
¸þ

z]/]KI
¯7+
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
114
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡0
®¶¶@
Ç¡y
250 G¶X250FX 02,1 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
250 G¶X250R{G¶X-R250) 87 ¬ 88,3 - ¡UF24 - - 4
250 G¶X250R{G¶X-R250) 88,3 ¬ - ¡UF24 - - 4
250 G¶X250¶[CQBRAj 89,9 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
250 G¶X250¶[KATANAj/V¶ 91,5 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
250 G¶X-R250R - - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
250 !NTRQOER{JC250) 99,11 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
250 NARAQOER250 98,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 NZ250/¶ - - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
250 RG250/E 78 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 2
250 RG250¬/HB 83,2 ¬ 88,2 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 2
250 RGV250P¬/¶P 88,3 ¬ 90,1 - ¡WN27 ¡WN01-29 - 2
250 RGV250¬/¶P 88,3 ¬ 90,1 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 RGV250¬/¶P 90,2 ¬ - ¡WN27 ¡WN01-$2 - 2
250 RH250 88,6 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
250 RN250 83 ¬ 91,7 - ¡W24 ¡W01- g !W24 1
250 RN250 91,8 ¬ 96,8 - ¡W24 ¡W01- g !W24 1
250 RN250 96,9 ¬ 01,5 - - ¡W01-24 !W01-24 1
250 RN250 00,9 ¬ - ¡W$1 ¡W01- g W$1E¶R-Q 1
250 RNX250 88 ¬ 92 - ¡W24 ¡W01-27 !W24 1
250 RNX250 94,12 ¬ 96,3 - ¡W27 ¡W01-27 !W27 1
250 RNX250 96,4 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 !W27 1
250 RNX250¶ 92,5 ¬ 93 - ¡W24 ¡W01-27 W24E¶R-Q 1
250 RNX250¶ 93 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 W27E¶R-Q 1
250 RN-Z250 03,8 ¬ 06 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 RN-Z250 07 ¬ 09 ¡U24 ¡U01- g !Q24O 1
250 RN-Z250 10 ¬ )445 ¡U24 ¡U01- g !Q24O 1
250 ¶KYWAVE TYPE/ 98,2 ¬ 00,8 )429 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 ¶KYWAVE TYPE//¶ 00,8 ¬ 02,7 )429 ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
250 ¶KYWAVE250/Tygq¶/¶¶ 02,8 ¬ 06,3 )436 ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
250 ¶KYWAVE250/N/¶/¶¶/J!N!TEO 06,4 ¬ )441/)443 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
250 ¶T250/Etygq 03,12 ¬ )438 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 ¶W-1 92,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 VJ250 99,1 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
250 VQJTY TYPE//C/T 95,11 ¬ )424 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 VQJTYGRA¶¶TRACKER 00,4 ¬ )424 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 WQJF250 88,6 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
350 OR$50 93,9 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 1
350 GQQ¶E$50 91,12 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
400 BANO!T400/V 89,6 ¬ 94,2 - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
400 BANO!T400/V 94,3 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 BANO!T400VZ 97,2 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 BQQJEVARO400/J!N!TEO 05,3 ¬ 09 K509 ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 BQQJEVARO400 10,3 ¬ K509 ¡X22B ¡XU01- g - 2
400 OE¶PERAOQ W!NOER 99,5 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
400 OE¶PERAOQ/X 96,5 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
400 OR-Z400/¶ 00,5 ¬ 10 K419 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
400 OR-Z400¶N 04,12 ¬ 10 K419 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
400 GJAO!Q¶400 AB¶ 09,12 ¬ K510 ¡U24 ¡U01- g !Q24O 2
400 GN400E 80 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
400 G¶400/E/J 77,12 ¬ - - - W20E¶-Q 2
400 G¶400E 91,10 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
400 G¶400E ¬ 91,9 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
400 G¶R400/AB¶ 06,5 ¬ 09,2 K719 ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
400 G¶R400/AB¶ 09,3 ¬ K719 ¡U24 ¡U01- g !Q24O 4
400 G¶X400/ZR[!NPQJ¶Ej 94,2 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 G¶X400[!NPQJ¶Ej/TYPE ¶ 96,2 ¬ - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 G¶X400[!NPQJ¶Ej/TYPE ¶ 04,10 ¬ 10 K718 ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 G¶X400E/J/T 80 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 G¶X400F 81,4 ¬ 88,5 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 G¶X400F 88,6 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
400 G¶X400F¶[!NPQJ¶Ej 82 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
400 G¶X400F¶V[!NAZQNAj 97,3 ¬ 00,12 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
400 G¶X400FW/R 83 ¬ 86,3 - ¡UF24 - Q24F¶-Q 4
400 G¶X400R 86,4 ¬ 88,2 - ¡UF24 - - 4
400 G¶X400¶[KATANAj 92,4 ¬ - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 G¶X-R400/R/R-¶P 88,3 ¬ - ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 4
400 !NAZQNA 01,1 ¬ K717 ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
250-400cc
?01?-18_¡j__}?_suzuki.ihdd 114 ?01?/0?/?3 ??.?6.08
g@
¸þ

z]/]KI
¯7+
115
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡0
®¶¶@
Ç¡y
400 !NTRQOER 94,4 ¬ K509 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
400 !NTRQOER CJA¶¶!C 01,3 ¬ K509 ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 RF400R/RV 93,3 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
400 RG400¬ 85,7 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 4
400 ¶AVAGE{J¶400) 87,1 ¬ 92,11 - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
400 ¶AVAGE{J¶400) 92,11 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 ¶KYWAVE400 98,9 ¬ 02,8 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
400 ¶KYWAVE400/JTO/¶ 02,9 ¬ 06,5 K429 ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
400 ¶KYWAVE400/¶/J!N!TEO 06,6 ¬ K432 ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
400 ¶V400/¶ 98,9 ¬ K508 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
400 TENPTER{¶T400V) 97,4 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
450 RN-Z450 04,9 ¬ 07,9 J401 ¡U24 ¡U01- g !Q24 1
450 RN-Z450 07,10 ¬ J405 ¡U24 ¡U01- g - 1
500 RG500¬ 85,4 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 4
550 G¶X550J 84 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
600 BANO!T600/¶{!mgørt) - - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 G¶F600/¶{!mgørt) - - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 G¶R600/AB¶{!mgørt) 06 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 G¶X600F{!mgørt) - - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 G¶X-R600{!mgørt) 98 ¬ 03 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
600 G¶X-R600{!mgørt) 04 ¬ 07 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
600 G¶X-R600{!mgørt) 08 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
600 RF600RR/R{!mgørt) 93 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
650 OR650R¶E 91 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
650 OR650¶E - - ¡U$1 ¡U01- g Q$1E¶R-N 2
650 G¶650G 81,4 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
650 G¶F650{!mgørt) 05 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 4
650 J¶650 86 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
650 J¶650P - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 ¶FV650 GJAO!Q¶{!mgørt) 09 ¬ - ¡U24 ¡U01- g !Q24O 4
650 ¶KYWAVE650/JX 02,6 ¬ 08,10 P506 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
650 ¶KYWAVE650JX 08,11 ¬ P506 ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
650 ¶V650/¶ 99 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
650 V-¶TRQN650/AB¶{!mgørt) - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
650 XF650FREEW!NO - - ¡U$1 ¡U01- g Q$1E¶R-N 2
750 G¶F750 96,1 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
750 G¶X750E 83,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 G¶X750F 89,3 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27ETR 4
750 G¶X750R - - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 4
750 G¶X750¶ 84,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 G¶X750W/¶P 94,3 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
750 G¶X-R750 88,3 ¬ 89,12 - ¡X27 ¡XU01- g X27ETR 4
750 G¶X-R750 90,1 ¬ 92,1 - ¡U$1A ¡U01- g Q$1ETR 4
750 G¶X-R750 92,1 ¬ 95,12 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
750 G¶X-R750/¶P 95,12 ¬ 03 - ¡U27 RU01-$1 Q27E¶R-N 4
750 G¶X-R750 {!mgørt) 04 ¬ 07 - ¡U27 RU01-$1 Q27E¶R-N 4
750 G¶X-R750 {!mgørt) 08 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
750 G¶X-R750R/RK 89,4 ¬ - ¡U$1A ¡U01- g Q$1ETR 4
750 V¶750 85 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 2
800 BQQJEVARO800 05,3 ¬ z510 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 OE¶PERAOQ800/X 96,11 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 OR800¶ 90 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
800 !NTRQOER 800 93,5 ¬ z509 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 !NTRQOER CJA¶¶!C 01,3 ¬ z509 ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
800 V¶800 - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 V¶800GJ - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 VX800 90,9 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
900 RF900R{!mgørt) 94,3 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
1000 G¶X-R1000{!mgørt) 01 ¬ 06 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
1000 G¶X-R1000 RACE BA¶E 01 ¬ 06 - - RU01-$1 - 4
1000 G¶X-R1000{!mgørt) 07 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1000 G¶X-R1000 RACE BA¶E 07 ¬ - - ¡U01-$1 - 4
1000 ¶V1000/¶ 03,8 ¬ - ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 2
1000 TJ1000R{!mgørt) 98,4 ¬ - ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 2
1000 TJ1000¶ 97,2 ¬ 98,11 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 2
1000 TJ1000¶ 98,11 ¬ - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 2
1000 V-¶TRQN1000{!mgørt) 02 ¬ - ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 2
1100 G¶X1100F{!mgørt) 88 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27ETR 4
400-1100cc
?01?-18_¡j__}?_suzuki.ihdd 115 ?01?/0?/?3 ??.?6.08
g@
¸þ

z]/]KI
¯7+
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
116
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡0
®¶¶@
Ç¡y
1100 G¶X1100¶[KATANAj 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 4
1100 G¶X-R1100{!mgørt) 86 ¬ 92 - ¡X27 ¡XU01- g X27ETR 4
1100 G¶X-R1100W{!mgørt) 93 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
1200 BANO!T1200/¶ 00,5 ¬ 07 V719 ¡X24 ¡XU01- g !X24 4
1200 G¶1200¶¶ 01 ¬ V719 ¡X24 ¡XU01- g !X24 4
1200 G¶F1200/¶/¶AV 95,1 ¬ 00,4 - ¡X24 ¡XU01-$1 !X24 4
1200 !NAZQNA1200 98,4 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g !X24 4
1250 BANO!T1250/¶ AB¶ 07 ¬ V705 ¡U20 ¡U01- g Q20E¶R-N 4
1250 BANO!T1250F AB¶ 10 ¬ V705 ¡U20 ¡U01- g Q20E¶R-N 4
1300 B-K!NG 08 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1300 G¶X1$00R HAYABQ¶A{!mgørt) 99 ¬ 07 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
1300 G¶X1$00R HAYABQ¶A{!mgørt) 08 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1400 G¶X1400 01,3 ¬ 10 Y701 ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 4
1400 V¶1400GJ/GJP 86 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
1500 !NTRQOER JC 97,12 ¬ 98,11 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
1500 !NTRQOER JC 98,11 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
1800 BQQJEVARO N109R/R2{!mgørt) 06 ¬ ¡U24A ¡U01-$1 Q24ETR 4
1800 BQQJEVARO C109R{!mgørt) 08 ¬ ¡U22 ¡U01-$1 Q22ETR 4
1100-1800cc
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
25 PEQPJE 84,3 ¬ - ¡WF1õ - W14FP-QJ 1
50 APE/OX{F!) 07,12 ¬ AÇ16E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 APE/¶PEC!AJ/OX 01,2 ¬ 07 AÇ16E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 APE{¶QPER ¶E HEAO K!T) {"$) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
50 BENJY{CO50) 87,9 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 BENJY{CO50¶/¶P) 96,4 ¬ ÇQ50E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 BENJY CJ50 97,4 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 B!TE 02,2 ¬ AF55E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 BRQAO 95,1 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 CAB!NA50/¶TANO QP 94,9 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 CHAJY{CF50) 83,5 ¬ 88,3 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 CHAJY50 88,3 ¬ 01 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 CREA ¶CQQPY/¶PEC!AJ/ì 01 ¬ 07 AF55E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 CREA ¶CQQPY 07,10 ¬ AF69E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 CRF50F 03,9 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 CRN50 88,2 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
50 OAX - - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 O!Q CE¶TA 04,7 ¬ 07 AF61E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 O!Q/CE¶TA 07,10 ¬ AF67E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 O!Q ¶T 96,7 ¬ AF34E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 O!Q XR BAJA/CE¶TA - AF34E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 O!Q ZX/F!T 94,1 ¬ 01 AF34E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 O!Q50/¶E/¶P 88,1 ¬ 89,12 AF18E ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 O!Q50/¶R 90,1 ¬ 90,12 AF18E ¡WF24 - W24F¶R 1
50 O!Q50/¶R/ZX 90,12 ¬ 93,12 AF18E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 OJ1/R/J 85,4 ¬ 89 - ¡WF20 - W20FP-J 1
50 OJ1RR 88,4 ¬ 89 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 OREAN 50/¶PEC!AJ 97,2 ¬ 01 AÇ15E ¡UH24 ¡U01-24 Q24FER9 1
50 OREAN 50R 03 ¬ AR02E ¡UH27 ¡U01- g !QH27 1
50 G OA¶H 89,1 ¬ 90 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 G!QRCQB{¶NC50) 99,8 ¬ AF53E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 G!QRNQ CREA/OEJQXE 99,6 ¬ AF54E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 G!QRNQ ¶PEC!AJ/OEJQXE 92,3 ¬ 99,5 AF24E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 GQR!JJA 99,9 ¬ 07 AB27E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 GQR!JJA{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"4) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
50 GQR!JJA{Z50J) 78 ¬ /50)E ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 GYRQ CANQPY50 90,12 ¬ 99,10 TA01E ¡WF24 - W24F¶R 1
50 GYRQ CANQPY50 99,10 ¬ 08,3 ¡WF24 - W24FR-J 1
50 GYRQ CANQPY50 08,3 ¬ ¡Y24 - Y24EFR-C 1
50 GYRQ QP50 85,9 ¬ 00,4 TA01E ¡WF20 - W20FP-J 1
50 GYRQ QP50 00,4 ¬ 07 TA01E ¡WF24 - W24FR-J 1
50 GYRQ X50 82,10 ¬ 99,12 TQ01E ¡WF20 - W20FR-J 1
50 GYRQ X50 99,12 ¬ TA01E ¡WF24 - W24FR-J 1
50 HQNN!NG/G 80 ¬ 81 - ¡WF1õ - W14FP-QJ 1
50 JAZZ 86,4 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 JQKER50 96,8 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
(¯±)Kl1/(Ƕ5¯·¯`5^^1¬^1 (¯4)Kl1/(Ƕ5¯·¯`5^^1¬^18zcc,88cc,104cc,108cc,117cc,1/4cc
HÇNQA
Æ25
25-50cc
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-18_¡j__}?_suzuki.ihdd 116 ?01?/0?/?3 ??.?6.09
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
117
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
50 JQJ!Q 98,7 ¬ 03 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 JEAO ¶¶/¶OX/R 83 ¬ 87 - ¡WF20 - W20FP-J 1
50 JEAO50 83,2 ¬ 92,2 - ¡WF20 - W20FP-J 1
50 JEAO50 92,3 ¬ 96,12 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JEAO50 97,1 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 J!TTJE CQB 96,12 ¬ 07 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 J!TTJE CQB 07,9 ¬ AA02E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 J!VE O!Q/J/¶/¶ ¶PEC!AJ 99,9 ¬ 03 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 J!VE O!Q/ZX/¶R/¶P/¶T/ZX-¶P 94,1 ¬ 03 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 NAGNA50 95,4 ¬ 07 AÇ09E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NBX50 82 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 NQNKEY{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"4) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
50 NQNKEY 99,9 ¬ 07 AB27E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NQNKEY BAJA 91 ¬ /50)E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NQNKEY F! 09,2 ¬ AB28E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NQNKEY R 87,3 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 NQNKEY{Z50J) 74 ¬ /50)E ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 NQNKEY{GQJO) 81 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 NQNKEY/RT/¶P 85 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 NQTQCQNPQ 81 ¬ - ¡WF1õ - W14FP-QJ 1
50 NQTRA 82 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 NTX50R 83 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 N¶-1 91,2 ¬ 95,2 - ¡W22 ¡W01-24 W22E¶R-Q 1
50 N¶-1 95,3 ¬ 01 - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
50 N¶50F AERQ 87,2 ¬ 91,2 - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
50 N¶50R 96,8 ¬ - ¡W24 ¡W01-27 W24E¶R-Q 1
50 N¶R50 87,6 ¬ 89,5 - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶-Q 1
50 N¶R50 89,6 ¬ 95,1 - ¡W22 ¡W01-24 W22E¶R-Q 1
50 N¶R50 95,2 ¬ 01 - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
50 PAJ 50 90,1 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 PAJ 50 87,4 ¬ 89,12 - ¡WF20 - W20FPR-J 1
50 PRE¶¶ CQB 88,2 ¬ 07 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 PRE¶¶ CQB50¶T/OX 07,9 ¬ AA02E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 QR50{NQTQCRQ¶¶ER) 83 ¬ - ¡WF22 - W14FPR-QJ 1
50 RQAOFQX 84,7 ¬ 85 - ¡WF20 - W20FP-J 1
50 ¶GX50 V!A 97,6 ¬ 01 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 ¶NART O!Q Z4 04,2 ¬ 07 AF63E ¡Y24 - - 1
50 ¶NART O!Q/OEJQXE/Z4 01,3 ¬ 07 AF55E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 ¶QJQ 03,3 ¬ AÇ17E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 ¶PACY 84 ¬ 86 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 ¶TANO QP TACT 89,3 ¬ 92 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 ¶QPER CQB50/¶TREET 89,1 ¬ 07 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 ¶QPER CQB50¶OX 82,4 ¬ 07 - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
50 ¶QPER CQB50¶T/OX 82,3 ¬ 88,12 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 ¶QPER CQB50¶QPERCQ¶TQN ¬ 88,12 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 ¶QPER CQB50¶T/OX/CQ¶TQN 07,9 ¬ AA02E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 ¶QPER O!Q/¶E/¶P/¶R/ZX¶P - - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 TACT BA¶!C 89,9 ¬ 92 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 TACT FQJJNARK/¶ 82,9 ¬ 92,7 - ¡WF20 - W20FP-J 1
50 TACT !VY 86,4 ¬ 87 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 TACT/BA¶!C 92,7 ¬ 93,4 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 TACT/¶/¶TANO QP 93,4 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 TQOAY 02,8 ¬ 07 AF61E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 TQOAY 07,8 ¬ AF67E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 TQP!C{PRQ/FJEX) 95,4 ¬ 01 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 V!A{¶GX50) 97,6 ¬ 01 - ¡WF20 - W20FR-J 1
50 VQCAJ 83,7 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 XR50NQTARO{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"4) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
50 XR50NQTARO 05,2 ¬ 07 AÇ16E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 XR50R 00,12 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 Z50R 95,7 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 ZQQK 90,2 ¬ 91 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 ZQQNER 01,4 ¬ AF55E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
50 ZQQNER 07,10 ¬ AF69E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
70 BENJY{CO70K) - - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
70 CHAJY{CF70) 83,5 ¬ 01 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
70 CRF70F 03,9 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
70 ¶QPER CQB 70 95,2 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50-70cc
(¯4)Kl1/(Ƕ5¯·¯`5^^1¬^18zcc,88cc,104cc,108cc,117cc,1/4cc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 117 ?01?/0?/?3 ??.?6.?8
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
118
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
70 ¶QPER CQB C70¶OX 82,3 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
70 XR70R 96,8 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
80 CR80 - - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
80 CR80R 87,9 ¬ 02 - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
80 CR80R 96 ¬ 02 - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
80 CRF80F 07,6 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
80 CRN80 88,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
80 JEAO80 82 ¬ 88 - ¡WF20 - W20FP-Q 1
80 NBX80 !NTEGRA 83,6 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
80 NTX80R 83,6 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
80 N¶R80 87,11 ¬ 89,5 - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
80 N¶R80 89,6 ¬ 01 - ¡W22 ¡W01-24 W22E¶R-Q 1
80 N¶R80R - - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
80 XJR80R 87,8 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
80 XR80R 86,6 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
85 CR85R/R 03 ¬ - ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
90 BENJY CO90 81 ¬ 87,8 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
90 BENJY CO90 87,9 ¬ 01 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
90 BENJY CO90¶ 96,4 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
90 BRQAO90 95,1 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
90 CAB!NA90 94,9 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
90 EZ-9 90,9 ¬ - ¡WF22 - W22F¶R 1
90 FQQRTRAX90EX{QQAO) 94 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
90 JQKER90 96,8 ¬ - ¡WF20 - W20FR-J 1
90 JEAO90 88 ¬ 94,6 - ¡WF20 - W20FPR-J 1
90 JEAO90 94,7 ¬ 98 - ¡WF20 - W20FR-J 1
90 NEW ¶QPER CQB C90 80 ¬ 94 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
90 ¶QPER CQB90 95,2 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
100 APE100{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"5) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
100 APE100/OX 02,2 ¬ HÇ07E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
100 CRF100F 03,9 ¬ HÇ07E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
100 JEAO100 98,1 ¬ 03 )F06E ¡WF20 - W20FR-J 1
100 JEAO100{!mgørt) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
100 ¶PACY100 03,9 ¬ )F13E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
100 ¶QPER CQB100/EX 94 ¬ 99 - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
100 XR100{QJTRA ¶E BQREQP K!T) {"5) - KITAÇÇ ¡Y24 - - 1
100 XR100NQTARO 05,2 ¬ HÇ07E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
100 XR100/R 90 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
110 CT110 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
110 O!Q110 11,6 ¬ )F31E ¡U24I¡U24A ¡U01- g Q24EPR9 1
110 JEAO/EX 08,1 ¬ )F19E ¡UH24 ¡U01- g - 1
110 N!CE110¶{!mgørt) - - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
110 ¶QPER CQB110/PRQ 09,6 ¬ )A07E - ¡U01- g Q20EPR-9¶ 1
110 WAVE110-·{!mgørt) - ¡U01- g Q20EPR-9¶ 1
125 125T NA¶TER CQ¶TQN 82 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶-Q 2
125 ©125{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
125 BENJY CO125T 79,5 ¬ 93,6 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 2
125 BENJY CO125T 93,7 ¬ 01,2 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
125 BENJY CO125T 01,3 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
125 B!AJ¶ TJ125/¶ 73 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
125 CB125JX 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
125 CB125T 81 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 2
125 CBX125/F 84,3 ¬ 93,2 )Ç11E ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
125 CBR125R{!mgørt) 04 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 CBX125CQ¶TQN 84,3 ¬ )Ç12E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
125 CBX125F 93,3 ¬ )Ç11E ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
125 CR125 83 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 - 1
125 CR125R 82 ¬ 96,7 - ¡W27 ¡W01-27 - 1
125 CR125R 96,7 ¬ 98,7 - ¡W27 ¡W01-27 - 1
125 CR125R 98,8 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 - 1
125 OA¶H R¶{!mgørt) - - ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 1
125 OREAN125{!mgørt) - - ¡U20 ¡U01- g Q20EPR9 1
125 OYJAN125{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
125 J¶125R{!mgørt) - - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
125 NBX125F 83,3 ¬ 85 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 NTX125R 82 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 N¶R125 - - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 N¶R125F 89,6 ¬ 01 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
70-125cc (¯z)Kl1/(Ƕ5¯·¯`5^^1¬^111zcc,1/zcc,14zcc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 118 ?01?/0?/?3 ??.?6.?8
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
119
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
125 NX125 88 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 PANTHEQN125{!mgørt) 03 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
125 PCX 10,3 ¬ )F28E ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
125 R¶125R wìthOqtønptìønCøuntqr - - - ¡A01-$2 !A01-$2 1
125 R¶125R wìthøutOqtønptìønCøuntqr - - - ¡AE01-$2 !AE01-$2 1
125 ¶H125{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
125 ¶HAOQW125 - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
125 ¶QN!C125R¶{!mgørt) - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 ¶PACY125 94,2 ¬ 95,8 )F03E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
125 ¶PACY125 95,8 ¬ )F04E ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 ¶PACY125¶TR!KER 83,3 ¬ 87,2 )F02E ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 1
125 VARAOERQ125{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
125 WAVE125/ì{!mgørt) - - ¡U20 ¡U01- g Q20EPR9 1
125 XJR125R 93,6 ¬ )Q09E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
125 XR125J{!mgørt) 03 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
150 ©150{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
150 CBR150R{!mgørt) - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
150 CRF150F{!mgørt) 04 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
150 CRF150R/R 06 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
150 OYJAN150{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
150 N¶R150 - - ¡W24 ¡W01-27 W24E¶-Q 1
150 N¶R150¶P/RR - - ¡W27 ¡W01-27 W27E¶-Q 1
150 PANTHEQN150{!mgørt) 03 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
150 ¶H150{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
200 NTX200R 83,2 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
200 PHANTQN{!mgørt) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
200 TJN200R 85 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
200 TJR200 83 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
200 XJ200R 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
200 XJR200R 93,6 ¬ NQ29E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
200 XR200R 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
220 TJN220R 88,3 ¬ - ¡W24 ¡W01-24 W24E¶R-Q 1
223 CB22$¶ 08,3 ¬ NQ33E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
223 FTR22$/O 00,9 ¬ NQ33E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
230 ¶J2$0 97,4 ¬ NQ33E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
230 XJ2$0 02,4 ¬ 04 NQ33E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
230 XR2$0 05,3 ¬ NQ33E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
250 250T NA¶TER/JA CQ¶TQN 81 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶-Q 2
250 AX-1{250)1000001-100$044 87,12 ¬ 89,6 NQ21E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 AX-1{250)100$045- 89,7 ¬ NQ21E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 1
250 BRQ¶ PRQOQCT1/2 - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
250 CB250R¶/R¶-Z 80,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 CBF250{!mgørt) 04 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 CBR250Føur 86,4 ¬ NÇ14E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
250 CBR250R 87,9 ¬ 90,3 NÇ14E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
250 CBR250R 11,3 ¬ NÇ41E ¡U24 ¡U01- g - 1
250 CBR250RR 90,3 ¬ NÇ14E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
250 CBX250R¶ 83,5 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
250 CBX250¶ 85 ¬ - ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 1
250 CO250u 88,4 ¬ 93 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
250 CR250 - - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 CR250R 87,9 ¬ 90,8 - ¡W27 ¡W01- g - 1
250 CR250R 90,9 ¬ 96,9 - ¡W24 ¡W01-24 - 1
250 CR250R 96,9 ¬ 98,6 - ¡W24 ¡W01-24 - 1
250 CR250R 98,7 ¬ 05,1 - ¡W24 ¡W01-24 - 1
250 CR250R 05,1 ¬ - ¡W27 ¡W01- g - 1
250 CRF250R 03,9 ¬ 04,8 - ¡UH24 ¡U01- g VQH24O 1
250 CRF250R 04,8 ¬ 09 - - ¡U01- g !Q01-24 1
250 CRF250R/X 09,9 ¬ - - - - 1
250 CRF250X{!mgørt) 04 ¬ 09 - ¡UH24 ¡U01- g VQH24O 1
250 CRN250/R 89,4 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
250 CRN250AR 97,1 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
250 FAZE/AB¶/TYPE-¶ 09,7 ¬ NF11E - - - 1
250 FQRE¶!GHT/¶E/EX 97,6 ¬ 07 NF04E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 FQRZA 250/¶/T/¶T/X 00,3 ¬ 04,3 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 FQRZA X/Z 04,4 ¬ NF08E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 FQRZA Z/AB¶ 07,12 ¬ NF10E - - - 1
250 FREEWAY250 94,2 ¬ 99 - ¡X22B ¡XU01- g X20EP-Q9 1
125-250cc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 119 ?01?/0?/?3 ??.?6.?8
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
120
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
250 FTR250 86 ¬ NQ17E ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 1
250 FQ¶!QN250/¶E 86,4 ¬ 99 - ¡X22B ¡XU01- g X20EP-Q9 1
250 FQ¶!QN250/X/XX 03,3 ¬ 07 NF01E ¡X22B ¡XU01- g X20EPR-Q9 1
250 GB250CJQBNAN 83,12 ¬ NÇ10E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
250 HEJ!X - - ¡X22B ¡XU01- g X20EPR-Q9 1
250 HQRNET 96,2 ¬ 00,1 NÇ14E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
250 HQRNET 00,1 ¬ 07 NÇ14E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
250 JAOE250/¶ 91,2 ¬ NÇ14E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
250 NVX250F 83,2 ¬ 84,4 NÇ09E ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 3
250 N!GHTHAWK250 92 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
250 N¶250F/R/R Røthmpns 84,5 ¬ 86,9 NÇ11E ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
250 N¶R250R 86,10 ¬ 87,12 NÇ16E ¡WN27 ¡WN01- g - 2
250 N¶R250R/¶P 88,1 ¬ 89,12 NÇ16E ¡WN27 ¡WN01- g - 2
250 N¶R250R/¶P/¶E 90,1 ¬ 93,10 NÇ16E ¡WN27 ¡WN01- g - 2
250 N¶R250R/¶P/¶E 93,11 ¬ 01 NÇ16E ¡WN27 ¡WN01- g - 2
250 P¶250 04,6 ¬ 07 NF04E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 REBEJ{CA250T)/¶PEC!AJ 85,4 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 2
250 REBEJ250 94,2 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
250 R¶250R wìthOqtønptìønCøuntqr - - - ¡A01-$2 !A01-$2 2
250 R¶250R wìthøutOqtønptìønCøuntqr - - - ¡AE01-$2 !AE01-$2 2
250 RTJ250F 05 ¬ - ¡U20 ¡U01- g - 1
250 RTJ250R - - ¡W20 ¡W01- g W20E¶R-Q 1
250 ¶PACY250FREEWAY 84 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X20EP-Q9 1
250 TJR250R 86,4 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 VT250F/!NTEGRA 82,6 ¬ 87 NÇ08E ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 2
250 VT250¶PAOA 88,12 ¬ 91 NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 VT250Z 84 ¬ 84 NÇ08E ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 2
250 VTR 09,3 ¬ NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 VTR250 98,1 ¬ 07 NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 V-TW!N NAGNA250/¶ 94,6 ¬ 07 NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 VTZ250H/H-2 1021001¯10$$408 87 ¬ 88 NÇ15E ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 2
250 VTZ250J/K 1055001¯1104798 88,6 ¬ 89 NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 XEJV!¶250 91,1 ¬ NÇ15E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
250 XJ OEGREE250 91,4 ¬ NQ21E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 XJ250/¶/R 74 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 XJR250BAJA 90 ¬ 95 - ¡XG24 ¡XU01- g X24GPR-Q 1
250 XJR250R 85 ¬ 90,1 - ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 1
250 XJR250R 90,2 ¬ 93,12 - ¡XG24 ¡XU01- g X24GPR-Q 1
250 XJR250R 94,1 ¬ 95,2 - ¡XG27 ¡XU01- g X27GPR-Q 1
250 XJX250R 83 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
250 XR BAJA 95 ¬ NQ17E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 XR250 95,2 ¬ 03,1 NQ17E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 XR250 03,2 ¬ NQ17E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 XR250 NQTARO 03,4 ¬ 07 NQ17E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 1
250 XR250R ¬ 95 - ¡XG27 ¡XU01- g X27GPR-Q 1
250 XR250R 95 ¬ - ¡UH27 ¡U01-27 Q27FER9 1
260 RTJ260F 08 ¬ - ¡U20 - - 1
260 TJN260R 89 ¬ - ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
260 TJR260 94,12 ¬ - ¡W20 ¡W01- g W20E¶R-Q 1
300 FQQRTRAX$00EX{QQAO) 94 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
300 ¶H$00ì{!mgørt) - - - - - 1
350 CB$50 68 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22E¶-Q 2
350 CB$50Føur 72,6 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶-Q 4
400 BRQ¶400 PRQOQCT2 88,1 ¬ 94 NÇ25E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
400 CB1{400) 89,3 ¬ NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400F VER¶!QN - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400F{·) 74,12 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 CB400FQQR 97,4 ¬ NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400JC 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 CB400¶¶/CAFE RACER ¶TYJE 01,10 ¬ NÇ38E ¡XG24 ¡XU01- g X24GPR-Q 1
400 CB400¶QPER BQJO'QR 05,3 ¬ 07 NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400¶ugqrFøur 00,2 ¬ 02,1 NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400¶ugqrFøur ¶PEC 02,1 ¬ 03,12 NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400¶ugqrFøur ¶PEC 03,12 ¬ 07 NÇ23E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 CB400¶ugqrFøur/¶/R 92,4 ¬ 00,2 NÇ23E ¡UH24 ¡U01-$1 Q24FER9 4
400 CB400¶QPER FQQR/¶QPER BQJO'QR 07,12 ¬ NÇ42E ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
400 CBR400F/ENOQRANCE 83,12 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 CBR400R 86,7 ¬ NÇ23E ¡UH27 ¡U01-$1 Q27FER9 4
250-400cc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 1?0 ?01?/0?/?3 ??.?6.?8
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
121
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
400 CBR400RR 88,1 ¬ NÇ23E ¡UH24 ¡U01-$1 Q24FER9 4
400 CBX400CQ¶TQN 83 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
400 CBX400F/!NTEGRA 81,11 ¬ - ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 4
400 CJ400/R¶ 98,9 ¬ - ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 1
400 CN400T 79,8 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 CX CQ¶TQN 83,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 CX EQRQ 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 FT400 82,6 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
400 GB400TT·NK 85,7 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
400 HAWK CB400N/T/T-AT 77 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 N¶400R 85,5 ¬ 86 NÇ19E ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 3
400 NV400CQ¶TQN/¶P 83,3 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
400 NV400¶TEEO - - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 RVF400 94,1 ¬ 01 NÇ13E ¡Y27 - - 4
400 ¶HAOQW CJA¶¶!C/CQ¶TQN 08,11 ¬ NÇ44E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 ¶HAOQW ¶JA¶HER 00,4 ¬ NÇ25E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 ¶HAOQW400 97 ¬ NÇ25E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 ¶!JVERW!NG400/AB¶ 01,11 ¬ 09,2 NF01E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
400 ¶!JVERW!NG GT400/AB¶ 09,3 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
400 ¶TEEO VJ¶ 98,3 ¬ NÇ25E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 ¶TEEO V¶E/VJX/VCJ 96,1 ¬ NÇ25E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 TRAN¶AJP400V 92,3 ¬ NÇ25E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
400 VF400F/!NTEGRA 82,12 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
400 VFR400R 87,4 ¬ 89,1 NÇ13E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 VFR400R 89,1 ¬ 93 NÇ13E ¡Y27 - - 4
400 VFR400Z 87,4 ¬ 90,1 NÇ13E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
400 VRX RQAO¶TAR 95,7 ¬ NÇ25E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 VT400¶ 10,11 ¬ NÇ46E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
400 XJ400R 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
400 XJ400V - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
400 XR400 NQTARO 05,3 ¬ NÇ38E ¡XG24 ¡XU01- g X24GPR-Q 1
400 XR400R 97,7 ¬ - ¡XG24 ¡XU01- g X24GP-Q 1
450 CRF450R 01,11 ¬ 08 - ¡K24 ¡K01- g VK24PRZ11 1
450 CRF450R 08,10 ¬ - - - - 1
500 CB500/¶ 96 ¬ 03 - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
500 CBF500{!mgørt) 04 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9¶ 2
500 CR500/R - - ¡W24 ¡W01- g - 1
500 FT500 82,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
500 GB500TT 85 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
500 N¶R500V wìthOqtønptìønCøuntqr - - - ¡A01-$2 !A01-$2 2
500 TRX500{QQAO) 01 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g VX22BC 1
500 W!NG GJ500/CQ¶TQN 78 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
500 XJ500¶ 79 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
550 CBX550!NTEGRA 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
600 CB600F 98,3 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
600 CB600F/AB¶{!mgørt) 11 ¬ ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
600 CB600F HQRNET/AB¶{!mgørt) 07 ¬ - ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
600 CBF600/¶ AB¶{!mgørt) 04 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
600 CBR600F 92,6 ¬ PÇ25E ¡UH24 ¡U01-$1IRU01-$1 Q24FER9 4
600 CBR600F{!mgørt) 88 ¬ 00,9 - ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
600 CBR600F{!mgørt) 00,10 ¬ - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 !QH27O 4
600 CBR600F4ì 01,3 ¬ - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 !QH27O 4
600 CBR600F¶{!mgørt) 00,10 ¬ - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 !QH27O 4
600 CBR600RR 03 ¬ 04 PÇ37E ¡UH24D ¡U01- g VQH24O 4
600 CBR600RR 05 ¬ 08 PÇ37E ¡UH24D ¡U01- g - 4
600 CBR600RR/AB¶ 09,2 ¬ PÇ40E ¡UH24D ¡U01- g - 4
600 CBR600RR{!mgørt) 03 ¬ 04 PÇ37E ¡UH27D ¡U01- g VQH27O 4
600 CBR600RR{!mgørt) 05 ¬ 08 PÇ37E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
600 CBR600RR/AB¶{!mgørt) 09 ¬ PÇ40E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
600 CBR600RR RACE BA¶E 03 ¬ - ¡U01-$1 ¡U01-$1 - 4
600 FJ¶600¶!JVERW!NG 01 ¬ PF01E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
600 HQRNET ¶{!mgørt) - - ¡UH27 ¡U01- g Q27FER9 4
600 HQRNET600/¶ 98,3 ¬ PÇ25E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
600 NV600¶TEEO 88,1 ¬ PQ06E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
600 ¶!JVERW!NG600/AB¶ 01,3 ¬ PF01E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
600 ¶!JVER W!NG GT600/AB¶ 09,6 ¬ PF01E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 2
600 ¶TEEO VJX 96 ¬ PQ06E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
600 TRAN¶AJP600V 87,4 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
400-600cc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 1?1 ?01?/0?/?3 ??.?6.?9
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
122
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
600 VT600C/CO ¶HAOQW VJX/OX 86 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
600 XJ600V TRAN¶AJP 87 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
600 XR600R 86 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 AFR!CATW!N650 88 ¬ 90 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
650 BRQ¶650PRQOQCT1/2 88,1 ¬ RÇ31E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
650 CBX650CQ¶TQN 82,12 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
650 OEAQV!JJE{NT650V) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
650 FNX650{!mgørt) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 FX650 V!GQR - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 NTV650 88 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
650 NX650OQN!NATQR 88 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
650 ¶JR650 - - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
650 TRX650FA 02,5 ¬ - ¡K1õ ¡K01- g VK16PRZ11 1
650 XJ650V TRAN¶AJP - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
650 XR650J 92 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
650 XR650R 00,1 ¬ - ¡K22 ¡K01- g K22PR-Q11 1
680 ON-01 08,3 ¬ RÇ55E ¡U24 ¡U01- g - 2
680 OEAQV!JJE{!mgørt) 06 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24EPR9 2
680 XJ700V TRAN¶AJP{!mgørt) 08 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q24EPR9 2
700 W!NG !NTER¶TATE 83 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
750 AFR!CATW!N750 90,2 ¬ RQ04E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 CB750 Føur 69 ¬ 77 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 CB750/F2 92,2 ¬ 09 RÇ17E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 CB750AERQ 77,4 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶-Q 4
750 CB750CQ¶TQN EXCJQ¶!VE 80 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 CB750K·F 78,12 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 CBR750F - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
750 CBR750¶QPER AERQ 87,2 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 CBX750F 83,12 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 CBX750HQR!ZQN 84,3 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 N!GHTHAWK750 91,6 ¬ RÇ17E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 NR{750) 92,5 ¬ 93 RÇ40E ¡Y27 - - 8
750 NV750CQ¶TQN 82 ¬ 83 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 R¶750NAGNA 93,7 ¬ 96 RÇ35E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
750 RVF750{RC45) 94 ¬ 95 RÇ45E ¡UH27 RU01-$4 !QH27 4
750 ¶HAOQW ¶JA¶HER750 00,11 ¬ RÇ44E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
750 ¶HAOQW750 97,3 ¬ 03 RÇ44E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
750 ¶HAOQW750/AB¶ 04 ¬ RÇ50E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
750 ¶HAOQW PHANTQN 09,11 ¬ RÇ53E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
750 V45NAGNA 87 ¬ 93 - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 VF750C 93,7 ¬ 01 - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
750 VF750F 82,12 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 VF750¶AVER·NAGNA 82 ¬ 96 - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 VFR750F 86 ¬ 89 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 VFR750F 90,2 ¬ 93 RÇ35E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
750 VFR750R 87,8 ¬ - ¡UH27 ¡U01- g Q27FE9 4
750 VT750¶ 10,3 ¬ RÇ58E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
750 XJV750E/R 83 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
800 CRQ¶¶RQNNER{!mgørt) 11 ¬ - ¡U01- g VNH27ZB 4
800 PAC!F!C CQA¶T{PC800) 90,11 ¬ 01 RÇ34E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
800 VFR 02 ¬ 09 RÇ46E - ¡U01- g VNH24Z 4
800 VFR/AB¶{!mgørt) 02 ¬ 09 RÇ46E - ¡U01- g VNH27Z 4
800 VFR800 98,4 ¬ 01 RÇ46E ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
900 CB900HQRNET 01,10 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
929 CBR900RR F!REBJAOE 92 ¬ 99 - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 Q27FER9 4
929 CBR900RR F!REBJAOE{!mgørt) 00,1 ¬ 01,12 - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 !QH27O 4
929 CBR929RR F!REBJAOE{!mgørt) 00,1 ¬ 01,12 - ¡UH27 ¡U01-$1IRU01-$1 !QH27O 4
954 CBR954RR 02,3 ¬ 03 - ¡UH24 ¡U01- g VQH24O 4
954 CBR954RR{!mgørt) 02 ¬ 03 - ¡UH27D ¡U01- g VQH27O 4
1000 CB1000¶F{!mgørt) - - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
1000 CB1000¶ugqrFøur 92,11 ¬ zÇ30E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1000 CB1000R{!mgørt) 08 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
1000 CBF1000/AB¶{!mgørt) - - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
1000 CBF1000/AB¶{!mgørt) 10 ¬ - - - 4
1000 CBR1000F 93,4 ¬ zÇ30E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1000 CBR1000F{!mgørt) 87 ¬ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
1000 CBR1000RR 04,4 ¬ 07 zÇ57E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
1000 CBR1000RR 08,7 ¬ zÇ59E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
600-1000cc
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 1?? ?01?/0?/?3 ??.?6.?9
g@
¸þ

HÇNQA
Æ25
123
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
1000 CBR1000RR RACE BA¶E 04,3 ¬ 04,12 zÇ57E - RU01-$1 - 4
1000 CBR1000RR RACE BA¶E 05,1 ¬ 07 zÇ57E - ¡U01-$1 - 4
1000 CBR1000RR RACE BA¶E 08 ¬ zÇ59E - RU01-$1 - 4
1000 CBR1000RR{!mgørt) 04 ¬ 07 zÇ57E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
1000 CBR1000RR{!mgørt) 08 ¬ zÇ59E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
1000 CBX1000 - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 6
1000 F!RE¶TQRN 97,4 ¬ 03 zÇ36E ¡X24B ¡XU01-$1 !X24B 2
1000 RC51{RVT1000R){!mgørt) 00,1 ¬ - ¡K27 ¡K01- g !K27C11 2
1000 VTR1000F{!mgørt) 97 ¬ - ¡X27B ¡XU01-$1 !X27B 2
1000 VTR1000¶P-1{!mgørt) 00,1 ¬ 01,12 - ¡K27 ¡K01- g !K27C11 2
1000 VTR1000¶P-2{!mgørt) 02 ¬ - ¡K27 ¡K01- g VK27PRZ11 2
1000 XJ1000V VARAOERQ/AB¶ 99 ¬ - ¡X24B ¡XU01-$1 !X24B 2
1100 C2T - - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
1100 CB1100Tygq/AB¶ 10,3 ¬ zÇ65E - - - 4
1100 CB1100Tygq/AB¶ 10,6 ¬ zÇ65E - - - 4
1100 CBR1100XX ¶QPERBJACKB!RO 97 ¬ 01 - ¡UH27 ¡U01-$1 !QH27 4
1100 CBR1100XX ¶QPERBJACKB!RO 01,3 ¬ - ¡UH27D ¡U01- g VQH27O 4
1100 ¶HAOQW 95,1 ¬ zÇ32E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1100 ¶HAOQW AERQ 98,3 ¬ zÇ39E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1100 ¶T1100/A PAN EQRQPEAN 90 ¬ - ¡UH24 ¡U01- g Q24FER9 4
1100 VT1100/C/C2/CN 94,2 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
1100 X11 99,11 ¬ 01 - ¡UH24 ¡U01-$1 !QH24 4
1200 VFR1200F 10,3 ¬ zÇ63E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
1200 VFR1200F OCT 10,7 ¬ zÇ63E - ¡U01- g VQH27E¶ 4
1300 CB1$00¶QPER BQJO'QR 05,2 ¬ zÇ54E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 CB1$00¶QPERFQQR 98,3 ¬ 03,1 zÇ38E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 CB1$00¶QPERFQQR 03,2 ¬ zÇ54E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 CB1$00¶QPERTQQR!NG 09,12 ¬ zÇ54E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 PAN-EQRQPEAN/AB¶ - - ¡UH24 ¡U01- g Q22FER9 4
1300 VT1$00CR/AB¶ 10,4 ¬ zÇ61E ¡XU22 ¡XU01- g XQ20EPR-Q 4
1300 VT1$00C¶/AB¶ 10,5 ¬ zÇ61E ¡XU22 ¡XU01- g XQ20EPR-Q 4
1300 VT1$00CX/AB¶ 09,11 ¬ zÇ61E ¡XU22 ¡XU01- g XQ20EPR-Q 4
1300 VTX1$00C/¶ 02,6 ¬ - ¡XU22 ¡XU01- g XQ20EPR-Q 4
1300 X4 97 ¬ zÇ38E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 X4JO 00,3 ¬ zÇ38E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1500 F6C - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
1500 GQJOW!NG A¶PENCAOE GJ1500/¶E - zÇ22E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
1500 GQJOW!NG GJ1500/¶E - zÇ22E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 6
1500 VAJKYR!E GJ1500C 98,10 ¬ zÇ34E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 6
1500 VAJKYR!E !NTER¶TATE - zÇ34E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
1500 VAJKYR!E TQQRER GJ1500CT - zÇ34E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
1500 VAJKYR!E{!mgørt) - zÇ34E ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 6
1500 VAJKYR!E/TQQRER - zÇ34E ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
1800 GQJOW!NG GJ1800 01,9 ¬ - ¡K20 ¡K01- g K20PR-Q11 6
1800 VAJKYR!E RQNE{!mgørt) 03 ¬ - ¡K1õ ¡K01- g K16PR-Q11 6
1800 VTX 01 ¬ 02 - ¡K20 ¡K01- g VK20PRZ11 4
1800 VTX Cruìsqr 01 ¬ - ¡K20 ¡K01- g VK20PRZ11 4
1000-1800cc
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
50 ACT!VE ¶PQRT{CH50ET) 84,4 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
50 ACT!VE{CH50E) 85,6 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
50 APR!Q NATQRAJ 98,6 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 AX!¶50{YA50/O/H/H¶) 91,7 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 BJ 03,10 ¬ A138E ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 BQXN{CQ50E) 85,4 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 BQ¶!NE¶¶ V50/B/O/N - - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 BW'¶ ¶PQRT¶ 89,1 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 BW'¶{YW50) 98,4 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 BW'¶50{BW50) 88,4 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 CHANP CX 88,3 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 CHANP{CJ50E/E¶) 86,7 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 CHANP50R¶ 87,4 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
50 CQTE{CN50EC/EO) 84,6 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 OT50 82 ¬ 87,2 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 OT50 87,3 ¬ 93,7 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 OT50 93,8 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
YANAHA
1RI
50cc
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
?01?-19_¡j__}?_hohda.ihdd 1?3 ?01?/0?/?3 ??.?6.?9
g@
¸þ

YANAHA
1RI
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
124
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
50 EXCEJ50 86,5 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 GEAR 07,10 ¬ A314E ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
50 GEAR/C 94,9 ¬ 07 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 GEAR AJJRQQNO 00,1 ¬ - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 JQG/Oqluxq 07,10 ¬ A312E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 JQG ZR 09,1 ¬ A312E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 JQG Z 98,3 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQG{YG50/Z) - - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQG/RENQTECQNTRQJ JQG/ZR/Z - A125E ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQG50 87,2 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
50 JQG50/EX/Z/ZR - - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQGAPR!Q 93,11 ¬ A113E ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQGAPR!Q TYPE 95,4 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQGC 98,2 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQGPQCHE 92,6 ¬ A113E ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQG¶PQRT{CY50Z) 90,9 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 JQG¶PQRT50 88,2 ¬ 90,8 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 JQGTRQNK{YG50O) 91,3 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 NATE V50/¶/O/N - - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 N!NT50 87,1 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 N!NT50¶PEC!AJ 89,1 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q 1
50 NEWJQG 89,2 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 NEW¶ GEAR 96,6 ¬ 07 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 NEW¶ GEAR 07,10 ¬ A314E ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
50 NEW¶NATE V50N 00,5 ¬ - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 NEW¶NATEV50BQ¶!NE¶¶ - - ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
50 PQCKE{QA50) 80 ¬ - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
50 PW50{NQTQCRQ¶¶) 82 ¬ 00,7 - ¡WF22[^1j - W14FP-QJ 1
50 PW50{NQTQCRQ¶¶) 00,8 ¬ 3PT ¡WF22[^1j - W14FPR-QJ 1
50 RZ50 81,6 ¬ 98,4 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 RZ50 98,4 ¬ - ¡W24 ¡W01-27 W24E¶R-Q 1
50 ¶QPERJQG ZR 94,12 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 TOR50 88,7 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
50 TQWNNATE T50¶/O/EO 82 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
50 TRY{CP50E) 85,3 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q10 1
50 TT-R50E 06 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 TY50 75,2 ¬ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 TZ50 90,2 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 !W27 1
50 TZN50R 94,3 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 TZR50 90,2 ¬ 93,3 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 TZR50 93,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
50 TZR50R 93,3 ¬ 94,2 - ¡W22 ¡W01- g W22E¶R-Q 1
50 TZR50R 94,2 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 W27E¶R-Q 1
50 V!NQ{YJ50R)/CJA¶¶!C 97,3 ¬ 04 A113E ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 V!NQ/Oqlux 07,11 ¬ A313E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 V!NQ/Oqlux 04,3 ¬ 07 A304E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 V!NQ Nølfq 09,4 ¬ A313E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 VQX 06,5 ¬ A308E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
50 YB-1 96,1 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
50 YB-1 FQQR 00,4 ¬ - - - Q22F¶R-Q 1
50 YB50 - - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 YB50 00,5 ¬ - - - Q22F¶R-Q 1
50 YG50/Z - - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
50 Y¶R50 86,5 ¬ - ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 YV50/C - - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
70 NATE V70 71 ¬ - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
80 BEJQGA O{CV80EO) - - ¡WF20 - W20FP-Q 1
80 BEJQGA{CV80E) 81 ¬ - ¡WF20 - W20FP-Q 1
80 BQ¶!NE¶¶ V80O/N - - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
80 BW80 85 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
80 CHANP{CJ80E) 86,8 ¬ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
80 JQG¶PQRT¶80 88,2 ¬ 90,4 - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
80 NATE V80/N 82 ¬ 92,2 - ¡WF20 - W20FP-Q 1
80 NATE V80/N 92,2 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
80 NR80 - - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
80 NEW¶NATE80 88,7 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
80 PW80 83 ¬ 4BÇ ¡WF20 - W20FP-Q 1
80 RX80¶P 81 ¬ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50-80cc (¯1)íÇ1Ç(RÇ;; þl± Jj[´J¯I7¸,=¶¶j¯M@O)_l(v¯,¶þ¯/7Í/,
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?4 ?01?/0?/?3 ??.?6.46
g@
¸þ

YANAHA
1RI
125
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
80 TOR80 88,8 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24EPR-Q 1
80 TQWNNATE T80 - - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
80 TQWNNATE T80O/EO 93,6 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
80 TQWNNATE T80O/EO ¬ 93,6 - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
80 TY80 75 ¬ - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
80 YF80N{QQAO) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
80 YFN80W{QQAO) 02 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
80 YN80N - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
80 Y¶R80 86 ¬ - ¡WF24 - W24F¶-Q 1
80 YZ80 82,9 ¬ 92 - ¡W27 ¡W01- g - 1
80 YZ80 93 ¬ 00 - ¡W$1 ¡W01-$1 - 1
80 YZ80JW 94,8 ¬ 00 - ¡W$1 ¡W01-$1 - 1
80 YZ80JW 01 ¬ - ¡W$1 ¡W01-$1 - 1
85 YZ85/JW ¬ 03 B111E ¡W$1 ¡W01-$1 - 1
85 YZ85/JW 04 ¬ B117E ¡W$1 ¡W01-$1 !W$1 1
90 AX!¶90{YA90) 90,7 ¬ - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
90 JQG¶PQRT¶90{CY90Z) 90,3 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
90 NEW¶NATE T90N/O 94,6 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
90 TQWNNATE T90O 97,1 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
90 YFN90R{QQAO) 08,10 ¬ ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
90 TT-R90 - - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
100 GRANOAX!¶100{YA100) 98,9 ¬ - ¡WF22 - W22FPR-Q 1
100 YA100W - - ¡WF20 - W20FPR-Q 1
110 N!Q 03 ¬ ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
110 NQQVQ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
110 TT-R110E{!mgørt) 08 ¬ ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
125 AX!¶ TREET 09,8 ¬ E3F1E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 BW's125F!{!mgørt) 08 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 BREEZE YFA125{QQAO) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 CYGNQ¶ {XC125) 88 ¬ 94 - ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
125 CYGNQ¶125{XC125T/O) 94 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 CYGNQ¶ ¶!{XC125) 98 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 CYGNQ¶ ¶V{XC125¶V) 01 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 CYGNQ¶-X/¶R{XC125/¶R) 03,7 ¬ 07 E343E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 CYGNQ¶-X/¶R{XC125/¶R)F! 07,10 ¬ E3B1E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 CZ125TRACY 83,6 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24EP-Q 1
125 OT125 74 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
125 OT125R 85,7 ¬ 88,5 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 OT125R/RE 88,6 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 GR!ZZJY125{QQAO) - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 NAJE¶TY125{!mgørt) ¬ 06 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 NAJE¶TY125{!mgørt) 07 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 NAJE¶T! F! 07 ¬ - ¡U27A ¡U01- g - 1
125 RZ125 85,4 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 ¶R125 81,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
125 ¶R125B 97,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 TOR125/R - - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 TT-R125JW 00,4 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 TW125{!mgørt) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 TZ125 wìthOqtønptìønCøuntqr 95,11 ¬ - - ¡A01-$2 !A01-$2 1
125 TZ125 wìthøutOqtønptìønCøuntqr 95,11 ¬ - - ¡AE01-$2 !AE01-$2 1
125 TZ125 wìthøutOqtønptìønCøuntqr 95,11 ¬ - - ¡W01-$2 !W01-$2 1
125 TZR125 87,4 ¬ 89,11 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 TZR125 94,2 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 TZR125R 89,12 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 XT125 82,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
125 XTZ{!mgørt) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 XV125V!RAGQ - - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
125 YB125 72 ¬ - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
125 YO125/¶ 89,4 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
125 YFA-1{TR!KE) - - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 YZ125 74 ¬ 91,7 - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 YZ125 91,8 ¬ 96,7 - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 YZ125 96,7 ¬ 98,8 - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 YZ125 98,8 ¬ - ¡W27 ¡W01-27 - 1
125 YZF-R125 08 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
180 CYGNQ¶{XC180) 82 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶-Q 1
200 AG200 85,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
80-200cc
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?5 ?01?/0?/?3 ??.?6.46
g@
¸þ

YANAHA
1RI
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
126
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
200 BJA¶TER YF200¶{QQAO) 90,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
200 BW200 85,2 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
200 OT200R 84 ¬ 88,5 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
200 OT200R 88,6 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 OT200WR 91,1 ¬ 93,2 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 OT200WR 93,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
200 ¶OR200 87,7 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
200 TW200 91,2 ¬ 02,5 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 TW200E 96,5 ¬ 02,5 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
200 XT200 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
225 BRQNCQ{¶T225) 97,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
225 ¶ERQW225 85,8 ¬ 89,7 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
225 ¶ERQW225/¶ 89,8 ¬ 93,5 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
225 ¶ERQW225W/WE{XT225WE) 93,6 ¬ G316E ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
225 TW225/E 02,6 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
230 JANZA{OT2$0) 97,1 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
250 ORAG¶TAR 250 00,7 ¬ G604E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
250 ORAG¶TAR 250 08,5 ¬ G607E ¡UF22 - Q20F¶R-Q 2
250 FZ250FAZER 86 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶-N 4
250 FZR250 88,4 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
250 FZR250R 94,3 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
250 GRANO NAJE¶TY 04,3 ¬ G338E ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
250 NAJE¶TY250/C 99 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 NAJE¶TY250/¶V/AB¶ 95,8 ¬ 99 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 NAJE¶TY 07,5 ¬ G359E ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
250 NAXAN 05,4 ¬ G345E ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
250 NAXAN - G368E ¡U24A ¡U01- g Q22EPR9 1
250 R1-Z 90,6 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 RENA!¶¶A 96,4 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 2
250 RZ250 80,8 ¬ 83,1 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
250 RZ250R 83,2 ¬ 86,6 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
250 RZ250R 86,7 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 RZ250RR 84,3 ¬ 86,6 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
250 ¶ERQW250 05,4 ¬ 07 G340E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 ¶ERQW250/¶ 08,1 ¬ G370E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 ¶R250 80,4 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
250 ¶RV250/¶/T 92,4 ¬ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 2
250 ¶RX250/F 90,3 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 TOR250 88,1 ¬ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 TR!CKER{XG250)/¶ 04,3 ¬ 07 G340E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 TR!CKER/¶ 08,1 ¬ G370E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 TT250R 93,4 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 TT250R RA!O 94,3 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 TY250R 85 ¬ - ¡W20 ¡W01- g !W20 1
250 TY250R ¶CQTT!¶H - - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
250 TY250Z 94,12 ¬ - ¡W20 ¡W01- g !W20 1
250 TY250Z ¶CQTT!¶H 94,12 ¬ - ¡W20 ¡W01- g !W20 1
250 TZ250 73 ¬ 94 - - ¡WN01-$2 !WN01-$2 2
250 TZ250 95 ¬ - - ¡WN01-$2 !WN01-$2 2
250 TZ250 wìthOqtønptìønCøuntqr 95 ¬ - - ¡A01-$2 !A01-$2 2
250 TZ250 wìthøutOqtønptìønCøuntqr 95 ¬ - - ¡AE01-$2 !AE01-$2 2
250 TZR250 89,3 ¬ 90,2 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
250 TZR250/¶P 85,11 ¬ 89,2 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 TZR250/¶P 90,2 ¬ 91,3 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 2
250 TZR250R/R¶ 94,2 ¬ - ¡WN24 ¡WN01-29 - 2
250 TZR250R/R¶/R¶P 91,3 ¬ 94,1 - ¡WN27 ¡WN01- g - 2
250 TZR250¶PR 94,12 ¬ - ¡WN27 ¡WN01-$2 - 2
250 WR250F{4¶T) 03 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 WR250R 01 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 WR250R/X 07,11 ¬ G363E ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 1
250 WR250Z 92,1 ¬ 96,6 - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 WR250Z 96,7 ¬ 00 - ¡W24 ¡W01-24 - 1
250 X¶250/¶ 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
250 X¶250¶P 82,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
250 XT250T 83,4 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
250 XT250X 06,3 ¬ G340E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 XT250X 08,5 ¬ G370E ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 XV250/¶ V!RAGQ 94,3 ¬ - ¡UF22 - Q20F¶-Q 2
200-250cc
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?6 ?01?/0?/?3 ??.?6.47
g@
¸þ

YANAHA
1RI
127
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
250 YO250 86,9 ¬ 89,8 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 YO250/¶ 89,9 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 1
250 YFB250FW{QQAO) - - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 YFN250R{QQAO) 08 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 1
250 YP250/¶/A - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 YZ250 74 ¬ 96,7 - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 YZ250 96,7 ¬ - ¡W24 ¡W01-24 - 1
250 YZ250F 00,10 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 ZEAJ250{FZX250) 92,2 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
350 BAN¶HEE YF$50Z{QQAO) 90,3 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
350 RZ$50 81,3 ¬ 83,4 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
350 RZ$50R/RR 83,5 ¬ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
350 TY$50R 86 ¬ - ¡W20 ¡W01- g !W20 1
350 WARR!QR YFN$50X{QQAO) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
350 YF$50E{QQAO) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
350 YFN$50R{QQAO) 04 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
400 ARTE¶!A{XT400) 91,8 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 O!VER¶!QN400 91,7 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 ORAG¶TAR CJA¶¶!C 98,3 ¬ 09 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 ORAG¶TAR FQQR 01,3 ¬ 09 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 ORAG¶TAR{XV¶400) 96,2 ¬ 01 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 ORAG¶TAR400 09,11 ¬ H602E ¡X22B ¡XU01- g - 2
400 ORAG¶TAR CJA¶¶!C400 09,11 ¬ H602E ¡X22B ¡XU01- g - 2
400 FZ400 97,3 ¬ - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 FZ400{¶CHQQJ NQOEJ) 97,3 ¬ - ¡U20 ¡U01- g Q20E¶R-N 4
400 FZ400R/N 84,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 FZR400 86,5 ¬ 88,3 - ¡U27 ¡U00- g Q27E¶-N 4
400 FZR400 88,5 ¬ 89,3 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 FZR400R 87,4 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
400 FZR400R 89,3 ¬ 89,12 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
400 FZR400RR/¶P 89,12 ¬ 94 - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 GRANO NAJE¶TY400 05,3 ¬ 08,3 H320E ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
400 GRANO NAJE¶TY400 08,3 ¬ H325E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
400 KQO!AK YFN400FWA{QQAO) - - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
400 ¶R400 88,8 ¬ 09 - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 1
400 ¶R400 09,12 ¬ H329E ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 1
400 ¶R400¶ J!N!TEO EO!T!QN 95,8 ¬ - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 1
400 ¶RX400 85,4 ¬ 91,6 - ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 1
400 ¶RX400 91,7 ¬ 96 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 WR400F 98 ¬ 00 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
400 XJ400/O/¶P/Z/Z-¶/Z-E 80,6 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 4
400 XJR400 93,3 ¬ 95,3 - ¡U24 ¡U01-$1 Q24E¶R-N 4
400 XJR400/R 95,3 ¬ 95,12 - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
400 XJR400/R 96,1 ¬ - ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
400 X¶400¶P 80 ¬ 82,5 - ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
400 X¶400¶P 82,5 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 XT400 82 ¬ - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶-Q 1
400 XV400¶P 83,3 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 4
400 XV400V!RAGQ 87,3 ¬ 91,2 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 4
400 XV400V!RAGQ 91,3 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
400 XV¶400ORAG¶TAR 00,4 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
400 XZ400/O 82 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
400 YF400N-FW{QQAO) 94 ¬ 98 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
400 YZ400F 98 ¬ 99 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
426 YZ426F 00,10 ¬ 02,8 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 WR450F 03 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 YFZ450{QQAO) 04 ¬ 09 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 YFZ450R{QQAO) 10 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 YZ450F 02,9 ¬ 09 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 YZ450F 09,10 ¬ )329E ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
500 RZV500R 84,5 ¬ - ¡WF24 - W24F¶R 4
500 ¶R500 88,7 ¬ - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 1
500 TNAX 01,8 ¬ 04,8 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
500 TNAX 04,9 ¬ 08,6 )404E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
500 TNAX 08,7 ¬ )408E ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 2
535 XV5$5/¶ - - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
535 XV5$5OX V!RAGQ{!mgørt) - - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
550 GR!ZZJY 550F!{QQAO) 08,9 ¬ - - - - 1
250-550cc
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?7 ?01?/0?/?3 ??.?6.47
g@
¸þ

YANAHA
1RI
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
128
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
550 XZ550O 81 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
600 FZ6-¶ FAZER/N{!mgørt) 04 ¬ - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 FZR600 89 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 FZ¶600FAZER - - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
600 ¶RX600 85,4 ¬ 91,6 - ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 1
600 ¶RX600 91,7 ¬ 92,5 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
600 TT600R/RE{!mgørt) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
600 XJ600¶/N 92,8 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
600 XJ6 O!VER¶!QN/F{!mgørt) 09 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 XJ6N/¶{!mgørt) 09 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 XT600E - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
600 XT600Z TENERE 83 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 1
600 YZF600R THQNOERCAT 96 ¬ 98 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 YZF-R6{!mgørt) 98 ¬ 03 - ¡U$1A RU01-$1I¡U01-$1 Q$1ETR 4
600 YZF-R6{!mgørt) 04 ¬ - ¡U$1A RU01-$1I¡U01-$1 Q$1ETR 4
650 ORAG¶TAR650 - - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
650 XJ650¶P 80,7 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 4
650 X¶650¶P 78 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
650 XV¶650ORAG¶TAR{!mgørt) 98 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
660 GR!ZZJY660{QQAO) 04 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 ¶ZR660{!mgørt) - - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 XT660R/X{!mgørt) 04 ¬ - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
660 XTZ660TENERE 92 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 YFN660R{QQAO) 03,1 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
700 GR!ZZJY 700F!{QQAO) 08,9 ¬ - - - - 1
700 YFN700 GR!ZZJY{QQAO) 07 ¬ 08 - ¡U24A ¡U01- g Q22E¶R-N/Q22EPR9 1
750 FZ750 85,4 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 FZR750 87,2 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 4
750 FZR750R 89,2 ¬ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
750 FZX750 86,3 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
750 XJ750E/E/O/A 81 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 4
750 X¶750¶P 78 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
750 XTZ750¶QPERTENERE 89 ¬ - ¡X24B ¡XU01-24 X24EPR-Q9 2
750 XV750 - - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
750 XV750E 82,1 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
750 XV750¶P 81,3 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
750 XV750V!RAGQ 81 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
750 YZF750¶P 93,2 ¬ - ¡U27 RU01-$1 Q27E¶R-N 4
750 YZF-R7 - - - RU01-$1I¡U01-$1 RQ01-$1 4
800 FAZER8/AB¶ 10 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
800 FZ8-N/¶ 10 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
850 TON850 91 ¬ 93,4 - ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 2
850 TON850 93,5 ¬ 94,1 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 2
850 TON850 94,2 ¬ 01 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
850 TRX850 95,3 ¬ 99 - ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 2
900 TON900 02 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
900 XJ900¶ O!VER¶!QN 95 ¬ 03 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
950 XV¶950A{!mgørt) 09 ¬ - ¡U24A ¡U01- g Q22EPR9 2
1000 FZR1000 87 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 4
1000 FZ1/Fpzqr 08,2 ¬ N518E ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
1000 FZ1 FAZER{!mgørt) 06 ¬ - ¡U27A RU01-$1I¡U01-$1 Q27ETR 4
1000 FZ¶1000FAZER 01 ¬ - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
1000 GT¶1000/A 93 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1000 YZF1000R/THQNOERACE 96 ¬ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 4
1000 YZF-R1{!mgørt) 98 ¬ 01 - ¡U27 RU01-$1I¡U01-$1 Q27E¶R-N 4
1000 YZF-R1{!mgørt) 02 ¬ 03 - ¡U27 RU01-$1I¡U01-$1 !Q27O 4
1000 YZF-R1{!mgørt) 04 ¬ 08 - ¡U27A RU01-$1I¡U01-$1 Q27ETR 4
1000 YZF-R1{!mgørt) 09 ¬ - - - - 4
1000 YZF-R1 09,6 ¬ N521E - - - 4
1100 BT1100BQJJOQG{!mgørt) 02 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
1100 XV1100V!RAGQ 95,2 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
1100 XV¶1100 ORAG¶TAR 11 99,3 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
1100 XV¶1100A ORAG¶TAR 11 CJA¶¶!C 00,3 ¬ - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 2
1200 FJ1200 91,3 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1200 V-NAX 85 ¬ 07 - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1200 XJR1200/R 94,3 ¬ 98,3 - ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1200 XT1200Z ¶ugqrTqnqrq{!mgørt) 10 ¬ - ¡U24A ¡U01- g - 4
1300 FJR1$00/A 01 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
550-1$00cc
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?8 ?01?/0?/?3 ??.?6.47
g@
¸þ

YANAHA
1RI
129
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
32S2QJ
[nQìnq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
1300 FJR1$00A/A¶ 06 ¬ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
1300 RQYAJ¶TAR VENTQRE 97 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1300 RQYAJ¶TAR/TQQRCJA¶¶!C 96,4 ¬ 98 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1300 XJR1$00/¶P 98,3 ¬ 06,9 - ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 XJR1$00 06,10 ¬ P514E ¡X24B ¡XU01-$1 X24EPR-Q9 4
1300 XV¶1$00{!mgørt) 07 ¬ - - - - 2
1300 XVZ1$00A RQYAJ¶TAR 96 ¬ 98 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1600 XV1600RQAO¶TAR{!mgørt) 99 ¬ 00 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1680 VNAX{!mgørt) 09 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1680 VNAX 09,4 ¬ - ¡U27 ¡U01- g !Q27O 4
1700 NT-01{!mgørt) 05 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1700 RQAO¶TAR WARR!QR XV1700 02 ¬ - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1900 XQ1900A/CQ{!mgørt) 06 ¬ - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 4
1$00-1900cc
?01?-?0_¡j__}?_yamha.ihdd 1?9 ?01?/0?/?3 ??.?6.47
þ/
¸þ
130
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
AO!VA
250 AO250/!E - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
APR!J!A
50 AREA51 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 CJA¶¶!C - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 GQJJ!VER50 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 H2Q - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 HABANA50/CQ¶TQN50 - ¡WF24 - W24FPR 1
50 NQJ!TQ50/C - ¡WF24 - W24FPR 1
50 RAJJY{A!RCQQJ) - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 RAJJY{J!QQ!OCQQJ) - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 R¶50 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 RX50 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 ¶CARABEQ50 93 ¬ 01 ¡WF22 - W22F¶R 1
50 ¶CARABEQ50¶T 02 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
50 ¶QN!C50 - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 ¶R50{Fì) 03 ¬ ¡U24A ¡U01- g - 1
50 ¶R50{CARB) ¬ 04 ¡WF24 - W24F¶R 1
50 ¶R50{CARB) 05 ¬ ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 ¶R50 Purq[qt - ¡U24 ¡U01- g N24EXRB 1
50 TQQNQ50 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
125 ATJANT!C125 03 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
125 JEQNAROQ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 R¶125 - ¡W$1 ¡W01- g - 1
125 ¶CARABEQ125 99 ¬ ¡U24 ¡U01- g !Q24 1
125 ¶R125 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
150 JEQNAROQ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
150 ¶R150 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
200 ATJANT!C200 03 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
200 ¶CARABEQ200 99 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
200 ¶PQRTC!TY200 05 ¬ ¡U22 ¡U01- g !Q22 1
250 ATJANT!C250 05 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 JEQNAROQ250 99 ¬ 01 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
250 R¶250/¶P - ¡WN27 ¡WN01-29 - 2
250 ¶CARABEQ250/GT 05 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 ¶PQRTC!TY250 06 ¬ ¡U27 ¡U01- g - 1
250 ¶PQRTC!TY CQBE 250!E - ¡U27 ¡U01- g - 1
400 ATJANT!C400 06 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
400 ¶CARABEQ400 !E 06 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
450 RXV450 06 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 2
450 ¶XV450 06 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 2
500 ATJANT!C500 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
500 ¶CARABEQ500 03 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
550 RXV550 06 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 2
550 ¶XV550 06 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 2
650 NQTQ6,5 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
650 PEGA¶Q650 ìq/¶TRAOA 01 ¬ 04 ¡X24 ¡XU01- g - 1
650 PEGA¶Q650¶TRAOA 05 ¬ ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
750 OQR¶QOQRQ 09 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 2
750 ¶J750 ¶H!VER/GT 08 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 2
850 NA850 NANA/GT 08 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 2
1000 ETV1000 CAPQNQRO 05 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
1000 R¶T1000 FQTQRA 01 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
1000 R¶V1000/N!JJE/R 99,1 ¬ 04 ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
1000 R¶V1000R/R FACTQRY 04 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 2
1000 R¶V1000¶P 01 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 2
1000 R¶V4 FACTQRY/R 09 ¬ ¡U27 ¡U01-$1 Q27E¶R-NB 4
1000 ¶J1000 FAJCQ - ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
1000 TQQNQ1000/R/R FACTQRY 03 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
BENEJJ!
50 491RR/REPJ!CA 99 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 1
50 491¶T 99 ¬ 02 ¡WF24 - W24F¶R 1
50 NAKEO 02 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 1
125 AO!VA125 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
125 VEJVET125 98 ¬ ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
150 AO!VA150 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
150 VEJVET150 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 VEJVET250 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
A
O
!
V
A
,

A
P
R
!
J
!
A
,

B
E
N
E
J
J
!
AO!VA, APR!J!A, BENEJJ!
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 130 ?01?/03/06 19.?4.04
131
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BENEJJ!
900 TQRNAOQ900/TRE 03 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 3
1130 TnT11$0 04 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 3
BETA
125 REV'125 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
200 AJP200 01 ¬ ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
200 REV'200 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 REV-$ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 REV'250 - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 TECHNQ 94 ¬ 99 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 ZERQ 90 ¬ 93 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
B!NQTA
400 øþ-2Jr - ¡WF22 - W22FP-Q 2
400 FW96 97 ¬ ¡WF22 - W22FP-Q 2
400 TE¶! 1O400J ¬ 95 ¡WF22 - W22FP-Q 2
400 TE¶! 1O400J 96 ¬ ¡WF20 - W20FP-Q 2
400 YB-7 - ¡U27 ¡U01- g !Q27 4
400 YB-7FQRGQRE - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
600 BEJJAR!A600 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 4
600 YB-9/¶R/¶Rì - ¡U27 ¡U01- g !Q27 4
600 YB-9¶R 94 ¬ 95 ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
600 YB-9¶Rì 96 ¬ 98 ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 4
652 BB1B!PQ¶T{¶QPERNQNQ B!PQ¶T) 96 ¬ 98 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
750 øþ-1/¶/¶R - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
750 ¶B-7 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
750 YB-4 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
900 øþ-2/¶R - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
900 øþ-2FE - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
904 OB$ NANTRA 95 ¬ 00 ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 2
904 øþ-4/!E - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
906 TE¶! 1O906¶R - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
906 TE¶! 1O906¶R-¶ - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
992 øþ-5 05 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
996 ¶B8R/¶P/K - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 2
1000 O!EC!·YB-6·YB-8 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
1000 FRANQ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 4
1000 TQATARA - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 2
1000 YB11 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 4
1100 ¶B6·¶B6-R - ¡U27 ¡U01- g !Q27 4
BNW
450 G450X 08 ¬ ¡U27A ¡U01- g - 1
450 R45 78 ¬ 85 ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
650 F650/¶T/G¶ OAKAR/FQNOQRQ 94 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
650 F650G¶/OAKAR/C¶ 00 ¬ 01 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
650 F650G¶/OAKAR/C¶ 02 ¬ ¡X24 ¡XU01- g - 2
650 G650Xcøuntry/Xmøtø/Xchpllqngq 07 ¬ ¡X24 ¡XU01- g - 2
650 R65 85 ¬ 94 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
650 R65/J¶ 78 ¬ 85 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
650 R65G/¶ 81 ¬ 87 ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
750 K75/C/RT/¶ 85 ¬ 96 ¡X22 ¡XU01- g X22E¶-Q 3
800 F650G¶ 08 ¬ 08 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
800 F800¶/¶T 06 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
800 F800G¶ 09 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
800 F800R 09 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
800 R80/7/G/¶/G¶/RT/¶T 78 ¬ 94 ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
850 R850R 94 ¬ 99 ¡K20 ¡K[Qj01- g K20TNR 2
850 R850R 00 ¬ 06 ¡K22 ¡K01- g K22TNR-¶ 2
1000 K1 89 ¬ 92 ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 4
1000 K100/JT/R¶/RT 82 ¬ 92 ¡X22B ¡XU01- g X22EP-Q9 4
1000 R100/7 77 ¬ 84 ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
1000 R100C¶/R¶/RT/¶/T 77 ¬ 84 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
1000 R100R/R¶/RT/G¶ 87 ¬ 96 ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
1000 ¶1000RR 10 ¬ - - - 4
1100 K1100JT/R¶ 92 ¬ 96 ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 4
1100 R1100G¶/R/R¶/RT/¶ 92 ¬ 02 ¡K22 ¡K01- g K22TNR-¶ 2
1100 R1100¶ 03 ¬ 06
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1150 R1150G¶/R/RT/R¶ 99 ¬ 02,12 ¡K22 ¡K01- g K22TNR-¶ 2
BENEJJ!, BETA, B!NQTA, BNW
B
E
N
E
J
J
!
,

B
E
T
A
,

B
!
N
Q
T
A
,

B
N
W
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 131 ?01?/03/06 19.?4.04
þ/
¸þ
132
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
BNW
1150 R1150G¶/R/RT/R¶ 03,1 ¬ 06
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1150 R1150R RQCK¶TER 03,3 ¬
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 HP2 ENOQRQ 06 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1200 HP2 NEGANQTQ 07 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1200 HP2 ¶PQRT¶ 08 ¬ - - - 2
1200 K1200GT 03,3 ¬ ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1200 K1200JT{115P¶) 04,6 ¬ ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1200 K1200JT 97 ¬ 04,5 ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1200 K1200R¶ 97 ¬ ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 4
1200 K1200¶/R 04 ¬ 08 ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
1200 R1200C 97 ¬ 03 ¡K22 ¡K01- g K22PBR-¶ 2
1200 R1200C 04 ¬ 06
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 R1200C AVANTGAROE ¬ 03 ¡K22 ¡K01- g K22PBR-¶ 2
1200 R1200C AVANTGAROE 04 ¬ 04
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 R1200C !NOEPENOENT 00 ¬ 03 ¡K22 ¡K01- g K22PBR-¶ 2
1200 R1200C !NOEPENOENT 04 ¬ 04
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 R1200C NQNTAQK 04 ¬ 06
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 R1200CJ 03 ¬ 03 ¡K22 ¡K01- g K22TNR-¶ 2
1200 R1200CJ 04 ¬
¡K22
¡XU22
¡K01- g
¡XU01- g
K22TNR-¶
XQ22EPR-Q
2
2
1200 R1200G¶ 04 ¬ 09 ¡XU24 ¡XU01- g - 4
1200 R1200G¶ 10 ¬ - - - 2
1200 R1200R 07 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1200 R1200R/Clpssìc 11 ¬ - - - 2
1200 R1200RT 05 ¬ 09 ¡XU24 ¡XU01- g - 4
1200 R1200RT 10 ¬ - - - 2
1200 R1200¶T 05 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1200 R1200¶ 06,5 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1300 K1$00¶/R/GT 09 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g XQ27EPR-Q 4
BQ¶¶HQ¶¶
4300 V6 AT2¶PEEO - ¡TF1õ - - 6
4300 V6TR!KE - ¡TF1õ - - 6
5730 V8 AT2¶PEEO - ¡K1õ ¡K01- g !K16 8
5730 V8TR!KE - ¡K1õ ¡K01- g !K16 8
8200 502B!GBJQCK AT2¶PEEO - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 8
8200 502B!GBJQCK TR!KE - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 8
BQEJJ
1000 XB9R F!REBQJT 01,9 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1000 XB9¶ J!GHTN!NG 02,9 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1000 XB9¶X J!GHTN!NG C!TY 05 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 CYCJQNE N2 ¬ 99 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 CYCJQNE N2 00 ¬ 01 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 J!GHTN!NG ¶-1 ¬ 99 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 J!GHTN!NG ¶-1 00 ¬ 01 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 J!GHTN!NG X-1 ¬ 99 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 J!GHTN!NG X-1/N!JJENN!QN 00 ¬ 01 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 THQNOERBQJT ¶-$ ¬ 99 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 THQNOERBQJT ¶-$ 00 ¬ 01 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XB12R F!REBQJT 03,8 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XB12¶/cg J!GHTN!NG 03,8 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XB12¶s J!GHTN!NG 05 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XB12¶TT J!GHTN!NG ¶QPER 07 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XB12X/XT QJY¶¶E¶ 05 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
BQJTACQ
50 JQB!TQ 01,1 ¬ ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
CAG!VA
50 CQCC!QJQ - ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 N!TQ50 - ¡W$1 ¡W01- g W$1E¶-Q 1
125 125N!TQ Ev - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 CQCC!QJQ125 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 N!TQ125 - ¡W27 ¡W01- g - 1
B
N
W
,

B
Q


H
Q


,

B
Q
E
J
J
,

B
Q
J
T
A
C
Q
,

C
A
G
!
V
A
BNW, BQ¶¶HQ¶¶, BQEJJ, BQJTACQ, CAG!VA
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 13? ?01?/03/06 19.?4.05
133
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
CAG!VA
125 PJANET125 - ¡W29 ¡W01- g !W29 1
600 CANYQN - ¡Q22 ¡Q01- g Q22P-Q 1
600 R!VER - ¡Q22 ¡Q01- g Q22P-Q 1
650 RAPTQR650·V RAPTQR650 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
900 ìq CANYQN - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
1000 XTRA RAPTQR - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
1000 NAV!GATQR 00 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
1000 RAPTQR·V RAPTQR 00 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
OERB!
50 Antørchp·Cøggp·Oìpþlø ¬ 91 ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 Avqnturp 95 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 FO¶·GT¶·RO-2 ¬ 91 ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 Fqnìx·FO¶¶ugqr·¶tprtO¶ 92 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 Furpx 95 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 GPR 01,1 ¬ ¡W$1 ¡W01- g W$1E¶-Q 1
50 Huntqr{O+A) 95 ¬ ¡WF22 - W22FP-Q 1
50 Huntqr{¶gpìn) 95 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 Qlìmgìcp·¶pvpnph·¶tprt ¬ 91 ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 PREOATQR ¬ 01,8 ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 RO-2 Cøuntry 92 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 ¶qnøp - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
50 ¶qnørp-R 95 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 ¶gørt·Vprìpnt·Yumþø ¬ 91 ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 ¶QPERNQTQRO 01,1 ¬ ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
50 Qrþpn 95 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 Vpmøs - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 VprìpntBøx/¶gørtR/Tøg 92 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
75 1001·Extrp¶gørtCøggp - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
75 CR74 - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
75 EurøgpRO15·¶cøøt74 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
75 GPR-75·¶gørt-75 - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
75 GrpnPrìx74 - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
75 V!VQ-75 - ¡WF1õ - W16FP-Q 1
80 Bl $ 95 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
125 CR¶·RC - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
125 Enøurø·R¶125TT·Kprmpthpn - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 ¶gørtCøggp·TT¶9 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
200 2002·GrpnPrìx·6V - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
250 CRX·RC·Enøurø - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
250 Turìsmø250 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
OQCAT!
349 $50XJ PANTAH 82 ¬ 83 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
398 F$ 86 ¬ 88 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
398 NQN¶TER 400 95 ¬ 97 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
398 NQN¶TER 400/OARK 00 ¬ 08 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
398 ¶¶/¶¶J 89 ¬ 94 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
499 500¶J PANTAH 79 ¬ 81 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
583 600¶J PANTAH 81 ¬ 82 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
583 600¶¶ 91 ¬ 97 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
583 600TJ 82 ¬ 83 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
583 NQN¶TER 600 93 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
583 NQN¶TER 600OARK 98 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
620 NQJT!¶TRAOA620 05 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
648 650¶J PANTAH 82 ¬ 83 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
696 NQN¶TER 696/+ 08 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 748NQNQPQ¶TQ/B!PQTQ/¶ 95 ¬ 03 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
748 748R 00 ¬ 03 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
748 748¶P 95 ¬ 97 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
748 748¶P¶ 98 ¬ 99 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
748 750F1 85 ¬ 88 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 750PA¶Q 87 ¬ 88 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 750¶PQRT 88 ¬ 89 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 750¶PQRT 02 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 750¶¶ 91 ¬ 97 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 NQN¶TER 750OARK 99 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 NQN¶TER750 96 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
748 ¶¶750FF/HF 99 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
CAG!VA, OERB!, OQCAT!
C
A
G
!
V
A
,

O
E
R
B
!
,

O
Q
C
A
T
!
¯ 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¯¶þ´J[I([;[ R[íÇV/B}[ 1YP[)
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 133 ?01?/03/06 19.?4.05
þ/
¸þ
134
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
OQCAT!
749 749/¶/OARK 03 ¬ 07 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
749 749R 04 ¬ 07 - RU01-$1[ 4j - 2
749 750¶¶ 73 ¬ 75 ¡WF22 - W22F¶-Q 2
749 750¶¶ 76 ¬ 77 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
749 750¶¶ !NQJA 73 ¬ 74 ¡WF22 - W22F¶-Q 2
796 HYPERNQTARO796 10 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
796 NQN¶TER796 10 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
802 800¶PQRT FF/HF 03 ¬ 05 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
802 NQN¶TER800¶/OARK ìq 03 ¬ 04 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
802 NQN¶TER ¶2R 05 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
802 ¶¶800FF/HF 03 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
848 848 09 ¬ - - - 2
851 851RAC!NG 88 ¬ 88 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
851 851¶TRAOA 88 ¬ 92 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
864 900NHR 79 ¬ 84 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
864 900¶2 83 ¬ 84 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
864 900¶O Oprmph 77 ¬ 80 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
864 900¶¶ 75 ¬ 82 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
888 851¶P2 90 ¬ 90 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
888 851¶P$ 91 ¬ 91 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
888 888¶P4 92 ¬ 92 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
888 888¶P5 93 ¬ 93 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
888 888¶P5{RpcìngQsq) 93 ¬ 93 - ¡XU01-$1 - 2
888 888¶P¶ 92 ¬ 92 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
888 888¶P¶{RpcìngQsq) 92 ¬ 92 - ¡XU01-$1 - 2
888 888¶TRAOA 93 ¬ 94 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
904 900 ¶PQRT 02 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 900¶¶ 91 ¬ 98 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 900¶¶ FE 98 ¬ 98 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 900¶¶ ¶QPERJ!GHT 92 ¬ 97 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 900¶QPER ¶PQRT 89 ¬ 90 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 906PA¶Q 89 ¬ 90 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 907ìq 91 ¬ 91 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NH900q 01 ¬ 02 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900 93 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900C!TY 99 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900CRQNQ 98 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900OARK 98 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900OARK ìq 00 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900ìq 00 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900¶PEC!AJ 98 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 NQN¶TER 900¶PEC!AJ ìq 00 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 ¶¶900FF/HF 00 ¬ 02 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
904 ¶¶900ìq 98 ¬ 99 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
916 916NQNQPQ¶TQ/B!PQ¶TQ/¶ 95 ¬ 98 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
916 916¶P 94 ¬ 96 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
916 916¶P{RpcìngQsq) 94 ¬ 96 - ¡XU01-$1 - 2
916 916¶TRAOA 94 ¬ 94 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
916 NQN¶TER ¶4 01 ¬ 03 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
916 ¶T4 99 ¬ 03 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
944 ¶T2 97 ¬ 03 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
973 1000NHRmìllq/¶2mìllq 85 ¬ 85 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
989 OE¶NQ¶EO!C! RR 07 ¬ 08 - - - 4
992 GT1000 06 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 NQN¶TER 1000¶/OARK ìq 03 ¬ 05 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 NQN¶TER ¶2R 1000 06 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 NQJT!¶TRAOA1000O¶/¶O¶ 03 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 PAQJ ¶NART1000 06 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 ¶PQRT1000/¶ 06 ¬ 09 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 ¶¶1000O¶ FF/HF 03 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
992 ¶T$ 04 ¬ 07 ¡U27 ¡U01- g !Q27 4
996 916¶P¶ 97 ¬ 98 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
996 916¶P¶{RpcìngQsq) 97 ¬ 98 - ¡XU01-$1 - 2
996 996NQNQPQ¶TQ/B!PQ¶TQ/¶ 99 ¬ 99 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
996 996¶P¶ 99 ¬ 00 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
996 996¶P¶{RpcìngQsq) 99 ¬ 00 - ¡XU01-$1 - 2
996 NQN¶TER ¶4R 03 ¬ 06 ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 2
O
Q
C
A
T
!
OQCAT!
¯ 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¯¶þ´J[I([;[ R[íÇV/B}[ 1YP[)
4¯¯5@j,@O/llMK1( ¶NB±-16;P(nq¡rÇ,) ]_v/Q¤¬¯vl`5)®¶¯¸,
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 134 ?01?/03/06 19.?4.05
135
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
OQCAT!
996 ¶T4¶/AB¶ 00 ¬ 05 ¡XU27 ¡XU01-$1 !XQ27 2
998 996R 01 ¬ 01 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
998 998/¶ 02 ¬ 02 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
998 998R 02 ¬ 02 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
998 NQN¶TER ¶4R Tqstpstrqttp 07 ¬ 08 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
998 NQN¶TER ¶4R¶ Tqstpstrqttp 07 ¬ 08 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
999 999/¶/R 03 ¬ 07 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
999 999B!PQ¶T 05 ¬ 07 ¡U27[ 4j ¡U01- g[ 4j !Q27{ 4) 2
1098 1098/R/¶/¶ Trìcølørq 07 ¬ 08 - - - 2
1098 ¶TREETF!GHTER/¶ 09 ¬ - - - 2
1100 HYPERNQTARO1100/¶ 08 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1100 NQN¶TER 1100/¶ 09 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1100 NQJT!¶TRAOA1100/¶ 07 ¬ 09 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
1198 1198/¶/R 09 ¬ - - - 2
1200 NQJT!¶TRAOA1200/¶ 10 ¬ - - - 2
ENF!EJO
250 BQJJET$50¶TO - - ¡W01- g W22E¶-Q 1
350 BQJJET$50OX - - ¡W01- g W22E¶-Q 1
ETHQ¶ OE¶!GN
100 KQNOY100 - - - Q16F¶R-Q 1
G G
1100 OQET - ¡X22 ¡XU01- g X22E¶R-Q 4
1100 ¶PARTACQ - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1200 CRQ¶Q - ¡K22 ¡K01- g K22PBR-¶ 2
GA¶GA¶
50 EC50BQY - ¡K1õ ¡K01- g !K16 1
50 EC50RQQK!E/¶N - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
50 ¶N50RQQK!E - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
50 TXT50BQY - ¡K1õ ¡K01- g !K16 1
50 TXT50RQQK!E - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
80 TXT80RQQK!E - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 EC125/¶N/QHJ!N¶ - ¡W24 ¡W01- g - 1
125 ¶N125 - ¡W24 ¡W01- g - 1
125 TX RANOQNNE 11 ¬ ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
125 TXT125/PRQ - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
200 EC200/QHJ!N¶ - ¡W24 ¡W01- g - 1
200 TXT200/PRQ - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
250 EC250/¶N/QHJ!N¶ - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 PANPERA250 - ¡W22 ¡W01- g W22EPR-Q 1
250 ¶N250 - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 TXT250/PRQ - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
280 TXT280/PRQ - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
300 EC$00/QHJ!N¶ - ¡W24 ¡W01- g - 1
300 TXT$00/PRQ 04 ¬ ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
321 TXT$21 - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 1
450 EC450F¶E/QHJ!N¶ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
450 EC450F¶E ¶N/QHJ!N¶ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
GHEZZ!&BR!AN
1100 FQR!A 02 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶QPERTW!N1100 01 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
G!JERA
50 RCR50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
50 RQNNER ¶P50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 ¶NT50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 CRQNQ125 - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
125 CX125 - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
125 RQNNER FX125¶P - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 RQNNER VX125 4T - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
175 RQNNER FXR/FXR-OO/¶P - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
180 ONA180 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
180 RQNNER VXR 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
200 RQNNER VXR200 4T - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
350 ¶ATQRNQ !¶JE QF NAN$50 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
350 ¶ATQRNQ$50 94 ¬ ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
350 ¶ATQRNQ$50 - ¬ 93 ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
500 NEXQ¶500 ¶¶ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
500 ¶ATQRNQ !¶JE QF NAN500 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
OQCAT!, ENF!EJO, ETHQ¶ OE¶!GN, G G, GA¶GA¶, GHEZZ!&BR!AN, G!JERA
O
Q
C
A
T
!
,

E
N
F
!
E
J
O
,

E
T
H
Q


O
E

!
G
N
,

G

G
,

G
A

G
A

,

G
H
E
Z
Z
!
&
B
R
!
A
N
,

G
!
J
E
R
A
4¯¯5@j,@O/llMK1( ¶NB±-16;P(nq¡rÇ,) ]_v/Q¤¬¯vl`5)®¶¯¸,
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 135 ?01?/03/06 19.?4.05
þ/
¸þ
136
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
G!JERA
500 ¶ATQRNQ500 94 ¬ ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 1
500 ¶ATQRNQ500 ¬ 93 ¡X24B ¡XU01- g X24EP-Q9 1
HARJEY-OAV!O¶QN
883 ¶PQRT¶TER{XJ) 85 ¬ 03 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
883 ¶PQRT¶TER{XJ88$) 04 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
883 ¶PQRT¶TER{XJ88$C) 04 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
883 ¶PQRT¶TER{XJ88$J) 04 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
883 ¶PQRT¶TER{XJ88$N) 09 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
883 ¶PQRT¶TER{XJ88$R) 05 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1000 XJ 79 ¬ 85 ¡WF22 - W22FPR-Q 2
1000 XR 83 ¬ 85 ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 EVQJQT!QN1100¶ER!E¶ 86 ¬ 87 ¡XU22 ¡XU01- g - 2
1130 N!GHT RQO{VR¶CO) 06 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1130 N!GHT RQO ¶PEC!AJ{VR¶COX) 07 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1130 ¶TREET RQO{VR¶CR) 05 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1130 V-RQO{VR¶CA·VR¶CB) 02,1 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 EVQJQT!QN1200¶ER!E¶ 86 ¬ 98 ¡XU22 ¡XU01- g - 2
1200 FJ PANHEAO 48 ¬ 65 - - W16PR-Q 2
1200 FJ ¶HQVEJHEAO 66 ¬ 74 - - W16PR-Q 2
1200 FJ ¶HQVEJHEAO 75 ¬ 81 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1200 FX PANHEAO 48 ¬ 65 - - W16PR-Q 2
1200 FX ¶HQVEJHEAO 75 ¬ 81 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ) 98 ¬ 03 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ1200C) 04 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ1200R) 04 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ1200J) 06 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ1200N)N!GHT¶TER 08 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 ¶PQRT¶TER{XJ50) 07 ¬ 07 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1200 XJ1200¶{TW!NPJQG) 98 ¬ 03 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 4
1200 XJ1200X 11 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XR1200 09 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1200 XR1200X 10 ¬ 11 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1250 V-RQO{VR¶CAW) 08 ¬ 10 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1250 V-RQO NQ¶CJE{VR¶CF) 08 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1250 N!GHT RQO{VR¶CO) 08 ¬ 08 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1250 N!GHT RQO ¶PEC!AJ{VR¶COX) 08 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1250 V-RQO 10th Annìvqrspry{VR¶CON ANV) 12 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1340 OYNAGJ!OE{FXO) 84 ¬ 98 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 EJECTRAGJ!OE{FJH) 84 ¬ 98 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 FJ ¶HQVEJHEAO 78 ¬ 81 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 FJ ¶HQVEJHEAO 82 ¬ 84 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 FX ¶HQVEJHEAO 82 ¬ 84 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 HER!TAGE·FATBQY{FJ¶) 84 ¬ 00 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 RQAOK!NG·RQAOGJ!OE{FJH) 84 ¬ 98 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1340 ¶QFTA!J·BAOBQY{FX¶) 84 ¬ 00 ¡W1õ ¡W01- g - 2
1450 OYNA JQWJ!OER{FXOJ/FXOJ!) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA ¶TREET BQB{FXOB!) 06 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA ¶QPERGJ!OE{FXO!) 06 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA ¶QPERGJ!OE CQ¶TQN{FXOC!) 05 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA ¶QPERGJ!OE ¶PQRT{FXOX) 99 ¬ 05 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA ¶QPERGJ!OE{FXO) 99 ¬ 05 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 OYNA W!OEGJ!OE{FXOWG) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 EJECTRAGJ!OE CJA¶¶!C{FJHTC) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 EJECTRAGJ!OE ¶TANOARO{FJHT) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 FAT BQY{FJ¶TF) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 HER!TAGE ¶QFTA!J{FJ¶T) 06 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 HER!TAGE ¶QFTA!J CJA¶¶!C{FJ¶TC/FJ¶TC!) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 N!GHTTRA!N{FX¶TB) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 RQAOGJ!OE !NJECT!QN{FJTR!) 05 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 RQAOK!NG CJA¶¶!C{FJHRC!) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 RQAOK!NG CQ¶TQN{FJHR¶) 04 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 RQAOK!NG{FJHR) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 ¶QFTA!J OEQCE{FX¶TO/FX¶TO!) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 ¶QFTA!J OEJQX{FJ¶TN) 05 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 ¶QFTA!J ¶TANOARO{FX¶T) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 ¶PR!NGER ¶QFTA!J CJA¶¶!C{FJ¶T¶C) 05 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 ¶PR!NGER ¶QFTA!J{FX¶T¶) 00 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
G
!
J
E
R
A
,

H
A
R
J
E
Y
-
O
A
V
!
O

Q
N
G!JERA, HARJEY-OAV!O¶QN
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 136 ?01?/03/06 19.?4.05
137
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
HARJEY-OAV!O¶QN
1450 ¶TREET GJ!OE{FJHX) 06 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE ¶!OECAR{FJHTCQ! ¶/C) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1450 QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ!) 99 ¬ 06 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA ¶TREET BQB{FXOB) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA ¶QPERGJ!OE{FXO) 07 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA ¶QPERGJ!OE CQ¶TQN{FXOC) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA ¶W!TCH BACK{FJO) 11 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA JQWJ!OER{FXOJ) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA W!OEGJ!OE{FXOWG) 07 ¬ 07 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 OYNA W!OEGJ!OE{FXOWG) 10 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 FAT BQB{FXOF) 08 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 FAT BQY{FJ¶TF) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 FAT BQY JQ{FJ¶TFB) 10 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J BJACK J!NE{FX¶) 11 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J CQ¶TQN{FX¶TC) 07 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J OEJQXE{FJ¶TN) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 HER!TAGE ¶QFTA!J CJA¶¶!C{FJ¶TC) 07 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J ¶PR!NGER CJA¶¶!C{FJ¶T¶C) 07 ¬ 07 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J ¶TANOARO{FX¶T) 07 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 N!GHT TRA!N{FX¶TB) 07 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J OEQCE{FX¶TO) 07 ¬ 07 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J RQCKER{FXCW) 08 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J RQCKER C{FXCWC) 08 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶QFTA!J X-BQNE¶{FJ¶T¶B) 08 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ) 07 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 EJECTRAGJ!OE ¶TANOARO{FJHT) 07 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 EJECTRAGJ!OE CJA¶¶!C{FJHTC) 07 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 ¶TREET GJ!OE{FJHX) 07 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 RQAOK!NG CJA¶¶!C{FJHRC) 07 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 RQAOK!NG CQ¶TQN{FJHR¶) 07 ¬ 07 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 RQAOK!NG{FJHR) 07 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 RQAOGJ!OE{FJTR) 07 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 RQAOGJ!OE CQ¶TQN{FJTRX) 10 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE W!TH ¶!OECAR{FJHTCQ ¶/C) 07 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 CVQ RQAOGJ!OE{FJTR$-CVQ) 09 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 CVQ RQAOK!NG{FJHR4-CVQ) 08 ¬ 08 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 CVQ QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ$-CVQ) 08 ¬ 08 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 CVQ QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ4-CVQ) 09 ¬ 09 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1580 CVQ OYNA FAT BQB{FXOF2-CVQ) 10 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 EJECTRAGJ!OE QJTRA J!N!TEO{FJHTK10$) 10 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 EJECTRAGJ!OE QJTRA J!N!TEO{FJHTK10$ W/¶C) 11 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 RQAOGJ!OE CQ¶TQN{FJTRX10$) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 RQAOGJ!OE QJTRA{FJTRQ10$) 11 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 RQAOK!NG{FJHR10$) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 ¶TREET GJ!OE{FJHX10$) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ10$) 11 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 CVQ QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ¶E5) 10 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1690 CVQ ¶TREET GJ!OE{FJHX¶E) 10 ¬ 10 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ RQAOGJ!OE CQ¶TQN{FJTRX¶E) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ RQAOGJ!OE QJTRA{FJTRQ¶E) 11 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ ¶QFTA!J CQNVERT!BJE{FJ¶T¶E2) 11 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ ¶QFTA!J CQNVERT!BJE{FJ¶T¶E$) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ ¶TREET GJ!OE{FJHX¶E2) 11 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ ¶TREET GJ!OE{FJHX¶E$) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ¶E6) 11 ¬ 11 ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
1800 CVQ QJTRACJA¶¶!C EJECTRAGJ!OE{FJHTCQ¶E7) 12 ¬ ¡XU22 ¡XU01- g XQ22EPR-Q 2
HQ¶ABERG
400 OE¶ERT FX400E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 OE¶ERT FX400E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
400 ENOQRQ FE400/E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 ENOQRQ FE400/E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
400 ENOQRQ2 FE400¶ 98 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
400 FE400q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 F¶400c 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 F¶400q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 NQTQCRQ¶¶ FC400 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
400 NQTQCRQ¶¶ FC400 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
HARJEY-OAV!O¶QN, HQ¶ABERG
H
A
R
J
E
Y
-
O
A
V
!
O

Q
N
,

H
Q

A
B
E
R
G
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 137 ?01?/03/06 19.?4.05
þ/
¸þ
138
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
HQ¶ABERG
400 ¶QPERNQTQRO FE400E¶N ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
400 ¶QPERNQTQRO FE400E¶N 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 FC450 - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 FE450q - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 F¶450c - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 F¶450q - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
470 FC470/6 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
470 FC470q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
470 FX470q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
500 OE¶ERT FX501E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
500 OE¶ERT FX501E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
500 ENOQRQ FE501/E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
500 ENOQRQ FE501/E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
500 ENOQRQ FE501¶ 98 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
500 NQTQCRQ¶¶ FC501 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
500 NQTQCRQ¶¶ FC501 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
500 ¶QPERNQTQRO FE501E¶N ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
500 ¶QPERNQTQRO FE501E¶N 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
501 FE501q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
550 FC550 - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
550 FC550/4 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
550 FC550/6 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
550 FE550q - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
600 OE¶ERT FX600E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
600 OE¶ERT FX600E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
600 ENOQRQ FE600/E ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
600 ENOQRQ FE600/E 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
600 ENOQRQFE600¶ 98 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
600 FC600¶N 00 ¬ 00 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
600 NQTQCRQ¶¶ FC600 ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
600 NQTQCRQ¶¶ FC600 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
600 ¶QPERNQTQRO FE600E¶N ¬ 99 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
600 ¶QPERNQTQRO FE600E¶N 00 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
650 FE650q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
650 F¶650c 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
650 F¶650q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
650 FX650q 01 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
HQ¶QVARNA
50 HQ¶KYBQY ¶/J - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
125 CR125 - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
125 ¶N125 99 ¬ ¡W27 ¡W01- g - 1
125 ¶N125 - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 WR125 - ¡W27 ¡W01- g - 1
125 WRE125 - ¡W27 ¡W01- g - 1
250 CR250 - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 TE250 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 WR250 - ¡W24 ¡W01- g - 1
360 WR$60 91 ¬ 96 ¡W24 ¡W01- g !W24 1
400 ¶N400R - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
400 TE400 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
400 TE410 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
450 ¶N450R 03 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
450 TE450 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
510 ¶N510R - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
510 TE510/CENTENN!AJ 04 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
570 ¶N570R 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
570 TE570E 01 ¬ ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
610 ¶N610 08 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24EPR 1
610 ¶N610/¶ 00 ¬ 07 ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
610 ¶N610R 00 ¬ 07 ¡U24 ¡U01- g Q24E¶-N 1
610 TC610 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
610 TE610/E - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶-N 1
630 ¶N6$0R - - RU01-$1 - 1
HYQ¶QNG
50 ¶O50 ¶qnsq 02 ¬ ¡WF20 - W20FP-Q 1
50 ¶F50 Prìmp 02 ¬ ¡WF24 - W24FR-J 1
100 EZ100N 02 ¬ ¡WF22 - W22FP-Q 1
H
Q

A
B
E
R
G
,

H
Q

Q
V
A
R
N
A
,

H
Y
Q

Q
N
G
HQ¶ABERG, HQ¶QVARNA, HYQ¶QNG
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 138 ?01?/03/06 19.?4.06
139
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
HYQ¶QNG
110 FX110N NìøpsGølø 02 ¬ ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
125 GT125 CQNET 03 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
125 N¶-1-125Excqqø 02 ¬ ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
125 RT125 KAR!QN 03 ¬ ¡UH24 ¡U01- g Q24FE9 1
125 RX125 03 ¬ ¡UH24 ¡U01- g Q24FE9 1
250 GT250 CQNET 03 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
250 GV250 Aquìlp 02 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 2
!TAJJET
30 T!FFANY - ¡WF1õ - W16F¶-Q 1
35 VEJQC!FERQ ¬ 97 ¡WF20 - W20FP-J 1
50 ORAG¶TAR50 96 ¬ 97 ¡WF24 - W24FPR 1
50 FQRNQJA50/50JC 98 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 1
50 TQRPEOQ50 98 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 1
50 VEJQC!FERQ 98 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 1
125 ORAG¶TAR125 98 ¬ ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 FQRNQJA125 98 ¬ ¡WF24 - W24F¶R 2
125 FQRNQJA125 ¬ 97 ¡WF22 - W22FP-Q 1
125 TQRPEOQ125 4T 98 ¬ ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
150 JET-¶ET150 02 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
180 ORAG¶TAR180 98 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
KANNQN
5000 FQRO KANNQN - ¡TF1õ - - 8
5700 CHEVY KANNQN - ¡Q1õ ¡Q01- g !Q16 8
8200 B!G KANNQN - ¡TF1õ - - 8
KTN
50 50AOVENTQRE 99 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 50N!N! AOVENTQRE 03 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
50 50PRQJQN!QR 99 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 50PRQ¶EN!QR 99 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
50 50 ¶EN!QR AOVENTQRE 04 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
50 50¶X PRQJQN!QR JC 03 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
50 50¶X PRQ¶EN!QR JC 03 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
60 60¶X 99 ¬ 99 ¡Q$1 ¡Q02- g !Q$1 1
60 60¶X 00 ¬ ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
65 65¶X 99 ¬ 99 ¡Q$1 ¡Q02- g !Q$1 1
65 65¶X 00 ¬ ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
65 65¶X 03 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
85 85¶X 04 ¬ ¡WN$1 ¡WN01- g !WN$1 1
125 125ENOQRQ ¬ 98 ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 125ENOQRQ 99 ¬ 99 - ¡W01- g !W01-24 1
125 125ENOQRQ 00 ¬ ¡W27 ¡W01- g - 1
125 125EXC 00 ¬ ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 125¶TREET ENOQRQ - ¡W$1 ¡W01- g !W$1 1
125 125¶X - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
125 125OQKE 11 ¬ - - - 1
200 200ENOQRQ/AJ 99 ¬ ¡W24 ¡W01- g - 1
200 200EXC 00 ¬ ¡W24 ¡W01- g - 1
200 200¶X - ¡W27 ¡W01- g !W27 1
250 250ENOQRQ ¬ 98 ¡W24 ¡W01- g !W24 1
250 250ENOQRQ 99 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
250 250EXC 03 ¬ - ¡W01- g W22E¶R-Q 1
250 250EXC-F 06 ¬ ¡U27A ¡U01- g - 1
250 250EXC-R 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
250 250¶TREET ENOQRQ - ¡W24 ¡W01- g - 1
250 250¶X 03 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
250 250¶X-F 06 ¬ ¡U27A ¡U01- g - 1
250 250XC-F/XCF-W 07 ¬ ¡U27A ¡U01- g - 1
300 $00ENOQRQ ¬ 98 ¡W24 ¡W01- g !W24 1
300 $00ENOQRQ 99 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
300 $00EXC 04 ¬ - ¡W01- g W22E¶R-Q 1
360 $60ENOQRQ - ¡W24 ¡W01- g - 1
380 $80ENOQRQ ¬ 98 ¡W24 ¡W01- g !W24 1
380 $80ENOQRQ 99 ¬ ¡WN24 ¡WN01- g - 1
380 $80¶X - ¡WN24 ¡WN01- g - 1
400 400EXC-R 04 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 400EXC RAC!NG - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
400 400ENOQRQ RAC!NG{EXC-R) 00 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
HYQ¶QNG, !TAJJET, KANNQN, KTN
H
Y
Q

Q
N
G
,

!
T
A
J
J
E
T
,

K
A
N
N
Q
N
,

K
T
N
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 139 ?01?/03/06 19.?4.06
þ/
¸þ
140
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
KTN
400 400¶ER!E¶ 93 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
400 400¶QPER ENOQRQ E 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
400 400¶QPER ENOQRQ E 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
400 400XC-W - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 450EXC-R 08 ¬ - - - 1
450 450EXC RAC!NG 03 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 450¶NR 04 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 450¶X/R 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 450¶X-F 06 ¬ ¡U27A ¡U01- g - 1
450 450XC/-W - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
450 450XCR-W 08 ¬ - - - 1
520 520ENOQRQ RAC!NG{EXC/R) 00 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
525 525EXC RAC!NG 03 ¬ 07 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
525 525NXC OE¶ERT RAC!NG 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
525 525¶NR 04 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
525 525¶X 03 ¬ 06 ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
525 525XC/-W 07 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
530 5$0EXC-R/XCR-W 08 ¬ - - - 1
540 540¶QPERCRQ¶¶ CQQNTRY 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
540 540¶QPERCRQ¶¶ CQQNTRY 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
560 560¶NR 07 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
620 620¶ER!E¶ 93 ¬ 96 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
620 620¶ER!E¶ 97 ¬ 98 ¡X24 ¡XU01- g !X24 1
620 620¶QPERCQNPE 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
620 620¶QPERCQNPE 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
620 620¶QPERNQTQCQNPE 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
625 625¶NC/¶XC 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
640 640AOVENTQRE R 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 1
640 640AOVENTQRE R 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
640 640OQKE 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
640 640OQKE TYPE 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
640 640OQKE TYPE 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
640 640ENOQRQ 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
640 640JC4 AOVENTQRE 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
640 640JC4 ENOQRQ 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
640 640JC4 ¶QPERNQTQ 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
640 640RAJJY 98 ¬ 98 ¡X24 ¡XU01- g !X24 1
640 640RAJJY E 99 ¬ ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
640 640¶QPERENOQRQ E 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
640 640¶QPERNQTQ 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
640 640¶QPERNQTQ 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 660FACTQRY REPJ!CA 03 ¬ ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 1
660 660RAJJY E 99 ¬ 99 ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
660 660RAJJY E 00 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 660¶NC 03 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
660 660¶N¶ 04 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 1
690 690OQKE 08 ¬ - - - 1
690 690ENOQRQ/¶NC 08 ¬ - - - 1
690 690¶QPERNQTQ/PRE¶T!GE/R 07 ¬ - - - 1
950 950 JC8 AOVENTQRE/¶ 03 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
950 950OQKE 03 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
950 950¶QPER ENOQRQ R 06 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
950 950¶QPERNQTQ/R 06 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 2
990 990AOVENTQRE/¶ 06 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
990 990 ¶QPER OQKE 05 ¬ ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
1190 RC8 08 ¬ - - - 2
1190 RC8R 09 ¬ - - - 2
KYNCQ
50 AG!J!TY50 - ¡UF22 - Q20F¶R-Q 1
50 CARQ50/ - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 JQQKER50 - ¡WF24 - W24FR-J 1
50 ¶QQNER50¶/R¶ 02,5 ¬ ¡WF24 - W24FR-J 1
50 ¶QPER9/¶ 03 ¬ ¡WF24 - W24FR-J 1
50 TQPBQY50/QFF - ¡WF24 - W24FR-J 1
50 V!TAJ!TY50 4T - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
50 YQP50 - ¡WF24 - W24FR-J 1
100 CARQ100 - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
K
T
N
,

K
Y
N
C
Q

KTN, KYNCQ
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 140 ?01?/03/06 19.?4.06
141
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
KYNCQ
100 ¶QQNER100/¶ - ¡WF24 - W24FR-J 1
100 TQPBQY100/QFF - ¡WF24 - W24FR-J 1
125 AG!J!TY125 - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 O!NK125 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
125 GO125Z - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
125 GRANO O!NK125X - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
125 NQV!E AF! 125 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 ¶QPER8 125 - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 V-J!NK 125/¶R - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
150 GRANO O!NK150 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
150 NQV!E XJ150 - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
250 B¶W250 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 GO250Z - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 GRANO O!NK250/X - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
250 XC!T!NG250 - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
JAVEROA
668 668CAFE RACER - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 2
750 750¶ - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
750 750¶ FQRNQJA - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
750 O!ANANTE - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
750 GHQ¶T/¶TR!KE - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q" 2
JEN
50 JX1 02 ¬ ¡WF22 - W22F¶R 1
50 JX2¶PQRT/RACER 97 ¬ ¡WF22 - W22F¶R 1
50 JX$¶PQRT 03 ¬ ¡WF22 - W22F¶R 1
NAGN!
400 ¶F!OA - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
1000 ARTQRQ/¶F!OA - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
1000 AQ¶TRAJ!A/2 - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
1100 G!APPQNE52 - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶F!OA1100 !E - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1200 ¶PQRT1200¶ - ¡X24 ¡XU01- g !X24 4
NAJAGQT!
50 F12PHANTQN50 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 F15F!REFQX - ¡WF24 - W24FPR 1
50 YE¶TEROAY - ¡WF24 - W24FPR 1
100 F12PHANTQN100 - ¡WF24 - W24F¶R 1
125 NAO!¶QN R125 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 NAO!¶QN125 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
150 NAO!¶QN150 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
200 NAO!¶QN ¶200 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 PHANTQN NAX - ¡U22 ¡U01- g - 1
250 NAO!¶QN R¶250 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 NAO!¶QN250 - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶R-Q 1
NQNO!AJ
1000 P!EGA 02 ¬ ¡K27 ¡K02-$1 !K27C11 2
NQNTE¶A
315 CQTA$15R - ¡W20 ¡W01- g W20E¶R-Q 1
NQTQ GQZZ!
380 V40CAPR!CE - ¡UF24 - Q24F¶-Q 2
380 V40!NQJA - ¡X24 ¡XU01- g X24E¶-Q 2
380 V40TARGA ¬ 96 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
750 BREVA V750 03 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
750 NEVAOA BA¶E/CJQB 01 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
750 NEVAOA CJA¶¶!C 750 03 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
750 NTX ¬ 93 ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 2
750 V7 CJA¶¶!C 08 ¬ ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 2
850 JE NAN¶ - ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
1000 1000¶ - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
1000 OAYTQNA 97 ¬ ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
1000 OAYTQNA ¬ 96 ¡X27 ¡XU01- g X27E¶-Q 2
1000 OAYTQNA R¶ - ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
1000 JE NAN¶ - ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
1000 ¶P - ¡W20 ¡W01- g W20EP-Q 2
1000 V10 CENTAQRQ 97 ¬ ¡X27 ¡XU01- g X27E¶R-Q 2
1100 BREVA 1100 06 ¬
¡W20
¡U24
¡W01- g
¡U01- g
-
-
2
2
KYNCQ, JAVEROA, JEN, NAGN!, NAJAGQT!, NQNO!AJ, NQNTE¶A, NQTQ GQZZ!
K
Y
N
C
Q
,
J
A
V
E
R
O
A
,
J
E
N
,

N
A
G
N
!
,

N
A
J
A
G
Q
T
!
,

N
Q
N
O
!
A
J
,

N
Q
N
T
E

A
,

N
Q
T
Q

G
Q
Z
Z
!

¯ 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¯¶þ´J[I([;[ R[íÇV/B}[ 1YP[)
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 141 ?01?/03/06 19.?4.06
þ/
¸þ
142
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
NQTQ GQZZ!
1100 CAJ!FQRN!A 96 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A ¬ 95 ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A AJN!NQN/T!TAN!QN 03 ¬ 05 ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A EV/JACKAJ/TQQR!NG - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A !NJECT!QN 97 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A ¶TQNE/¶PEC!AJ ¶PQRT 01 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 CAJ!FQRN!A V!NTAGE - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 GR!¶Q 1100 05 ¬
¡W20
¡U24
¡W01- g
¡U01- g
-
-
2
2
1100 QQQTA1100E¶ - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶PQRT - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶PQRT CARBQRETQR 97 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶PQRT CQR¶A 99 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 ¶PQRT !NJECT!QN 97 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11 BAJJAB!Q 06 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11CQPPA !TAJ!A/¶PQRT BAJJAB!Q 03 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11JE NAN¶/RQ¶¶Q CQR¶A/NERQ CQR¶A 01 ¬ 06 ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11RQ¶¶Q NANOEJJQ 03 ¬ 06 ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11¶PQRT NAKEO/¶CQRA 03 ¬ 06 ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1100 V11¶PQRT/CAFE ¶PQRT - ¡W20 ¡W01- g W20EPR-Q 2
1200 1200 ¶PQRT -
¡W20
¡U24
¡W01- g
¡U01- g
-
-
2
2
1200 GR!¶Q 8V 08 ¬ ¡U24 ¡U01- g - 2
1200 NQRGE 1200GT -
¡W20
¡U24
¡W01- g
¡U01- g
-
-
2
2
NQTQ NQR!N!
1200 9 1/2 07 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 2
1200 CQR¶ARQ1200 06 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 2
NuZ
660 ¶KQRP!QN ¶PQRT - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
660 ¶KQRP!QN TQQR - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 1
NV AGQ¶TA
750 BRQTAJE ¶/¶ER!E QRQ 01 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-NB 4
750 F4¶/¶R/¶PR/¶ENNA/¶ER!E QRQ/AGQ 00 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-NB 4
1000 F4 1000¶/TANBQR!N!/AGQ 04 ¬ ¡U27A RU01-$1I¡U01-$1 - 4
NZ
125 125¶N 02,7 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 RT125/CJA¶¶!C 02,7 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
QVER
850 QV-15A EQRQ TW!N - ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
900 QV-10A CQNPJETE - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 2
PEQGEQT
50 FQX - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 NETAJ-X/X2/X$ 02 ¬ ¡WF22 - W22F¶R 1
50 ¶PEEOF!GHT2 206WRC 50 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 ¶PEEOF!GHT2{A!RCQQJ) - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 ¶PEEOF!GHT2{J!QQ!OCQQJ) - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 V!VAC!TY 50 - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 VQGQE OX/¶E - ¡WF22 - W22F¶R 1
50 VQGQE ¶P/JA PQ¶TE - ¡WF1õ - W16FP-Q 1
100 EJY¶EQ - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
100 ¶PEEOF!GHT2 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
100 ¶PEEOF!GHT2 WRC - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
100 V!VAC!TY 100 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
125 JETFQRCE125 03,6 ¬ ¡U22 ¡U01- g - 1
PGQ
50 PNX50 ¶PQRT¶ - ¡WF22 - W22FP-Q 1
110 PNX110 ¶PQRT¶ 01,1 ¬ ¡WF22 - W22FP-Q 1
125 ì-CHARGE125 - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
125 NY BQBQ125/ç - ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
125 T-REX125 01,1 ¬ ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
150 T-REX150 01,1 ¬ ¡UF22 - Q22F¶-Q 1
P!AGG!Q
50 BRAVQ PV - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 C!AQ-P - ¡WF24 - W24F¶R 1
50 ONA50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 !CE50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
N
Q
T
Q

G
Q
Z
Z
!
,

N
Q
T
Q

N
Q
R
!
N
!
,

N
u
Z
,

N
V

A
G
Q

T
A
,

N
Z
,

Q
V
E
R
,

P
E
Q
G
E
Q
T
,

P
G
Q
,

P
!
A
G
G
!
Q
NQTQ GQZZ!, NQTQ NQR!N!, NuZ, NV AGQ¶TA, NZ, QVER, PEQGEQT, PGQ, P!AGG!Q
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 14? ?01?/03/06 19.?4.06
143
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
P!AGG!Q
50 J!BERTY50 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
50 NRG PQWER NC$ - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
50 TYPHQQN50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
50 VE¶PA 50ET4 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
50 Z!P50 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
50 Z!P¶Z!P{HYBR!O) - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
80 TYPHQQN80 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 BEVERJY125 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
125 J!BERTY125 - ¡U22 ¡U01- g Q22E¶R-N 1
125 RQNNER125VX 02 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
125 ¶K!PPER125 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
125 TYPHQQN125 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
125 VE¶PA 125ET4 - ¡U22 ¡U01- g - 1
125 X8-125 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
125 Z!P125 4t - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
150 HEXAGQN150 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
150 J!BERTY150/JE - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
176 RQNNER FXR - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
176 RQNNER FXR OO - ¡W27 ¡W01- g W27E¶R-Q 1
180 X9Amplñ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
200 BEVERJY200 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
200 RQNNER200VXR 02 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
200 X8-200 04,8 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
200 X9 200Amplñ - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 BEVERJY250 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
250 NP$ 250RJ 07 ¬ ¡U27 ¡U01- g - 1
250 X9 250/EVQJQT!QN - ¡X22B ¡XU01- g X22EPR-Q9 1
500 BEVERJY500 - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
500 X9 500 01 ¬ ¡U24A ¡U01- g - 1
RQYAJ ENF!EJO
350 BQJJET CJA¶¶!C$50 - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
350 BQJJET OEJQX$50 - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
500 BQJJET CJA¶¶!C500 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
500 BQJJET OEJQX500 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
535 BQJJET CJA¶¶!C5$5 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
535 BQJJET OEJQX5$5 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
535 J!GHTN!NG CQ¶TQN5$5 - ¡W24 ¡W01- g W24E¶R-Q 1
¶ACH¶
50 QPT!NA50 - ¡WF24 - W24F¶R 1
¶ANYANG{¶YN)
50 OO50 03 ¬ ¡WF24 - W24FR-J 1
50 F!OOJE50 03 ¬ ¡WF24 - W24FR-J 1
100 X'PRQ100 03 ¬ ¡UF22 - Q20F¶-Q 1
125 F!OOJE125 ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 RV125JP 02 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
150 X'PRQ ñghtqr150 07 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
¶CQRPA
125 ¶Y125F - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
125 TY-¶125F - ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
200 ¶Y200FR 08 ¬ ¡UF22 - Q22F¶R-Q 1
250 ¶Y250F/FR 07 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 ¶Y250R JQNGR!OE - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 ¶Y250R - ¡W22 ¡W01- g W22EP-Q 1
250 T-R!OE 250F 08 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24E¶R-N 1
¶HERCQ
50 ¶HERCQ 0,5 - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
80 ¶HERCQ 0,8 - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
125 ¶HERCQ 1,25 - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
200 ¶HERCQ 2,0 - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
250 ¶HERCQ 2,5 - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
290 ¶HERCQ 2,9 - ¡W1õ ¡W01- g W16EP-Q 1
320 ¶HERCQ 4T $,2 - ¡Q20 ¡Q01- g Q20PR-Q" 1
¶QJEX
50 ¶$800 - ¡WF1õ - W16F¶-Q 1
T!TAN
1573 GECKQ ¶X/RN - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 2
1573 PHEN!X T-RN - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 2
P!AGG!Q, RQYAJ ENF!EJO, ¶ACH¶, ¶ANYANG{¶YN), ¶CQRPA, ¶HERCQ, ¶QJEX, T!TAN
P
!
A
G
G
!
Q
,

R
Q
Y
A
J

E
N
F
!
E
J
O
,


A
C
H

,


A
N
Y
A
N
G
{

Y
N
)
,


C
Q
R
P
A
,


H
E
R
C
Q
,


Q
J
E
X
,

T
!
T
A
N
¯ 5·¯¬P¬^1@O/l5¬¯±¯¶þ´J[I([;[ R[íÇV/B}[ 1YP[)
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 143 ?01?/03/06 19.?4.07
þ/
¸þ
144
/
¸¸]vQM¬':OJ5¯,¬':OJ¯¯5,QM¬':OJI¯·,QM¬':OJl·:`5,[±¯¯5,@M=¶¯¯5¯¸,
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
T!TAN
1573 PHEN!X Z-RN - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 2
1573 RQAORQNNER RN - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 2
1573 ¶!OEW!NOER RN - ¡W1õ ¡W01- g W16EPR-Q 2
TN RAC!NG
125 TN125EO 96 ¬ ¡W27 ¡W01- g - 1
250 TN250 4T 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
250 TN250EO 96 ¬ ¡W24 ¡W01- g - 1
400 TN400 4T 01 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
TQNQ¶
50 AJP!NQ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 CJA¶¶!C/ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 FJEXER ¶PQRT - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 REV!VAJ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
TR!QNPH
600 OAYTQNA 600 03 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 ¶PEEO FQQR 02 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
600 TT600 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 4
620 620¶ER!E¶ - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
675 OAYTQNA 675 - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
675 ¶PEEO TR!PJE - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
675 ¶TREET TR!PJE - ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
800 BQNNEV!JJE ANER!CA 02 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 BQNNEV!JJE/T100 01 ¬ 03 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
800 ¶PEEONA¶TER 03 ¬ 05 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 BQNNEV!JJE/T100 04 ¬ 07 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 BQNNEV!JJE/T100 08 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 ¶CRANBJER 06 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 ¶PEEONA¶TER 06 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 THRQXTQN900 04 ¬ 07 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
865 THRQXTQN900 08 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 2
885 AOVENTQRER 96 ¬ ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
885 JEGENO TT 99 ¬ ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
885 T509¶PEEO TR!PJE 97 ¬ 98 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
885 THQNOERB!RO/¶PQRT - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
885 T!GER 99 ¬ 00 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
900 ¶PEEO TR!PJE900 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
900 ¶PR!NT900 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
900 TRQPHY900 96 ¬ ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 3
955 OAYTQNA T595 97 ¬ 98 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
955 OAYTQNA955ì 99 ¬ 01 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
955 OAYTQNA955ì 02 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
955 ¶PEEO TR!PJE 99 ¬ 01 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
955 ¶PEEO TR!PJE 02 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
955 ¶PR!NT R¶ 00 ¬ 01 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
955 ¶PR!NT R¶ 02 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
955 ¶PR!NT ¶T 99 ¬ 01 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
955 ¶PR!NT ¶T 02 ¬ 04 ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
955 T!GER 01 ¬ 04 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 3
1050 T!GER 05 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
1050 ¶PEEO TR!PJE 05 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
1050 ¶PR!NT ¶T 05 ¬ ¡U27A ¡U01- g Q27ETR 3
1200 OAYTQNA1200 - ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
1200 TRQPHY1200 96 ¬ ¡X27B ¡XU01- g X27EPR-Q9 4
2300 RQCKET/CJA¶¶!C/TQQR!NG 04 ¬ 09 ¡X24B ¡XU01- g X24EPR-Q9 6
QRAJ
650 ¶QJQ - ¡WF24 - W24FP-Q 2
650 ¶PQRT¶NAN - ¡WF24 - W24FP-Q 2
VEE TWQ
900 ¶QQAJQ/¶P - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
VERTENAT!
570 C570 - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
570 E570J/EJ - ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
570 ¶570J/EJ ¶TRAOA 03 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
600 ¶R600 CQR¶A 03 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q24ETR 1
VE¶PA
50 50A AQTQNAT!CA - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
50 50ET2CARBQRETQR - ¡W27 ¡W01- g W27E¶-Q 1
T
!
T
A
N
,

T
N


R
A
C
!
N
G
,

T
Q
N
Q

,

T
R
!
Q
N
P
H
,

Q
R
A
J
,

V
E
E

T
W
Q
,

V
E
R
T
E
N
A
T
!
,

V
E

P
A
T!TAN, TN RAC!NG, TQNQ¶, TR!QNPH, QRAJ, VEE TWQ, VERTENAT!, VE¶PA
?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 144 ?01?/03/06 19.?4.07
145
þ/
¸þ
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇ;(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
®þQ
((
@ Q ®
íÇqql
þ®¬þ®
PrÇq. PqrìÇq
@ظ¶®)¯QO
NÇrmal Çr [çµìvalqn¡
®¶¶@
Ç¡y
VE¶PA
50 50ET2!NJECT!QN 98 ¬ ¡XU27 ¡XU01- g !XQ27 1
50 50HP - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
50 50¶ V!NTAGE - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 PK50/¶ - ¡WF22 - W20F¶-Q 1
50 PK50¶¶ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
50 VE¶PACAR APE50VAN - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
80 PK80E/¶ - ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
100 100V!NTAGE - ¬ 00 ¡WF22 - W22F¶-Q 1
125 125A AQTQNAT!CA - ¡WF24 - W24F¶-Q 1
125 125ET$/V!NTAGE - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
125 125ET4 98 ¬ ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
125 GT125J - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
125 P125X/¶QPER - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
125 PK125¶ - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
125 PX125 FJ2 02,7 ¬ ¡WF22 - W20F¶-Q 1
125 PX125E - ¡WF22 - W22F¶-Q 1
150 150ET4 - ¡U27 ¡U01- g Q27E¶R-N 1
150 150QR!G!NAJE 99 ¬ ¡WF22 - W20F¶-Q 1
150 PX150 FJ2 02,7 ¬ ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
200 CQ¶A JX200 97 ¬ ¡WF24 - W24F¶-Q 1
200 CQ¶A2{$$000001¬$028249) - ¡W24 ¡W01- g W24E¶-Q 1
200 CQ¶A2{$$028250¬) - ¡WF24 - W24F¶-Q 1
200 GT200J - ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-N 1
200 P200E - ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
200 PX200E/FJ2 - ¡W20 ¡W01- g W20E¶-Q 1
250 GT¶250!E 07 ¬ ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
250 GTV250!E ¡U24 ¡U01- g Q24E¶R-NB 1
VQR
400 400ENOQRQ 00 ¬ 01 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
400 400¶QPERNQTQRO 00 ¬ 01 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
450 450EO 02 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
450 450¶N 02 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
500 500ENOQRQ 00 ¬ 01 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
500 500¶QPERNQTQRO 00 ¬ 01 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
503 50$¶N 02 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
530 5$0EO 02 ¬ ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
530 5$0¶N 00 ¬ 01 ¡U24A ¡U01- g Q22ETR 1
VYRQ¶
992 984C$,2V - ¡XU24 ¡XU01- g XQ24EPR-Q 4
VE¶PA, VQR, VYRQ¶
V
E

P
A
,

V
Q
R
,

V
Y
R
Q

?01?-?1_¡j__|¸?|.ihdd 145 ?01?/03/06 19.?4.07
l¬:`¯7¬|
R/(lNG K/R1
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
146
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
>~7
íakqr
®þQ
((
32S2QJ
[nQìnq
ÇQQJ!NG
B!JANO 250 zA250 VATER ¡U24A ¡U01-g
CQNER
60 z60·V60 AIR ¡WF22 -
80 K80·V80 AIR ¡WF22 -
100 351J/VT/VTI AIR ¡W$1 ¡W01-g
CRG
-
z-10T1·z-20T1 - ¡W$1 ¡W01-g
zz97/98/99·zV97/98/99 - ¡W$1 ¡W01-g
VTP60 - ¡W27 ¡W01-g
FQX 100 RTV VATER ¡W$1 ¡W01-g
FQJ! RQB!N - EÇ03/04/05 - ¡WF22 -
HET¶CHEJ 100 K/H 100O/100N AIR/VATER ¡W$1 ¡W01-g
HQNOA
120 GX120 AIR ¡W20 ¡W01-g
160 GX160 AIR ¡W20 ¡W01-g
200 GX200 AIR ¡W20 ¡W01-g
270 GX270 AIR ¡W20 ¡W01-g
HRT 100 REEO ·RÇTARY VATER ¡W$1 ¡W01-g
!ANE
60 PpríÌÌp 60GA/EJJE/zVIFT AIR ¡W$1 ¡W01-g
80 PpríÌÌp 80JEVRIER AIR ¡W$1 ¡W01-g
98,3 Kçmqt K55/zµpqr AIR ¡W$1 ¡W01-g
99,31
PpríÌÌp 100·zíríç 100 AIR ¡W$1 ¡W01-g
PpríÌÌp REEO)ET RJ/NAXI-RJ VATER ¡W$1 ¡W01-g
PpríÌÌp REEO)ET )P,z AIR ¡W$1 ¡W01-g
PpríÌÌp TT37/38/39 AIR ¡W$1 ¡W01-g
PpríÌÌp TT38/39/40 VATER ¡W$1 ¡W01-g
zíríç RAP95/TT53/TT56 AIR ¡W$1 ¡W01-g
120 Kçmqt Ppnthqr TpG AIR ¡W$1 ¡W01-g
125 PpríÌÌp JEÇPARO125 TpG VATER ¡W$1 ¡W01-g
- PpríÌÌp NAG95 - ¡W$1 ¡W01-g
125 X30 125 RJ VATER ¡W$1 ¡W01-g
!TAJ ¶Y¶TEN
99
NJ21·NJ31·NV21·NV31 AIR ¡W$1 ¡W01-g
zJ11·zJ21·zV11·zV21 AIR ¡W$1 ¡W01-g
zV31·NJ41·NV41 VATER ¡W$1 ¡W01-g
NAXTER 100 NX-J·NX-V VATER ¡W$1 ¡W01-g
NQGEN 100 NKR100AI AIR ¡W$1 ¡W01-g
PCR
98,1 TzV98·TzJ98·PV50 AIR ¡W$1 ¡W01-g
100 PV50V VATER ¡W$1 ¡W01-g
PRO
100 RK100/Ç/EH AIR ¡W27 ¡W01-g
125
AVANTI AIR ¡W27 ¡W01-g
FIREBAJJ VATER ¡W27 ¡W01-g
RQTAX
99,27 Oz-FR VATER ¡W$1 ¡W01-g
100
Oz-OJ/OR·Oz-EJ/ER AIR ¡W$1 ¡W01-g
VN95·VNE VATER ¡W$1 ¡W01-g
125
125NAX OO2 VATER ¡W27= ¡W01-g
FR125NAX/)]NIÇR NAX{Frçm 02 ¬| VATER ¡W27= ¡W01-g
FR125NAX/)]NIÇR NAX{]p tç 01| VATER ¡W$1= ¡W01-g
FR125Níní NAX VATER ¡W27= ¡W01-g
¶QBARQ
130 EX13 AIR ¡WF22 -
170 EX17 AIR ¡WF22 -
210 EX21 AIR ¡WF22 -
270 EX27 AIR ¡WF22 -
210 KX21 AIR ¡WF22 -
T!TAN 100 JJ-1/2/3·RV-1·RV-2 AIR ¡W$1 ¡W01-g
TKN 200 - VATER ¡U$1 ¡U01-g
TN RAC!NG 99,15 K11·K12 VATER ¡W$1 ¡W01-g
TQHAT¶Q - K-470 - ¡W27 ¡W01-g
VQRTEX
100
VJ/B/Ç/95/95Ç AIR ¡W$1 ¡W01-g
VJ/ÇV·VJ/BV VATER ¡W$1 ¡W01-g
VR/Ç/ÇV/95/95Ç AIR ¡W$1 ¡W01-g
125
RÇK125 VATER ¡W$1 ¡W01-g
z]PER RÇK125 VATER ¡W$1 ¡W01-g
YANAHA
80 Y/80zK VATER ¡W$1 ¡W01-g
85 Y/85 VATER ¡W$1 ¡W01-g
97,6
KT100FP/A//zÇ/zO/zEÇ AIR ¡W27 ¡W01-g
KT100) AIR ¡W24 ¡W01-g
KT100zP·KT100FA AIR ¡W$1 ¡W01-g
125 Y/125 VATER ¡W27 ¡W01-g
250
FK250 AIR ¡U27A ¡U01-g
N250VR-F VATER ¡U24 ¡U01-g
VR250FK VATER ¡U24 ¡U01-g
,¬`.·@_:¯¯100¸
¿)l\01- _±¶þ¸(±}3`:`vã|¯M®@vþ,®@{v¶)]®¸(¯;)3O7¸v¯,
¬vþM¯¯5µ@¡7)¿Il\í01- _,l/[01- _5¬¯±¯¶þ´J7I,

?01?-??_¡j__!·.`´_lhd.ihdd 146 ?01?/03/06 17.?6.?7
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
147
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
í/RlN[, 1[1zKl ± zNÇ\íÇBl}[
¯U¬`·:J"|¯¬¬·¯.¬±¬tI
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
ARÇT!Ç ÇAT
¶NQWNQB!JE F7 Fírqcpt EFI !W27 !W01- g W27E¶R
F5 Fírqcpt !W27 !W01- g W27E¶R
Nçµntpín Çpt 570 !W27 !W01- g W27E¶R
Nçµntpín Çpt 600 EFI !W27 !W01- g W27E¶R
Nçµntpín Çpt 800 EFI !W27 !W01- g W27E¶R
Nçµntpín Çpt 900 !W27 !W01- g W27E¶R
BQNBARO!ER
¶EA-OQQ 150 zPEEOzTER !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
180 ÇHAJJENGER zE !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
200 zPEEOzTER !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
205 ]TÇPIA zE !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
230 ÇHAJJENGER zE
zP
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
230 VAKE !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
ÇHAJJENGER1800
2000X-20
!WF24 - W24FPR-Q10
GzX·GzX-J·GTI·
GTI-rx·GTX·GTX-J·
JRV
!W24 !W01- g W24E¶R
GTI 130zE 130zE
155
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
GTI-RFIJE RFI !W24 !W01- g W24E¶R
GTX 155íz 215·GTX
JTO íz 255
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
GTX 4-TEÇ JTO zÇ !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
GTX 4-TEÇ
zµpqrchprgqøJTO
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
GTX 4-TEÇ
VAKEBÇAROVE
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
GTX-RFI·HX·zPX·
XP·XP-J
!W24 !W01- g W24E¶R
IzJANO zPEEOzTAR !WF24 - W24FPR-Q10
IzJANOIA zE !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
RX-OI·GTX-OI{00,4¬| !K16 !K01- g KJ14CR-J11
RXP !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
RXP 215·RXP-X 255
Rz
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
RXT 215íz 255·
RXT-X 255Rz
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
zPEEOzTER 200 !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
zPEEOzTER VAKE !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
zPÇRTzTER 4-TEÇ !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
zPÇRTzTER1800 !W24 !W01- g W24E¶R
VAKE 155PRÇ 215 !XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
XP OI·JRV-OI !K16 !K01- g KJ14CR-J11
Y]TÇPIA185205 !WF24 - W24FPR-Q10
¶K!-OQQ EXPEOITIÇN zPÇRT !W27 !W01- g W27E¶R
EXPEOITIÇN
T]V{12mmHqpø|
!XQ24 !XQ01- g XQ24EPR-Q
EXPEOITIÇN
T]V{14mmHqpø|
!W27 !W01- g W27E¶R
FÇRN]JA 700·
/583500500z500E
!W27 !W01- g W27E¶R
GRANO TÇ]RING
zE583500
!W27 !W01- g W27E¶R
GzX FAN{380F|·GzX
FAN{550F|
!W27 !W01- g W27E¶R
GTX FAN·GTX
zPÇRT
!W27 !W01- g W27E¶R
NAÇH 1 !W27 !W01- g W27E¶R
NAÇH /{98| !W$1 !W01- g W$1E¶R-Q
NAÇH /{99| !W27 !W01- g W27E¶R
NINI / !W20 !W01- g W20EPR-Q
NX/ 670 H,Ç670
600500440
!W27 !W01- g W27E¶R
NX/ FANRqnqgpøqX !W27 !W01- g W27E¶R
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
BQNBARO!ER
¶K!-OQQ NX/ X{600H0·
600H0 zOI·800H0|
!W27 !W01- g W27E¶R
zKANOIÇ JT !W27 !W01- g W27E¶R
zKANOIÇ z]V{550F| !W27 !W01- g W27E¶R
zKANOIÇ z]V{600| !W27 !W01- g W27E¶R
zKANOIÇ zVTVT
VT{JÇ|500380
!W27 !W01- g W27E¶R
zKANOIÇ T]NORA !W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT 670600
583500
!W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT
AORENAJINE
144{600H0|
!W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT
AORENAJINE
144{800H0|
!W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT FAN !W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT X 144 !W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT X 151 !W27 !W01- g W27E¶R
z]NNIT X 159 !W27 !W01- g W27E¶R
TÇ]RING zJEJEE !W27 !W01- g W27E¶R
T]NORA R !W27 !W01- g W27E¶R
HQNOA
QÇTBQARO BF2A - - W14NR-Q
BF2O{2000 ¬| !QF14-QB - Q14F¶R-QB
BF2O{ ¬99| !QF14-QB - Q16F¶R-QB
BF50 !W16 !W01- g W16EPR-Q
BF5A·BF5AK !W16 !W01- g W16EPR-Q
BF8AN9,9A35A
45A75100
- - X16F¶R-Q
BF8O9,9O15O20O - !Q01- g Q16FER9
BF9,9A15A - - X20F¶R-Q
BF2525A25O30
30A30O35A35AN
4040A
!X22 !XQ01- g X22E¶R-Q
BF40O50O !X22 !XQ01- g X22E¶R-QB
BF45A45AN5050A !X22 !XQ01- g X22E¶R-Q
BF60ABFP60A - - -
BF75AT90AT !X22 !XQ01- g X22E¶R-Q
BF75O90O - - -
BF115A130A !K22 !K01- g KJ22CR-J8
BF115{10,6 ¬| !K20 !K01- g KJ20OR-N11
BF135A{03 ¬10|
BF150A{03 ¬10|
!K20 !K01- g ¶KJ20OR-N11
BF135150{10,6 ¬| !K20 !K01- g KJ20OR-N11
BF220225{01,10 ¬|·
BF175A200A225A
- !K01- g VKJ20RZN11
H¶R-BENEJJ!
PWÇ z4 zTANO]P !K22 !K01- g !K22
z4 PRÇ EOITIÇN !K22 !K01- g !K22
KAWA¶AK!
JET¶K! )ET NATE{650| !W22 !W01- g W22E¶R-Q
)ET zKI
300·440·650zXX-2
TzzÇ
!W22 !W01- g W22E¶R-Q
)ET zKI 550{61 ¬| !W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI 550zX !W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI 750zXzxízXí
PRÇzTzTXzTz
!W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI 750Xí/xíXí
zpçrtX-4
!W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI 800zX-R !W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI 900zTXzTA
/xízTz·1100zTX/Xí
!W27 !W01- g W27E¶R
)ET zKI 1100zTX
O,I,{00,4 ¬|
- - -
)ET zKI 1200zTX-R !W27 !W01- g W27E¶R
A
R
Ç
T
!
Ç

Ç
A
T
,

B
Q
N
B
A
R
O
!
E
R
,

H
Q
N
O
A
,

H

R
-
B
E
N
E
J
J
!
,

K
A
W
A

A
K
!
?01?-?3_¡j__¯'·`_lhd.ihdd 147 ?01?/0?/?3 ??.?8.06
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
148
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
í/RlN[, 1[1zKl ± zNÇ\íÇBl}[
¯U¬`·:J"|¯¬¬·¯.¬±¬tI
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
KAWA¶AK!
JET¶K! )ET zKI ]Ìtrp130O,I, - - -
)ET zKI ]Ìtrp150
{)H1200-A2 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
)ET zKI
]Ìtrp150{)H1200-A1|
- !W01- g !W01-27
)ET zKI
]Ìtrp150{1200cc|
{99,1 ¬99,12|
- !W01- g !W01-27
)ET zKI
]Ìtrp150{1200cc|
{00,1 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
)ET zKI ]Ìtrp250X
{07 ¬|
!Q27 !Q01- g -
)ET zKI ]Ìtrp260XJX !Q27 !Q01- g -
)ET zKI ]Ìtrp JX{07¬| !Q27A !Q01- g Q27ETR
)ET zKI zTzTX
zTz{750cc|
!W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI zTX-12F15F
15z
!Q27A !Q01- g Q27ETR
)ET zKI X-2{800cc| !W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI X-4/Xí !W24 !W01- g W24E¶R
)ET zKI XíXí
zpçrt{750cc|
!W24 !W01- g W24E¶R
NERÇÇRY
QÇTBQARO Fçµrztrçkq 304050
60
!XQ22 !XQ01- g XQ22EPR-Q
Fçµrztrçkq 5 !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
Fçµrztrçkq 7590115 !KH16 !KH01- g K16HPR-Q11
Çptímpx 115J135
150175200225
!K16 !K01- g PKJ16CR-J11
Çptímpx 90J250Xz - - -
PrçNpx 200Xz - - -
PrçNpx 225X !W24 !W01- g !W24
PrçNpx 250XB !WF27 - W27F¶R
PrçNpx 300X !WF27 - !WF27
zqpPrç 89,8 !WF22 - W22FP-Q
zqpPrç10151825
40
!WF24 - W24FPR-Q10
ztpnøprø 3,3 !WF20 - W20FPR-Q10
ztpnøprø 45 !WF22 - W22FPR-Q
ztpnøprø 304050
60
!WF24 - W24FPR-Q10
ztpnøprø 7590 - - ¶F51
ztpnøprø 115125 !WF24 - W24FPR-Q10
ztpnøprø 140150XRí
200XRí200J XRí
!WF24 - W24FPR-Q10
ztpnøprø 225XRí
250XRí250J XRí
!WF24 - W24F¶R
zµpqrchprgqø
225250{2006
¬|4strçkq,6cyÌ,
!KH22 !KH01- g VKH22
Vqrpøç 225250
{2004 ¬|4strçkq,6cyÌ,
!KH22 !KH01- g VKH22
N!¶¶AN
!NBQARO HA100z120z - !W01- g W16E¶R-Q
VGA30E30ET !Q20 !Q01- g Q20PR-Q11
YA190z !W16 !W01- g W14EPR-Q
QÇTBQARO Nz5B8B !WF22 - W22FP-Q10
Nz3,5A !WF20 - W20FPR-Q10
Nz9,9B9,9B212Ç
12Ç215B15B2
!WF22 - W22F¶-Q10
Nz18Ç18Ç225Ç
25Ç230A230A3
!WF22 - W22F¶-Q10
Nz35Ç40Ç40O !WF22 - W22F¶-Q10
Nz45A50Ç50O55B
60A70A70A290A
!WF24 - W24F¶R-Q10
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
N!¶¶AN
QÇTBQARO NV120A140A !WF24 - W24F¶R-Q10
BF2O !QF14-QB - Q16F¶R-QB
BF5A !W16 !W01- g W16EPR-Q
BF8A9,9A - - X16F¶R-Q
BF15A - - X20F¶R-Q
BF25A30A40A50A !X22 !XQ01- g X22E¶R-Q
BF75A90A !X22 !XQ01- g X22E¶R-Q
BF115A130A !K22 !K01- g KJ22CR-J8
WATERJET HA145)170) !W22 !W01- g W22E¶R-Q
VG30ET) !Q20 !Q01- g Q20PR-Q11
YA190) !W16 !W01- g W14EPR-Q
PQJAR!¶
PWÇ GENEzIz !W27 !W01- g W27E¶R
GENEzIz í·TzX140·
VIRAGE Txí
- - -
ÇÇTANE·PRÇ1200·
VIRAGE TX
!W27 !W01- g W27E¶R
zJ750·zJT750 !W22 !W01- g W22EPR-Q
zJ780 !W24 !W01- g W24EPR-Q
¶NQWNQB!JE 120 PRÇ X{04 ¬| - !W01- g W20E¶R-Q
600 RNK{03 ¬| !W27 !W01- g !W27
Frçntíqr ÇÌpssíc{03 ¬| !K16 !K01- g K16PR-Q
Frçntíqr Tçµríng
{03 ¬|
!K16 !K01- g K16PR-Q
INOY 120 XÇ zP - !W01- g W20E¶R-Q
INOY 500 XÇ zP !W29 !W01- g -
INOY 700 RNK
VqrtícpÌ EOGE
!W29 !W01- g -
INOY 800 PRÇ XX2
XR{03 ¬|
!W29 !W01- g -
INOY 800 RNK
VqrtícpÌ Escppq
!W29 !W01- g -
INOY JITE 340
{91 ¬98|
!W24 !W01- g W24E¶R
INOY JITETRAIJ
TRAIJ TÇ]RING
!W24 !W01- g -
INOY zTÇRN 800
{94 ¬98|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY zTÇRN RNK !W24 !W01- g -
INOY zTÇRN RNK
800{97|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY TRAIJ 500
{95 ¬97|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY TRAIJ 500
{98 ¬99|
!W24 !W01- g W24E¶R
INOY TRAIJ RNK !W27 !W01- g W27E¶R
INOY TRAIJ RNK
550{99 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY TRAIJ TÇ]RING
550{00|
!W24 !W01- g W24E¶R
INOY TRAIJ TÇ]RING
550{02 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY VIOETRAK JX !W24 !W01- g W24E¶R
INOY XÇR 440
{95 ¬98|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY XÇR 600
{95 ¬98|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY XJT PNK
440XÇR600XÇR
!W24 !W01- g -
INOY XJT zP 600
{97 ¬99|
!W27 !W01- g W27E¶R
INOY XJT600XÇRzP !W27 !W01- g -
VIOE TRAK JX500
500EFI
!W24 !W01- g -
¶Ç/ÇK!
JETBQAT P)650{05501)|
{zTINGER )ET|
!W24 !W01- g W24E¶R
K
A
W
A

A
K
!
,

N
E
R
Ç
Ç
R
Y
,

N
!


A
N
,

P
Q
J
A
R
!

,


Ç
/
Ç
K
!
?01?-?3_¡j__¯'·`_lhd.ihdd 148 ?01?/0?/?3 ??.?8.06
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
149
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
í/RlN[, 1[1zKl ± zNÇ\íÇBl}[
¯U¬`·:J"|¯¬¬·¯.¬±¬tI
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
¶Ç/ÇK!
JETBQAT P)650{05501)|
{zTINGER )ET|
!W24 !W01- g W24E¶R
TIGER zHARK
{BARRAÇ]OA·
OAYTÇNA|
!W27 !W01- g W27E¶R
TIGER zHARK
{ NÇNOEGÇ·
NÇNTEÇARÇ|
!W27 !W01- g W27E¶R
QÇTBQARO OF2 !QF22 - Q20F¶R-Q
OF5 !Q20 !Q01- g Q20EPR9
OF88E9,99,9E
{09,7 ¬|
!Q20 !Q01- g Q20E¶R-N
OF9,915253040
50
!XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF9,99,9E{ ¬09,6| !K20 !K01- g K20PR-Q
OF15E !K20 !K01- g K20PR-Q
OF25R25E !K20 !K01- g K20PR-Q
OF30T30ÇE !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF40T40ÇH !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF50T50TH50ÇH !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF6070 !W16 !W01- g W16EPR-Q
OF60T !W20 !W01- g W20EPR-Q
OF60TTH{09,12 ¬| !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF70T70TH{ ¬08,7| !W20 !W01- g W20EPR-Q
OF70T70TH{08,8 ¬| !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF90115140 !K20 !K01- g K20PR-Q
OF80T80TH !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF90T{ ¬08,7| !K20 !K01- g K20PR-Q
OF90T90TH{08,8 ¬| !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
OF100T !K20 !K01- g K20PR-Q
OF115T115/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF140T !K20 !K01- g K20PR-Q
OF150T150/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF175T175/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF200T200/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF225T225/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF250T250/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OF300T300/ !K20 !K01- g K20PR-Q
OT2{ ¬90| - - W14FR-Q
OT2{91 ¬|·OT2,2
{97 ¬|
- - W16F¶R
OT3,55{ ¬94|5V8 !WF20 - W20FR-Q
OT4{85 ¬|·)2·)4 !WF16 - W16FPR-Q
OT5Y !WF22 - W22F¶R
OT5{95 ¬|·OT6·
OT9{87 ¬|
!WF22 - W20F¶R-Q
OT9,9K16P20P25P !WF22 - W22F¶R
OT9,9{83 ¬|·
OT15{83 ¬|
!WF22 - W22F¶-Q10
OT202525K3030Ç !WF22 - W22F¶-Q10
OT35AÇ36K40VK
50K
!WF22 - W22F¶-Q10
OT4040Ç5050Ç
55Ç55TÇ
!WF24 - W24F¶R-Q10
OT65Ç65TÇ75TÇ
85TÇ
!WF24 - W24F¶R-Q10
OT90TÇ100TÇ
115TÇ140TÇ150TÇ
!WF24 - W24F¶R-Q10
OT150YÇ !WF24 - W24F¶R-Q10
OT175TÇ200TÇ !WF24 - W24F¶R-Q10
TQHAT¶Ç
QÇTBQARO N2,5AA2·N3,5A
A2·N3,5BB2
!WF20 - W20FPR-Q10
N4Ç5B5Bz6B8B
9,8B
!WF22 - W22FP-Q10
N9,9Ç9,9O9,9O2
15Ç15O15O2
!WF22 - W22F¶-Q10
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
TQHAT¶Ç
QÇTBQARO N18O18E18E2
25Ç225Ç3
!WF22 - W22F¶-Q10
N30A330A435Ç
40Ç40O40O2
!WF22 - W22F¶-Q10
N50O50O260B
60Ç70B70Ç80A
!WF24 - W24F¶R-Q10
N90A120A120A2
140A140A2
!WF24 - W24F¶R-Q10
NFz9,9B15B18B !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
NFz4A5A6A !XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
NFz8A9,8A25A
30A
!XQ22 !XQ01- g XQ20EPR-Q
TJOI 40B50B70B
90B
- - -
YANAHA
NAR!NEJET EXÇITER 1430TR
zPÇRT
!WF24 - W24F¶R
EXÇITER Jz2000 !WF24 - W24F¶R
N)-650N !WF24 - W24F¶-Q
N)-700FXz)T/TXJ !WF22 - W22F¶-Q
N)-700FXz)T/T
XJ·N)-z)700
!WF22 - W22F¶R
N)-700RAzTTJT/
VNVNRVN JTO
!WF24 - W24F¶R
N)-700XJ JTO·N)-
XJ700JTO
!WF24 - W24F¶R
N)-760GPRAR/
VNVN JTOXJ
!WF24 - W24F¶R
N)-800GP{ ¬98|·
N)-1100RA·N)-
1200GPXJz]V
!WF24 - W24F¶R
N)-800GP{99 ¬|·
N)-800T/XJ·N)-
1200XJJ
!W24 !W01- g W24E¶R
N)-800RGP·
EXÇITER1430TR
zPÇRT
!W24 !W01- g W24E¶R
N)-1100VN{97 ¬| !WF24 - W24F¶R
N)-1200RGPXJT !W24 !W01- g W24E¶R
N)-FX Çrµísqr Hígh
ǵtpµt{FX1100|
{06 ¬|
!Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
N)-FX zHÇÇrµísqr
zHÇ
!KH20 !KH01- g -
N)-FX140ÇR]IzER·
N)-FX160ÇR]IzER
!Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
N)-F/R !KH20 !KH01- g -
N)-F/z !KH20 !KH01- g -
N)-GP1200RRÇ{00,5
¬|·N)-XJ1200JTO
!W24 !W01- g -
N)-GP1300R !W24 !W01- g W24E¶R
N)-GP800RXJT800 !W24 !W01- g W24E¶R
N)-z)700{02 ¬| !WF22 - W22F¶-Q
N)-zµpqr )qt !WF22 - W22F¶-Q
N)-z]V1200 !WF24 - W24F¶R
N)-VXOXÇrµísqr !Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
N)-VX110OX
zP{VX1100|{06 ¬|
!Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
N)-XJ800{00,3 ¬| !W24 !W01- g W24E¶R
N)-XJ1200JTO{03 ¬| !W24 !W01- g W24E¶R
N)-XJT1200
GP1200R
!W24 !W01- g W24E¶R
QÇTBQARO 2B·5O - - W16F¶R
2Ç·4AAÇAz·4B·
4BÇ·5ÇÇz·20Ç
ÇNÇEN
!WF22 - W22F¶R
3A·6O·F4A·EK8O !WF22 - W20F¶R-Q

Ç
/
Ç
K
!
,

T
Q
H
A
T

Ç
,

Y
A
N
A
H
A
?01?-?3_¡j__¯'·`_lhd.ihdd 149 ?01?/0?/?3 ??.?8.06
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
150
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
í/RlN[, 1[1zKl ± zNÇ\íÇBl}[
¯U¬`·:J"|¯¬¬·¯.¬±¬tI
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
YANAHA
QÇTBQARO
6ÇENÇN·8ÇEN
ÇN·9,9OOE·15O
OE
!WF22 - W22F¶-Q10
9,9OOE·15OOE·
20OENON
!WF22 - W22F¶-Q10
9,9F·13,5F·15F·
20O·25)NV·30O·
40V
!WF22 - W22F¶-Q10
13,5A·25B·25)·
25N·25V·30O
!WF22 - W22F¶-Q10
20OENON·25NE
NEHNNGEGEN
GN
!WF22 - W22F¶-Q10
25O·30AAENAN·
40))EK)ENKX
!WF22 - W22F¶R
25HEK
HENKHNKV·4ÇV·
150AETÇ{84,85|
!WF22 - W22F¶-Q10
25NEN·30G·50H
OEÇOENÇOEPÇ
OENPÇ
!WF24 - W24F¶R-Q10
25X·30H·40Y·
50G·50H·55B·
55O·60F
!WF24 - W24F¶-Q10
40G{ ¬02|·40V·
40X{01 ¬02|
!WF22 - W22F¶-Q10
40G{03 ¬| !WF22 - W22F¶-Q
40HNHENÇHEÇ
HEPÇHENPÇ·4Ç·
6Ç·8Ç
!WF22 - W22F¶-Q10
40Y·115Ç{03 ¬| !WF24 - W24F¶R
50ETKENTK·55BO !WF24 - W24F¶R-Q10
60FFENÇ
FEÇFETÇ·70BBEÇ
BETÇBENÇ
!WF24 - W24F¶R-Q10
70Ç·75ABÇ·
80AAEÇAETÇ·
85A·90A
!WF24 - W24F¶R-Q10
90AAEÇAETÇ·
100A·115BÇÇETÇ
F
!WF24 - W24F¶R-Q10
130B·J130B·140B
Ç
!WF27 - W27F¶R-Q10
140Ç·225ÇFG
BETÇ·250BÇ
!WF27 - W27F¶R-Q10
140ÇETÇ{ ¬92|·
150AETÇ{86,87|
!WF24 - W24F¶R-Q10
140ÇETÇ{93 ¬| !WF27 - W27F¶R-Q10
150AET{98 ¬01|·
150ÇETÇ{92 ¬94|
!WF24 - W24F¶R-Q10
150FG)J·O150N·
J150F)
!WF22 - W22F¶-Q10
175AET{98 ¬01|·
175AETÇ{84 ¬87|
!WF24 - W24F¶R-Q10
175BETÇ{92 ¬94|·
200BETÇ{92 ¬94|
!WF24 - W24F¶R-Q10
175OF·200FGH)·
225O
!WF24 - W24F¶R-Q10
200AET{98 ¬03|·
200AET{84 ¬87|
!WF24 - W24F¶R-Q10
250AAETÇ·
115BETÇ·O150HN·
z175O
!WF24 - W24F¶R-Q10
E8O·E9,9Ç·E15Ç·
E25A·EK9,9H·
EK15N·EK25A
!WF22 - W22F¶-Q10
E9,9O·E15O·E30H !WF24 - W24F¶-Q10
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
YANAHA
QÇTBQARO E40G)X·E48Ç·
EK40G·K40)
!WF22 - W22F¶R
E55Ç !WF24 - W24F¶R
E60H)·E65A·
E75B·E115A
!WF24 - W24F¶R-Q10
EK9,9H·EK15N·
EK25A·EK25B
!WF22 - W22F¶-Q10
F4A !WF20 - W20F¶-Q
F2A·F6AB·F8Ç·
F9,9F·FT8O·FT9,9G
!WF20 - W20F¶R-Q
F6Ç·F5A !QF22 - -
F8B - - Q16F¶R-Q
F9,9B·FT9,9A !QF22 - Q20F¶R-Q
F9,9ÇO·FT9,9O·
F13,5A·F15A·
F20A·F25A·F30A
!X22B !XQ01- g X20EPR-Q9
F15Ç·F20B·F25O·
F30B·F40F·F50F·
F60Ç·FT60O
- - -
F40AB·F45A·F50A
O·FT25B·FT50BÇ
!X22B !XQ01- g X20EPR-Q9
F40Ç·F60A·FT60A
B
- - X16EPR-Q9
F70A - - -
F75A·F80AB·F90A
B·F95A·F100ABÇ
!KH16 !KH01- g K16HPR-Q11
F115A·F250A·
FJ115A·FJ250A
!KH20 !KH01- g K20HR-Q11
F150A·F200A·F225A·
FJ150A·FJ200A·FJ225A
!KH16 !KH01- g K16HPR-Q11
F300A·F350A·
FJ300A·FJ350A
!KH20 !KH01- g K20HR-Q11
K50E·J200A !WF24 - W24F¶R-Q10
J150A !WF24 - W24F¶-Q10
J200F)·z200F·
zJ200F·J250A
!WF24 - W24F¶R-Q10
J225ÇF·J250B·
z250A·zJ250A
!WF27 - W27F¶R-Q10
z150F·zJ150F·
E25B·EK25B
!WF22 - W22F¶-Q10
V-NAX 200G·175F !WF24 - W24F¶R-Q10
V-NAX 200H·150G !WF22 - W22F¶R
V-NAX 250Ç·225G !WF27 - W27F¶R-Q10
V-NAX F225G·
F250F·F275A
!KH20 !KH01- g K20HR-Q11
V-NAX /150P{ ¬01|·
J/150P{ ¬01|
!K20 !K01- g K20PR-Q11
V-NAX /150PÇ{02
¬|·J/150P{02 ¬|
!K20 !K01- g K20TXR
V-NAX /150Ç
{00 ¬01|
!K20 !K01- g K20PR-Q11
V-NAX /150Ç
{02 ¬05|ÇETÇ·
/240BBETÇ
!K20 !K01- g K20TXR
V-NAX /175G{02 ¬| !K22 !K01- g K22TNR-¶
V-NAX /175GH
{ ¬01|
!K22 !K01- g K22PR-Q11
V-NAX /175H
{02 ¬05|HETÇ·
/200PPETÇ
!K22 !K01- g K22TNR-¶
V-NAX /200N{99
¬01|·/200P{01|·
J/200N{01|
!K22 !K01- g K22PR-Q11
V-NAX /200NP{02
¬|·J/200N{02 ¬|
!K22 !K01- g K22TNR-¶
V-NAX /225H{03 ¬| !K22 !K01- g K22TNR-¶
Y
A
N
A
H
A
?01?-?3_¡j__¯'·`_lhd.ihdd 150 ?01?/0?/?3 ??.?8.06
7¬|·
¯U¬`·
¯.¬±¬tI
151
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
í/RlN[, 1[1zKl ± zNÇ\íÇBl}[
¯U¬`·:J"|¯¬¬·¯.¬±¬tI
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
YANAHA
QÇTBQARO
V-NAX /250O{03 ¬|
F{03 ¬|·J/250O
{03 ¬|
!K22 !K01- g K22TNR-¶
¶NQWNQB!JE Çz340E·ET410TR
PT·EX570EJTzX
!W27 !W01- g W27E¶R
FX Nytrç N-TXR-TX
X-TX
!Q27 !Q01- g Q27E¶R-N
NN600·NN700 !W27 !W01- g W27E¶R
PHA/ERNçµntpín
Jítq
!Q27A !Q01- g -
PHA/ER R-TXN-TX !Q27A !Q01- g -
P/480EEOJTzT·
P/500zTNJ
!W27 !W01- g W27E¶R
Rz Vqctçr ERNTN
zE·Rz Vqntµrq TF·
Rz Rpgq
!Q24 !Q01- g Q24E¶R-N
Rz Vqctçr{Rz10Rz
zTz]VNNz|{05 ¬|
!Q24 !Q01- g Q24E¶R-N
Rz Víkíng PrçIqssíçnpÌ !Q24 !Q01- g Q24E¶R-N
RX Vprríçr{04 ¬| !Q27 !Q01- g Q27E¶R-N
RX-1{03 ¬| !Q27 !Q01- g Q27E¶R-N
RX-1ERNçµntpín !Q27 !Q01- g Q27E¶R-N
RX-1
Nçµntpín{RX10N|
{06 ¬|
!Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
RX-1 N-TX !Q27 !Q01- g Q27E¶R-NB
z340·ET400TR !W24 !W01- g W24E¶R
zE8080E·zV125E·
BR250250J250T
!WF24 - W24F¶R
>~7·7¬O| 32S2QJ @ظ¶®)¯QO
YANAHA
¶NQWNQB!JE zRX600600z{ ¬98|·
zRX700z{ ¬98|
!W$1 !W01- g W$1E¶R-Q
zX Vípqr700
Nçµntpín·zX Vqnçm
!W27 !W01- g W27E¶R
zX500·zX600·
zX700
!W27 !W01- g W27E¶R
zXV600{zXVqnçm|
{04 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
zXV700{zXVípqr|
{02 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
VENT]RE NµÌtí
Pµrpçsq
!Q27A !Q01- g -
VENT]RE NµÌtí
Pµrpçsq{07-|
!Q27A !Q01- g -
VK PrçIqssíçnpÌ !Q24 !Q01- g Q24E¶R-N
VK540EEOEE·
VT480E·VX500OEJT
!W27 !W01- g W27E¶R
VT500XJ{04 ¬| !W27 !W01- g W27E¶R
VT700 !W27 !W01- g W27E¶R
VX500zXBXTX/ !W27 !W01- g W27E¶R
VX50OEJT·
VX500zXBXTX/
!W27 !W01- g W27E¶R
VX600EERJTzT
zXBzXzXTX/
!W27 !W01- g W27E¶R
VX600zT·
zRX600z{99 ¬|·
VX700z{99 ¬|
!W27 !W01- g W27E¶R
VX700zTzXB·
VX750zTzXz
!W27 !W01- g W27E¶R
Y
A
N
A
H
A
?01?-?3_¡j__¯'·`_lhd.ihdd 151 ?01?/0?/?3 ??.?8.06
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
152
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
{mQQ@
¯E¯ HB26·KB45 W20NP-Q -
^^S||¯ HT60O75z W20NP-Q -
H2¯ EP2540{F| W14FP-QJ !WF16
EP254041{E| W20F¶-Q -
EP25T W20NP-Q -
EP50518081{FFH| W14F-Q -
©µ@ B20O]22O]24O]26O]
31O]35O]·BJ22O24O26O
W20NP-Q -
BN35O] W20NP-Q -
zÇY2424A·zÇK30O·zB1924
3040·B32F]
W20N-Q -
®©H2¯ zF600655755760{NzE| W22F¶-Q !WF22
zF756N/·zF656N/
z/·zF651N/z/
W22F¶-Q !WF22
TF05zE W20F¶-Q -
TF10zE15zE15zE-2 W20F¶-Q -
TF30{zzNzENEzEzNEz|·
TF55{NEz|
W22F¶-Q !WF22
TF305z W20F¶-Q -
TF3540{AÇz| - !WF24
TF35·TF40{zzEzEzzNNE
NEONEz|
- !WF24
TF516NH W20F¶-Q -
TF630Nz W22F¶-Q !WF22
TF745NNH·TF640NNHzzH !WF24 !WF24
®@@ GF12001800 W20F¶R-Q -
GF400 W20NR-Q -
ýþ GE131822253543{zKA|·
KE35A{RH|
W20¶-Q -
GE15RE-2·GEF8101315{RE| W14N-Q -
GE-18B18BR·GEO25z-2·
TEB04100411
W20F¶-Q -
GE8RE10R10RE·GE13R
13RE-2
W14N-Q -
GEO1315181920{RzRE|·
GEO2122253035{RzRE|
W14F-Q -
GEF10{REzE|·GEF13RE-2·
GEF15RE-2
W9-Q -
GEF1820222530{RzREzE| W14F-Q -
GEF22RE W20FP-Q10 !WF20
GEF81013-215-2{RzREzE| W14FP-QJ !WF16
H20O22O24O31O35O·
J22O24O26O
W20NP-Q -
KE222543{zKARH| W14-Q -
KEO18z·GEO30zE·GEF13z-2
15z-218z
W14FPR-QJ !WF16
KEF1518{Rz|·HEO60R·
KEO60R·GEO20222530
{REzE|
W14F-Q -
N23O26O35O40O45O W20NP-Q -
TEA0660·TEB0301 W20F¶-Q -
TEB0110021102150311
0411·GEF1820{R|
W20N-Q -
J®Q@
ýþ FA76130210{94 ¬| W9JN-Q¶ -
FÇ150V W20EP-Q !W20
FE120161·FÇ420 W16EPR-Q !W16
FE170221250290350 W16EP-Q !W16
FEX91·FÇ180V W16EP-Q !W16
FG110201270 W14FP-QJ !WF16
FG150200230300 W14F-Q -
KF10102zX·FG150200230
300
W14F-Q -
KF34-7X34-8X68G-181·KT30
35
W20¶-Q -
KF53G-AXA4XA5XA5zXA6X
A7X
W20F¶-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
J®Q@
ýþ KT29·KF24·KF82-zX1zX2zX
3zX4zX5X6X7X
W20F¶-Q -
TO48V W20N-Q -
Ø~L^Q
¬¬Q~ AR404{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR404{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AR430{1999 ¬|{Nítsµþíshí Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR430{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR601·AR602NR·AR603N
R{ ¬2003,9|{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AR601·AR602NR·AR603N
R{2003,9 ¬|{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR601·AR602NR·AR603N
R{Kµþçtp Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR63·AR630{ ¬2003,9|
{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AR63·AR630{2003,9 ¬|
{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR63·AR630{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR640{kµþçtp,Nítsµþíshí Eng| W20FP-Q !WF20
AR700{kµþçtp Eng| W14FP-QJ10{"1) !WF16
AR700{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AR703R{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AR703R{Nístµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
BX80A{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
BX80A{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
BX80N10 W16EP-Q !W16
F70z W16EP-Q !W16
P35A{Kpwpspkí Eng| W14FP-QJ{"1) !WF16
P35A{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
P35N W20FP-Q !WF20
RB131 W14FP-QJ10 !WF16
zF40V W20FP-Q !WF20
zF50A·zF60z{ ¬2003,11|
{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
zF50A·zF60z{2003,11 ¬|
{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
zF50A·zF60z{Kpwpspkí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
zF50A·zF60z{kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
zF65V66V
{Kµþçtp ,Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q !WF20
zF70z W20FP-Q !WF20
zT200{Kµþçtp ,Nítsµþíshí Eng| W20FP-Q !WF20
zT302·zE10{1992-|
{Nítsµþíshí Eng,6Pz,7Pz|
W16EP-Q !W16
®®@ Jz300{Kµþçtp,Nítsµþíshí Eng| W20FP-Q !WF20
Q©@ GH1408 W16EPR-Q !W16
GH1610 W16EPR-Q !W16
GR532{Hçnøp Eng| W16EPR-Q{"1) !W16{"1)
GR532{Kpwpspkí Eng| W20EP-Q{"1) !W20{"1)
GR702 W16EP-Q !W16
GR703 W16EPR-Q !W16
Pz560 W16EPR-Q !W16
Ø©@ AN61AB{ ¬2003,9|
{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AN61AB{2003,9 ¬|
{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AN61AB{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AN71B{Kµþçtp Eng| W14FP-QJ10{"1) !WF16
AN71B{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
AN80{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
AN80{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
BN77{Kµþçtp Eng| W14FP-QJ10{"1) !WF16
BN77{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
BN90{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
BN90{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
FJ500B{HçnøpEng,| W16EPR-Q{"1) !W16{"1)
{
m
Q
Q
@
·
J
®
Q
@
·
Ø
²
L
`
Q
(¯1) 3`:`>·7¸leO¯¯5¬:¡7,Jj)/JO7¸,
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 15? ?01?/03/06 17.?6.49
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
153
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
Ø~L^Q
Ø©@ FJ500B{Kpwpspkí Eng| W20EP-Q{"1) !W20{"1)
HR550·HRT550{ ¬2003,11|
{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
HR550·HRT550{2003,11 ¬|
{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
HR550·HRT550{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
HR660·HRT660{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
HR660·HRT660{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
HR661A{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
HR661A{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
HR801A W16EP-Q !W16
HRH801 W16EPR-Q !W16
RN80)O W16EPR-Q !W16
RN82AB W16EPR-Q !W16
RN85ABB1B2{Kpwpspkí Eng| W16EPR-Q{"1) !W16{"1)
RN85ABB1B2{kµþçtp Eng| W14FP-QJ10{"1) !WF16
RN86 W16EPR-Q !W16
RN86A W20NP-Q -
RN90V W16EPR-Q !W16
RN95{B±z Eng| K16PR-Q{"1) !K16
RN95{Kpwpspkí Eng| W20NP-Q{"1) -
RNK160 K16PR-Q !K16
zH50 W20FP-Q !WF20
zP5·zP550
{Kpwpspkí,Nítsµþíshí Eng|
W20N-Q -
zP850 W22F¶-Q !WF22
VN1107A{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
VN1107A{Nítsµþíshí Eng| W16EP-Q{"1) !W16{"1)
VN35 W20FP-Q !WF20
VN604{Nítsµþíshí
Eng,GN131PN-400|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
VN604{Nítsµþíshí
Eng,GN132PN-45045A|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
VN606O·VN706{ ¬2003,11|
{Nítsµþíshí Eng|
W16EP-Q{"1) !W16{"1)
VN606O·VN706{2003,11 ¬|
{Nítsµþíshí Eng|
W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
VN606O·VN706{Kµþçtp Eng| W20FP-Q{"1) !WF20{"1)
7¯U+
®@@ GA180023003200A3200Az·
GB2300
W14FPR-QJ !WF16
GA550·GÇ550·GO550·
GO700AAz
W20NR-Q -
GE220029004500 W16EPR-Q !W16
KG500·GA10001400·
KG5000{ ¬58|
W20N-Q -
KG5000AAzBBz W14FR-Q -
KG55016004000A4000Az W20F¶R-Q -
KG75011002900·GA1000
1400
W20¶R-Q -
ýþ FA130·FO440501·KT12 W20NR-Q -
FA76O·FB460·FO620 W14NR-Q -
FÇ150 W20EP-Q !W20
FÇ150180·FEX91 W16EP-Q !W16
FÇ290400401420540·
FE120161170250290350
W16EPR-Q !W16
FO501 W20NR-Q -
FO590 W20NPR-Q10 -
FG110150200201230270
300
W14FP-QJ !WF16
KF100150160200 W14F-Q -
KF2453-A82·KT43 W20F¶-Q -
KF346468·KT152830 W20¶-Q -
KT121718·TA22·TO51·
TE212735404856
W22N-Q -
TA2433 W22N-Q -
TA364051 W22¶-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
7¯U+
ýþ TO1824334048·TG1833 W20NR-Q -
TEX4554 W22NPR-Q -
TEX4554{01,1 ¬| W22NP-Q -
TF22232433·TO51 W22N-Q -
TF22H W20N-Q -
TG182024252833·TH43
48·TGX23
W20N-Q -
TH232634 W20NP-Q -
JQ
¯2¯L^U EÇE600A W20NP-Q -
3J~2U~ Çz221321Ç332332A332Ç
362362A362B
W22NPR-Q -
Çz281EVJ282361501EVJ
502EVJ
W20NP-Q -
Çz283401EVJ·ÇzB401EVJ·
ÇzB803EVJ
W20NP-Q -
Çz3000310033003400
3400T·ÇzV39145132003400
W22NPR-Q -
Çz302PVJA·Çz304zEVJ·
Çz331EVJ·Çz341EVJ
W20N-Q -
Çz401EJV441551·Çz601TVJA
602VJB651EVJ
W22NPR-Q -
Çz441441H551611T611N
651T651TH
W22NPR-Q -
Çz452VJO·Çz60z·ÇzG671 W20N-Q -
Çz803EVJ36014001·AÇ360 W20NP-Q -
ÇzN441·ÇzV281281A281T
36138136003800
W22NPR-Q -
ÇzVB281281A281T361381
36003800
W22NPR-Q -
||¯~ HT100 W20N-Q -
HT110210·RNÇH213 W22NP-Q -
HT220 W20NP-Q -
RNÇH260 W22NP-Q -
I+C~LQ|~J VÇP-10 W22NPR-Q -
¡¯~¯E¯ PB2100·PBV2100 W22NP-Q -
PB40006000 W20NP-Q -
PBV1000·PB3500 W22NP-Q -
©µ@ ER311341·ERB311341 W22NP-Q -
Ez208FO·ER291 W20N-Q -
HTN23·HTB220 W20NP-Q -
RBN251253253N254311
312341
W22NP-Q -
RN211213251252253254
311312341
W22NP-Q -
RN230260·RNÇ260·
RNA230231260261
W22NP-Q -
RNA211213253315·
RNAH211213
W22NP-Q -
RNAB211·RNHB211212213·
RNAHB211212213
W22NP-Q -
RNÇ211213253260311315
341443·RNÇK215
W22NP-Q -
zRÇ209253260315343360·
zJ345360
W22NP-Q -
zRÇ260260P·zRN200230
230P255260265
W22NP-Q -
zRN141F141FE160AE
204FE·204OE206F
W20N-Q -
zRN209F·zRN251FO
Oz·zRN253256343343zJ345
W22NP-Q -
zRN281FOPPz·zRN360 W22NP-Q -
@¶@ ONA40242145240024100
4101·ONÇ4101
W20N-Q -
ONA521621310141014601
61006101
W22NP-Q -
Ø
²
L
`
Q
·
7
¯
U
+
·
J
Q
(¯1) 3`:`>·7¸leO¯¯5¬:¡7,Jj)/JO7¸,
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 153 ?01?/03/06 17.?6.49
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
154
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
JQ
@¶@ ONÇ521621310141014601
6100
W22NP-Q -
ONO32140004002{ ¬89|
55005501
W22NP-Q -
ONO32142145130004000
4002{90 ¬|41004101
W20N-Q -
ONO452E5502-26Tz-F26z
-26zA·PO452
W22NPR-Q -
ONO452E-F23z-F23zA·PO452-
F23z
W20NR-Q -
ONO521621310141014601
6100
W22NP-Q -
PO350AE400401402451
451E452703704
W20N-Q -
Ç]@ RNAHT260 W22NP-Q -
RNÇT213·RNÇK215 W22NP-Q -
qQ@®@ zT50·zTE50 W20NP-Q -
ýþ KEO-202E351AE W20N-Q -
@@@ zHP700706·zHR500605606 W22NP-Q -
zHP703705·zHPA703705·
BHz065703705
W22NPR-Q -
zHR040041045050060061
065A060·zHRA060062
W20NP-Q -
zHR050 W20NP-Q -
zHR702·zHP702BBR·
PHP701E
W20N-Q -
QH5
¯2I¬2 NX250·R1-6 W14F-Q -
¬¬Q~ AT255570z W14FR-Q -
ÇA5 W16EPR-Q !W16
T115 W20EP-Q !W20
T1-405060·TA56·TNA35
45·Tz55N·ÇT35·JR6
W20FP-Q !WF20
TF354555 W14FPR-QJ10 !WF16
TG550600620620E750750E
800R
W20FP-Q !WF20
TX100 W16FP-Q !WF16
TX120300400·T250350450 W14FP-QJ10 !WF16
TX500600700900·TNA2025 W14F-Q -
I~^¯5 Hz-5·Hz-6 W14FPR-QJ10 !WF16
I¬25 HE22A·HF3252·RA203050·
RB202530
W14FP-QJ10 !WF16
HH401501 W14F-Q -
RB20 W16FP-Q !WF16
RE203030G405060 W14FP-QJ !WF16
@®@ Tz700VG W20FPR-Q !WF20
Q©@ T1400 W14FPR-QJ10 !WF16
V40194021501950216021 W9EXR-Q -
g®@ NB4VO·z1-25HOzG45HOzG W14FPR-QJ10 !WF16
Nz300O330·NzR404{O|50 W14-Q -
NzR60855{O|6{O|·z1-1015
500HOF500zOF500zOG610
W14F-Q -
z1-20{ ¬93|40 W14FP-QJ !WF16
z1-20{94 ¬| W9FP-QJ -
z1-600HOFzOFzOÇFzOG·z1-
600zO2FzO2F
W14F-Q -
zPA56 W20EP-Q !W20
zPK4·zPA4·zP-24 W20FP-Q !WF20
®@@ A1500180020002500 W14FPR-QJ10 !WF16
A650800100012002400
3000
W14FP-QJ !WF16
HA140022003300 W20FPR-Q !WF20
NA15001800200024002500
3000
W14FP-QJ !WF16
NA400500·HA550 W14NR-Q -
zA700900100012001500
18002000240025003000
W14FP-QJ !WF16
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
QH5
ýþ GH100120170250280 W20FP-Q !WF20
GH200 W14FPR-QJ !WF16
GH200-GGzO W20FP-Q !WF20
GH340 W20EP-Q !W20
Gz160-2G200-2G230-2G·
Gz230280330·GH400
W14FP-QJ10 !WF16
Gz160-G1R1R2Ç1Ç33Çz
3O3F3G3P3Ç3R3z
W16EPR-Q !W16
Gz200-G1G2R1R2Ç1Ç5
Ç6P43O3F3G3Ç3R
W16EPR-Q !W16
Gz200-P43G W16EPR-Q !W16
Gz90V W14F-Q -
G/410-O·G/460-O K16PR-Q !K16
VG750 Q14R-Q11 !Q16
qþ(.¯
RÇþ32S2 G230RÇ - !QF24 ,!QF27A
G230P] W22N-Q -
G23JH W22NP-Q -
G380P]450P]620P]740BP] W22N-Q -
32S2||h EO230A W14N-Q -
32S2H2¯ PE2500H W22NP-Q -
PE250HPE400H W20NP-Q -
PE400H W20NP-Q -
Ø~/~ AG230·AG2300 W14N-Q -
AG2300{E/| W22NP-Q -
AG4310 W22NP-Q -
AG530 W20NP-Q -
AG531 W20NP-Q -
AGX30431·AG431 W20NP-Q -
VAG4300·VAG4310 W22NP-Q -
VAG431 W20NP-Q -
VAG530·VAG531 W20NP-Q -
7h3^~5 ÇV43 W22NP-Q -
¯2Q|~|¯L¬Q ÇB4410 W22NP-Q -
EÇ-5255 W22NPR-Q -
3J~2U~ G250T W22NP-Q -
G2500T·G2550 W22NP-Q -
G300310320330365380 W20NP-Q -
G3100 W20NP-Q -
G3200 W22NP-Q -
G320AVAVz·G340AVAVz·
G361AVAVz
W22NPR-Q -
G340345370375415 W22NP-Q -
G3500P W22NP-Q -
G365AVAVz·G405AVAVz·
G461AVAVz
W22NPR-Q -
G3700HHPP W22NP-Q -
G410{514981 ¬|·G451
{509056 ¬|
W22NP-Q -
G410AVz{ ¬514980|·
G451AVz{ ¬509055|
W22NP-Q -
G410AVz·G451AVz W22NPR-Q -
G4200HHP W22NP-Q -
G4500HHPP W22NP-Q -
G540AVAVz·G551AVAVz·
G620AVAVz·G670AVAVz
W22NPR-Q -
||¯~ ÇHT230BO·HT2300·ÇHT2300 W22N-Q -
HT234ABÇ W22N-Q -
I2¬¬7^5 G3K·NÇ551 W20NP-Q -
HÇ405 W22NP-Q -
HÇ405620 W22NP-Q -
HÇ750·HÇ760 W22NP-Q -
NÇ551·G3K W20NP-Q -
¯E¯ EB4300 W20¶R-Q -
EB430NOA W22¶-Q -
EB6200 W22NPR-Q -
EBE440 W20¶R-Q -
J
Q
·
Q
H
5
·
q
þ
(
.
¯
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 154 ?01?/03/06 17.?6.49
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
155
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
qþ(.¯
¯E¯ Nz260A-1·HB2300 W20NP-Q -
^^S||¯ ÇHT2200 W22NP-Q -
ÇHT401 W22NP-Q -
HT2200 W22NP-Q -
HT600601 W22NP-Q -
HT750N·HT751NH W22NP-Q -
KHT2210 W22NP-Q -
KHT225A W22NP-Q -
KHT2650 W22NP-Q -
zHT2210 W22NP-Q -
zHT2211 W22NP-Q -
zHT2300 W20NP-Q -
H2¯ PE250H400H W20NP-Q -
©µ@ BÇ2000OJOTOV2211 W22NP-Q -
BÇ2100OJ-GOT-GOV-G W22NP-Q -
BÇ220OJOTOV·BÇ230OJOT
OV·BKE220OJ225OJ
W22N-Q -
BÇ221BJNOTNOVN·
BÇ220OJNOTNOVN
W22NP-Q -
BÇ225O266FV W22NP-Q -
BÇ2300EX240026002700
340035004400
W22NP-Q -
BÇ2310OJOTOV·BÇ2311·
BÇ2350HB
W22NP-Q -
BÇ2410OJOJ-JOTOT-GOV
OV1OV-G
W22NP-Q -
BÇ2411 W22NP-Q -
BÇ2510OJOTOV·BÇ2511 W22NP-Q -
BÇ260O]O]NOVOVN W22NP-Q -
BÇ260FTVOTOTNO]O]N
OVOVN
W22NP-Q -
BÇ2610OJOTOV·BÇ2611·
BÇ2650HB
W22NP-Q -
BÇ261OTNO]HOVN·
BÇ240026002700·BKE226·
BK2600
W22NP-Q -
BÇ2710OTOT-GOVOV1
OV-G·B2711
W22NP-Q -
BÇ340·BÇ430OVNFVFVN·
BÇ2300266435
W20NP-Q -
BÇ340034013410FV W22NP-Q -
BÇ340OFV·BÇ430FV W20NP-Q -
BÇ350035013510OV W22NP-Q -
BÇ440044014410OV W22NP-Q -
BÇV2310OJOV W22NP-Q -
BÇV2610OJOV W22NP-Q -
BK2210OJOT W22NP-Q -
BK261FT265FT266340FT
345FT3462301
W20NP-Q -
BK2650OJOJ-JOBOB-JHB W22NP-Q -
BK340345346 W20NP-Q -
BK3400340134103420 W22NP-Q -
BK3420FJFB-J W22NP-Q -
BKE226 W22NP-Q -
BKE26002610ÇJ W22NP-Q -
BKV2650OJOB W22NP-Q -
BKY2650 W22NP-Q -
HA340E·zGÇ2300 W20NP-Q -
RÇ620 W22NP-Q -
TR200 W22NPR-Q -
TR2000JV·TR2310 W22NP-Q -
TR2600OJOTOV·TR2610 W22NP-Q -
®Ø||¯ RHT2300 W22NP-Q -
¶®@ RÇ620620O W22NP-Q -
@¶@ NO20ÇE2000 W20N-Q -
NO208F·NO20R W22N-Q -
NO340·N]E340 W20NP-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
qþ(.¯
@¶@ NO3500 W22N-Q -
NO431 W22¶-Q -
NO431O1423 W22¶-Q -
NO431O15F23F W22¶-Q -
NO6200 W22NPR-Q -
Ç]@ PÇ2600·PÇ2610 W22NP-Q -
#g@®@ KF3400zzK W22NP-Q -
NKF2600zz W22NP-Q -
Ø©@ zGÇ2300OJV W20NP-Q -
zGÇ2310OJV W22NP-Q -
@@JÇ]@ PÇ260zJ W22NP-Q -
@@@ G2O W22N-Q -
Nz155 W22NP-Q -
Nz257 W22NP-Q -
Nz530 W22NP-Q -
Nz5B·Nz520·Rz5A·RzE5A W22N-Q -
PÇ2600PÇ2610 W22NP-Q -
Pz080 W20N-Q -
Rz086 W22NP-Q -
Rz5B W22NP-Q -
@¶@]
¯(©@ z-2410zT W22NP-Q -
3J~2U~ zP270T·zP271T W22NP-Q -
zP301 W20N-Q -
zP320zP321TzP322T W20N-Q -
zP341351351O411411O
471O471O1
W20NP-Q -
zP350·zP411O471O1·zP480O W20NP-Q -
zP501O631O W22NPR-Q -
zP502O502OH632O W20NP-Q -
zP502OH W20NP-Q -
zP631O·zP632O W22NP-Q -
zV3100O·zV3510O·zV3810O·
zV4310O
W22NP-Q -
zV330034003800O4300O W22NP-Q -
zV36·zV39 W22NP-Q -
^^S||¯ E-16OVOT·E-200OV W20N-Q -
E160352O·E161¶231¶ W20N-Q -
E-20R W14N-Q -
E-231232233OVOT W14N-Q -
E-23K·E-23KH W14N-Q -
E255OOE·E257EOE·
E258OEV
W14N-Q -
E-25R W22N-Q -
©µ@{7hU~| 18OE·181OEOEH·23F·
231FE
W20N-Q -
201EH·202EH W20N-Q -
220H·225H·226H W22N-Q -
24·25·251EH W20N-Q -
250H·255H·256H W22N-Q -
30F2 W20N-Q -
©µ@{^h7^5~| E237250268300E W20N-Q -
K181201231236237246
248301¶
W20N-Q -
K-182202246241E248E W20N-Q -
K-238232E2300 W20N-Q -
K-2522532500 W20N-Q -
K-301¶·P-1300¶14001500 W20N-Q -
KB-24002420 W20NP-Q -
KB-241z W22N-Q -
KB-248zA242zA W22N-Q -
KB-2500Az W20NP-Q -
KB-25102520Az W20N-Q -
KB-3000·KB-3220 W22NP-Q -
KB-331z332z W20N-Q -
KH-23202350H W20NP-Q -
KH-2620HXHX W20NP-Q -
q
þ
(
.
¯
·
@

@
]
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 155 ?01?/03/06 17.?6.49
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
156
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
@¶@]
©µ@{^h7^5~| KH-3420HN W20NP-Q -
N-201246332 W20N-Q -
N-201246338551¶ W20N-Q -
N-2350H W20N-Q -
N-2630HXHXHN W20N-Q -
R18202323z23zJ24F25
25F35F230231250250F
W20N-Q -
R-22102250H W22N-Q -
R-25102550H W22N-Q -
z150¶·z200EHN·P750E W22N-Q -
z-160180181200{@EHN| W20N-Q -
z-160O161O180EOE W20N-Q -
z-2010VVH W22N-Q -
z210¶222O236237250268
300350¶
W20N-Q -
z-2110H W22N-Q -
z-2200VT·z-2210VT W20NP-Q -
z-222OOT·z-224OOT W20NP-Q -
z-2400VT·z-2410VT W20NP-Q -
z-246OOT W22NP-Q -
z-2500JH W20NP-Q -
z-2600JHHN W20NP-Q -
z-2700 W20N-Q -
z-2810HHN W20NP-Q -
z-30003010 W22N-Q -
z-3210HHN W20NP-Q -
Ç®@ zPz-2400K W22NP-Q -
zPz-2600 W20NP-Q -
Q©@ z20TTRTFRPR W20N-Q -
@@@ Pz264260 W14FP-QJ !WF16
zP21 W16EPR-Q !W16
þØ@ BIÇ50 W20EPR-Q !W20
@5¬¯
32S27^5~ EÇ75007600·EÇO7500 W20N-Q -
7^5~ EÇ8090 W20NP-Q -
EÇO488488ÇO488zO577
577ÇO577zO
W22NPR-Q -
EÇO757757AV757ÇO757zO
767AV
W22NPR-Q -
3J~2U~ O352352O·E260T300z303
357360380381393394
W22NPR-Q -
E1027zTz1029z1036z1039z W22NP-Q -
E1029z-300FB W22NP-Q -
E1038z W22NP-Q -
E1045Gz1048zGz W22NP-Q -
E1045z W22NP-Q -
E1127Tzz W22NP-Q -
E1227z W22NP-Q -
E1227Tz W22NP-Q -
E291323323z W20N-Q -
E300346350350AV355406
407410410E
W20NP-Q -
E350AV W20NP-Q -
E398O W22NP-Q -
E400407AV440O488550
577580680685757757E
757N
W22NPR-Q -
E440445480485·K28·
zzE300
W20NP-Q -
E577 W22NP-Q -
K35440·zzE360380·E304O·
E353O·E395O·E398O
W22NPR-Q -
zzE300z W20NP-Q -
zzE360z W22NP-Q -
zzE380 W22NP-Q -
I¬h7^5 PÇ-255E-500 W22NPR-Q -
¯E¯ EB240500 W20N-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
@5¬¯
^^S||¯ EK230z W20N-Q -
HT20·RH20·EK23z·HTK23z·
HT220230·OH220·OH230
W20N-Q -
HTK231z W20NP-Q -
H2¯ GP10252645·GP250400
401411
W20N-Q -
GP410 W14-Q -
GP500 W16F¶-Q -
GP800 W20F¶-Q -
h~|7^5 E757N W22NP-Q -
©Ç@ ÇK231·EK231z W20NP-Q -
©µ@ R2201-z·R2401-z W20N-Q -
R220OXOXV-P·R22002200-z
2400·RN270
W20N-Q -
R230231250250F250F-2B·
zzR230250
W20N-Q -
R230231·R250FF-2B W20N-Q -
R23zJz·R24F-z W20N-Q -
R26232232T234251251F-
P·RK231231-P231-z251F-P·
250F-z-z
W20NP-Q -
R2600-z W20NP-Q -
R26A-2A W20NP-Q -
RE182021·RK20F23Fz
23Fz-P25F35F35F-P
W20N-Q -
RK20F23FzFz-P25F35FF-P W20N-Q -
RK251F-z-z W20NP-Q -
RN250-z·RN270-z W20NP-Q -
RN354545-2350350-2·R18
202323z23Jz24F2525F35F
W20N-Q -
zzR230250 W20N-Q -
T2500 W20NP-Q -
@ǯh~J P230 W20N-Q -
P230-zz W20N-Q -
@Ç^^S||¯~ AH230 W20N-Q -
@þ@ EON3545 W20N-Q -
@/@@@ EzK720 W20NP-Q -
®@@ IEG1400N-R W14NR-Q -
IEG2500 W14EPR-Q !W16
IEG2800N W14EPR-Q !W16
IEG900N-Y Q14F¶R-QB !QF14-QB
IEG950 W20FPR-Q !WF20
¯7+
H2¯ zP2020A3030A·zPT20A W20FP-Q !WF20
VP20X30X W20EPR-Q !W20
@®@ zz552555865865E980E W20EP-Q !W20
zz555Ez865Ez980Ez W16EP-Q !W16
zz755 W16FP-Q !WF16
®@@
zO2000R·2300R·zV3800z
4000·zR15002000·zV700H
900HG
W16EPR-Q !W16
zE3800z W16FP-Q !WF16
zE400A400Ç400T W14NR-Q -
zE700A·zO650R W20NR-Q -
zV1200{J|1500
20002000ÇJPRz·zV2300
2300HJÇRJHP
W16EPR-Q !W16
zV3800z4000 W16EPR-Q !W16
zVV140150z W16EPR-Q !W16
zV140z·zE380z W16FP-Q !WF16
zX600R650R800R·zE2500J·
zE3000JÇ
W16FPR-Q !WF16
ýþ z150150R200200R200A250 W16FP-Q !WF16
z80 W14F-Q -
V120160270 W20EP-Q !W20
¯3h
Ø~/~ BT360 W22NPR-Q -
@

@
]
·
@
5
¬
¯
·
¯
7
+
·
¯
3
h
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 156 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
157
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
¯3h
3J~2U~ 010·011·024·028·032·034·
038·048·051·056·076
W22NPR-Q -
Nz190T210Ç230Ç W22NPR-Q -
Nz250Ç280Ç290 W22NPR-Q -
Nz361390 W22NPR-Q -
Nz660V880 W22NPR-Q -
Tz350510 W22NPR-Q -
¯E¯ BG4585 W22NPR-Q -
Tz400460510760 W22NPR-Q -
^^S||¯ HJ75 W22NPR-Q -
Hz458085 W22NPR-Q -
©µ@ FR350 W22NPR-Q -
Fz85200350 W22NPR-Q -
@Ç7^5 HT7075101 W22NPR-Q -
5¬I"
ýþ AB·/N W16E¶-Q -
EB103·EO103 W9EP ,W9EX-Q -
EO302305 W14EXR-Q !W16
5J7Q@
3^S=~ TJE550·TBE355 W22N-Q -
32S2||h TEO210 W20NP-Q -
TEO262262OH W20N-Q -
¯2Q|~|7^5~ EHÇ120506 W22N-Q -
3J~2U~ EÇz290300351355356357 W20N-Q -
EÇz35004000 W20NP-Q -
EÇz370·PNz370 W22N-Q -
EÇz405·PNz352355 W20N-Q -
EÇz415650·PN400 W22NP-Q -
EÇz506 W20NP-Q -
EÇV340038014501 W22NPR-Q -
EÇV3800 W22NP-Q -
PNz-330AB W20N-Q -
PNz-335AB W20N-Q -
PNz-355 W20NP-Q -
TÇz-330233523363 W20N-Q -
TÇz-3401 W20NP-Q -
TJE550·TBE355 W22N-Q -
^^S||¯ THT1623162230232262 W20N-Q -
H2¯ ÇÇP121·KP25 W20N-Q -
TÇP38 W20¶-Q -
TPE250 W20NP-Q -
©µ@ AzB5000·ÇBA200 W20NP-Q -
AzT2002202252272000
2000{N|
W20NP-Q -
ÇB23RE23FE160E·TBÇ2640
162205215218
W20N-Q -
ÇBz23FE·EBÇ218·TBÇ232264
265324424
W20N-Q -
GT2F44F4FEI4R4REI55FEI
7REÇ40
W20N-Q -
Ç]N221·TzT218 W20N-Q -
TBÇ220201040005000 W20NP-Q -
TBÇ321324355·ÇB31F31FE·
GT-7F8
W22N-Q -
T]N220·ÇB22OE2010 W20NP-Q -
7Q@ )EA5O500 W20N-Q -
TIA305340 W22N-Q -
@@@ AzO30A30H·NE302303
430A435
W22¶-Q -
AzO30N·zNÇ-5 W20¶-Q -
zAÇ30B·zOÇ30·zOR30·
zNÇ30B·zHÇ30B·zKÇ30
W22¶-Q -
®@@ ÇEG250300·ÇÇP W20N-Q -
@@@ NE233234303304430435·
ONO430·HON43·zK5·zN5
W22¶-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
5J7Q@
@@@
zAÇ30·zOÇ30·zHÇ30·
zNÇ30·VOÇ37·VKÇ37·
VNÇ37
W22¶-Q -
$QQ
ýþ FE100{TE80H|·ÇB4z·
H65R{TE65|
W14F-Q -
JT303·RB300{KF34|·]B300
302
W20¶-Q -
|~I"
H2¯ J2500BN-G{94 ¬|·J3000AA-G
AN-G
W22FP-Q10 !WF22
J450AA-GAN-G·J2500BA-G
BN-G{ ¬93|·J2800AA-G
W22F¶-Q !WF22
TRÇ- NN2NK·
V75EN-G{94 ¬|
W22FP-Q10 !WF22
V20)B2BA-GBN-G·V30)A·
V38BA-GBN-G
W22F¶-Q !WF22
V46AN-G·V50ÇA-G·V60AA-G W22F¶-Q !WF22
V75ÇA-GEN-G{ ¬93|·TRÇ-1-
75-3-75
W22F¶-Q !WF22
®©H2¯ V10Ç·V10O·V10E·V10F W22¶-Q -
V20BBzBABNÇÇzOOz·
V30AAz
W22F¶-Q !WF22
V38ÇÇzÇAÇN·V40AAzB
Bz
W22F¶-Q !WF22
V46AAzAAANBBzBABN W22F¶-Q !WF22
V55AAz·V55BBz·V56ÇÇz·
V58AAz
W22FP-Q10 !WF22
V60AAzAABBz·V66AAz
AAANBBzBABN
W22F¶-Q !WF22
V66ÇÇz·V68AAz·V75EEz
ENFz
W22FP-Q10 !WF22
V75ÇAOOz·V50ÇÇzÇAO
Oz
W22F¶-Q !WF22
ýþ T43G W20¶-Q -
T50EFG·T65Ç4 W22¶-Q -
|E5®@Ø
¯×~Q|¯| 2E·4P{ ¬83,7| W14EX-Q !W16
2R·4P{83,8 ¬86,8|·5P·5R W16EX-Q !W16
3P{1t·1,35t·1,5t| W16E¶-Q -
4P{86,9 ¬|·4Y W9EP ,W9EX-Q -
[@
¯×~Q|¯| NF01j@NF01{A·N|0,9|·
NF02j@NF02{A·N|2025|
W14E -
NH01·NH02·NK01 W14E -
NHF01{A·N|0,9·NHF02
{A·N|2025·H01·H02·
NH01jJÇVNÇIzE ÇAR|
W9EP ,
W9EX-Q
-
~@@@þ P40-14 W16E¶-Q -
P40-5FIRE FIGHTER·A12-5·
H20-5
W16EP-Q !W16
I¯QI~J~
3J~2U~ 133zE·133zG·162zzE·162zG·
445zE·445zG·480zE·480zG
W20NP-Q -
285ÇO·2100ÇO W22N-Q -
338XPT W22NPR-Q -
339XP{14RT-52¯¯| W22NPR-Q -
339XP{14RT-76¯¯| W22NPR-Q -
339XP{15RT-64¯¯| W22NPR-Q -
339XP{16RT-58¯¯| W22NPR-Q -
346XP W22NPR-Q -
346XPG W22NPR-Q -
357XP{18RT-72¯¯| W22NPR-Q -
357XP{20RTJ-76¯¯| W22NPR-Q -
357XPG{18RT-72¯¯| W22NPR-Q -
357XPG{20RTJ-76¯¯| W22NPR-Q -
385XPG{24RTJ-82¯¯| W22NPR-Q -
¯
3
h
·
5
¬
I
"
·
5
J
7
Q
@
·
$
Q
Q
·
|
²
I
"
·
|
E
5
®
@
Ø
·
[
@
·
I
¯
Q
I
²
J
²
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 157 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
158
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
I¯QI~J~
3J~2U~ 385XPG{28RTJ-92¯¯| W22NPR-Q -
395XPG{24RTJ-82¯¯| W22NPR-Q -
395XPG{28RTJ-92¯¯| W22NPR-Q -
445q W22NPR-Q -
[Q
3J~2U~ Çz30EA W22NP-Q -
Çz35EO3 W22NP-Q -
Çz40EO3 W22NP-Q -
Çz40EF W22NP-Q -
^^S||¯ ÇH50E W22NP-Q -
ÇH58E2 W20NP-Q -
©µ@ ÇG22EO W22NP-Q -
ÇG22EG W22NP-Q -
ÇG24EO W22NP-Q -
ÇG26EO W22NP-Q -
ÇG26EO W22NP-Q -
ÇG31EO W20N-Q -
[Q®@¬¬3Q{$QQ|
ýþ ÇB4z·FE100{TE80H| W14F-Q -
H65R{TE65| W14F-Q -
JT303·RB300{KF34| W20¶-Q -
]B300302 W20¶-Q -
QQQQ{/¶|
@®@ zJ550680Hz W20F¶-Q -
zJ650 W20FP-Q !WF20
zJ902Hz W20EP-Q !W20
®@@ RGX15002000 W20F¶R-Q -
RGX3000·zGJ3000·zGX3000 W20FPR-Q !WF20
RGX4800·zGX4800 W14FPR-QJ !WF16
zG1000·zGJ15002000·
GzX15002000
W20F¶R-Q -
zG550 W14NR-Q -
zGV260J220026004000 W20EP-Q !W20
ýþ EÇ10 W14-Q -
EÇ1721·EY35K40K44-2K80 W14F-Q -
EÇ25·EH1725 W20F¶-Q -
EH11152130344351·
EH56{ÇHV|
W20EP-Q !W20
EH1725·EY10141518-320
252744-2150
W20F¶-Q -
EV67100 W20EPR-Q !W20
EX13172127 W20F¶R-Q -
EY14K15K182K23253K W14FP-QJ !WF16
EY27-2K3540{ÇOI|80-3 W14FP-QJ !WF16
EY28 W20FP-Q !WF20
QQE¢2{E¢2|
3J~2U~ PIÇNEER ÇJ3651586065B W22F¶-Q !WF22
^^S||¯ HT611611V·BK-T220 W22N-Q -
JT560760533-2753-2·HT610
610V740·BH-T220
W22N-Q -
JT561761 W22N-Q -
H2¯ A33 W22E¶-Q -
z15AN15B15O20B35AN
35B45·zO06B
W20F¶-Q -
zO042B·A4858·zzE251 W22F¶-Q !WF22
zOE232 W22N-Q -
®®Ø KÇ12 W14E -
YÇ203403·YÇO203403 W14FP-QJ !WF16
YF1011 W14N-Q -
YX710711713·YXO2502 W20F¶-Q -
Ç]@ JH211311 W22N-Q -
@®@ HÇz36-6·HNz36-4zR W14FP-QJ !WF16
HÇz48-4zR-8zR·HNz48-4zR W20FP-Q !WF20
NP500 W14FPR-QJ !WF16
PR10·Rz02P W14-Q -
PR141515z1818O18YA
18NA2525A
W14FP-QJ !WF16
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
QQE¢2{E¢2|
@®@ PR3000 W14FR-Q -
PR500600750·RÇ151818V
18O2525V25O
W14FP-QJ !WF16
PRÇ250270·RÇÇ600 W16EP-Q !W16
PRÇ390400400z·PR391401 W20E¶-Q -
PRÇ550z·RÇ07·RÇ0420·
PR551z
W20F¶-Q -
RÇ03B04Ç04J W22F¶-Q !WF22
RÇ04J-2 W22N-Q -
RÇ46006600 W20F¶R-Q -
RÇJ411 W14N-Q -
@¶@ Az151251·Fz3013010·
FzA3013010·FzB3013010
W20F¶-Q -
FJ411 W22NP-Q -
FJ500·FH600601 W22NP-Q -
Fz4514510·FzA4514510·
FzE4514510
W14FP-QJ !WF16
Fz5515510·FzA5515510 W20FP-Q !WF20
FzE3013010 W20F¶-Q -
NF302303351352400411
450500501600601
W22NP-Q -
Rz350450·FH511·FJ251411·
RzPT415·RzT415·RzV412
W22NP-Q -
zR22102215 W22NP-Q -
®©H2¯ FREÇz535 W22F¶R !WF22
GR8001300150017002000
2500
W22F¶R !WF22
P203206405A407407R408
408R450
W22F¶-Q !WF22
P265 W20N-Q -
P303303B303Bz380380J
381382
W22E¶-Q -
P400440 W27F¶-Q !WF27
P404460461481561 W24F¶-Q !WF24
P408408RE450E455E475E
476E490E
W22F¶R !WF22
P420 W22E¶-Q -
P455475476490503503R
508E508R509509R535555
570572
W22F¶-Q !WF22
P490E508ERE535E555E
570E572E
W22F¶R !WF22
P508508RE535E555E570E
572E·FREÇz535
W22F¶R !WF22
P509R535555570572 W22F¶-Q !WF22
Q®þ@@ ÇH04V·ÇH251 W22N-Q -
ÇH351 W22NP-Q -
zT303535A40B41505152
60·zT04141z52411521
W14FP-QJ !WF16
Ø©@ NB03043040 W22F¶-Q !WF22
NB1616F16/222323F23N
23z26315050J
W22N-Q -
NB171211212223231
231]J232260·BF2222-225
25-22100·NB2100
W22N-Q -
NB2200 W22NP-Q -
NB23102510261030003210 W22N-Q -
NB262263281X321X351
411·NBK262·NBKA262266
W22NP-Q -
NB30K W20F¶-Q -
NBF171211231251252·
BF2222-22525-2·NBK23231
232260
W22N-Q -
NBK2600 W22N-Q -
NBK351 W14N-Q -
NBKA260·NB230025002600
29003200
W22N-Q -
I
¯
Q
I
²
J
²
·
[
Q
·
[
Q
®
@
¬
·
3
Q
,
$
Q
Q
¯
·
Q
Q
Q
Q
,
/

¯
·
Q
Q
E
¢
2
,
E
¢
2
¯
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 158 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
159
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
QQE¢2{E¢2|
Ø©@ NBKA2600 W22N-Q -
NBKT415·NBT415·NBH263 W22NP-Q -
NBz231270·BE252]J253·
NB320F3212100281
W22N-Q -
Q®qþ@ ÇB04 W22F¶-Q !WF22
ÇB411412 W22NP-Q -
®@@ R550 W14NR-Q -
RGX150200270·R1000 W20F¶R-Q -
RGX370480 W14FPR-QJ !WF16
ýþ EÇ0101A01ER01R0202HER
02ER02F02G
W22N-Q -
EÇ02EREHR·EÇ022GR025GR·
EÇ031GA
W22N-Q -
EÇ03ER04ER025E·EÇ04EEA
EFERV·EÇ052ER
W22NP-Q -
EÇ03F05N022G025G
025GA·EÇ02EAEHA·EÇ020G·
EÇ022GA
W22N-Q -
EÇ0625·EÇ08O{VIBRATÇR| W20F¶-Q -
EÇ08·EÇ17{HIGHzPEEO|·
EÇ08BOOÇ
W22F¶-Q !WF22
EÇ10 W14-Q -
EÇ1213 W20N-Q -
EÇ13V W20NR-Q -
EÇ252OO{ÇOI|252Oz·EÇ06O
08B08O
W20F¶R-Q -
EY08·EÇ020GR W14N-Q -
EY101314151818-32527
33354044150
W20F¶-Q -
EY2135K40K·EÇ17 W14F-Q -
EY2380 W14FP-QJ !WF16
EY28 W20FP-Q !WF20
@@@ Rz233233-22512520·FJ231V
251·RzP232825
W22N-Q -
Rz2620 W22N-Q -
H~LQ¬|
3J~2U~ 330zJ·360zJ·410zJ·550zJ T22N-Q -
H25
|QQ5 RT1101300 W20EPR-Q11 !W20
RT11001300{J·R·RA| W20EPR-Q11 !W20
RT1300{JA·JB·RA·RB·RAA·
RAB|
W20EPR-Q !W20
RT1300K1 W20EPR-Q !W20
RT1400 W16EPR-Q11 !W16
I¬25 TB30 W14N-Q -
TB40 W20EP-Q !W20
TB60 W16EP-Q !W16
H2¯ V2030 W20F¶-Q -
VA2030jÇOI| W14FP-QJ10 !WF16
VA20jNAGNITÇ| W14F-Q -
VB1015 W14NR-Q -
VB20XTXTH·VB30XT
XTH{2003 ¬|
W20EPR-Q !W20
VT20X30X·VH15X20X·
VB20X30X·VN2030·VP20X
W20EP-Q !W20
VT40X W20EP-Q11 !W20
VX1015 Q16F¶R-QB -
VX10H{ ¬1337305| Q16F¶-QB -
VX10H{1337306 ¬| Q16F¶R-QB -
VX15H{1998 ¬| Q16F¶-QB -
®®@ HP220{ ¬3491424| W20EP-Q !W20
HP220{3491425 ¬| W20EPR-Q !W20
HP250 W14N-Q -
HP350H·HP450H W14EPR-Q !W16
HP400{ ¬92| W14E -
HP400{93 ¬| W14EPR-Q !W16
HP500H W20EPR-Q !W20
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
H25
@®@ NIGHTY13{RT1300| W20EPR-Q11 !W20
$®@ jl¯`5|FV200 Q14F¶-QB !QF14-QB
j,ä0|F200 W14NP-Q10 -
j,ä0|j,ä0|F110
210KJPRFR415
W14N-Q -
F103K103KA310KÇ310KR
610660660K2
W16EP-Q !W16
F11001150 W16EP-Q11 !W16
F220)·FH220){,ä0|{2001 ¬| Q14F¶-QB !QF14-QB
F310{ ¬1151663|410
{ ¬1151663|
W20EP-Q !W20
F310{1151664 ¬|410
{1151664 ¬|
W16EP-Q !W16
F310K1{KA·KP·KR|
{ ¬1151663|
W20EP-Q !W20
F310K1{KA·KP·KR|{1151664 ¬| W16EP-Q !W16
F310K1{KAz·KPz·KRz·Kz| W16EP-Q !W16
F310K2401K2410K2K3 W16EP-Q !W16
F400{G150|500600{G200|
800850950jÇOI|
W14FP-QJ10 !WF16
F400{G150|500600{G200|
800850950j¯¯7"||
W14F-Q -
F400{G35|·600{G42|·650·700 W20F¶-Q -
F400K1500 W14FP-QJ10 !WF16
F401501·FR650750 W16EPR-Q !W16
F410K1{K·J|{ ¬1151663| W20EP-Q !W20
F410K1{K·J|{1151664 ¬| W16EP-Q !W16
F410K1{Kz·KJ| W16EP-Q !W16
F410K2510K28058601150·
F]600·FR415615
W16EP-Q !W16
F501K2510K3 W16EP-Q !W16
F510{ ¬1170399|510K1
{ ¬1170399|
W20EP-Q !W20
F510{1170400 ¬|
510K1{1170400 ¬|
W16EP-Q !W16
F710720{1995 ¬| W16EP-Q !W16
F760{1996 ¬| W16EPR-Q !W16
F80 X16F¶R-Q -
F810860 W20EP-Q !W20
F810K1·F860K1{1989 ¬| W16EP-Q !W16
FF300H{2003 ¬| Q14F¶-QB !QF14-QB
FF500H{2004 ¬| W20EPR-Q !W20
FG201)HH)P{¯5/|{2002 ¬| Q14F¶-QB !QF14-QB
FG400H500H{1998 ¬| W20EPR-Q !W20
F)900K1{1995 ¬| W20EP-Q !W20
FR315 W14EP-Q !W16
FR415615·F]600K1·F]800 W16EP-Q !W16
FR650750 W16EPR-Q !W16
FR715{1996 ¬| W16EP-Q !W16
F]400{2001 ¬|·F]H400
{2001 ¬|
W16EP-Q !W16
F]450H{1993 ¬|·F]650
H{1993 ¬|
W16EP-Q !W16
F]750H{1995 ¬| W16EP-Q !W16
F]R750{1996 ¬| W16EP-Q !W16
F]R950{1996 ¬| W20EP-Q !W20
U·¯·5 Q14F¶-QB !QF14-QB
Q©@ H10112013K130013001H
301130134013
W16EPR-Q !W16
H4518H5518 W16EPR-Q11 !W16
HR17173 W14NR-Q -
HR21-5jÇOI|·HR21K2 W20NPR-Q10 -
HR21-5jNAGNITÇ|·HRA21 W20NR-Q -
HR521·HRz21 W14FR-Q -
HRA214216219·HRÇ216
216K1·HR194216
W16EP-Q !W16
HRÇ536{2005 ¬| W16EPR-Q !W16
Q
Q
E
¢
2
,
E
¢
2
¯
·
H
²
L
Q
¬
|
·
H
2
5
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 159 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
160
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
H25
Q©@ HRF464HRB215215K1215K2 W16EPR-Q !W16
HRz536 W16EPR-Q !W16
HRX537Ç{2005 ¬| W20EPR-Q !W20
HT3810 W14F-Q -
HT3813·H4514H W14FPR-QJ !WF16
HT-R3009·HRA214215216
219
W16EPR-Q !W16
@Q@ TH40 W20EP-Q !W20
TH45 W16EP-Q !W16
@®@ Hz1110/ W16EPR-Q11 !W16
Hz1180/·Hz1190{1995 ¬|·
Hz1390/
W16EPR-Q !W16
Hz1190{ ¬94|K1 W16EPR-Q11 !W16
Hz1190{1995 ¬| W16EPR-Q !W16
Hz1710/Hz2011/{1996 ¬| W20EPR-Q !W20
Hz1810/1·Hz2011/1/2
{1996 ¬|
J16CR-Q !W16
Hz2411//1{1996 ¬| J16CR-Q !W16
Hz3550 W14FPR-QJ10 !WF16
Hz5555z8080z555555z·
zB665
W16EP-Q !W16
Hz550 W16EPR-Q !W16
Hz552621622624660724
760870
W16EPR-Q !W16
Hz655H)1 W16EP-Q !W16
Hz660660K1660K2870870K1 W16EP-Q !W16
Hz660HK3K4 W16EP-Q !W16
Hz760)zE W16EPR-Q !W16
Hz9709801180/1190{95 ¬|
1390/
W16EPR-Q !W16
Hz980ííHHz1180ííH{2002 ¬| W16EP-Q !W16
HzN1590í{2005 ¬| K22PR-QR !K22
HzN980íHzN1180í{2005 ¬| W16EP-Q !W16
Hzz1170ííH{2003 ¬| W16EP-Q !W16
Hzz970ííH{2003 ¬| W16EPR-Q !W16
z120·Hz1310/ W20FPR-Q !WF20
z35A50A70100A·Hz70
1075/
W14FP-QJ10 !WF16
zB655H{1999 ¬| W16EP-Q !W16
¯.¬¯íHz1390ííH{2001 ¬| W16EP-Q !W16
¯.¬¯íHzN1390í{2005 ¬| W16EP-Q !W16
ß@@ VAX110150 W16EP-Q !W16
Vz1010·Vz1513 W20EP-Q !W20
Vz110150 W20EPR-Q !W20
Vz70·A)710 W14FR-Q -
Ø©@ ]N212428 W16EP-Q !W16
]N2160·]N2460{1991 ¬| W16EPR-Q !W16
]N2460K1{1991 ¬| W16EPR-Q !W16
]N460·]N2160·H2013K2 W16EPR-Q !W16
]N660K1{1996 ¬| W16EPR-Q !W16
]NK22K123·]NK24K1·
]NK26K1·]NK35
W20NP-Q -
]NK422431·]NR422431 Q16F¶R-QB -
]NR425 - -
]N-T12 W20NP-Q -
// ]N17135135K1 W14N-Q -
¶@@ TH40400 W20EP-Q !W20
TH45450 W16EP-Q !W16
g®@ TP2{ ¬94|·TPX24{ ¬94|K1 W16EP-Q !W16
TPR40·TP2{95 ¬|·TPX2·4{95 ¬| W20EP-Q !W20
®@@ !¬`5] { ¬81,4|·EO300·
EN400·EX400{ ¬81,4|
W20NPR-Q10 -
!¬`5] {81,5 ¬|·EO300·
EN400·EX400{81,5 ¬|
W14NPR-Q10 -
37H E]9í GB - -
1200X1500X2000X·EX2000·
GX110140·EN1500X2300X
W20EPR-Q !W20
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
H25
®@@ E800{G150|120020002800·
Ez2800·ER1200jNAGNITÇ|
W14F-Q -
E800{G28| Q20F¶-Q !QF22
E800{G35| W20F¶-Q -
EB1500200028004800 W14FPR-QJ10 !WF16
EB1500200028004800·
EÇ15002000
W14FPR-Q10 !WF16
EB1500X2300X·EBR2300ÇX·
EN20002500
W20EPR-Q !W20
EB2326H{1999 ¬| W20EPR-Q !W20
EB2326·EN2326·EX222000 W20EPR-Q !W20
EB2300HH1·EBR2300ÇX
ÇX1{2001 ¬|
W20EPR-Q !W20
EB2300XK1 W20EPR-Q !W20
EB30003500X·EG3500X W16EPR-Q !W16
EB30003500X·EN3000
3500X·ET4500·EX30003300z
40004500z·EXT4500
W16EPR-Q !W16
EB4500{ ¬1253117| W20EPR-Q11 !W20
EB4500{1253118 ¬|K1 W16EPR-Q11 !W16
EB45í55í{2004 ¬| W16EPR-Q !W16
EB550·EN550·EX550 W14NR-Q -
EB550·EN550·EX550·
EG550{1994 ¬|
W14N-Q -
EB900·EX750K1900 W14FR-Q -
EB900·EX750K1900 W14FR-Q -
EBR2300J W20EPR-Q !W20
EÇ1200·ER1200jÇOI|·
EX750jÇOI|
W14FPR-Q !WF16
EÇ140171·EX140171·
EXV140171·E]24í28íz
W16EPR-Q !W16
EÇ15002000·ENz28003800 W14FPR-QJ10 !WF16
EÇ550 W14N-Q -
EO1000XK1{1991 ¬| W20EPR-Q !W20
EO300·EN400·EX400
{ ¬1981,4|
W20NPR-Q10 -
EO300·EN400·EX400{1981,5 ¬|
¬`5
W14NPR-Q10 -
EG1500XK12300XK1 W20EPR-Q !W20
EG9000 W14NP-Q10 -
EN1500XK12300XK1 W20EPR-Q !W20
EN2326{1999 ¬| W20EPR-Q !W20
EN350zX3000·EG3500X·
E/35005000
W16EPR-Q !W16
EN350zX3000·EX140171 W16EPR-Q !W16
EN4500{ ¬1253117| W20EPR-Q11 !W20
EN4500{1253118 ¬|K1 W16EPR-Q11 !W16
EN45íz55íz{2004 ¬| W16EPR-Q !W16
EN5000 W20E¶-Q -
ENz28003800·EX750·EV170 W14FPR-Q10 !WF16
EN20002500 W20EPR-Q !W20
EN2100H{1998 ¬| W20EPR-Q !W20
EP600H{1994 ¬| W14N-Q -
EP900H{2004 ¬| W14N-Q -
Ez6000·ET500/·5000/ W20FPR-Q !WF20
ET4500{ ¬1253117| W20EPR-Q11 !W20
ET4500{1253118 ¬|K1 W16EPR-Q11 !W16
ET5000/ W20FPR-Q10 !WF20
ET5000/ W20FPR-Q10 !WF20
E]16í Q16F¶R-QB -
E]26í W20EPR-Q !W20
E]6010 W20FPR-Q !WF20
EV40106010 W14FPR-QJ !WF16
EX22{1999 ¬| W20EPR-Q !W20
EX300{HIPPÇ|500 W20NR-Q -
EX30003300z40004500z W16EPR-Q !W16
H
2
5
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 160 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
161
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
H25
®@@ EX5000·Ez6000·ET500/
5000/·E]6010
W20FPR-Q !WF20
EX6{1999 ¬| Q16F¶R-QB -
EX6·E]9í Q16F¶R-QB -
EX750·EV170 W14FPR-QJ10 !WF16
EXV140171·E/35005000 W16EPR-Q !W16
EXV171 W16EPR-Q11 !W16
EXV171·EB4500·EN4500 W16EPR-Q11 !W16
E/120015002300H W20EPR-Q !W20
ýþ BF2A W14NR-Q -
BF5F·GÇ135160·GX240340
390610620
W20EPR-Q !W20
G100jÇOI| W14N-Q -
G100jNAGNITÇ| W14N-Q -
G100j¯¯7"|| W14N-Q -
G150200300400jÇOI| W14FP-QJ10 !WF16
G150200300400jNAGNITÇ| W14F-Q -
G203035404245506580·
GB3030
W20F¶-Q -
G3T·G2528 Q20F¶-Q !QF22
G41·Gz50AÇ·GT5065 W14F-Q -
GÇV135AE·GÇV160AE
{1997 ¬|
W20EPR-Q !W20
GÇV520530{05,1 ¬| W16EPR-Q !W16
GK5065·Gz6565AÇ80·GV35 W20F¶-Q -
GV200jÇOI| W20NPR-Q10 -
GV200jNAGNITÇ| W20NR-Q -
GX100{2001 ¬| Q16F¶R-QB -
GX110120140160K1200240 W20EP-Q !W20
GX120K·GX160K{2001 ¬| W20EPR-Q !W20
GX160K{¯L!`|{2001 ¬| W20EPR-Q !W20
GX200·GX200{¯L!`|{1995¬| W20EPR-Q !W20
GX270270JVO270J1270Ç1
270R1270z1270V1270V1
W20EPR-Q !W20
GX270-J)-J)G-Jzz-JT)-J1-Ç1 W20EP-Q !W20
GX270-R1-z)-z)G-z)P-zK-z1 W20EP-Q !W20
GX340340K1·GX160{JPG| W20EP-Q11 !W20
GX35T{2005-| J16CR-Q !W16
GX360 W14FPR-QJ !WF16
GX390K1-B)-J)-J)G-JTK-JVO W20EP-Q !W20
GX4401{2005 ¬| K22PR-QR !K22
GX610620670{05,1 ¬| J16CR-Q !W16
GX620K1{05,1 ¬| J14CR-Q !W16
GX670 J16CR-Q !W16
GX670{¯L!`| J16CR-Q{Gpg0,4mm) !W16{Gpg0,4mm)
GXH50·GXV50 Q16F¶-QB -
GXV120610620 W16EPR-Q !W16
GXV160H{2004 ¬| W16EPR-Q !W16
@@@ V)105{2001 ¬| Q16F¶R-QB -
V)423{ ¬3491424|·V)634
{ ¬6276049|
W20EP-Q !W20
V)423{3491425 ¬|·
V)634{6276050 ¬|
W20EPR-Q !W20
V)R221022152225 Q16F¶-QB -
¯+5
32S27^5~ EK900 W22NP-Q -
3J~2U~ OE4345 W22NPR-Q -
OE5045 W22NPR-Q -
OE6450 W22NPR-Q -
E28302835363536403640N·
Çz361G
W20NP-Q -
E29302930T2935 W22NP-Q -
E4045 W20NP-Q -
EN162211 W20N-Q -
EN222250R310·Çz750G W20NR-Q -
NOE400 T20NP-Q -
NE333 W20N-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
¯+5
3J~2U~ NE333T W20N-Q -
^^S||¯ EH451 W14N-Q -
EH500 W20N-Q -
EH562 W22N-Q -
EH563 W22N-Q -
©µ@ EN161162211220220R W20N-Q -
EN221222223250250R·
EN251280310
W22NP-Q -
NEN202z W22N-Q -
NEN212 W22N-Q -
NEN212J W22N-Q -
NEN212R W22N-Q -
NEN233 W22NP-Q -
NEN262R W22N-Q -
NEN263 W22N-Q -
NEN264 W22NP-Q -
NEN264J W22NP-Q -
NEN264V W22NP-Q -
NEN302 W22N-Q -
NEN302R W22N-Q -
NEN303 W22N-Q -
@®@ Ez501 W20NP-Q -
®@@ G120018002500 W16FP-Q !WF16
G1300N2000N3500·Gz3500 W20F¶-Q -
G400 W20NP-Q -
G700 W20NPR-Q10 -
@@@ E]Ç100 W22NP-Q -
E]Ç150 W22NP-Q -
®@@ V130N180·Vz130 W20F¶-Q -
Ncǵlløch
3J~2U~ PN310310E320320E330
330E340340E
T20N-Q -
PN484510510E610650650E T22N-Q -
PN800800E850850E·
ARI/ÇNA
T22N-Q -
¯"5
@@þ32S2 O5·F2·FE·]A·VA W9EXR-Q -
/Q®Jþ
©µ@ OB233{2G|{B|{J|·OB263{2G|
{B|{J|·OB303{B|{J|
W20NP-Q -
OB323{B|·OB32O-Ç{B|·
NB220H]·NB230J-z·
NB230]-z
W20NP-Q -
NB200]GJ1]1]G1]J·
NB260]GA]·NB320]JA]
W20NP-Q -
NB2300]JG]-z·NBJ200·
NBz200-1260-1320-1
W20NP-Q -
NB2303NGNJN]·NB2330G
G-zJ]
W20NP-Q -
NB2603NJN]·NB2630GJ]
ÇKN·NB3030J]
W20NP-Q -
NB310H]·NB320A]-Ç·
NB320]-Ç·NB2013NGNJ
N]
W20NP-Q -
NB3230J]·NBz220H·
NBz310H·NBz2330
W20NP-Q -
NBz2630FT·NBz3030T·
NBz3230F
W20NP-Q -
#g@®@ NKF330 W20NP-Q -
@@@@ Nz046056·Nz057057E·
Nz068
W20NP-Q -
@#H2¯ NP2520E2-B W20NP-Q -
±@®Q
¯×~Q|¯| 4G32·4G33·4G52·4G53·
4G54
W14EP-Q,
W14EX-Q
!W16
ýþ H810A W14PR-Q -
H
2
5
·
¯
+
5
·N
c
Ç
µ
l
l
ø
c
h
·
¯
"
5
·
/
Q
®
J
þ
·
±
@
®
Q
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 161 ?01?/03/06 17.?6.50
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
162
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
±@QQ
¯×~Q|¯| 4G32·4G33·4G52·4G54 W14EP-Q !W16
ýþ GB100130180 W20FP-Q !WF20
GN231291301391401 W16EP-Q !W16
GN82132182 W20FP-Q !WF20
TB20PFOPOOTB23PFOPOO W20N-Q -
TB26PFOPOO W22NP-Q -
TJ201VO261VO W20NP-Q -
TJ231FG W20N-Q -
TJ33PFO43PFO50PFO W20N-Q -
®@@ NGÇ900GBGP W20FPR-Q !WF20
NGÇ1001·NGA15012501·
NGE15012501
W20FPR-Q !WF20
NGE3300410050005800 W16EPR-Q !W16
±@Q@
¯2I¬2 NÇ501z·NÇ502z·NÇ8 W16EP-Q !W16
VN17 W16EP-Q !W16
¬¬Q~ Nz67 W20FP-Q !WF20
Nz87 W16EP-Q !W16
I~^¯5 NH41516165Ç W16EP-Q !W16
I¬25 NB30{G100K1Q@| W14N-Q -
NB30{G220PQ@| W20N-Q -
NB30{GN9091PNQ@|3540
456065
W16EP-Q !W16
NB36 W20FP-Q !WF20
¯L~h±¯ NFN-50 W20FP-Q !WF20
¯E2|7h3 NKF45N6585 W16EP-Q !W16
NKF50N·NKF60 W14FP-QJ !WF16
@®@ NHR6 W20FP-Q !WF20
NN257307457557657 W20FP-Q !WF20
NN7077578571057 W16EP-Q !W16
NN7568561056 W16EP-Q !W16
NNR4666 W20FP-Q !WF20
NNR50K,E W20NR-Q -
NNR60K,E W16EPR-Q !W16
NNR65 W16EP-Q !W16
NzO356456656·NzOÇ656 W20FP-Q !WF20
NzO45B W16EP-Q !W16
$@@ NR96 W16EP-Q !W16
@®@ NzR550B W14FP-QJ !WF16
NzR6F·NzR7F W16EP-Q !W16
NzR605706 W20FPR-Q !WF20
NzR707·NzR750RHF800 W16EP-Q !W16
NzR707zGN708808N
708zGN810zGN
W16EPR-Q !W16
NzR900HÇNHF1101 W16EP-Q !W16
NzR908B·NzR910NNR·
NzR911B
W16EPR-Q !W16
NzR913NR·NzR1013NR W16EPR-Q !W16
g®@ JV5JV6 W16EPR-Q !W16
NP1 W9JN-Q¶ -
NP4·NPJ4·NPX4 W14-Q -
NPÇ4A·NPR4/NPR43H
NPR43/
W20FP-Q !WF20
NPR45H W16EPR-Q !W16
NPR605{GN301JEQ@| W16EPR-Q !W16
NPR605{GN340JEQ@| W20EPR-Q !W20
NPR610 W16EPR-Q !W16
@Q^~¯|@¶@ NYN30T W16EP-Q !W16
NYN31O W20FP-Q !WF20
¯2I¬2 H500600601·NÇ500600650 W20¶-Q -
NÇ550 W20F¶-Q -
NJ7700·NÇ501502 W16EP-Q !W16
¬¬Q~ Nz510710 W14-Q -
Nz65668586 W16EP-Q !W16
I~^¯5 F450500B·NF500F700A W20¶-Q -
NH45665 W16EP-Q !W16
NH404550400450501 W14FP-QJ !WF16
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
±@Q@
I~^¯5 NH500 W20FP-Q !WF20
I¬25 KB200253254·NB250 W20¶-Q -
NB30260520551·BX510
520·KB510520
W20N-Q -
NB30O3540456065 W16EP-Q !W16
NB31 W14NP-Q10 -
NB4666350360 W20FP-Q !WF20
NB560 W14-Q -
¯E2|7h3 NKF6585 W16EP-Q !W16
NKF70 W14-Q -
H2¯ NEP252·NP2500E·NPE25N·
NEJ401501·NPE400
W20N-Q -
NEP401501·NP4100E·
NPE5005000E
W20FP-Q !WF20
NEP402502802·NET82102·
NHP4252
W16EP-Q !W16
NEP6580·NET80100·
NHP4050·NP8010E·NPE800
W14FP-QJ !WF16
NP412050208010 W16EP-Q !W16
®®Ø G220P-91 W20N-Q -
G270J¶·G700J¶ W20FP-Q !WF20
G350J¶·G510J¶·G610J¶·
G710J¶·G720J¶
W14FP-QJ !WF16
G500J¶ W20¶-Q -
GN¶ W16EP-Q !W16
©µ@ T507080100110130140
170180200240¶
W20N-Q -
TN18212433¶·TJ202326
334352¶
W20N-Q -
@®@ NN206256306406456556
656·NNR46
W20FP-Q !WF20
NN252740455565·NN75
85110115116120
W16EP-Q !W16
NN255305455555655·
NN7558559011055
W16EP-Q !W16
NN500501550551700701 W20N-Q -
NzO273550·NN220270
350351
W20N-Q -
NzO4560455655 W16EP-Q !W16
$®@ NR710 W14-Q -
NR95910·NR96 W16EP-Q !W16
@¶@,@@@ G220P·T130P¶·170P¶ W20N-Q -
GN¶ W20N-Q -
T130P¶·T170P¶·T280P¶ W22¶-Q -
T310P¶ W22N-Q -
@®@ NzR450 W20FP-Q !WF20
NzR550650 W14FP-QJ !WF16
NzR680701750900N W16EP-Q !W16
NzR900z901 W20F¶-Q -
g®@ NFP605·NNP605·NPR605O
805
W20EPR-Q !W20
NP25 26 W14N-Q -
NP260440·NPR501601 W14-Q -
NP400410450 W20¶-Q -
NP45451·NPJ45·NPX45
451·NPR60
W16EP-Q !W16
NP460600·NPJ4·NPR4/ W20FP-Q !WF20
NPR44H4141H4545H51
51H5555H6161H6565H
8585H·NPR505605
W16EPR-Q !W16
NPR4050401 W14FP-QJ !WF16
PA121 W20N-Q -
®@@ NGA15002500·NGB1500
250033004100
W16EP-Q !W16
NGÇ1000 W20F¶-Q -
NGÇ550 W14NR-Q -
ýþ G270J-001·G350J-001 W20FP-Q !WF20
±
@
Q
Q
·
±
@
Q
@
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 16? ?01?/03/06 17.?6.50
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
163
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
±@Q@
ýþ G510J-001·G510JE·
G710J-001·G710JE
W14FP-Q !WF16
G910J-001·G910JE·GN90
91JN-001·GN130131JN-001
W16EP-Q !W16
GN180181JN-001·GN220
221JN-001
W16EP-Q !W16
GN290291JN-001·GN300
301JN-001
W16EP-Q !W16
1¯I
Oh¯7~
G10A10A410AJ10AT·G14A·
G16A·G17A·
G15AAPAJ·G22AO
W9EXR-Q -
G2A W16E¶-Q -
G6A{98 ¬| W9EXR-Q -
G7A W9FP -
G9A W14E -
@®@ EYT8751000 W14FPR-QJ !WF16
zA560E{ ¬89| W14EXR-Q !W16
zA560E{90 ¬|·YT660E660EO
660EO)660Ez970E970EO
970Ez1080E1080EO1080EX
W14EPR-Q !W16
Yz1070 W14EXR-Q !W16
Yz1390AAR W14EXR-Q !W16
YzN560560E660E870E·
YT875E1090E1190E
W14FPR-QJ !WF16
YT1080EO1080EX W14EXR-Q !W16
YT1211E1290E
1290EX1290EXR·Yz870870)·
YT1070EO
W14EPR-Q !W16
®@@ EF1000A W20FPR-Q !WF20
EF1200A2000A2000z2600A
2600z
W20FP-Q !WF20
EF1200A·EF2000Az·EF2600A
z
W20FP-Q !WF20
EF1400{ ¬1994|R·EF2200R W20FPR-Q !WF20
EF1400{ ¬94|1400R2200
2200R
W20FPR-Q !WF20
EF1400{95 ¬|1400R2300
2300{A·z·zE|2500í2800ízE
3500
W14EPR-Q !W16
EF2000íz W14EPR-Q !W16
EF2500í2800ízE35004500 W14EXR-Q !W16
EF3000E3000R36003600E
4300{E·T·TE|
W20FPR-Q !WF20
EF3000ER·EF3600E·
EF4300ETTE
W20FPR-Q !WF20
EF40004000A45005500A
60006000E6000TE
W14EPR-Q !W16
EF5000E W16EP-Q !W16
EF600z800800B800z900z·
EF1000A
W20FPR-Q !WF20
EF600z800Bz·EF900z W20FPR-Q !WF20
EF7H9H{2003 ¬| W20FPR-Q !WF20
EF800 W20FPR-Q !WF20
EF900íz{2004 ¬| Q14F¶R-QB !QF14-QB
EF9Híz900íz Q20F¶R-Q !QF22
ET500600800 W16E¶-Q -
ET600800{99 ¬| W16E¶R-Q -
ýþ NA110NA-R·NT110AARNB
NB-R
W14F-Q -
NF180A180AR260A260AR
410A410AR·NFz260
W20FP-Q !WF20
NFz260K W14FP-QJ !WF16
NT110AÇ-R W14E -
NT110A-R W22F¶-Q !WF22
N/125125R175175R250
250R·N/300300R360360R
W14EPR-Q !W16
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
1¯I
ýþ N/380{2006 ¬| W14EPR-Q !W16
12¯~
¯~27^5~ JÇ1 W14F-Q -
Oh¯7~ GA240RO240O W9EXR-Q -
¯2I¬2 ÇA65NVV W16EP-Q !W16
¯2H,¯¯L¬1 zzÇ90A W16EP-Q !W16
¯¬2O,¯¯L¬1 zV500Ç W20EXR-Q !W20
52Q,¯¯L¬1 TRz130220 W16EP-Q !W16
¨¢®@ FNz68 W16EP-Q !W16
HH1{A| W16EP-Q !W16
¬¬Q~ NT100250310 W14N-Q -
NT2A100250 W14NP-Q10 -
NT3{z|-I·NT30{-OX|{z|{OX|-I W16EP-Q !W16
NT30//OX251252502 W14EP-Q !W16
NT310{3`:`GA90| W20EP-Q !W20
NT310{3`:`GE30| W14NP-Q10 -
NT310zOX W16EP-Q !W16
NT352 W16EPR-Q !W16
PNT4{P|5{P| W16EP-Q !W16
zFT80J W16EP-Q !W16
YG600600z800800z W14F-Q -
YG8 W16EP-Q !W16
I¬25 BE25{Tz|30{V|3550O W16EP-Q !W16
BE25A30A35A50A W14EP-Q !W16
BE65{A·P·V·AV·PV| W16EP-Q !W16
BE-65A W14EP-Q !W16
YB25{O|·
YB250{3`:`GE25|
W14F-Q -
YB25O-TzzO{3`:`GA90| W16EP-Q !W16
YB30 W14F-Q -
YB355065{P| W16EP-Q !W16
YB500650-TO{V| W14F-Q -
¢~2¯L^S= BT1001·PBT1001 W14F-Q -
¢~2I~^¯5 YBR400 W14F-Q -
H2¯ YNP-G3G4 W20EP-Q !W20
YNP-G3-G4-GA180-GA240 W20EP-Q !W20
±¯E~5 ÇJ150 W14EP-Q !W16
E~5|~7h3 RÇ678{RN·zP|9 W16EP-Q !W16
YHR610 W14F-Q -
YKR55{z|6080 W14F-Q -
E~5|~±¯ YRN80·820·821 W14F-Q -
YRN821] W16EP-Q !W16
E~Q~^~h YRB700710 W14F-Q -
E~2±¯ YJ48Pz W14FPR-QJ !WF16
@®@ AÇP10{JI¯| W16EP-Q !W16
ÇP-1A{|q| W16EP-Q !W16
PÇ1·PB1{V|{KV|·AÇP1{|q| W16EP-Q !W16
PJ400{5I¯| W16EP-Q !W16
PN2{Jä1¶| W16EP-Q !W16
PN1·PA1{|q| W14EP-Q !W16
PN2{Jä1¶| W14EP-Q !W16
PN400-2·NK7X{7¬| W16EP-Q !W16
YIG600650{LØ| W16EPR-Q !W16
®®Ø B08 W16EP-Q !W16
ÇG1HJO25 W16EP-Q !W16
ÇG100H W14F-Q -
ÇG110-H120140V W14F-Q -
ÇG121146162FFz191z{O|
201zT
W16EP-Q !W16
ÇG145160161{z|181{z| W14F-Q -
ÇG14z2101T191F2101zT-E W20EP-Q !W20
ÇG170190z-E·FG181 W14F-Q -
ÇG191F-zHO·ÇOA191F-zHO W20EP-Q !W20
ÇG2000zT-E·ÇG19z-E W14F-Q -
ÇP121 W16EP-Q !W16
FG181{z| W14F-Q -
FG182z183z W16EP-Q !W16
±
@
Q
@
·
1
¯
I
·
1
2
¯
²
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 163 ?01?/03/06 17.?6.51
§|·@¶þ·5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
164
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
= J
Jþ/
q| 60 61 62 63 64/ ¬þ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g@ '8z '86 '87 '88 '89 '90 '91 '9/ '9± '94 '9z '96 '97 '98 '99 '00 '01 '0/ '0± '04 '0z '06 '07 '08 '09 '10 '11 '1/ '1±
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
12¯~
®®Ø HFG181182RP W16EP-Q !W16
NÇ18 W14EP-Q !W16
NÇG100110F120130 W14F-Q -
NÇG11F W16EPR-Q !W16
NÇG1200I1300I1500I W14EP-Q !W16
NÇG175800950 W14EP-Q !W16
NÇG895121131{H|{O| W16EP-Q !W16
NÇG90 W14NP-Q10 -
NÇG90095013001500 W16EP-Q !W16
NÇG9001FT9501FT W14EP-Q !W16
NÇ13·NÇG3991 W16EP-Q !W16
NP90-G W20EP-Q !W20
TOA162z-Ç162zO-Ç W20EP-Q !W20
TG140B-{Vz·VG| W14EP-Q !W16
TG14B110BBX-B140B161
171{z|
W14F-Q -
TG162162z162Ç162Çz162O-
Ç
W20EP-Q !W20
TG16B-VG162182z W16EP-Q !W16
VP6G8GGO W16EP-Q !W16
®®@@ GA90zHRzH W14EP-Q !W16
©@@ YBH1·YBR450{7g| W16EP-Q !W16
©µ@ EzY251OOzF·EzY209OOz·
RNY251331
W22NP-Q -
EzY251F209OOz W22NP-Q -
@®@ FP35·FP50 W14EP-Q !W16
HK36{J|EX8JXEXK W16EP-Q !W16
HK40{-G·-H|60X80X W16EP-Q !W16
KNK80 W16EP-Q !W16
NO14{A|{PV|{3`:`
GA0400OEKzOEKIz|
K16PR-Q !K16
NO14A{3`:`GA401OEKz| W16EPR-Q !W16
NK5{N|7{J·OX·OXJ|8J·
NK8-OXJ
W16EP-Q !W16
NK8090100120 W16EP-Q !W16
NNO14·NO14 W16EPR-Q !W16
NRT30E40A W14EP-Q !W16
NRT45EX{-R/|67IOX-RV W16EP-Q !W16
NRT50{E|{E|TET60{E|EII W14EP-Q !W16
NRT6]VI·PK35{G|65 W14EP-Q !W16
NRT65]V{K|70IR/ W14EP-Q !W16
PÇz3{z|AJ-N-N/14B{z|7X W16EP-Q !W16
PNT30 W14NP-Q10 -
PNT320400·PzT440 W16EP-Q !W16
PNT345P W16EPR-Q !W16
PNT504P W14EP-Q !W16
PRF85 W16EP-Q !W16
PRT35{N|405565 W20EP-Q !W20
PRT4055·RFÇ40zzT4Rz W20EP-Q !W20
PRT550551621701F851F
1101{J|
W16EP-Q !W16
PRT60N75110 W16EP-Q !W16
PzÇ40{z|XV60{z|X70{X|Ç
V
W16EP-Q !W16
PzT360 W16EP-Q !W16
RPT351401 W16EP-Q !W16
RzÇ2{H|20 W14NP-Q10 -
zR11 W20EP-Q !W20
zR9·zYR1101·TB340 W16EP-Q !W16
zT350352Rz510512Rz{OX| W14F-Q -
YK1000-K W14F-Q -
YK400500{N|{Y|z600zK
700z
W14F-Q -
YK600600z700700z800
800z10001000z
W14F-Q -
Q@®®@ HB1·YIK1OX·YIK1A W16EP-Q !W16
Y]K1 W14F-Q -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
12¯~
®@+=|¯ YFV3{O|-15O-16OG-1 W14FPR-QJ !WF16
®@I^QH~ B03 W16EP-Q !W16
$®@ A-10GH W14EP-Q !W16
OK6OX{J|7OX{J|8OX{J| W16EP-Q !W16
NRT40{EX|·]P-2 W16EP-Q !W16
@Qß@@ EVz203045 W14EP-Q !W16
HP50E150E210E W14F-Q -
NÇY350E450E W16EP-Q !W16
Vz203040 W16EP-Q !W16
YzP1620zz W20EXR-Q !W20
@þJ@Ø ÇGH35 W16EP-Q !W16
KÇG3500H W14EP-Q !W16
KÇG350zH·ÇGH30 W16EP-Q !W16
®¶®¶{I~^¯5| PKG50{-A|6080{-G| W16EP-Q !W16
PKG500700 W14F-Q -
PKG6K W16EP-Q !W16
PKG7{Ç| W20EP-Q !W20
@Q@ HÇ1{¬=^`|·HE1{-P|{Çg|·
HT2{Jä1¶|
W16EP-Q !W16
YIH60H{:=7¬±|·YIH60z·
YNN1-H·Hz2{Q}|
W16EP-Q !W16
@®@ )E-60{-V·-F|70809091100
101
W16EPR-Q !W16
)E-7{F·N|)E8H10HEJ W16EPR-Q !W16
)E765FR W16EPR-Q !W16
NzR900 W16EPR-Q !W16
YzR1000X{-E|1020 W16EPR-Q !W16
YzR100OX·102105122125 W16EPR-Q !W16
YzR5/ W14F-Q -
YzR6060z8080z W14F-Q -
YzR80HH-E·YzR1010H W16EP-Q !W16
YzR82H92H-E W16EPR-Q !W16
YzR90z800900 W14FPR-Q !WF16
YzR90X-V W20EP-Q !W20
/Q¶®@ PBT600-OJ11001101 W16EP-Q !W16
PRT600O·BT600OK W16EP-Q !W16
4$Q/@ YKN600800 W14F-Q -
@Q@ TK1{Jä1¶| W16EP-Q !W16
Q@@ PE1X-TRR4 W14EP-Q !W16
TRR6{z|·RR-6 W20EXR-Q !W20
TRR6-VP W16EPR-Q !W16
TRR8 W16EPR-Q !W16
g®@ AP1040 W14N-Q -
AP2020EX W14N-Q -
AP200{]|{3`:`GA90|
400{3`:`GA120zR|
W16EP-Q !W16
AP400{3`:`GA120z/R| W14EP-Q !W16
AP60 W20¶-Q -
AP600 W16EP-Q !W16
ARP44EX55G5GX68 W14FPR-QJ !WF16
GA400 W16EPR-Q !W16
GA90120 W16EP-Q !W16
GP5{A|PV]·GP6 W14F-Q -
GP5R-PV]·GP6R{-PV]|·
RP8PV]
W16EPR-Q !W16
PE1·PE-2X W14EP-Q !W16
PE-4A{R|OX W16EPR-Q !W16
PE-40{OX|{R| W16EPR-Q !W16
PE-5 W16EPR-Q !W16
PE-50R·PR500{P|V{]| W16EPR-Q !W16
PEz-1 W20EPR-Q !W20
PRF55·PRE65 W16EPR-Q !W16
RP4040]5050]5555]60
60]·AP4545EXPq-4
W16EPR-Q !W16
RP400PVPV]VV]·PR4 W16EPR-Q !W16
RP800·GA340340zERA W20EXR-Q !W20
RR40505560500600 W16EPR-Q !W16
1
2
¯
²
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 164 ?01?/03/06 17.?6.51
§|·
@¶þ·
5J¬`'¬
zí/}} [NGlN[, lND[z1Rl/} ± (H/lNz/\
§|·@¶þ·5J¬`'¬
165
L
Q
`
¯
¯
¬
¯
l
I
5
¬
I
"
l
O
Í
¯
·
1
E
S
[
@
H
.
5
¯
"
5
·
¯
¤
·
1
S
¹
I
.
/
þ
g

þ
Æ
þ
/
g
þ
g
@
¸
þ
þ
/
¸
þ
7
·
1
·
¯
¸
·
.
·
¯
.
·
±
·
|
I
§
|
·
@

þ
·
3
´
·
.
'
·
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2 $4 $5
NGK / 4 z 6 7 8 9 9.z 10 10.z 11 11.z
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 29 $1 $2
(H/íPlÇN 18 16,14 1/,11 10,9 8,7 6,6±,61 4,z9 z7 zz z±
OEN¶Q 9 14 16 20 22 24 27 $1
BÇz(H 10 9 8 7,6 z 4 ± /
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
12¯~
g®@ RR5{]|650800850 W20EXR-Q !W20
VP44Ç-X5Ç6Ç W20EXR-Q !W20
VP568·TVP8·]VP8
{3`:`GA620OER|
J16CR-Q !W16
VP6·]VP6·TVP6·VP-5
{3`:`GA401OERA|
W16EPR-Q !W16
VP6-KPÇ W16EPR-Q !W16
YPR400050006000 W14F-Q -
YRP5G W14FPR-QJ !WF16
@@ AÇPG300400 W14EP-Q !W16
AÇPG300RÇ400RÇ W16EPR-Q !W16
AÇPG30E3540{E|5055 W16EP-Q !W16
AEPG3045 W14EP-Q !W16
AEPG45RÇ W16EPR-Q !W16
ÇGP20 W14NP-Q10 -
ÇPG30RÇ2{A|40RÇ2RÇ-HA W16EPR-Q !W16
ÇPG30RÇ-H55RÇ-H W20EP-Q !W20
ÇPG30Rz{H·A|35{I|RzA)
40{I|RzA
W16EP-Q !W16
ÇPG3ERB W16EP-Q !W16
ÇPG5055 W16EPR-Q !W16
ÇPG501551651 W16EP-Q !W16
EP{G|20303545 W14EP-Q !W16
EPG3ER W14EP-Q !W16
TA200300400500-K600-K W14F-Q -
TAG150 W14NP-Q10 -
TAG600H-K W14F-Q -
@@@@ GzH254-17 Q16F¶R-QB -
®@¯2¯L^U~ YGÇ10zz-V W20EXR-Q !W20
YGÇ6zz{-1|-V W16EPR-Q !W16
®@@ G900Iz Q14F¶R-QB !QF14-QB
YGz1000z1100z1500z2000z
2500z3000z3500z
W16EPR-Q !W16
YzG152025303515051506
2005200625002505
W16EPR-Q !W16
YzG1500-{56|A-{56|zz W16EPR-Q !W16
YzG2000Azz W16EPR-Q !W16
YzG2400A2500Azz W16EPR-Q !W16
YzG2506300530063505
3506zR350
W16EPR-Q !W16
YzG3000zz3800T3805T
3806T
W16EPR-Q !W16
YzG300B·800B1300B2000B
3800BPG
W14F-Q -
YzG300)YNY W20NP-Q -
YzG3500Azz35053506 W16EPR-Q !W16
YzG5000zz6000Tzz W20EXR-Q !W20
YzG550750 W14N-Q -
YzG550)YNY W14NPR-Q10 -
YzG750A-561100zz W14NPR-Q10 -
±¬h,3252QJ @ظ¶®)¯QO
12¯~
®@@ YzG8001300150020002300
3000350038004300
W14F-Q -
YzG900)YNY W14FR-Q -
ýþ GA110zHPzH W14EP-Q !W16
GA120OzzNKzNNzNRzNz
zNzz
W14EP-Q !W16
GA160OzzNGzNKzNNzNR
zNz
W16EP-Q !W16
GA180zNNzNz W16EP-Q !W16
GA220240280300{ ¬92,3| W20EP-Q !W20
GA220OzzNKzNNzNRzNz W16EP-Q !W16
GA220z280z300z{92,4 ¬| W16EP-Q !W16
GA240zNz W16EP-Q !W16
GA280OzzNNzNRzNz W16EP-Q !W16
GA300OzzNNzNRzNz W16EP-Q !W16
GA90120160170180{ ¬92,3| W20EP-Q !W20
GA90120z160z{92,4 ¬| W16EP-Q !W16
GA90RzHRz/HzHz/z W16EP-Q !W16
GA90RzH2zH2 W14EP-Q !W16
GA90zzNz W14EP-Q !W16
GA90zNA W16EPR-Q !W16
GE25Nzz36Nzz W14F-Q -
GE505560707790·
GY3{83,10 ¬|
W14F-Q -
GE50Nz70Nz W14F-Q -
GE50zTE70zTE W9FP -
Gz900Nz W14F-Q -
@@@ GE2030 W14N-Q -
©@@ zÇz70 W16EP-Q !W16
®@@ YGV{A|{-1|zz{-H|{-1| W16EP-Q !W16
YGV140140zz W16EP-Q !W16
YGV180zz{-H|{-1| W20EXR-Q !W20
YVG150 W14F-Q -
®@@®©|®@ VzH110-F W16EP-Q !W16
|I~¢
7^5~ EÇ300300z W22NP-Q -
7h3^~5 RÇVK-4200 W22NP-Q -
3J~2U~ Ez-2500V W20NP-Q -
Ez-3232J32VJ3838V38VJ W20NP-Q -
EzE-3000 W20NP-Q -
EzK-435 W22NPR-Q -
EzK-440 W22NPR-Q -
EzK-840 W22NP-Q -
©µ@ EK-172626A32A·EKN-17 W20N-Q -
EKK-220A W22NP-Q -
EKK-230A W22NP-Q -
EKK-26 W22NPR-Q -
EKK-260A W22NP-Q -
EKKB-260J W22NP-Q -
1
2
¯
²
·
|
±
²
¢
?01?-?4_¡j__[|·¿¸_lhd.ihdd 165 ?01?/03/06 17.?6.51
§J·
¬U:OJ
[©/

Q
J
·
¬
|
S
O
L
Q
@
@
§
J

¬
¸
S
O
1
[
©
/
@
j
¸
g
·
§
J
=
þ
g
@
@
®


¬
.
'
·
§
J
®
g
@
@
®


¬
.
'
·
g
@
®
ÿ
Q
g
@
J
þ
/
§

Q
g
@
/
®
Q
¯
¸
O
J
þ
/
©
[
q
/
®

/
No. No. DENSO DENSO NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT
1 ・K16TNR-S9 S IK16 RC VK16 RC - -
2 ・K20PTR-S S IK20 RC VK20 RC - -
3 ・K20TNR-S S IK20 RC VK20 RC - -
4 ・K20TNR-S9 S IK20 RC VK20 RC - -
5 ・P16R S - - VW20T S - -
6 ・P16R S IW16 RC VW16 RC - -
7 ・PK20R11 S IK20 RC VK20 RC - -
8 ・PQ20R-P11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
9 ・SK16PR-A11 S IK16 RC VK16 RC - -
10 ・SK16R-P11 S IK16 RC VK16 RC - -
11 ・W16EPR-U T IW16 RC VW16 RC - -
12 ・XU22EPR-U S IXU22 RC VXU22 RC - -
13 DK20PR-D13 S - - - - - -
14 DXE22HQR-D11S S - - - -
15 DXU22HCR-D11S S - - - - - -
16 FC20HPR8 S - - - -
17 FC22HR9 S - - - - - -
18 FC22HR9-G S - - - - - -
19 FK16HQR11 S - - VFKH16 RC - -
20 FK16HR11 S - - VFKH16 RC - -
21 FK16HR-A8 S - - - - - -
22 FK16R-A8 S - - - - - -
23 FK16R11 S - - - - - -
24 FK20HBR8 S - - - - - -
25 FK20HBR11 S - - VFKBH20 S - -
26 FK20HBR11-T S - - VFKBH20 S - -
27 FK20HQR8(HYUNDAI) S - - VFKH20 RC - -
28 FK20HQR8(VOLVO) S - - VFKH20 RC - -
29 FK20HQR10(VOLVO) S - - VFKH20 RC - -
30 FK20HQR10(FOMOCO) S - - VFKH20 RC - -
31 FK20HR11 S - - VFKH20 RC - -
32 FK20HR8-G S - - - - - -
33 FK20HR11-G S - - - - - -
34 FXE16HE11・ S - - - - - -
35 FXE20HE11C(OE) S - - - - - -
36 FXE20HE11C(AM) S - - - - - -
37 FXE20HE11・(AM) S - - VFXEH20E S - -
38 FXE20HE11・(OE) S - - VFXEH20E S - -
39 FXE20HR11・(AM) S - - VFXEH20 S - -
40 FXE20HR11・(OE) S - - VFXEH20 S - -
41 FXE20HR11・(OE) S - - VFXEH20 S - -
42 FXE22HR11・(AM) S - - VFXEH22 S - -
43 FXE22HR11・(OE) S - - VFXEH22 S - -
44 FXE24HR11・(AM) S - - - - - -
45 FXE24HR11・(OE) S - - - - - -
46 FXU16HR11 S - - - - - -
47 FXU22HR11 S - - - - - -
48 FXU22HR8 S - - - - - -
49 GE3-F(For CNG) S - - - - - -
50 GX8-1・(For CNG) S - - - - - -
51 IA01-31 S - - - - IA01-31 S
52 IA01-32 S - - - - IA01-32 S
53 IA01-34 S - - - - IA01-34 S
54 IAE01-32 S - - - - IAE01-32 S
55 IAE01-34 S - - - - IAE01-34 S
56 IK01-24 S - - - - IK01-24/IK02-24 S
57 IK01-27 S - - - - IK01-27/IK02-27 S
58 IK01-31 S - - - - IK01-31/IK02-31 S
59 IK01-34 S - - - - IK01-34 S
60 IK02-24 S - - - - IK01-24/IK02-24 S
61 IK02-31 S - - - - IK01-31/IK02-31 S
62 IK16 RC IK16 RC VK16 RC - -
63 IK16G S IK16G S VK16G S - -
64 IK20 RC IK20 RC VK20 RC - -
65 IK20G S IK20G S VK20G S - -
66 IK22 RC IK22 RC VK22 RC - -
67 IK22G S IK22G S VK22G S - -
68 IK24 RC IK24 RC - - IK01-24/IK02-24 S
69 IK24C11 S IK24 RC - - IK01-24/IK02-24 S
70 IK27 RC IK27 RC - - IK01-27/IK02-27 S
71 IK27C11 S IK27 RC - - IK01-27/IK02-27 S
72 IK31 RC IK31 RC - - IK01-31/IK02-31 S
73 IK34 RC IK34 RC - - IK01-34 S
74 IKH01-24 S - - - - IKH01-24 S
75 IKH01-27 S - - - - IKH01-27 S
76 IKH01-31 S - - - - IKH01-31 S
77 IKH16 RC IKH16 RC VKH16 RC - -
78 IKH20 RC IKH20 RC VKH20 RC - -
79 IKH22 RC IKH22 RC VKH22 RC - -
80 IKH24 RC IKH24 RC - - IKH01-24 S
81 IKH27 RC IKH27 RC - - IKH01-27 S
82 IQ01-24 S - - - - IQ01-24/IQ02-24 S
83 IQ01-27 S - - - - IQ01-27/IQ02-27 S
84 IQ01-31 S - - - - IQ01-31/IQ02-31 S
85 IQ01-34 S - - - - IQ01-34 S
86 IQ02-24 S - - - - IQ01-24/IQ02-24 S
87 IQ02-27 S - - - - IQ01-27/IQ02-27 S
88 IQ02-31 S - - - - IQ01-31/IQ02-31 S
89 IQ16 RC IQ16 RC VQ16 RC - -
90 IQ20 RC IQ20 RC VQ20 RC - -
91 IQ22 RC IQ22 RC VQ22 RC - -
92 IQ24 RC IQ24 RC - - IQ01-24/IQ02-24 S
93 IQ27 RC IQ27 RC - - IQ01-27/IQ02-27 S
94 IQ31 RC IQ31 RC - - IQ01-31/IQ02-31 S
95 IQ34 RC IQ34 RC - - IQ01-34 S
96 IRE01-27 RC - - - - IRE01-27 RC
97 IRE01-31 RC - - - - IRE01-31 RC
98 IRE01-32 RC - - - - IRE01-32 RC
99 IRE01-34 RC - - - - IRE01-34 RC
100 IRE01-35 RC - - - - IRE01-35 RC
101 IRL01-27 S - - - - IRL01-27 S
102 IRL01-31 S - - - - IRL01-31 S
103 IRT01-31 S - - - - IRT01-31 S
104 IRT01-34 S - - - - IRT01-34 S
105 IT16 RC IT16 RC VT16 RC - -
106 IT20 RC IT20 RC VT20 RC - -
107 IT22 RC IT22 RC - - - -
108 IT24 RC IT24 RC - - - -
109 IT27 RC IT27 RC - - - -
110 ITF16 RC ITF16 RC - - - -
111 ITF20 RC ITF20 RC - - - -
112 ITF22 RC ITF22 RC - - - -
113 ITF24 RC ITF24 RC - - - -
114 ITF27 RC ITF27 RC - - - -
115 ITL16 RC ITL16 RC - - - -
116 ITL20 RC ITL20 RC - - - -
117 ITV16 RC ITV16 RC - - - -
118 ITV20 RC ITV20 RC - - - -
119 ITV22 RC ITV22 RC - - - -
120 ITV24 RC ITV24 RC - - - -
121 ITV27 RC ITV27 RC - - - -
122 IU01-24 R - - - - IU01-24 R
123 IU01-27 R - - - - IU01-27/RU01-27 R
124 IU01-31 R - - - - IU01-31/RU01-31 R
125 IU01-34 R - - - - IU01-34/RU01-34 R
126 IU20 R IU20 R - - - -
127 IU22 R IU22 R - - - -
128 IU24 R IU24 R - - IU01-24 R
129 IU24A R IU24A R - - IU01-24 R
130 IU24D T IU24 R - - IU01-24 R
131 IU27 R IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
132 IU27A R IU27A R - - IU01-27/RU01-27 R
133 IU27D T IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
134 IU31 R IU31 R - - IU01-31/RU01-31 R
135 IU31A R IU31A R - - IU01-31/RU01-31 R
136 IUF14-UB R IUF14-UB R - - - -
137 IUF22 R IUF22 R - - - -
138 IUF24 R IUF24 R - - - -
139 IUF27A R IUF27A R - - - -
140 IUF31A R IUF31A R - - - -
141 IUH24 R IUH24 R - - IU01-24 R
142 IUH24D T IUH24 R - - IU01-24 R
143 IUH27 R IUH27 R - - IU01-27/RU01-27 R
144 IUH27D T IUH27 R - - IU01-27/RU01-27 R
145 IW01-24 RC - - - - IW01-24 RC
146 IW01-27 RC - - - - IW01-27/IW06-27 RC
147 IW01-29 RC - - - - IW01-29 RC
148 IW01-31 RC - - - - IW01-31/IW06-31 RC
149 IW01-32 RC - - - - IW01-32 RC
150 IW01-34 RC - - - - IW01-34/IW06-34 RC
151 IW06-27 S - - - - IW01-27/IW06-27 S
152 IW06-31 S - - - - IW01-31/IW06-31 S
153 IW06-34 S - - - - IW01-34/IW06-34 S
154 IW16 RC IW16 RC VW16 RC - -
155 IW20 RC IW20 RC VW20 RC - -
156 IW22 RC IW22 RC VW22 RC - -
157 IW24 RC IW24 RC - - IW01-24 RC
158 IW27 RC IW27 RC - - IW01-27/IW06-27 RC
159 IW29 RC IW29 RC - - IW01-29 RC
160 IW31 RC IW31 RC - - IW01-31/IW06-31 RC
161 IW34 RC IW34 RC - - IW01-34/IW06-34 RC
162 IWF16 R IWF16 R - - - -
163 IWF20 R IWF20 R - - - -
164 IWF22 R IWF22 R - - - -
165 IWF24 R IWF24 R - - - -
166 IWF27 R IWF27 R - - - -
167 IWM01-29 S - - - - IWM01-29 S
168 IWM01-31 S - - - - IWM01-31 S
169 IWM01-32 S - - - - IWM01-32 S
170 IWM01-34 S - - - - IWM01-34 S
171 IWM24 S IWM24 S - - - -
172 IWM27 S IWM27 S - - - -
173 IWM31 S IWM31 S - - IWM01-31 S
174 IX22 R IX22 R - - - -
175 IX22B R IX22B R - - - -
176 IX24 R IX24 R - - IXU01-24 R
177 IX24B R IX24B R - - IXU01-24 R
178 IX27 R IX27 R - - IXU01-27 R
179 IX27B R IX27B R - - IXU01-27 R
180 IXG24 R IXG24 R - - IXU01-24 R
181 IXG27 R IXG27 R - - IXU01-27 R
182 IXU01-24 R - - - - IXU01-24 R
183 IXU01-27 R - - - - IXU01-27 R
184 IXU01-31 R - - - - IXU01-31 R
185 IXU01-34 R - - - - IXU01-34 R
186 IXU22 RC IXU22 RC VXU22 RC - -
187 IXU22C・ S IXU22 RC VXU22 RC - -
188 IXU22HPR S IXUH22 RC VXUH22 RC - -
189 IXU24 RC IXU24 RC VXU24 RC IXU01-24 R
190 IXU27 RC IXU27 RC - - IXU01-27 R
191 IXUH22 RC IXUH22 RC VXUH22 RC - -
192 IXUH22I RC IXUH22I RC VXUH22I RC - -
193 IY24 R IY24 R - - - -
194 IY27 R IY27 R - - - -
195 IY31 R IY31 R - - - -
196 J14CR-U S IW16 RC VW16 RC - -
197 J16AR-U11 S - - - - - -
198 J16A-U11 S - - - - - -
199 J16AY S - - - - - -
200 J16AYR S - - - - - -
201 J16BR-U S - - - - - -
202 J16BR-U11 S - - - - - -
203 J16B-U11 S - - - - - -
204 J16CR-U S IW16 RC VW16 RC - -
205 J16CR-U R IW16 RC VW16 RC - -
206 K16DTR-S11 S - - - - - -
207 K16GPR-U11 S - - - - - -
208 K16HPR-U11 S IKH16 RC VKH16 RC - -
209 K16HR-U11 S IKH16 RC VKH16 RC - -
210 K16PR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
211 K16PR-P11 S IK16 RC VK16 RC - -
212 K16PR-TP11 S IK16 RC VK16 RC - -
213 K16PR-U S IK16 RC VK16 RC - -
214 K16PR-U R IK16 RC VK16 RC - -
DENSO型式⇒ , , , 互換表
S:一体タイプ R:ナットタイプ、かしめなし RC:ナットタイプ、かしめあり T:ネジタイプ
§
J

¬
¸
S
O
1
[
©
/
@
j
¸
g
·
§
J
=
þ
g
@
@
®


¬
.
'
·
§
J
®
g
@
@
®


¬
.
'
·
g
@
®
ÿ
Q
g
@
J
þ
/
§

Q
g
@
/
®
Q
¯
¸
O
J
þ
/
©
[
q
/
®

/

§J·
¬U:OJ
[©/
Q
J
·
¬
|
S
O
L
Q
@
@
No. No. DENSO DENSO NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT
215 K16PR-U11 S - - VK20T S - -
216 K16PR-U11 S IK16 RC VK16 RC - -
217 K16PR-UR S IK16 RC VK16 RC - -
218 K16PSR-B8 S IK16 RC VK16 RC - -
219 K16P-U S IK16 RC VK16 RC - -
220 K16P-U11 S IK16 RC VK16 RC - -
221 K16R-U S - - VK20T S - -
222 K16R-U S - - VK20T S - -
223 K16R-U S IK16 RC VK16 RC - -
224 K16R-U S IK16 RC VK16 RC - -
225 K16R-U11 S IK16 RC VK16 RC - -
226 K16TR11 S IK16 RC VK16 RC - -
227 K16TT S - - - - - -
228 K16-U S IK16 RC VK16 RC - -
229 K16-U11 S IK16 RC VK16 RC - -
230 K20BR-S10 S IK20 RC VK20 RC - -
231 K20DTR-S11 S - - - - - -
232 K20HR-U11 S IKH20 RC VKH20 RC - -
233 K20PBR R IK20 RC VK20 RC - -
234 K20PBR-S 10 R IK20 RC VK20 RC - -
235 K20PR-L11 S IK20 RC VK20 RC - -
236 K20PR-SU9 S IK20 RC VK20 RC - -
237 K20PR-TP11 S IK20 RC VK20 RC - -
238 K20PR-U R - - VK20T S - -
239 K20PR-U R - - VK20Y RC - -
240 K20PR-U S - - VK20T S - -
241 K20PR-U S - - VK20Y RC - -
242 K20PR-U R IK20 RC VK20 RC - -
243 K20PR-U S IK20 RC VK20 RC - -
244 K20PR-U11 S IK20 RC VK20 RC - -
245 K20PR-U11 S IK20 RC VK20 RC - -
246 K20PR-U8S S IK20G S VK20G S - -
247 K20PR-U9S S IK20G S VK20G S - -
248 K20PR-UR S IK20 RC VK20 RC - -
249 K20PSR-B8 S IK20 RC VK20 RC - -
250 K20P-U S IK20 RC VK20 RC - -
251 K20R-U S IK20 RC VK20 RC - -
252 K20R-U11 S IK20 RC VK20 RC - -
253 K20TNR S IK20 RC VK20 RC - -
254 K20TR11 S IK20 RC VK20 RC - -
255 K20TT S - - - - - -
256 K20TXR R IK20 RC VK20 RC - -
257 K20-U S IK20 RC VK20 RC - -
258 K20-U11 S IK20 RC VK20 RC - -
259 K22PB R IK22 RC VK22 RC - -
260 K22PBR-S R IK22 RC VK22 RC - -
261 K22PR-L11 S IK22 RC VK22 RC - -
262 K22PR-U R IK22 RC VK22 RC - -
263 K22PR-U11 S IK22 RC VK22 RC - -
264 K22PR-UR S IK22 RC VK22 RC - -
265 K22TM11 S IK22 RC VK22 RC - -
266 K22TMR11 S IK22 RC VK22 RC - -
267 K22TNR-S S IK22 RC VK22 RC - -
268 K24PR-U11 S IK24 RC - - IK01-24/IK02-24 S
269 KJ14CR11 S IK16 RC VK16 RC - -
270 KJ14CR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
271 KJ16CR S IK16 RC VK16 RC - -
272 KJ16CR11 S - - VK20T S - -
273 KJ16CR11 S IK16 RC VK16 RC - -
274 KJ16CR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
275 KJ16CR-U11(*) S IK16 RC VK16 RC - -
276 KJ20CR11 S IK20 RC VK20 RC - -
277 KJ20CR-L11 S IK20 RC VK20 RC - -
278 KJ20CR-U11(*) S IK20 RC VK20 RC - -
279 KJ20DR-M11 S IK20 RC VK20 RC - -
280 KJ20SR11 S IK20 RC VK20 RC - -
281 KJ22CR-L11 S IK22 RC VK22 RC - -
282 KJ22CR-L8 S IK22 RC VK22 RC - -
283 L14-U R - - - - - -
284 LP20R-U S - - VW20T S - -
285 LP20-U S - - VW20T S - -
286 M14 R - - - - - -
287 M17 R - - - - - -
288 M22 R - - - - - -
289 M24S R - - - - - -
290 MA16PR-U R - - - - - -
291 MA16PR-U11 R - - - - - -
292 MA20PR-U R - - - - - -
293 MA20P-U R - - - - - -
294 MA9P-U R - - - - - -
295 MW17 R - - - - - -
296 N24EXRB S IU24/IU24A R - - IU01-24 R
297 P16PR11 S IW16 RC VW16 RC - -
298 P16PR8 S IW16 RC VW16 RC - -
299 P16R S - - VW20T S - -
300 P16R S IW16 RC VW16 RC - -
301 P16R13 S IW16 RC VW16 RC - -
302 P16R8 S IW16 RC VW16 RC - -
303 P20PR11 S IW20 RC VW20 RC - -
304 P20PR8 S IW20 RC VW20 RC - -
305 P20PR-S11 S IW20 RC VW20 RC - -
306 P20R11 S IW20 RC VW20 RC - -
307 P20R8 S - - VW20T S - -
308 P20R8 S IW20 RC VW20 RC - -
309 P22PR8 S IW22 RC VW22 RC - -
310 PK16PR11 S IK16 RC VK16 RC - -
311 PK16PR-L11 S IK16G S VK16G S - -
312 PK16PR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
313 PK16PR-P11 S IK16 RC VK16 RC - -
314 PK16R11 S IK16 RC VK16 RC - -
315 PK16R8 S IK16 RC VK16 RC - -
316 PK16TR11 S IK16 RC VK16 RC - -
317 PK16TR13 S IK16 RC VK16 RC - -
318 PK20GR8 S - - VKA20 RC - -
319 PK20PR11 S IK20 RC VK20 RC - -
320 PK20PR-L11 S IK20 RC VK20 RC - -
321 PK20PR-L13 S IK20 RC VK20 RC - -
322 PK20PR-P11 S IK20 RC VK20 RC - -
323 PK20PR-P8 S - - VK20Y RC - -
324 PK20PTR-S9 S IK20 RC VK20 RC - -
325 PK20R11 S IK20 RC VK20 RC - -
326 PK20R13 S IK20 RC VK20 RC - -
327 PK20R8 S IK20 RC VK20T S - -
328 PK20R8 S IK20 RC VK20 RC - -
329 PK20R-P8 S IK20 RC VK20 RC - -
330 PK20TR11 S IK20 RC VK20 RC - -
331 PK20TR11-G S IK20 RC VK20 RC - -
332 PK20TR8-G S IK20 RC VK20 RC - -
333 PK22PR11 S IK22 RC VK22 RC - -
334 PK22PR8 S IK22 RC VK22 RC - -
335 PK22PR-L11S S IK22G S VK22G S - -
336 PKJ16CR8 S IK16 RC VK16 RC - -
337 PKJ16CR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
338 PKJ16CR-L13 S IK16 RC VK16 RC - -
339 PKJ20CR8 S IK20 RC VK20 RC - -
340 PKJ20CR-L11 S IK20G S VK20G S - -
341 PKJ20CR-L11 S IK20 RC VK20 RC - -
342 PKJ20CR-M11 S IK20 RC VK20 RC - -
343 PQ16R S IQ16 RC VQ16 RC - -
344 PQ16R13 S IQ16 RC VQ16 RC - -
345 PQ16R8 S IQ16 RC VQ16 RC - -
346 PQ16R-P11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
347 PQ20R S IQ20 RC VQ20 RC - -
348 PQ20R13 S IQ20 RC VQ20 RC - -
349 PQ20R8 S IQ20 RC VQ20 RC - -
350 PQ20R-P11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
351 PQ20R-P8 S IQ20 RC VQ20 RC - -
352 PT16EPR10 S IT16 RC VT16 RC - -
353 PT16EPR13 S IT16 RC VT16 RC - -
354 PT16EPR-L13 S IT16 RC VT16 RC - -
355 PT16VR10 S ITV16 RC - - - -
356 PT16VR13 S ITV16 RC - - - -
357 PTJ14R15 S IT16 RC VT16 RC - -
358 PTJ16R15 S IT16 RC VT16 RC - -
359 Q14R-U11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
360 Q16PR-TP11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
361 Q16PR-U S IQ16 RC VQ16 RC - -
362 Q16PR-U R IQ16 RC VQ16 RC - -
363 Q16PR-U11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
364 Q16PR-U11 R IQ16 RC VQ16 RC - -
365 Q16PR-U15 R IQ16 RC VQ16 RC - -
366 Q16P-U11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
367 Q16P-U11 R IQ16 RC VQ16 RC - -
368 Q16R-U S IQ16 RC VQ16 RC - -
369 Q16R-U11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
370 Q16-U S IQ16 RC VQ16 RC - -
371 Q16-U11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
372 Q20PR-U R IQ20 RC VQ20 RC - -
373 Q20PR-U S IQ20 RC VQ20 RC - -
374 Q20PR-U11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
375 Q20PR-U11 R IQ20 RC VQ20 RC - -
376 Q20P-U R IQ20 RC VQ20 RC - -
377 Q20P-U11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
378 Q20P-U11 R IQ20 RC VQ20 RC - -
379 Q20R-U S IQ20 RC VQ20 RC - -
380 Q20R-U11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
381 Q20-U S IQ20 RC VQ20 RC - -
382 Q20-U11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
383 Q22PR-U R IQ22 RC VQ22 RC - -
384 Q22PR-U11 S IQ22 RC VQ22 RC - -
385 Q22PR-U11 R IQ22 RC VQ22 RC - -
386 Q22P-U R IQ22 RC VQ22 RC - -
387 QJ14C11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
388 QJ16AR-U S - - - - - -
389 QJ16AR-U11 S - - - - - -
390 QJ16CR11 S IQ16 RC VQ16 RC - -
391 QJ16HR-U9 R - - - - - -
392 QJ20CR11 S IQ20 RC VQ20 RC - -
393 QL20PR-U S - - - - - -
394 QL20TR-S S - - - - - -
395 QL22TR-S S - - - - - -
396 RU01-27 R - - - - IU01-27/RU01-27 R
397 RU01-31 R - - - - IU01-31/RU01-31 R
398 RU01-34 R - - - - IU01-34/RU01-34 R
399 S20R8-G S - - VW20T S - -
400 S22PR-A7 S IW22 RC VW22 RC - -
401 S-29 S - - - - IRE01-27 RC
402 S-29A S - - - - IRE01-27 RC
403 S-31A S - - - - IRE01-31 RC
404 SC20HR11 S - - VCH20 S - -
405 SF-24 R - - - - - -
406 SF-50 R - - - - - -
407 SF-51 R - - - - - -
408 SK16HR11 S IKH16 RC VKH16 RC - -
409 SK16PR-A11 S IK16 RC VK16 RC - -
410 SK16PR-E11 S IK16 RC VK16 RC - -
411 SK16PR-F8 S IK16 RC VK16 RC - -
412 SK16PR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
413 SK16R11 S IK16 RC VK16 RC - -
414 SK16R8-PG S - - VK20T S - -
415 SK16R-P11 S IK16 RC VK16 RC - -
416 SK16R-P8 S IK16 RC VK16 RC - -
417 SK20BGR11 S - - VKA20 RC - -
418 SK20BR11(For EU) S - - VKB20 RC - -
419 SK20BR11(For Japan) S - - VKB20 RC - -
420 SK20HPR-L11・ S IKH20 RC VKH20 RC - -
421 SK20HR11 S IKH20 RC VKH20 RC - -
422 SK20HR8-T S - - VKH20T S - -
423 SK20PR-A11 S IK20 RC VK20 RC - -
424 SK20PR-A8 S IK20 RC VK20 RC - -
425 SK20PR-B8 S IK20 RC VK20 RC - -
426 SK20PR-F8 S IK20 RC VK20 RC - -
427 SK20PR-L11・ S IK20 RC VK20 RC - -
428 SK20PR-L9 S IK20 RC VK20 RC - -
DENSO型式⇒ , , , 互換表
S:一体タイプ R:ナットタイプ、かしめなし RC:ナットタイプ、かしめあり T:ネジタイプ
(*)除く三菱リーンバーン
§J·
¬U:OJ
[©/

Q
J
·
¬
|
S
O
L
Q
@
@
§
J

¬
¸
S
O
1
[
©
/
@
j
¸
g
·
§
J
=
þ
g
@
@
®


¬
.
'
·
§
J
®
g
@
@
®


¬
.
'
·
g
@
®
ÿ
Q
g
@
J
þ
/
§

Q
g
@
/
®
Q
¯
¸
O
J
þ
/
©
[
q
/
®

/
No. No. DENSO DENSO NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT
429 SK20PR-N9 IK20 RC VK20 RC - -
430 SK20PR-N9S S IK20G S VK20G S - -
431 SK20R11 S IK20 RC VK20 RC - -
432 SK20R5 S - - - - - -
433 SK20R5G S - - - - - -
434 SK20R8 S - - VK20Y RC - -
435 SK20R8G S - - VK20T S - -
436 SK20R-P11 S IK20 RC VK20 RC - -
437 SK20R-P13 S IK20 RC VK20 RC - -
438 SK22PR-M11 S IK22 RC VK22 RC - -
439 SK22PR-M11S・ S IK22G S VK22G S - -
440 SKJ16CR-A8 S IK16 RC VK16 RC - -
441 SKJ16CR-L11 S IK16 RC VK16 RC - -
442 SKJ16DR-M11 S IK16 RC VK16 RC - -
443 SKJ20CR-A8 S IK20 RC VK20 RC - -
444 SKJ20DR-M11 S IK20 RC VK20 RC - -
445 SKJ20DR-M11S S IK20G S VK20G S - -
446 SKJ20DR-M11S・ S IK20G S VK20G S - -
447 SKJ20DR-M13 S IK20 RC VK20 RC - -
448 SKJ20DR-M13・ S IK20 RC VK20 RC - -
449 SVK20RZ11 S IK20 RC VK20 RC - -
450 SVK20RZ8 S - - VK20Y RC - -
451 SXE22HQR11S S - - - - - -
452 SXU16HPR9 S - - - - - -
453 SXU22HCR8S S - - - - - -
454 SXU22HCR11 S IXUH22I RC VXUH22I RC - -
455 SXU22HCR11S S - - - - - -
456 SXU22HDR8 S IXUH22 RC VXUH22 RC - -
457 SXU22HPR11 S IXUH22I RC VXUH22I RC - -
458 SXU22HPR9 S IXUH22I RC VXUH22I RC - -
459 SXU22PR9 S IXU22 RC VXU22 RC - -
460 SXU22PR-A9 S IXU22 RC VXU22 RC - -
461 T14PR-U S ITF16 RC - - - -
462 T14PR-U15 S ITF16 RC - - - -
463 T16EPR-U R IT16 RC VT16 RC - -
464 T16EPR-U15 R IT16 RC VT16 RC - -
465 T16NR-U11 S IT16 RC VT16 RC - -
466 T16PR-U S ITF16 RC - - - -
467 T16PR-U11 S ITF16 RC - - - -
468 T16PR-U15 S ITF16 RC - - - -
469 T16P-U S ITF16 RC - - - -
470 T16R-U S - - - - - -
471 T16R-U15 S - - - - - -
472 T16-U15 S - - - - - -
473 T16VR-U10 S ITV16 RC - - - -
474 T20EPR-U R IT20 RC VT20 RC - -
475 T20EPR-U15 R IT20 RC VT20 RC - -
476 T20EP-U R IT20 RC VT20 RC - -
477 T20EP-U15 R IT20 RC VT20 RC - -
478 T20MP-U R - - - - - -
479 T20M-U R - - - - - -
480 T20NR-U11 S IT20 RC VT20 RC - -
481 T20PR-U S ITF20 RC - - - -
482 T20PR-U11 S ITF20 RC - - - -
483 T20PR-U15 S ITF20 RC - - - -
484 T20P-U S ITF20 RC - - - -
485 T20R-U S - - - - - -
486 T22EP-U R IT22 RC - - - -
487 T22MP-U R - - - - - -
488 T22M-U R - - - - - -
489 TJ14R-P15 S IT16 RC VT16 RC - -
490 TR22-10 R IWF22 R - - - -
491 U14FSR-UB S IUF14-UB S - - - -
492 U14FS-UB S IUF14-UB S - - - -
493 U16FER9 T - - - - - -
494 U16FSR-U T - - - - - -
495 U16FSR-UB S - - - - - -
496 U16FS-U T - - - - - -
497 U16FS-UB S - - - - - -
498 U20EPR9 T IU20 R - - - -
499 U20ESR-N T IU20 R - - - -
500 U20ESR-N・ T IU20 R - - - -
501 U20FSR-U T IUF22 R - - - -
502 U20FS-U T IUF22 R - - - -
503 U22EPR9 T IU22 R - - - -
504 U22EPR9 T IU24A(High Speed) R - - - -
505 U22EPR9 T IU24D(High Speed) T - - - -
506 U22ES-N T IU22 R - - - -
507 U22ESR-N T IU22 R - - - -
508 U22ESR-N・ T IU22 R - - - -
509 U22ETR T - - - - - -
510 U22ETR・ T - - - - - -
511 U22FER9 T - - - - - -
512 U22FSR-U T IUF22 R - - - -
513 U22FS-U T IUF22 R - - - -
514 U24EPR9 T IU24A R - - IU01-24 R
515 U24ES-N T IU24 R - - IU01-24 R
516 U24ESR-N T IU24 R - - IU01-24 R
517 U24ESR-N・ T IU24 R - - IU01-24 R
518 U24ESR-NB S IU24 R - - IU01-24 R
519 U24ETR T IU24A R - - IU01-24 R
520 U24ETR・ T IU24A R - - IU01-24 R
521 U24FE9 T IUH24 R - - IU01-24 R
522 U24FER9 T IUH24 R - - IU01-24 R
523 U24FER9S T IUH24 R - - IU01-24 R
524 U24FSR-U T IUF24 R - - - -
525 U24FS-U T IUF24 R - - - -
526 U27ES-N T IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
527 U27ESR-N T IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
528 U27ESR-N・ T IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
529 U27ESR-NB S IU27 R - - IU01-27/RU01-27 R
530 U27ETR T IU27A R - - IU01-27/RU01-27 R
531 U27ETR・ T IU27A R - - IU01-27/RU01-27 R
532 U27FER9 T IUH27 R - - IU01-27/RU01-27 R
533 U31ESR-N T IU31 R - - IU01-31/RU01-31 R
534 U31ESR-N・ T IU31 R - - IU01-31/RU01-31 R
535 U31ETR T IU31A R - - IU01-31/RU01-31 R
536 U31ETR・ T IU31A R - - IU01-31/RU01-31 R
537 VCH20 S - - VCH20 S - -
538 VFKBH20 S - - VFKBH20 S - -
539 VFKH16 RC - - VFKH16 RC - -
540 VFKH20 RC - - VFKH20 RC - -
541 VFXEH20 S - - VFXEH20 S - -
542 VFXEH20E S - - VFXEH20E S - -
543 VFXEH22 S - - VFXEH22 S - -
544 VK16 RC IK16 RC VK16 RC - -
545 VK16G S IK16G S VK16G S - -
546 VK16PRZ11 S IK16 RC - - - -
547 VK20 RC IK20 RC VK20 RC - -
548 VK20G S IK20G S VK20G S - -
549 VK20PRZ11 S IK20 RC - - - -
550 VK20T S - - VK20T S - -
551 VK22 RC IK22 RC VK22 RC - -
552 VK22G S IK22G S VK22G S - -
553 VK22PRZ11 S IK22 RC - - - -
554 VK24PRZ11 S IK24 RC - - IK01-24/IK02-24 S
555 VK27PRZ11 S IK27 RC - - IK01-27/IK02-27 S
556 VKA16 RC - - VKA16 RC - -
557 VKA20 RC - - VKA20 RC - -
558 VKB16 RC - - VKB16 RC - -
559 VKB20 RC - - VKB20 RC - -
560 VKH16 RC IKH16 RC VKH16 RC - -
561 VKH20 RC IKH20 RC VKH20 RC - -
562 VKH20T S - - VKH20T S - -
563 VKH20Y RC - - VKH20Y RC - -
564 VKH22 RC IKH22 RC VKH22 RC - -
565 VKJ20RZ-M11 S - - - - - -
566 VNH24Z T - - - - IU01-24 R
567 VNH27Z T - - - - IU01-27/RU01-27 R
568 VQ16 RC IQ16 RC VQ16 RC - -
569 VQ20 RC IQ20 RC VQ20 RC - -
570 VQ22 RC IQ22 RC VQ22 RC - -
571 VT16 RC IT16 RC VT16 RC - -
572 VT20 RC IT20 RC VT20 RC - -
573 VUH24D・ T IUH24 R - - IU01-24 R
574 VUH27D・ T IUH27 R - - IU01-27/RU01-27 R
575 VUH24ES T - - - - - -
576 VUH27ES T - - - - - -
577 VW16 RC IW16 RC VW16 RC - -
578 VW16R-A13 S IW16 RC VW16 RC - -
579 VW20 RC IW20 RC VW20 RC - -
580 VW20T S - - VW20T S - -
581 VW22 RC IW22 RC VW22 RC - -
582 VX22BC R IX22B R - - - -
583 VXU22 RC IXU22 RC VXU22 RC - -
584 VXU24 RC IXU24 RC VXU24 RC - -
585 VXUH22 RC IXUH22 RC VXUH22 RC - -
586 VXUH22I RC IXUH22I RC VXUH22I RC - -
587 W14E R - - - - - -
588 W14EKR-S11 S - - - - - -
589 W14EPR-U R IW16 RC VW16 RC - -
590 W14EP-U R IW16 RC VW16 RC - -
591 W14EXR-U S IW16 RC VW16 RC - -
592 W14EXR-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
593 W14EXR-U13 S IW16 RC VW16 RC - -
594 W14EX-U S IW16 RC VW16 RC - -
595 W14EX-U R IW16 RC VW16 RC - -
596 W14EX-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
597 W14FP-L R IWF16 R - - - -
598 W14FPR-U R IWF16 R - - - -
599 W14FPR-UL R IWF16 R - - - -
600 W14FPR-UL10 R IWF16 R - - - -
601 W14FP-U R IWF16 R - - - -
602 W14FP-UL R IWF16 R - - - -
603 W14FP-UL10 R IWF16 R - - - -
604 W14FR-L T IWF16 R - - - -
605 W14FR-U R - - - - - -
606 W14F-U R - - - - - -
607 W14F-U S - - - - - -
608 W14L R - - - - - -
609 W14LM-U R - - - - - -
610 W14LM-US R - - - - - -
611 W14MPR-U10 R - - - - - -
612 W14MP-U10 R - - - - - -
613 W14MR-U R - - - - - -
614 W14M-U R - - - - - -
615 W14PR-U R - - - - - -
616 W14-U R - - - - - -
617 W16DTR-S S - - - - - -
618 W16EKR-S11 S IW16 RC VW16 RC - -
619 W16EP S IW16 RC VW16 RC - -
620 W16EP11 S IW16 RC VW16 RC - -
621 W16EPB 10 R IW16 RC VW16 RC - -
622 W16EPR R IW16 RC VW16 RC - -
623 W16EPR S IW16 RC VW16 RC - -
624 W16EPR11 S IW16 RC VW16 RC - -
625 W16EPR-U R IW16 RC VW16 RC - -
626 W16EPR-U S IW16 RC VW16 RC - -
627 W16EPR-U10 S IW16 RC VW16 RC - -
628 W16EPR-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
629 W16EP-U R IW16 RC VW16 RC - -
630 W16EP-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
631 W16ESR-U R - - - - - -
632 W16ES-U R - - - - - -
633 W16ETR-S S IW16 RC VW16 RC - -
634 W16ETR-S R IW16 RC VW16 RC - -
635 W16ET-S S IW16 RC VW16 RC - -
636 W16EXR-U S IW16 RC VW16 RC - -
637 W16EXR-U R IW16 RC VW16 RC - -
638 W16EXR-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
639 W16EXR-U11 R IW16 RC VW16 RC - -
640 W16EXR-U13 S IW16 RC VW16 RC - -
641 W16EX-U S IW16 RC VW16 RC - -
642 W16EX-U R IW16 RC VW16 RC - -
DENSO型式⇒ , , , 互換表
S:一体タイプ R:ナットタイプ、かしめなし RC:ナットタイプ、かしめあり T:ネジタイプ
§
J

¬
¸
S
O
1
[
©
/
@
j
¸
g
·
§
J
=
þ
g
@
@
®


¬
.
'
·
§
J
®
g
@
@
®


¬
.
'
·
g
@
®
ÿ
Q
g
@
J
þ
/
§

Q
g
@
/
®
Q
¯
¸
O
J
þ
/
©
[
q
/
®

/

§J·
¬U:OJ
[©/
Q
J
·
¬
|
S
O
L
Q
@
@
No. No. DENSO DENSO NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT
643 W16EX-U11 S IW16 RC VW16 RC - -
644 W16EX-U11 R IW16 RC VW16 RC - -
645 W16EX-U13 S IW16 RC VW16 RC - -
646 W16FPR-U R IWF16 R - - - -
647 W16FP-U R IWF16 R - - - -
648 W16FP-U10 S IWF16 R - - - -
649 W16FSR R - - - - - -
650 W16FS-U R - - - - - -
651 W16LS R - - - - - -
652 W16PR-U R - - - - - -
653 W16S-U R - - - - - -
654 W16TT RC - - - - - -
655 W20DTR-S S - - - - - -
656 W20DTR-SA S - - - - - -
657 W20EAR S - - - - - -
658 W20EKR-S11 S IW20 RC VW20 RC - -
659 W20EP S IW20 RC VW20 RC - -
660 W20EP11 S - - VW20T S - -
661 W20EP11 S IW20 RC VW20 RC - -
662 W20EPB R IW20 RC VW20 RC - -
663 W20EPBR-S R IW20 RC VW20 RC - -
664 W20EPR R IW20 RC VW20 RC - -
665 W20EPR11 S IW20 RC VW20 RC - -
666 W20EPR-S11 S IW20 RC VW20 RC - -
667 W20EPR-U R IW20 RC VW20 RC - -
668 W20EPR-U S IW20 RC VW20 RC - -
669 W20EPR-U10 S IW20 RC VW20 RC - -
670 W20EPR-U11 S IW20 RC VW20 RC - -
671 W20EP-S11 S IW20 RC VW20 RC - -
672 W20EP-U R IW20 RC VW20 RC - -
673 W20EP-U S IW20 RC VW20 RC - -
674 W20EP-U11 S IW20 RC VW20 RC - -
675 W20ESR-U R - - - - - -
676 W20ES-U R - - - - - -
677 W20ETR-L S IW20 RC VW20 RC - -
678 W20ET-S S IW20 RC VW20 RC - -
679 W20EXR-U S - - VW20T S - -
680 W20EXR-U R - - VW20T S - -
681 W20EXR-U S IW20 RC VW20 RC - -
682 W20EXR-U R IW20 RC VW20 RC - -
683 W20EXR-U11 R - - VW20T S - -
684 W20EXR-U11 S - - VW20T S - -
685 W20EXR-U11 R IW20 RC VW20 RC - -
686 W20EXR-U11 S IW20 RC VW20 RC - -
687 W20EXR-U13 S IW20 RC VW20 RC - -
688 W20EX-U S - - VW20T S - -
689 W20EX-U R - - VW20T S - -
690 W20EX-U S IW20 RC VW20 RC - -
691 W20EX-U R IW20 RC VW20 RC - -
692 W20EX-U11 R IW20 RC VW20 RC - -
693 W20EX-U11 S IW20 RC VW20 RC - -
694 W20EX-U13 S IW20 RC VW20 RC - -
695 W20FP R IWF20 R - - - -
696 W20FP-L T IWF20 R - - - -
697 W20FPR R IWF20 R - - - -
698 W20FPR-U R IWF20 R - - - -
699 W20FPR-U10 T IWF20 R - - - -
700 W20FP-U R IWF20 R - - - -
701 W20FP-U10 R IWF20 R - - - -
702 W20FR-L T IWF20 R - - - -
703 W20FR-L9 T IWF20 R - - - -
704 W20FS R IWF22 R - - - -
705 W20FSR R IWF22 R - - - -
706 W20FSR-U R IWF22 R - - - -
707 W20FS-U R IWF22 R - - - -
708 W20MPR-U10 R - - - - - -
709 W20MP-U R - - - - - -
710 W20MP-U10 R - - - - - -
711 W20MR-U R - - - - - -
712 W20M-U R - - - - - -
713 W20M-US R - - - - - -
714 W20PR-U R - - - - - -
715 W20P-U R - - - - - -
716 W20SR-U R - - - - - -
717 W20S-U R - - - - - -
718 W22EBR S - - - - - -
719 W22EKR-S11 S IW22 RC VW22 RC - -
720 W22EP S IW22 RC VW22 RC - -
721 W22EP R IW22 RC VW22 RC - -
722 W22EPB R IW22 RC VW22 RC - -
723 W22EPR R IW22