National Library 01 Australia

nla .gen-',/n2023626-s1 -e

National Library 01 Australia

nla .gen-"ln2023626-s2-e

----~.- -

I

j.

! i'

,

* ,~,

m tr

. .

rt~ JJ(J, .

_. ,~ ~

R'&

!jj1G

jl]

~n'

(

~ ~'

I

~

~:

'lID:"

'.

[' .'

:mt:.. Ard\-

, ,

-til'IJ:!-'

~ )~

If -t;

+ ug

i

._- '-~-£j ,

----- -

National Library 01 Australia

En

:(

1

J

nla .gen-vn2023626-s3-e

-----~--.....-----.---~- - -

~I

I

! '

I !

I
I
r t'
j
I ,...
-
- -
I. nla .gen-vn2023626-s4-e

National Library 01 Australia

,;.1. "1

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s5-e

National Library 01 Australia

s

- -_-

nla .gen-vn2023626-s6-e

, t

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 7-e

. ' ' . ~, ~' ~ 'x im: ,/1;" rJt ~' :k. j~ i"~11 • ~ ?t _a w - 1r. If iiJ;! '~ ~1J ~,
,
~a Jet ,::1'. .I if£ ~ A ~ * H ~ m ''i! PJli \i'jl] tnHiil ~~ r!cih ..... ,z, A
Hi . m
'~ .. iF.t. 11)1 $: , i&,U{ ~ m j~~ ,~, 1i Jl m
: T. , ... ~iff ,z, ~, ~ ~
,A, I * m !:1 I
, mr. $' ~ 'ff) ft.' j§' .,...... ~ ~~ ,1M ml jill
~' m :(@, ~ 'M' ~ ~ ;J;& ;!, ~? ~ a -
-, .'

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s8-e

== .¥- u p+

National Library 01 ,!!.,ustralia

!1-

I

I o

...

,II

r~

nla.gen-vn202:3E;26-s9-e

I'" ~-

..

-_- - -----

National Library 01 Australia nla .gen-vn2023626-s1 O-e


:~I ~~ I ~III ~, ~, ~I! ~::~J~ m 'tlrJ Pl j£ x· ~1t bi ~ ~'x ,]~ Jll ;~, ~t '1tWI
Z EJ! ,~ ~~ r.l~~ I q.,.'~ Eli .fl, ~ !t ~ Jt iill~ '~ ;(.' I lit 'ffr I~
1tliU . ~" .
11.:. fEE Z ;t ,~ ~r~ fit ~ 1t ni[, ~ ji:' '&1: ~ lW, , t .lrtl:: .$t
: ~1 'I' '"ffi" ~ Ut $, ~ '~l ~1 m
::fi; ~ ~, 'm w 1lll ffi:i' "f 'I~"~~' {ijo ..
.:f; fa' t i3 f11r ~l' ~J A s; W f~'~~ rn
_ . ._ - - ._.,......, _ ... -"'..,..._.,., .........

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s11 -e

11ft-I .

1'1 .,

,2,

fl

f~ (I

:.-~-

National Library 01 Australia

..

-.-----

- .

nla .gen-vn2023626-s1 2-e

National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s1 3-e

National Library 01 Australia

I,

"

nla .gen-vn2023626-s1 4-e

~ 19fi llij' Ij" 2: J~':I ~ f' im . ~ ;rt: '~~ 'M~ ~ ~,
ll~"
~' f~ f~ ~f I' S. I!' , !:Ii ,Ml ~m ~ ... ~
~# r.l

,_,PII~ J.E
-
ifi ~ Z I'~j' " ;N;, 11 ,~> ~ II~ I 11]:
'r.
)I..~ ~ ~~I ~r.f n ti ~ m ~ ,~: ~ :er:~ m
.. ,~ ..
wr.a ~f1 i~ ~"fn! 'ftl' '?"~J .1]1
" . ..,
- ~
, .. - National Library 01 Australia

nla ,gen-vn2023626-s1 5-e

National Library 01 Australia

.1$

nla .gen-vn2023626-s1 6-e

~n~~ ~' 1itt ~,p ~J ~ lml'fJ. m TIll
~ !It: fm * tlltl Nt Dt ~ J!jU ;.!t ~~ijf~
i'Z,~,~ s ~ ~ * 7 ... , ;1el~ ~fi;
,~ )' &oJ; Z, ,rHW :JJ' '~t!; ]1 ~ ~,
;:;:J -1:-
i(j: iff ~ ~, 3E~ ~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s1 7-e

National Library of .£!.,IJstralia

1

nle .gen-vn2023S2S-s1 8-e

...

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s1 9-e

National Library 01 Australia

-1

I , "

nla .gen-vn2023626-s20-e

National Library 01 Australia

.~ .

~

,

. ,f .

i

I I

I"

nla .gen-vn2023626-s21 -e

~~ , 'Yi. !t. ~{'I $.1' DE :&14M 1t ill~ ~ ~1 Z liIT
:&. .~ iil i'~ * i~1
,-. :;nji ti* ~~ ~k. R :£1, !r~
?Nt ti. ~fJ r •
. , *
mI. ~ru 1z [I il ~.", ~1f; ~-Jm .~ e- ~ ~ !Nif
!i!; I;. .
~ m ·mt 1'fs: Sjfi'r Z ~ W W 7.J
~~ ~, j!jl c. fflE~ 'l~ ~ ~
~ ,~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s22-e

----

National Library 01 Australia

\

,d,{I

nla .gen-vn2023626-s23-e

National Library 01 Australia

.- - ---

nla .gen-vn2023626-s24-e

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s25-e

'-

National Library 01 Australia

I' I

1 ,1

nla .gen-vn2023626-s26-e

il

National Library 01 Australia

>4 I

~l. ~ij ~

,M M 11f!

,~ ::B ~

.~ 1.;

- -~

'1;

nla .gen-vn2023626-s27-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s28-e

National Library 01 Australia

1

nla .gen-vn2023626-s29-e

National Library 01 Australia

!

P.

I

._,.

-- __

nla .gen-vn2023626-s30-e

National Library 01 ,!!.,ustralia

r

~ I

nla.£_18n-vn2023626-s31 -8

.. tl_,J.II,~.·'... ~_I. m' m ~ :~fi,~ ... ~~ m:.

~ ~I m 1li .~ ~'I ~ ~ ~~

~ ~~ ~'.a i;.,~ ~_''',

1« I ~ 5 =.

- ---_--- -- ----

National Library 01 ,.'1,IJstralia

,

nla .gen-vn2023626-s32-e

National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s33-e

National Library 01 ,!!.,ustralia

1

nla .~1en-vn2023626-s34-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s35-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s36-e

n, ~1 1111 ~I:~I ~JI J~. fl m-~I ~~ml ~~~
. .:~
~ ~ ~ ~ {j~If;i. =~ ~.:t
~ ~ .~~ ~ at ttl Jt-t :tt
.
MJ:I l '\ ~ ~ ~ .. ~: ~ ~i~ . !~ ~J'lil
~u;~ ·tr~ ~.~ :f¥~~'
w· . ~ :. ::r.g . ~-~.
!-~- _-_ ~-- ~ '" - -2 National Library 01 Australia

~ I

---- ------~~-

nla .gen-vn2023626-s37-e

&,~ :tHL ~ ~ ~' ~ :;:t:t .tl z-:&IiRl, ~
,~m t m ~ .
~! z ,m ;;r.: -m' 00·1 ~ ~ '~~I I 1&
. ~_,Ul
• I ~ ~W' ~m '~' ,~ '~~
"" -
':-,.!'C W n ~I'± ~m ~:~ ~~ Ht ~
~~ ~i~ Ii ~~ ± ....Ii... ~ .. ~ ~
.t;\ ' " \

National Library 01 Australia

,

l _

_ - --EWEE-

-----~-

nla .gen-vn2023626-s38-e

--

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s39-e

,

~

:T." ~

,-~,'

~.I

.!i!

, '

- I

, I

I

National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s40-e

National Library 01 Australia

- .

.

~-

-----

,.

nla .gen-vn2023626-s41 -e

. nla .gen-vn2023626-s42-e

• • .;- J 1 Australia

- [" ·1

- I

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s43-e

National Library 01 Australia

.'

nla .gen-vn2023626-s44-e

r

National Library 01 Australia

'~FJ:J ~~ t~ m ~ ~ 1~1 - ~ ~l ttr,*
~
"L :t; ..,. ~ ± ~ ml ~' ~ ~ ~
A ~ I ,f£( 1! fJl: &fi ~ ~, ~ ,ill
.
Z ~ ifij" ~ .!E ""r.{ W,: '~I 111:.-
Fl .
~ ,nl 1lt it, ,~ ~ '®tn ------------

nla .gen-vn2023626-s45-e

·i ~ .. ~J ~ x. in ~'
m; .J~ ~~
m @. I§ G~ m
!iQ1 1m ~iif. »}.:.
A ~ ~I~ iO National Library 01 ,!!.,ustralia

nla.£.1en-vn2023626-s46-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s4 7-e

fl.Ptl ij!~

!

"

.

m iP~ !at ~~ I: ~J -LmI3t J1j s: ~J~:~I s; :m ;fi ;:tt 1$'fp~t1~
11 -!1:1 .. l .-
~" ' W 18 :ft X ~.~ 'Hr J~.~ r~· ill ~ .ill. ttM. n .~
'1 : 1- ~
A ~ij: ,!f$ ~IU fu1 ~ ~! I~~ filii ;~, ~ 1-~" tnt j:iIJI
"
~ A 1!t_, 1i!F ~ ,;!:. ":-4' oJ e. i tlLl 1\
I;;;! ,Z, , ~
II ~ :JjJii, ~':j' 1~1 ~~ Rr JU ~ ~I ill
~ ......... ~- ...... ~ - --=- ~ ._ -.~
---- _. ~",,-...;.----.

~- _-

National Library 01 Australia

~ .. j"

nla .gen-vn2023626-s49-e

..

~ ~.' -.' '!ilr 1'1:, .t:U~-. ~.~~- =- .. ,1' ~. z.: .. t.

A,~c::i'~~~' j"ft.!l!

~ -r,.' Ilia: ila": /7;. . 'I ""

PI:=- .!e.- 1ttJI' ~:; '~I' -1 .a;:.'~ ~'.

b"","= L .... · T.IP ~:...-~ .

. J..!f ~·IT J)!j; ;:;OJJ,. "'60 _

J1l tiI.l; I: J't..': +!:..- . -,

~' rrn ~ ~~ j}~

r'

(

__________________ ...____ ~f, ) J

National Library 01 Australia

---_----

nla .gen-vn2023626-s50-e

National Library 01 Australia

j

I

nla .gen-vn2023626-s51 -e

National Library 01 Australia

if·

nla .gen-vn2023626-s52-e

.•

National Library 01 Australia nla .gen-vn2023626-s53-e

National Library 01 Australia

,I'

-- --=.-~

L

nla .gen-vn2023626-s54-e

iITH..j, .~ I~

National Library 01 Australia

".

J

nla .gen-vn2023626-s55-e

National Library 01 Australia

j~ , _ I

..

l _

-- ---

nla .gen-vn2023626-s56-e

l

National Library 01 Australia

I..

--- ----

nla .gen-vn2023626-s57-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s58-e

~----------~--------~~~----~~------I

~ ~ t'tr :~! I : ~ i "~~ ~
,
,~. ~ m J~i 1$ 1f~ r:l
.,-
l~ I· m .~ • ~ ~t ~~. ~ lilt
~ f
"M >it ji 3r{ @. .,.....
-
• ;t ~1tl' ~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s59-e

.. .

National Library 01 Australia

I --~--.

- .-_ ,~~-----

_.

_ 57ft

- -~ - ------

nla .gen-vn2023626-s60-e

National Library 01 Australia

1S it

~

~ ,~

nla .gen-vn2023626-s61 -e

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s62-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s63-e

National Library 01 Australia

.I

nla .gen-vn2023626-s64-e

'I'( ~'" /\. !I

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s65-e

i1 £l r.tit' ,fJ J;J. tJ ~
~ ~ l~ "#&' ~ if !I ...
iID ~, m ~ i ,t~ ~
1M ·00' ,~ , '~ ,~
~ ,~
- National Library 01 Australia

I

I

i I

I

I

,.

nla .gen-vn2023626-s66-e

National Library 01 Australia

l

Ig;

, ..

nla .gen-vn2023626-s67-e

National Library 01 Australia

- ~--------~~~~----~

, ..

nla .gen-vn2023626-s68-e

National Library 01 Australia

1

nla .gen-vn2023626-s69-e

._-- -------

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s 70-e

I~

~ I ~,~1 '~ !ft ji ~ .~
"II!: .. 1.1 ~ m ~ ~. M
io .• _" [ .
,~, ~ ,'! ~I ~ ,~ m· ~
Z~ ~ :I'
~, I]J
~ .
,f}. g( ,J$'i m ~ ...
~ ( ~.": _ _ _ __ "#t-

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 72-e

National Library 01 Australia

r -- ---

-- _u __ u --- n --to.

- - ~---- ---- =....

nla .gen-vn2023626-s 73-e

'" .

National Library 01 Australia

- -----~

nla .gen-vn2023626-s 75-e

L

National Library 01 Australia

I~

...

..

nla .gen-vn2023626-s 76-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 77-e

,.

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 78-e

National Library 01 Australia

If I

nla .gen-vn2023626-s 79-e

National Library 01 Australia

.... -

I~~ 1

nla .gen-vn2023626-s80-e

,_
D -m" jt!! m ~ 'ill A ,*'~ ,~ ~e. !ii, rrl !1f. -_ ~: ~' ~ ~ ;];1 ~ ~
'~I I' m ,
j!;( I" I
s: ~ * ~;fH ,m~ ~ ~ ~ '~ iii in, ~ '~Il Xl i& g Ja :=t, iff, l!f[
, r
f~ ~ g ~ jilt I :.ti ii W '1!t fa1 H .. j: ~ ~ -\t- r£ ~il
,~ fa
;II; ~[;'., M ~f f!, I J\. ;~ }.. ~II m} '=t. fij ~
~ dl··, ~ !ib\ $ fIj fi 1P1 :3! ~ iff
~, if'
, . ~ National Library 01 Australia

nla ,gen-vn2023626-s81 -e

~
~~, m :@]i' j~ 1it. ~ ~ .~ .~ [iJj Ji[ ~
""I~ .
fit lit ~ ~~ "~ f~~' fiji fl' tbl· ~i' JWj
..
?$. ;& lID! 1Jt 2 .~ f ... ,1 ~i ~rtr. Ii'
.
'Itt: M J! it ~, .. f«
~'t
± .~ ~ E Z
,.....
- .....-
- ....

National Library 01 Australia

..

------~-

nla .gen-vn2023626-s82-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s83-e

i,

National Library 01 ,i1,IJstralia

if. ~

~.A I

~~' I

mt~ re

~

(

.,

'.

nla .£18n-vn2023t;26-s84-8

National Library 01 Australia

--F57?F - - - - - -. - - mw

nla .gen-vn2023626-s85-e

II'

Nation;:':!1 Library 01 ,!!.,ustralia

nla .~1en-vn2023626-s86-e

Y'

---------

-- -----~

_ 10.... - ~-

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s88-e

National Library 01 Australia

--_. -==. ---

nla .gen-vn2023626-s89-e

--:

-~~~'---""""'------

National Library 01 Australia

- ----~--~-

nla .gen-vn2023626-s90-e

. ,

--" -- ._-_. _. - -

National Library 01 Australia

..

t

nla .gen-vn2023626-s91 -e

...

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s92-e

National Library 01 Australia

II,

-- -- _._

nla .gen-vn2023626-s93-e

;JG f3 ~ ~ ~ ~ 3: m ~. ~tl E!\ m 1~ ,&rt
3!. 1~ ~~
1k A ~ . ~ 1&; f1' ~' n~ ~ m:
I.!.! . i -
~; £_~I~ ,t Jj " t!j: i!1~ ~'I!r riM r~1" 1Yi' 1& ~
.:.I1_..,
1fi' ,f; z ~ ~ ill ~ ~~ J.¥;t,
'f! ' k.~, n. iil'ffi'
W;. if:' m: 2" Z l\JJ ~ 'I!iT ik National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s94-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s95-e

)

National Library 01 Australia

--- ----- -- - -- -- -- ~

&s-I

nla .gen-vn2023626-s96-e

National Library 01 Australia

J

nla .gen-vn2023626-s97-e

c'

l _

National Library 01 Australia

~,iJ' - ~:$,:~J

It", ,.,&, it alII ~~, ..'i",

~ f~-m

3'1 'r,r.: pj _', )ljJ-

nla .gen-vn2023626-s98-e

National Library 01 Australia

( )

r

--------

nla .gen-vn2023626-s99-e

tl.',7f.·.' JI, ·at Z~

1fl; :~

- - ---- -- e-iiif¥S. s==- --- 7" -;4

National Library 01 Australia

t?j

----- --~

nla .gen-vn2023626-s1 OO-e

,_,PII~ J.E
-
ifi ~ Z I'~j' " ;N;, 11 ,~> ~ II~ I 11]:
'r.
)I..~ ~ ~~I ~r.f n ti ~ m ~ ,~: ~ :er:~ m
.. ,~ ..
wr.a ~f1 i~ ~"fn! 'ftl' '?"~J .1]1
" . ..,
- ~
, .. - National Library 01 Australia

nla ,gen-vn2023626-s1 5-e

National Library 01 Australia

.1$

nla .gen-vn2023626-s1 6-e

~n~~ ~' 1itt ~,p ~J ~ lml'fJ. m TIll
~ !It: fm * tlltl Nt Dt ~ J!jU ;.!t ~~ijf~
i'Z,~,~ s ~ ~ * 7 ... , ;1el~ ~fi;
,~ )' &oJ; Z, ,rHW :JJ' '~t!; ]1 ~ ~,
;:;:J -1:-
i(j: iff ~ ~, 3E~ ~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s1 7-e

National Library of .£!.,IJstralia

1

nle .gen-vn2023S2S-s1 8-e

...

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s1 9-e

National Library 01 Australia

-1

I , "

nla .gen-vn2023626-s20-e

National Library 01 Australia

.~ .

~

,

. ,f .

i

I I

I"

nla .gen-vn2023626-s21 -e

~~ , 'Yi. !t. ~{'I $.1' DE :&14M 1t ill~ ~ ~1 Z liIT
:&. .~ iil i'~ * i~1
,-. :;nji ti* ~~ ~k. R :£1, !r~
?Nt ti. ~fJ r •
. , *
mI. ~ru 1z [I il ~.", ~1f; ~-Jm .~ e- ~ ~ !Nif
!i!; I;. .
~ m ·mt 1'fs: Sjfi'r Z ~ W W 7.J
~~ ~, j!jl c. fflE~ 'l~ ~ ~
~ ,~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s22-e

----

National Library 01 Australia

\

,d,{I

nla .gen-vn2023626-s23-e

National Library 01 Australia

.- - ---

nla .gen-vn2023626-s24-e

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s25-e

'-

National Library 01 Australia

I' I

1 ,1

nla .gen-vn2023626-s26-e

il

National Library 01 Australia

>4 I

~l. ~ij ~

,M M 11f!

,~ ::B ~

.~ 1.;

- -~

'1;

nla .gen-vn2023626-s27-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s28-e

National Library 01 Australia

1

nla .gen-vn2023626-s29-e

National Library 01 Australia

!

P.

I

._,.

-- __

nla .gen-vn2023626-s30-e

National Library 01 ,!!.,ustralia

r

~ I

nla.£_18n-vn2023626-s31 -8

.. tl_,J.II,~.·'... ~_I. m' m ~ :~fi,~ ... ~~ m:.

~ ~I m 1li .~ ~'I ~ ~ ~~

~ ~~ ~'.a i;.,~ ~_''',

1« I ~ 5 =.

- ---_--- -- ----

National Library 01 ,.'1,IJstralia

,

nla .gen-vn2023626-s32-e

National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s33-e

National Library 01 ,!!.,ustralia

1

nla .~1en-vn2023626-s34-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s35-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s36-e

n, ~1 1111 ~I:~I ~JI J~. fl m-~I ~~ml ~~~
. .:~
~ ~ ~ ~ {j~If;i. =~ ~.:t
~ ~ .~~ ~ at ttl Jt-t :tt
.
MJ:I l '\ ~ ~ ~ .. ~: ~ ~i~ . !~ ~J'lil
~u;~ ·tr~ ~.~ :f¥~~'
w· . ~ :. ::r.g . ~-~.
!-~- _-_ ~-- ~ '" - -2 National Library 01 Australia

~ I

---- ------~~-

nla .gen-vn2023626-s37-e

&,~ :tHL ~ ~ ~' ~ :;:t:t .tl z-:&IiRl, ~
,~m t m ~ .
~! z ,m ;;r.: -m' 00·1 ~ ~ '~~I I 1&
. ~_,Ul
• I ~ ~W' ~m '~' ,~ '~~
"" -
':-,.!'C W n ~I'± ~m ~:~ ~~ Ht ~
~~ ~i~ Ii ~~ ± ....Ii... ~ .. ~ ~
.t;\ ' " \

National Library 01 Australia

,

l _

_ - --EWEE-

-----~-

nla .gen-vn2023626-s38-e

--

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s39-e

,

~

:T." ~

,-~,'

~.I

.!i!

, '

- I

, I

I

National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s40-e

National Library 01 Australia

- .

.

~-

-----

,.

nla .gen-vn2023626-s41 -e

. nla .gen-vn2023626-s42-e

• • .;- J 1 Australia

- [" ·1

- I

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s43-e

National Library 01 Australia

.'

nla .gen-vn2023626-s44-e

r

National Library 01 Australia

'~FJ:J ~~ t~ m ~ ~ 1~1 - ~ ~l ttr,*
~
"L :t; ..,. ~ ± ~ ml ~' ~ ~ ~
A ~ I ,f£( 1! fJl: &fi ~ ~, ~ ,ill
.
Z ~ ifij" ~ .!E ""r.{ W,: '~I 111:.-
Fl .
~ ,nl 1lt it, ,~ ~ '®tn ------------

nla .gen-vn2023626-s45-e

·i ~ .. ~J ~ x. in ~'
m; .J~ ~~
m @. I§ G~ m
!iQ1 1m ~iif. »}.:.
A ~ ~I~ iO National Library 01 ,!!.,ustralia

nla.£.1en-vn2023626-s46-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s4 7-e

fl.Ptl ij!~

!

"

.

m iP~ !at ~~ I: ~J -LmI3t J1j s: ~J~:~I s; :m ;fi ;:tt 1$'fp~t1~
11 -!1:1 .. l .-
~" ' W 18 :ft X ~.~ 'Hr J~.~ r~· ill ~ .ill. ttM. n .~
'1 : 1- ~
A ~ij: ,!f$ ~IU fu1 ~ ~! I~~ filii ;~, ~ 1-~" tnt j:iIJI
"
~ A 1!t_, 1i!F ~ ,;!:. ":-4' oJ e. i tlLl 1\
I;;;! ,Z, , ~
II ~ :JjJii, ~':j' 1~1 ~~ Rr JU ~ ~I ill
~ ......... ~- ...... ~ - --=- ~ ._ -.~
---- _. ~",,-...;.----.

~- _-

National Library 01 Australia

~ .. j"

nla .gen-vn2023626-s49-e

..

~ ~.' -.' '!ilr 1'1:, .t:U~-. ~.~~- =- .. ,1' ~. z.: .. t.

A,~c::i'~~~' j"ft.!l!

~ -r,.' Ilia: ila": /7;. . 'I ""

PI:=- .!e.- 1ttJI' ~:; '~I' -1 .a;:.'~ ~'.

b"","= L .... · T.IP ~:...-~ .

. J..!f ~·IT J)!j; ;:;OJJ,. "'60 _

J1l tiI.l; I: J't..': +!:..- . -,

~' rrn ~ ~~ j}~

r'

(

__________________ ...____ ~f, ) J

National Library 01 Australia

---_----

nla .gen-vn2023626-s50-e

National Library 01 Australia

j

I

nla .gen-vn2023626-s51 -e

National Library 01 Australia

if·

nla .gen-vn2023626-s52-e

.•

National Library 01 Australia nla .gen-vn2023626-s53-e

National Library 01 Australia

,I'

-- --=.-~

L

nla .gen-vn2023626-s54-e

iITH..j, .~ I~

National Library 01 Australia

".

J

nla .gen-vn2023626-s55-e

National Library 01 Australia

j~ , _ I

..

l _

-- ---

nla .gen-vn2023626-s56-e

l

National Library 01 Australia

I..

--- ----

nla .gen-vn2023626-s57-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s58-e

~----------~--------~~~----~~------I

~ ~ t'tr :~! I : ~ i "~~ ~
,
,~. ~ m J~i 1$ 1f~ r:l
.,-
l~ I· m .~ • ~ ~t ~~. ~ lilt
~ f
"M >it ji 3r{ @. .,.....
-
• ;t ~1tl' ~ National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s59-e

.. .

National Library 01 Australia

I --~--.

- .-_ ,~~-----

_.

_ 57ft

- -~ - ------

nla .gen-vn2023626-s60-e

National Library 01 Australia

1S it

~

~ ,~

nla .gen-vn2023626-s61 -e

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s62-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s63-e

National Library 01 Australia

.I

nla .gen-vn2023626-s64-e

'I'( ~'" /\. !I

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s65-e

i1 £l r.tit' ,fJ J;J. tJ ~
~ ~ l~ "#&' ~ if !I ...
iID ~, m ~ i ,t~ ~
1M ·00' ,~ , '~ ,~
~ ,~
- National Library 01 Australia

I

I

i I

I

I

,.

nla .gen-vn2023626-s66-e

National Library 01 Australia

l

Ig;

, ..

nla .gen-vn2023626-s67-e

National Library 01 Australia

- ~--------~~~~----~

, ..

nla .gen-vn2023626-s68-e

National Library 01 Australia

1

nla .gen-vn2023626-s69-e

._-- -------

National Library 01 Australia

I

nla .gen-vn2023626-s 70-e

I~

~ I ~,~1 '~ !ft ji ~ .~
"II!: .. 1.1 ~ m ~ ~. M
io .• _" [ .
,~, ~ ,'! ~I ~ ,~ m· ~
Z~ ~ :I'
~, I]J
~ .
,f}. g( ,J$'i m ~ ...
~ ( ~.": _ _ _ __ "#t-

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 72-e

National Library 01 Australia

r -- ---

-- _u __ u --- n --to.

- - ~---- ---- =....

nla .gen-vn2023626-s 73-e

'" .

National Library 01 Australia

- -----~

nla .gen-vn2023626-s 75-e

L

National Library 01 Australia

I~

...

..

nla .gen-vn2023626-s 76-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 77-e

,.

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s 78-e

National Library 01 Australia

If I

nla .gen-vn2023626-s 79-e

National Library 01 Australia

.... -

I~~ 1

nla .gen-vn2023626-s80-e

,_
D -m" jt!! m ~ 'ill A ,*'~ ,~ ~e. !ii, rrl !1f. -_ ~: ~' ~ ~ ;];1 ~ ~
'~I I' m ,
j!;( I" I
s: ~ * ~;fH ,m~ ~ ~ ~ '~ iii in, ~ '~Il Xl i& g Ja :=t, iff, l!f[
, r
f~ ~ g ~ jilt I :.ti ii W '1!t fa1 H .. j: ~ ~ -\t- r£ ~il
,~ fa
;II; ~[;'., M ~f f!, I J\. ;~ }.. ~II m} '=t. fij ~
~ dl··, ~ !ib\ $ fIj fi 1P1 :3! ~ iff
~, if'
, . ~ National Library 01 Australia

nla ,gen-vn2023626-s81 -e

~
~~, m :@]i' j~ 1it. ~ ~ .~ .~ [iJj Ji[ ~
""I~ .
fit lit ~ ~~ "~ f~~' fiji fl' tbl· ~i' JWj
..
?$. ;& lID! 1Jt 2 .~ f ... ,1 ~i ~rtr. Ii'
.
'Itt: M J! it ~, .. f«
~'t
± .~ ~ E Z
,.....
- .....-
- ....

National Library 01 Australia

..

------~-

nla .gen-vn2023626-s82-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s83-e

i,

National Library 01 ,i1,IJstralia

if. ~

~.A I

~~' I

mt~ re

~

(

.,

'.

nla .£18n-vn2023t;26-s84-8

National Library 01 Australia

--F57?F - - - - - -. - - mw

nla .gen-vn2023626-s85-e

II'

Nation;:':!1 Library 01 ,!!.,ustralia

nla .~1en-vn2023626-s86-e

Y'

---------

-- -----~

_ 10.... - ~-

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s88-e

National Library 01 Australia

--_. -==. ---

nla .gen-vn2023626-s89-e

--:

-~~~'---""""'------

National Library 01 Australia

- ----~--~-

nla .gen-vn2023626-s90-e

. ,

--" -- ._-_. _. - -

National Library 01 Australia

..

t

nla .gen-vn2023626-s91 -e

...

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s92-e

National Library 01 Australia

II,

-- -- _._

nla .gen-vn2023626-s93-e

;JG f3 ~ ~ ~ ~ 3: m ~. ~tl E!\ m 1~ ,&rt
3!. 1~ ~~
1k A ~ . ~ 1&; f1' ~' n~ ~ m:
I.!.! . i -
~; £_~I~ ,t Jj " t!j: i!1~ ~'I!r riM r~1" 1Yi' 1& ~
.:.I1_..,
1fi' ,f; z ~ ~ ill ~ ~~ J.¥;t,
'f! ' k.~, n. iil'ffi'
W;. if:' m: 2" Z l\JJ ~ 'I!iT ik National Library 01 Australia

..

nla .gen-vn2023626-s94-e

National Library 01 Australia

nla .gen-vn2023626-s95-e

)

National Library 01 Australia

--- ----- -- - -- -- -- ~

&s-I

nla .gen-vn2023626-s96-e

National Library 01 Australia

J

nla .gen-vn2023626-s97-e

c'

l _

National Library 01 Australia

~,iJ' - ~:$,:~J

It", ,.,&, it alII ~~, ..'i",

~ f~-m

3'1 'r,r.: pj _', )ljJ-

nla .gen-vn2023626-s98-e

National Library 01 Australia

( )

r

--------

nla .gen-vn2023626-s99-e

tl.',7f.·.' JI, ·at Z~

1fl; :~

- - ---- -- e-iiif¥S. s==- --- 7" -;4

National Library 01 Australia

t?j

----- --~

nla .gen-vn2023626-s1 OO-e

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/31584810","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=31584810&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://zh.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://zh.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://zh.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://zh.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://zh.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://zh.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://zh.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[109603915,31579392,92704897,113581046,31829228,31958993,31959223,32022444,46192799,113218723,32236456,113043708,31578594,113580480,31828593,234568089,93321771,31828843,31960942,29159471,58266955,24464600,24121263,29154742,93321063,24176117,109601425,32022166,31894180,114358726,234568089,114899433,238171152,143893610,242166990,114222082,294561878,242166872,143896271,144414713,152073661,252569158,114358726,114402235,114222090,113800574,113906799,113911542,114222072,113908120,113218723,108480901,113860681,113043708,107162784,109601425,113580480,113910575],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"ojt8chOevCUWVqRLtT1lAZtj1wY=","module_id":"Cv87vqVovevVUtOFjts5oWBtqcg=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[109603915,31579392,92704897,113581046,31829228,31958993,31959223,32022444,46192799,113218723,32236456,113043708,31578594,113580480,31828593,234568089,93321771,31828843,31960942,29159471,58266955,24464600,24121263,29154742,93321063,24176117,109601425,32022166,31894180,114358726],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 施約瑟 譯 - 舊約全書 (天主版) (1874 歲次甲戌)","track_opts":{"compilation_id":"ojt8chOevCUWVqRLtT1lAZtj1wY=","module_id":"AdreRZ9mVEf97fhtuGxWCI0PrXc=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[234568089,114899433,238171152,143893610,242166990,114222082,294561878,242166872,143896271,144414713,152073661,252569158,114358726,114402235,114222090,113800574,113906799,113911542,114222072,113908120,113218723,108480901,113860681,113043708,107162784,109601425,113580480,113910575],"title_link":null,"title":"More From 道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","track_opts":{"compilation_id":"ojt8chOevCUWVqRLtT1lAZtj1wY=","module_id":"H35r7Ucp5Uq342gpk7+8lbDMoOs=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"24121263":{"type":"document","id":24121263,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24121263/149x198/93fa055164/1539050091?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24121263/298x396/44271f0821/1539050091?v=1","title":"舊遺詔聖書 - 創世記-民數記 (太平天國癸好3年, 1853)","short_title":"舊遺詔聖書 - 創世記-民數記 (太平天國癸好3年, 1853)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":24121263,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"APyeX7VontDz9ZasexNB49NY+DQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/24121263/舊遺詔聖書-創世記-民數記-太平天國癸好3年-1853","top_badge":null},"24176117":{"type":"document","id":24176117,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24176117/149x198/d7027eb806/1513752816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24176117/298x396/3ff80919dc/1513752816?v=1","title":"楊格非 - 淺文理 新約全書 1886.pdf","short_title":"楊格非 - 淺文理 新約全書 1886.pdf","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":24176117,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8G9Gdyx8zTWFkzny2GV+kC7F7A="},"url":"https://www.scribd.com/document/24176117/楊格非-淺文理-新約全書-1886-pdf","top_badge":null},"24464600":{"type":"document","id":24464600,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24464600/149x198/178b865c5e/1399847704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24464600/298x396/8a5da37e89/1399847704?v=1","title":"新約全書 南京官話譯本 (1856) - 麥都思、施敦力 合譯 - 四福音-使徒行傳","short_title":"新約全書 南京官話譯本 (1856) - 麥都思、施敦力 合譯 - 四福音-使徒行傳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":24464600,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IFEBmxbqjGjGbJBLmnXEt02XPz4="},"url":"https://www.scribd.com/document/24464600/新約全書-南京官話譯本-1856-麥都思-施敦力-合譯-四福音-使徒行傳","top_badge":null},"29154742":{"type":"document","id":29154742,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29154742/149x198/0347d76d21/1275624296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29154742/298x396/6ada980dfc/1275624296?v=1","title":"富翟氏 (光緒十二年) 福音韻語 Mrs Arnold Foster (1886) Gospel in rhyme","short_title":"富翟氏 (光緒十二年) 福音韻語 Mrs Arnold Foster (1886) Gospel in rhyme","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":29154742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r33GTN0HLazNuld84zEq5/6v3cc="},"url":"https://www.scribd.com/document/29154742/富翟氏-光緒十二年-福音韻語-Mrs-Arnold-Foster-1886-Gospel-in-rhyme","top_badge":null},"29159471":{"type":"document","id":29159471,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29159471/149x198/161f19c242/1356258795?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29159471/298x396/d5771a7ce9/1356258795?v=1","title":"愛漢者 (郭實臘 Gutzlaff) 1836 耶穌神蹟之傳","short_title":"愛漢者 (郭實臘 Gutzlaff) 1836 耶穌神蹟之傳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":29159471,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WjuM9mRA89CNObAUiR3srp+7sxk="},"url":"https://www.scribd.com/document/29159471/愛漢者-郭實臘-Gutzlaff-1836-耶穌神蹟之傳","top_badge":null},"31578594":{"type":"document","id":31578594,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31578594/149x198/19074bdd70/1391700275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31578594/298x396/4f18c72589/1391700275?v=1","title":"裨治文, 克陛存 譯 (1864 同治三年) 新約全書 Elijah Coleman Bridgman, Michael Simpson Culbertson","short_title":"裨治文, 克陛存 譯 (1864 同治三年) 新約全書 Elijah Coleman Bridgman, Michael Simpson Culbertson","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31578594,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/NsmP8wjrmDe5oNU3Pvd9HjUfkY="},"url":"https://www.scribd.com/document/31578594/裨治文-克陛存-譯-1864-同治三年-新約全書-Elijah-Coleman-Bridgman-Michael-Simpson-Culbertson","top_badge":null},"31579392":{"type":"document","id":31579392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31579392/149x198/da1284f899/1325949377?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31579392/298x396/e1fc6b76f1/1325949377?v=1","title":"湛約翰, 韶瑪亭 合譯 (1897) 文理新約全書 John Chalmers, Martin Schaub","short_title":"湛約翰, 韶瑪亭 合譯 (1897) 文理新約全書 John Chalmers, Martin Schaub","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31579392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JOQNFdH7w0u5WbyVsSfZCsMNHv4="},"url":"https://www.scribd.com/document/31579392/湛約翰-韶瑪亭-合譯-1897-文理新約全書-John-Chalmers-Martin-Schaub","top_badge":null},"31828593":{"type":"document","id":31828593,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31828593/149x198/7dbaff8ad9/1298549129?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31828593/298x396/647d86ee87/1298549129?v=1","title":"聖經擇要 (1869 同治八年) 譯者不詳","short_title":"聖經擇要 (1869 同治八年) 譯者不詳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31828593,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B99SJskD/WBonHSIA0E9QJxFpKo="},"url":"https://www.scribd.com/document/31828593/聖經擇要-1869-同治八年-譯者不詳","top_badge":null},"31828843":{"type":"document","id":31828843,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31828843/149x198/c060abf9a6/1448817094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31828843/298x396/ccd4be4fac/1448817094?v=1","title":"麥嘉締 (1861 歲次辛酉) 福音合參便蒙 (官話) Divie Bethune McCartee","short_title":"麥嘉締 (1861 歲次辛酉) 福音合參便蒙 (官話) Divie Bethune McCartee","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31828843,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bXcIacthdnihHJGXX/pN2UkE9kI="},"url":"https://www.scribd.com/document/31828843/麥嘉締-1861-歲次辛酉-福音合參便蒙-官話-Divie-Bethune-McCartee","top_badge":null},"31829228":{"type":"document","id":31829228,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31829228/149x198/4438bba840/1431085529?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31829228/298x396/13d16f862f/1431085529?v=1","title":"楊格非 (1880 光緒六年) 耶穌聖教三字經","short_title":"楊格非 (1880 光緒六年) 耶穌聖教三字經","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31829228,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D0On66Wj0K06azb49SbKkKz/dCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/31829228/楊格非-1880-光緒六年-耶穌聖教三字經","top_badge":null},"31894180":{"type":"document","id":31894180,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31894180/149x198/85c1e42933/1539338678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31894180/298x396/e96a629487/1539338678?v=1","title":"新舊約聖書 - 深文理 - 委辦譯本 (1908 光緒三十四年) High Wenli - Delegate's Version.pdf","short_title":"新舊約聖書 - 深文理 - 委辦譯本 (1908 光緒三十四年) High Wenli - Delegate's Version.pdf","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31894180,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tYmr85ObM5h1kEzHHlTp/TKQeRE="},"url":"https://www.scribd.com/document/31894180/新舊約聖書-深文理-委辦譯本-1908-光緒三十四年-High-Wenli-Delegate-s-Version-pdf","top_badge":null},"31958993":{"type":"document","id":31958993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31958993/149x198/0f0e2c4499/1514868880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31958993/298x396/b666521966/1514868880?v=1","title":"新舊約全書 (舊約部份) - 官話 (1905 光緒三十一年) 施約瑟 譯","short_title":"新舊約全書 (舊約部份) - 官話 (1905 光緒三十一年) 施約瑟 譯","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31958993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t03AqPZZKUak6yj+/nLQ7CJJIho="},"url":"https://www.scribd.com/document/31958993/新舊約全書-舊約部份-官話-1905-光緒三十一年-施約瑟-譯","top_badge":null},"31959223":{"type":"document","id":31959223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31959223/149x198/e31dd497ca/1439312690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31959223/298x396/0dc7cb1bb2/1439312690?v=1","title":"新舊約全書 (新約部份) - 官話 (1905 光緒三十一年) 施約瑟 譯","short_title":"新舊約全書 (新約部份) - 官話 (1905 光緒三十一年) 施約瑟 譯","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31959223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dewS89bcPVK4LrMj7A2kHR+dcS0="},"url":"https://www.scribd.com/document/31959223/新舊約全書-新約部份-官話-1905-光緒三十一年-施約瑟-譯","top_badge":null},"31960942":{"type":"document","id":31960942,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31960942/149x198/95e6419509/1539047175?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31960942/298x396/6262ede418/1539047175?v=1","title":"舊新約全書 (舊約部份) - 廣東話 (1907 光緒三十三年)","short_title":"舊新約全書 (舊約部份) - 廣東話 (1907 光緒三十三年)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":31960942,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g17ssM4jBIC4wjoVapbV8itm1Es="},"url":"https://www.scribd.com/document/31960942/舊新約全書-舊約部份-廣東話-1907-光緒三十三年","top_badge":null},"32022166":{"type":"document","id":32022166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32022166/149x198/5c4ea9cad9/1399859677?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32022166/298x396/43769ab36d/1399859677?v=1","title":"包約翰、艾約瑟、施約瑟、白漢理、丁韙良 (1858) 北京官話譯本(上帝版) - 使徒行傳","short_title":"包約翰、艾約瑟、施約瑟、白漢理、丁韙良 (1858) 北京官話譯本(上帝版) - 使徒行傳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":32022166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Dw7CDOPQRwDn48tauw21IOjY5ec="},"url":"https://www.scribd.com/document/32022166/包約翰-艾約瑟-施約瑟-白漢理-丁韙良-1858-北京官話譯本-上帝版-使徒行傳","top_badge":null},"32022444":{"type":"document","id":32022444,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32022444/149x198/7a1e9579d7/1443925430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32022444/298x396/8d184e5e00/1443925430?v=1","title":"施約瑟 舊約官話譯本 (1877) - 舊約聖詩","short_title":"施約瑟 舊約官話譯本 (1877) - 舊約聖詩","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":32022444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5L7z0qj+gEieaAHoShcdJ1UDuDI="},"url":"https://www.scribd.com/document/32022444/施約瑟-舊約官話譯本-1877-舊約聖詩","top_badge":null},"32236456":{"type":"document","id":32236456,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32236456/149x198/3780f9d0e9/1520308715?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32236456/298x396/b1d2ea97b2/1520308715?v=1","title":"施約瑟 譯 - 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) (1902 光緒二十八年)","short_title":"施約瑟 譯 - 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) (1902 光緒二十八年)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":32236456,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NQ4Q7i4Dvq6t8WRZKcpHkvevLPg="},"url":"https://www.scribd.com/document/32236456/施約瑟-譯-淺文理-新舊約聖經-上帝版-1902-光緒二十八年","top_badge":null},"46192799":{"type":"document","id":46192799,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/46192799/149x198/09dc441487/1420506897?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/46192799/298x396/a7204be978/1420506897?v=1","title":"東正教譯本 (1910 宣統二年) 英諾肯提乙 譯 - 新約聖經","short_title":"東正教譯本 (1910 宣統二年) 英諾肯提乙 譯 - 新約聖經","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":46192799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DJzwPQh5b6figuxNErJfgqqdouI="},"url":"https://www.scribd.com/document/46192799/東正教譯本-1910-宣統二年-英諾肯提乙-譯-新約聖經","top_badge":null},"58266955":{"type":"document","id":58266955,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58266955/149x198/18fb8cf0b1/1506836721?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58266955/298x396/de0b774041/1506836721?v=1","title":"馬禮遜 (1823道光三年) 神天聖書--第三本--利未氏古書傳","short_title":"馬禮遜 (1823道光三年) 神天聖書--第三本--利未氏古書傳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":58266955,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"C8IeFIcw4ZhEmPypAA2o0XfiUYE="},"url":"https://www.scribd.com/document/58266955/馬禮遜-1823道光三年-神天聖書-第三本-利未氏古書傳","top_badge":null},"92704897":{"type":"document","id":92704897,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92704897/149x198/337f4ecf49/1399981158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92704897/298x396/d07dbf4ace/1399981158?v=1","title":"《新約全書附詩篇:官話》(北京官話譯本:NT_1872神版--Psalms_1878天主版)","short_title":"《新約全書附詩篇:官話》(北京官話譯本:NT_1872神版--Psalms_1878天主版)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":92704897,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gNUiCRapGi54Oe8SqDS7vBZEBio="},"url":"https://www.scribd.com/document/92704897/新約全書附詩篇-官話-北京官話譯本-NT-1872神版-Psalms-1878天主版","top_badge":null},"93321063":{"type":"document","id":93321063,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93321063/149x198/8da3c1fe85/1431951288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93321063/298x396/a8b3bd4604/1431951288?v=1","title":"施約瑟 譯 (1890?) 《舊約聖經》官話_“主”版 -- 卷三","short_title":"施約瑟 譯 (1890?) 《舊約聖經》官話_“主”版 -- 卷三","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":93321063,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wuxVPGB8mNMLbY+6hzXYGI19xtM="},"url":"https://www.scribd.com/document/93321063/施約瑟-譯-1890-舊約聖經-官話-主-版-卷三","top_badge":null},"93321771":{"type":"document","id":93321771,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93321771/149x198/4ababcfa35/1406721797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93321771/298x396/23d253153c/1406721797?v=1","title":"施約瑟 譯 (1890?) 《舊約聖經》官話_“主”版 -- 卷二","short_title":"施約瑟 譯 (1890?) 《舊約聖經》官話_“主”版 -- 卷二","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":93321771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5L+d1jEL1bep3iKuXwGJqzPfiV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/93321771/施約瑟-譯-1890-舊約聖經-官話-主-版-卷二","top_badge":null},"107162784":{"type":"document","id":107162784,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/107162784/149x198/5939d7ca32/1384630273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/107162784/298x396/0759b552b7/1384630273?v=1","title":"Mo-K'u Djon Foh-In Sh. Sh-Cheu Tu-bah 馬可傳福音書 -- 蘇州土白 (1891) 大美國聖經會托印-上海美華書館印","short_title":"Mo-K'u Djon Foh-In Sh. Sh-Cheu Tu-bah 馬可傳福音書 -- 蘇州土白 (1891) 大美國聖經會托印-上海美華書館印","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":107162784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cMM0Wq1CaYXodwFVzAPZ1iBW2cE="},"url":"https://www.scribd.com/document/107162784/Mo-K-u-Djon-Foh-In-Sh-Sh-Cheu-Tu-bah-馬可傳福音書-蘇州土白-1891-大美國聖經會托印-上海美華書館印","top_badge":null},"108480901":{"type":"document","id":108480901,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/108480901/149x198/b48911eab7/1401813389?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/108480901/298x396/0db28dc265/1401813389?v=1","title":"北京官話譯本(神版)-KJV_新約全書_中西字 (1885) 上海美華書館印","short_title":"北京官話譯本(神版)-KJV_新約全書_中西字 (1885) 上海美華書館印","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":108480901,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZIjKIB9b+TBkbdCM8X1ZEMQQ3Xg="},"url":"https://www.scribd.com/document/108480901/北京官話譯本-神版-KJV-新約全書-中西字-1885-上海美華書館印","top_badge":null},"109601425":{"type":"document","id":109601425,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/109601425/149x198/05673b5af2/1400015438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109601425/298x396/0775aeb457/1400015438?v=1","title":"施約瑟 譯 (1908)《舊新約聖經:官話串珠》(新約部份)上帝版","short_title":"施約瑟 譯 (1908)《舊新約聖經:官話串珠》(新約部份)上帝版","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":109601425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/smxp5BbjEMCVpqZZARCUeOb/h4="},"url":"https://www.scribd.com/document/109601425/施約瑟-譯-1908-舊新約聖經-官話串珠-新約部份-上帝版","top_badge":null},"109603915":{"type":"document","id":109603915,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109603915/149x198/bf114e55d2/1400015441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109603915/298x396/9160af8eac/1400015441?v=1","title":"施約瑟 譯 (1908)《舊新約聖經:官話串珠》(舊約部份)上帝版","short_title":"施約瑟 譯 (1908)《舊新約聖經:官話串珠》(舊約部份)上帝版","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":109603915,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uwUbDIJyXzwjzrgdknGxGuR2tBw="},"url":"https://www.scribd.com/document/109603915/施約瑟-譯-1908-舊新約聖經-官話串珠-舊約部份-上帝版","top_badge":null},"113043708":{"type":"document","id":113043708,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113043708/149x198/6e64ac571d/1488798895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113043708/298x396/9676b1e5e0/1488798895?v=1","title":"東正教 《新遺詔聖經》 (1864) 深文理","short_title":"東正教 《新遺詔聖經》 (1864) 深文理","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113043708,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4OtADhsUD0AUNZMsueSHZH49ayY="},"url":"https://www.scribd.com/document/113043708/東正教-新遺詔聖經-1864-深文理","top_badge":null},"113218723":{"type":"document","id":113218723,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113218723/149x198/69d5347073/1516077124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113218723/298x396/65d06da78c/1516077124?v=1","title":"施約瑟 新譯 (1909) 舊新約聖經 - 官話 - (上帝版) Reference Bible OT-NT revised","short_title":"施約瑟 新譯 (1909) 舊新約聖經 - 官話 - (上帝版) Reference Bible OT-NT revised","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113218723,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QB3stNQz6ZqeIusSCvIajtI1XXc="},"url":"https://www.scribd.com/document/113218723/施約瑟-新譯-1909-舊新約聖經-官話-上帝版-Reference-Bible-OT-NT-revised","top_badge":null},"113580480":{"type":"document","id":113580480,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113580480/149x198/a814318d49/1487937858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113580480/298x396/d255260b32/1487937858?v=1","title":"施約瑟 譯 (1930) 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) Part 1 創世記-詩篇","short_title":"施約瑟 譯 (1930) 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) Part 1 創世記-詩篇","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113580480,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yZDjcQQwoeQ6wGFOMca+ZXjuKhk="},"url":"https://www.scribd.com/document/113580480/施約瑟-譯-1930-淺文理-新舊約聖經-上帝版-Part-1-創世記-詩篇","top_badge":null},"113581046":{"type":"document","id":113581046,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113581046/149x198/5aae16dab2/1419588629?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113581046/298x396/6caeb63158/1419588629?v=1","title":"施約瑟 譯 (1930) 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) Part 2 箴言-啟示錄","short_title":"施約瑟 譯 (1930) 淺文理 新舊約聖經 (上帝版) Part 2 箴言-啟示錄","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113581046,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8D0d8Eimzc1lpSQ2CTzu38r5e7Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/113581046/施約瑟-譯-1930-淺文理-新舊約聖經-上帝版-Part-2-箴言-啟示錄","top_badge":null},"113800574":{"type":"document","id":113800574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113800574/149x198/90670473e0/1539339009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113800574/298x396/d4c51ccdad/1539339009?v=1","title":"《新約聖經. 全書:廣東土話》(1906) 羅馬字","short_title":"《新約聖經. 全書:廣東土話》(1906) 羅馬字","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113800574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vXMH7+gC6EgzUHdKjvaAiVgvhsI="},"url":"https://www.scribd.com/document/113800574/新約聖經-全書-廣東土話-1906-羅馬字","top_badge":null},"113860681":{"type":"document","id":113860681,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113860681/149x198/b6284a331b/1434390116?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113860681/298x396/4dcb297b62/1434390116?v=1","title":"我許救主耶穌基督個新約書 台州土話 -- 第二套印 - 大英本國搭外國聖書會印 (1897)(NLA)1024x768","short_title":"我許救主耶穌基督個新約書 台州土話 -- 第二套印 - 大英本國搭外國聖書會印 (1897)(NLA)1024x768","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113860681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"biahQIS9EDz5/uF3my30b7uW8vc="},"url":"https://www.scribd.com/document/113860681/我許救主耶穌基督個新約書-台州土話-第二套印-大英本國搭外國聖書會印-1897-NLA-1024x768","top_badge":null},"113906799":{"type":"document","id":113906799,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113906799/149x198/ca768f67bb/1539047365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113906799/298x396/1a4df6404c/1539047365?v=1","title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 1 創世記-撒母耳記上","short_title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 1 創世記-撒母耳記上","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113906799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OZlYRPzKpkh9zqglaugSAmpcYA8="},"url":"https://www.scribd.com/document/113906799/新舊約全書-廣東話-1934-Part-1-創世記-撒母耳記上","top_badge":null},"113908120":{"type":"document","id":113908120,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113908120/149x198/7a8a5104db/1539048237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113908120/298x396/ec98e87144/1539048237?v=1","title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 3 箴言-瑪拉基書","short_title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 3 箴言-瑪拉基書","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113908120,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bdvqz7yeW2ZBrMKxdtcuNTJA99o="},"url":"https://www.scribd.com/document/113908120/新舊約全書-廣東話-1934-Part-3-箴言-瑪拉基書","top_badge":null},"113910575":{"type":"document","id":113910575,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113910575/149x198/adafd2597d/1539050730?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113910575/298x396/99f47298cc/1539050730?v=1","title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 2 撒母耳記下-詩篇","short_title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 2 撒母耳記下-詩篇","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113910575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rEJlrQhZiaOpA4U2biaKrDiuBnk="},"url":"https://www.scribd.com/document/113910575/新舊約全書-廣東話-1934-Part-2-撒母耳記下-詩篇","top_badge":null},"113911542":{"type":"document","id":113911542,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113911542/149x198/7c35eebd32/1539048072?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113911542/298x396/a58d2f2e8e/1539048072?v=1","title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 4 新約全書","short_title":"《新舊約全書》廣東話 (1934) Part 4 新約全書","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":113911542,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3du0XCqtwG3quXaX7uWUYik+CYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/113911542/新舊約全書-廣東話-1934-Part-4-新約全書","top_badge":null},"114222072":{"type":"document","id":114222072,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114222072/149x198/223691872a/1494666471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114222072/298x396/90c07dc364/1494666471?v=1","title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄 (官話譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (Mandarin versions)v3","short_title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄 (官話譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (Mandarin versions)v3","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114222072,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KJjk37bUuHqYVh+XzfneugQFUuk="},"url":"https://www.scribd.com/document/114222072/道在神州-珍本聖經收藏目錄-官話譯本-Catalogue-of-Antique-Chinese-Bible-Collection-Mandarin-versions-v3","top_badge":null},"114222082":{"type":"document","id":114222082,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114222082/149x198/730e2645dd/1498185950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114222082/298x396/c022dc52b5/1498185950?v=1","title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄(文理譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (Wenli versions)v4","short_title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄(文理譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (Wenli versions)v4","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114222082,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yufbzUzi2mwk4mIGfhUcu2BpTiA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114222082/道在神州-珍本聖經收藏目錄-文理譯本-Catalogue-of-Antique-Chinese-Bible-Collection-Wenli-versions-v4","top_badge":null},"114222090":{"type":"document","id":114222090,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114222090/149x198/57ef75a7ce/1516619719?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114222090/298x396/34b7a56879/1516619719?v=1","title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄 (方言譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (colloquial versions)","short_title":"道在神州:珍本聖經收藏目錄 (方言譯本)Catalogue of Antique Chinese Bible Collection (colloquial versions)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114222090,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4amdHk8d5a1FPmNTALexTLkelB4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114222090/道在神州-珍本聖經收藏目錄-方言譯本-Catalogue-of-Antique-Chinese-Bible-Collection-colloquial-versions","top_badge":null},"114358726":{"type":"document","id":114358726,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114358726/149x198/082004506e/1400025439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114358726/298x396/ad39b5611f/1400025439?v=1","title":"《新舊約全書》(1910) 委辦譯本:上帝版 Part 1 (創世記-詩篇)","short_title":"《新舊約全書》(1910) 委辦譯本:上帝版 Part 1 (創世記-詩篇)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114358726,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nqHfgnxH+tJ3VUzrTxPWDLn39v8="},"url":"https://www.scribd.com/document/114358726/新舊約全書-1910-委辦譯本-上帝版-Part-1-創世記-詩篇","top_badge":null},"114402235":{"type":"document","id":114402235,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114402235/149x198/78f69f52eb/1402037648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114402235/298x396/9a22d440f9/1402037648?v=1","title":"《新舊約全書》(1910) 委辦譯本:上帝版 Part 2 (箴言-啟示錄)","short_title":"《新舊約全書》(1910) 委辦譯本:上帝版 Part 2 (箴言-啟示錄)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114402235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SprGdkyyPVbLl/dLBJ8rdXbA0XA="},"url":"https://www.scribd.com/document/114402235/新舊約全書-1910-委辦譯本-上帝版-Part-2-箴言-啟示錄","top_badge":null},"114899433":{"type":"document","id":114899433,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114899433/149x198/760d23354e/1513752063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114899433/298x396/499004835d/1513752063?v=1","title":"尚德者(麥都思)(1832) 神天之十條誡註明","short_title":"尚德者(麥都思)(1832) 神天之十條誡註明","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":114899433,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LJYi1DWypJKjRtwOND0GYlkVZ7U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114899433/尚德者-麥都思-1832-神天之十條誡註明","top_badge":null},"143893610":{"type":"document","id":143893610,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/143893610/149x198/28fcf82e3c/1539048332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/143893610/298x396/dbac9bbd7c/1539048332?v=1","title":"《新約全書》(深文理和合本1906年版1925年印):Part 1 馬太福音-使徒行傳","short_title":"《新約全書》(深文理和合本1906年版1925年印):Part 1 馬太福音-使徒行傳","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":143893610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2VRzLunNIHJKstmyWFhYSNLz53c="},"url":"https://www.scribd.com/document/143893610/新約全書-深文理和合本1906年版1925年印-Part-1-馬太福音-使徒行傳","top_badge":null},"143896271":{"type":"document","id":143896271,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/143896271/149x198/8a9d8c6fc2/1434311262?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/143896271/298x396/aaf11d9655/1434311262?v=1","title":"《新約全書》(深文理和合本1906年版1925年印):Part 2 羅馬書-啟示錄","short_title":"《新約全書》(深文理和合本1906年版1925年印):Part 2 羅馬書-啟示錄","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":143896271,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jGkyqoZ/T3TR7JiPyDIVTrwPKM0="},"url":"https://www.scribd.com/document/143896271/新約全書-深文理和合本1906年版1925年印-Part-2-羅馬書-啟示錄","top_badge":null},"144414713":{"type":"document","id":144414713,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144414713/149x198/1de8405d0c/1400081794?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144414713/298x396/fd8fc11889/1400081794?v=1","title":"《新約全書》1900 Sturges Edition 司土其贊助版(官話--北京官話譯本)馬太福音1-10章","short_title":"《新約全書》1900 Sturges Edition 司土其贊助版(官話--北京官話譯本)馬太福音1-10章","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":144414713,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hwzIYp99rMuxpODVPJxe8fvzIfo="},"url":"https://www.scribd.com/document/144414713/新約全書-1900-Sturges-Edition-司土其贊助版-官話-北京官話譯本-馬太福音1-10章","top_badge":null},"152073661":{"type":"document","id":152073661,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/152073661/149x198/60bd7f676a/1502238543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/152073661/298x396/43f9e0cda9/1502238543?v=1","title":"文理和合譯本 - 新舊約全書 (1919)(掃描轉換文字epub檔)","short_title":"文理和合譯本 - 新舊約全書 (1919)(掃描轉換文字epub檔)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":152073661,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IcZkfrSgw3RaHuomj5IA2SPOTIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/152073661/文理和合譯本-新舊約全書-1919-掃描轉換文字epub檔","top_badge":null},"234568089":{"type":"document","id":234568089,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234568089/149x198/8eec4317d0/1539434351?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234568089/298x396/3e41de8a12/1539434351?v=1","title":"白日昇 譯 (Jean Basset)(譯於1704-1707) 四福音、保羅書信","short_title":"白日昇 譯 (Jean Basset)(譯於1704-1707) 四福音、保羅書信","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":234568089,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xj+PLh4Ecyn62kluKEsPwyb6iqE="},"url":"https://www.scribd.com/document/234568089/白日昇-譯-Jean-Basset-譯於1704-1707-四福音-保羅書信","top_badge":null},"238171152":{"type":"document","id":238171152,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/238171152/149x198/008337ae68/1434355829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/238171152/298x396/1e2188091f/1434355829?v=1","title":"Hubert W. Spillett (1975) Catalogue of Scriptures in the Languages of China and Republic of China (Chinese Dialects Only)","short_title":"Hubert W. Spillett (1975) Catalogue of Scriptures in the Languages of China and Republic of China (Chinese Dialects Only)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":238171152,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DhMg/YQURiYZohLJ7m6htiBfNP8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/238171152/Hubert-W-Spillett-1975-Catalogue-of-Scriptures-in-the-Languages-of-China-and-Republic-of-China-Chinese-Dialects-Only","top_badge":null},"242166872":{"type":"document","id":242166872,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242166872/149x198/aaba083635/1500881851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242166872/298x396/28b1f21875/1500881851?v=1","title":"馬殊曼, 拉撒爾 譯 (1813) 《若翰所書之福音》","short_title":"馬殊曼, 拉撒爾 譯 (1813) 《若翰所書之福音》","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":242166872,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKya5xJv970U0da+qecSLYtTD3I="},"url":"https://www.scribd.com/document/242166872/馬殊曼-拉撒爾-譯-1813-若翰所書之福音","top_badge":null},"242166990":{"type":"document","id":242166990,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/242166990/149x198/9c3f0f330f/1538721899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242166990/298x396/ec905951c3/1538721899?v=1","title":"馬殊曼, 拉撒爾 譯 (1810)《此嘉音由[口孖]嘞所著》","short_title":"馬殊曼, 拉撒爾 譯 (1810)《此嘉音由[口孖]嘞所著》","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":242166990,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qN+WgSFIKnxJathhID6TIJqM9zc="},"url":"https://www.scribd.com/document/242166990/馬殊曼-拉撒爾-譯-1810-此嘉音由-口孖-嘞所著","top_badge":null},"252569158":{"type":"document","id":252569158,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252569158/149x198/e6cf47f70b/1507271207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252569158/298x396/0f81238c1f/1507271207?v=1","title":"淺文理和合本《新約全書 》(1912,浸版)","short_title":"淺文理和合本《新約全書 》(1912,浸版)","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":252569158,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zMveDl/h1iKpgFnWg22q971QMb0="},"url":"https://www.scribd.com/document/252569158/淺文理和合本-新約全書-1912-浸版","top_badge":null},"294561878":{"type":"document","id":294561878,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294561878/149x198/3c2158e9db/1537380185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294561878/298x396/7e8edccd60/1537380185?v=1","title":"東正教譯本《瑪特斐乙聖福音經》 (1911) 馬太福音經文附注釋 - 英諾肯提乙 準印","short_title":"東正教譯本《瑪特斐乙聖福音經》 (1911) 馬太福音經文附注釋 - 英諾肯提乙 準印","author":"道在神州—— k。wang AT westernsydney。edu。au","tracking":{"object_type":"document","object_id":294561878,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bQsXp1bCB6XOi6GBhKsgtvjNlXk="},"url":"https://www.scribd.com/document/294561878/東正教譯本-瑪特斐乙聖福音經-1911-馬太福音經文附注釋-英諾肯提乙-準印","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/31584810","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=UZqSXhaPL47pwR9qyqEKwyezP9E%3D&authenticity_token=b%2FWj52u30I8LO%2F%2FThfawnF7aDD7QpDCJSD7ubXJCDr9pG5VCxcpiVSsloOzgjCag%2FK%2BjVOI6%2FlCY8znkKfD3cQ%3D%3D&expires=1540214178&wordDocumentId=31584810&wordUploadId=34028746"},"renewal_nag_props":null}-->