You are on page 1of 1

SVAKO OD NAS E DA OSTARI

Posmatram staro izmueno lice.


Korak lagan, nestabilan
lii na let tek roene ptice.

elim da pomognem,
da njegov korak uz moj
postane stabilan, lak.

elim da tom starcu


budem najbolji drug
da uz moju ljubav
prestanu da ga plae samoa i mrak.

Njegove mudre oi znanjem zrae


iako moda ne izgleda tako.
Moja ljubav i panja mnogo mu znae,
uz moju podrku bit e mu lahko.

Uvijek poslije ljeta jesen doe


k'o neki gost nezvani.
Mladost bude i proe,
svako od nas e da ostari.

Nai mili stari su na blagoslov,


izvor iskustva i znanja.
Ko ljubav njima daje,
sebi budunost poklanja.

Hana Trtovac, VII

Osnovna kola: Rifat Burdovi Tro Novi Pazar

Broj telefona kole i mejl adresa: 020- 317-458


trsonp@gmail.com

Nastavnica: Enisa Kajevi; broj telefona: 0607554664


mejl adresa : enisak73@gmail.com